eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
650/2018 20180119 19.01.2018 Utgåande brev Festekontrakt ti ltinglysing Kartverket Tinglysing
652/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev Tilbakemelding på saka. Frode Berg Tjervåg
646/2018 20180119 19.01.2018 Utgåande brev Retting av feil på kart - Fullført Randi Moltumyr Arnesen
648/2018 20180119 19.01.2018 Utgåande brev Retting av feil på kart - registrert Bjarne Marvin Moltumyr m.fl.
651/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev Gjertnesmarka gnr. 23/3 - arkeologisk utgraving og vurderinger ift. byggetrinn 1 før utgraving PROESS AS
654/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev Tilbakemelding på saka. Frode Berg Tjervåg
663/2018 20180119 19.01.2018 Utgåande brev Avtale mellom Herøy kommune og Fosnavåg Thon hotell *****
664/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev Søknad om vidare forlenging av sjukepermisjon. *****
665/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev Meldeskjema og sjekkliste for montering av eldstad. Rune Herskedal
671/2018 20180119 19.01.2018 Utgåande brev Kjell Aas 54/27 Bruksendring - Høyring STATENS VEGVESEN
672/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev Omregulering frå parkering til park/leik. HAVGAPET AS
676/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev Bekrefting *****
677/2018 20180119 19.01.2018 Utgåande brev Fullført samanslåing Leif Roger Gjelseth
645/2018 20180119 19.01.2018 Utgåande brev Godkjenning - søknad transportteneste for funksjonshemma *****
655/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev Gnr. 60/32 mfl - Reguleringsplan Indre Moltumyr - Tilbakemelding på spørsmål. STATENS VEGVESEN
657/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev Signert avtale Svein A Røren
678/2018 20180119 19.01.2018 Internt notat utan oppfylging Svanhild Warholm 60/118 tiltak veg Frank Robert Stenersen
679/2018 20180119 19.01.2018 Utgåande brev Informasjon om eigedomen ***** ***** ***** ***** *****
681/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev SV: Reiselivsanalyse for Herøy kommune Lillian Sæther
682/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev SV: Reiselivsanalyse for Herøy kommune Lillian Sæther
683/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev VS: Forslag til bidrag for søknad til fylket Lars Gustavsen
684/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev VS: Forslag til bidrag for søknad til fylket Lars Gustavsen
686/2018 20180119 19.01.2018 Utgåande brev SV: Forslag til bidrag for søknad til fylket Lars Gustavsen mfl m.fl.
687/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev SV: Forslag til bidrag for søknad til fylket Lars Gustavsen
688/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev SV: Forslag til bidrag for søknad til fylket Gunther Dahler
689/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev SV: Reiselivsanalyse for Herøy kommune Lillian Sæther
690/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev SV: Utkast til minikonkurranse for reiselivsrapport Lars Gustavsen
656/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev Gnr 35/31 m.fl. -Detaljregulering Fosnavåg hamn - Ytre hamn - Herøy kommune - Trekking av motsegn. STATENS VEGVESEN
658/2018 20180119 19.01.2018 Utgåande brev Nabovarsling Oddvar Tarberg
659/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev Innspel til omregulering til park/leik. ADVOKAT BJØRN KRISTIAN HOVE
660/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev SV: Faktura frå HK *****
673/2018 20180119 19.01.2018 Utgåande brev Herøy kommune 37/149 - Ferdigattest AF DECOM AS
674/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev Kartlegging av marine naturtypar på Søre Sunnmøre - invitasjon til spleiselag FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
675/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev Søknad - ID 543 - Bu- og habiliteringsavdelinga- tilfeldig vikar Anne Benjaminsen
691/2018 20180119 19.01.2018 Utgåande brev VS: Utkast til minikonkurranse for reiselivsrapport Lars Gustavsen
692/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev SV: Utkast til minikonkurranse for reiselivsrapport Jarl Martin Møller
693/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev Re: VS: Utkast til minikonkurranse for reiselivsrapport Gunther Dahler
694/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev SV: Utkast til minikonkurranse for reiselivsrapport Olaus-Jon Kopperstad
653/2018 20180119 19.01.2018 Utgåande brev Tilbakemelding på sak. Frode Berg Tjervåg
642/2018 20180119 19.01.2018 Utgåande brev Knut Ove Aspevik 50/4 Løyve til tiltak endring TØMMERBAKK HARALD
644/2018 20180119 19.01.2018 Internt notat utan oppfylging Uttale frå vegmynde - Sana Oris - Industrivegen - Søknad om dispensasjon frå regulert byggegrense mot veg for oppsetjing av skilt Eivind Flåskjer
649/2018 20180119 19.01.2018 Utgåande brev Fullført samanslåing Randi Moltumyr Arnesen
661/2018 20180119 19.01.2018 Utgåande brev SV: Faktura frå HK *****
662/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev SV: Faktura frå HK *****
666/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak. BERGSØY IDRETTSLAG
667/2018 20180119 19.01.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak. Benedicte Reite Hansen
670/2018 20180119 19.01.2018 Utgåande brev Tomas Remøy 12/310 Kjøp bustadtomt Tomas Remøy
581/2018 20180118 18.01.2018 Utgåande brev Førespurnad som gjeld dampskipkaia på Runde hamn KYSTVERKET MIDT-NORGE
605/2018 20180118 18.01.2018 Utgåande brev Mangelfull søknad sak 2018/70 Henning karlsen
610/2018 20180118 18.01.2018 Inngåande brev Planframlegg Elsebø NORHUS AS
Versjon:5.2.2.1