eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
10461/2017 20170915 15.09.2017 Inngåande brev Detaljregulering av ytre Tarberg fritidsområde aleksander@btarberg.no
10477/2017 20170915 15.09.2017 Utgåande brev Kjøp av grunn 34/1 - revidert tilbod og utfyllande informasjon Gerd Sandøy
10481/2017 20170915 15.09.2017 Utgåande brev KN-sak 54/17. Jensholmen Nord - klage etter kommunelova § 59 - klagehandsaming Sindre Reite m.fl.
10482/2017 20170915 15.09.2017 Utgåande brev Bekrefta nabovarsling 'msandvik@gjerde.com'
10483/2017 20170915 15.09.2017 Utgåande brev Moltu bedehus 60/454 - Løyve til tiltak KJELLMAR TARBERG AS
10484/2017 20170915 15.09.2017 Utgåande brev Namn på eit nes og namn på gard nr. 87 Jetmund Kåre Voldnes m.fl.
10485/2017 20170915 15.09.2017 Inngåande brev Oppmålingsforretning i Flusund - 27/3 Johann Woldsund
10452/2017 20170915 15.09.2017 Inngåande brev Søknad - ID 543 - Vikarar i Bu- og habiliteringavdelinga Mia Kismul
10453/2017 20170915 15.09.2017 Inngåande brev Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar Martine Almestad Nerland
10454/2017 20170915 15.09.2017 Inngåande brev Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar Martine Almestad Nerland
10455/2017 20170915 15.09.2017 Inngåande brev Søknad - ID 551 - Reinhald - tilfeldig vikar Martine Almestad Nerland
10456/2017 20170915 15.09.2017 Utgåande brev Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar Martine Almestad Nerland
10462/2017 20170915 15.09.2017 Utgåande brev Angåande forespørsel om detaljreguleringsplan av område for fritidsbustader på Tarberg, gnr. 62, bnr. 5. B TARBERG AS
10463/2017 20170915 15.09.2017 Utgåande brev Dispensasjon for naust på Jensholmen Redaksjon Vestlandsnytt
10465/2017 20170915 15.09.2017 Utgåande brev Trond Aasen 38/112 - Løyve til fasadeendring - Dispensasjon frå plankrav Trond Aasen
10466/2017 20170915 15.09.2017 Inngåande brev SV: Myklebuståsen - ber om å få tilsendt opplysningar *****
10471/2017 20170915 15.09.2017 Inngåande brev Søknad om å ta skjenkeløyve ut av lokalet - Herøy gard Thon Hotel Fosnavåg
10473/2017 20170915 15.09.2017 Inngåande brev Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Tussa Kraft - 27.09.2017 Tussa Kraft AS
10475/2017 20170915 15.09.2017 Inngåande brev Teikningar og dispensasjonssøknad Randi Urke
10486/2017 20170915 15.09.2017 Inngåande brev Veg til sjøeiendom Sveinung Leine
10476/2017 20170915 15.09.2017 Inngåande brev VS: Myklebuståsen - ber om å få tilsendt opplysningar *****
10480/2017 20170915 15.09.2017 Utgåande brev Randi Urke 38/161 - Søknad om dispensasjon frå arealformål og pbl § 1-8 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL m.fl.
10488/2017 20170915 15.09.2017 Utgåande brev Retting av grenser mot veg på eigedomskart for 27/26 Johann Woldsund m.fl.
10491/2017 20170915 15.09.2017 Inngåande brev Erklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eigedom 46/87 Tømrer Prosjekt AS
10391/2017 20170915 15.09.2017 Internt notat Ledige stillingar som helsepersonell i Heimetenesta i Ytre Herøy Eli-Gunn Hartvigsen Botn
10413/2017 20170915 15.09.2017 Utgåande brev Fullføring av frådelingsvedtak Bjørn Perry Myrvåg
10458/2017 20170915 15.09.2017 Inngåande brev Myklebuståsen - ber om å få tilsendt opplysningar - oversending Advokat Jørund Knardal
10459/2017 20170915 15.09.2017 Utgåande brev Myklebuståsen - oversending til advokat *****
10467/2017 20170915 15.09.2017 Inngåande brev Innvilga løyve til 12.09.2022 *****
10468/2017 20170915 15.09.2017 Inngåande brev Vedtak om endring av avgift og fastsetting av formues- og inntektsskatt *****
10469/2017 20170915 15.09.2017 Inngåande brev Vedtak om endring av skattefastsettelse for perioden 2013-2015 *****
10470/2017 20170915 15.09.2017 Utgåande brev Avslutting sak, feilretting av grensene for gnr. 18 bnr. 10 Frode Kvalsvik
10474/2017 20170915 15.09.2017 Inngåande brev SAMFERDSELSPROSJEKT SOM IKKJE ER SJØLVFINANSIERANDE MÅ IKKJE BYGGAST Pål Vedeld Djupvik
10492/2017 20170915 15.09.2017 Inngåande brev Drøfting med tillitsvalgt ang. tilsetting i ledig stillingsprosent i kjøkenavdelinga *****
10493/2017 20170915 15.09.2017 Internt notat svar på oppseiing *****
10494/2017 20170915 15.09.2017 Internt notat Politiattest mottatt *****
10449/2017 20170915 15.09.2017 Inngåande brev Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad *****
10450/2017 20170915 15.09.2017 Inngåande brev Svar på tilbod Gerd Sandøy
10451/2017 20170915 15.09.2017 Inngåande brev Sanitærabonnement - søknad/melding om endring STÅLE BERGE VVS AS
10472/2017 20170915 15.09.2017 Inngåande brev Kartutsnitt Trond Aasen
9711/2017 20170915 15.09.2017 Utgåande brev Tvist om eksisterande grenser 27/3 André Woldsund m.fl.
10436/2017 20170914 14.09.2017 Inngåande brev Gjennomføring av fysisk test av røyk- og kjemikaliedykkarar *****
10416/2017 20170914 14.09.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
10422/2017 20170914 14.09.2017 Inngåande brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10430/2017 20170914 14.09.2017 Inngåande brev Gjennomføring av fysisk test av røyk- og kjemikaliedykkarar *****
10431/2017 20170914 14.09.2017 Inngåande brev Gjennomføring av fysisk test av røyk- og kjemikaliedykkarar *****
10434/2017 20170914 14.09.2017 Inngåande brev Gjennomføring av fysisk test av røyk- og kjemikaliedykkarar *****
10435/2017 20170914 14.09.2017 Inngåande brev Gjennomføring av fysisk test av røyk- og kjemikaliedykkarar *****
10438/2017 20170914 14.09.2017 Inngåande brev Gjennomføring av fysisk test av røyk- og kjemikaliedykkarar *****
10441/2017 20170914 14.09.2017 Inngåande brev Spørsmål om utbetrignslån *****
Versjon:5.2.2.1