eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
13007/2017 20171117 17.11.2017 Utgåande brev Henry Jøsokbakke 85/1 - Løyve til tiltak Henry Kåre Jøsokbakke
13253/2017 20171117 17.11.2017 Utgåande brev Fastsetting av ansiennitet *****
13299/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Avslutning i sak om utlegg Lensmannen i Herøy og Sande
13264/2017 20171117 17.11.2017 Utgåande brev Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar Elena Riise
13271/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Orientering om avgjerd. Søre Sunnmøre Tingrett
13288/2017 20171117 17.11.2017 Utgåande brev Lokale lønsforhandlingar 2017 *****
13266/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
13268/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Vitnemål og attestar. *****
13269/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
13273/2017 20171117 17.11.2017 Utgåande brev Fullført frådelingsvedtak og oppmåling Henrik Jan Sande m.fl.
13276/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Melding om konsesjonsfritak gnr. 29/10 - arveoppgjer. Roar Harald Brudevoll
13285/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Utbygginga på Mjølstadneset - Grense mot gnr/bnr 22/8 Espen Bårdsnes Dypvik
13287/2017 20171117 17.11.2017 Internt notat INNSTILLING UTLYSING FAGARBEIDAR PSYKISK HELSE Eli-Gunn Hartvigsen Botn
13290/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Krav om lønsforhandlingar 2017. Legegruppen i kommunen
13291/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Krav om lønsforhandlingar 2017. NITO avd. Herøy
13292/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Krav om lønsforhandlingar 2017. Utdanningsforbundet avd. Herøy
13296/2017 20171117 17.11.2017 Internt notat UTTALE TIL SØKNAD OM SJUKEPERMISJON *****
13311/2017 20171117 17.11.2017 Utgåande brev Arbeidsavtale *****
13265/2017 20171117 17.11.2017 Utgåande brev Leidulf Sandnes 12/103 - Svar på brev Leidulf Jon Sandnes
13277/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Eigenfråsegn konsesjonsfritak gnr. 17/53. NORDIC RESORT AS
13279/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Vitnemål. *****
13280/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Underskriven arbeidsavtale. *****
13282/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
13283/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
13284/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Oppfølgingsplan. *****
13308/2017 20171117 17.11.2017 Internt notat Enighetsprotokoll lokale forhandlingar 2017. NITO. Ann Kristin Eiken
13309/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Sjekkliste og kontrollerklæring for installasjon ildsted - Arhaugvegen 8, 6095 Bølandet Tore Johan Bøe
13313/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Eigenerklæring om konsesjonsfridom ved erverv av fast eigedom Stemmedalen Vasslag SA
13314/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Søknad om vidare sjukepermisjon *****
13315/2017 20171117 17.11.2017 Internt notat Referat frå lønspolitisk drøftingsmøte. Ann Kristin Eiken
13316/2017 20171117 17.11.2017 Internt notat Referat frå kapittelvise drøftingsmøte. Ann Kristin Eiken
13317/2017 20171117 17.11.2017 Internt notat utan oppfylging Vedlegg til protokoll lønsforhandlingar 2017. Ann Kristin Eiken
13320/2017 20171117 17.11.2017 Utgåande brev Skøyte til tinglysing Kartverket Tinglysing
13321/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Overvatn Huldal barnehage TØMRER PROSJEKT AS
13278/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar. Randi Moltumyr Arnesen
13281/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Underskriven arbeidstidsavtale. *****
13289/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Krav om lønsforhandlingar 2017. Norsk Psykologiforening
13293/2017 20171117 17.11.2017 Utgåande brev Sissel Vigdel - 42/11 seksjon 3 - Løyve til utviding hems og innvendig endring taksperrer i naust Sissel Vigdel
13294/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar Sylvi Irene Varhaugvik
13295/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Krav om lønsforhandlingar 2017. Skolelederforbundet
13297/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Krav om lønsforhandlingar 2017. Jordmor
13298/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Innsending av årsbudsjett for 2018 og økonomiplan 2019-2021 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
13300/2017 20171117 17.11.2017 Internt notat Enighetsprotokoll lokale forhandlingar 2017. Utdanningsforbundet. Ann Kristin Eiken
13301/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Søknad om ferdigattest Terje Gerhard Skorpen
13303/2017 20171117 17.11.2017 Internt notat Enighetsprotokoll lokale forhandlingar 2017. Norsk Sykepleierforbund. Ann Kristin Eiken
13304/2017 20171117 17.11.2017 Internt notat Enighetsprotokoll lokale forhandlingar 2017. Norsk Psykologiforening. Ann Kristin Eiken
13312/2017 20171117 17.11.2017 Internt notat Enighetsprotokoll lokale forhandlingar 2017. Den Norske Legeforening. Ann Kristin Eiken
13302/2017 20171117 17.11.2017 Internt notat Enighetsprotokoll lokale forhandlingar 2017. Skolelederforbundet. Ann Kristin Eiken
13305/2017 20171117 17.11.2017 Inngåande brev Avtale om vikarbeid etter tilkalling *****
13306/2017 20171117 17.11.2017 Internt notat Enighetsprotokoll lokale forhandlingar 2017. Norsk Juristforbund. Ann Kristin Eiken
Versjon:5.2.2.1