eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4030/2017 20170324 24.03.2017 Inngåande brev Parkeringsmuligheder PHE Nordic Aps
2601/2017 20170324 24.03.2017 Utgåande brev Naust i Herøy 2017 Maritim og teknisk komite
4027/2017 20170324 24.03.2017 Utgåande brev Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing
4056/2017 20170324 24.03.2017 Utgåande brev Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling) - oppgjer 2016 *****
4060/2017 20170324 24.03.2017 Inngåande brev Søknad skorsteinsrehabilitering g.nr. 12, b.nr. 28/Remøy CEMENTPRODUKT AS
4055/2017 20170324 24.03.2017 Utgåande brev Kontantstøtterapportering for mars 2017 *****
4050/2017 20170324 24.03.2017 Inngåande brev Krav om auka stilling etter aml. § 14-4 a *****
4048/2017 20170324 24.03.2017 Internt notat Grunnlag for ny arbeidsavtale *****
4029/2017 20170324 24.03.2017 Utgåande brev Søknad om serveringsløyve for gatekjøkkenvogn. JUOZAS PETRAUSKAS
4044/2017 20170324 24.03.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
4040/2017 20170324 24.03.2017 Inngåande brev Søknad om endring av gitt løyve SVERRE HOLDING AS
4039/2017 20170324 24.03.2017 Inngåande brev Søknad om personleg ansvarsrett som sjølvbygger av eigen bustad eller fritidsbustad Per Helge Dybvik
4038/2017 20170324 24.03.2017 Inngåande brev Underskriven senioravtale *****
4037/2017 20170324 24.03.2017 Utgåande brev Kravsanmeldelse i gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven *****
4036/2017 20170324 24.03.2017 Internt notat utan oppfylging Utvida søkjarliste *****
4033/2017 20170324 24.03.2017 Inngåande brev Byggesøknad KJARTAN SUNDNES
4025/2017 20170324 24.03.2017 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 710 - Sommarvikar reinhald Dorathy Bennitta Devakumar
4024/2017 20170324 24.03.2017 Inngåande brev Søknad - ID 710 - Sommarvikar reinhald Dorathy Bennitta Devakumar
4023/2017 20170324 24.03.2017 Inngåande brev Søknad - ID 551 - Reinhald - tilfeldig vikar Asteria Sinforosa Bengtsson
4022/2017 20170324 24.03.2017 Utgåande brev Ferdigattest 80/15 Herøy Byggsenter as
4042/2017 20170324 24.03.2017 Inngåande brev Innkalling til dialogmøte *****
4021/2017 20170324 24.03.2017 Internt notat Landbruksfagleg uttale til søknad frå Oddvar Torvik om frådeling av areal til bustadføremål på gnr. 17 bnr. 4 Espen Bergø
4058/2017 20170324 24.03.2017 Utgåande brev Ad. krav om auka stilling etter aml. § 14-4 a *****
4057/2017 20170324 24.03.2017 Inngåande brev Krav om auka stilling etter aml. § 14-4 a *****
4054/2017 20170324 24.03.2017 Inngåande brev Krav om auka stilling etter aml. § 14-4 a *****
4046/2017 20170324 24.03.2017 Utgåande brev Ad. krav om auka stilling etter aml. § 14-4a *****
4043/2017 20170324 24.03.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
4041/2017 20170324 24.03.2017 Inngåande brev Innvilga alderspensjon frå KLP *****
4031/2017 20170324 24.03.2017 Inngåande brev Carina Nærø Ernstsen 28/49 tiltak garasje - Carina Renate N Ernstsen
4026/2017 20170324 24.03.2017 Utgåande brev Erklæring om arealoverføring Kartverket Tinglysing
4034/2017 20170324 24.03.2017 Inngåande brev Søknad transportteneste *****
3952/2017 20170324 24.03.2017 Utgåande brev Thomas Dybvik Seljeseth - 34/368+369 - Tilbygg garasje Per Helge Dybvik
3731/2017 20170323 23.03.2017 Internt notat Innbyggarundersøking - orientering Formannskapet
3964/2017 20170323 23.03.2017 Inngåande brev Dokument 17/40382-2 Fv 18 - Herøy kommune - Gnr. 11 bnr. 3 - Sævik - Landtak for vassleidning – Tilbakemelding nabovarsel sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
3960/2017 20170323 23.03.2017 Inngåande brev Prosjekttilbud Sintef
3959/2017 20170323 23.03.2017 Inngåande brev Evaluering av helse- og omsorgstenesta Sintef
3955/2017 20170323 23.03.2017 Utgåande brev BT Utbygging AS 26/242,243 og 244 frådeling av 11 bustadtomter B.Tarberg as
3943/2017 20170323 23.03.2017 Utgåande brev Enkeltvedtak om tilsyn i bustad *****
3916/2017 20170323 23.03.2017 Utgåande brev Samordna tilsyn - bustad i Tjørvåg *****
4002/2017 20170323 23.03.2017 Inngåande brev Søknad transportteneste *****
3974/2017 20170323 23.03.2017 Inngåande brev Avrop på skanningtjenester *****
3958/2017 20170323 23.03.2017 Internt notat Uttale *****
3746/2017 20170323 23.03.2017 Internt notat Ad. notat av drøftingsmøte den 22.02.17 *****
3991/2017 20170323 23.03.2017 Inngåande brev Underskrive teiepliktskjema. *****
4011/2017 20170323 23.03.2017 Utgåande brev Tilsvar i tilsynssak *****
4004/2017 20170323 23.03.2017 Inngåande brev Klage på vedtak *****
4001/2017 20170323 23.03.2017 Utgåande brev Oppseiing av vikariat *****
3997/2017 20170323 23.03.2017 Inngåande brev Avlysing av dialogmøte. *****
4012/2017 20170323 23.03.2017 Inngåande brev Søknad fritak byggesaksgebyr DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKYRKJE HERØY KYRKJELYD
3957/2017 20170323 23.03.2017 Utgåande brev Melding om tildeling av kontrakt RO m.fl.
Versjon:5.2.2.1