eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2016/1104
:
DETALJREGULERING HYTTEFELT ÅSEN/ENGESKARDET
:
Silja Øvrelid
:
Ferdig
:
Postmottak Hareid kommune
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2016/1104 20190508 08.05.2019 Inngåande brev Melding om vedtak frå møte i FSK 06.05.2019 Erlend Friestad
2016/1104 20190430 30.04.2019 Inngåande brev Kalkyle - Engeskardet Per Mulvik AS
2016/1104 20190507 07.05.2019 Saksframlegg/innstilling Val av vegføring/kryssløysing i reguleringsplan - Hyttefelt Åsen/Engeskardet
2016/1104 20190403 03.04.2019 Inngåande brev Illustrasjonar Åsen - Engeskardet PER MULVIK AS
2016/1104 20190117 17.01.2019 Utgåande brev Tilbakemelding ang. utkast til kryssløysing Per Mulvik AS
2016/1104 20190115 15.01.2019 Inngåande brev Oversending av utkast til kryssløysing - alternativ A og B Per Mulvik AS
2016/1104 20190104 04.01.2019 Inngåande brev Utkast til planforslag for Engeskardet - diskusjon knytt til kryssløysing Per Mulvik AS
2016/1104 20180919 19.09.2018 Inngåande brev Fråsegn etter arkeologisk registrering på Engeskardet MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2016/1104 20180129 29.01.2018 Inngåande brev Rapport geologisk vurdering skredfare Hyttefeltet Åsen - Engeskardet Hareid kommune post@breiteig-fjordsenter.no
2016/1104 20180122 22.01.2018 Inngåande brev Bekreftelse på bestilling av arkeologisk registrering Møre og Romsdal Fylkeskommune
2016/1104 20180124 24.01.2018 Utgåande brev Tinging av arkeologisk registrering Møre og Romsdal Fylkeskommune
2016/1104 20180119 19.01.2018 Inngåande brev Fråsegn etter arkeologisk synfaring - detaljregulering - reguleringsendring - Åsen/Engeskardet hyttefelt MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2016/1104 20180123 23.01.2018 Utgåande brev Tilbakemelding til konsulent om vegen vidare- Detaljregulering Åsen/Engeskardet Hareid Kommune v/ Silja Øvrelid
2016/1104 20180119 19.01.2018 Inngåande brev Endeleg innkomne innspel - Detaljregulering Åsen/Engeskardet Jan Magnus Ose
2016/1104 20180119 19.01.2018 Inngåande brev Avklaring SSR og Mørenett - Detaljplan hyttefelt Åsen-Engeskardet Jan Magnus Ose
2016/1104 20180119 19.01.2018 Inngåande brev Innkomne merknadar og vurdering - Detaljplan hyttefelt Åsen-Engeskardet Jan Magnus Ose
2016/1104 20180102 02.01.2018 Inngåande brev Merknad hyttefelt Engeskardet Anne Pernille Tødenes
2016/1104 20171227 27.12.2017 Inngåande brev Hareid kommune - detaljregulering - reguleringsendring - Åsen/Engeskardet hyttefelt - fråsegn til varsel om oppstart Anders Smith-Øvland
2016/1104 20171222 22.12.2017 Inngåande brev Detaljregulering -reguleringsplan Åsen / Engeskardet hyttefelt - merknadar FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2016/1104 20171211 11.12.2017 Inngåande brev Uttale til varsel om planoppstart for Åsen/Engeskardet hyttefelt - Hareid kommune - Møre og Romsdal fylke. Kystverket
2016/1104 20171110 10.11.2017 Internt notat utan oppfølging Annonse - Varsel om planoppstart - Åsen/Engeskardet hyttefelt
2016/1104 20171106 06.11.2017 Inngåande brev Varsel om planoppstart - Åsen/Engeskardet hyttefelt - Hareid kommune PER MULVIK AS
2016/1104 20171101 01.11.2017 Utgåande brev Underskriven kontrakt - geologisk vurdering Hyttefelt Åsen - Engeskardet Hareid kommune Breiteig Fjordsenter
2016/1104 20171101 01.11.2017 Utgåande brev Avklaring med konsulent - utsetjing av planforslag til skredvurdering ligg føre 'Jan Magnus Ose'
2016/1104 20171102 02.11.2017 Utgåande brev Avklaringar/informasjon - Tilbud geologisk vurdering Hyttefelt Åsen - Engeskardet Hareid kommune Breiteig Fjordsenter
2016/1104 20171101 01.11.2017 Internt notat utan oppfølging Adresseliste
2016/1104 20171030 30.10.2017 Utgåande brev Diskusjon/avklaring knytt til planavgrensing 'Jan Magnus Ose'
2016/1104 20171023 23.10.2017 Utgåande brev Oversending av kartbaser - Regplan og grunnkart Engeskardet 'Jan Magnus Ose'
2016/1104 20161114 14.11.2016 Inngåande brev Spørsmål ang. Nytt hyttefelt i Engeskardet Kai-Rune Bjørke
2016/1104 20160830 30.08.2016 Inngåande brev Hytteforeininga - Hyttefelt Åsen / Engeskardet Kai-Rune Bjørke
2016/1104 20160830 30.08.2016 Inngåande brev Hyttefelt Åsen / Engeskardet - Melding om vedtak Kai-Rune Bjørke
Versjon:5.2.2.1