eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2018/1065 20190412 12.04.2019 Internt notat utan oppfølging Anskaffelseprotkoll
2018/1065 20190412 12.04.2019 Internt notat utan oppfølging Tilbodsopning
2018/1334 20190412 12.04.2019 Internt notat utan oppfølging Klarmelding
2019/586 20190412 12.04.2019 Inngåande brev Fartsdemperar i Køyrevegen Bente Jensen
2018/1765 20190412 12.04.2019 Utgåande brev Midlertidig tilsetjingsavtale 1.4.2019-30.6.2019 *****
2019/144 20190412 12.04.2019 Utgåande brev Fast tilsetting *****
2019/533 20190412 12.04.2019 Utgåande brev Svar på klage om oppheving av TT-kort *****
2018/703 20190412 12.04.2019 Saksframlegg/innstilling Kartlegging og verdsetting av friluftsområde i Hareid kommune
2018/1299 20190412 12.04.2019 Utgåande brev Settekommune-søknad Fylkesmannen i Trøndelag
2019/573 20190412 12.04.2019 Internt notat Innmelding - løn *****
2019/532 20190412 12.04.2019 Internt notat utan oppfølging Kartutsnitt 51/20
2019/532 20190412 12.04.2019 Internt notat utan oppfølging Grunnboksutskrift 51/2
2019/532 20190412 12.04.2019 Internt notat utan oppfølging Matrikkelbrev 51/2
2017/1512 20190412 12.04.2019 Utgåande brev Arbeidsavtale 01.04.2019 - 30.06.2019 *****
2019/144 20190412 12.04.2019 Internt notat Fast tilsetting *****
2018/1840 20190412 12.04.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om igangsetting
2018/1520 20190412 12.04.2019 Saksframlegg/innstilling Reglement for synundersøking og databriller
2019/532 20190412 12.04.2019 Utgåande brev Krav om samanslåing av eigedomane 51/2, 51/3 og 51/20 Håkon Røyset
2019/580 20190412 12.04.2019 Inngåande brev Fordeling av hoppid.no avklaringsmidlar 2019 Møre og Romsdal fylkeskommune
2019/587 20190412 12.04.2019 Inngåande brev Spørsmål om serveringsløyve KULE TING AS
2019/4 20190412 12.04.2019 Inngåande brev 19/10522: Høyring - anbefaling om måling av vekt og lengde/høgde i helsestasjons- og skulehelsetenesta Helsedirektoratet
2018/983 20190412 12.04.2019 Inngåande brev Søknad om permisjon 01.08.2018-31.07.2019 *****
2018/983 20190412 12.04.2019 Inngåande brev Oppseiing av stilling *****
2018/1173 20190412 12.04.2019 Inngåande brev Oppseiing av stilling *****
2019/75 20190412 12.04.2019 Inngåande brev Prøvingsrapport P1901333 Kystlab AS
2019/75 20190412 12.04.2019 Inngåande brev Prøvingsrapport P1901333 Kystlab AS
2018/740 20190412 12.04.2019 Inngåande brev Signert arbeidsavtale 01.06-22.07.2019 med teiepliktskjema *****
2018/738 20190412 12.04.2019 Inngåande brev Signert arbeidsavtale 16.06-16.08.2019 *****
2018/2053 20190412 12.04.2019 Utgåande brev Søknad om frådeling- 52/56-52/1 Frådeling Hareid kommune
2019/4 20190412 12.04.2019 Inngåande brev Høyringsbrev - Samhandling om kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos born i barnevernet (Samhandlingsforløpet) Helsedirektoratet
2019/581 20190412 12.04.2019 Inngåande brev Søknad om å nytte kommunal eigedom til beiting Kjell Magne Rise
2019/544 20190412 12.04.2019 Inngåande brev Status - Kommunale tilfluktsromskonti - Møre og Romsdal DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
2019/458 20190412 12.04.2019 Utgåande brev Vassprøve-sendt til mattilsynet 'postmottak@mattilsynet.no'
2019/129 20190412 12.04.2019 Inngåande brev Innkalling til ordinær generalforsamling i Tussa Kraft den 30. april 2019 Tussa Kraft
2019/584 20190412 12.04.2019 Inngåande brev Søknad om løyve i eitt trinn TRELAST AS
2019/588 20190412 12.04.2019 Inngåande brev Årsmelding for interkommunal barnevernsteneste Ragnhild Velsvik Berge
2019/568 20190412 12.04.2019 Utgåande brev Høyringsbrev Offentleg Mynde
2019/205 20190412 12.04.2019 Saksframlegg/innstilling Flytting av LIS1-lege til Hareid kommune
2018/2310 20190412 12.04.2019 Utgåande brev Signert avtale Christie & Opsahl AS
2018/334 20190411 11.04.2019 Utgåande brev Mellombels arbeidsavtale 01.02.19-31.07.19 *****
2019/492 20190411 11.04.2019 Utgåande brev Annonsebestilling Viikebladet Vestposten og SMP
2019/566 20190411 11.04.2019 Utgåande brev Svar til matrikkelendring Marte Overå
2018/1190 20190411 11.04.2019 Internt notat utan oppfølging Tinglyst arealoverføring
2018/1680 20190411 11.04.2019 Internt notat utan oppfølging Grunnboksutskrift 49/31
2018/1680 20190411 11.04.2019 Internt notat utan oppfølging Faktura
2018/1890 20190411 11.04.2019 Internt notat utan oppfølging Avtale - 66/1
2017/1000 20190411 11.04.2019 Internt notat utan oppfølging Referat frå møte i Byggenemnda 13.02.2018
2018/1680 20190411 11.04.2019 Internt notat utan oppfølging Tidsrekneskap
2019/21 20190411 11.04.2019 Inngåande brev Samfunnstryggleik og beredskap - kommuneretta aktivitet 2019 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2018/1559 20190411 11.04.2019 Inngåande brev Permisjonssøknad *****
Versjon:5.2.2.1