Postliste RSS frå innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Invitasjon til matbutikkane i Hareid kommune til å vere førehandsrøystelokale Avs/Mot: Copp Extra Hareid m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149602 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Copp Extra Hareid m.fl. | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 3127/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/446 Løpenr: 2955/2019 Dokument tittel: Anbodsprotokoll-Anbodsopning Avs/Mot: Svein Arne Bigset http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149597 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Svein Arne Bigset | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 3122/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: 51-2-3-20 eigenfråsegn Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149611 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 3136/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: 1b: Hareid Rådhus, endringsmelding 5,8,9,12,13,14 og 15 Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149619 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 3144/2019 | Avdeling: Kommunal eigedom FDV | Tittel: 51-2 matrikkelutskrift Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149612 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 3137/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Søknadsskjema kompetanseheving i sektor for velferd Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149693 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 3218/2019 | Avdeling: Avdeling for heimebaserte tenester | Tittel: Førehandsgodkjenning - Paviljong i parken Avs/Mot: Møre og Romsdal fylkeskommune http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149677 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal fylkeskommune | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 3202/2019 | Avdeling: Sektor for samfunnsutvikling | Tittel: 51-3 matrikkelutskrift Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149614 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 3139/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: 51-20 matrikkelutskrift Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149616 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 3141/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: 51-2-3-20 svar ut Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149618 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 3143/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Sak 19/45802 - etterlyser dokument til saka Avs/Mot: STATENS VEGVESEN http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149697 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 3222/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Arbeidskontrakt for mellombels tilsette 01.04.2019-05.07.2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149462 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 2987/2019 | Avdeling: Syverplassen barnehage | Tittel: Trekking av søknad Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149678 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 3203/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Arbeidsavtale- mellombels tilsetting 01.04.2019- 30.06.2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149469 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 2994/2019 | Avdeling: Syverplassen barnehage | Tittel: Varsel om oppmålingsforretning/Protokoll Avs/Mot: Dag Harald Igesund m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149578 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Dag Harald Igesund m.fl. | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 3103/2019 | Avdeling: Plan, byggesak og geodata | Tittel: Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/148668 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 2192/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Fastsetting av ansiennitet Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149594 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 3119/2019 | Avdeling: Personal og organisasjon | Tittel: Signert tilsettingsbrev med teiepliktskjema - takkar ja til stillinga - MHN Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149680 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 3205/2019 | Avdeling: Hareid ungdomsskule | Tittel: Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglysast Avs/Mot: Kartverket http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149694 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 3219/2019 | Avdeling: Sektor for samfunnsutvikling | Tittel: Planlegging - foreldremøte 21.03.2019 Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/148998 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 2522/2019 | Avdeling: Sektor for læring og kultur | Tittel: Mellombels arbeidsavtale 01.02.19-31.07.19 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149598 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 3123/2019 | Avdeling: Avdeling for heimebaserte tenester | Tittel: Søknad om startlån ***** ***** ***** Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/148918 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 2442/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/148721 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 2245/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Vennligst slett utlegg- ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149682 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 3207/2019 | Avdeling: Økonomiavdeling | Tittel: Leigekontrakt Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/148584 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 2108/2019 | Avdeling: Kommunal eigedom FDV | Tittel: VS: Orientering om nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt. Avs/Mot: Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149685 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 3210/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Databehandlaravtale til signering Avs/Mot: Lindorff AS http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149696 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Lindorff AS | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 3221/2019 | Avdeling: Servicetorg og politisk sekretariat | Tittel: Tenesteattest Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149596 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 3121/2019 | Avdeling: Personal og organisasjon | Tittel: Konfliktberedskap - Forhaldsreglar ved streik - 2019 Avs/Mot: Ragnhild Velsvik Berge m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149429 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Ragnhild Velsvik Berge m.fl. | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 2954/2019 | Avdeling: Personal og organisasjon | Tittel: Orientering om nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt. Avs/Mot: Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/DocumentDetails/149684 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 3209/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen |