Postliste http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/ innsyn.ssikt.no Avslag ferievikar sommar 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150624 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.04.2019 | RegistryNumber: 4149/2019 | Sektor for velferd Svar på søknad om - FERIEVIKARAR I SEKTOR FOR VELFERD 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150557 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 4082/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150555 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 4080/2019 | Sektor for velferd 19/2116-1 Høyringsbrev - Forslag til endringar i plan- og bygningslova, eigarseksjonslova og burettslagslova http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151152 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartemenetet | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4677/2019 | Plan, byggesak og geodata Unntatt offentlegheit: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorar med oppdaterte resultat 9.mai http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151150 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4675/2019 | Sektor for velferd Høyring - endring av opptaksområder for helseforetak i Midt-Norge som konsekvens av kommune- og regionreform http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151082 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helse Midt-Norge RHF | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4607/2019 | Sektor for velferd Tilsetting i 100% fast stilling som lærar f.t ved Hareid skule http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150372 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 3897/2019 | Personal og organisasjon 16/3111 Ny rettleiar - FriFot skulen sin idrettsplass http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151080 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kulturdepartementet | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4605/2019 | Sektor for læring og kultur Tilsetjingsvedtak - ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150124 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 3649/2019 | Sektor for læring og kultur Arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting – beredskap før somaren http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151079 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Barne- og likestillingsdepartement | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4604/2019 | Sektor for læring og kultur Implementeringsplan for å eliminiere hepatitt C som folkehelseproblem http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151003 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4528/2019 | Helse- og koordinerande eining 18/2032-34 Høyring - Særlovgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150903 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 4428/2019 | Rådmannen Høyring - Forslag om innføring av meldeplikt for shewanellainfeksjonar og vibrioinfeksjonar til Meldingsystemet for smittsame sjukdomar http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150902 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 4427/2019 | Helse- og koordinerande eining Høyring av forslag til endringar i barnehagelova med forskrifter http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150901 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 4426/2019 | Sektor for læring og kultur Høyring av forskrift om nasjonal retningsline for paramedisinutdanning http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150716 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 4241/2019 | Helse- og koordinerande eining Høyringsbrev - Samhandling om kartlegging og utredning av psykisk helse - korrigert http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150715 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 4240/2019 | NAV Sosial Høyring - Forslag til endringar i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger med meir http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150686 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 4211/2019 | Helse- og koordinerande eining Ny høyringsfrist - nasjonal ramme for vindkraft http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150684 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Olje- og energidepartementet | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 4209/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Fv 61 Løyve til nærføring/graving for å legge ned strømkablar ved Hareid fergekai http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150965 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 4490/2019 | Plan, byggesak og geodata Faktura for igongsettingsløyve http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150774 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: FJORD1 ASA | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 4299/2019 | Plan, byggesak og geodata Melding om vedtak frå møte i NMU 23.04.2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150765 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Anne Karete Mork | Journaldato: 25.04.2019 | RegistryNumber: 4290/2019 | Plan, byggesak og geodata Vedkomande erstatningskrav og deling av sak http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150830 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Larhammer Aarseth Advokatfirma AS | Journaldato: 25.04.2019 | RegistryNumber: 4355/2019 | Sentraladministrasjonen Dokument 19/31375-4 Svar på henvending - Hareid ferjekai - Plassering av nettstasjon - gbnr 41/1095 - Avtale Mørenett http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150687 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 4212/2019 | Plan, byggesak og geodata Vedkomande erstatningskrav http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150732 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Larhammer Aarseth Advokatfirma AS | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 4257/2019 | Sentraladministrasjonen Tilsetting i 80% mellombels stilling som sosionom ved helse- og koordinerande eining http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150271 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 3796/2019 | Personal og organisasjon Tilsetting i 100% fast stilling som sosionom i teneste for psykisk helse og rus http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150268 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 3793/2019 | Personal og organisasjon SV: Lista til Hareid Høgre http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151051 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Wenche Jøsok | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 4576/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat SV: Kandidat nr 10 Turid Lise Ambjørnsen har bedt om fritak frå å stå på Høgre sitt listeforslag http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151050 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Wenche Jøsok | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 4575/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat Kandidat nr 10 Turid Lise Ambjørnsen har bedt om fritak frå å stå på Høgre sitt listeforslag http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151048 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Wenche Jøsok | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 4573/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat Melding om vedtak frå møte i FSK 06.05.2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151400 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Erlend Friestad | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 4925/2019 | Plan, byggesak og geodata SV: Innsynskrav: ordfører og rådmann http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151310 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Senter for undersøkende journalistikk | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 4835/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat Fritak frå listeforslag http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151047 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Turid Lise Ambjørnsen | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 4572/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat Svar - bestilling frå postlista