Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Førebels svar på søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar Avs/Mot: Oddgeir Valen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148454 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Oddgeir Valen | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2140/2019 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar Avs/Mot: Oddgeir Valen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148453 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Oddgeir Valen | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2139/2019 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Gravplassanalyse Avs/Mot: Gunnar Larsen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148443 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Gunnar Larsen | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2129/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Gravplass-analyse Bergsøy/Leinøya Avs/Mot: Mette Lokna Nedreberg m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148442 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Mette Lokna Nedreberg m.fl. | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2128/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Førebels svar på søknad - ID 855 - Lærarstillingar i grunnskulane Avs/Mot: Silje Kristin Hoddevik http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148456 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Silje Kristin Hoddevik | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2142/2019 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Søknad - ID 855 - Lærarstillingar i grunnskulane Avs/Mot: Silje Kristin Hoddevik http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148455 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Silje Kristin Hoddevik | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2141/2019 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Ferdigattest - 30/83 - Bergslibakken nr 3 og 5 Avs/Mot: GJESDAL BYGGTEKNIKK AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148434 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: GJESDAL BYGGTEKNIKK AS | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2120/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Ber om uttale - tilrettelagt kryssingsstad på toppen av Skarabakken fv. 654. Avs/Mot: STATENS VEGVESEN http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148423 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2109/2019 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Førebels svar på søknad - ID 858 - Fagarbeidarar / assistentar barn og ungdom Avs/Mot: Kennet Fagerstrand http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148459 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Kennet Fagerstrand | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2145/2019 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Søknad - ID 858 - Fagarbeidarar / assistentar barn og ungdom Avs/Mot: Kennet Fagerstrand http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148457 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kennet Fagerstrand | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2143/2019 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Kommunedelplan for helse og omsorg - utlegging til offentleg ettersyn Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148417 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2103/2019 | Avdeling: Bu- og habiliteringsavdelinga | Tittel: Detaljreguleringsplan for Leite Fritidsområde- Høyring/Utlegging til offentleg ettersyn. Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148054 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL m.fl. | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 1741/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Oppnevning av settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148448 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2134/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Endringer i valgforskriften Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148463 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2149/2019 | Avdeling: Dokumentsenter og politisk sekretariat | Tittel: Førebels svar på søknad - ID 870 - Institusjonar, heimetenester og kjøkken Avs/Mot: Frida Hjelmeseth Eksund http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148450 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Frida Hjelmeseth Eksund | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2136/2019 | Avdeling: Tenestekoordinering | Tittel: Søknad - ID 870 - Institusjonar, heimetenester og kjøkken Avs/Mot: Frida Hjelmeseth Eksund http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148449 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Frida Hjelmeseth Eksund | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2135/2019 | Avdeling: Tenestekoordinering | Tittel: Tinglysing av festekontrakt - 4/250/4 Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148451 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2137/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Oppseiing stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148418 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2104/2019 | Avdeling: Kulturavdelinga | Tittel: Halvard Astor Leine 25/10 Deling grunneigedom - Løyve til tiltak Avs/Mot: Halvard Astor Leine http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148433 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Halvard Astor Leine | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2119/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Førebels svar på søknad - ID 869 - Engasjement for fagperson psykisk helse Avs/Mot: Camilla Kleppe http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148462 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Camilla Kleppe | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2148/2019 | Avdeling: Psykisk helsevern | Tittel: Protokoll, partsliste og berekningsdokumentasjon Avs/Mot: Espen Bergø http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/146541 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: Espen Bergø | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 228/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Avslutting av sak - frådeling av tre eigedomar frå 33/30 Avs/Mot: SÆVIK INVEST AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148425 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: SÆVIK INVEST AS | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2111/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Ber om delutbetaling av tilskot frå næringsfondet. Avs/Mot: LIZEL AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148427 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: LIZEL AS | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2113/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Bjørnar Leine Kvalsund - 25/98 - Biogass-peis Avs/Mot: GAS TECH AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148419 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: GAS TECH AS | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2105/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Søknad - ID 869 - Engasjement for fagperson psykisk helse Avs/Mot: Camilla Kleppe http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148461 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Camilla Kleppe | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2147/2019 | Avdeling: Psykisk helsevern | Tittel: Komplettering av søknad Avs/Mot: TØMRER SERVICE AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148428 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: TØMRER SERVICE AS | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2114/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Uttale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148429 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2115/2019 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Ferdigattest - garasjebygg 58/50 Avs/Mot: Johan Ole Nybø Abeltun http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148414 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Johan Ole Nybø Abeltun | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2100/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Jan Rune Dalsøren - 54/87 - Naust Avs/Mot: Jan Rune Dalsøren http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148416 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Jan Rune Dalsøren | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2102/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Oppseiing av stilling. Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/148422 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 2108/2019 | Avdeling: Skuleavdelinga |