eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1886/2018 20180220 20.02.2018 Internt notat utan oppfylging Offentleg søkjarliste. Siv Jensen
1841/2018 20180220 20.02.2018 Internt notat Uttale *****
1867/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev Søknad om riving av hus 34-98 AURVOLL OG FURESUND AS
1872/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev Underskriven senioravtale. *****
1839/2018 20180220 20.02.2018 Utgåande brev Morten Ose 44/42 Førehandskonferanse - svar Morten Ose
1848/2018 20180220 20.02.2018 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 773 - Helsepersonell i fast stilling Madeleine Eirin Sandvik
1849/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev Søknad - ID 773 - Helsepersonell i fast stilling KELMA PEREIRA
1850/2018 20180220 20.02.2018 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 773 - Helsepersonell i fast stilling KELMA PEREIRA
1869/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev Gjennomføringsplan KVADRATBYGG AS
1846/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling) RUNDE MILJØSENTER AS
1847/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev Søknad - ID 773 - Helsepersonell i fast stilling Madeleine Eirin Sandvik
1852/2018 20180220 20.02.2018 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 774 - Sommarjobb - Pleie og omsorg Viola Andersson
1853/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev Søknad - ID 774 - Sommarjobb - Pleie og omsorg Celine Indreeide Kvalsvik
1854/2018 20180220 20.02.2018 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 774 - Sommarjobb - Pleie og omsorg Celine Indreeide Kvalsvik
1856/2018 20180220 20.02.2018 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 774 - Sommarjobb - Pleie og omsorg Birthe Brandal Sande
1857/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev Søknad - ID 777 - Lærarstillingar for grunnskulen Eirik Kaland
1858/2018 20180220 20.02.2018 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 777 - Lærarstillingar for grunnskulen Eirik Kaland
1861/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev Søknad - ID 780 - Stillingar som barnehagelærar/pedagogisk leiar Martina Helen Lillebø Kobbenes
1866/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev VS: Søknad om riving av hus 34-363 AURVOLL OG FURESUND AS
1875/2018 20180220 20.02.2018 Utgåande brev K-sak 13/18. Klagehandsaming: Reguleringsendring for del av Eggesbøjorda, klage på vedtak om godkjent plan. FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL m.fl.
1851/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev Søknad - ID 774 - Sommarjobb - Pleie og omsorg Viola Andersson
1855/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev Søknad - ID 774 - Sommarjobb - Pleie og omsorg Birthe Brandal Sande
1859/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev Søknad - ID 778 - Fagarbeidar barn og ungdom/assistentar Chidchanok Meesin
1860/2018 20180220 20.02.2018 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 778 - Fagarbeidar barn og ungdom/assistentar Chidchanok Meesin
1862/2018 20180220 20.02.2018 Utgåande brev Førebels var. Søknad - ID 780 - Stillingar som barnehagelærar/pedagogisk leiar Martina Helen Lillebø Kobbenes
1863/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev Søknad - ID 780 - Stillingar som barnehagelærar/pedagogisk leiar Mari Helene Brusletten
1864/2018 20180220 20.02.2018 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 780 - Stillingar som barnehagelærar/pedagogisk leiar Mari Helene Brusletten
1870/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev Søknad om vidare permisjon. *****
1871/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
1873/2018 20180220 20.02.2018 Utgåande brev Fullmakt til å begjære tvangssal. *****
1874/2018 20180220 20.02.2018 Utgåande brev K-sak 12/18. Slutthandsaming: Fosnavåg hamn, ytre hamn, gnr. 35, bnr. 31 m. fl. MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE m.fl.
1894/2018 20180220 20.02.2018 Internt notat utan oppfylging Protokoll
1880/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
1882/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
1883/2018 20180220 20.02.2018 Internt notat utan oppfylging Utvida søkjarliste. Siv Jensen
1884/2018 20180220 20.02.2018 Internt notat utan oppfylging Utvida søkjarliste. Siv Jensen
1885/2018 20180220 20.02.2018 Internt notat utan oppfylging Offentleg søkjarliste. Siv Jensen
1889/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev Forhåndskonferanse. Yvonne K Kopperstad
1890/2018 20180220 20.02.2018 Utgåande brev Nabovarsling S Santhirasekaram
1891/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev Klage etter plan- og bygningslova - detaljreguleringsplan for Gjertnesmarka. FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
1892/2018 20180220 20.02.2018 Utgåande brev Godkjent søknad om følgjekort. *****
1881/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
1887/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev Søknad - ID 777 - Lærarstillingar for grunnskulen Frida Brobakke
1888/2018 20180220 20.02.2018 Utgåande brev Førebels svar på søknad - ID 777 - Lærarstillingar for grunnskulen Frida Brobakke
1868/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev Søknad om riving av hus 34 64-65 AURVOLL OG FURESUND AS
1752/2018 20180220 20.02.2018 Utgåande brev Vedk. søknad om sjukepermisjon *****
1838/2018 20180220 20.02.2018 Internt notat Svar på permisjonssøknad *****
1893/2018 20180220 20.02.2018 Utgåande brev Fullført samanslåing Herøy kommune
1842/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev SV: sosi fi lfor 76/113 Torkjel Lavoll
1845/2018 20180220 20.02.2018 Inngåande brev Kulturformål - søknad om tilskudd DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKYRKJE HERØY KYRKJELYD
Versjon:5.2.2.1