Postliste http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/ innsyn.ssikt.no Helsehuset: Graving Kjøpmannsgata 24 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150134 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kveldro ANS | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 3659/2019 | Kommunalteknikk og VAR Helsehuset: Graving Kjøpmannsgata 24 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148981 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: KVELDRO ANS | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2505/2019 | Kommunalteknikk og VAR Teikningar - Hareid helsehus datert 06.02.2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148620 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Sissel Nevstad | Journaldato: 22.02.2019 | RegistryNumber: 2144/2019 | Kommunalteknikk og VAR Utkast til saksframlegg - Reguleringsplan - detaljregulering Ovrasanden friluftsområde - handsaming av merknader ved 2. gongs offentleg ettersyn -slutthandsaming/eigengodkjenning http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/109730 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 5848/2016 | Plan, utvikling, byggesak og geodata Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150487 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.04.2019 | RegistryNumber: 4012/2019 | Sektor for læring og kultur Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150486 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.04.2019 | RegistryNumber: 4011/2019 | Sektor for læring og kultur Kopi av vedtak om endra foreldrebetaling frå april 2019 - ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150021 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: GNIST BARNEHAGER HOLSTAD AS | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 3546/2019 | Sektor for læring og kultur Vedtak om endra foreldrebetaling frå april 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149893 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.04.2019 | RegistryNumber: 3418/2019 | Sektor for læring og kultur Stadfesting av endra inntekt frå april 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149891 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2019 | RegistryNumber: 3416/2019 | Sektor for læring og kultur Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149456 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 2981/2019 | Sektor for læring og kultur Avslag ferievikar sommar 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150624 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.04.2019 | RegistryNumber: 4149/2019 | Sektor for velferd Korrigering av vedtak om nedsett foreldrebetaling - Gnist Holstad http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149397 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: GNIST BARNEHAGER HOLSTAD AS | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 2922/2019 | Sektor for læring og kultur Svar på søknad om - FERIEVIKARAR I SEKTOR FOR VELFERD 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150557 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 4082/2019 | Sektor for velferd Barnehage - vedtak om gratis kjernetid - ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149242 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 2767/2019 | Sektor for læring og kultur Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150555 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 4080/2019 | Sektor for velferd Barnehage - redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149236 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 2761/2019 | Sektor for læring og kultur Avslag ferievikarjobb 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150041 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 3566/2019 | Sektor for velferd Barnehage - svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149200 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.03.2019 | RegistryNumber: 2725/2019 | Sektor for læring og kultur Cv http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149431 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 2956/2019 | Sektor for velferd Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148911 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2019 | RegistryNumber: 2435/2019 | Sektor for læring og kultur Søknad på sommerjobb ved Hareid sjukeheim http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149109 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.03.2019 | RegistryNumber: 2633/2019 | Sektor for velferd Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148705 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.02.2019 | RegistryNumber: 2229/2019 | Sektor for læring og kultur Offentleg søkjarliste ferievikarar sommaren 2019 ved sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149027 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Oddrun Alme Mork | Journaldato: 07.03.2019 | RegistryNumber: 2550/2019 | Personal og organisasjon Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148338 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2019 | RegistryNumber: 1862/2019 | Sektor for læring og kultur Stadfesting på motteken søknad http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149026 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.03.2019 | RegistryNumber: 2549/2019 | Personal og organisasjon Barnehage - redusert foreldrebetaling http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148252 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2019 | RegistryNumber: 1776/2019 | Sektor for læring og kultur Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149014 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2019 | RegistryNumber: 2537/2019 | Sektor for velferd Barnehage - redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148245 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2019 | RegistryNumber: 1769/2019 | Sektor for læring og kultur Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149013 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2019 | RegistryNumber: 2536/2019 | Sektor for velferd Barnehage - vedtak om redusert foreldrebetaling våren 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148235 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2019 | RegistryNumber: 1759/2019 | Sektor for læring og kultur Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149012 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2019 | RegistryNumber: 2535/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149011 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2019 | RegistryNumber: 2534/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149010 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2019 | RegistryNumber: 2533/2019 | Sektor for velferd Stadfesting på motteken søknad http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148976 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.03.2019 | RegistryNumber: 2500/2019 | Personal og organisasjon Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148974 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2498/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148973 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2497/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148972 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2496/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148971 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2495/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148970 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2494/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148969 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2493/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148968 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2492/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148967 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2491/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148966 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2490/2019 | Sektor for velferd Svar på henvending http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/132208 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Norges Miljøvernforbund - Møre og Romsdal | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 1446/2018 | Kommunalteknikk og VAR Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148965 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2489/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148964 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2488/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148963 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2487/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148962 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2486/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148961 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2485/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148960 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2484/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148958 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2482/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148956 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2480/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148955 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2479/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148944 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2019 | RegistryNumber: 2468/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148934 