eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2008/1813 20170327 27.03.2017 Utgåande brev Tenesteattest *****
2008/1270 20170327 27.03.2017 Utgåande brev FORELDREPERMISJON *****
2015/292 20170327 27.03.2017 Utgåande brev Arbeidskontrakt 01.05.17. - 31.07.17. *****
2015/892 20170327 27.03.2017 Utgåande brev FORELDREPERMISJON *****
2017/400 20170327 27.03.2017 Utgåande brev Stadfesting på motteken søknad *****
2017/310 20170327 27.03.2017 Utgåande brev Fastsetting av lønsansiennitet *****
2014/1091 20170327 27.03.2017 Utgåande brev Arbeidskontrakt 01.06. - 31.07.17. *****
2017/334 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Kulturformål - søknad om tilskot HAREID KAMMERKOR
2017/527 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning TRELAST AS
2017/444 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Melding om vedtak frå møte i FSK 20.3.2017 Ragnhild Velsvik Berge
2014/567 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Melding om vedtak frå møte i FSK 20.3.2017 Kai Rune Bjørke
2017/95 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Søknad - ID 390 - 20170095 Tilkallingsvikar i grunnskulen *****
2017/94 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Søknad - ID 391 - 20170094 Tilkallingsvikar barnehage *****
2007/1952 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Kursbevis *****
2017/526 20170327 27.03.2017 Utgåande brev Avløpsanlegg Hareid hamn - nordre molo Asplan Viak
2017/526 20170327 27.03.2017 Utgåande brev VA Ytre hamn Hareid Asplan Viak
2017/526 20170327 27.03.2017 Utgåande brev VA ytre hamn Hareid - oljeutskillar Asplan Viak
2017/526 20170327 27.03.2017 Utgåande brev Målingar VA Ytre hamn Asplan Viak
2017/528 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Kritikkverdige forhald Hovudverneombod Hareid
2017/528 20170327 27.03.2017 Utgåande brev Orientering frå ordførar Kommunestyrerepresentantar
2017/400 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Søknad - ID 400 - 20170400 Fagarbeidarar - assistentar i grunnskulen *****
2017/400 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Søknad - ID 400 - 20170400 Fagarbeidarar - assistentar i grunnskulen *****
2016/230 20170327 27.03.2017 Utgåande brev 43/5- Svar på førespurnad i samband med klagehandsaming Bente Thornes Kosberg
2016/231 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Invitasjon konferanse Else Gjerde
2017/4 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Utlysning av midlar 2017 - Stønad til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Bufdir
2017/94 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Søknad - ID 391 - 20170094 Tilkallingsvikar barnehage *****
2017/400 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Søknad - ID 400 - 20170400 Fagarbeidarar - assistentar i grunnskulen *****
2017/400 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Søknad - ID 400 - 20170400 Fagarbeidarar - assistentar i grunnskulen *****
2017/400 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Søknad - ID 400 - 20170400 Fagarbeidarar - assistentar i grunnskulen *****
2017/400 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Søknad - ID 400 - 20170400 Fagarbeidarar - assistentar i grunnskulen *****
2017/400 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Søknad - ID 400 - 20170400 Fagarbeidarar - assistentar i grunnskulen *****
2017/402 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Søknad - ID 402 - 20170402 - Fagarbeidar/assistent i barnehage *****
2017/402 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Søknad - ID 402 - 20170402 - Fagarbeidar/assistent i barnehage *****
2016/1294 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Offentlig høyring - høyringssvar Aasen Aasen
2017/4 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Høyringsbrev - NOU 2017 2 Integrasjon og tillit Justis- og beredskapsdepartementet
2017/529 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Søk om prosjektmidlar til kartlegging av Universell utforming / tilgjengelegheit for alle - 2017 Møre og Romsdal fylkeskommune
2017/30 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Forespørsel om arbeid eventuelt praksis Andre Johansen
2017/399 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Søknad - ID 401 - 20170399 - Ledige undervisingsstillingar i skulane *****
2017/308 20170327 27.03.2017 Utgåande brev 41/1289 Tilsynsrapport 14.2.2017 Ørsta Byggservice AS
2009/1321 20170327 27.03.2017 Utgåande brev Arbeidsavtale Marita Husøy Mork, til 010517 *****
2016/1392 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Signert avtale 41/120 Iveta Berzina
2017/533 20170327 27.03.2017 Inngåande brev Kursbevis *****
2016/898 20170327 27.03.2017 Utgåande brev FORELDREPERMISJON *****
2017/501 20170327 27.03.2017 Utgåande brev Arbeidsavtale 01.02.17-18.06.17 *****
2017/501 20170327 27.03.2017 Utgåande brev Arbeidsavtale 19.06.17-20.08.17 *****
2016/896 20170327 27.03.2017 Utgåande brev Arbeidsavtale 19.06.17-20.08.17 *****
2014/587 20170327 27.03.2017 Utgåande brev Arbeidsavtale 19.06.17-20.08.17 *****
2016/1294 20170327 27.03.2017 Utgåande brev Hareid kommune - prisantydning breiband Hjørungavåg skule-Alme Line Ekanger
2014/878 20170327 27.03.2017 Utgåande brev FORELDREPERMISJON *****
2016/857 20170327 27.03.2017 Utgåande brev Arbeidskontrakt 18.05.17. - 31.07.17. *****
Versjon:5.2.2.1