Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Søknad - ID 552 - Lærar - tilfeldig vikar Avs/Mot: Signe Sundgot Hatløy http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154705 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Signe Sundgot Hatløy | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8390/2019 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Førebels svar på søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar Avs/Mot: Tor Ivar Gullvåg http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154715 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Tor Ivar Gullvåg | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8400/2019 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar Avs/Mot: Tor Ivar Gullvåg http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154714 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Tor Ivar Gullvåg | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8399/2019 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Førebels svar på søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar Avs/Mot: Rikke Urke Remøy http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154713 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Rikke Urke Remøy | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8398/2019 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar Avs/Mot: Rikke Urke Remøy http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154711 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Rikke Urke Remøy | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8396/2019 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Førebels svar på søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar Avs/Mot: Anette Kopperstad http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154710 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Anette Kopperstad | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8395/2019 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar Avs/Mot: Anette Kopperstad http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154709 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Anette Kopperstad | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8394/2019 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Førebels svar på søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar Avs/Mot: Aija Zalane http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154708 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Aija Zalane | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8393/2019 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar Avs/Mot: Aija Zalane http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154707 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Aija Zalane | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8392/2019 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Graveløyve - Tussa IKT AS - FTH Nærøya Avs/Mot: TUSSA IKT AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154770 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: TUSSA IKT AS | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8455/2019 | Avdeling: Anlegg- og driftsavdelinga | Tittel: Fv 654 og fv 20 Arbeid i Herøy kommune Avs/Mot: STATENS VEGVESEN http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154787 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8472/2019 | Avdeling: Anlegg- og driftsavdelinga | Tittel: SV: Justert Teigebogen Avs/Mot: Terje Gjelseth http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154773 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Terje Gjelseth | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8458/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: SV: Justert Teigebogen Avs/Mot: Terje Gjelseth m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154761 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Terje Gjelseth m.fl. | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8446/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Godkjent arbeidsvarslingsplan for arbeid langs fv. 20 og fv 654 i Herøy kommune Avs/Mot: ArbeidsvarslingMR http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154690 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ArbeidsvarslingMR | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8375/2019 | Avdeling: Anlegg- og driftsavdelinga | Tittel: SV: Justert Teigebogen Avs/Mot: Terje Gjelseth http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154760 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Terje Gjelseth | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8445/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Justert Teigebogen Avs/Mot: Svein Holmen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154758 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Svein Holmen | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8443/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Uttale til planforslag reguleringsendring Bergshaugen nord. Avs/Mot: Tanja Rafteseth http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154779 Type: Internt notat | Avs/Mot: Tanja Rafteseth | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8464/2019 | Avdeling: Dokumentsenter og politisk sekretariat | Tittel: Førebels svar - oppfølging av ulovleg tiltak i strandsona 53/25 Avs/Mot: Frode Berg Tjervåg http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154809 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Frode Berg Tjervåg | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8494/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Oppseiing Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/106106 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 4756/2016 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: SØKNAD OM PERMISJON Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/116227 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 133/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Utvida søkjarliste. Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154802 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8487/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Tilbod om stilling som økonomikonsulent i Herøy kommune Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154750 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8435/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Offentleg søkjarliste. Avs/Mot: Renathe Rossi-Kaldhol http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154800 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: Renathe Rossi-Kaldhol | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8485/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Førebels svar på søknad på stilling som avdelingsleiar barn, familie og helse Avs/Mot: Kari-Janne Ljones Kulø http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154754 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Kari-Janne Ljones Kulø | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8439/2019 | Avdeling: Bu- og habiliteringsavdelinga | Tittel: Søknad på stilling som avdelingsleiar barn, familie og helse Avs/Mot: Kari-Janne Ljones Kulø http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154753 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kari-Janne Ljones Kulø | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8438/2019 | Avdeling: Bu- og habiliteringsavdelinga | Tittel: Søknad om permisjon Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154686 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8371/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: MTK-sak 44/19 - Marken Marina 26/3, 26/216 og 26/217 Tiltak - dispensasjon molo Avs/Mot: PROSJEKTBYGG AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154698 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: PROSJEKTBYGG AS | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8383/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Førebels svar på søknad på stilling som avdelingsleiar barn, familie og helse Avs/Mot: Lisbeth Therese Myklebust http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154752 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Lisbeth Therese Myklebust | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8437/2019 | Avdeling: Bu- og habiliteringsavdelinga | Tittel: PlanID_201802 Framlegg til offentlig ettersyn: Reguleringsplan rorbuer Budaneset Avs/Mot: DIMCO Dag Ivar Myrene http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154726 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: DIMCO Dag Ivar Myrene | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8411/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Søknad på stilling som avdelingsleiar barn, familie og helse Avs/Mot: Lisbeth Therese Myklebust http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/154751 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Lisbeth Therese Myklebust | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 8436/2019 | Avdeling: Bu- og habiliteringsavdelinga |