eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7227/2018 20180621 21.06.2018 Utgåande brev K-sak 78/18: Skuleutval Herøy vidaregåande skule - val av kommunal representant MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE m.fl.
7282/2018 20180621 21.06.2018 Internt notat Politiattest mottatt. *****
7283/2018 20180621 21.06.2018 Internt notat Politiattest mottatt. *****
7281/2018 20180621 21.06.2018 Internt notat Politiattest mottatt. *****
7284/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Søknadsteikningar - tekniske anlegg. NORHUS AS
7289/2018 20180621 21.06.2018 Utgåande brev Bål Johnny Larsen
7290/2018 20180621 21.06.2018 Utgåande brev St.hans bål Per-Arne Gjerdsbakk
7336/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
7322/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Forespørsel kommunal info/Myklebustvegen 44/22180092 EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS
7271/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Uttale til varsel om oppstart - Reguleringsplan - Budaneset-Leikong. STATENS VEGVESEN
7270/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Detaljreguleringsplan Nedre Sørlia - Offentleg ettersyn - Uttale. STATENS VEGVESEN
7274/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Forhandlingar om større revisjonseining. MØRE OG ROMSDAL KOMMUNEREVISORLAG
5899/2018 20180621 21.06.2018 Utgåande brev Arbeidsavtale *****
7276/2018 20180621 21.06.2018 Utgåande brev Tenestetidsattest *****
7265/2018 20180621 21.06.2018 Utgåande brev Tenestetidsattest *****
7164/2018 20180621 21.06.2018 Utgåande brev Vedk. søknad på stilling som rettleiar NAV Herøy *****
7152/2018 20180621 21.06.2018 Utgåande brev Tilbod om stilling som rettleiar ved NAV Herøy *****
6615/2018 20180621 21.06.2018 Utgåande brev Arbeidsavtale *****
7286/2018 20180621 21.06.2018 Utgåande brev John-Inge Brevik - Endring av bygningskode - Gnr. 35 bnr. 75 i Igesund Linda Nybakk m.fl.
7293/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Invitasjon til Hospitering i vgs 2018 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
7280/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev 2326 Elsebø - utbyggingsavtale. Anders Rotevatn
7278/2018 20180621 21.06.2018 Utgåande brev 2326 Elsebø - utbyggingsavtale? 'anders.rotevatn@norhuskjeden.no'
7332/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Omsorgsprisen 2018 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
7296/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Tilbyr å leige ut bustad til Herøy kommune Tone Merete Notøy
7269/2018 20180621 21.06.2018 Utgåande brev Kvalsund og Teige byggefelt 4/331 Nybygg Joachim Hay Olsvik
7272/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett Bjørn Harald Brevik
7298/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Søknad om løyve til tiltak - støyping av mur for korrigering av terreng. Paul Sverre Voldsund
7335/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Fråsegn etter synfaring - etablering av ny vassledning og straumrør gnr 16 og 17/4 - 126 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
6738/2018 20180621 21.06.2018 Utgåande brev Klage på vedtak "Omregulering frå parkering til park/leik. Solparken, PLANID 201713. Oversending for klagehandsaming. FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
7323/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Utbetaling tilskot frå kommunalt næringsfond. *****
7288/2018 20180621 21.06.2018 Internt notat utan oppfylging Referat frå oppfølgingssamtale 20.06.2018 *****
7311/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. Ferievikar 2018. *****
7312/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. Ferievikar 2018. *****
7313/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. Ferievikar 2018. *****
7318/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Tilsagn om tilskot til varig tilrettelagt arbeid i ordnær virksomheit. HERØY KOMMUNE NAV
7310/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. Ferievikar 2018. *****
7315/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Underskriven senioravtale. *****
7266/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Søknad om skadefelling av grågås Geir Tjervaag
7267/2018 20180621 21.06.2018 Utgåande brev Søknad om skadefelling av grågås Geir Tjervaag
7321/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Kart HAREID KOMMUNE
7317/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Innvilga uførepensjon. *****
7275/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Kvartalsvise målingar av reduksjonsfaktor-tala for Norge Digitalt STATENS KARTVERK
7331/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr. 4/325 Malin Harsvik Gundersen
7330/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr. 4/325 Anders Sævik Monsen
7337/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Dokumentinnsyn. *****
7327/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. Ferievikar 2018. *****
7328/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. Ferievikar 2018. *****
7320/2018 20180621 21.06.2018 Utgåande brev Fullmakt til utlevering av informasjon for flytting og endring av registrar for kommunale domener. SØRE SUNNMØRE IKT
7300/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Tenestebevis. *****
7301/2018 20180621 21.06.2018 Inngåande brev Underskriven arbeidsavtale. *****
Versjon:5.2.2.1