eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3639/2019 20190319 19.03.2019 Utgåande brev Varsel om Matrikulering av eigedomsgrense mellom 37/200 og 37/264 Jorunn Solveig Espeseth
3986/2019 20190319 19.03.2019 Utgåande brev Uttale til høyring Kommunal- og moderniseringsdepartementet
4039/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Feil i kommunekart Hallstein Egil Lynge
4040/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Tilbakemelding etter innsyn Mette Lokna Nedreberg
3974/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Om innrappotering Spar Fosnavåg
3980/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Kursbevis ansvarleg vertskap Herøy kommune
3984/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Kursbevis Festival Moltustranda Herøy kommune
3894/2019 20190319 19.03.2019 Utgåande brev Graveløyve - Cn Maskin AS - Holmsildgata/Vågsgata CN MASKIN AS
3993/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Søknad om trefelling 46/42 og 59 MYRVÅG BEDEHUS
3994/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Søknad om løyve MYRVÅG BEDEHUS
3997/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Søknad om ferdigattest Øyvind Solibakke
3930/2019 20190319 19.03.2019 Utgåande brev Avslutning av sak - overføring sak til planavdeling Astrid Bøe
3996/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Søknad om ferdigattest Øyvind Solibakke
4010/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Oppseiing *****
3964/2019 20190319 19.03.2019 Utgåande brev Godkjenning - søknad om reiserett transporttenesta for funksjonshemma. *****
3965/2019 20190319 19.03.2019 Utgåande brev Godkjenning - søknd om parkeringsløyve for forflytningshemma. *****
3968/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Oppseiing av leilighet *****
3972/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Info til utfylling - Leikanger barnehage (Hastar!) Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal
3975/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Kopi av prosesskriv *****
3977/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Nabovarsel B TARBERG AS
3978/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Kursbevis ansvarleg vertskap Herøy kommune
3979/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Kursbevis ansvarleg vertskap Herøy kommune
3981/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Kursbevis ansvarleg vertskap Herøy kommune
3982/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Kursbevis ansvarleg vertskap Herøy kommune
3983/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Søknad om ambulerande skjenkeløyve 30.03.19 Bjarne Kvalsvik
3988/2019 20190319 19.03.2019 Internt notat utan oppfylging Kommunalt tilskot til private barnehagar 2. kvartal 2019 Merethe Grunnan
3595/2019 20190319 19.03.2019 Utgåande brev Varsel om matrikulering av eigedomsgrense mellom 37/200 og 37/264 Gustav Frantzen
3967/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Legeattest *****
3976/2019 20190319 19.03.2019 Utgåande brev Skøyte til tinglysing - gnr/bnr 26/263 KARTVERKET TINGLYSING
3989/2019 20190319 19.03.2019 Utgåande brev Stadfesting av vigsle - 17.04.2019 *****
3995/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Bestilling kommunepakke 22190029 Nedre Sørlia 20 A Saksbehandling - Felles
4003/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Søknad om ulønna permisjon 18.03.2019 *****
4004/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Godkjent arbeidsvarslingsplan 15-19-100 Stengt veg med omkjøring ifb. forlengelse av gang- og sykkelveg i Vågsgata - fv. 654 STATENS VEGVESEN
4005/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Ikkje-næringsaktive fiskerihamner i Herøy kommune KYSTVERKET
4006/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Ikkje godkjend dokumentasjon på fråver *****
4007/2019 20190319 19.03.2019 Utgåande brev MTK-sak 28/19 - Harry Muren 16/60 - dispensasjon for oppføring av naust Harry Monrad Muren
4008/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Epostkorrespondanse om endra stilling og drøftingsmøte *****
4009/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Innspel frå ein tilsett *****
3990/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Følgebrev til protokoll - Fv. 654 - Planfri kryssing Frøystadskaret 20/73 STATENS VEGVESEN
3998/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Bestillingsvarsel, ordre 19553 Admin Proconet
4016/2019 20190319 19.03.2019 Utgåande brev MTK-sak 27/19 - Jekta Anna Olava 40/57 - Endring av gitt dispensasjon jektenaust på Herøy gard Henning Steinar Kirkholm
4025/2019 20190319 19.03.2019 Utgåande brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
4027/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Hareid - Dispensasjon frå kommuneplan / delplan - Høyring Christer Adrian Mork
4030/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Søknad - ID 875 - 75 % stilling som miljøterapeut Regine Breivik
4032/2019 20190319 19.03.2019 Utgåande brev Førebels svar. Søknad - ID 875 - 75 % stilling som miljøterapeut Regine Breivik
4037/2019 20190319 19.03.2019 Internt notat Tilsetjingsvedtak Eli-Gunn Hartvigsen Botn
3991/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Følgebrev til protokoll - Fv. 654 - Planfri kryssing Frøystadskaret 20/73 STATENS VEGVESEN
3992/2019 20190319 19.03.2019 Inngåande brev Følgebrev til protokoll - Fv. 654 - Planfri kryssing Frøystadskaret 20/73 STATENS VEGVESEN
4015/2019 20190319 19.03.2019 Utgåande brev MTK-sak 29/19 - Ruben Bakke 40/85 og 40/86 - dispensasjon tiltak oppføring naust, utviding brygge MYKLEGARD CONSULT AS
4017/2019 20190319 19.03.2019 Internt notat Søknad om uløna permisjon *****
Versjon:5.2.2.1