Postliste http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/ innsyn.ssikt.no Høyring – forslag til læreplan i norsk for vaksne innvandrarar nivå C1 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146405 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kompetanse Norge | Journaldato: 20.12.2018 | RegistryNumber: 15629/2018 | Ressurssenteret 18/4933-1 Digitalisering i kommunal sektor http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146404 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 20.12.2018 | RegistryNumber: 15628/2018 | Rådmannen 18/5561-1 Høyringsbrev - ny budsjett og rekneskapsforskrift http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146401 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 20.12.2018 | RegistryNumber: 15625/2018 | Økonomiavdeling 18/4614-5 Informasjon om tilskot til nasjonale minoritetar i 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146265 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 15489/2018 | Økonomiavdeling Rundskriv økonomisk stønad for 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146170 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Arbeids- og sosialdepartementet | Journaldato: 17.12.2018 | RegistryNumber: 15394/2018 | NAV Sosial Rundskriv nr I-1/2019 om endring av fribeløp og eigenandelar for kommunale helse- og omsorgstenester http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146158 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 17.12.2018 | RegistryNumber: 15382/2018 | Sektor for velferd Helsehuset: Graving Kjøpmannsgata 24 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148981 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: KVELDRO ANS | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2505/2019 | Rådmannen Teikningar - Hareid helsehus datert 06.02.2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148620 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Sissel Nevstad | Journaldato: 22.02.2019 | RegistryNumber: 2144/2019 | Rådmannen Utkast til saksframlegg - Reguleringsplan - detaljregulering Ovrasanden friluftsområde - handsaming av merknader ved 2. gongs offentleg ettersyn -slutthandsaming/eigengodkjenning http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/109730 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 5848/2016 | Plan, utvikling, byggesak og geodata Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149456 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 2981/2019 | Sektor for læring og kultur Korrigering av vedtak om nedsett foreldrebetaling - Gnist Holstad http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149397 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: GNIST BARNEHAGER HOLSTAD AS | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 2922/2019 | Sektor for læring og kultur Barnehage - vedtak om gratis kjernetid - ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149242 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 2767/2019 | Sektor for læring og kultur Barnehage - redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149236 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 2761/2019 | Sektor for læring og kultur Barnehage - svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149200 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.03.2019 | RegistryNumber: 2725/2019 | Sektor for læring og kultur Cv http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149431 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 2956/2019 | Sektor for velferd Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148911 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2019 | RegistryNumber: 2435/2019 | Sektor for læring og kultur Søknad på sommerjobb ved Hareid sjukeheim http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149109 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.03.2019 | RegistryNumber: 2633/2019 | Sektor for velferd Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148705 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.02.2019 | RegistryNumber: 2229/2019 | Sektor for læring og kultur Offentleg søkjarliste ferievikarar sommaren 2019 ved sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149027 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Oddrun Alme Mork | Journaldato: 07.03.2019 | RegistryNumber: 2550/2019 | Personal og organisasjon Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148338 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2019 | RegistryNumber: 1862/2019 | Sektor for læring og kultur Stadfesting på motteken søknad http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149026 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.03.2019 | RegistryNumber: 2549/2019 | Personal og organisasjon Barnehage - redusert foreldrebetaling http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148252 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2019 | RegistryNumber: 1776/2019 | Sektor for læring og kultur Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149014 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2019 | RegistryNumber: 2537/2019 | Sektor for velferd Barnehage - redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148245 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2019 | RegistryNumber: 1769/2019 | Sektor for læring og kultur Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149013 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2019 | RegistryNumber: 2536/2019 | Sektor for velferd Barnehage - vedtak om redusert foreldrebetaling våren 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148235 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2019 | RegistryNumber: 1759/2019 | Sektor for læring og kultur Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149012 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2019 | RegistryNumber: 2535/2019 | Sektor for velferd Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148118 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.02.2019 | RegistryNumber: 1642/2019 | Sektor for læring og kultur Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149011 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2019 | RegistryNumber: 2534/2019 | Sektor for velferd Barnehage - vedtak om gratis kjernetid - ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/147875 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.02.2019 | RegistryNumber: 1399/2019 | Sektor for læring og kultur Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/149010 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2019 | RegistryNumber: 2533/2019 | Sektor for velferd Barnehage - vedtak om gratis kjernetid - ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/147870 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.02.2019 | RegistryNumber: 1394/2019 | Sektor for læring og kultur Stadfesting på motteken søknad http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148976 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.03.2019 | RegistryNumber: 2500/2019 | Personal og organisasjon Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/147828 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.02.2019 | RegistryNumber: 1352/2019 | Sektor for læring og kultur Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148974 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2498/2019 | Sektor for velferd Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/147670 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.02.2019 | RegistryNumber: 1194/2019 | Sektor for læring og kultur Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148973 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2497/2019 | Sektor for velferd Barnehage - svar på søknad om redusert foreldrebetaling http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/147624 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.02.2019 | RegistryNumber: 1148/2019 | Sektor for læring og kultur Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148972 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2496/2019 | Sektor for velferd Barnehage - svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/147619 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.02.2019 | RegistryNumber: 1143/2019 | Sektor for læring og kultur Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148971 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2495/2019 | Sektor for velferd Barnehage - svar på søknad om redusert foreldrebetaling http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/147611 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.02.2019 | RegistryNumber: 1135/2019 | Sektor for læring og kultur Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148970 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2494/2019 | Sektor for velferd Barnehage - svar på søknad om redusert foreldrebetaling http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/147593 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.02.2019 | RegistryNumber: 1117/2019 | Sektor for læring og kultur Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148969 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2493/2019 | Sektor for velferd Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/147307 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.01.2019 | RegistryNumber: 831/2019 | Sektor for læring og kultur Signert protokoll/partsliste http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146227 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15451/2018 | Plan, byggesak og