eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
11435/2018 20181012 12.10.2018 Utgåande brev Varsel om regress i skadesa - deres ref: ikke mottatt // vår ref: 18893220 TRYG FORSIKRING
11637/2018 20181012 12.10.2018 Utgåande brev Vedtak om løyving av tilskot til Særskilde Miljøtiltak i jordbruket til restaurering av gamal løde på gnr. 83 bnr. 6 tilhøyrande Oddvin Ronald Støylen. Oddvin Ronald Støylen
11821/2018 20181012 12.10.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
11820/2018 20181012 12.10.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidstidsavtale skuleåret 2018-2019 *****
11819/2018 20181012 12.10.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
11818/2018 20181012 12.10.2018 Inngåande brev Tiltak anneks, terrasse med tak og bod Tommy Hersvik
11816/2018 20181012 12.10.2018 Internt notat utan oppfylging Ledig 100 % stilling bibliotekleiar - Innstilling *****
11815/2018 20181012 12.10.2018 Utgåande brev Samarbeid på brann (5K) - Referat godkjent Møtedeltakarane
11814/2018 20181012 12.10.2018 Inngåande brev 18/178 Høringsbrev- forslag til forskriftsendringer vedrørende kommunenes saksbehandling av IBU-midler m.m. Landbruks- og matdepartementet
11811/2018 20181012 12.10.2018 Inngåande brev Underskriven avtale om trekk i løn *****
11810/2018 20181012 12.10.2018 Inngåande brev Vitnemål og attestar *****
11809/2018 20181012 12.10.2018 Utgåande brev Vedk. førespurnad om utvida søkjarliste *****
11817/2018 20181012 12.10.2018 Inngåande brev Søknad om endring av tiltak Lars Petter Lillebø
11796/2018 20181012 12.10.2018 Utgåande brev Oversending av innspel - Igesund 'Fossen Gisle'
11794/2018 20181012 12.10.2018 Inngåande brev Akebakke og gapahuk - Nytt anlegg til prioritert liste for nærmiljøanlegg 2019 Herøy kommune
11789/2018 20181012 12.10.2018 Utgåande brev Skjema for søknad om ferdigattest etter PBL §20-4 Ugnius Varnauskas
11799/2018 20181012 12.10.2018 Utgåande brev Søknad om utsett frist, KN-sak 38/17 - svar *****
11803/2018 20181012 12.10.2018 Inngåande brev Søknad om ruteløyve MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
11801/2018 20181012 12.10.2018 Utgåande brev Vedtak om løyving av tilskot til drenering av 25,0 daa fulldyrka jord på gnr. 71 bnr. 2 i 1517 Hareid kommune. tone.helen.rorseth@fylkesmannen.no
11795/2018 20181012 12.10.2018 Inngåande brev Gang-/sykkelsti gjennom Fosnavågparken - Nytt anlegg til prioritert liste for ordinære anlegg/friluftsliv. Herøy kommune
11793/2018 20181012 12.10.2018 Utgåande brev Søknad om reiserett transporttenesta *****
11790/2018 20181012 12.10.2018 Inngåande brev Byggefelt på Bø / Generelt om tomtekjøp Vegard Bøe
11788/2018 20181012 12.10.2018 Inngåande brev Søknad om ferdigattest, gnr 12, bnr 309 Mestergruppen Byggevare avdeling Herøy
11787/2018 20181012 12.10.2018 Utgåande brev Varsel om anleggsarbeid/lagring av masser på 27/2 FLUSUND INVEST DA
11785/2018 20181012 12.10.2018 Inngåande brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
11781/2018 20181012 12.10.2018 Utgåande brev Søknad om driftstilskot 2018 - STIFTELSEN AMATHEA
11773/2018 20181012 12.10.2018 Utgåande brev Oversending av vedtak om løyving av tilskot til Særskilde Miljøtiltak i Jordbruket på gnr. 83 bnr. 6 i Herøy kommune. FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
10752/2018 20181012 12.10.2018 Utgåande brev Vedtak om delløyving av "Smil" midlar til oppsetting av gjerde for beitedyr VEVARVEN LINDA HASUND
11772/2018 20181012 12.10.2018 Utgåande brev Vedk. søknad om permisjon *****
11743/2018 20181012 12.10.2018 Utgåande brev Løyve til deling av 16/35 med heimel i Jordlova Alfhild Sande
11791/2018 20181012 12.10.2018 Utgåande brev Angåande innspel til planforslag 'Aleksander'
11808/2018 20181012 12.10.2018 Utgåande brev Arbeidsavtale *****
11807/2018 20181012 12.10.2018 Inngåande brev Svarslipp *****
11806/2018 20181012 12.10.2018 Utgåande brev Erstatning tapt kort *****
11804/2018 20181012 12.10.2018 Inngåande brev Forhasta slutning *****
11721/2018 20181011 11.10.2018 Inngåande brev Vitnemål og attestar *****
11718/2018 20181011 11.10.2018 Inngåande brev Vitnemål og attestar *****
11691/2018 20181011 11.10.2018 Utgåande brev Om utsending til MTK-møte Robert Gjerdsbakk
11769/2018 20181011 11.10.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale *****
11768/2018 20181011 11.10.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale *****
11767/2018 20181011 11.10.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale *****
11763/2018 20181011 11.10.2018 Inngåande brev De må godkjenne søknaden om pensjon *****
11765/2018 20181011 11.10.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 80/27 Ardaji Rawan Katerina Tandberg
11764/2018 20181011 11.10.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 80/27 Hallgeir Espeseth
11761/2018 20181011 11.10.2018 Inngåande brev Klage på nytt vedtak om kommunalt tilskudd - Gnist barnehager Myklebust AS PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)
11758/2018 20181011 11.10.2018 Inngåande brev Søknad om endring av gitt løyve TEMA VEST AS
11757/2018 20181011 11.10.2018 Inngåande brev Arbeidstidsavtale skuleåret 2017/2019 *****
11756/2018 20181011 11.10.2018 Inngåande brev Arbeidstidsavtale skuleåret 2017/2019 *****
11755/2018 20181011 11.10.2018 Inngåande brev Arbeidstidsavtale skuleåret 2017/2019 *****
11754/2018 20181011 11.10.2018 Inngåande brev Arbeidstidsavtale skuleåret 2017/2019 *****
Versjon:5.2.2.1