eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
13298/2018 20181109 09.11.2018 Utgåande brev Sanitærabonnement - søknad/melding om endring Svein Ronald Hugås
13294/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev Victoria Rinde søknad om konsesjon Victoria Rinde
13292/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr. 35/55 Norunn Igesund
13291/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr. 35/80 og 35/85 Norunn Igesund
13289/2018 20181109 09.11.2018 Utgåande brev Mellombels bruksløyve - 34/166 - seksjon nr 1 og 2 TØMRER SERVICE AS
13288/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev Søknad om forlenging av arbeidsfrist Roar-Inge Lynge
13297/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev Saldo/utbetalingskort FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
13296/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev Saldo/Utbetalingskort FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
13293/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev Frådeling av tomt for bustad Åse-lill Bjørneset
13287/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev Bestilling av melgerpakke Skinnesvegen 17 NOTAR AS
13283/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev - Roar Inge Lynge 44/4 SMIL - midlar til oppsetjing av gjerde Roar-Inge Lynge
13271/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev Søknad om ferdigattest - Støyskjerming Byggtorget avd. Herøy
13268/2018 20181109 09.11.2018 Utgåande brev Varsel om oppmåling - frådeling av tilleggsareal frå 19/7 til 19/23 Kjell Mikal Blomvik m.fl.
13265/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev Søknad om midlertidig bruksløyve for Fase 1. ASPLAN VIAK AS
13264/2018 20181109 09.11.2018 Internt notat Egersund Herøy AS - utviding av anlegg - 22/48 Olaus-Jon Kopperstad
13263/2018 20181109 09.11.2018 Utgåande brev Lars Petter Lillebø - 16/128 - Veg til Fritidsbustad Lars Petter Lillebø
13262/2018 20181109 09.11.2018 Internt notat Innkalling til møte vedr omorganisering i seksjon for kulturproduksjon Jarl Martin Møller m.fl.
13258/2018 20181109 09.11.2018 Utgåande brev Fastsetting av ansiennitet *****
13257/2018 20181109 09.11.2018 Internt notat Uttale *****
13256/2018 20181109 09.11.2018 Utgåande brev Søknad om skjenkeløyve- F-sak 194/18 BOGNE AS
13280/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 25/10 Halvard Astor Leine
13277/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev VS: Søknad til viltfondet om støtte til jordskifte Postmottak Hareid
13276/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev VS: Søknad til viltfondet om støtte til feltkontroll av hjorteviltkjøt Postmottak Hareid
13275/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev Moltuvegen 434 og 436 - gnr. 60 bnr. 349, Villa Smolt AS - Søknad om midlertidig brukstillatelse for Fase 1 ASPLAN VIAK
13274/2018 20181109 09.11.2018 Utgåande brev Klage på lønsoppgjeret 2018, kap. 3.5 *****
13273/2018 20181109 09.11.2018 Utgåande brev Førebels svar på søknad - ID 823 - 80% vikar sjukepleiar/vernepleiar Anny Goksøyr
13272/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev Søknad - ID 823 - 80% vikar sjukepleiar/vernepleiar Anny Goksøyr
13267/2018 20181109 09.11.2018 Utgåande brev Graveløyve - Nordvest Anlegg As - Kviehaugen 2-6 Nordvest Anlegg As
13259/2018 20181109 09.11.2018 Utgåande brev Konstantinas Balsevikius - 8/29 - endra koteplassering av bygg TØMRER SERVICE AS
13270/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev Søknad om brøyting Bjørnar Leine Kvalsund
13269/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev Etablering landbruksveg. Frode Berg Tjervåg
13261/2018 20181109 09.11.2018 Utgåande brev Hareid rådhus - byggeløyve Rune Nordvik
13281/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev Attestar. *****
13278/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev Spillvann Huldalsbana. TØMRER SERVICE AS
13254/2018 20181109 09.11.2018 Utgåande brev Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune 2018 - Stadfesting og anmodning om utbetaling, sak 17/11178. MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA
13253/2018 20181109 09.11.2018 Utgåande brev Vedk. søknad om uløna permisjon *****
13252/2018 20181109 09.11.2018 Utgåande brev Frådeling av tomt for bustad - førebels svar Åse-Lill Bjørneset
13250/2018 20181109 09.11.2018 Utgåande brev Spørsmål vedr. godkjenning av leiligheit på loft på gnr. 35 bnr. 147 Stig Ove Dahl
13290/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev Søknad om snøbrøyting. Halstein Atle Brekke
13300/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev Saldo/Utbetalingskort FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
13299/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev Saldo/utbetalingskort FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
13279/2018 20181109 09.11.2018 Inngåande brev Søknad om permisjon. *****
11000/2018 20181108 08.11.2018 Utgåande brev Visningskonsesjon for akvakultur i Herøy kommune *****
13246/2018 20181108 08.11.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
13232/2018 20181108 08.11.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr. 38/290 BT UTBYGGING AS
13240/2018 20181108 08.11.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr. 38/305 BT UTBYGGING AS
13238/2018 20181108 08.11.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr. 38/307 BT UTBYGGING AS
13237/2018 20181108 08.11.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr. 38/310 BT UTBYGGING AS
13235/2018 20181108 08.11.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr. 38/303 BT UTBYGGING AS
13234/2018 20181108 08.11.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr. 38/304 BT UTBYGGING AS
Versjon:5.2.2.1