eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
10246/2018 20180924 24.09.2018 Utgåande brev Etablering av bru til Vågsholmen - Dispensasjon frå reguleringsplanar VÅGSHOLMEN AS
10712/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Epost vedr. manglande vedlegg LEIF MORTEN IGESUND
10665/2018 20180924 24.09.2018 Utgåande brev Fyringsforbod på G.nr/B.nr: 18/1 i Herøy kommune. Arnar Steinsvik
10663/2018 20180924 24.09.2018 Utgåande brev Rebecca og Roger Myklebusthaug 33/117 tiltak bustadhus ØRSTA BYGGSERVICE AS
10693/2018 20180924 24.09.2018 Internt notat utan oppfylging Særutskrift K-sak 104/18: Kommunekompasset. Utviklingsstrategi. Sølvi Lillebø Remøy m.fl.
10688/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev VS: Haddalvegen 57 - Innmåling Arnfinn Rørvik
10679/2018 20180924 24.09.2018 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 813 - 50-58 % stilling som fagarbeidar (2 stillingar) Katrine Helen Tarberg
10673/2018 20180924 24.09.2018 Utgåande brev Vedtak i MTK-sak -Ronny Djupvik - 44/20 - Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen med sikte på frådeling av tilleggsareal til 44/68 Stein Johan Djupvik m.fl.
10668/2018 20180924 24.09.2018 Utgåande brev Vedtak i MTK-sak 56/18 - Berit Berge Skjelsvik - 38/57 - Utlegging av flytebrygge Berit Berge Skjelsvik
10754/2018 20180924 24.09.2018 Internt notat Arbeidsavtale *****
10697/2018 20180924 24.09.2018 Utgåande brev Referat frå møte 20092018 Kiviranta, Solve (Solve.Kiviranta@marineharvest.com) m.fl.
10690/2018 20180924 24.09.2018 Internt notat utan oppfylging Særutskrift K-sak 102/18: Kostra 2017 Jan Vidar Dammen- Hjelmeseth m.fl.
10766/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev FW: KNUT VOLDNES OG LARS VOLDNES 87/5 OG 87/9 Lars Voldnes
10764/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Reguleringsarbeid for Åheim sentrum (Gnr.46 Bnr.81) ProVision AS
10751/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Søknad om "Smil"-midlar til oppsetting av gjerde for beitedyr. VEVARVEN LINDA HASUND
10765/2018 20180924 24.09.2018 Utgåande brev K-sak 112/18: Samarbeid om skatteinnkrevjing mellom kommunane Herøy, Ulstein og Vanylven - godkjenning av vertskommuneavtale ULSTEIN KOMMUNE m.fl.
10762/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Søknad om midlertidig bruksløyve - gnr. 25/89 BYGGENHEIM AS
10759/2018 20180924 24.09.2018 Utgåande brev Førebels svar på søknad - ID 820 - Kommunalsjef samfunnsutvikling Aina Voll
10758/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Søknad - ID 820 - Kommunalsjef samfunnsutvikling Aina Voll
10749/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale *****
10748/2018 20180924 24.09.2018 Internt notat utan oppfylging Avtale om utdanningspermisjon, stipend og bindingstid *****
10747/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
10746/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Avtale om vikararbeid etter tilkalling *****
10745/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Søknad om omplassering *****
10744/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
10743/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
10742/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 17/14 Ingun Marie Berdal
10741/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 17/14 Gudrun Dina Torvik
10740/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 17/14 Liv Johanne Rasmussen
10739/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 17/14 Ole Petter Torvik
10738/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Søknad om ekstraressurs i høve til barn som ikkje kan norsk *****
10737/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Søknad om ekstra assistentressurs i ei begrensa periode *****
10735/2018 20180924 24.09.2018 Utgåande brev Svar på spørsmål om mellombels bygg 45/127 SOFRAM TAKEAWAY & CATERING HÜSEYIN KADIR DIKBAS
10734/2018 20180924 24.09.2018 Internt notat utan oppfylging Barnehageliste for opptaksåret 2018/2019 *****
10733/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Ørsta - Kommunedelplan (sektor / tematisk) for Offentleg ettersyn ØRSTA KOMMUNE
10732/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Fotgjengarovergang/fortau på Hjelmeset Raymond Igesund
10727/2018 20180924 24.09.2018 Utgåande brev Kulturformål - søknad om tilskudd Bergsøy skulekorps
10724/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev NAV har innvilga søknaden din om foreldrepengar *****
10723/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa mellombels utviding av stilling *****
10722/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
10721/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Klage på K-sak 93/18, detaljreguleringsplan for Elsebø gnr. 30/9 Innbyggjarane i Bergslia/Bergshaugen og Berghaugsen velforening
10720/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
10709/2018 20180924 24.09.2018 Utgåande brev K-sak 114/18: Val av to styremedlemer med personlig vara til styret i Herøy frivilligsentral 2018-2019 Herøy frivilligsentral m.fl.
10706/2018 20180924 24.09.2018 Internt notat utan oppfylging Særutskrift K-sak 112/2018: Samarbeid om skatteinnkrevjing mellom kommunane Herøy, Ulstein og Vanylven - godkjenning av vertskommuneavtale Sølvi Lillebø Remøy m.fl.
10705/2018 20180924 24.09.2018 Internt notat utan oppfylging Særutskrift K-sak 111/18: Reglement for Eldrerådet i Herøy kommune Olaus-Jon Kopperstad
10704/2018 20180924 24.09.2018 Internt notat utan oppfylging Særutskrift K-sak 110/18: Prosjekt 70043 - Eggesbøvegen 1 - Miljøsanering og riving - økonomisk avslutning Jan Vidar Dammen- Hjelmeseth m.fl.
10703/2018 20180924 24.09.2018 Internt notat utan oppfylging Særutskrift K-sak 109/18: Myklebuståsen bustadfelt - søknad om tilskot og avgiftsmodell for momsrefusjon
10700/2018 20180924 24.09.2018 Internt notat utan oppfylging Særutskrift K-sak 107/18: FV 654 Skarabakken – vidareføring av gangveg Geir Egil Olsen
10698/2018 20180924 24.09.2018 Internt notat utan oppfylging Særutskrift K-sak 106/18: Kraftig auke i økonomisk sosialstønad - Herøy kommune Geir Egil Olsen
10725/2018 20180924 24.09.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
Versjon:5.2.2.1