eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
11313/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev Stadfesting *****
11910/2018 20181016 16.10.2018 Inngåande brev Saldo/utbetalingskort FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
11908/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev SV: Nausttomt Arhaugen 'Thomas Arnesen'
11906/2018 20181016 16.10.2018 Inngåande brev Saldo/Utbetalingskort FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
11903/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev Tenestetidsattest *****
11902/2018 20181016 16.10.2018 Internt notat utan oppfylging Epost korrospondanse Espen Bergø
11878/2018 20181016 16.10.2018 Internt notat 100 % stilling bibliotekleiar - tilsetjing *****
11876/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev Lønskrav og svar til søkjar *****
11875/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev Høyring mulig reduksjon i busstilbod frå 1. mai 2019 - svar MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
11913/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev SV: Nausttomt Arhaugen 'Thomas Arnesen'
11922/2018 20181016 16.10.2018 Inngåande brev Ildsted BERGES BYGG MALVIN BERGE
11918/2018 20181016 16.10.2018 Inngåande brev Re: Teigebogen - endringar i planutkast Svein Holmen
11916/2018 20181016 16.10.2018 Inngåande brev Søknad om forlenga permisjon utan løn *****
11919/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev SV: Teigebogen - endringar i planutkast Svein Holmen
11912/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev Melding til tinlgysning -seksjonering 1515-30/134 Kartverket Tinglysning
11901/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev Uttale i samband med skjenkeløyve - Bogne AS Sunnmøre Politidistrikt m.fl.
11888/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev Tilbod om stilling som bibliotekleiar i Herøy kommune *****
11921/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev Jordskiftesak 17-020487RFA - reservasjon/tildeling av gnr og bnr Sunnmøre Jordskifterett
11920/2018 20181016 16.10.2018 Inngåande brev Utsalg på fosnavåg sentrum almenning paviljong området Sofram Catering
11917/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev VS: Søknad om forlenga permisjon utan løn *****
11915/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev Mangelfull søknad - Frådeling av nausttom og søknad om utfylling i sjø Kjetil Kvalsvik
11911/2018 20181016 16.10.2018 Inngåande brev Flusund gravplass. Referat frå oppstartsmøte 151018 Marit Sævik Leinebø
11909/2018 20181016 16.10.2018 Internt notat utan oppfylging FV 20 Nerlandsøybrua - referat frå møte med MRfylke Olaus-Jon Kopperstad
11895/2018 20181016 16.10.2018 Internt notat Tilsetting 50% stiling som konsulent i Tenestekoordinering Eli-Gunn Hartvigsen Botn
11894/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev Referat - møte med Vågsholmen AS 11.10.2018 - gangbru til Våghsholmen Møtedeltakarane
11887/2018 20181016 16.10.2018 Inngåande brev Søknad om tilksot til kommunale fiskerihamnetiltak 2018 - Herøy kommune Kystverket
11884/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev Borgar Nærø 24/5 Oppmålingsforretning - løyve til frådeling Christer Nærø Torvik
11907/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev Vedk. oppseiing av stilling *****
11904/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev Til spørsmål om utbetaling av SMIL tilskot Bård Emil Ødegård
11900/2018 20181016 16.10.2018 Inngåande brev Omfordeling og tilleggsløyvingar SMIL og drenering 2018 Fylkesmannen i Møre og Romsdal
11899/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev Fullføring av frådelingsvedtak, frådeling av 5 bustadar frå 23/1 Gunnar Jan Roseth m.fl.
11898/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev Stadfesting på vidare drift ved overtaking av løyve. BOGNE AS
11897/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev Vedk. søknad på stilling som bibliotekleiar i Herøy kommune *****
11896/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev Vedk. klage på nytt vedtak om kommunalt tilskot - Gnist barnehager Myklebust PBL
11892/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev Revidert REFERAT - Elsebø bustadfelt 09.10.2018 'anders.rotevatn@norhuskjeden.no' m.fl.
11889/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev Til styringsgruppa for Strategisk næringsplan *****
11883/2018 20181016 16.10.2018 Internt notat utan oppfylging Tilbakelevering av drone etter endt leigeperiode Espen Bergø
10538/2018 20181016 16.10.2018 Utgåande brev Mangelfull søknad - Omgjøring av festetomt til grunneigedom - Kvalsvik hamn Kurt Palmar O Kvalsvik
11837/2018 20181016 16.10.2018 Internt notat OPPSEIING AV 50 % STILLING *****
11251/2018 20181015 15.10.2018 Utgåande brev Knut Voldnes og Lars Voldnes 87/5 og 87/9 - Deling av grunneigedom - løyve til tiltak Lars Bernhard Voldnes
11882/2018 20181015 15.10.2018 Inngåande brev VS: Tillegg til SMIL-søknad Bård Emil Ødegård Bård Emil Ødegård
11867/2018 20181015 15.10.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
11865/2018 20181015 15.10.2018 Inngåande brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen av nye partar i saka Sunnmøre jordskifterett
11864/2018 20181015 15.10.2018 Inngåande brev Er din kommune årets nynorskkommune 2018 Språkrådet
11863/2018 20181015 15.10.2018 Utgåande brev Liv Gjertrud Sande/Lars Petter Lillebø 16/128 tiltak hytte Lars Petter
11862/2018 20181015 15.10.2018 Utgåande brev Konstantinas Balcevikius 8/29 Tiltak bustad Henning Heltne
11861/2018 20181015 15.10.2018 Internt notat Begrensa politiattest mottatt *****
11860/2018 20181015 15.10.2018 Inngåande brev Utbetaling av tilretteleggingsmidlar – lokale prioriteringar 2018 - Herøy kommune. FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
11859/2018 20181015 15.10.2018 Inngåande brev Utbetaling av tilretteleggingsmidlar – lokale prioriteringar 2018 - Herøy kommune. FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
11858/2018 20181015 15.10.2018 Inngåande brev Fylkesvis skjønnsramme 2018 - Møre og Romsdal - siste fordeling FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
Versjon:5.2.2.1