eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4404/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Søknad om dispensasjon for bygging av garasje og uthus på vår eigedom i Kleppeåsen 14 på Leikong, 82/13 Ingjerd Woldstad
4414/2018 20180419 19.04.2018 Utgåande brev Varsel om oppheving av brukargodkjenning i TT-ordninga *****
4417/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Retningslinjer for kommunale bustadtomter i Dragsund DRAGSUND GRENDALAG
4423/2018 20180419 19.04.2018 Utgåande brev Minner om byggestopp - sak 2018/392 Frode Berg Tjervåg
4425/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Søknad - ID 543 - Bu- og habiliteringsavdelinga- tilfeldig vikar Marthe Sofie Bertheussen Kalland
4363/2018 20180419 19.04.2018 Utgåande brev Lisa og Tore Grimstad - 81/14 - Tilbygg/påbygg til einebustad PRO-NOR ENTREPRENØR AS
4393/2018 20180419 19.04.2018 Utgåande brev Vedk. oppseiing av stilling Agita Freimane
4396/2018 20180419 19.04.2018 Utgåande brev Aleksander Torvik - 37/503 - Terrasse Aleksander Torvik
4397/2018 20180419 19.04.2018 Utgåande brev Utsett frist for tilbakemelding på førespurnad som gjeld M/S Rossen og bruk av offentleg kai på Runde hamn Asbjørn Leif Ø Goksøyr
4405/2018 20180419 19.04.2018 Utgåande brev Frode Berg Tjervåg – 53/25 – Oppfølging etter tilsyn Frode Berg Tjervåg
4406/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Tilbud om annonseinnrykk BlåKors magasinet Rusfri
4408/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Info NRK kjem på besøk 29 og 30 april RUNDE MILJØSENTER AS
4410/2018 20180419 19.04.2018 Utgåande brev Tilbud om annonseinnrykk BlåKors magasinet Rusfri
4411/2018 20180419 19.04.2018 Utgåande brev Annonsebekreftelse Motorføreren
4412/2018 20180419 19.04.2018 Internt notat Fast tilsetting 13,4% stilling helg *****
4426/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Søknad - ID 793 - 100 % stilling som konsulent *****
4442/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Underskrive teiepliktskjema. *****
4401/2018 20180419 19.04.2018 Utgåande brev Knut Voldnes og Lars Voldnes 87/5 og 87/9 - Førebels svar Knut Ottar Voldnes m.fl.
4403/2018 20180419 19.04.2018 Utgåande brev Reguleringsendring etter PBL. § 12-14 for Vågsholmen B5 - offentleg ettersyn Kjellaug I Vågsholm m.fl.
4407/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Annonsebekreftelse Motorføreren
4413/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Marine Harvest Eggesbønes - nytt kasselager/kjølerom Gnr. 38/8 CONPLAN AS
4459/2018 20180419 19.04.2018 Internt notat Fast stilling helsefagarbeidar 17,1% stilling *****
4462/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Måløy Havneservice Fosnavåg AS - utbygging. UNU AS
4463/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Stønad til wifi-soner i offentlege område MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
4465/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Søknad - ID 793 - 100 % stilling som konsulent *****
4466/2018 20180419 19.04.2018 Utgåande brev Førebels svar på søknad - ID 793 - 100 % stilling som konsulent *****
4430/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
4431/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Sanitærabonnement - søknad/melding om endring BERGE MASKINSTASJON
4440/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
4441/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Svarslipp. *****
4443/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Førebels melding om bestått praktisk prøve. *****
4447/2018 20180419 19.04.2018 Utgåande brev Oppfølgingsplan ved sjukmelding. HERØY KOMMUNE NAV
4448/2018 20180419 19.04.2018 Utgåande brev Oppfølgingsplan ved sjukmelding. HERØY KOMMUNE NAV
4453/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2017 Arkivverket
4455/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Særskilt tilskot for einslege mindreåriet flyktningar 0-16 år - 1. terminutbetaling 2018. *****
4428/2018 20180419 19.04.2018 Utgåande brev Førebels svar på søknad - ID 793 - 100 % stilling som konsulent *****
4429/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Ledsagerbevis - søknad *****
4436/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Minner om byggestopp - sak 2018/392 Frode Berg Tjervåg
4437/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Svarslipp. *****
4438/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Svarslipp. *****
4439/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
4444/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Kursbevis. *****
4445/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Søknad om ferdigattest. Geir Skansen Kleppe
4446/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Fullmakt til begjæring av tvangssal - renovasjonsavgift. KREDITOR VEST AS
4450/2018 20180419 19.04.2018 Utgåande brev Tilbod om stilling som miljøarbeidar i Herøy kommune *****
4451/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Underskriven avtale om JOBBOOST for deltakarar i introduksjonsprogrammet. AS3 PUBLIC NORGE AS
4452/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Særskilt tilskot for einslege mindreåriet flyktningar 17-20 år - 1. terminutbetaling 2018. *****
4456/2018 20180419 19.04.2018 Internt notat Fast tilsetting som pleiemedarbeidar med studentlønn, 10,9% stilling *****
4457/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Vitnemål, kursbevis, attestar. *****
4461/2018 20180419 19.04.2018 Inngåande brev Skjenkebevillingar - omsetningsoppgåve. HANSA BORG BRYGGERIER AS
Versjon:5.2.2.1