eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2012/53 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Husleigekontrakt Hadartun Bustad - ***** ***** ***** *****
2012/53 20180123 23.01.2018 Utgåande brev HUSLEIGEKKONTRAKT HADARTUN - ***** ***** *****
2017/922 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Husleigekontrakt *****
2017/922 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Husleigekontrakt *****
2017/922 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Husleigekontrakt- ***** ***** *****
2018/194 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Endring av tenestekode - skjema for fastlønn *****
2017/1845 20180123 23.01.2018 Internt notat utan oppfølging Notat i p-sak *****
2017/1859 20180123 23.01.2018 Internt notat utan oppfølging Mottakskontroll
2017/1780 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Varsel om oppmålingsforretning/Protokoll TRELAST AS
2018/13 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Kontrakt på rådgjeving tunnel Asplan Viak AS
2017/1778 20180123 23.01.2018 Internt notat Avslutning arbeidsavtale 31.01.18 *****
2018/57 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Annonse Kai-Rune Bjørke m.fl.
2017/1745 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Fastsetting av ansiennitet *****
2016/449 20180123 23.01.2018 Inngåande brev Underteikna avtale Ole Kristian Haugen
2018/50 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Oppgåve for omsett alkohol 2017 - salsløyve COOP VEST SA m.fl.
2018/148 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Tilsetjingsvedtak *****
2018/3 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Offentleg søkjarliste for institusjonskokk i 100 % fast stilling Ann Cecilie Garnes Utgård
2017/2080 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Arbeidsavtaler tilkallingsvikar *****
2016/1104 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Tilbakemelding til konsulent om vegen vidare- Detaljregulering Åsen/Engeskardet Hareid Kommune v/ Silja Øvrelid
2017/1538 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Svar på henvending Norges Miljøvernforbund
2015/693 20180123 23.01.2018 Inngåande brev Motsegnssak til KMD Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2018/3 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Stadfesting på motteken søknad *****
2018/3 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Utvida søkjarliste for institusjonskokk i 100 % fast stilling *****
2017/2048 20180123 23.01.2018 Utgåande brev HOVUDOPPTAK BARNEHAGAR 2018 - ANNONSE Vikebladet - annonse
2017/1538 20180123 23.01.2018 Inngåande brev Kvifor er kontraktslengda lenger enn som spesifisert i utlysninga? Norges Miljøvernforbund
2018/186 20180123 23.01.2018 Inngåande brev Turveg og parkering i området ved Hammarstøylen Hareid IL, trimgruppa
2018/26 20180123 23.01.2018 Inngåande brev Signert arbeidsavtale 01.01 - 31.07.2018 *****
2018/174 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Signert fullmakt til begjæring av tvangssal - renovasjonsavgift *****
2018/175 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Signert fullmakt til begjæring av tvangssal - renovasjonsavgift *****
2018/176 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Signert fullmakt til begjæring av tvangssal - renovasjonsavgift *****
2016/102 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Signert fullmakt til begjæring av tvangssal - renovasjonsavgift *****
2015/1182 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Signert fullmakt til begjæring av tvangssal - renovasjonsavgift *****
2014/1815 20180123 23.01.2018 Inngåande brev Ferdigattest 45/46 Oppføring av pumpestasjon Hareid kommune
2018/168 20180123 23.01.2018 Inngåande brev Signert oppdragsavtale - støttekontakt *****
2018/168 20180123 23.01.2018 Inngåande brev Signert oppdragsavtale - støttekontakt *****
2018/169 20180123 23.01.2018 Inngåande brev Signert oppdragsavtale - støttekontakt *****
2017/1428 20180123 23.01.2018 Inngåande brev Permisjon ved sjølvstudium *****
2015/1181 20180123 23.01.2018 Inngåande brev Orientering om avgjerd *****
2018/165 20180123 23.01.2018 Inngåande brev Tilstandsrapport bustad *****
2018/166 20180123 23.01.2018 Inngåande brev Signerte arbeidskontrakter - takker ja til stillingane - SVH *****
2018/58 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Kunnskapsprøva i alkohollova - salsløyve Silje Bøe
2018/164 20180123 23.01.2018 Inngåande brev Ny forskrift for tilskot til utleigebustadar 2018 Husbanken
2016/1046 20180123 23.01.2018 Inngåande brev Melding om avholdt utleggsforretning *****
2018/183 20180123 23.01.2018 Inngåande brev Signert leigekontrakt *****
2018/184 20180123 23.01.2018 Inngåande brev Søknad om skorsteinrehabilitering ALPHAPIPE AS
2018/185 20180123 23.01.2018 Inngåande brev Kjølerom på Hadartun Hareid kyrkjelege fellesråd
2018/55 20180123 23.01.2018 Inngåande brev Høyring - Endringar i kreftregisterforskriften Helse- og omsorgsdepartementet
2018/187 20180123 23.01.2018 Inngåande brev Skjenkekontroll 20.01.18 - Napoli Resaurant Munir Rajab Securitas
2016/1601 20180123 23.01.2018 Inngåande brev Hareidsmyrane nord 2 - fråsegn ved offentleg ettersyn - motsegn Møre og Romsdal fylkeskommune
2017/116 20180123 23.01.2018 Inngåande brev Dokument 17/164967-3 Revisjon av veglister for fylkes- og kommunale vegar STATENS VEGVESEN
Versjon:5.2.2.1