eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6440/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Eigenfråsegn gnr. 4/34 og 4/341 Lise Hauge Kvalsund
6430/2017 20170524 24.05.2017 Utgåande brev Offentlig bossdunk Runde Jan Petter Myklebust
6367/2017 20170524 24.05.2017 Internt notat utan oppfylging Asbjørn Larsen - 37/83+123 - plassering av garasje/carport Eivind Flåskjer
6331/2017 20170524 24.05.2017 Utgåande brev Inga Goksøyr 29/171 Tiltak - Hagestue - Løyve til tiltak Inga Goksøyr
6485/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Attestar og vitnemål *****
6511/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Pantekrav *****
6510/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Attestar og vitnemål *****
6509/2017 20170524 24.05.2017 Internt notat utan oppfylging Offentleg søkjarliste Inger Marie Tofthagen
6508/2017 20170524 24.05.2017 Internt notat utan oppfylging Offentleg søkjarliste Inger Marie Tofthagen
6506/2017 20170524 24.05.2017 Internt notat utan oppfylging Utvida søkjarliste *****
6504/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Attestar og vitnemål *****
6503/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Kursbevis *****
6502/2017 20170524 24.05.2017 Utgåande brev Tal på personar med psykisk utviklingshemming i kommunen pr 01.01.2017 *****
6499/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Søknad om timar/tilskot til tiltak til barn med nedsett funksjonsevne *****
6498/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Ressursevaluering av assistanseressurs *****
6497/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Høyring – tilskot til pedagogisk bemanning i private ordinære barnehagar UTDANNINGSDIREKTORATET
6496/2017 20170524 24.05.2017 Utgåande brev KN-sak 39/17. Tilskot frå kommunalt næringsfond - ***** ***** ***** ***** *****
6486/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale *****
6507/2017 20170524 24.05.2017 Internt notat utan oppfylging Utvida søkjarliste *****
6505/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Attestar og vitnemål *****
6500/2017 20170524 24.05.2017 Utgåande brev Skjema for revisjonsuttale Helsedirektoratet
6495/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
6494/2017 20170524 24.05.2017 Utgåande brev Utslippstillatelse - søknad Ronald Reite
6489/2017 20170524 24.05.2017 Internt notat Ad. søknad om redusert stilling *****
6487/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Underskriven ny arbeidsavtale *****
6481/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Kursbevis - Grunnopplæring i arbeidsmiljø *****
6480/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Oppseiing av stillingsprosent *****
6472/2017 20170524 24.05.2017 Utgåande brev KN-sak 38/17. Tilskot frå kommunalt næringsfond - ***** ***** ***** *****
6469/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Oversending protokoll frå Trygg Trafikk sitt landsmøte Trygg Trafikk
6462/2017 20170524 24.05.2017 Utgåande brev Førebels svar - Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) - søknad *****
6460/2017 20170524 24.05.2017 Utgåande brev KN-sak 36/17. Søknad om kulturmidlar - Leikeplasstilskot, Bergshaugen Velforeining BERGSHAUGEN VELFORENING
6483/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Attestar og vitnemål *****
6476/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Oversending av avgjerd *****
6468/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Feil i kart Per Arne Måløy
6457/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Melding om vedtak. Kystsoneplan for Ytre Søre Sunnmøre Sande kommune
6455/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Detaljregulering - reguleringsplan, privat - Håvika gbnr 53/5 mfl - område FB16 - fråsegn ved offentleg ettersyn MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
6444/2017 20170524 24.05.2017 Utgåande brev Garasje på 60/399 - Hjalmar Olav Jacobsen Hjalmar Olav Jacobsen
6441/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Eigenfråsegn gnr. 83/92 Voll AS
6434/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Søknad - ID 720 - Fastlegeheimel ved Herøy legesenter Christina Kelle
6433/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Ledsagerbevis - søknad *****
6425/2017 20170524 24.05.2017 Utgåande brev Fastsetting av ansiennitet *****
6473/2017 20170524 24.05.2017 Utgåande brev Oversending av skøyte til tinglysing 83/92 Kartverket Tinglysing
6471/2017 20170524 24.05.2017 Utgåande brev KN-sak 37/17. Tilskot frå kommunalt næringsfond - ***** ***** *****
6454/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev VS: Herøy kommune - frådeling av bustadtomter gbnr 29/4 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
6453/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Informasjon til alle grunnskolar i kommunane MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELSAVDELINGA
6451/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Søknad om tilskot N.K.S. VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I MIDT-NORGE AS
6450/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Tilsyn - Fristutsetting ARBEIDSTILSYNET
6447/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Bevilgning - regional kvalifiseringsstøtte frå RFF Midt-Norge Regionale forskningsfond Midt-Norge
6470/2017 20170524 24.05.2017 Inngåande brev Nedgrave avfallsløysing Fosnavåg sentrum Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
6463/2017 20170524 24.05.2017 Utgåande brev Gnr. 82/32 Søknad om forlengelse av flytebryggeløyve Jarle-Petter T Jøsok
Versjon:5.2.2.1