eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
5699/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Innkalling til møte i etikkutvalet 08.05.18 *****
5700/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev VS: møte i etikkutvalet *****
5703/2018 20180516 16.05.2018 Utgåande brev Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar Rita Sørdal
5717/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale *****
5731/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Søknad om søndagsopen butikk 27. mai 2018 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
5706/2018 20180516 16.05.2018 Utgåande brev Søknad om nedsett fartsgrense langs FV 18 på Remøya. STATENS VEGVESEN
5727/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Om tidlegare oversendt klage *****
5721/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Søknad på jobb - Legevikariat Ida Siobhan Smietana
5718/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Svarslipp *****
5719/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Svarslipp *****
5720/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Svarslipp *****
5705/2018 20180516 16.05.2018 Utgåande brev Vedk. søknad på stilling som miljøterapeut i Herøy kommune *****
5707/2018 20180516 16.05.2018 Utgåande brev Vedk. søknad på stilling som helsefagarbeidar i Herøy kommune *****
5689/2018 20180516 16.05.2018 Utgåande brev Tilbod om stilling som sjukepleiar i Herøy kommune *****
5694/2018 20180516 16.05.2018 Utgåande brev Tilbod om stilling som sjukepleiar i Herøy kommune *****
5729/2018 20180516 16.05.2018 Utgåande brev Tilbod om stilling som sjukepleiar i Herøy kommune *****
5724/2018 20180516 16.05.2018 Utgåande brev Førebels svar på søknad på jobb - Legevikariat Ida Siobhan Smietana
5709/2018 20180516 16.05.2018 Utgåande brev Vedk. søknad på stilling som helsefagarbeidar *****
5702/2018 20180516 16.05.2018 Utgåande brev Tilbod om stilling som miljøterapeut i Herøy kommune *****
5693/2018 20180516 16.05.2018 Utgåande brev Tilbod om stilling som sjukepleiar i Herøy kommune *****
5711/2018 20180516 16.05.2018 Utgåande brev Tilbod om stilling som sjukepleiar i Herøy kommune *****
5715/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Oppseiing *****
5722/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Søknad om parkeringsløyve *****
5697/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Kommunal vielse - registrering *****
5737/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Engangstilskudd til kommunalt vedlikehold på Sørlandet og Vestlandet - spørsmål, svar og råd Fylkesmannen i Møre og Romsdal
5744/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Møte i styringsgruppa for interkommunal kystsoneplan, Møre Pilot, 080618 Mona Gilstad
5742/2018 20180516 16.05.2018 Utgåande brev F-sak 84/18. Budsjettkontroll per 31.03.2018 VEST KONTROLL
5749/2018 20180516 16.05.2018 Utgåande brev F-sak 85/18. Søknad om oppstart av privat reguleringsplanarbeid. Fritidsbygg Budaneset. DIMCO Dag Ivar Myrene
5753/2018 20180516 16.05.2018 Utgåande brev F-sak 88/18. Arhaug Maskin - reservasjon av tomt 45/185 i Myrvåg ARHAUG MASKIN
5736/2018 20180516 16.05.2018 Utgåande brev F-sak 83/18. Spørsmål om forskottering av gang-/sykkelveg på FV 61 Djupvika-Nykrem. Folkelista/Senterpartiet Herøy
5752/2018 20180516 16.05.2018 Utgåande brev F-sak 87/18. Nordic Resort AS - kjøp næringstomt Mjølstadneset NORDIC RESORT AS
5701/2018 20180516 16.05.2018 Internt notat ID=800 - Ledig stilling som prosjektleiar bygg Eli-Gunn Hartvigsen Botn
5698/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Masseuttak CONPLAN AS
5733/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Forhåndskonferanse - bestilling Per Hugo Torvik
5735/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Per Hugo Torvik 24/2 Førehandskonferanse - sak 2016/1498 SUNNMØRSHUS AS
5754/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Brev av 16.05.2018 Jenny-Ann Bjørge
5704/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Hjørungdal Gard DA 71/2 Søknad om tilskot til drenering av jordbruksjord i Hareid 1517 HJØRUNGDAL GARD DA
5708/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Anne Marie Overå 78/12 Søknad om tilskot til drenering av jordbruksjord i Hareid 1517 Anne-Marie Overå
5713/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Grågås FRØYSTAD ANFINN
5739/2018 20180516 16.05.2018 Utgåande brev Fullført frådeling og oppmåling WESTING AS
5748/2018 20180516 16.05.2018 Internt notat utan oppfylging Protokoll
5750/2018 20180516 16.05.2018 Internt notat utan oppfylging Protokoll
5738/2018 20180516 16.05.2018 Internt notat Protokoll Agita Freimane
5758/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr. 46/95. SUNNMØRSHUS AS
5746/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev 430 Dragsundflata Henning Heltne
5734/2018 20180516 16.05.2018 Utgåande brev Varsel om oppmålingsforretning på eigedomen 56/25 - frådeling av nausttomt Camilla Lilleøy-Nygard Oldeide m.fl.
5751/2018 20180516 16.05.2018 Utgåande brev Fullført samanslåing av 26/51 og 26/241 Torkell Elias Leine Vinje
5757/2018 20180516 16.05.2018 Utgåande brev Fullført oppmåling 29/366 Herøy kommune
5755/2018 20180516 16.05.2018 Internt notat utan oppfylging Protokoll
5716/2018 20180516 16.05.2018 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale *****
Versjon:5.2.2.1