Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139242 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 8340/2018 | Avdeling: Barnehageavdelinga | Tittel: Uttale i samband med skjenkeløyve i høve konsert i Herøy Amfi Avs/Mot: HERØY KOMMUNE NAV http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139251 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: HERØY KOMMUNE NAV | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 8349/2018 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Uttale - skjenking 10.8.18 Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139248 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 8346/2018 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Uttale i samband med skjenkeløyve i høve konsert på Herøy Amfi Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139240 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT m.fl. | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 8338/2018 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Notat vedk endringar i plan Avs/Mot: Aleksander http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139250 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Aleksander | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 8348/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Reguleringsplan Kvalsund - Mindre endring av plan F-sak 4/18 Avs/Mot: Aleksander http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139249 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Aleksander | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 8347/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Bekreftelse på studie. Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139246 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 8344/2018 | Avdeling: Bu- og habiliteringsavdelinga | Tittel: Fastsetting av ansiennitet Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139255 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 8353/2018 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Vedk. søknad om uløna permisjon Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139238 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 8336/2018 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Tilbakekalling av trekk i løn/trygd Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139261 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 8359/2018 | Avdeling: Økonomiavdelinga | Tittel: Uttale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139237 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 8335/2018 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Fastsetting av ansiennitet Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139241 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 8339/2018 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Vitnemål. Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139244 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 8342/2018 | Avdeling: Stokksund skule | Tittel: Varsel om oppstart planarbeid, Kleivaneset gnr. 35 bnr. 29 m.fl. Avs/Mot: B TARBERG AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139247 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: B TARBERG AS | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 8345/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Sluttmelding til Søre Sunnmøre Tingrett Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139239 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 8337/2018 | Avdeling: Økonomiavdelinga | Tittel: Informasjon ved skifte av organisasjonsnummer. Avs/Mot: HOVE MEDICAL SYSTEMS AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139243 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: HOVE MEDICAL SYSTEMS AS | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 8341/2018 | Avdeling: Bu- og habiliteringsavdelinga | Tittel: Stillingsannonse NAV Avs/Mot: Eli-Gunn Hartvigsen Botn http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139253 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: Eli-Gunn Hartvigsen Botn | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 8351/2018 | Avdeling: NAV Herøy | Tittel: Varsel om oppstart planarbeid Kleivaneset gnr.35 bnr.29 m.fl. i Herøy kommune Avs/Mot: Isabell Remøy http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139254 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Isabell Remøy | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 8352/2018 | Avdeling: Avdeling landbruk | Tittel: Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar Avs/Mot: Petter Haddal Worren http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139207 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Petter Haddal Worren | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 8305/2018 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Søknad - ID 543 - Bu- og habiliteringsavdelinga- tilfeldig vikar Avs/Mot: Juselen Camat Håheim http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139206 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Juselen Camat Håheim | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 8304/2018 | Avdeling: Bu- og habiliteringsavdelinga | Tittel: Gravplassanalyse Bergsøya/Leinøya Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139203 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 8301/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Avs/Mot: STIFTINGA HERØYSPELET http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139229 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: STIFTINGA HERØYSPELET | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 8327/2018 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Grunnkjøp Nørvågvegen Avs/Mot: Reka-Agota Kvalsund m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139201 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Reka-Agota Kvalsund m.fl. | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 8299/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Eggesbøvegen 14/22180105 - Opplysninger kommune Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139228 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 8326/2018 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Kursbevis. Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139215 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 8313/2018 | Avdeling: Grøn avdeling | Tittel: Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139220 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 8318/2018 | Avdeling: B, Toftetun, Myklebusttun, Toftestøvegen, Solheim og avl. | Tittel: Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139218 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 8316/2018 | Avdeling: B, Toftetun, Myklebusttun, Toftestøvegen, Solheim og avl. | Tittel: Tilbakeføring av tomt. Utbetaling. Avs/Mot: Lene Utseth m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139202 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: Lene Utseth m.fl. | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 8300/2018 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Arbeidsavtale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/138750 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 7848/2018 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Kursbevis. Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/139213 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 8311/2018 | Avdeling: Leikanger skule |