Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Meglerpakke Toftestøvegen 69, 6092 Fosnavåg Avs/Mot: DNB EIENDOM AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152307 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: DNB EIENDOM AS | Journaldato: 17.04.2019 | Journalnr: 5992/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Søknad om tilskot med kommunen si vurdering Avs/Mot: Oddvar Gjerde http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/149671 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: Oddvar Gjerde | Journaldato: 17.04.2019 | Journalnr: 3357/2019 | Avdeling: Avdeling landbruk | Tittel: Melding om vedtak Avs/Mot: Oddvar Gjerde http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/149672 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: Oddvar Gjerde | Journaldato: 17.04.2019 | Journalnr: 3358/2019 | Avdeling: Avdeling landbruk | Tittel: Saldokort Avs/Mot: Oddvar Gjerde http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/149673 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: Oddvar Gjerde | Journaldato: 17.04.2019 | Journalnr: 3359/2019 | Avdeling: Avdeling landbruk | Tittel: Utslippstillatelse - søknad Avs/Mot: Leif Morten Igesund http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152305 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Leif Morten Igesund | Journaldato: 17.04.2019 | Journalnr: 5990/2019 | Avdeling: Anlegg- og driftsavdelinga | Tittel: Søknad om sanitærabonnement Avs/Mot: TØMRER SERVICE AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152303 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: TØMRER SERVICE AS | Journaldato: 17.04.2019 | Journalnr: 5988/2019 | Avdeling: Anlegg- og driftsavdelinga | Tittel: Maria Antonett Fosnavåg 12/310 - utmarksgjerde Avs/Mot: Tomas Remøy http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152306 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Tomas Remøy | Journaldato: 17.04.2019 | Journalnr: 5991/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Førebels svar på søknad - ID 885 - Fagleiar barnevern Avs/Mot: Aina Voll http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152302 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Aina Voll | Journaldato: 17.04.2019 | Journalnr: 5987/2019 | Avdeling: Barnevern | Tittel: Søknad - ID 885 - Fagleiar barnevern Avs/Mot: Aina Voll http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152301 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Aina Voll | Journaldato: 17.04.2019 | Journalnr: 5986/2019 | Avdeling: Barnevern | Tittel: Gjelder 48/5 spørsmål om eigar ledningar og stolpar Avs/Mot: Rune Grande http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152304 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Rune Grande | Journaldato: 17.04.2019 | Journalnr: 5989/2019 | Avdeling: Anlegg- og driftsavdelinga | Tittel: Søknad - ID 543 - Bu- og habiliteringsavdelinga- tilfeldig vikar Avs/Mot: Randi Pedersen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152272 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Randi Pedersen | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5957/2019 | Avdeling: Bu- og habiliteringsavdelinga | Tittel: Melding til listekandidat ved kommunestyrevalet 2019 Avs/Mot: Thor Sigmund Garvik http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152298 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Thor Sigmund Garvik | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5983/2019 | Avdeling: Dokumentsenter og politisk sekretariat | Tittel: Førebels svar om utbetaling av tilskot Avs/Mot: Kjartan Sundnes http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152266 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Kjartan Sundnes | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5951/2019 | Avdeling: Avdeling landbruk | Tittel: Melding om vedtak i MTK sak den 08.04.2019 Avs/Mot: KJARTAN SUNDNES http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152265 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: KJARTAN SUNDNES | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5950/2019 | Avdeling: Avdeling landbruk | Tittel: SSR - Innkalling til møte i representantskapet torsdag 23. mai 2019 kl. 10.00 Avs/Mot: SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152293 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5978/2019 | Avdeling: Dokumentsenter og politisk sekretariat | Tittel: Vedk, søknad om permisjon Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152294 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5979/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Tenestetidsattest Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152262 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5947/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Bistand i erstatningssak Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152296 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5981/2019 | Avdeling: Avdeling for Barn, Familie og Helse | Tittel: Vedk. oppseiing av stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152295 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5980/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Varsel om oppmålingsforretning - frådeling av 3 tomter frå 16/10 Avs/Mot: Harry Monrad Muren m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152269 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Harry Monrad Muren m.fl. | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5954/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Vedk. søknad på stilling som avdelingsleiar barn, familie og helse Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152283 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5968/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Oppseiing av stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152292 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5977/2019 | Avdeling: Raud avdeling | Tittel: Varsel om oppmålingsforretning - frådeling av 2 nausttomter 12/38 Avs/Mot: Gerd Karin Holen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152268 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Gerd Karin Holen | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5953/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Tømrer Service AS 45/182, 68 og 44 - 2-mannsbustadar med carport - løyve til tiltak Avs/Mot: TØMRER SERVICE AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152271 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: TØMRER SERVICE AS | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5956/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Offentleg søkjarliste Avs/Mot: Inger Marie Tofthagen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152281 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: Inger Marie Tofthagen | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5966/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Tømrer Service AS 45/182, 68 og 44 - 2-mannsbustad med carport - uttale vegmynde Avs/Mot: Frank Robert Stenersen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152247 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: Frank Robert Stenersen | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5932/2019 | Avdeling: Anlegg- og driftsavdelinga | Tittel: Utvida søkjarliste Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152280 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5965/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Innspel - nei til veg frå Leikongsetra til Skaret Avs/Mot: Are Kvalnes Pilskog http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152288 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Are Kvalnes Pilskog | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5973/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Kulturformål - søknad om tilskudd Avs/Mot: MYRVÅG GRENDALAG http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152277 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: MYRVÅG GRENDALAG | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5962/2019 | Avdeling: Kulturavdelinga | Tittel: Kulturformål - søknad om tilskot Avs/Mot: HERØY BRASS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/152276 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: HERØY BRASS | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5961/2019 | Avdeling: Kulturavdelinga |