Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Søknad - ID 543 - Bu- og habiliteringsavdelinga- tilfeldig vikar Avs/Mot: Marthe Sofie Bertheussen Kalland http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135325 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Marthe Sofie Bertheussen Kalland | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4425/2018 | Avdeling: Bu- og habiliteringsavdelinga | Tittel: Svarslipp. Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135338 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4438/2018 | Avdeling: Pleie- og omsorgsavdelinga | Tittel: Svarslipp. Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135337 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4437/2018 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Oppfølgingsplan ved sjukmelding. Avs/Mot: HERØY KOMMUNE NAV http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135347 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: HERØY KOMMUNE NAV | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4447/2018 | Avdeling: Bustadsosialt/flyktning/rus | Tittel: Oppfølgingsplan ved sjukmelding. Avs/Mot: HERØY KOMMUNE NAV http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135348 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: HERØY KOMMUNE NAV | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4448/2018 | Avdeling: Bustadsosialt/flyktning/rus | Tittel: Tilbod om stilling som miljøarbeidar i Herøy kommune Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135350 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4450/2018 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Innsparingstiltak - Sektor Stab Avs/Mot: Olaus-Jon Kopperstad http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135249 Type: Internt notat | Avs/Mot: Olaus-Jon Kopperstad | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4349/2018 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: 60% fast stilling som miljøarbeidar ved Blåtunet dagaktivitetssenter Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135129 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4229/2018 | Avdeling: Blå avdeling | Tittel: Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135330 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4430/2018 | Avdeling: Barnehageavdelinga | Tittel: Svarslipp. Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135341 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4441/2018 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Skjenkebevillingar - omsetningsoppgåve. Avs/Mot: HANSA BORG BRYGGERIER AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135361 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: HANSA BORG BRYGGERIER AS | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4461/2018 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Innvilga spesialistgodkjenning for lege i allmennmedisin. Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135358 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4458/2018 | Avdeling: Avdeling for Barn, Familie og Helse | Tittel: SV: Innspel Nedre Sørlia Avs/Mot: Aleksander http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135318 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Aleksander | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4418/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Reguleringsendring etter PBL. § 12-14 for Vågsholmen B5 - offentleg ettersyn Avs/Mot: Kjellaug I Vågsholm m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135303 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Kjellaug I Vågsholm m.fl. | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4403/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Varsel om oppheving av brukargodkjenning i TT-ordninga Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135314 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4414/2018 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Fast tilsetting som pleiemedarbeidar med studentlønn, 10,9% stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135356 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4456/2018 | Avdeling: Raud avdeling | Tittel: Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135340 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4440/2018 | Avdeling: Grøn avdeling | Tittel: kultur innspel. Avs/Mot: Robert Voldnes http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135302 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Robert Voldnes | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4402/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Fast tilsetting 14,6% Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135300 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4400/2018 | Avdeling: Raud avdeling | Tittel: Førebels svar på søknad - ID 793 - 100 % stilling som konsulent Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135366 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4466/2018 | Avdeling: Tenestekoordinering | Tittel: Ledsagerbevis - søknad Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135329 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4429/2018 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Fast tilsetting 13,4% stilling helg Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135312 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4412/2018 | Avdeling: Raud avdeling | Tittel: Søknad - ID 793 - 100 % stilling som konsulent Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135365 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4465/2018 | Avdeling: Tenestekoordinering | Tittel: Fast stilling helsefagarbeidar 17,1% stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135359 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4459/2018 | Avdeling: Raud avdeling | Tittel: Førebels svar på søknad - ID 793 - 100 % stilling som konsulent Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135328 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4428/2018 | Avdeling: Tenestekoordinering | Tittel: Søknad - ID 793 - 100 % stilling som konsulent Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135326 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4426/2018 | Avdeling: Tenestekoordinering | Tittel: Tilknytning avløp. Avs/Mot: Byggtorget avd. Herøy http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135324 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Byggtorget avd. Herøy | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4424/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Kommunal bolig - søknad Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135367 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4467/2018 | Avdeling: Eigedomsavdelinga | Tittel: Info NRK kjem på besøk 29 og 30 april Avs/Mot: RUNDE MILJØSENTER AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135308 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: RUNDE MILJØSENTER AS | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4408/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Søknad om dispensasjon for bygging av garasje og uthus på vår eigedom i Kleppeåsen 14 på Leikong, 82/13 Avs/Mot: Ingjerd Woldstad http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/135304 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Ingjerd Woldstad | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 4404/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga |