Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Informasjon vedrørende ny TT-ordning Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124858 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.07.2017 | Journalnr: 8760/2017 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Godkjenning - søknad transportteneste for funksjonshemma Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124856 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.07.2017 | Journalnr: 8758/2017 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Ukjent adresse ved kunngjering Avs/Mot: dokumentsenter.skanner@heroy.kommune.no http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124859 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: dokumentsenter.skanner@heroy.kommune.no | Journaldato: 21.07.2017 | Journalnr: 8761/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Permisjonssøknad Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124854 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.07.2017 | Journalnr: 8756/2017 | Avdeling: Blå avdeling | Tittel: Underskriven tidsavgrensa arbeisavtale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124853 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.07.2017 | Journalnr: 8755/2017 | Avdeling: Nestunet | Tittel: Uttale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124849 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.07.2017 | Journalnr: 8751/2017 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Underskreven arbeidsavtale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124851 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.07.2017 | Journalnr: 8753/2017 | Avdeling: Grøn avdeling | Tittel: Leveranserapport 01.01.-31.05.2017 Avs/Mot: Stamina Helse http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124855 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Stamina Helse | Journaldato: 21.07.2017 | Journalnr: 8757/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Kjeldsund ungdomssenter NMS 44/8 - Løyve til tiltak Avs/Mot: LERVIK ARKITEKTER AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124857 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: LERVIK ARKITEKTER AS | Journaldato: 21.07.2017 | Journalnr: 8759/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Herøy kommune 34/121 Tiltak pumpestasjon Almenningskaia - Uttale fra Kystverket Avs/Mot: KYSTVERKET MIDT-NORGE http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124850 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: KYSTVERKET MIDT-NORGE | Journaldato: 21.07.2017 | Journalnr: 8752/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Søknad transportteneste Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124839 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2017 | Journalnr: 8741/2017 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124836 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2017 | Journalnr: 8738/2017 | Avdeling: Barnehageavdelinga | Tittel: Endra tidspunkt for dialogmøte Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124844 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2017 | Journalnr: 8746/2017 | Avdeling: Nestunet | Tittel: Innvilga følgjekort til 19.07.2017 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124846 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2017 | Journalnr: 8748/2017 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Førehandsvarsel om oppseiing, innkalling til drøftingsmøte Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124837 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2017 | Journalnr: 8739/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Tilsetjing Avs/Mot: Eli-Gunn Hartvigsen Botn http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124834 Type: Internt notat | Avs/Mot: Eli-Gunn Hartvigsen Botn | Journaldato: 20.07.2017 | Journalnr: 8736/2017 | Avdeling: Toftetunet avlastinga og Tøftestøvegen | Tittel: Innstilling ID-729 Avs/Mot: Eli-Gunn Hartvigsen Botn http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124835 Type: Internt notat | Avs/Mot: Eli-Gunn Hartvigsen Botn | Journaldato: 20.07.2017 | Journalnr: 8737/2017 | Avdeling: Nestunet | Tittel: Tilbakeføring bustadtomt 26/234 til Herøy kommune Avs/Mot: Robert Moltu http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124847 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Robert Moltu | Journaldato: 20.07.2017 | Journalnr: 8749/2017 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Karakterutskrift Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124842 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2017 | Journalnr: 8744/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Søknad om tilskot - Busslomme Sævikane Avs/Mot: hanhag@vegvesen.no http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124841 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: hanhag@vegvesen.no | Journaldato: 20.07.2017 | Journalnr: 8743/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Søknad om tilskot- Skuleområdet Bergsøy Avs/Mot: hanhag@vegvesen.no http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124838 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: hanhag@vegvesen.no | Journaldato: 20.07.2017 | Journalnr: 8740/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Søknad om deling grunneigedom Avs/Mot: Fredrik S Fredriksen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124843 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Fredrik S Fredriksen | Journaldato: 20.07.2017 | Journalnr: 8745/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Søknad om løyve til tiltak Avs/Mot: FARSTAD MASKIN http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124848 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: FARSTAD MASKIN | Journaldato: 20.07.2017 | Journalnr: 8750/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124830 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 8732/2017 | Avdeling: Barnehageavdelinga | Tittel: Førebels svar. Søknad - ID 733 - Miljøarbeidar 70 % fast Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124783 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 8685/2017 | Avdeling: Toftetunet avlastinga og Tøftestøvegen | Tittel: Oppfølging ulovlig igangsetting av grunnarbeid Avs/Mot: Frode Sævik http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124811 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Frode Sævik | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 8713/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Oddvar Knut Torvik 17/4 - til informasjon Avs/Mot: Oddvar Knut Torvik m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124810 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Oddvar Knut Torvik m.fl. | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 8712/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Innvilga løyve til 17.07.2022 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124820 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 8722/2017 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Grunnlag for vitnemål Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124829 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 8731/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Søknad Fredrik S Fredriksen Avs/Mot: KVADRATBYGG AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/124813 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: KVADRATBYGG AS | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 8715/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga |