eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
14350/2017 20171212 12.12.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
14355/2017 20171212 12.12.2017 Inngåande brev Tiltak fyrverkerisesongen 2017/2018 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
14311/2017 20171212 12.12.2017 Utgåande brev Fullført frådelingsvedtak og oppmåling av 44/132 Per Louis Sellereite m.fl.
14319/2017 20171212 12.12.2017 Utgåande brev Godkjenning - søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma. *****
14320/2017 20171212 12.12.2017 Inngåande brev Søknad - ID 767 - 70 % fast sjukepleiar/vernepleiar Jacquiline Semboja
14333/2017 20171212 12.12.2017 Inngåande brev Referat frå dialogmøte *****
14321/2017 20171212 12.12.2017 Utgåande brev Førebels svar på søknad - ID 767 - 70 % fast sjukepleiar/vernepleiar Jacquiline Semboja
14326/2017 20171212 12.12.2017 Internt notat Søknad om dispensasjon - etablering av 2 tilkomster til gnr 30, bnr 134 Torger Kvalsund
14329/2017 20171212 12.12.2017 Utgåande brev S Storøy AS 30/134 tiltak to-mannsbustad Yngve Koppen
14331/2017 20171212 12.12.2017 Inngåande brev Søknad om arrangementstilskot/underskotsgaranti Tone Merete Notøy
14336/2017 20171212 12.12.2017 Inngåande brev Detaljeguleringsplan Indre Moltumyr - Vegtilknyting til fylkesvegen. STATENS VEGVESEN
14346/2017 20171212 12.12.2017 Inngåande brev Innvilga søknad om systembasserte tenester Statped midt Statped midt
14318/2017 20171212 12.12.2017 Inngåande brev Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar Anita Berge
14322/2017 20171212 12.12.2017 Inngåande brev Søknad om støtte frå næringsfondet *****
14323/2017 20171212 12.12.2017 Inngåande brev Skotholmen: Søknad om ferdigattest PROSJEKTBYGG AS
14324/2017 20171212 12.12.2017 Inngåande brev Folkevaltnettverket - referatsak til kommunestyret Sunnmøre regionråd
14325/2017 20171212 12.12.2017 Inngåande brev Detaljregulering - reguleringsplan for Teigebogen/Teigeneset - gnr 5/1 mfl - fråsegn ved offentleg ettersyn. MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
14327/2017 20171212 12.12.2017 Inngåande brev Etablererprøven for serveringsvirksomhet Ressurssenteret i Hareid
14328/2017 20171212 12.12.2017 Inngåande brev Kunnskapsprøven i alkoholloven - skjenkebevilling Ressurssenteret i Hareid
14332/2017 20171212 12.12.2017 Inngåande brev Søknad om timar/tilskot til tiltak til barn med nedsett funksjonsevne *****
14335/2017 20171212 12.12.2017 Utgåande brev Ferdigattest - 11/162 - Skotholmen PROSJEKTBYGG AS
14339/2017 20171212 12.12.2017 Inngåande brev Trafikktryggleik på Runde RUNDE GRENDALAG
14354/2017 20171212 12.12.2017 Inngåande brev Burevisors rapport ***** ***** ***** konkursbu *****
14349/2017 20171212 12.12.2017 Internt notat utan oppfylging ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal- og organisasjonsavdelinga
14292/2017 20171211 11.12.2017 Inngåande brev Svar på høyring - detaljreguleringsplan for Teigebogen Søre Sunnmøre Landbrukskontor
14300/2017 20171211 11.12.2017 Inngåande brev Søknad om stønad til vidareutdanning Camilla Aksnes Kvalsvik
14303/2017 20171211 11.12.2017 Inngåande brev Motsegn frå Fylkesmannen FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
14305/2017 20171211 11.12.2017 Inngåande brev Søknad om deling grunneigedom Lars Gunnar Larsen
14274/2017 20171211 11.12.2017 Inngåande brev Foreløpig svar på søknad - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.pdf Helsedirektoratet
14282/2017 20171211 11.12.2017 Utgåande brev Melding til tinglysing 46/86 - Seksjonering Kartverket Tinglysing
14283/2017 20171211 11.12.2017 Utgåande brev Sak 2017/1594 - Frådeling - manglande søknadskjema 'Warholm Idar'
14306/2017 20171211 11.12.2017 Inngåande brev Innspel for detaljregulering for Flusundbrygge Glenn Berge
14308/2017 20171211 11.12.2017 Utgåande brev Gnr. 30 bnr. 84 - Frådeling av vegareal til 30/105 HERØY BYGGSENTER AS
14310/2017 20171211 11.12.2017 Inngåande brev Anmodning om utbetaling - KN-sak 61/17 FOSNAVÅG SPORT AS
14265/2017 20171211 11.12.2017 Utgåande brev Innvilga - søknad om følgjekort. *****
14267/2017 20171211 11.12.2017 Utgåande brev Svar på søknad om permisjon 08.12.2017 *****
14269/2017 20171211 11.12.2017 Inngåande brev Dragsund Bilverksted - Synfaring ferdigattest - sak 2016/486 SPORSTØL ARKITEKTER AS
14270/2017 20171211 11.12.2017 Internt notat Innkalling til møte vedrørande uønska adferd på arbeidsplassen Eli-Gunn Hartvigsen Botn
14273/2017 20171211 11.12.2017 Utgåande brev Søknad om tilskot Helsedirektoratet
14278/2017 20171211 11.12.2017 Utgåande brev Refusjonskrav samarbeidsforum 2017 Skatteetaten
14281/2017 20171211 11.12.2017 Inngåande brev Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglysast STATENS KARTVERK
14284/2017 20171211 11.12.2017 Internt notat Vidare permisjon Eli-Gunn Hartvigsen Botn
14287/2017 20171211 11.12.2017 Utgåande brev Strynehaugen - Areahaugen Nils Jørgen Gaasvik
14239/2017 20171211 11.12.2017 Utgåande brev BT Utbygging AS - 59/80 Tiltak to-manns bustad - Høyring MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE m.fl.
14272/2017 20171211 11.12.2017 Utgåande brev Søknad om tilskot Helsedirektoratet
14276/2017 20171211 11.12.2017 Inngåande brev Grensepunkt Torbjørn Teige
14288/2017 20171211 11.12.2017 Utgåande brev Søknad om timar/tilskot til barn med nedsett funksjonsevne *****
14291/2017 20171211 11.12.2017 Internt notat Oluf Teige 5/16 - Søknad avkøyrsle - Uttale vegmynde Torger Kvalsund
14294/2017 20171211 11.12.2017 Inngåande brev Ingen merknader Skatteetaten
14295/2017 20171211 11.12.2017 Inngåande brev ***** ***** ***** *****
Versjon:5.2.2.1