http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151217 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Vikebladet Vestposten | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 4742/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat Val av vegføring/kryssløysing i reguleringsplan - Hyttefelt Åsen/Engeskardet http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150996 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 4521/2019 | Plan, byggesak og geodata Fritak frå listeforslag http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151040 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Turid Lise Ambjørnsen | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 4565/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat bestilling frå postlista http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151210 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Vikebladet Vestposten | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 4735/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat SV: mogleg nytt namn på Frp si liste http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151035 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Jeanette Teigene m.fl. | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4560/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat Kalkyle - Engeskardet http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151015 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Per Mulvik AS | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4540/2019 | Plan, byggesak og geodata Svar på innsyn - Spørsmål om serveringsløyve KULE TING AS - delvis innsyn http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150988 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Vikebladet Vestposten | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4513/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat Melding til kandidatar på KrF sitt listeforslag til kommunevalet 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150529 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Hallvard Sæverud m.fl. | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 4054/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat Arbeidsavtale Torgunn Hjørungdal, til 010619 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151011 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4536/2019 | Hjørungavåg skule Bestilling frå postlista http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150986 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Vikebladet Vestposten | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 4511/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat Melding til kandidatar på Frp sitt listeforslag til kommunevalet 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150527 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Oskar Jarle Grimstad m.fl. | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 4052/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat Svar på innsyn i dokument - "Bistand frå pedagogisk psykologisk teneste - Kompetanseheving" http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150972 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Vikebladet Vestposten | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4497/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat Signert arbeidsavtale 01.04-01.06.2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150957 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 4482/2019 | Bigset skule Melding til kandidatar på Høgre sitt listeforslag til kommunevalet 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150526 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Audun Ulstein m.fl. | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 4051/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat Melding til kandidatar på Folkelista for Hareid kommune sitt listeforslag til kommunevalet 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150530 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Bernt Brandal m.fl. | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 4055/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat Søknad om tilskot til tiltak for barn med nedsett funksjonsevne http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151122 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4647/2019 | Sektor for læring og kultur Innsynskrav: ordførar og rådmann - førebels svar http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150809 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen | Journaldato: 25.04.2019 | RegistryNumber: 4334/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat Melding til kandidatar på Venstre sitt listeforslag til kommunevalet 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150521 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Annika Brandal m.fl. | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 4046/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat Vedtak om tilskot etter barnehagelova ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150992 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4517/2019 | Sektor for læring og kultur Innsynskrav: ordførar og rådmann http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150808 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen | Journaldato: 25.04.2019 | RegistryNumber: 4333/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat Melding til kandidater på Arbeidarpartiet si liste ved kommunevalet http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150518 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Ragnhild Viddal Nedrelid m.fl. | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 4043/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat SV: Finansiering av "Paviljong i parken" http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151374 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Hans Roger Tømmervold | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 4899/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Melding om vedtak i PS 26/19 Finansiering av sikringsarbeid ved rehabilitering av kai i Brandal http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151181 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Erlend Friestad | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 4706/2019 | Kommunalteknikk og VAR Høyring til fylkesmann http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150777 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: 'Bjørnøy, Kari' | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 4302/2019 | Plan, byggesak og geodata Svar på innsynskrav i saksdokument http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150712 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Yngve Hareide | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 4237/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat 19/2611 Svar på henvending om nyskapande aktivitetsareanaer http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151090 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kulturdepartementet | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4615/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Innsyn i saksdokument http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150711 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Yngve Hareide | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 4236/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat Søknad om massefylling/deponi gbnr 51/5 - Hareid kommune - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150612 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal fylkeskommune | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 4137/2019 | Plan, byggesak og geodata Innsendt listeforslag er forkasta http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150450 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Anne-Marie Saunes Overå | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 3975/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat INDEKSREGULERING AV HUSLEIGE http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151115 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 4640/2019 | Kommunal eigedom FDV Kort samandrag frå møte om tilsetting barnehage/skule - fagarbeidar/ass. 