Postliste RSS frå innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Planinitiativ - forslag til planprogram for detaljregulering masseuttak Hjørungavåg - Forespørsel om oppstartmøte Avs/Mot: SPORSTØL ARKITEKTER AS http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151453 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: SPORSTØL ARKITEKTER AS | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 4978/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Melding om vedtak frå møte i FSK 06.05.2019 Avs/Mot: Erlend Friestad http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151400 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Erlend Friestad | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4925/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Svar - bestilling frå postlista Avs/Mot: Vikebladet Vestposten http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151217 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Vikebladet Vestposten | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4742/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: SV: Finansiering av "Paviljong i parken" Avs/Mot: Hans Roger Tømmervold http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151374 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Hans Roger Tømmervold | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4899/2019 | Avdeling: Sektor for samfunnsutvikling | Tittel: INDEKSREGULERING AV HUSLEIGE Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151115 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4640/2019 | Avdeling: Kommunal eigedom FDV | Tittel: Melding om vedtak frå møte i FSK 06.05.2019 Avs/Mot: Erlend Friestad http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151399 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Erlend Friestad | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4924/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Melding om vedtak frå møte i FSK 06.05.2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151401 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4926/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Leige 17. mai komitèen Avs/Mot: Per Erik Strandkleiv http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151412 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Per Erik Strandkleiv | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4937/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Tilbakemelding - Test av satellitt-telefon Avs/Mot: Ordførar http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151391 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Ordførar | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4916/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Leige hallen - HIL - turn, v/ Ina Flø Avs/Mot: Endre Johan Ose http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151411 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Endre Johan Ose | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4936/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Utsending - Rapportering knytt til test av satellitt-telefon - mai 2019 Avs/Mot: Ordførar og kommunalsjef for velferd m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151057 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Ordførar og kommunalsjef for velferd m.fl. | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4582/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: SV: Ber om giro på denne Avs/Mot: Vegard Selvåg http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151364 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Vegard Selvåg | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4889/2019 | Avdeling: Sektor for velferd | Tittel: Rekning - straum 1. halvår 2019 - varmtbadet Avs/Mot: Hareid Sanitetslag v/ Oddfrid Brandal Kleppeq http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151067 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Hareid Sanitetslag v/ Oddfrid Brandal Kleppeq | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4592/2019 | Avdeling: Sektor for velferd | Tittel: Signert ansvarskontrakt - Vårkonsert Avs/Mot: Hege Tretnes http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151376 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Hege Tretnes | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4901/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Kvittering på utlevert nøklar - Hege Tretnes Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151375 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4900/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Ferdigattest 42/44 Garasje Avs/Mot: André Røyset http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151185 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: André Røyset | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4710/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Leigeavtale NAV Helsehus - dokument B, C, D, E og F Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151359 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4884/2019 | Avdeling: Kommunal eigedom FDV | Tittel: MELDING OM STOPPDATO AV SJUKELØN Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151187 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4712/2019 | Avdeling: Personal og organisasjon | Tittel: Faste treningstider haust 2017- vår 2018 Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/123413 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 6830/2017 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Melding om vedtak frå møte i FSK 06.05.2019 Avs/Mot: Erlend Friestad http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151396 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Erlend Friestad | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4921/2019 | Avdeling: Økonomiavdeling | Tittel: Melding om vedtak frå møte i FSK 06.05.2019 Avs/Mot: Erlend Friestad http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151397 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Erlend Friestad | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4922/2019 | Avdeling: Sektor for samfunnsutvikling | Tittel: Utleigekalendar 2018 Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/123402 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 6819/2017 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Svar på søknad om tilknyting av eigedom 40/282 til kommunal vassleidning Avs/Mot: Grethe Henriksen m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151290 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Grethe Henriksen m.fl. | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4815/2019 | Avdeling: Kommunalteknikk og VAR | Tittel: Arbeidsavtale 01.04.18-30.09.18 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151162 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4687/2019 | Avdeling: Kortids- og langtidsavdeling | Tittel: Utkast til leigeavtale Avs/Mot: Brandal Båtlag http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151361 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Brandal Båtlag | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4886/2019 | Avdeling: Sektor for samfunnsutvikling | Tittel: Løyve til tiltak utan ansvarsrett 77/68 Garasje Avs/Mot: Jogeir Aschehoug http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151189 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Jogeir Aschehoug | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4714/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Oppsigelse av leilighet Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151289 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4814/2019 | Avdeling: Kommunal eigedom FDV | Tittel: Utkast til leigeavtale Avs/Mot: Brandal Båtlag http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151360 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Brandal Båtlag | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4885/2019 | Avdeling: Sektor for samfunnsutvikling | Tittel: Oversikt over utleverte nøklar og brikker faste brukarar av symjehallen Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/129492 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 12895/2017 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Prosedyre for innbyggarforslag Avs/Mot: Erlend Friestad http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/151307 Type: Internt notat | Avs/Mot: Erlend Friestad | Journaldato: 08.05.2019 | Journalnr: 4832/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat |