eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2017/433 20170622 22.06.2017 Inngåande brev Vedtak i sak PS 32/17 søknad om bustadtilskot *****
2017/772 20170622 22.06.2017 Inngåande brev Søknad om bålbrenning - Ivargarden Jan-Inge Sandvik
2017/772 20170622 22.06.2017 Inngåande brev Søknad om bålbrenning 23.06.2017 - 60/3 Odd-Arne Aschehoug
2007/2317 20170622 22.06.2017 Inngåande brev Melding om innvilga pensjon *****
2017/928 20170622 22.06.2017 Inngåande brev Søknad om parkeringsløyve *****
2017/955 20170622 22.06.2017 Inngåande brev Melding om bestått fag-/sveineprøve *****
2014/372 20170622 22.06.2017 Inngåande brev Vitnemål, attestar, CV og kursbevis *****
2017/958 20170622 22.06.2017 Inngåande brev Signert oppdragsavtale - støttekontakt *****
2008/1071 20170622 22.06.2017 Inngåande brev Karakterutskrift *****
2017/951 20170622 22.06.2017 Inngåande brev Søknad om reiserett *****
2017/4 20170622 22.06.2017 Inngåande brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorar 29. juni 2017 Helsedirektoratet
2016/1601 20170622 22.06.2017 Inngåande brev Dokument 17/27505-8 Fv. 61 - uttale til 2. varsel om oppstart - reguleringsplan for Hareidsmyrane Nord 2 - utvida planområde - varsel om motsegn Statens vegvesen
2017/903 20170622 22.06.2017 Inngåande brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
2017/903 20170622 22.06.2017 Inngåande brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
2017/954 20170622 22.06.2017 Inngåande brev Sluttar som fastlege *****
2017/500 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Tilsettingsvedtak *****
2012/1366 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Arbeidsavtale sommarvikar 2017 *****
2016/1208 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Utmelding fastløn *****
2012/354 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Referat frå samtale 19.05.2017 *****
2016/1171 20170622 22.06.2017 Internt notat utan oppfølging Fråværsoversikt 10. klasse
2017/937 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Vedkomande Tomt - Hjørungavåg Steffen Hansen
2013/580 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Referat frå møtet 19.05.17 *****
2009/1430 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Referat møtet 19.05.2017 *****
2017/928 20170622 22.06.2017 Utgåande brev PARKERINGSKORT ***** ***** ***** *****
2017/909 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Delegert vedtak - avslag på søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2015/775 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Arbeidsavtale sommarvikar 2017 *****
2013/849 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Utmelding fastløn *****
2017/238 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Utsending av referat Thomas Dalsøren
2008/115 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Referat frå samtale 19.05.2017 *****
2015/692 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Utsett frist for uttale for Jarle K. Holstad - nytt høyringsbrev Jarle Holstad
2017/229 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Utmelding fastløn *****
2017/609 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Tilskot til tiltak for barn med nedsett funksjonsevne ***** ***** ***** *****
2017/882 20170622 22.06.2017 Inngåande brev Inngåande tom post Hareid kommune
2017/301 20170622 22.06.2017 Inngåande brev E-post korrespondanse om innkjøp og innsyn gjennom Odin Stian Davidsen
2017/301 20170622 22.06.2017 Inngåande brev Ber om svar om innhaldet i avtale om innkjøp Inger-Johanne Johnsen
2017/242 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Utmelding løn *****
2012/163 20170622 22.06.2017 Internt notat utan oppfølging Faktura
2013/651 20170622 22.06.2017 Utgåande brev TILBAKEBETALING AV FOR MYKJE UTBETALT LØN *****
2017/850 20170622 22.06.2017 Internt notat utan oppfølging Kart dat.30.05.2017
2017/772 20170622 22.06.2017 Inngåande brev Søknad om bålbrenning - Reina 19 Bjørnar Juliussen
2017/881 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Offentleg søkjarliste Einingsleiar barnehage, vikariat Eivind Longva
2017/881 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Utvida søkjarliste Einingsleiar Barnehage, 100 % st. vikariat *****
2017/500 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Tilsettingsbrev - Driftsteknikar i 100 % fast stilling ved sektor for velferd *****
2017/609 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Tilskot for barn med nedsett funksjonsevne - ***** ***** ***** - Bigset barnehage *****
2017/609 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Tilskot til tiltak for barn med nedsett funksjonsevne - ***** ***** ***** - Syverplassen barnehage *****
2007/2546 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Arbeidsavtale Indrakala Selva *****
2012/163 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Krav om matrikkelføring - Fv. 61 - G/S-veg - Rise - Varleite Statens vegvesen
2015/1412 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Arbeidsavtale Kanokwan Klapklang *****
2016/1184 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Utmelding fastløn *****
2017/930 20170622 22.06.2017 Utgåande brev Søknad om OU-midlar 'ou-midler@ks.no'
Versjon:5.2.2.1