eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2018/1669 20181211 11.12.2018 Internt notat utan oppfølging Signert protokoll/partsliste
2018/1669 20181211 11.12.2018 Internt notat utan oppfølging Kart over førsituasjon
2013/895 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Retting av avvik mellom grunnbok og matrikkel. Kartverket
2018/1669 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Matrikkelbrev over oppmålt eigedom Arild Bigset m.fl.
2018/58 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Etablerarprøve Huseyin Kadir Dikbas
2016/488 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Beredskapsplan Mattilsynet
2018/1669 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Matrikkelbrev over oppmålt eigedom Håkon Bigset
2018/1299 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Korrespondanse kring synfaring Karl-Johan Bakken
2017/1428 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Svar på søknad om permisjon / oppseiing *****
2018/1986 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Offentleg søkjarliste kommunalsjef ved sektor for velferd Ragnhild Velsvik Berge
2018/1894 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Avslag på tilsetting i 100% fast stilling som sjukepleiar f.t. skjerma eining *****
2018/1765 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Midlertidig tilsetjingsavtale 1.1.2019-31.3.2019 *****
2018/256 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Midlertidig tilsetjing 1.1.2019-31.1.2019 *****
2018/2013 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Avslag på tilsetting i stilling som prosjektleiar kommunalteknikk *****
2018/2163 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Uttale frå hamnemynde og kommunalteknikk Christina Steffenssen
2018/58 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Kunnskapsprøve Veronica Sæth Langøy
2018/1987 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Protokoll Årsmøte/Frokostmøte HNF 07.12.2018 Hareid næringsforum
2017/1000 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Kvittering på innsend søknad om tilskot til Fotballhall ved Hareid stadion Lotteri-og stiftelsestilsynet
2018/2216 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Tilbakemelding frå utgått nabovarslingsperiode Conplan
2018/2286 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Søknad om reiserett med transporttenesta *****
2017/1428 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Oppseiingstid *****
2018/2284 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Innkalling til møte i søre Sunnmøre vassområdeutval 10. januar 2019 Møre og Romsdal fylkeskommune
2018/1186 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Uttale frå SU - Syverplassen barnehage Syverplassen barnehage
2018/2285 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Retting av eigedomsgrense i matrikkelkartet - 40/113 og 40/135 Sissel Løvold
2017/1804 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Kopi av rettsbok frå planleggingsmøte 03.12.2018 Larhammer Aarseth Advokatfirma AS
2018/1840 20181211 11.12.2018 Inngåande brev VS: Vedkomande nabovarsel - Fjord1 - Ferjekai Hareid Silja Øvrelid
2018/2279 20181210 10.12.2018 Inngåande brev Signert tilsettingsbrev og teiepliktskjema - takkar ja til stillinga - KGH *****
2017/1945 20181210 10.12.2018 Internt notat lønnsendring ***** *****
2015/693 20181210 10.12.2018 Utgåande brev Avklaring - Fremste Teigane 2 KMD v/ 'Eik Unni Augland'
2018/695 20181210 10.12.2018 Inngåande brev Tenesteattest *****
2018/2281 20181210 10.12.2018 Internt notat utan oppfølging Melding om tildeling av kontrakt
2018/2281 20181210 10.12.2018 Internt notat utan oppfølging Signert protokoll
2018/2280 20181210 10.12.2018 Inngåande brev Tilsynsrapport Mattilsynet avd. Sunnmøre
2018/1555 20181210 10.12.2018 Inngåande brev Hjørungavåg knuseverk Nord-Berg AS
2018/2156 20181210 10.12.2018 Internt notat Teikningar Vebjørn Groven
2017/1709 20181210 10.12.2018 Inngåande brev Unntak frå dialogmøte 2 i regi av NAV *****
2018/2281 20181210 10.12.2018 Inngåande brev Revidert tilbod - rammeavtale elektro Elektrosenteret A/S
2018/2281 20181210 10.12.2018 Internt notat utan oppfølging Prisfil - Elektrosenteret
2018/42 20181210 10.12.2018 Inngåande brev Innsynsbegjæring - kopi av data til PAI-registeret Kommunal Rapport
2018/55 20181210 10.12.2018 Inngåande brev Tilskot til utarbeiding av kommunale kulturminneplanar. Søknadsfrist 10.januar 2019 for kommunane Møre og Romsdal fylkeskommune
2018/2281 20181210 10.12.2018 Inngåande brev Supplerande opplysningar og reviderte priser for elektrotenester Storm Elektro Vest AS
2018/2281 20181210 10.12.2018 Inngåande brev Tilbod - rørleggertenester HOLSTAD RØRSERVICE AS
2018/2281 20181210 10.12.2018 Internt notat utan oppfølging Protokoll frå forhandlinGsmøte 6. mai 2010
2018/2281 20181210 10.12.2018 Inngåande brev Tilbod rammeavtale elektro Elektrosenteret A/S
2018/2281 20181210 10.12.2018 Internt notat utan oppfølging Protokoll frå forhandlingsmøte 1. ot 2010
2018/2281 20181210 10.12.2018 Inngåande brev Tilbod rammeavtale elektro Storm Elektro Vest AS
2018/2282 20181210 10.12.2018 Inngåande brev Transportteneste for funksjonshemmede (TT-kort) - søknad *****
2018/1294 20181210 10.12.2018 Inngåande brev Tilretteleggingstilskot - melding om vedtak *****
2017/373 20181210 10.12.2018 Inngåande brev Tilbodskonkurranse - nytt oppvekstadministrativt program - OAP - sjustjerna 2017 Herøy kommune
2018/2217 20181210 10.12.2018 Internt notat utan oppfølging Referat frå møte om konvertering 06.12.18 Johnny Berge
Versjon:5.2.2.1