Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Tenestetidsattest Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131457 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 561/2018 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Attest til bruk i høve arbeidsgjevar Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131484 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 588/2018 | Avdeling: Blå avdeling | Tittel: Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131473 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 577/2018 | Avdeling: Bustadsosialt/flyktning/rus | Tittel: Karakterutskrift Studieprogram: Rus - samfunnsproblem, førebygging og behandling Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131486 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 590/2018 | Avdeling: Nestunet | Tittel: F-sak 4/18 Søknad om oppstart. Mindre endring av reguleringsplan Kvalsund. Avs/Mot: BT UTBYGGING AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131460 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: BT UTBYGGING AS | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 564/2018 | Avdeling: Dokumentsenter og politisk sekretariat | Tittel: Søknad om ekstra ressurs Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131455 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 559/2018 | Avdeling: Barnehageavdelinga | Tittel: Vedk. oppseiing av stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131470 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 574/2018 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Utkast til utbyggingsavtale Myklebuståsen Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131465 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 569/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: F-sak 10/18 Martin Leinebø - revidert søknad om kai, Leine hamn ytre Avs/Mot: Martin Andre Leinebø http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131462 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Martin Andre Leinebø | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 566/2018 | Avdeling: Dokumentsenter og politisk sekretariat | Tittel: Tenestetidsattest Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131458 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 562/2018 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Justert Stikningsplan Avs/Mot: Tømrer Service AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131464 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Tømrer Service AS | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 568/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Møte tysdag 16.01.18 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131438 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 542/2018 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131474 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 578/2018 | Avdeling: Bustadsosialt/flyktning/rus | Tittel: Klargjering plassering flytebrygge Avs/Mot: Stian Skåre Albertsen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131446 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Stian Skåre Albertsen | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 550/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: S.Storøy as - 30/134 - 2-mannsbustad Avs/Mot: DAKARK AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131199 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: DAKARK AS | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 303/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Sanitærabonnement - søknad/melding om endring Avs/Mot: S STORØY AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131456 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: S STORØY AS | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 560/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglysast Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131480 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 584/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Innkalling til dialogmøte 06.02.18 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131481 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 585/2018 | Avdeling: Myrvåg A, Distrikt 3 | Tittel: Søknad om ferdigattest Avs/Mot: INGENIØR SVEIN FURSETH http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131453 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: INGENIØR SVEIN FURSETH | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 557/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131441 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 545/2018 | Avdeling: Barnehageavdelinga | Tittel: Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131440 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 544/2018 | Avdeling: Barnehageavdelinga | Tittel: Vedk. avvikling av fødsels-/foreldrepermisjon Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131454 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 558/2018 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Tenestetidsattest Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131459 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 563/2018 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131485 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 589/2018 | Avdeling: Barnehageavdelinga | Tittel: Nabovarsling Herøy kommune Avs/Mot: Robert Myklebust http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131448 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Robert Myklebust | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 552/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Vitnemål og attestar Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131475 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 579/2018 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Søknad om startlån Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131478 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 582/2018 | Avdeling: Eigedomsavdelinga | Tittel: Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131487 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 591/2018 | Avdeling: Bustadsosialt/flyktning/rus | Tittel: Politiattest Avs/Mot: Gry Dragsund- Vike http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131482 Type: Internt notat | Avs/Mot: Gry Dragsund- Vike | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 586/2018 | Avdeling: Dokumentsenter og politisk sekretariat | Tittel: Førebels svar. Søknad - ID 770 - Fastlegeheimel Avs/Mot: Juliana Ferro Schuh http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/131443 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Juliana Ferro Schuh | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 547/2018 | Avdeling: Avdeling for Barn, Familie og Helse |