eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8312/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Kursbevis. *****
7821/2018 20180718 18.07.2018 Utgåande brev Arbeidsavtale *****
7848/2018 20180718 18.07.2018 Utgåande brev Arbeidsavtale *****
8300/2018 20180718 18.07.2018 Internt notat utan oppfylging Tilbakeføring av tomt. Utbetaling. Lene Utseth m.fl.
8326/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Eggesbøvegen 14/22180105 - Opplysninger kommune EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS
8327/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) STIFTINGA HERØYSPELET
8301/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Gravplassanalyse Bergsøya/Leinøya *****
8314/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Kursbevis. *****
8305/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar Petter Haddal Worren
8302/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Søknad om permisjon *****
8328/2018 20180718 18.07.2018 Utgåande brev Villa Smolt AS 60/349 førehandskonferanse Tore Henrik Erichsen
8298/2018 20180718 18.07.2018 Utgåande brev Lisa L. Pinheiro - 4/322 - Løyve til endring NORDVEST BYGG OG INTERIØR AS
8115/2018 20180718 18.07.2018 Utgåande brev Myrthel og Per Ove Kvalsund - 4/331 - Einebustad DAKARK AS
8308/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Melding om vedtak HAREID ROTARY KLUBB
8309/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Varsel om arbeidsfrist HAREID ROTARY KLUBB
8306/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Vedtak om tilskot til avløysing, korrigering. JOSTEIN FLØ
8304/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Søknad - ID 543 - Bu- og habiliteringsavdelinga- tilfeldig vikar Juselen Camat Håheim
8311/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Kursbevis. *****
8313/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Kursbevis. *****
8329/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Underskriven avtale om vikararbeid etter tilkalling. *****
8295/2018 20180718 18.07.2018 Utgåande brev Integrasjon mot folkeregisteret. Skattedirektoratet
8320/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
8315/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Underskriven avtale om vikararbeid etter tilkalling. *****
8316/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
8321/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
8322/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
8323/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
8318/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
8319/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
8303/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Spørsmål om utsett høyringsfrist - bygging naust sunnmørsjekta Anna Olava. FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
8299/2018 20180718 18.07.2018 Inngåande brev Grunnkjøp Nørvågvegen Reka-Agota Kvalsund m.fl.
8277/2018 20180717 17.07.2018 Inngåande brev Søknad om byggeløyve - gnr. 60/482 TEMA VEST AS
8286/2018 20180717 17.07.2018 Inngåande brev Underskriven arbeidsavtale. *****
8288/2018 20180717 17.07.2018 Inngåande brev Utbetalingsbrev tilskot - omsorgsbustader og base for HT. HUSBANKEN
8283/2018 20180717 17.07.2018 Inngåande brev Vitnemål. *****
8279/2018 20180717 17.07.2018 Utgåande brev Vedk. søknad om permisjon *****
8281/2018 20180717 17.07.2018 Utgåande brev Tenestetidsattest *****
8290/2018 20180717 17.07.2018 Utgåande brev Tenestetidsattest *****
8294/2018 20180717 17.07.2018 Inngåande brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
8287/2018 20180717 17.07.2018 Inngåande brev Innkalling til dialogmøte. HERØY KOMMUNE NAV
8289/2018 20180717 17.07.2018 Inngåande brev Underskriven arbeidsavtale. *****
8282/2018 20180717 17.07.2018 Inngåande brev Søknad om permisjon. *****
8284/2018 20180717 17.07.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
8285/2018 20180717 17.07.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
8292/2018 20180717 17.07.2018 Inngåande brev Søknad - ID 803 - 90 % stilling som sjukepleiar Nina Worren
8293/2018 20180717 17.07.2018 Utgåande brev Førebels svar på søknad - ID 803 - 90 % stilling som sjukepleiar Nina Worren
8280/2018 20180717 17.07.2018 Utgåande brev Søknad om permisjon og omplassering *****
8267/2018 20180716 16.07.2018 Inngåande brev Retur av tinglyst dokument. STATENS KARTVERK
8261/2018 20180716 16.07.2018 Inngåande brev Underskriven arbeidsavtale. *****
8251/2018 20180716 16.07.2018 Inngåande brev Informasjon til landets kommunar - vandelsvurdering av meddomarar. FINNMARK POLITIDISTRIKT
Versjon:5.2.2.1