Postliste RSS frå innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Hareid - Detaljplan - Fremste Teigane 2 - Oversending av ferdig plan Avs/Mot: Off. mynde http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147086 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Off. mynde | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 610/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Ferdigstilt plankart og føresegner - signerte plankart og føresegner Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147087 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 611/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Kunngjering om godkjend plan - detaljregulering Fremste Teigane 2 - PlanID 20160005 Avs/Mot: Sheila Rosita G Gaasø m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147066 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Sheila Rosita G Gaasø m.fl. | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 590/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Annonsebestilling - Kunngjering godkjent plan Avs/Mot: Vikebladet Vestposten http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147064 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Vikebladet Vestposten | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 588/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Reguleringsplan for Fremste Teigane 2, Hareid kommune, Møre og Romsdal - oversending av etterspurt dokumentasjon (oppdatert plankart og føresegner) Avs/Mot: Riksantikvaren http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147061 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Riksantikvaren | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 585/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Signert avtale - 41/257 og 41/635 Avs/Mot: Toril Teigene Tyslum http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147183 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Toril Teigene Tyslum | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 707/2019 | Avdeling: Sektor for samfunnsutvikling | Tittel: Faktura Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147121 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 645/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Tidsrekneskap Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147123 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 647/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Signert tilsettingsbrev og teiepliktskjema - takkar ja til stillinga - DAaH Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147189 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 713/2019 | Avdeling: Bu- og habiliteringstenesta | Tittel: Redigering av eigedomsgrenser i matrikkelen for eigedomane 41/405, 41/306, 41/455, 41/457, 41/614 og 41/615 Avs/Mot: Marius K Mathia Hareide m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147060 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Marius K Mathia Hareide m.fl. | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 584/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Hareid kommune ber om uttale kring skjenkeløyve Avs/Mot: SKATT MIDT-NORGE m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147108 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: SKATT MIDT-NORGE m.fl. | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 632/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Løyve til tiltak 72/44- 72/1 Etablering av fellesveg Avs/Mot: Roar Eiken http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147059 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Roar Eiken | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 583/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Gjennomføringsplan Avs/Mot: Øyvind Grimstad Gryt http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147187 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Øyvind Grimstad Gryt | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 711/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Matrikkelkartet etter endring. Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147072 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 596/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Hareid kommune ber om uttale på skjenkeløyve Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147111 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT m.fl. | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 635/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Signert arbeidsavtale 01.02-30.04.2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147184 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 708/2019 | Avdeling: Kjøkken | Tittel: Tilfredsstillande tilbakemelding på tilsynsrapport Avs/Mot: Ulstein kommune http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147168 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Ulstein kommune | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 692/2019 | Avdeling: Sektor for samfunnsutvikling | Tittel: Signert arbeidsavtale 01.01-31.03.2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147185 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 709/2019 | Avdeling: Kjøkken | Tittel: Erklæring Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147169 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 693/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Arbeidsavtale 01.01.19 - 31.06.19 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147062 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 586/2019 | Avdeling: Bu- og habiliteringstenesta | Tittel: Endring fast lønn Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147098 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 622/2019 | Avdeling: Kommunal eigedom FDV | Tittel: Auke i 2019-budsjettet - Hareid sokn Avs/Mot: Bente Andreassen Pilskog http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147175 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Bente Andreassen Pilskog | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 699/2019 | Avdeling: Sektor for samfunnsutvikling | Tittel: Informasjon om sentralt gitt eksamen 2019 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147173 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 697/2019 | Avdeling: Hareid ungdomsskule | Tittel: Invitasjon til kurs i ansvarleg vertskap Avs/Mot: HAREID PIZZA & PUB AS m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147117 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: HAREID PIZZA & PUB AS m.fl. | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 641/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Utsending av B - saker til LKU møte 23.01.2019 Avs/Mot: Ottar Eiksund Røyset m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147084 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Ottar Eiksund Røyset m.fl. | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 608/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Intern utlysing - endring av stilling i dei kommunale barnehagane frå 01.08.2019 Avs/Mot: Fast tilsette ved barnehagane/skulane http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147113 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Fast tilsette ved barnehagane/skulane | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 637/2019 | Avdeling: Sektor for læring og kultur | Tittel: Matrikkelbrev over oppmålt eigedom Avs/Mot: Jostein Nedrelid m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/146873 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Jostein Nedrelid m.fl. | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 397/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Fakturagrunnlag Oppmålingsforretning Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/146872 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 396/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Dokumentasjon - Kontroll av målingar Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/146922 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 446/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Frådeling 41/44 - tilleggsareal til 41/466 - Henrik Fjelly - dispensasjon frå reguleringsplan Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/147128 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 652/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata |