eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7656/2018 20180815 15.08.2018 Utgåande brev Oppfølging av tiltak gnr. 21/22 Øyvind Solibakke
9053/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Kontrakt ved leige *****
9027/2018 20180815 15.08.2018 Utgåande brev Uttale til salsløyve - Rema 1000 *****
8914/2018 20180815 15.08.2018 Utgåande brev BT Utbygging AS - 59/80 Tiltak to-manns bustad - Igangsettingsløyve B TARBERG AS
9019/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev SV: 2017/1576 - Bt utbygging Aleksander
9068/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Teieplikt *****
9066/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Underskriven avtale om vikararbeid etter tilkalling *****
9067/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Underskriven avtale om vikararbeid etter tilkalling *****
9062/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev SSR - Ny forskrift vedtatt og utlyst på Lovdata Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS
9059/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan for rorbuer på Budaneset - Leikong gbnr 76/92-97 - fråsegn ved varsel om oppstart MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
9052/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Reseksjonering Ole Jonny Hjelmeseth
9051/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Søknad om startlån *****
9050/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Søknad om startlån *****
9049/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Søknad om startlån *****
9048/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Søknad om startlån *****
9047/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Søknad om startlån *****
9046/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Søknad om deling og eller rekvisisjon av oppmålingsforretning Reidar Bjarne Blankholm
9045/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 5/30 Asbjørn Teige
9044/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Kontrakt ved leie av bolig *****
9043/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Autorisasjon, attestar og vitnemål *****
9042/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev NAV har innvilga søknaden din om foreldrepenger *****
9041/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
9060/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsendring for del av Bergshaugen Nord gbnr 28/6 - fråsegn ved varsel om oppstart MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
9058/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev NVE sitt generelle innspel - Varsel om planoppstart - Detaljreguleringsplan Kleivaneset - GBnr 35/29 mfl - Herøy kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
9057/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Herøy kommune - detaljregulering - Nedre Sørlia FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
9054/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
9040/2018 20180815 15.08.2018 Internt notat utan oppfylging KN-sak 31/18. Særutskrift Tilskot frå kommunalt næringsfond - ***** ***** ***** *****
9039/2018 20180815 15.08.2018 Internt notat utan oppfylging F-sak 29/18. Særutskrift Tildeling av driftstilskot av kulturmidlar - 2018 Lene Utseth
9038/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Re: Vedlegg til søknad - helse og omsorg - PÅMINNELSE *****
9037/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Bestilling av eigedomspakke: 1515 4 206 Naust Margrete Apelseth
9065/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Teieplikt *****
9063/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev VS: utlegging av brygge. Ronny Stolsmo
9036/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Bestilling av eigedomspakke: 1515 4 213 Koparstadvegen 24, 6098 NERLANDSØY Margrete Apelseth
9034/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Mørenett: Lokalisering av sjøkablar (kart og koordinatliste) Egil Åmbakk
9033/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Notat - vurdering av klage på barnevernet Judicia
9031/2018 20180815 15.08.2018 Utgåande brev Førebels svar på søknad om salsløyve ved Rema 1000 CATO FRISVOLL SIGVARTSEN AS
9025/2018 20180815 15.08.2018 Utgåande brev Vidareutvikling av Herøy vg skule- vidare framdrift 'per.olaf.brakkan@mrfylke.no'
9020/2018 20180815 15.08.2018 Utgåande brev Marine Harvest AS 38/8 tiltak tilbygg til anlegg - Ferdigattest OSE INGENIØRKONTOR AS
8953/2018 20180815 15.08.2018 Utgåande brev Vedk. søknad om sjukepermisjon *****
9056/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Søknad om frådeling Alf Inge Leine
9055/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Underskriven arbeidsavtale *****
9026/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Fritidskontakt/støttekontakt - registrering Henrik Hjorthaug Halle
9024/2018 20180815 15.08.2018 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 807 - 100 % stilling som rettleiar Britt Andreassen
9023/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Søknad - ID 807 - 100 % stilling som rettleiar Britt Andreassen
9022/2018 20180815 15.08.2018 Inngåande brev Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar Maria Utseth Stave
8795/2018 20180815 15.08.2018 Utgåande brev Norhus Ørsta AS 23/48 Rammeløyve veg- og VA- anlegg TEMA VEST AS
7766/2018 20180814 14.08.2018 Utgåande brev Alf-Sigmund Hjelmeseth 29/32 - Avslag på søknad om dispensasjon OSE INGENIØRKONTOR AS
9007/2018 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Søknad om permisjon frå stillinga i skuleåret 2018-2019 *****
9006/2018 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Tidsavgrensa tilbod om stilling skuleåret 2018/2019 *****
9005/2018 20180814 14.08.2018 Inngåande brev Tidsavgrensa tilbod om stilling skuleåret 2018/2019 *****
Versjon:5.2.2.1