eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
823/2017 20170118 18.01.2017 Internt notat utan oppfylging Veileder for gaver i tjenesten Hilde Bringsvor Skinnes
822/2017 20170118 18.01.2017 Internt notat utan oppfylging Etiske prinsipp for politikarar og tilsette i Herøy kommune Hilde Bringsvor Skinnes
792/2017 20170118 18.01.2017 Internt notat Kortversjon annonse - Ledige deltidsstillingar ved Fosnavåg Brannstasjon 2. gongs utlysing ID=690 Eli-Gunn Hartvigsen Botn
789/2017 20170118 18.01.2017 Inngåande brev Årsmelding barnehage i Basil FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
786/2017 20170118 18.01.2017 Inngåande brev Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for èn enkelt anledning (når søker allerede har bevilling) THON HOTEL FOSNAVÅG
803/2017 20170118 18.01.2017 Utgåande brev Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for èn enkelt anledning (når søker allerede har bevilling) THON HOTEL FOSNAVÅG
820/2017 20170118 18.01.2017 Inngåande brev Innstillingskjennelse *****
825/2017 20170118 18.01.2017 Inngåande brev Heving tvangssal *****
595/2017 20170118 18.01.2017 Internt notat utan oppfylging Vurdering av portefølje sosiale lån
811/2017 20170118 18.01.2017 Inngåande brev Søknad - ID 551 - Reinhald - tilfeldig vikar Anna Timofeeva
816/2017 20170118 18.01.2017 Inngåande brev Innvilga løyve til 31.1.2017 *****
815/2017 20170118 18.01.2017 Inngåande brev Erstatta mista kort *****
782/2017 20170118 18.01.2017 Utgåande brev Manglande underteikna avtale Janka Arlen Teige
828/2017 20170118 18.01.2017 Utgåande brev Eigedom 36/40 - Avkøyrsle, avstand til grense m.m Trond Tellefsen
814/2017 20170118 18.01.2017 Inngåande brev Ny henvendesle - klage på eigenbetaling for heimehjelp *****
829/2017 20170118 18.01.2017 Inngåande brev Utsendelse fra Helsedirektoratet - Rundskriv IS-4/2017 Tilskudd til særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester i kommunen, med tilhørende dokumenter Helsedirektoratet
805/2017 20170118 18.01.2017 Internt notat Behov for ny arbeidsavtale etter krav om auka stilling *****
787/2017 20170118 18.01.2017 Inngåande brev Søknad - ID 683 - 100 % fast stilling som byggdriftar Christer Nærø Torvik
788/2017 20170118 18.01.2017 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 683 - 100 % fast stilling som byggdriftar Christer Nærø Torvik
827/2017 20170118 18.01.2017 Inngåande brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett KRYSTALLRENT AS
804/2017 20170118 18.01.2017 Inngåande brev Nabovarsel frådeling av 11 bustadtomter indre Leine bustadfelt B TARBERG AS
795/2017 20170118 18.01.2017 Utgåande brev Annfrid Johanne Lødemel - 3/71 - bruksendring frå einebustad til fritidsbustad Inge Kolås as
812/2017 20170118 18.01.2017 Internt notat utan oppfylging Sak vidareført til oppmåling og plan avdelinga Eivind Flåskjer
806/2017 20170118 18.01.2017 Inngåande brev Privat detaljregulering for Teigane, Nerlandsøy, Herøy kommune. HOLMEN SVEIN LEIDULF
819/2017 20170118 18.01.2017 Utgåande brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
821/2017 20170118 18.01.2017 Inngåande brev Stadfesting Martin Oddvar Runde
760/2017 20170118 18.01.2017 Utgåande brev ÅTVARING *****
835/2017 20170118 18.01.2017 Inngåande brev Tilskot til kommunalt rusarbeid 2017 Fylkesmannen i Møre og Romsdal
818/2017 20170118 18.01.2017 Utgåande brev Brøyting Kopperstad Bernt Mindor Ole Teige
824/2017 20170118 18.01.2017 Inngåande brev Eigedom 36/40 - Avkøyrsle, avstand til grense m.m Trond Vike
793/2017 20170118 18.01.2017 Inngåande brev Generell arbeidsvarsling 2017 - Herøy Vasslag Aurvoll og Furesund AS
794/2017 20170118 18.01.2017 Inngåande brev Generell arbeidsvarsling 2017 Herøy kommune Aurvoll og Furesund AS
744/2017 20170117 17.01.2017 Utgåande brev Svar på innsendt brev om feil i matrikkelkart Magnulf Georg Aurvåg
704/2017 20170117 17.01.2017 Utgåande brev Svar på innsendt merknad om feil eigedomsgrenser Moltustrande grunneigarlag/Jan Truelsen
770/2017 20170117 17.01.2017 Inngåande brev Vedlegg Stian Vangen Kopperstad
762/2017 20170117 17.01.2017 Utgåande brev Vedk. utbetaling frå kommunalt næringsfond Stian Vangen Kopperstad
733/2017 20170117 17.01.2017 Utgåande brev Mangelfull søknad Bente Helen Jacobsen
747/2017 20170117 17.01.2017 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 683 - 100 % fast stilling som byggdriftar Thomas Solheim
749/2017 20170117 17.01.2017 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 683 - 100 % fast stilling som byggdriftar ole-ivar vågen
734/2017 20170117 17.01.2017 Utgåande brev Svar på spm vedr gnr 35, bnr 163 Jan Helge Frøystad
767/2017 20170117 17.01.2017 Internt notat Innstilling til stilling som miljøarbeidar i 56% stilling Eli-Gunn Hartvigsen Botn
745/2017 20170117 17.01.2017 Inngåande brev Refusjonskrav til NAV - lønstilskudd *****
751/2017 20170117 17.01.2017 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 685 - 100 % stilling som driftsingeniør *****
432/2017 20170117 17.01.2017 Utgåande brev Ny arbeidsavtale *****
709/2017 20170117 17.01.2017 Utgåande brev Tilbod om stilling som miljøarbeidar i Herøy kommune *****
708/2017 20170117 17.01.2017 Utgåande brev Tilbod om stilling som miljøarbeidar i Herøy kommune *****
766/2017 20170117 17.01.2017 Utgåande brev Søknad om tilskot - førebels svar *****
693/2017 20170116 16.01.2017 Utgåande brev Vedk. søknad om uløna permisjon *****
696/2017 20170116 16.01.2017 Utgåande brev Tilbod om ledig fastlegeheimel i Herøy kommune *****
715/2017 20170116 16.01.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
Versjon:5.2.2.1