eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6889/2018 20180614 14.06.2018 Utgåande brev F-sak 113/18: Myklebuståsen bustadfelt - utlegging av utkast til utbyggingsavtale med Myklebuståsen Utbygging AS til offentleg ettersyn MYKLEBUSTÅSEN UTBYGGING AS
6890/2018 20180614 14.06.2018 Utgåande brev F-sak 119/18: Klage enkeltvedtak tildeling av prikkar YONG HONG RESTAURANT Dao Fu
6943/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Fråsegn etter arkeologisk registrering på Nykrem - Herøy kommune - kommunedelplan for avlaup 2012-2022 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
6945/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
6940/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
6926/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Demingane 12/22180087/kommunepakken - 37/ 30 Eiendomsmegler 1
4966/2018 20180614 14.06.2018 Utgåande brev Arbeidsavtale *****
6937/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Underskriven senioravtale. *****
6899/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Svarslipp. *****
6881/2018 20180614 14.06.2018 Utgåande brev Forslagskasse - forslag til politikarane - svar til Thomas Spiro Thomas Spiro
6896/2018 20180614 14.06.2018 Utgåande brev MTK-sak 33/18. Svar på høyring -Sjøveien videre (NOU 2018:4) Samferdselsdepartementet
6906/2018 20180614 14.06.2018 Utgåande brev MTK-sak 32/18. Odd Arve Jensen 17/1 molo - endring av gitt løyve Odd Arve Jensen
6942/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Søknad om Skorsteinrehabilitering ALPHAPIPE AS
6954/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Søknad om fårdeling B TARBERG AS
6948/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Søknad om ferdigattest KVADRATBYGG AS
6941/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Nabovarsel Jorunn Solveig Espeseth
6952/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev 2018-29 Tomteområde Espeseth 23/1 Roseth - Søknad om løyve til bygging av ny infrastruktur og frådeling av areal B TARBERG AS
6928/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Søknad om ferdigattest - gnr. 16/3. STIG BØ BYGGSERVICE
6880/2018 20180614 14.06.2018 Utgåande brev Attest *****
6932/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Oppseiing. *****
6939/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Oppseiing. *****
6897/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Fellingsløyve og fellingsrapport 2018 Hans-Ole Låbakk
6895/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Fellingsløyve og fellingsrapport 2018 Øystein Haddal
6901/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr. 26/261. Henning Flusund
6902/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr. 26/261. Mindor Flusund
6903/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr. 26/59. *****
6929/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Retur av tinglyst dokument. STATENS KARTVERK
6930/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Retur av tinglyst dokument. STATENS KARTVERK
6924/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale. *****
6905/2018 20180614 14.06.2018 Utgåande brev Oppfølgingsplan ved sjukmelding. HERØY KOMMUNE NAV
6885/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Scan sertifikater 2018 Utsteder av sertifikater
6918/2018 20180614 14.06.2018 Utgåande brev MRK 11420argu NASJONALBIBLIOTEKET
6915/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Aksept: Støtte til utviklingsprosjekter Eileen Gjerde
6892/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Motteke nabomerknad SAK GBR 29/32 Ose Ingeniørkontor AS
6949/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Motteke nabomerknad SAK GBR 29/32 OSE INGENIØRKONTOR AS
6947/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett Tommy Solibakke
6898/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Underskriven arbeidsavtale. *****
6882/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Søknad - ID 799 - 70 % stilling som sjukepleiar Camilla økland Higraff
6884/2018 20180614 14.06.2018 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 799 - 70 % stilling som sjukepleiar Camilla økland Higraff
6886/2018 20180614 14.06.2018 Internt notat LEDIG 60 % FAST STILLING SOM SJUKEPLEIAR/VERNEPLEIAR VED PLEIE OG OMSORGSAVDELINGA, BLÅ AVDELING. Eli-Gunn Hartvigsen Botn
6927/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
6925/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. Ferievikar 2018. *****
6938/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Karakterutskrift. *****
6921/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Søknad om stønad til vidareutdanning. *****
6922/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Underskriven avtale om utdanningspermisjon, stipend og bindingstid. *****
6934/2018 20180614 14.06.2018 Utgåande brev Svar på søknad om støtte til kurs. *****
6951/2018 20180614 14.06.2018 Utgåande brev Referat møte 24.05.18 *****
6933/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Søknad om kursstøtte. *****
6935/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 60/56. Agata P
6931/2018 20180614 14.06.2018 Inngåande brev Grense mellom 11/8 og 11/19. Nikolai Jon Nygjerde
Versjon:5.2.2.1