eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6410/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
6409/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
6408/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
6406/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Kursbevis - Lov om helsemessig og sosial beredskap og ROS ved institusjon *****
6405/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Kursbevis - tiltak for valdsutsett personale *****
6403/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Kursbevis - grunnopplæring i arbeidsmiljø *****
6401/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale *****
6379/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev 17/183-5 002/2017 Serie godkjent - utsending etikettar IKA Møre og Romsdal IKS
6368/2017 20170523 23.05.2017 Utgåande brev Melding av krav, sak 17-041810TVA-SOSU *****
6366/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Detaljregulering - reguleringsplan - endring - Eggesbøjorda - avklaring av motsegn MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
6416/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Oppseiing av leilighet *****
6407/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Senioravtale *****
6399/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale *****
6396/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
6395/2017 20170523 23.05.2017 Utgåande brev Godkjenning - søknad om reiserett transporttenesta *****
6394/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering *****
6388/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Underskreven tidsavgrensa oppdragsavtale *****
6398/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Teieplikt *****
6397/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Teieplikt *****
6391/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Stadfesting student *****
6384/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Automatisk trafikkontroll Politiets ATK-senter
6383/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Automatisk trafikkontroll Politiets ATK senter
6382/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk Tinglysing
6381/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Merknader FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
6373/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Svarslipp søknad på stilling som pedagogisk leiar i Herøy kommune *****
6371/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Demokratiprosjektet - Sak til politisk handsaming SUNNMØRE REGIONRÅD IKS
6357/2017 20170523 23.05.2017 Utgåande brev Morten Lillenes 62/4 tilbygg bustadhus Anders Leine
6374/2017 20170523 23.05.2017 Utgåande brev Fastsetting av ansiennitet *****
6369/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev SENTRUMSTEIGEN AS FOSNAVÅG TERRASSE GNR. 34 BNR. 99 - FERDIGATTEST JOHN MOLDSKRED AS
6365/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Reguleringsplan naustområde 28/6 Flusund B TARBERG AS
6364/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Offentlig høring - høringssvar Petter Mathias Olsen
6359/2017 20170523 23.05.2017 Utgåande brev Epostkorrespondanse, Feilretting i kart 32/1 'Raymond Igesund'
6346/2017 20170523 23.05.2017 Utgåande brev Svar til Fylkesmannen på mottatt brev av 26. april 2017. *****
6342/2017 20170523 23.05.2017 Utgåande brev Ber om synfaring på Mjølstadneset FARSTAD MASKIN AS
6241/2017 20170523 23.05.2017 Utgåande brev Oppseiing av leigeavtale *****
6240/2017 20170523 23.05.2017 Utgåande brev Varsel om ordinært opphøyr av leigeavtale, samt oppseiing av leigeavtale med privat utleigar *****
6069/2017 20170523 23.05.2017 Utgåande brev Arbeidsavtale *****
6427/2017 20170523 23.05.2017 Utgåande brev Innkalling og sakliste. Inger Marie Tofthagen m.fl.
6424/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Søknad om permisjon *****
6422/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Søknad om igangsettingsløyve BYGGENHEIM AS
6421/2017 20170523 23.05.2017 Utgåande brev Vedk. innskriving skule *****
6404/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Kursbevis - HMS-opplæring for leiarar *****
6402/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Kursbevis - grunnopplæring i arbeidsmiljø *****
6400/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale *****
6417/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Underskriven arbeidsavtale *****
6390/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale *****
6420/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Kommentar til punkt 6.5 i planomtale Halvard Magne Thorseth
6419/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Avslag på søknad om diverse køyring i naturreservat FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
6418/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Senioravtale *****
6414/2017 20170523 23.05.2017 Inngåande brev Gnr. 60 bnr. 399 - Oppføring av garasjebygg - Dispensasjon byggegrense sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
Versjon:5.2.2.1