Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Svarslipp søknad på stilling som pedagogisk leiar i Herøy kommune Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122512 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6415/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Svarslipp søknad på stilling som pedagogisk leiar i Herøy kommune Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122470 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6373/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Godkjenning - søknad om reiserett transporttenesta Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122492 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6395/2017 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Detaljregulering - reguleringsplan - endring - Eggesbøjorda - avklaring av motsegn Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122463 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6366/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Innsyn - utlevering av pasientjournal Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122460 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6363/2017 | Avdeling: Avdeling for Barn, Familie og Helse | Tittel: Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122487 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6390/2017 | Avdeling: Distrikt 2 | Tittel: Teieplikt Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122495 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6398/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Underskreven tidsavgrensa oppdragsavtale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122485 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6388/2017 | Avdeling: Distrikt 2 | Tittel: SENTRUMSTEIGEN AS FOSNAVÅG TERRASSE GNR. 34 BNR. 99 - FERDIGATTEST Avs/Mot: JOHN MOLDSKRED AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122466 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: JOHN MOLDSKRED AS | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6369/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122484 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6387/2017 | Avdeling: Distrikt 2 | Tittel: Underskreven tidsavgrensa oppdragsavtale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122483 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6386/2017 | Avdeling: Distrikt 2 | Tittel: Kommentar til punkt 6.5 i planomtale Avs/Mot: Halvard Magne Thorseth http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122517 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Halvard Magne Thorseth | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6420/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Offentlig høring - høringssvar Avs/Mot: Petter Mathias Olsen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122461 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Petter Mathias Olsen | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6364/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122507 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6410/2017 | Avdeling: Distrikt 2 | Tittel: Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122506 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6409/2017 | Avdeling: Distrikt 2 | Tittel: Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122505 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6408/2017 | Avdeling: Distrikt 2 | Tittel: Søknad om permisjon Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122521 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6424/2017 | Avdeling: Helsestasjon og skulehelseteneste - førebyggande | Tittel: Senioravtale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122515 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6418/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Arbeidsavtale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122166 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6069/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122509 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6412/2017 | Avdeling: Distrikt 2 | Tittel: Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122508 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6411/2017 | Avdeling: Distrikt 2 | Tittel: Kina Melbø og Ronny Lauvstad 59/81 Løyve til avkøyrsle Avs/Mot: Frank Robert Stenersen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122459 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: Frank Robert Stenersen | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6362/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Kursbevis - grunnopplæring i arbeidsmiljø Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122500 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6403/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122496 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6399/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Oppseiing av stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122472 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6375/2017 | Avdeling: Blå avdeling | Tittel: Kursbevis - grunnopplæring i arbeidsmiljø Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122499 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6402/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Retur av tinglyst dokument Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysing http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122479 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysing | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6382/2017 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Svar til Fylkesmannen på mottatt brev av 26. april 2017. Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122443 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6346/2017 | Avdeling: Pleie- og omsorgsavdelinga | Tittel: 17/183-5 002/2017 Serie godkjent - utsending etikettar Avs/Mot: IKA Møre og Romsdal IKS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122476 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: IKA Møre og Romsdal IKS | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6379/2017 | Avdeling: Dokumentsenter og politisk sekretariat | Tittel: Kursbevis - Lov om helsemessig og sosial beredskap og ROS ved institusjon Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/122503 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2017 | Journalnr: 6406/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga |