eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4843/2017 20170818 18.08.2017 Utgåande brev Ny arbeidsavtale *****
4848/2017 20170818 18.08.2017 Utgåande brev Ny arbeidsavtale *****
9424/2017 20170818 18.08.2017 Utgåande brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
9425/2017 20170818 18.08.2017 Inngåande brev Tilsyn sentraladministrasjonen - vedtak om pålegg. ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE
9427/2017 20170818 18.08.2017 Inngåande brev Goksøyrmyrane naturreservat - søknad om motorferdsel i samband med utbetring tursti. FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
9428/2017 20170818 18.08.2017 Inngåande brev Motsegn til detaljregulering Fosnavåg hamn ytre. FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
9429/2017 20170818 18.08.2017 Inngåande brev Tilskot til opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Norge - våren 2017. FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
9430/2017 20170818 18.08.2017 Inngåande brev Vedtak om samtykke og gebyr. ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE
9437/2017 20170818 18.08.2017 Inngåande brev Velferdspermisjon *****
9416/2017 20170818 18.08.2017 Internt notat Regulering av vannscooter - oppfordring fra Norsk ornitologisk forening Ole Magne Rotevatn
9417/2017 20170818 18.08.2017 Inngåande brev Planforslag til offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Fosnavåg Hamn, Ytre deponi. g.nr 35/31 m.fl LEINEBRIS AS
9423/2017 20170818 18.08.2017 Inngåande brev Jubileum Runde 2. september KYSTVERKET MIDT-NORGE
9432/2017 20170818 18.08.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale. *****
9439/2017 20170818 18.08.2017 Inngåande brev Skjenkekontroll m/røyk SECURITAS AS
9440/2017 20170818 18.08.2017 Inngåande brev Salskontroll. SECURITAS AS
9441/2017 20170818 18.08.2017 Inngåande brev Salskontroll. SECURITAS AS
9442/2017 20170818 18.08.2017 Inngåande brev Skjenkekontroll m/røyk SECURITAS AS
9443/2017 20170818 18.08.2017 Inngåande brev Skjenkekontroll m/røyk SECURITAS AS
9444/2017 20170818 18.08.2017 Inngåande brev Begjæring om oppheving av gjeldsordning. SKATT MIDT-NORGE
9445/2017 20170818 18.08.2017 Inngåande brev Tilbod prosjektnr 51405 *****
9446/2017 20170818 18.08.2017 Utgåande brev Tenestetidsattest *****
9426/2017 20170818 18.08.2017 Internt notat Varsel om branntilsyn. Fosnavåg konserthus. Robert Myklebust
9433/2017 20170818 18.08.2017 Inngåande brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning. HERØY KOMMUNE
9448/2017 20170818 18.08.2017 Utgåande brev Fullført delingsvedtak og oppmåling Hugo Tore Brathaug
9449/2017 20170818 18.08.2017 Utgåande brev Underretning om matrikkelføring - saksnr:2016/351 Kari Lise Driveklepp m.fl.
9418/2017 20170818 18.08.2017 Inngåande brev Utslippstillatelse - søknad Per-Morten Bjørlykke
9447/2017 20170818 18.08.2017 Internt notat utan oppfylging Protokoll Agita Freimane
8085/2017 20170818 18.08.2017 Utgåande brev Ny arbeidsavtale *****
7691/2017 20170817 17.08.2017 Utgåande brev Arbeidsavtale *****
9352/2017 20170817 17.08.2017 Utgåande brev Varsel om retting av Matrikkelen og eigedomskart for eigedom gnr. 34 bnr. 330 Leifmar Andrea Andreassen m.fl.
9378/2017 20170817 17.08.2017 Inngåande brev Legeerklæring *****
9382/2017 20170817 17.08.2017 Utgåande brev SVAR PÅ TILBOD OM SKYSS TIL SYMJEOPPLÆRINGA I HERØYSKULEN FOR SKULEÅRET 2017-18. West Auto
9386/2017 20170817 17.08.2017 Utgåande brev Kjøp av gnr. 45 bnr. 169 i Dragsund. Phetla Suttikarn
9389/2017 20170817 17.08.2017 Inngåande brev Detaljregulering - reguleringsplan - etablering av deponi gbnr 34/379 m.fl - Fosnavåg - fråsegn ved offentleg ettersyn MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
9391/2017 20170817 17.08.2017 Inngåande brev Søknad om innføring i manntalet. Marit Hildegunn Skogen og Olav Magnar Skogen
9392/2017 20170817 17.08.2017 Utgåande brev Søknad om reservasjon av bustadtomt - 12/308 Anton Ivanov Tonev
9393/2017 20170817 17.08.2017 Inngåande brev Underskriven standardkontrakt om sal av ubebygd bustadtomt. Inger og Olav Vedvik
9394/2017 20170817 17.08.2017 Inngåande brev Underskriven avtale om vikararbeid etter tilkalling. *****
9397/2017 20170817 17.08.2017 Inngåande brev Karakterutskrift HØGSKULEN I VOLDA
9398/2017 20170817 17.08.2017 Inngåande brev Attest. *****
9395/2017 20170817 17.08.2017 Inngåande brev Underskriven avtale om vikararbeid etter tilkalling. *****
9400/2017 20170817 17.08.2017 Inngåande brev Søknad om vidareutdanning. *****
9402/2017 20170817 17.08.2017 Inngåande brev Underskriven arbeidsavtale. *****
9406/2017 20170817 17.08.2017 Inngåande brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.08.2017 IMDi
9409/2017 20170817 17.08.2017 Inngåande brev Karakterutskrift - saksbehandling og tjenesteyting i helse- og omsorgstjenesten *****
9412/2017 20170817 17.08.2017 Inngåande brev Konsesjonsfritak for gnr. 44/102 Elisabeth Aulie Skjelbred
9413/2017 20170817 17.08.2017 Inngåande brev Konsesjonsfritak for gnr. 13/13 Sigfred Leif Voldsund
9380/2017 20170817 17.08.2017 Inngåande brev Samtykke til byggesak SPORSTØL ARKITEKTER AS
9387/2017 20170817 17.08.2017 Inngåande brev Detaljregulering - reguleringsplan for massedeponi gbnr 35/31 i Fosnavåg - fråsegn til offentleg ettersyn - vilkår for eigengodkjenning MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
9390/2017 20170817 17.08.2017 Inngåande brev Vedrørande søknad om skjenking av alkohol. - Ref.nr: AAUZSV STIFTINGA HERØYSPELET
Versjon:5.2.2.1