eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8340/2018 20180719 19.07.2018 Inngåande brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
8347/2018 20180719 19.07.2018 Inngåande brev Reguleringsplan Kvalsund - Mindre endring av plan F-sak 4/18 Aleksander
8348/2018 20180719 19.07.2018 Inngåande brev Notat vedk endringar i plan Aleksander
8336/2018 20180719 19.07.2018 Utgåande brev Vedk. søknad om uløna permisjon *****
8339/2018 20180719 19.07.2018 Utgåande brev Fastsetting av ansiennitet *****
8353/2018 20180719 19.07.2018 Utgåande brev Fastsetting av ansiennitet *****
8359/2018 20180719 19.07.2018 Utgåande brev Tilbakekalling av trekk i løn/trygd *****
8337/2018 20180719 19.07.2018 Inngåande brev Sluttmelding til Søre Sunnmøre Tingrett *****
8346/2018 20180719 19.07.2018 Inngåande brev Uttale - skjenking 10.8.18 MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT
8338/2018 20180719 19.07.2018 Utgåande brev Uttale i samband med skjenkeløyve i høve konsert på Herøy Amfi MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT m.fl.
8349/2018 20180719 19.07.2018 Inngåande brev Uttale i samband med skjenkeløyve i høve konsert i Herøy Amfi HERØY KOMMUNE NAV
8335/2018 20180719 19.07.2018 Internt notat Uttale *****
8341/2018 20180719 19.07.2018 Inngåande brev Informasjon ved skifte av organisasjonsnummer. HOVE MEDICAL SYSTEMS AS
8352/2018 20180719 19.07.2018 Inngåande brev Varsel om oppstart planarbeid Kleivaneset gnr.35 bnr.29 m.fl. i Herøy kommune Isabell Remøy
8342/2018 20180719 19.07.2018 Inngåande brev Vitnemål. *****
8344/2018 20180719 19.07.2018 Inngåande brev Bekreftelse på studie. *****
8345/2018 20180719 19.07.2018 Inngåande brev Varsel om oppstart planarbeid, Kleivaneset gnr. 35 bnr. 29 m.fl. B TARBERG AS
8351/2018 20180719 19.07.2018 Internt notat utan oppfylging Stillingsannonse NAV Eli-Gunn Hartvigsen Botn
8314/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Kursbevis. *****
8305/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar Petter Haddal Worren
8302/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Søknad om permisjon *****
8328/2018 20180718 18.07.2018 Utgåande brev Villa Smolt AS 60/349 førehandskonferanse Tore Henrik Erichsen
8298/2018 20180718 18.07.2018 Utgåande brev Lisa L. Pinheiro - 4/322 - Løyve til endring NORDVEST BYGG OG INTERIØR AS
8326/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Eggesbøvegen 14/22180105 - Opplysninger kommune EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS
8327/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) STIFTINGA HERØYSPELET
8300/2018 20180718 18.07.2018 Internt notat utan oppfylging Tilbakeføring av tomt. Utbetaling. Lene Utseth m.fl.
8301/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Gravplassanalyse Bergsøya/Leinøya *****
7848/2018 20180718 18.07.2018 Utgåande brev Arbeidsavtale *****
7821/2018 20180718 18.07.2018 Utgåande brev Arbeidsavtale *****
8312/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Kursbevis. *****
8115/2018 20180718 18.07.2018 Utgåande brev Myrthel og Per Ove Kvalsund - 4/331 - Einebustad DAKARK AS
8320/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
8315/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Underskriven avtale om vikararbeid etter tilkalling. *****
8316/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
8321/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
8322/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
8323/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
8318/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
8319/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
8295/2018 20180718 18.07.2018 Utgåande brev Integrasjon mot folkeregisteret. Skattedirektoratet
8313/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Kursbevis. *****
8329/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Underskriven avtale om vikararbeid etter tilkalling. *****
8311/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Kursbevis. *****
8304/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Søknad - ID 543 - Bu- og habiliteringsavdelinga- tilfeldig vikar Juselen Camat Håheim
8308/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Melding om vedtak HAREID ROTARY KLUBB
8309/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Varsel om arbeidsfrist HAREID ROTARY KLUBB
8306/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Vedtak om tilskot til avløysing, korrigering. JOSTEIN FLØ
8299/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Grunnkjøp Nørvågvegen Reka-Agota Kvalsund m.fl.
8303/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Spørsmål om utsett høyringsfrist - bygging naust sunnmørsjekta Anna Olava. FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
8277/2018 20180717 17.07.2018 Inngåande brev Søknad om byggeløyve - gnr. 60/482 TEMA VEST AS
Versjon:5.2.2.1