eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
12113/2017 20171020 20.10.2017 Inngåande brev Underskriven fråsegn. *****
11179/2017 20171020 20.10.2017 Utgåande brev Tilsynsrapport - GNR 42 BNR 11 SEKSJON 4 Aleksander Vethe Sandvig
11094/2017 20171020 20.10.2017 Utgåande brev Tilsynsrapport - GNR 42 BNR 11 Seksjon 1 Kjell Lars Moldskred
12059/2017 20171020 20.10.2017 Internt notat Innstilling ID-743 Eli-Gunn Hartvigsen Botn
12096/2017 20171020 20.10.2017 Internt notat Ny arbeidskontrakt *****
12103/2017 20171020 20.10.2017 Utgåande brev Ferdigattest riving - 26/6 og 215 B.Tarberg as
12097/2017 20171020 20.10.2017 Utgåande brev Karin Johanne Voldsund gnr. 31 bnr. 32 Frådeling av to tilleggsareal til gnr. 31 bnr. 100 og bnr. 104 Karin Johanne Voldsund
12098/2017 20171020 20.10.2017 Inngåande brev Søknad - ID 751 - Fagperson - Psykisk helse i skulen - 60 % Anne Ragnhild Roland
12099/2017 20171020 20.10.2017 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 751 - Fagperson - Psykisk helse i skulen - 60 % Anne Ragnhild Roland
12100/2017 20171020 20.10.2017 Utgåande brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage *****
12101/2017 20171020 20.10.2017 Inngåande brev Søknad - ID 751 - Fagperson - Psykisk helse i skulen - 60 % Katrin Kvalsund Leine
12102/2017 20171020 20.10.2017 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 751 - Fagperson - Psykisk helse i skulen - 60 % Katrin Kvalsund Leine
12104/2017 20171020 20.10.2017 Utgåande brev Søknad om timar/tilskot til tiltak til barn med nedsett funksjonsevne. *****
12116/2017 20171020 20.10.2017 Inngåande brev Retur av tinglyst dokument. STATENS KARTVERK
12117/2017 20171020 20.10.2017 Inngåande brev Retur av tinglyst dokument. STATENS KARTVERK
12105/2017 20171020 20.10.2017 Utgåande brev Oddvar Leine - 25/8 - Rehabilitering skorstein CEMENTPRODUKT AS
12107/2017 20171020 20.10.2017 Utgåande brev Jack Lois Myklebust gnr. 38 bnr. 3 Frådeling av tilleggsareal til gnr. 38 bnr. 38 Målfrid Liv Almestad m.fl.
12108/2017 20171020 20.10.2017 Internt notat Uttale frå vegmynde - Søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm på gnr 31, bnr 34 Eivind Flåskjer
12109/2017 20171020 20.10.2017 Inngåande brev Tomteområde for MultiPlay AS - oppdatering Multiplay AS
12110/2017 20171020 20.10.2017 Utgåande brev Aleksander Vethe Sandvig - 42/11 seksjon nr 4 - isolering, rominndeling og hems Aleksander Vethe Sandvig
12111/2017 20171020 20.10.2017 Utgåande brev Sak 2017/1352 - Søknad om riving av sjøhus 'skar@miner.no'
12112/2017 20171020 20.10.2017 Internt notat Innkjøpsprotokoll - tennisbanedekke ved aktivitetsparken Eldar Hansen
12114/2017 20171020 20.10.2017 Inngåande brev Søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma. *****
12115/2017 20171020 20.10.2017 Inngåande brev Pensjonen er stansa. *****
12118/2017 20171020 20.10.2017 Inngåande brev Forstyrrelser i vannledningsnettet Mattilsynet
12119/2017 20171020 20.10.2017 Inngåande brev Forstyrrelser i vannledningsnettet Moldskred Renovasjon AS
12120/2017 20171020 20.10.2017 Inngåande brev SAMBANDET MELLOM SØRE OG NORDRE SUNNMØRE Pål Vedeld Djupvik
12124/2017 20171020 20.10.2017 Utgåande brev Tinglyst skøyte Håvard Høydalsvik Årsheim
12130/2017 20171020 20.10.2017 Utgåande brev Manglande dokumentasjon i søknad Stian Albertsen
12121/2017 20171020 20.10.2017 Utgåande brev Anita og Per Ståle Fiskerstrand 62/53 - Førebels svar på søknad HANDVERKSBYGG AS
12127/2017 20171020 20.10.2017 Utgåande brev Varsel om retting av matrikkelen etter målebrev gnr. 38 bnr. 119 Jetmund Runde m.fl.
12129/2017 20171020 20.10.2017 Utgåande brev Tilbod om stilling som miljøterapeut i Herøy kommune *****
12131/2017 20171020 20.10.2017 Utgåande brev Ferdigattest - 58/40 - Garasje med hybelleilegheit på loft MYKLEGARD CONSULT AS
12132/2017 20171020 20.10.2017 Utgåande brev Leikeplass i kommunalt byggefelt Dragsund - Førebels svar DRAGSUNDMARKA GRENDALAG
12133/2017 20171020 20.10.2017 Inngåande brev Underskriven senioravtale. *****
12134/2017 20171020 20.10.2017 Inngåande brev Underskriven senioravtale. *****
12135/2017 20171020 20.10.2017 Inngåande brev Innkalling til dialogmøte. *****
12137/2017 20171020 20.10.2017 Inngåande brev Underskrive teiepliktskjema. *****
12138/2017 20171020 20.10.2017 Utgåande brev Sletting av pantedokument frå eigedomen ***** i Herøy (1515) kommune *****
12140/2017 20171020 20.10.2017 Inngåande brev Referatsak til Kommunestyret - Notat og presentasjonar frå samling i Folkevaltnettverket 18. oktober 2017 Sunnmøre regionråd
12122/2017 20171020 20.10.2017 Inngåande brev Rapportering på varige midler 2017 - tidlig innsats 1.-4. trinn, kap. 226 post 63 Udanningsdirektoratet
12125/2017 20171020 20.10.2017 Utgåande brev Matrikulert eigedomen 55/40 og tinglyst eigarforhold Herøy kommune
12126/2017 20171020 20.10.2017 Inngåande brev Forstyrrelser i vannledningsnettet Arkiv Herøy
12136/2017 20171020 20.10.2017 Inngåande brev Referat frå dialogmøte 10.10.2017 *****
12139/2017 20171020 20.10.2017 Inngåande brev Søknad om støtte frå næringsfondet *****
11534/2017 20171020 20.10.2017 Utgåande brev Signering av skøyte Olga Aurvåglid m.fl.
12046/2017 20171019 19.10.2017 Utgåande brev Fastsetting av ansiennitet *****
12064/2017 20171019 19.10.2017 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak. Kåre André Elveseter
12079/2017 20171019 19.10.2017 Inngåande brev Søknad om deling grunneigedom Karin Johanne Voldsund
12086/2017 20171019 19.10.2017 Utgåande brev Henning Flusund gnr. 26/59 - Dispensasjon frå deleforbudd i strandsona STATENS VEGVESEN m.fl.
Versjon:5.2.2.1