eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2015/693
:
DETALJREGULERING FREMSTE TEIGANE 2
:
Silja Øvrelid
:
Avsluttet
:
Postmottak Hareid kommune
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2015/693 20190401 01.04.2019 Inngåande brev Stadfesting av mottak - oppdaterte plandokument - Fremste Teigane Møre og Romsdal Fylkeskommune
2015/693 20190308 08.03.2019 Internt notat utan oppfølging Ferdigstilt plankart og føresegner - signert plankart og føresegner
2015/693 20190308 08.03.2019 Utgåande brev Oversending av oppdaterte plandokument - Fremste Teigane Fylkeskommunen m.fl.
2015/693 20190213 13.02.2019 Inngåande brev Klargjering av Riksantikvaren sin uttale til saka Riksantikvaren
2015/693 20190207 07.02.2019 Inngåande brev Hareid kommune - eigengodkjent - detaljregulering - reguleringsplan, endring - Fremste Teigane gbnr 44/2 og 54 - påminning om pågåande behandling vedr. kulturminne Møre og Romsdal fylkeskommune
2015/693 20190206 06.02.2019 Inngåande brev Korrespondanse med KMD angåande vedtak frå Riksantikvaren KMD
2015/693 20190208 08.02.2019 Utgåande brev Korrespondanse med KMD angåande vedtak frå Riksantikvaren KMD
2015/693 20190208 08.02.2019 Utgåande brev Spørsmål til KMD angåande vedtak frå Riksantikvaren KMD
2015/693 20190206 06.02.2019 Inngåande brev Kopi av brev fra KLD til Riksantikavaren Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2015/693 20190124 24.01.2019 Inngåande brev Vedr. 08-02212-24 - Fremste Teigane 44/2 - Teigehaugen - Reguleringsplan - dispensasjon jf. kulturminneloven § 8 fjerde ledd Riksantikvaren
2015/693 20190121 21.01.2019 Internt notat utan oppfølging Ferdigstilt plankart og føresegner - signerte plankart og føresegner
2015/693 20190121 21.01.2019 Utgåande brev Hareid - Detaljplan - Fremste Teigane 2 - Oversending av ferdig plan Off. mynde
2015/693 20190121 21.01.2019 Utgåande brev Kunngjering om godkjend plan - detaljregulering Fremste Teigane 2 - PlanID 20160005 Sheila Rosita G Gaasø m.fl.
2015/693 20190121 21.01.2019 Utgåande brev Annonsebestilling - Kunngjering godkjent plan Vikebladet Vestposten
2015/693 20190121 21.01.2019 Utgåande brev Reguleringsplan for Fremste Teigane 2, Hareid kommune, Møre og Romsdal - oversending av etterspurt dokumentasjon (oppdatert plankart og føresegner) Riksantikvaren
2015/693 20190102 02.01.2019 Inngåande brev Tilbakemelding frå KMD KMD v/ Eik Unni Augland
2015/693 20181212 12.12.2018 Inngåande brev Midlertidig tilbakemelding frå KMD ang. Fremste Teigane 2 KMD v Eik Unni Augland
2015/693 20181210 10.12.2018 Utgåande brev Avklaring - Fremste Teigane 2 KMD v/ 'Eik Unni Augland'
2015/693 20181204 04.12.2018 Inngåande brev Vedr. 08-02212-20 - Fremste Teigane 44/2 - Teigehaugen - Reguleringsplan - KML § 8, 4. ledd - avklaring av behandling av saken etter kulturminnelovens § 8 fjerde ledd RIKSANTIKVAREN
2015/693 20181127 27.11.2018 Inngåande brev Vedtak kring motsegn til reguleringsplan for Fremste Teigane 2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2015/693 20180219 19.02.2018 Inngåande brev Motsegnssak Hareid kommune RP Fremste Teigane 2 - innkalling til møte og synfaring 1.mars Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2015/693 20180215 15.02.2018 Inngåande brev 18/804-2 Motsegn til reguleringsplan for Hareid - kopi av brev til Klima- og miljødepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2015/693 20180123 23.01.2018 Inngåande brev Motsegnssak til KMD Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2015/693 20180122 22.01.2018 Utgåande brev Oversending av meir dokumentasjon i forbindelse med motsegnssak til KMD - Fremste Teigane 2 Hareid Kommune V/planavdeling m.fl.
