Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar Avs/Mot: Martine Almestad Nerland http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126554 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Martine Almestad Nerland | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10456/2017 | Avdeling: Barnehageavdelinga | Tittel: Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar Avs/Mot: Martine Almestad Nerland http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126551 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Martine Almestad Nerland | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10453/2017 | Avdeling: Barnehageavdelinga | Tittel: Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar Avs/Mot: Martine Almestad Nerland http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126552 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Martine Almestad Nerland | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10454/2017 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Erklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eigedom 46/87 Avs/Mot: Tømrer Prosjekt AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126589 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Tømrer Prosjekt AS | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10491/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Søknad - ID 543 - Vikarar i Bu- og habiliteringavdelinga Avs/Mot: Mia Kismul http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126550 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Mia Kismul | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10452/2017 | Avdeling: Bu- og habiliteringsavdelinga | Tittel: Søknad - ID 551 - Reinhald - tilfeldig vikar Avs/Mot: Martine Almestad Nerland http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126553 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Martine Almestad Nerland | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10455/2017 | Avdeling: Eigedomsavdelinga | Tittel: SAMFERDSELSPROSJEKT SOM IKKJE ER SJØLVFINANSIERANDE MÅ IKKJE BYGGAST Avs/Mot: Pål Vedeld Djupvik http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126572 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Pål Vedeld Djupvik | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10474/2017 | Avdeling: Dokumentsenter og politisk sekretariat | Tittel: Dispensasjon for naust på Jensholmen Avs/Mot: Redaksjon Vestlandsnytt http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126561 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Redaksjon Vestlandsnytt | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10463/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: KN-sak 54/17. Jensholmen Nord - klage etter kommunelova § 59 - klagehandsaming Avs/Mot: Sindre Reite m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126579 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Sindre Reite m.fl. | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10481/2017 | Avdeling: Dokumentsenter og politisk sekretariat | Tittel: Innvilga løyve til 12.09.2022 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126565 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10467/2017 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126547 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10449/2017 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Søknad om å ta skjenkeløyve ut av lokalet - Herøy gard Avs/Mot: Thon Hotel Fosnavåg http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126569 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Thon Hotel Fosnavåg | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10471/2017 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: VS: Myklebuståsen - ber om å få tilsendt opplysningar Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126574 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10476/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: SV: Myklebuståsen - ber om å få tilsendt opplysningar Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126564 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10466/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Myklebuståsen - oversending til advokat Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126557 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10459/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Myklebuståsen - ber om å få tilsendt opplysningar - oversending Avs/Mot: Advokat Jørund Knardal http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126556 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Advokat Jørund Knardal | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10458/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Tvist om eksisterande grenser 27/3 Avs/Mot: André Woldsund m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/125809 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: André Woldsund m.fl. | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 9711/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Drøfting med tillitsvalgt ang. tilsetting i ledig stillingsprosent i kjøkenavdelinga Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126590 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10492/2017 | Avdeling: Kjøkken Herøy og Myrvåg | Tittel: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Tussa Kraft - 27.09.2017 Avs/Mot: Tussa Kraft AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126571 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Tussa Kraft AS | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10473/2017 | Avdeling: Dokumentsenter og politisk sekretariat | Tittel: Fullføring av frådelingsvedtak Avs/Mot: Bjørn Perry Myrvåg http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126511 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Bjørn Perry Myrvåg | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10413/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Namn på eit nes og namn på gard nr. 87 Avs/Mot: Jetmund Kåre Voldnes m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126582 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Jetmund Kåre Voldnes m.fl. | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10484/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: svar på oppseiing Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126591 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10493/2017 | Avdeling: Grøn avdeling | Tittel: Trond Aasen 38/112 - Løyve til fasadeendring - Dispensasjon frå plankrav Avs/Mot: Trond Aasen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126563 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Trond Aasen | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10465/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Randi Urke 38/161 - Søknad om dispensasjon frå arealformål og pbl § 1-8 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126578 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL m.fl. | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10480/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Teikningar og dispensasjonssøknad Avs/Mot: Randi Urke http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126573 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Randi Urke | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10475/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Moltu bedehus 60/454 - Løyve til tiltak Avs/Mot: KJELLMAR TARBERG AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126581 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: KJELLMAR TARBERG AS | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10483/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Kjøp av grunn 34/1 - revidert tilbod og utfyllande informasjon Avs/Mot: Gerd Sandøy http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126575 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Gerd Sandøy | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10477/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Kartutsnitt Avs/Mot: Trond Aasen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126570 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Trond Aasen | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10472/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Avslutting sak, feilretting av grensene for gnr. 18 bnr. 10 Avs/Mot: Frode Kvalsvik http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126568 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Frode Kvalsvik | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10470/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Bekrefta nabovarsling Avs/Mot: 'msandvik@gjerde.com' http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/126580 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: 'msandvik@gjerde.com' | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 10482/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga |