eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/177 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Stadfesting på motteken søknad *****
2019/199 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Stadfesting på motteken søknad *****
2019/112 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 491 - 20190112 - intern stilling i skulen *****
2019/177 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 492 - 20190177 - Lærarstillingar *****
2019/178 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd *****
2019/199 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 494 - 20190199 - Rettleiarar NAV *****
2019/111 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 490 - 20190111 - intern stilling i barnehage *****
2019/112 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 491 - 20190112 - intern stilling i skulen *****
2019/177 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 492 - 20190177 - Lærarstillingar *****
2019/177 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 492 - 20190177 - Lærarstillingar *****
2019/75 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Prøvingsrapport P1900518 Kystlab AS
2019/55 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Tapt arbeidsforteneste Annika Brandal februar Annika Brandal
2018/2190 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Svar på søknad om avkøyrselsløyve - Hareid Helsehus - gnr. 41 bnr. 169/167 Statens vegvesen
2018/2186 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Svar på søknad om skjenkeløyve - 921523157 Naboen Restaurant Hareid AS Skatteetaten
2018/838 20190215 15.02.2019 Inngåande brev 17/4295-58 Gjennomgang av regional stats inndeling - oppfølging av regionreforma Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2018/2042 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Kontrollrapport 2018 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen for Hareid kommune Skatteetaten
2019/199 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 494 - 20190199 - Rettleiarar NAV *****
2018/730 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Melding om vedtak - refusjonskrav *****
2019/177 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 492 - 20190177 - Lærarstillingar *****
2019/177 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 492 - 20190177 - Lærarstillingar *****
2019/177 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 492 - 20190177 - Lærarstillingar *****
2019/177 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 492 - 20190177 - Lærarstillingar *****
2018/1568 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Svar på søknad om skjenkeløyve 919291273 Napoli Restaurant Skatteetaten
2019/177 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 492 - 20190177 - Lærarstillingar *****
2018/737 20190215 15.02.2019 Inngåande brev 18/4073-96 Endringar i valforskrifta Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2017/2014 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Unntak frå dialogmøte 2 *****
2019/293 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Søknad om avkøyrsel frå kommunal veg - 41/114 Else/ Reidar Stridh
2019/199 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 494 - 20190199 - Rettleiarar NAV *****
2019/132 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Melding m vedtak: PS 18/19 Oppretting av effektiviseringsutval nye medlemmar Erlend Friestad
2018/1124 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Tenesteattest *****
2018/613 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Vikaravtale *****
2019/112 20190214 14.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 491 - 20190112 - intern stilling i skulen *****
2019/177 20190214 14.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 492 - 20190177 - Lærarstillingar *****
2017/2156 20190214 14.02.2019 Inngåande brev Signert arbeidsavtale 01.02-31.07.2019 *****
2018/1186 20190214 14.02.2019 Inngåande brev Melding om vedtak: PS 7/19 Avklaringar i etterkant, og vedtak som følgje av budsjettvedtak 2019 Erlend Friestad
2019/103 20190214 14.02.2019 Inngåande brev Melding om vedtak: PS 8/19 Hareid Sokn - Avklaringar i høve drift og budsjett Erlend Friestad
2017/1237 20190214 14.02.2019 Inngåande brev Melding om vedtak: PS 22/19 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KRAV OM RASVURDERING/RASSIKRING Erlend Friestad
2019/148 20190214 14.02.2019 Inngåande brev Melding om vedtak: PS 25/19 Vikingparken i Hjørungavåg intensjonsavtale om leige Erlend Friestad
2019/177 20190214 14.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 492 - 20190177 - Lærarstillingar *****
2019/178 20190214 14.02.2019 Utgåande brev Stadfesting på motteken søknad, ferievikar ved sektor for velferd *****
2017/2013 20190214 14.02.2019 Utgåande brev Stadfesting - overflytting til anna arbeidsstad i Hareid kommune *****
2018/129 20190214 14.02.2019 Utgåande brev ***** ***** ***** *****
2017/1433 20190214 14.02.2019 Utgåande brev ***** ***** ***** *****
2019/199 20190214 14.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 494 - 20190199 - Rettleiarar NAV *****
2019/199 20190214 14.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 494 - 20190199 - Rettleiarar NAV *****
2019/199 20190214 14.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 494 - 20190199 - Rettleiarar NAV *****
2019/271 20190214 14.02.2019 Inngåande brev Ledig stilling - søknad *****
2018/1481 20190214 14.02.2019 Inngåande brev Signert arbeidsavtale 01.10.2018-30.04.2019 *****
2017/2106 20190214 14.02.2019 Inngåande brev Signert arbeidsavtale 01.08.2018-31.01.2019 *****
2019/177 20190214 14.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 492 - 20190177 - Lærarstillingar *****
Versjon:5.2.2.1