eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7528/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Informasjon til valgstyrene VALGDIREKTORATET
7525/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Avslutning tilsynssak *****
7517/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
7513/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Vitnemål. *****
7512/2017 20170620 20.06.2017 Internt notat Referat frå oppfølgingsmøte 22.05.2017. May Gunn Ertesvåg
7511/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak ved erverv av fast eigedom. Sæmund Vattøy
7538/2017 20170620 20.06.2017 Utgåande brev Etterspørsel manglande dokumentasjon *****
7534/2017 20170620 20.06.2017 Utgåande brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
7529/2017 20170620 20.06.2017 Internt notat Ledig 100% fast stilling avdelingsleiar anlegg og drift - tilbod om lønn Eli-Gunn Hartvigsen Botn
7492/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Nabovarsel Hjalmar Olav Jacobsen
7489/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring Solgunn Kvalsund Moltubakk
7488/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
7487/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
7478/2017 20170620 20.06.2017 Utgåande brev Etterspørsel manglande/ufullstendig dokumentasjon *****
7476/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Merknad/svar til nabovarsel Gnr. 27/3 Øvre Flusund Peder Magne Sefland
7533/2017 20170620 20.06.2017 Utgåande brev Forvaltningsrapport Barnevern VEST KONTROLL
7531/2017 20170620 20.06.2017 Internt notat Ledig 100% fast stilling avdelingsleiar utvikling - tilbod om stilling Eli-Gunn Hartvigsen Botn
7530/2017 20170620 20.06.2017 Utgåande brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
7527/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Tildeling av turnuslege frå 01.09.2017 - Herøy kommune HELSE MØRE OG ROMSDAL HF
7519/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. Ferievikar. *****
7518/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. Ferievikar. *****
7523/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Bekreftelse på studie. *****
7521/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Karakterutskrift. *****
7516/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. *****
7515/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Underskrive teiepliktskjema. *****
7514/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Vitnemål. *****
7505/2017 20170620 20.06.2017 Utgåande brev Vedk. utviding av gravplassen på Flusund - innspel frå næraste naboar - svar Bjørn Holum
7504/2017 20170620 20.06.2017 Utgåande brev Garasje - plassering - svar Stian Vangen Kopperstad
7498/2017 20170620 20.06.2017 Utgåande brev Innvilga fylgjekort til 13.06.2022 *****
7496/2017 20170620 20.06.2017 Utgåande brev Ønske om kjøp av grunn. - svar Frode Rougnø
7486/2017 20170620 20.06.2017 Utgåande brev Førebels svar på søknad - ID 732 - 28,6 % som helsefagarbeidar Gullborg Gjersdal
7485/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Søknad - ID 732 - 28,6 % som helsefagarbeidar Gullborg Gjersdal
7484/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Referat 190617 - Sande, Vanylven og Herøy. VANYLVEN KOMMUNE
7480/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Uttalelse skjenkeløyve sammarfestival 2017 MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT
7471/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Kartlegging og bekjemping av framande skadelege planteartar Fylkesmannen i Møre og Romsdal
7470/2017 20170620 20.06.2017 Utgåande brev Høyring på juleruter ferje - Innspel frå kommunar og operatørar. - svar MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
7494/2017 20170620 20.06.2017 Utgåande brev Stemmedalen vasslag - skade på eigedom Ivar Ørstavik
7491/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak ved erverv av fast eigedom. LEINEBJØRN AS
7490/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak ved erverv av fast eigedom. REMA ETABLERING NORDRE VESTLAND AS
7482/2017 20170620 20.06.2017 Utgåande brev Melding om oppseiing *****
7481/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Melding om plassering av enkelt byggetiltak etter ferdigstillelse Ivar Ørstavik
7479/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Søknad om endring av løyve til tiltak. Hüseyin Kadir Dikbas
7477/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Ettersendt dokumentasjon *****
7474/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Søknad om permisjon. *****
7483/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Vedtak om konsesjon FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
7475/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Kantslått støyvoll. Gudjon Örn Emilsson
7472/2017 20170620 20.06.2017 Inngåande brev Bruk av areal for beiteområde for villsauer Mette Lokna Nedreberg
7375/2017 20170620 20.06.2017 Utgåande brev Sal og skjenkebevilling - søknad om å ta skjenkebevilling ut av lokalet for ei bestemt anledning (ope arrangement) Sommarfestival 2017. APARTEMENTHOTELL NEPTUN AS
6755/2017 20170620 20.06.2017 Utgåande brev Ny arbeidsavtale *****
10643/2015 20170619 19.06.2017 Utgåande brev SV: Vedlegg 'Leif Roger Gjelseth'
Versjon:5.2.2.1