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151017 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4542/2019 | Sektor for læring og kultur Finansiering av "Paviljong i parken" http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150571 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: 'Hans Roger Tømmervold' | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 4096/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om assistentstilling Hareid kommune http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151005 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4530/2019 | Sektor for læring og kultur Utvida søkjarliste fagarbeidar/ assistent i mellombels st. i barnehagane http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150904 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4429/2019 | Personal og organisasjon Varsel om oppmålingsforretning/Protokoll http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150895 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Kenneth André Bigset m.fl. | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4420/2019 | Plan, byggesak og geodata Offentleg søkjarliste - Fagarbeidar/ assistent mellombels st. i barnehagane http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150893 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Mariann Båtnes | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4418/2019 | Personal og organisasjon Melding om vedtak frå møte i LKU 24.04.2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150771 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Anne Karete Mork | Journaldato: 25.04.2019 | RegistryNumber: 4296/2019 | Sektor for læring og kultur Vedtak - oppføring av brakkerigg 40/63 - dispensasjon frå kommuneplan http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151021 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 4546/2019 | Plan, byggesak og geodata Stadfesting på motteken søknad http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150892 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4417/2019 | Personal og organisasjon Situasjonskart http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150898 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4423/2019 | Plan, byggesak og geodata Endringsmelding løn http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150729 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 4254/2019 | Kjøkken KULTURMIDLAR 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150011 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 3536/2019 | Sektor for læring og kultur Melding om vedtak frå møte i FSK 06.05.2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151399 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Erlend Friestad | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 4924/2019 | Plan, byggesak og geodata INDEKSREGULERING AV HUSLEIGE http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151294 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 4819/2019 | Kommunal eigedom FDV Attestar og vitnemål http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151112 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4637/2019 | Kommunal eigedom FDV Partsliste http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150896 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4421/2019 | Plan, byggesak og geodata Søknad - ID 501 - 20190545 - Fagarbeidar - assistent http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150772 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.04.2019 | RegistryNumber: 4297/2019 | Sektor for læring og kultur Vedtak sendt til partar http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150488 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Christer Adrian Mork m.fl. | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 4013/2019 | Plan, byggesak og geodata Leige 17. mai komitèen http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151412 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Per Erik Strandkleiv | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 4937/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat Melding om vedtak frå møte i FSK 06.05.2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151401 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 4926/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat INDEKSREGULERING AV HUSLEIGE http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151293 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 4818/2019 | Kommunal eigedom FDV Politisk avklaring angåande arealdisponering i strid med overordna kommuneplan - utviding av planområde på Brekkane http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150908 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 4433/2019 | Plan, byggesak og geodata Orientering om tilsetting som ergoterapeut http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150998 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4523/2019 | Personal og organisasjon Stadfesting på motteken søknad http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150747 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 4272/2019 | Personal og organisasjon Tilsetting i 86,7% fast stilling som fagarbeidar/driftsteknikar f.t. i eining kommunal eigedom FDV http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150591 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.04.2019 | RegistryNumber: 4116/2019 | Personal og organisasjon Tidsrekneskap http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150597 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 25.04.2019 | RegistryNumber: 4122/2019 | Plan, byggesak og geodata Tilbakemelding - Test av satellitt-telefon http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151391 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Ordførar | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 4916/2019 | Plan, byggesak og geodata Leige hallen - HIL - turn, v/ Ina Flø http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151411 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Endre Johan Ose | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 4936/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat INDEKSREGULERING AV HUSLEIGE http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151292 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 4817/2019 | Kommunal eigedom FDV Samandrag frå møte om tilsetjing barnehagelærar barnehage 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151024 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4549/2019 | Sektor for læring og kultur Signert arbeidsavtale 01.04-30.04.2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151124 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4649/2019 | Kommunal eigedom FDV Utsending av dokument i sak 2019/76 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150877 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4402/2019 | Servicetorg og politisk sekretariat Samla innspel etter oppstartsvarsling http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150916 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4441/2019 | Plan, byggesak og geodata Matrikkelbrev over oppmålt eigedom http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150570 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Lillvar Brandal | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 4095/2019 | Plan, byggesak og geodata Søknad - ID 501 - 20190545 - Fagarbeidar - assistent http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150723 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 4248/2019 | Sektor for læring og kultur Utsending - Rapportering knytt til test av satellitt-telefon - mai 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151057 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Ordførar og kommunalsjef for velferd m.fl. | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 4582/2019 | Plan, byggesak og geodata SV: Ber om giro på denne http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151364 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Vegard Selvåg | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 4889/2019 | Sektor for velferd INDEKSREGULERING AV HUSLEIGE http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151291 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 4816/2019 | Kommunal eigedom FDV