eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
10474/2018 20180918 18.09.2018 Internt notat utan oppfylging Stillingstekst - kommunalsjef samfunnsutvikling Olaus-Jon Kopperstad
7721/2018 20180918 18.09.2018 Utgåande brev Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterande grense mellom 60/56, 60/204 og 60/12 Agata Pacak m.fl.
10484/2018 20180918 18.09.2018 Inngåande brev Arbeidsulukke 20.09.2017 *****
10472/2018 20180918 18.09.2018 Utgåande brev Kjøp av 80/27 i Feirelia. Hallgeir Espeseth
7279/2018 20180918 18.09.2018 Utgåande brev Svanhild Helde 40/13 Deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning - løyve til tiltak Svanhild Jørgine Helde
10504/2018 20180918 18.09.2018 Inngåande brev Søknad om SMiL-midlar til drenering. Melding om vedtak LEIF MORTEN IGESUND
10516/2018 20180918 18.09.2018 Inngåande brev Knut Voldnes og Lars Voldnes - gnr. 87/5 og 87/9 Lars Voldnes
10515/2018 20180918 18.09.2018 Inngåande brev Merknader til detaljreguleringsplan for Igesundvegen-Kleiva, varsel om oppstart Odd Ivar Igesund
10514/2018 20180918 18.09.2018 Inngåande brev Lønnskrav Utdanningsforbundet
10513/2018 20180918 18.09.2018 Inngåande brev Lønnskrav Utdanningsforbundet
10512/2018 20180918 18.09.2018 Inngåande brev Stadfesting om legeerklæring kan nyttast i søknad om transportteneste *****
10511/2018 20180918 18.09.2018 Inngåande brev Erklæring *****
10510/2018 20180918 18.09.2018 Inngåande brev Side 2 i søknadsskjema *****
10509/2018 20180918 18.09.2018 Inngåande brev Side 2 i søknadsskjema *****
10508/2018 20180918 18.09.2018 Inngåande brev Søknad om unntak frå arbeidsgivaransvar for sjukepengar til ein arbeidstakar som lider av ein langvarig eller kronisk sjukdom *****
10491/2018 20180918 18.09.2018 Utgåande brev Førebels svar på søknad - ID 819 - 100 % stilling som skatterådgjevar Oksana Jankovska
10485/2018 20180918 18.09.2018 Inngåande brev Søknad om "Smil" midlar til drenering LEIF MORTEN IGESUND
10503/2018 20180918 18.09.2018 Utgåande brev Førebels svar på søknad - ID 818 - Avdelingsleiar Dokumentsenteret og politisk sekretariat Reka-Agota Kvalsund
10502/2018 20180918 18.09.2018 Inngåande brev Søknad - ID 818 - Avdelingsleiar Dokumentsenteret og politisk sekretariat Reka-Agota Kvalsund
10501/2018 20180918 18.09.2018 Utgåande brev Førebels svar på søknad - ID 816 - 100 % vikariat som seksjonsleiar byggdrift Benny Andrè Haddal Sæther
10499/2018 20180918 18.09.2018 Inngåande brev Detaljregulering - reguleringsendring - Åheim sentrum - fråsegn ved varsel om oppstart MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
10489/2018 20180918 18.09.2018 Utgåande brev Førebels svar på søknad - ID 813 - 50-58 % stilling som fagarbeidar (2 stillingar) Randi Ellen Høybakk
10488/2018 20180918 18.09.2018 Inngåande brev Søknad - ID 813 - 50-58 % stilling som fagarbeidar (2 stillingar) Randi Ellen Høybakk
10486/2018 20180918 18.09.2018 Inngåande brev Bistand til kartlegging av restriksjonar i statleg sikra friluftsområde FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
10482/2018 20180918 18.09.2018 Inngåande brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 16.09.2018 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
10479/2018 20180918 18.09.2018 Utgåande brev Fartsdemper postvegen i Tjørvåg Idar Louis Dahl
10505/2018 20180918 18.09.2018 Inngåande brev Nabovarsel - Eggesbøjorda SH PROSJEKT AS
10471/2018 20180918 18.09.2018 Utgåande brev Godkjenning - søknad om reiserett transporttenesta for funksjonshemma. *****
10470/2018 20180918 18.09.2018 Utgåande brev Ruben Bakke 40/82 Tiltak oppføring naust/bruksendring garasje - førebels svar MYKLEGARD CONSULT AS
10469/2018 20180918 18.09.2018 Utgåande brev Søknad om timar/tilskot til tiltak til barn med nedsett funksjonsevne. Leikanger barnehage
10464/2018 20180918 18.09.2018 Utgåande brev Godkjenning - søknad om reiserett transporttenesta for funksjonshemma. *****
10500/2018 20180918 18.09.2018 Inngåande brev Søknad - ID 816 - 100 % vikariat som seksjonsleiar byggdrift Benny Andrè Haddal Sæther
10498/2018 20180918 18.09.2018 Inngåande brev Detaljregulering - reguleringsendring - Åheim sentrum - forholdet til marine kulturminne STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM
10490/2018 20180918 18.09.2018 Inngåande brev Søknad - ID 819 - 100 % stilling som skatterådgjevar Oksana Jankovska
10483/2018 20180918 18.09.2018 Utgåande brev Invitasjon til møte om driveplikta Vestre Sunnmøre Bondelag m.fl.
10481/2018 20180918 18.09.2018 Inngåande brev Arild Bigset Ettersøksavtale Hans Otto Øvrelid
10468/2018 20180918 18.09.2018 Utgåande brev Torgeir Voldsund 16/73 tiltak utviding sjøbud - førebels svar Torgeir Voldsund
10467/2018 20180918 18.09.2018 Utgåande brev Søknad om busskur i Tjørvåg 'ronja_gjerde@hotmail.com'
10465/2018 20180918 18.09.2018 Utgåande brev Søknad om styrking av det ordinære tilbodet *****
10506/2018 20180918 18.09.2018 Inngåande brev Matrikulering av Moltu-Øvre Søre Sunnmøre Tingrett
10406/2018 20180918 18.09.2018 Utgåande brev Handsaming etter jordlova søknad om deling av 2/5 ULSTEIN KOMMUNE
10395/2018 20180917 17.09.2018 Inngåande brev Søknad om busskur i Tjørvåg Ronja Rafteseth Gjerde
10447/2018 20180917 17.09.2018 Inngåande brev Underskriven lærekontrakt. *****
10446/2018 20180917 17.09.2018 Inngåande brev Underskriven lærekontrakt. *****
10380/2018 20180917 17.09.2018 Inngåande brev Ledsagerbevis - søknad *****
10379/2018 20180917 17.09.2018 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 819 - 100 % stilling som skatterådgjevar Omojoye Samuel Joshua
10378/2018 20180917 17.09.2018 Inngåande brev Søknad - ID 819 - 100 % stilling som skatterådgjevar Omojoye Samuel Joshua
10377/2018 20180917 17.09.2018 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 818 - Avdelingsleiar Dokumentsenteret og politisk sekretariat Dan Espen Sande
10376/2018 20180917 17.09.2018 Inngåande brev Søknad - ID 818 - Avdelingsleiar Dokumentsenteret og politisk sekretariat Dan Espen Sande
10374/2018 20180917 17.09.2018 Inngåande brev Søknad - ID 816 - 100 % vikariat som seksjonsleiar byggdrift Jørn Sindre Hasfjord
Versjon:5.2.2.1