eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2017/1301 20180518 18.05.2018 Internt notat utan oppfølging Signert protokoll/partsliste
2018/973 20180518 18.05.2018 Inngåande brev Innspill til retningsliner vatn og kloakk ref/ sak PS 59/18 - til sak PS 22/18 i KST 24.05.18 Styreleiar Kaldhol og Røyset Grendelag
2018/1101 20180518 18.05.2018 Inngåande brev SFO - Innmelding - ***** ***** ***** *****
2018/42 20180518 18.05.2018 Utgåande brev Svar på innsyn i saksnr 2016/1280 - KJØP AV PLASSANE - 41/12 - KJØSAPLASSEN Tommy Wiik
2017/1887 20180518 18.05.2018 Internt notat Sal av tilleggsareal til 41/440 frå 41/87 Dykkar sak 2017/391 Kai-Rune Bjørke
2018/1071 20180518 18.05.2018 Utgåande brev Svar på søknad om reiserett med transporttenesta for funksjonshemma *****
2017/1490 20180518 18.05.2018 Utgåande brev Stadfesting på arbeidsforhold *****
2018/1001 20180518 18.05.2018 Utgåande brev Førebels svar på søknad om fritak frå offentlege verv Torill Oda Ringstad
2018/897 20180518 18.05.2018 Internt notat utan oppfølging Årsmelding for Hareid kommune 2017
2018/1061 20180518 18.05.2018 Inngåande brev Søknad - ID 459 - 20181061 - Sommarjobb vedlikehald og grønt *****
2018/996 20180518 18.05.2018 Inngåande brev Søknad - ID 458 - 20180996 - Driftsteknikar *****
2017/1629 20180518 18.05.2018 Inngåande brev Oppmoding om å opprette kommunekomíté for TV-aksjonen NRK 2018 May Lisa Molvær
2018/720 20180518 18.05.2018 Internt notat Møteprotokoll valnemnda 25.04.2018 Anne Karete Mork
2018/928 20180518 18.05.2018 Internt notat utan oppfølging Samtale med ***** ***** ***** ***** *****
2018/972 20180518 18.05.2018 Utgåande brev Rekkefylgjekrav DIN BOLIG AS
2017/1887 20180518 18.05.2018 Internt notat utan oppfølging Fakturagrunnlag Oppmålingsforretning
2017/321 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Heving av sak *****
2017/1678 20180516 16.05.2018 Internt notat Referat frå møtet 09.05.18 Silja Øvrelid m.fl.
2018/1097 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Rekvisisjon i medhald av matrikkellova kap. 3 og 7 John Henry Holtet
2018/998 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Melding om vedtak frå møte i FSK 14.05.2018 Anne-Karete Mork
2018/767 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Frådeling av bustad gbnr 51/2 - Røysetvegen 259 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Møre og Romsdal fylkeskommune
2016/1024 20180516 16.05.2018 Internt notat utan oppfølging Kartutsnitt dat.26.06.2016
2018/937 20180516 16.05.2018 Inngåande brev SSR - Innkalling til møte i representantskapet fredag 25. mai 2018 kl. 10.00 SSR
2018/950 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Søknad - ID 457 - 20180950 - Kulturkonsulent *****
2018/950 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Søknad - ID 457 - 20180950 - Kulturkonsulent *****
2018/950 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Søknad - ID 457 - 20180950 - Kulturkonsulent *****
2018/950 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Søknad - ID 457 - 20180950 - Kulturkonsulent *****
2018/950 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Søknad - ID 457 - 20180950 - Kulturkonsulent *****
2018/950 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Søknad - ID 457 - 20180950 - Kulturkonsulent *****
2018/950 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Søknad - ID 457 - 20180950 - Kulturkonsulent *****
2018/950 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Søknad - ID 457 - 20180950 - Kulturkonsulent *****
2018/950 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Søknad - ID 457 - 20180950 - Kulturkonsulent *****
2017/987 20180516 16.05.2018 Inngåande brev 18/2032-1 Tilskotsordning for nyskapande aktivitetsarenaer 2018 Kulturdepartementet
2018/744 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Protokoll - representantskapsmøte Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS - 19.04.2018 Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS
2017/1358 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Sjekkliste skorsteinsrehabilitering - 44/1 CEMENTPRODUKT AS
2018/55 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Viktig melding - Registrering av små vassforsyningssystem Mattilsynet avd. Sunnmøre
2018/996 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Søknad - ID 458 - 20180996 - Driftsteknikar *****
2016/1021 20180516 16.05.2018 Utgåande brev Mellombels bruksløyve 41/1308 seksjon 2 byggesignatur@dibk.no m.fl.
2018/1087 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Databehandlaravtale - Forvaltning av personopplysningar om kommunalt tilsette på HR-området Arbeids- og velferdsdirektoratet
2018/1062 20180516 16.05.2018 Utgåande brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2016/1024 20180516 16.05.2018 Internt notat utan oppfølging Partsliste
2017/1887 20180516 16.05.2018 Internt notat utan oppfølging Signert protokoll/partsliste
2018/928 20180516 16.05.2018 Internt notat utan oppfølging Samtale med ***** ***** *****
2018/830 20180516 16.05.2018 Utgåande brev Løyve til tiltak 78/38 piperehabilitering Eugenijus Racas
2018/713 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Søknad om utbetaling av midlar HAUL AS
2018/1092 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Søknad om serveringsløyve TORGHANDEL AS
2018/1061 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Ferievikar park/grønt og bygg/vedlikehald? Øyvind Vassbotn
2017/1735 20180516 16.05.2018 Utgåande brev Søknad om førebyggings- og tilretteleggingstilskot og BHT- honorar for IA-verksemder *****
2016/1592 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Hareid kommune - detaljregulering - Kåvika på Alme - Per Mulvik AS - offentleg ettersyn FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2018/767 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Frådeling av bustad på 51/2 - Røysetvegen 259 - Anne-Lise Røyset, Håkon Røyset og Bjørnar Røyset - dispensasjon frå kommuneplan FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
Versjon:5.2.2.1