eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/357 20190527 27.05.2019 Inngåande brev Planinitiativ - forslag til planprogram for detaljregulering masseuttak Hjørungavåg - Forespørsel om oppstartmøte SPORSTØL ARKITEKTER AS
2017/64 20190508 08.05.2019 Utgåande brev Utsending - Rapportering knytt til test av satellitt-telefon - mai 2019 Ordførar og kommunalsjef for velferd m.fl.
2013/25 20190508 08.05.2019 Utgåande brev Rekning - straum 1. halvår 2019 - varmtbadet Hareid Sanitetslag v/ Oddfrid Brandal Kleppeq
2017/1753 20190508 08.05.2019 Utgåande brev Arbeidsavtale 01.09.17-31.03.18 *****
2017/1753 20190508 08.05.2019 Utgåande brev Arbeidsavtale 01.04.18-30.09.18 *****
2019/640 20190508 08.05.2019 Utgåande brev INDEKSREGULERING AV HUSLEIGE *****
2019/645 20190508 08.05.2019 Utgåande brev Tilsetjingsvedtak 12% *****
2019/96 20190508 08.05.2019 Utgåande brev Svar - bestilling frå postlista Vikebladet Vestposten
2013/674 20190508 08.05.2019 Utgåande brev Ferdigattest 42/44 Garasje André Røyset
2017/1709 20190508 08.05.2019 Utgåande brev MELDING OM STOPPDATO AV SJUKELØN *****
2019/602 20190508 08.05.2019 Utgåande brev Løyve til tiltak utan ansvarsrett 77/68 Garasje Jogeir Aschehoug
2019/648 20190508 08.05.2019 Utgåande brev Oppsigelse av leilighet *****
2019/595 20190508 08.05.2019 Utgåande brev Svar på søknad om tilknyting av eigedom 40/282 til kommunal vassleidning Grethe Henriksen m.fl.
2019/655 20190508 08.05.2019 Utgåande brev Utkast til leigeavtale Brandal Båtlag
2013/25 20190508 08.05.2019 Inngåande brev SV: Ber om giro på denne Vegard Selvåg
2018/1411 20190508 08.05.2019 Inngåande brev Leige hallen - HIL - turn, v/ Ina Flø Endre Johan Ose
2018/1411 20190508 08.05.2019 Inngåande brev Leige 17. mai komitèen Per Erik Strandkleiv
2018/2240 20190508 08.05.2019 Inngåande brev Melding om vedtak frå møte i FSK 06.05.2019 Erlend Friestad
2016/1104 20190508 08.05.2019 Inngåande brev Melding om vedtak frå møte i FSK 06.05.2019 Erlend Friestad
2019/655 20190508 08.05.2019 Inngåande brev Utkast til leigeavtale Brandal Båtlag
2017/1967 20190508 08.05.2019 Internt notat utan oppfølging Oversikt over utleverte nøklar og brikker faste brukarar av symjehallen
2019/651 20190508 08.05.2019 Internt notat Prosedyre for innbyggarforslag Erlend Friestad
2018/2134 20190508 08.05.2019 Inngåande brev SV: Finansiering av "Paviljong i parken" Hans Roger Tømmervold
2018/1411 20190508 08.05.2019 Internt notat utan oppfølging Kvittering på utlevert nøklar - Hege Tretnes
2018/1647 20190508 08.05.2019 Internt notat utan oppfølging Leigeavtale NAV Helsehus - dokument B, C, D, E og F
2017/923 20190508 08.05.2019 Internt notat utan oppfølging Utleigekalendar 2018
2017/923 20190508 08.05.2019 Internt notat utan oppfølging Faste treningstider haust 2017- vår 2018
2018/1411 20190508 08.05.2019 Inngåande brev Signert ansvarskontrakt - Vårkonsert Hege Tretnes
2017/64 20190508 08.05.2019 Inngåande brev Tilbakemelding - Test av satellitt-telefon Ordførar
2019/343 20190508 08.05.2019 Inngåande brev Melding om vedtak frå møte i FSK 06.05.2019 Erlend Friestad
2019/471 20190508 08.05.2019 Inngåande brev Melding om vedtak frå møte i FSK 06.05.2019 Erlend Friestad
2019/76 20190508 08.05.2019 Inngåande brev Melding om vedtak frå møte i FSK 06.05.2019 *****
2019/640 20190507 07.05.2019 Utgåande brev INDEKSREGULERING AV HUSLEIGE *****
2019/640 20190507 07.05.2019 Utgåande brev INDEKSREGULERING AV HUSLEIGE *****
2019/647 20190507 07.05.2019 Utgåande brev Tilgang til møteportal for politikarar HA_Kommunestyret - faste
2019/591 20190507 07.05.2019 Utgåande brev Partinnsyn - oversending av utvida søkjarliste *****
2017/1606 20190507 07.05.2019 Internt notat Stopp - lønsmelding *****
2017/1883 20190507 07.05.2019 Internt notat Stoppmelding lønn *****
2017/1753 20190507 07.05.2019 Utgåande brev Tilsetjingsvedtak 03.05.19 *****
2018/313 20190507 07.05.2019 Utgåande brev Tilsetjingsvedtak 03.05.19 *****
2019/640 20190507 07.05.2019 Utgåande brev INDEKSREGULERING AV HUSLEIGE *****
2019/640 20190507 07.05.2019 Utgåande brev INDEKSREGULERING AV HUSLEIGE *****
2019/540 20190507 07.05.2019 Utgåande brev Tilsettingsvedtak *****
2019/542 20190507 07.05.2019 Utgåande brev Tilsettingsvedtak *****
2019/541 20190507 07.05.2019 Utgåande brev Tilsettingsvedtak *****
2019/640 20190507 07.05.2019 Utgåande brev INDEKSREGULERING AV HUSLEIGE *****
2019/640 20190507 07.05.2019 Utgåande brev INDEKSREGULERING AV HUSLEIGE 2019 *****
2019/640 20190507 07.05.2019 Utgåande brev INDEKSREGULERING AV HUSLEIGE 2019 *****
2019/640 20190507 07.05.2019 Utgåande brev INDEKSREGULERING AV HUSLEIGER *****
2019/640 20190507 07.05.2019 Utgåande brev INDEKSREGULERING AV HUSLEIGE 2019 *****
Versjon:5.2.2.1