eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2018/768 20180814 14.08.2018 Internt notat utan oppfølging Tidsrekneskap
2018/85 20180814 14.08.2018 Internt notat utan oppfølging Matrikkelutskrift 41/1098
2018/1611 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Søknad - ID 466 - 20181611 - Jobbspesialist *****
2016/1601 20180814 14.08.2018 Inngåande brev NVE fremjar motsegn - 2. gongs offentleg ettersyn - Detaljplan - Hareidsmyrane Nord 2 NVE
2018/1611 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Søknad - ID 466 - 20181611 - Jobbspesialist *****
2018/1612 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Søknad - ID 467 - 20181612 - Prosjektleiar *****
2018/993 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Foreldreredusert betaling barnehage *****
2018/1525 20180814 14.08.2018 Utgåande brev Stadfesting på motteken søknad *****
2018/1612 20180814 14.08.2018 Utgåande brev Stadfesting på motteken søknad *****
2018/1642 20180814 14.08.2018 Internt notat utan oppfølging Politiattest
2018/1611 20180814 14.08.2018 Utgåande brev Stadfesting på motteken søknad *****
2018/1499 20180814 14.08.2018 Internt notat utan oppfølging Sakliste - planleggingsmøte spes.ped.team 13.08.2018 Mariann Båtnes
2015/1531 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Kjøpmannsgata 57,59 - erklæring om ansvarsrett Norconsult
2018/1090 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Den kulturelle spaserstokken - søknadsskjema Møre og Romsdal fylkeskommune
2018/1611 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Søknad - ID 466 - 20181611 - Jobbspesialist *****
2018/1611 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Søknad - ID 466 - 20181611 - Jobbspesialist *****
2017/1798 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Begjæring om tvangssal *****
2018/1619 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Søknad om kjøp av kommunal grunn Helmer Eilev Øvrelid
2017/1964 20180814 14.08.2018 Internt notat Endring lønsmelding vedk ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1525 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Søknad - ID 463 - 20181525 Prosjektleiar *****
2018/1611 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Søknad - ID 466 - 20181611 - Jobbspesialist *****
2018/1611 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Søknad - ID 466 - 20181611 - Jobbspesialist *****
2018/1528 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Frådeling av eiendom - gbnr 52/3 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Møre og Romsdal fylkeskommune
2018/1611 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Søknad - ID 466 - 20181611 - Jobbspesialist *****
2018/993 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
2018/993 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
2018/1612 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Søknad - ID 467 - 20181612 - Prosjektleiar *****
2018/1608 20180814 14.08.2018 Utgåande brev Prøvingsattest / melding om vigsel Skattekontoret Melhus
2018/1642 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Tenestebevis *****
2016/1473 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Skjenkekontroll 11.08.2018 Securitas
2018/1256 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Problemrapport: 100cm djupt hol Tom-Steven Klokk Eide
2017/2009 20180814 14.08.2018 Utgåande brev Mellombels stilling som Pedagogisk Leiar *****
2018/767 20180814 14.08.2018 Internt notat utan oppfølging Partsliste
2018/767 20180814 14.08.2018 Internt notat utan oppfølging Kartutsnitt
2018/1595 20180814 14.08.2018 Utgåande brev FRÅDELINGSLØYVE- 41/811 Søknad om Arealoveføring Jacek Zdanowicz m.fl.
2016/1127 20180814 14.08.2018 Utgåande brev Grimstadvatnet naturreservat, Hareid - dispensasjon for legging av vassleidning - søknad om utsatt frist FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2015/481 20180814 14.08.2018 Utgåande brev Ferdigattest 40/274 riving av bustadhus Ingebjørn Grimstad m.fl.
2018/1523 20180814 14.08.2018 Utgåande brev Stadfesting på motteken søknad *****
2018/85 20180814 14.08.2018 Internt notat utan oppfølging Matrikkelutskrift 41/1086
2018/85 20180814 14.08.2018 Internt notat utan oppfølging Eigenfråsegn 41/1098
2013/1527 20180814 14.08.2018 Utgåande brev Løyve til tiltak 41/85 Endring av gitt løyve, utvida carport Total-Bygg Hjørungavåg AS
2018/334 20180814 14.08.2018 Utgåande brev Mellombels arbeidsavtale 01.08.18-31.01.19 *****
2018/1632 20180814 14.08.2018 Utgåande brev Parkeringskort ***** ***** ***** *****
2018/1625 20180814 14.08.2018 Internt notat utan oppfølging Politiattest
2017/1439 20180814 14.08.2018 Utgåande brev Løyve til tiltak utan ansvarsrett 48/99 tilbygg Hans Otto Brekke
2016/1242 20180814 14.08.2018 Utgåande brev Svar til medling om bygging unnteke søknadsplikt Jostein Hånes
2016/1305 20180814 14.08.2018 Utgåande brev Svar til melding om bygging unnateke søknadsplikt Roar Riise
2018/1151 20180814 14.08.2018 Utgåande brev Mellombels arbeidsavtale 010618-211018 *****
2018/704 20180814 14.08.2018 Utgåande brev Sendt til landbruk Landbrukskontoret i Herøy
2014/463 20180814 14.08.2018 Internt notat utan oppfølging Avslutting av sak
Versjon:5.2.2.1