eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2013 01 31 20130131 31.01.2013 18:00 Hareid rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS122013 PS 12/2013 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Ny behandling, Handlingsprogam 2013 - 2016
0 PS22013 PS 2/2013 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av protokoll førre møte
0 PS12013 PS 1/2013 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av innkalling og saksliste
0 PS32013 PS 3/2013 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Reglement for formannskapet
0 PS52013 PS 5/2013 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Reglement for Nærings- og miljøutvalet
0 PS82013 PS 8/2013 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Vertskommuneavtale SSIS
0 PS72013 PS 7/2013 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Val av røystestyre
0 PS132013 PS 13/2013 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll TILBOD INNAN SPESIALISERT REHABILITERING - Samarbeid omkring Mork rehabiliteringssenter
0 PS102013 PS 10/2013 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Forskrift og regulativ for Hareid hamnedistrik 2013
0 PS92013 PS 9/2013 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Gebyr for slamtøming 2013
0 PS112013 PS 11/2013 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Ny behandlling,Forpliktande plan for berekraftig kommuneøkonomi i Hareid
0 PS62013 PS 6/2013 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Reguleringsplan - detaljregulering tunområdet Isakgarden - slutthandsming/eigengodkjenning
0 PS42013 PS 4/2013 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Reglement for levekårsutvalet
0 RS12013 RS 1/2013 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Resultat av opptak - Saman om ei betre kommune
Versjon:5.2.2.1