eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
5987/2019 20190417 17.04.2019 Utgåande brev Førebels svar på søknad - ID 885 - Fagleiar barnevern Aina Voll
5989/2019 20190417 17.04.2019 Utgåande brev Gjelder 48/5 spørsmål om eigar ledningar og stolpar Rune Grande
3357/2019 20190417 17.04.2019 Internt notat utan oppfylging Søknad om tilskot med kommunen si vurdering Oddvar Gjerde
5986/2019 20190417 17.04.2019 Inngåande brev Søknad - ID 885 - Fagleiar barnevern Aina Voll
5988/2019 20190417 17.04.2019 Utgåande brev Søknad om sanitærabonnement TØMRER SERVICE AS
5990/2019 20190417 17.04.2019 Utgåande brev Utslippstillatelse - søknad Leif Morten Igesund
5991/2019 20190417 17.04.2019 Utgåande brev Maria Antonett Fosnavåg 12/310 - utmarksgjerde Tomas Remøy
5992/2019 20190417 17.04.2019 Inngåande brev Meglerpakke Toftestøvegen 69, 6092 Fosnavåg DNB EIENDOM AS
3358/2019 20190417 17.04.2019 Internt notat utan oppfylging Melding om vedtak Oddvar Gjerde
3359/2019 20190417 17.04.2019 Internt notat utan oppfylging Saldokort Oddvar Gjerde
5978/2019 20190416 16.04.2019 Inngåande brev SSR - Innkalling til møte i representantskapet torsdag 23. mai 2019 kl. 10.00 SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS
5983/2019 20190416 16.04.2019 Utgåande brev Melding til listekandidat ved kommunestyrevalet 2019 Thor Sigmund Garvik
5977/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat Oppseiing av stilling *****
5979/2019 20190416 16.04.2019 Utgåande brev Vedk, søknad om permisjon *****
5961/2019 20190416 16.04.2019 Inngåande brev Kulturformål - søknad om tilskot HERØY BRASS
5966/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat utan oppfylging Offentleg søkjarliste Inger Marie Tofthagen
5965/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat utan oppfylging Utvida søkjarliste *****
5971/2019 20190416 16.04.2019 Inngåande brev Ny bestandsplan for SKAU Kjartan Snipsøyr
5985/2019 20190416 16.04.2019 Inngåande brev Avtale om leige av Herøy kulturhus - Herøy LAN HERØYLAN
5947/2019 20190416 16.04.2019 Utgåande brev Tenestetidsattest *****
5950/2019 20190416 16.04.2019 Utgåande brev Melding om vedtak i MTK sak den 08.04.2019 KJARTAN SUNDNES
5951/2019 20190416 16.04.2019 Utgåande brev Førebels svar om utbetaling av tilskot Kjartan Sundnes
5954/2019 20190416 16.04.2019 Utgåande brev Varsel om oppmålingsforretning - frådeling av 3 tomter frå 16/10 Harry Monrad Muren m.fl.
5967/2019 20190416 16.04.2019 Utgåande brev Løyve til bruk av parkeringsplassen ved Rådhuset og parkeringsloket på Allmenningstorget - Sommarfesten Fosnavåg 2019 Sommarfesten Fosnavåg
5968/2019 20190416 16.04.2019 Utgåande brev Vedk. søknad på stilling som avdelingsleiar barn, familie og helse *****
5969/2019 20190416 16.04.2019 Utgåande brev Sølvi Bostad Haugerud - Endring av matrikkelkode. Sølvi Bostad Haugerud
5972/2019 20190416 16.04.2019 Utgåande brev Anja Olene Leine og Vebjørn Sundnes 25/102 Tiltak bustad - dispensasjon kulturminneplan FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL m.fl.
5973/2019 20190416 16.04.2019 Inngåande brev Innspel - nei til veg frå Leikongsetra til Skaret Are Kvalnes Pilskog
5976/2019 20190416 16.04.2019 Utgåande brev Løyve til bruk av parkeringsplassen ved Rådhuset og parkeringsloket på Allmenningstorget - Explore Fosnavåg AS Explore Fosnavåg AS
5984/2019 20190416 16.04.2019 Utgåande brev Melding om vedtak GOKSØYR EIGEDOM DA
5932/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat utan oppfylging Tømrer Service AS 45/182, 68 og 44 - 2-mannsbustad med carport - uttale vegmynde Frank Robert Stenersen
5962/2019 20190416 16.04.2019 Inngåande brev Kulturformål - søknad om tilskudd MYRVÅG GRENDALAG
5940/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat Utlysingstekst, avdelingsleiar barn, familie og helse Eli-Gunn Hartvigsen Botn
5956/2019 20190416 16.04.2019 Utgåande brev Tømrer Service AS 45/182, 68 og 44 - 2-mannsbustadar med carport - løyve til tiltak TØMRER SERVICE AS
5957/2019 20190416 16.04.2019 Inngåande brev Søknad - ID 543 - Bu- og habiliteringsavdelinga- tilfeldig vikar Randi Pedersen
5958/2019 20190416 16.04.2019 Inngåande brev Søknad - ID 882 - 50 % stilling som sjukepleiar/vernepleiar Rita Huldal Skorpen
5959/2019 20190416 16.04.2019 Utgåande brev Førebels svar på søknad - ID 882 - 50 % stilling som sjukepleiar/vernepleiar Rita Huldal Skorpen
5964/2019 20190416 16.04.2019 Inngåande brev Søknad om bruk av kommunalt areal til Sommarfesten Fosnavåg 2019 Sommarfesten Fosnavåg
5953/2019 20190416 16.04.2019 Utgåande brev Varsel om oppmålingsforretning - frådeling av 2 nausttomter 12/38 Gerd Karin Holen
5974/2019 20190416 16.04.2019 Inngåande brev Søknad om løyve til reservasjon av parkeringsplassen ved Rådhuset 30.08 - 31.08.2019 Explore Fosnavåg AS
5975/2019 20190416 16.04.2019 Inngåande brev Søknad om løyve til bruk av parkeringsloket på Allmenningstorget Explore Fosnavåg AS
5980/2019 20190416 16.04.2019 Utgåande brev Vedk. oppseiing av stilling *****
5981/2019 20190416 16.04.2019 Utgåande brev Bistand i erstatningssak *****
5776/2019 20190415 15.04.2019 Utgåande brev Innkalling til oppmålingsforretning - Klarlegging av grense 38/147 Hildegunn Anni Werner m.fl.
5779/2019 20190415 15.04.2019 Inngåande brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 994321420 Landbruksdirektoratet
5781/2019 20190415 15.04.2019 Inngåande brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969131676 Landbruksdirektoratet
5782/2019 20190415 15.04.2019 Inngåande brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 999589545 Landbruksdirektoratet
5783/2019 20190415 15.04.2019 Inngåande brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 984764413 Landbruksdirektoratet
5784/2019 20190415 15.04.2019 Inngåande brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 988190667 Landbruksdirektoratet
5785/2019 20190415 15.04.2019 Inngåande brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 992181788 Landbruksdirektoratet
Versjon:5.2.2.1