eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2972/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Spørsmål Masterplan i reiselivet Gunther Dahler
2974/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Handlingsplan - tilsyn ROP Renathe Rossi-Kaldhol
2984/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Fagprosedyrer for bustadsosial og rus Renathe Rossi-Kaldhol
2985/2018 20180314 14.03.2018 Utgåande brev Tilbod om stilling som lærar i Herøy kommune *****
2987/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Søknad om timar/tilskot til tiltak *****
2992/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
2996/2018 20180314 14.03.2018 Utgåande brev Tilbod om stilling som lærar i Herøy kommune *****
2998/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Pasient- og brukerombudets årsmelding 2017 Pasient og brukarombodet i Møre og Romsdal
7328/2017 20180314 14.03.2018 Utgåande brev Arbeidsavtale *****
3000/2018 20180314 14.03.2018 Utgåande brev Sletting av utleggsforretning *****
2981/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Kompetanseplaner Renathe Rossi-Kaldhol
2976/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Organisasjonskart Renathe Rossi-Kaldhol
2988/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Oppseiing stilling *****
2989/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Underskriven arbeidsavtale *****
2960/2018 20180314 14.03.2018 Utgåande brev Jensholmen Nord Reidar Andresen
2962/2018 20180314 14.03.2018 Internt notat utan oppfylging Purring sendt via SMS Hilde Bringsvor Skinnes
3002/2018 20180314 14.03.2018 Internt notat utan oppfylging Avtale om makebyte 26/112 Eldar Hansen
1154/2018 20180314 14.03.2018 Utgåande brev Dokument 16/181097-4 Fv 654 - Herøy kommune - Gnr. 54 bnr. 27 - Tjørvågvegen 281 - Utvida bruk av avkøyrsle - Avslag sendt fra Statens vegvesen Frank Robert Stenersen
2299/2018 20180314 14.03.2018 Utgåande brev Mariann Skorpen Berge 27/69 - førebels svar Frank Robert Stenersen
14666/2017 20180314 14.03.2018 Internt notat utan oppfylging Dokument vedk. tidlegare gitt løyve Frank Robert Stenersen
2954/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Drøftingsmøte med Fagforbundet *****
2965/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Medlem og varamedlem frå FRP Solveig Båtsvik
2899/2018 20180314 14.03.2018 Utgåande brev Detaljreguleringsplan for Flusund Brygge, gbnr. 27/2: Vidare arbeid og prosess. FLUSUND INVEST DA
2967/2018 20180314 14.03.2018 Utgåande brev Lars Gunnar Larsen 53/5 Tiltak opparbeiding naustområde i Håvika Lars Gunnar Larsen
2968/2018 20180314 14.03.2018 Utgåande brev Tilbod om stilling som lærar i Herøy kommune *****
2971/2018 20180314 14.03.2018 Utgåande brev Ad. oppfylgjing av tilsyn med kommunale tenester til ROP-pasientar FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2990/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Sjekkliste - tilsetting Herøy brannvern *****
2991/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
2993/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Underskriven avtale vikar fastlege *****
2994/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Melding om avholdt utleggsforretning *****
2999/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Nabovarsel PROSJEKTBYGG AS
2957/2018 20180314 14.03.2018 Utgåande brev Varsel om tildeling av prikkar - manglande innrapportering av omsetting for 2017 Yong Hong Restaurant AS
2963/2018 20180314 14.03.2018 Utgåande brev Tilbod om stilling som lærar i Herøy kommune *****
2969/2018 20180314 14.03.2018 Utgåande brev Restansekontroll mars 2018 Alle ephortebrukarar
2970/2018 20180314 14.03.2018 Utgåande brev Tilbod om stilling som lærar i Herøy kommune *****
2973/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling) MADELYNN COFFEE Strand
2975/2018 20180314 14.03.2018 Utgåande brev Tilbod om stilling som lærar i Herøy kommune *****
2977/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Oversikt overordna opplæringsplan i Herøy kommune Renathe Rossi-Kaldhol
2978/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Årsplan 2018- mal handlingsplan avdelingsnivå 2018 Renathe Rossi-Kaldhol
2979/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Planprogram for kommunedelplan helse og omsorg Renathe Rossi-Kaldhol
2980/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Møre og Romsdal og Herøy kommune Renathe Rossi-Kaldhol
2982/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Søknadskjema helse og omsorgstenester med fullmaktskjema Renathe Rossi-Kaldhol
2983/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev Fagprosedyrer psykisk helse og rus Renathe Rossi-Kaldhol
2961/2018 20180314 14.03.2018 Inngåande brev SV: Jensholmen Nord Reidar Andresen
2919/2018 20180313 13.03.2018 Utgåande brev AMU-sak 10/18. Val av ny leiar i AMU 2018-2019 Arnulf Goksøyr
2948/2018 20180313 13.03.2018 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar Marieta Penkova
2950/2018 20180313 13.03.2018 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar Kristin cecilie Blomvik
2908/2018 20180313 13.03.2018 Inngåande brev Påminnelse – Krav om databehandleravtale med Norsk Helsenett - Myrvåg legekontor (971494417) NORSK HELSENETT SF
2912/2018 20180313 13.03.2018 Inngåande brev Myklebuståsen - vedlegg søknad tilskot MYKLEBUSTÅSEN UTBYGGING AS
2913/2018 20180313 13.03.2018 Inngåande brev Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar Margaretha Voldsund Nygard
Versjon:5.2.2.1