eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8711/2017 20170719 19.07.2017 Inngåande brev Teikningsgrunnlag, oppdatert Kulturleiar
8710/2017 20170719 19.07.2017 Internt notat utan oppfylging Annonsetekst sala av parsell
8673/2017 20170719 19.07.2017 Utgåande brev Bygging av hall for Bergsøy IL-fotball, søknad om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning KULTURDEPARTEMENTET
8685/2017 20170719 19.07.2017 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 733 - Miljøarbeidar 70 % fast *****
8715/2017 20170719 19.07.2017 Inngåande brev Søknad Fredrik S Fredriksen KVADRATBYGG AS
8716/2017 20170719 19.07.2017 Internt notat Tilsetjing Eli-Gunn Hartvigsen Botn
8703/2017 20170719 19.07.2017 Inngåande brev Uttalelse ang. nabovarsel 53/7 Frode Berg Tjervåg
8718/2017 20170719 19.07.2017 Inngåande brev Søknad om ferdigattest Aase Gerd Remøy Vartdal
8701/2017 20170719 19.07.2017 Utgåande brev Mjølstadneset hamneterminal manglar godkjent avfallsplan for handtering av avfall frå skip. FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL m.fl.
8704/2017 20170719 19.07.2017 Utgåande brev Kjøp av eigedom - 38/2 - oversending av kjøpekontrakt Johannes S Eggesbø
8705/2017 20170719 19.07.2017 Inngåande brev Omregulering frå parkering til park/leik FORTUNA AS
8707/2017 20170719 19.07.2017 Internt notat utan oppfylging F-sak 117/17. Særutskrift Godtgjersle til ordførar ved sjukdom. Arnulf Goksøyr m.fl.
8708/2017 20170719 19.07.2017 Inngåande brev SV: Sak 2017/257 - Søknad om riving av einebustad - erklæring Elen Sagmo Melhus
8709/2017 20170719 19.07.2017 Inngåande brev SV: Forespørsel om enkel verditaksering av landbruksteig Trond Ose
8712/2017 20170719 19.07.2017 Utgåande brev Oddvar Knut Torvik 17/4 - til informasjon Oddvar Knut Torvik m.fl.
8713/2017 20170719 19.07.2017 Utgåande brev Oppfølging ulovlig igangsetting av grunnarbeid Frode Sævik
8723/2017 20170719 19.07.2017 Inngåande brev Eigedom 38/2 - 2 -Grønholmen - aksept på tilbod om kjøp Johannes Eggesbø
8724/2017 20170719 19.07.2017 Inngåande brev Underskriven arbeidsavtale *****
8725/2017 20170719 19.07.2017 Inngåande brev Dokumentasjon lønsfastsetjing *****
8726/2017 20170719 19.07.2017 Internt notat Anders Leine 26/189 Uttale fra vegmynde Torger Kvalsund
8727/2017 20170719 19.07.2017 Internt notat utan oppfylging Uttale frå vegmynde som gjeld søknad om dispensasjon frå avstandskrava i veglova for oppføring av natursteinsmur på gnr. 26 bnr. 189 mot kommunal veg Mollavegen Frank Robert Stenersen
8729/2017 20170719 19.07.2017 Inngåande brev Vitnemålsportalen UiB *****
8722/2017 20170719 19.07.2017 Inngåande brev Innvilga løyve til 17.07.2022 *****
8728/2017 20170719 19.07.2017 Utgåande brev Stiftinga Sunnmøre Museum - Tilskot til Herøy kystmuseum for 1. halvår 2017 STIFTINGA SUNNMØRE MUSEUM
8730/2017 20170719 19.07.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
8731/2017 20170719 19.07.2017 Inngåande brev Grunnlag for vitnemål *****
8732/2017 20170719 19.07.2017 Inngåande brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
8733/2017 20170719 19.07.2017 Utgåande brev Tilbod om helsekontroll til medarbeidarar som arbeidar natt Medarbeidarar som arbeidar natt
8735/2017 20170719 19.07.2017 Inngåande brev Svar/innspel/opplysningar til brev av 03.07.2017 Kjell Lars Moldskred
8702/2017 20170719 19.07.2017 Inngåande brev Søknad om ulønna permisjon *****
8678/2017 20170719 19.07.2017 Utgåande brev SV: Kantslått støyvoll. 'Guðjón Örn Emilsson'
8667/2017 20170717 17.07.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
8668/2017 20170717 17.07.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
8669/2017 20170717 17.07.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
8671/2017 20170717 17.07.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
8672/2017 20170717 17.07.2017 Inngåande brev Tilsagn om tilskot til varig tilrettelagt arbeid i ordinær verksemd *****
8655/2017 20170717 17.07.2017 Inngåande brev Re: Kjøp av strandareal til kai på Leine hamn- stadfesting Martin Andre Leinebø
8656/2017 20170717 17.07.2017 Inngåande brev Fotballhall, komplettering søknad om idrettsfunksjonell førehåndsgodkjenning BIL
8657/2017 20170717 17.07.2017 Utgåande brev Kai og næringstomt på Leine, ytre hamn - oversending for vurdering Kystverket Midt-Norge
8658/2017 20170717 17.07.2017 Inngåande brev Fotballhall Søknad revidering handlingsplan.pdf BIL
8660/2017 20170717 17.07.2017 Inngåande brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett Tor-Arne Moltubakk
8662/2017 20170717 17.07.2017 Inngåande brev Søknad om dispensasjon frå avstandskrav i veglova §29 Tor-Arne Moltubakk
8663/2017 20170717 17.07.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
8664/2017 20170717 17.07.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
8665/2017 20170717 17.07.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
8666/2017 20170717 17.07.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
8645/2017 20170717 17.07.2017 Utgåande brev Førebels var. Søknad - ID 733 - Miljøarbeidar 70 % fast Johanne Kirk
8646/2017 20170717 17.07.2017 Inngåande brev Søknad - ID 735 - Miljøterapeut 80 % fast Johanne Kirk
8647/2017 20170717 17.07.2017 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 735 - Miljøterapeut 80 % fast Johanne Kirk
8648/2017 20170717 17.07.2017 Inngåande brev Søknad - ID 735 - Miljøterapeut 80 % fast Aleksandra Cosic
Versjon:5.2.2.1