geodata Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148968 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2492/2019 | Sektor for velferd Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/147306 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.01.2019 | RegistryNumber: 830/2019 | Sektor for læring og kultur Tidsrekneskap http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146285 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15509/2018 | Plan, byggesak og geodata Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148967 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2491/2019 | Sektor for velferd Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/147233 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 757/2019 | Sektor for læring og kultur Matrikkelbrev over oppmålt eigedom http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146248 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Dag Hallvard Flakk m.fl. | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15472/2018 | Plan, byggesak og geodata Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148966 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2490/2019 | Sektor for velferd Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146861 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2019 | RegistryNumber: 385/2019 | Sektor for læring og kultur 41/1334 matrikkelutskrift http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146421 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 15645/2018 | Plan, byggesak og geodata Matrikkelbrev over oppmålt eigedom http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146247 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Atle Ingvard Måseide | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15471/2018 | Plan, byggesak og geodata Svar på henvending http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/132208 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Norges Miljøvernforbund - Møre og Romsdal | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 1446/2018 | Kommunalteknikk og VAR Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148965 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2489/2019 | Sektor for velferd Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146758 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.01.2019 | RegistryNumber: 282/2019 | Sektor for læring og kultur 41/1335 matrikkelutskrift http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146422 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 15646/2018 | Plan, byggesak og geodata Matrikkelbrev over oppmålt eigedom http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146242 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: TØMRER PROSJEKT AS | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15466/2018 | Plan, byggesak og geodata Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148964 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2488/2019 | Sektor for velferd Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146649 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2019 | RegistryNumber: 174/2019 | Sektor for læring og kultur 41/1336 matrikkelutskrift http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146423 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 15647/2018 | Plan, byggesak og geodata Faktura http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146280 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15504/2018 | Plan, byggesak og geodata Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148963 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2487/2019 | Sektor for velferd Barnehage - svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146637 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 162/2019 | Sektor for læring og kultur 41/1337 matrikkelutskrift http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146424 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 15648/2018 | Plan, byggesak og geodata Dokumentasjon - Kontroll av målingar http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146278 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15502/2018 | Plan, byggesak og geodata Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148962 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2486/2019 | Sektor for velferd 41/1339 matrikkelutskrift http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146425 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 15649/2018 | Plan, byggesak og geodata Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146509 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 34/2019 | Sektor for læring og kultur Grunnboksutskrift 41/1291 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146249 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15473/2018 | Plan, byggesak og geodata Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148961 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2485/2019 | Sektor for velferd 41/1340 matrikkelutskrift http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146426 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 15650/2018 | Plan, byggesak og geodata Barnehage - redusert gratis kjernetid - ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146283 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15507/2018 | Sektor for læring og kultur Grunnboksutskrift 41/1334 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146250 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15474/2018 | Plan, byggesak og geodata Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148960 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2484/2019 | Sektor for velferd 41/1334 - 1340 svar ut http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146427 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 15651/2018 | Plan, byggesak og geodata Grunnboksutskrift 41/1335 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146251 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15475/2018 | Plan, byggesak og geodata Gnist barnehager Holstad - overføring av refusjon moderasjon bhg http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146176 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2018 | RegistryNumber: 15400/2018 | Sektor for læring og kultur Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148958 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2482/2019 | Sektor for velferd Grunnboksutskrift 41/1336 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146255 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15479/2018 | Plan, byggesak og geodata 41/1334 m.fl. - eigenfråsegn http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146271 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Tømrer Prosjekt AS | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 15495/2018 | Plan, byggesak og geodata Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148956 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2480/2019 | Sektor for velferd Grunnboksutskrift 41/1337 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146256 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15480/2018 | Plan, byggesak og geodata Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148955 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 2479/2019 | Sektor for velferd Grunnboksutskrift 41/1338 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146257 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15481/2018 | Plan, byggesak og geodata Svar på innsynsbegjæring - kopi av data til PAI-registeret http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146102 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Kommunal Rapport | Journaldato: 18.12.2018 | RegistryNumber: 15326/2018 | Servicetorg og politisk sekretariat Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148944 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2019 | RegistryNumber: 2468/2019 | Sektor for velferd Grunnboksutskrift 41/1339 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146262 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15486/2018 | Plan, byggesak og geodata Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148934 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2019 | RegistryNumber: 2458/2019 | Sektor for velferd Grunnboksutskrift 41/1340 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146264 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15488/2018 | Plan, byggesak og geodata Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148894 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2019 | RegistryNumber: 2418/2019 | Sektor for velferd Matrikkelbrev for 41/1334 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146266 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15490/2018 | Plan, byggesak og geodata Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148893 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2019 | RegistryNumber: 2417/2019 | Sektor for velferd Matrikkelbrev for 41/1335 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146267 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15491/2018 | Plan, byggesak og geodata Søknad - ID 493 - 20190179 - Ferievikarar i sektor for velferd http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/148892 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2019 | RegistryNumber: 2416/2019 | Sektor for velferd Matrikkelbrev for 41/1336 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146269 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15493/2018 | Plan, byggesak og geodata