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2019 | RegistryNumber: 2458/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148894 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2019 | RegistryNumber: 2418/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148893 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2019 | RegistryNumber: 2417/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148892 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2019 | RegistryNumber: 2416/2019 | Sektor for velferd 19/2116-1 Høyringsbrev - Forslag til endringar i plan- og bygningslova, eigarseksjonslova og burettslagslova http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151152 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartemenetet | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4677/2019 | Plan, byggesak og geodata Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148891 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2019 | RegistryNumber: 2415/2019 | Sektor for velferd Unntatt offentlegheit: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorar med oppdaterte resultat 9.mai http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151150 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4675/2019 | Sektor for velferd Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148890 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2019 | RegistryNumber: 2414/2019 | Sektor for velferd Høyring - endring av opptaksområder for helseforetak i Midt-Norge som konsekvens av kommune- og regionreform http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151082 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helse Midt-Norge RHF | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4607/2019 | Sektor for velferd Tilsetting i 100% fast stilling som lærar f.t ved Hareid skule http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150372 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 3897/2019 | Personal og organisasjon Stadfesting på motteken søknad http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148878 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2402/2019 | Personal og organisasjon 16/3111 Ny rettleiar - FriFot skulen sin idrettsplass http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151080 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kulturdepartementet | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4605/2019 | Sektor for læring og kultur Tilsetjingsvedtak - ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150124 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 3649/2019 | Sektor for læring og kultur Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148838 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 2362/2019 | Sektor for velferd Arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting – beredskap før somaren http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151079 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Barne- og likestillingsdepartement | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4604/2019 | Sektor for læring og kultur Stadfesting av mottak - oppdaterte plandokument - Fremste Teigane http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150016 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal Fylkeskommune | Journaldato: 01.04.2019 | RegistryNumber: 3541/2019 | Plan, byggesak og geodata Tilsetting som lærar i 100% fast stilling f.t. ved Bigset skule http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149298 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 2823/2019 | Personal og organisasjon Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148837 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 2361/2019 | Sektor for velferd Implementeringsplan for å eliminiere hepatitt C som folkehelseproblem http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/151003 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4528/2019 | Helse- og koordinerande eining Signert tilsettingsvedtak http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149360 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.03.2019 | RegistryNumber: 2885/2019 | Sektor for læring og kultur Ferdigstilt plankart og føresegner - signert plankart og føresegner http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149103 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 2627/2019 | Plan, byggesak og geodata Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148836 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 2360/2019 | Sektor for velferd 18/2032-34 Høyring - Særlovgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150903 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 4428/2019 | Rådmannen Signert tilsettingsvedtak http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149359 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.03.2019 | RegistryNumber: 2884/2019 | Sektor for læring og kultur Oversending av oppdaterte plandokument - Fremste Teigane http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149102 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Fylkeskommunen m.fl. | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 2626/2019 | Plan, byggesak og geodata Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148835 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 2359/2019 | Sektor for velferd Høyring - Forslag om innføring av meldeplikt for shewanellainfeksjonar og vibrioinfeksjonar til Meldingsystemet for smittsame sjukdomar http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150902 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 4427/2019 | Helse- og koordinerande eining Signert tilsettingsvedtak http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149358 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.03.2019 | RegistryNumber: 2883/2019 | Sektor for læring og kultur Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148834 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 2358/2019 | Sektor for velferd Høyring av forslag til endringar i barnehagelova med forskrifter http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150901 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 4426/2019 | Sektor for læring og kultur Tilsetting som lærar i 40% fast stilling f.t. ved Bigset skule http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149297 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 2822/2019 | Personal og organisasjon Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148833 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 2357/2019 | Sektor for velferd Høyring av forskrift om nasjonal retningsline for paramedisinutdanning http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150716 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 4241/2019 | Helse- og koordinerande eining Avslag på tilsetting http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149736 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 3261/2019 | Personal og organisasjon Tilsetting i 100% fast stilling som lærar f.t. ved Hareid ungdomsskule http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149295 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 2820/2019 | Personal og organisasjon Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148818 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2019 | RegistryNumber: 2342/2019 | Sektor for velferd Høyringsbrev - Samhandling om kartlegging og utredning av psykisk helse - korrigert http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150715 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 4240/2019 | NAV Sosial Tilsetting i 100% mellombels stilling som Rettleiar NAV Hareid-Ulstein-Sande http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149221 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2019 | RegistryNumber: 2746/2019 | Personal og organisasjon Tilsetjingsvedtak 2019 - Stine Gjerde http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149089 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 2613/2019 | Sektor for læring og kultur Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148808 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2019 | RegistryNumber: 2332/2019 | Sektor for velferd Høyring - Forslag til endringar i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger med meir http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150686 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 4211/2019 | Helse- og koordinerande eining Tilsetting i 100% fast stilling som Rettleiar NAV Hareid-Ulstein-Sande http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149209 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 2734/2019 | Personal og organisasjon Tilsetjingsvedtak lærarstilling 2019 - Gerda Elin Riise http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149087 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 2611/2019 | Sektor for læring og kultur Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148805 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2019 | RegistryNumber: 2329/2019 | Sektor for velferd Ny høyringsfrist - nasjonal ramme for vindkraft http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/150684 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Olje- og energidepartementet | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 4209/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Tilsetjingsvedtak - lærarstillingar 2019 - Malene Hoel Nilsen http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149048 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.03.2019 | RegistryNumber: 2571/2019 | Sektor for læring og kultur