2015/693 20180118 18.01.2018 Inngåande brev Etterspurnad om meir dokumentasjon knytt til oversending av motsegnssak til KMD - Fremste Teigane 2 Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2015/693 20171124 24.11.2017 Utgåande brev Oversendingsbrev - reguleringsplan med innsigelse (Fremste Teigane 2, PlanID 1517 20160005) FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2015/693 20171030 30.10.2017 Inngåande brev Melding om vedtak frå møte i KST 26.10.2017 Silja Øvrelid
2015/693 20171018 18.10.2017 Saksframlegg/innstilling Slutthandsaming - detaljregulering for Fremste Teigane 2 (med motsegn)
2015/693 20170918 18.09.2017 Inngåande brev Målerapporter Radon Kåre Gjengedal
2015/693 20170911 11.09.2017 Inngåande brev Melding om vedtak frå møte i KST 7.9.2017 Silja Øvrelid
2015/693 20170824 24.08.2017 Saksframlegg/innstilling Planforslag - detaljregulering for Fremste Teigane 2 - oversending til mekling
2015/693 20170627 27.06.2017 Inngåande brev Korrespondanse ang. møte med tiltakshavar - vegen vidare Bjørn Teigene
2015/693 20170613 13.06.2017 Inngåande brev Avgrensa høyring — trekking av motsegn FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2015/693 20170518 18.05.2017 Inngåande brev Utsending - Detaljplan - Fremste Teigane 2 - Avgrensa offentleg ettersyn Fylkesmannen i MR
2015/693 20170518 18.05.2017 Inngåande brev Planforslag avgrensa høyring - Fremste Teigane - rev plankart Kåre Gjengedal
2015/693 20170518 18.05.2017 Inngåande brev Revidert planforslag til avgrensa høyring Kåre Gjengedal
2015/693 20170522 22.05.2017 Utgåande brev Høyringsbrev - avgrensa høyring for Fremste Teigane 2 Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2015/693 20170314 14.03.2017 Inngåande brev Høyringssvar - Reguleringsplan Fremste Teigane FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2015/693 20170308 08.03.2017 Inngåande brev Hareid kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Fremste Teigane 2 - fråsegn ved offentleg ettersyn - motsegn MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2015/693 20170223 23.02.2017 Inngåande brev Ingen merknad til offentlig ettersyn - Detaljplan - Fremste Teigane 2 - Hareid kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2015/693 20170224 24.02.2017 Utgåande brev Faktura TEIGANE VEKST AS
2015/693 20170223 23.02.2017 Internt notat utan oppfølging Fakturagrunnlag
2015/693 20170203 03.02.2017 Inngåande brev Uttale til offentleg ettersyn av detaljregulering- Fremste Teigane Statens vegvesen
2015/693 20170131 31.01.2017 Inngåande brev Utsending - Detaljplan - Fremste Teigane 2 - Offentleg ettersyn Silja Øvrelid
2015/693 20170201 01.02.2017 Utgåande brev Offentleg ettersyn - Detaljregulering for Fremste Teigane 2 André Gjerde m.fl.
2015/693 20170201 01.02.2017 Utgåande brev Annonsebestilling - Plan til offentleg ettersyn Vikebladet Vestposten
2015/693 20170125 25.01.2017 Inngåande brev Melding om vedtak frå møte i FSK 23.1.2017 Silja Øvrelid
2015/693 20170119 19.01.2017 Saksframlegg/innstilling Reguleringsforslag - Detaljregulering for Fremste Teigane 2 (PlanID 20160005) - Utlegging til offentleg ettersyn
2015/693 20170104 04.01.2017 Inngåande brev Diskusjon rundt føresegner i planforslag Kåre Gjengedal
2015/693 20161130 30.11.2016 Inngåande brev Framlegg til reguleringsplan for Fremste Teigane 2 AG PLAN OG ARKITEKTUR AS
2015/693 20160331 31.03.2016 Inngåande brev Fremste Teigane gbnr 44/2 og 54 - fråsegn til varsel om oppstart Møre og Romsdal fylkeskommune
2015/693 20160302 02.03.2016 Utgåande brev Førespurnad om uttale frå kommunalteknikk Øyvind Vassbotn
2015/693 20160301 01.03.2016 Inngåande brev Tilbakemelding på varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fremste Teigane - gbnr 44/2 og 44/54 Statens vegvesen, Region midt
2015/693 20160229 29.02.2016 Inngåande brev Varsel om oppstart av planarbeid Fremste Teigane AG Plan og Arkitektur AS
2015/693 20160226 26.02.2016 Utgåande brev Referat oppstartsmøte AG Plan AS
2015/693 20160219 19.02.2016 Utgåande brev Kartgrunnlag med meir AG PLAN
2015/693 20160217 17.02.2016 Inngåande brev Reguleringsendring Fremste Teigane - førebels utkast til forvarslingsskriv AG Plan og Arkitektur AS
2015/693 20151210 10.12.2015 Utgåande brev Teigane Vekst AS - Søknad om oppstart - ny reguleringsendring for Fremste Teigane - melding om vedtak Bjåstad Vikebakk Advokatfirma AS
2015/693 20151202 02.12.2015 Inngåande brev Melding om vedtak frå møte i FSK 30.11.2015 Signe Rønnestad Kanstad
2015/693 20160412 12.04.2016 Saksframlegg/innstilling Teigane vekst AS - Søknad om oppstart ny reguleringsendring for Fremste Teigane samt dispensasjon frå Kulturminnelova § 8
2015/693 20151208 08.12.2015 Utgåande brev SØKNAD OM OPPSTART - REGULERINGSENDRING FREMSTE TEIGANE - HERUNDER SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER KULTURMINNELOVA § 8 Bjåstad Vikebakk advokatfirma
2015/693 20150529 29.05.2015 Inngåande brev Søknad om oppstart av ny reguleringsendring for Fremste Teigane, herunder søknad om dispensasjon etter kulturminneloven §8 Bjåstad Vikebakk Advokatfirma AS
Versjon:5.2.2.1