eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
13393/2018 20181114 14.11.2018 Utgåande brev Endring av styrar og stedfortredar ved Thon hotel Fosnavåg Thon Hotel Fosnavåg
13488/2018 20181114 14.11.2018 Utgåande brev Vedk. søknad om permisjon *****
13502/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Saksnummer 2018/692 Trond Håkonsholm
13556/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Manglande oppmerking fortau SEKSJONSSAMEIGET NEDRE HJELMESETVEG 2 GNR.31, BNR.189, HERØY
13572/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Bygging einebustad gbnr 48/5 - dispensasjon frå kommuneplan MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
13574/2018 20181114 14.11.2018 Utgåande brev Klage på K-sak 93/18 - vurdering av klage Øyvind Alexander Bostad
13551/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale *****
13576/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Førespurnad - Voldsundvegen 11 Veronica Båtnes
13550/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale *****
13549/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale *****
13548/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale *****
13547/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale *****
13546/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale *****
13545/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale *****
13544/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale *****
13543/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale *****
13541/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale *****
13540/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Underskriven fråsegn om teieplikt *****
13539/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Underskriven arbeidsavtale mellom lærling og lærebedrift *****
13538/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale *****
13530/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Samarbeid kommune/næringsliv - kommunale og offentlige oppdrag A. Sævik AS med fleire
13524/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Melding om installasjon ny eldstad Dina Voldsund Djupvik
13523/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 79/23 Ingunn Sølvi Leikanger Aasen
13522/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 38/192,196 Ruth Borghild Notø
13520/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Forliksrådsbehandling etter Innvending mot krav *****
13505/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Bilvrak parkert i Gerh. Voldnes veg Nørvåg og Vågsholmen Velforeining
13503/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Barnehage - tilretteleggingsmidler videreutdanning Utdanningsdirektoratet
13570/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Søknad om bruksendring på gnr. 4 bnr. 77 MYKLEGARD CONSULT AS
13521/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Varsel om gjennomføring av fravikelse av fast eiendom - T2018-374203 *****
13514/2018 20181114 14.11.2018 Utgåande brev Godkjenning - søknad om snøbrøyting på Moltustranda Agnes Marie Moltumyr
13511/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev Fristforlengelse på søknad på gnr. 4 bnr. 77 Geir Myklebust
13506/2018 20181114 14.11.2018 Utgåande brev Godkjenning - søknad om snøbrøyting Kirsten Steinsvik
13571/2018 20181114 14.11.2018 Inngåande brev 3d modeller teigebogen Espen Bergø
13492/2018 20181114 14.11.2018 Utgåande brev Varsel om retting av eigedomskart - 60/248 Lars Harald Moltustøl m.fl.
13491/2018 20181114 14.11.2018 Utgåande brev Avslutning av sak - 60/146 retting av matrikkelen Kjartan Moltu m.fl.
13475/2018 20181114 14.11.2018 Internt notat Referat frå møte med Kystverket 12.11.2018: Forprosjekt, vegen vidare. Erlend Sporstøl Vikestrand
13501/2018 20181114 14.11.2018 Utgåande brev Godkjenning - søknad om snøbrøyting på 45/42 Øystein Skogstad
13500/2018 20181114 14.11.2018 Utgåande brev Vedk. søknad på stilling som avdelingsleiar i Herøy kommune *****
13489/2018 20181114 14.11.2018 Utgåande brev Vedlikehald av Postvegen Sigurd Nygard m.fl.
13497/2018 20181114 14.11.2018 Utgåande brev Godkjenning - søknad om brøyting Bjørnar Leine Kvalsund
13495/2018 20181114 14.11.2018 Utgåande brev Vedk. søknad på stilling som avdelingsleiar i Herøy kommune *****
13493/2018 20181114 14.11.2018 Utgåande brev SV: Nærøya mindre endring av reguleringsplan Aleksander Tarberg
13412/2018 20181113 13.11.2018 Inngåande brev Søknad om endring av gitt løyve - gnr. 26/19 ARTIKON AS
13411/2018 20181113 13.11.2018 Inngåande brev Søknad om endring av gitt løyve - gnr. 26/19 ARTIKON AS
13410/2018 20181113 13.11.2018 Inngåande brev Fristforlengelse på søknad på gnr. 4/77 MYKLEGARD CONSULT AS
13409/2018 20181113 13.11.2018 Inngåande brev Tilskudd for LIS1-stillinger (tidligere turnus) i kommunehelsetjenesten HELSEDIREKTORATET
13404/2018 20181113 13.11.2018 Utgåande brev Elsebø gnr. 30 bnr. 9 - NOTAT - vurdering av teknisk plan 'anders.rotevatn@norhuskjeden.no'
13402/2018 20181113 13.11.2018 Utgåande brev Elsebø gnr. 30 bnr. 9 - avtale om kommunal overtaking etter ferdigstilling 'anders.rotevatn@norhuskjeden.no'
13388/2018 20181113 13.11.2018 Inngåande brev Søknad - ID 543 - Bu- og habiliteringsavdelinga- tilfeldig vikar Myhren Egill -Inge
13469/2018 20181113 13.11.2018 Inngåande brev Tilstand Moltu barnehage Foreldrerådet ved Moltu barnehage
Versjon:5.2.2.1