Postliste RSS frå innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Prosesskriv til sunnmøre tingrett Avs/Mot: Advokat Mette Yvonne Larsen http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149570 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Advokat Mette Yvonne Larsen | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 3095/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Utsending av avtale til signering Avs/Mot: Felleskjøpet http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149544 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Felleskjøpet | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 3069/2019 | Avdeling: Sektor for samfunnsutvikling | Tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/446 Løpenr: 2955/2019 Dokument tittel: Anbodsprotokoll-Anbodsopning Avs/Mot: Svein Arne Bigset http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149573 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Svein Arne Bigset | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 3098/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: SV: Søknad om førehandsgodkjenning prosjekt paviljong i parken Hareid kommune Avs/Mot: Møre og Romsdal fylkeskommune http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149558 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal fylkeskommune | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 3083/2019 | Avdeling: Sektor for samfunnsutvikling | Tittel: Rådhuset, endringsmelding 5,8,9,12,13 og 14 Avs/Mot: Paul Arne Ulstein http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149584 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Paul Arne Ulstein | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 3109/2019 | Avdeling: Kommunal eigedom FDV | Tittel: Gjeld 41/1016 i Hareid kommune - Irregulær avtale Avs/Mot: Advokatfirma Hove AS http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149588 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Advokatfirma Hove AS | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 3113/2019 | Avdeling: Sektor for samfunnsutvikling | Tittel: Gåvebrev Avs/Mot: Eldar Hareide http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149556 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Eldar Hareide | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 3081/2019 | Avdeling: Sektor for samfunnsutvikling | Tittel: Kostnadsoverslag Avs/Mot: Eldar Hareide http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149555 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Eldar Hareide | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 3080/2019 | Avdeling: Sektor for samfunnsutvikling | Tittel: Avslutning av tilsyn med kommunal beredskapsplikt Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149535 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 3060/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Feil på faktura sendt frå Evry til kommunane på Søre Sunnmøre - gjeld Ørsta kommune Avs/Mot: Governance Desk m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149447 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Governance Desk m.fl. | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 2972/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Søknad om økonomisk stønad Avs/Mot: ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149550 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 3075/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Kursbevis - Grunnkurs i HMS - Hovudverneombod Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149537 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 3062/2019 | Avdeling: Personal og organisasjon | Tittel: Diverse telefonutgifter feilfakturert Hareid kommune Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149542 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 3067/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Faktura med SSIKT telefonutgifter 2018 Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149541 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 3066/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Gjennomført HMS opplæring Avs/Mot: Frode Gaulen Robertsen http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149561 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Frode Gaulen Robertsen | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 3086/2019 | Avdeling: Personal og organisasjon | Tittel: Kursbevis ansvarleg vertskap Ulsteinvik 18.02.2019 Avs/Mot: Hanne Morseth http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149577 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Hanne Morseth | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 3102/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Vi ber om tilleggsinformasjon Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149449 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 2974/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Kopi av søknadsskjema for 2019 - tilskot kompetanse og innovasjon Avs/Mot: Fylkesmannen i Møre og Romsdal http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149454 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Møre og Romsdal | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 2979/2019 | Avdeling: Sektor for velferd | Tittel: Tiltak for å styrke den norskspråklege utviklinga for minoritetsspråklege born i barnehage Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149552 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 3077/2019 | Avdeling: Sektor for læring og kultur | Tittel: Dårlig veg i Brandal ved Kvitnesvegen 9 Avs/Mot: Sigvald Brandal http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149540 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Sigvald Brandal | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 3065/2019 | Avdeling: Kommunalteknikk og VAR | Tittel: Etterlysing av svar - Klage vedkomande fastsatt eigedomsskattetakst for eigedom 40/53 - Kvitnesvegen 9 Avs/Mot: Sigvald Brandal http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149539 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Sigvald Brandal | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 3064/2019 | Avdeling: Økonomiavdeling | Tittel: Høyringsbrev - Ny takst - og sonestruktur for buss i Møre og Romsdal Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149545 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 3070/2019 | Avdeling: Sektor for samfunnsutvikling | Tittel: Melding om avholdt utleggsforretning Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149567 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 3092/2019 | Avdeling: Økonomiavdeling | Tittel: Melding om avholdt utleggsforretning Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149568 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 3093/2019 | Avdeling: Økonomiavdeling | Tittel: Politiattest Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149565 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 3090/2019 | Avdeling: Avdeling for heimebaserte tenester | Tittel: Utkast til saksframlegg - Reguleringsplan - detaljregulering Ovrasanden friluftsområde - handsaming av merknader ved 2. gongs offentleg ettersyn -slutthandsaming/eigengodkjenning Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/109730 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 5848/2016 | Avdeling: Plan, utvikling, byggesak og geodata | Tittel: Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149456 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2981/2019 | Avdeling: Sektor for læring og kultur | Tittel: Høyring – forslag til nye læreplanar Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149517 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3042/2019 | Avdeling: Sektor for læring og kultur | Tittel: Høyringsbrev - forslag til lov som gir utval tilgang til opplysningar underlagt lovbestemt teieplikt Avs/Mot: Justis- og beredskapsdepartementet http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149514 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Justis- og beredskapsdepartementet | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3039/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Forslag til endringar i byggteknisk forskrift (TEK17) om brannsikkerheit og avstandskrav på campingplassar Avs/Mot: Direktoratet for byggkvalitet http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149451 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Direktoratet for byggkvalitet | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2976/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata |