eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4415/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev Marine Harvest AS 38/8 - Rammeløyve kasselager og kjølerom CONPLAN AS
4476/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev Skatt på skogsinntekt 'rogerbigset@hotmail.com'
4477/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev Årsmelding 2017 - SSIKT SØRE SUNNMØRE IKT
4473/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev Marine Harvest AS 38/8 - Igangsettingsløyve for råbygg CONPLAN AS
4474/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev Vårteljing av hjort 2018 - teljedatoar Liv Bente Viddal m.fl.
4482/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev Frådeling av eigedomsteig gbnr 9/13 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8. MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
4481/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev Bekrefting på BHG-timar *****
4489/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev Søknad - ID 793 - 100 % stilling som konsulent Elise Waade Myklebust
4494/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
4498/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev SV: Sak 2018/523 - Astorplast - arbeidstilsynet Roar Hatløy
4504/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev Kjartan Berge 29/4 søknad om løyve til felling av grågås Kjartan Bjørn Berge
4505/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev Arnt Kåre Moltumyr 60/8 Søknad om løyve til felling av grågås Arnt Kåre Moltumyr
4508/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev Vedk. søknad på stilling som helsepersonell i Herøy kommune *****
4510/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev Driftstilskot søndagsskulen i Frikyrkja - kulturmidlar Herøy frikyrkje
4511/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev Driftstilskot FX Herøy - kulturmidlar Herøy frikyrkje
4514/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev Underskriven kontrakt ved leige av bustad. *****
4516/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr. 17/9 17/16 17/37 17/39 Aasmund Sveinung Torvik
4530/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev Fastsetting av ansiennitet *****
4460/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev Oppdatering om arealoverføring til 36/34 Webjørn Sandhaug
4469/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev Landbruksfagleg uttale til søknad om oppføring av garasje ULSTEIN KOMMUNE
4470/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev Godkjenning ledsagerbevis - søknad *****
4479/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev Førespurnad om informasjon *****
4480/2018 20180420 20.04.2018 Internt notat Møte med tillitsvalde. *****
4483/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev Søknad om endring av gitt tiltak KVADRATBYGG AS
4488/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev Varsel om hjorteteljing i kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Ørsta, Volda og Vanylven post.sunnmore@politiet.no m.fl.
4490/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev Førebels svar på søknad - ID 793 - 100 % stilling som konsulent Elise Waade Myklebust
4496/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev Svar på innspel om kommunal audiograf/hørselskontakt Trine Utvær Kvalsund
4500/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
4503/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev Varsel om oppmålingsforretning på eigedomen 21/2 (frådeling av bustadtomter og nausttomt) den 3.mai kl.10.00 Hallgeir Frøystadvåg m.fl.
4509/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev Driftstilskot Joyful - kulturmidlar Herøy frikyrkje
4512/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev Samarbeidsavtale mellom Thon Hotels AS og Herøy kommune. Thon Hotel Fosnavåg
4513/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
4518/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev Melding om rettskraftig og tinglyst sak - Krav om matrikkelføring. 15-199545FA-JORS TEIGE Sunnmøre Jordskrifterett
4522/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev Svar på forvaltningskontroll 2017 i Hareid 1517 HAREID KOMMUNE
4525/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev Detaljregulering - fråsegn til reguleringsplan Leite friluftsområde gbnr 26/10 og 18 m.fl. MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
4526/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev Svar på søknad MILJØDIREKTORATET
4527/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev Sanitærabonnement - søknad/melding om endring VÅGSHOLMEN AS
4528/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev Løyve til graving/nærføring og boring gjennom fv. 16 i Herøy kommune. STATENS VEGVESEN
4471/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing
4475/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev PRESSEMELDING - til veke 16 nyheter@smp.no m.fl.
4287/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev Oppsummering møte torsdag 12.04.18 *****
4295/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev Astorplast AS 22/66 - løyve til tiltak PROSJEKTBYGG AS
4376/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev Status på sak, feilretting av eigedomskartet for grensen mellom 11/8 og 11/19 Anne-Karin Grunnan m.fl.
4495/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev Kommunal audiograf/hørselskontakt Trine Utvær Kvalsund
4515/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev Svarslipp. *****
4517/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr. 29/49 Margrethe Kalland Bendal
4519/2018 20180420 20.04.2018 Inngåande brev Vedtak om godkjenning av avfallsplan for Mjølstadneset hamneanlegg og Fosnavåg fiskerikai. FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
4520/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev Vedk. søknad på stilling som helsepersonell i Herøy kommune *****
4521/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev 2017-25 Detaljreguleringsplan nedre Sørlia bustadfelt 36/2 m.fl - Tilbakesvar på planframlegg til offentleg ettersyn/høyring . B TARBERG AS
4523/2018 20180420 20.04.2018 Utgåande brev Sanitærabonnement - søknad/melding om endring Nick-Are Huldal Skorpen
Versjon:5.2.2.1