Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141559 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10656/2018 | Avdeling: Barnehageavdelinga | Tittel: Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141556 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10653/2018 | Avdeling: Barnehageavdelinga | Tittel: Gangveg i Sandvika Avs/Mot: SANDVIKA VEL http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141539 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: SANDVIKA VEL | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10636/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Myklebuståsen - vedtak i kommunestyret 20.09.2018 Avs/Mot: FRANTZEN MASKINSTASJON AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141548 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: FRANTZEN MASKINSTASJON AS | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10645/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Kulturformål - søknad om tilskudd Avs/Mot: Bergsøy skulekorps http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141560 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Bergsøy skulekorps | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10657/2018 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Førebels svar på søknad - ID 809 - 100 % stilling som bibliotekleiar Avs/Mot: Marte Vartdal http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141553 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Marte Vartdal | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10650/2018 | Avdeling: Kulturavdelinga | Tittel: Førebels svar på søknad - ID 813 - 50-58 % stilling som fagarbeidar (2 stillingar) Avs/Mot: Abdo Kaisson http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141555 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Abdo Kaisson | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10652/2018 | Avdeling: B, Toftetun, Myklebusttun, Toftestøvegen, Solheim og avl. | Tittel: Søknad - ID 809 - 100 % stilling som bibliotekleiar Avs/Mot: Marte Vartdal http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141552 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Marte Vartdal | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10649/2018 | Avdeling: Kulturavdelinga | Tittel: Førebels svar på søknad - ID 809 - 100 % stilling som bibliotekleiar Avs/Mot: Reka-Agota Kvalsund http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141551 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Reka-Agota Kvalsund | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10648/2018 | Avdeling: Kulturavdelinga | Tittel: Søknad - ID 813 - 50-58 % stilling som fagarbeidar (2 stillingar) Avs/Mot: Abdo Kaisson http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141554 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Abdo Kaisson | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10651/2018 | Avdeling: B, Toftetun, Myklebusttun, Toftestøvegen, Solheim og avl. | Tittel: Søknad - ID 809 - 100 % stilling som bibliotekleiar Avs/Mot: Reka-Agota Kvalsund http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141550 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Reka-Agota Kvalsund | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10647/2018 | Avdeling: Kulturavdelinga | Tittel: Søknad om utvida sjukepermisjon. Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141520 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10617/2018 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Ferdigattest - Søknad om ferdigattest Avs/Mot: Myklegard Consult As http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141562 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Myklegard Consult As | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10659/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Fartshump Postvegen - Varsel om utsetjing av tiltak Avs/Mot: Idar Louis Dahl m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141564 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Idar Louis Dahl m.fl. | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10661/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Referat frå møte i styringsgruppa til Kvikk Herøy 14.09.2018 Avs/Mot: Renathe Rossi-Kaldhol m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141544 Type: Internt notat | Avs/Mot: Renathe Rossi-Kaldhol m.fl. | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10641/2018 | Avdeling: Bustadsosialt/flyktning/rus | Tittel: Oversending til trafikktryggingsplanen , neste rullering Avs/Mot: Jarl Martin Møller http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141532 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Jarl Martin Møller | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10629/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Innspel til varsel om oppstart - Reguleringsplan Åheim sentrum - Offentleg og privat tenesteyting. Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141549 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10646/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Dykkarsak vedk. skuleskipet Goksøyr. Avs/Mot: CHRISTINEBORG TURISTSENTER OG RUNDE LEIRSKOLE AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141547 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: CHRISTINEBORG TURISTSENTER OG RUNDE LEIRSKOLE AS | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10644/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: MTK-sak 54/18 - Lampholmen AS 26/263 Tiltak tomannsbustader - dispensasjon frå reguleringsplan Leine 1 for oppføring av 2-mannsbustad Avs/Mot: ARTIKON AS m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141541 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ARTIKON AS m.fl. | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10638/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: MTK-sak 52/18 - Borgar Nærø 24/5 - frådeling av tilleggsareal Avs/Mot: Borgar Nærø m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141546 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Borgar Nærø m.fl. | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10643/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: MTK-Sak 53/18 - Lampholmen AS 26/162 og 19 - Tiltak tomannsbustader - Dispensasjon frå reguleringsplan for oppføring av 2-mannsbustad Avs/Mot: ARTIKON AS m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141540 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ARTIKON AS m.fl. | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10637/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Referat fra oppfølgingsmøte 14.9.18 Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141529 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10626/2018 | Avdeling: Kulturavdelinga | Tittel: Sluttinnberetning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - sak 18-015676KON-SOSU Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141545 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10642/2018 | Avdeling: Økonomiavdelinga | Tittel: Mellombels svar på bekyrmingsmelding Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141531 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10628/2018 | Avdeling: Avdeling for Barn, Familie og Helse | Tittel: Sanitærabonnement - søknad/melding om endring Avs/Mot: Tømrer Service As http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141563 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Tømrer Service As | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 10660/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar Avs/Mot: Ingeborg Farstad http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141503 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Ingeborg Farstad | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 10600/2018 | Avdeling: Barnehageavdelinga | Tittel: SV: Skifte stolpe Gjerdet 3 Fosnavåg Avs/Mot: Mørenett Teknisk Kundeservice http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141504 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Mørenett Teknisk Kundeservice | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 10601/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: SV: Sette opp ny stolpe ved Igesundvegen 111 Avs/Mot: Mørenett Teknisk Kundeservice http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141499 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Mørenett Teknisk Kundeservice | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 10596/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Graveløyve - Aurvoll og Furesund AS - Leinevegen 24/69 Avs/Mot: AURVOLL OG FURESUND AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141481 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: AURVOLL OG FURESUND AS | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 10578/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Gravemelding Avs/Mot: AURVOLL OG FURESUND AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/141479 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: AURVOLL OG FURESUND AS | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 10576/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga |