Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 38/295 Avs/Mot: Tove Elin Nedreberg http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145567 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Tove Elin Nedreberg | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14663/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Eigenfråsegn konsesjonsfridom 38/296 Avs/Mot: Sølvi Katrin Gjerde http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145566 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Sølvi Katrin Gjerde | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14662/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Erklæring om konsesjonsfridom 38/286 Avs/Mot: Prosteel AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145564 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Prosteel AS | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14660/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Erklæring om konsesjonsfridom 38/282 Avs/Mot: Prosteel AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145563 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Prosteel AS | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14659/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar Avs/Mot: Glenn Arnfinn Remøy http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145530 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Glenn Arnfinn Remøy | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14626/2018 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145559 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14655/2018 | Avdeling: Barnehageavdelinga | Tittel: Søknad - ID 552 - Lærar - tilfeldig vikar Avs/Mot: Glenn Arnfinn Remøy http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145531 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Glenn Arnfinn Remøy | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14627/2018 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Tilsetting i fast stilling som heimehjelp ved pleie og omsorg, praktisk bistand ytre Herøy Avs/Mot: Eli-Gunn Hartvigsen Botn http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145285 Type: Internt notat | Avs/Mot: Eli-Gunn Hartvigsen Botn | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14381/2018 | Avdeling: Pleie- og omsorgsavdelinga | Tittel: Ny kommunal barnehage på Leikong Avs/Mot: Foreldrerådstyret i Leikanger barnehage http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145536 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Foreldrerådstyret i Leikanger barnehage | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14632/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: OPPMODING OM OPPLYSNINGAR Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145551 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14647/2018 | Avdeling: Avdeling for Barn, Familie og Helse | Tittel: Endra møtetidspunkt for dialogmøte Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145570 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14666/2018 | Avdeling: B, Toftetun, Myklebusttun, Toftestøvegen, Solheim og avl. | Tittel: Bekrefting Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145569 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14665/2018 | Avdeling: B, Toftetun, Myklebusttun, Toftestøvegen, Solheim og avl. | Tittel: Referat frå møte 23.10.18. Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145535 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14631/2018 | Avdeling: Avdeling for Barn, Familie og Helse | Tittel: Søknad om vidareføring av permisjon pga. sjukdom til 1. mars 2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145539 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14635/2018 | Avdeling: Psykisk helsevern | Tittel: Referat frå møtet 7.9.18. Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145534 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14630/2018 | Avdeling: Avdeling for Barn, Familie og Helse | Tittel: Søknad om omplassering Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145568 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14664/2018 | Avdeling: B, Toftetun, Myklebusttun, Toftestøvegen, Solheim og avl. | Tittel: Attest på helsestatus Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145538 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14634/2018 | Avdeling: Psykisk helsevern | Tittel: Referat frå møtet 1.6.18 Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145533 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14629/2018 | Avdeling: Avdeling for Barn, Familie og Helse | Tittel: Notat/referat frå møte 19. november 2018 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145537 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14633/2018 | Avdeling: Psykisk helsevern | Tittel: Søknad om vidareføring av permisjon pga. sjukdom til 1. mars 2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145528 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14624/2018 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Møte i eldrerådet 03.12.2018 Avs/Mot: Mona Grethe Ryssevik http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145550 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: Mona Grethe Ryssevik | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14646/2018 | Avdeling: Dokumentsenter og politisk sekretariat | Tittel: Innkalling til forhandlingar etter § 7-1 Hovudavtalen Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145553 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14649/2018 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Uttale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145548 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14644/2018 | Avdeling: Skuleavdelinga | Tittel: Utvida klagefrist Avs/Mot: Aurvoll og Furesund http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145532 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Aurvoll og Furesund | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14628/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: VS: Til gjennomlesing Avs/Mot: Jann Flatval http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145545 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Jann Flatval | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14641/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Protokoll, partsliste, kart og beregningsdokumentasjon Avs/Mot: Marianne Bolstad Andresen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145562 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: Marianne Bolstad Andresen | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14658/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Tenestetidsattest Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145529 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14625/2018 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Uttale frå eldrerådet i møte 03.12.2018 Avs/Mot: Ole Magne Rotevatn http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145552 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: Ole Magne Rotevatn | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14648/2018 | Avdeling: Dokumentsenter og politisk sekretariat | Tittel: Avslutting av sak - frådeling av tomt 12/43 Avs/Mot: Svein Peder Voldsund http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145555 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Svein Peder Voldsund | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14651/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Hareid Rotary Klubb 41/1 mfl.- Sluttgodkjenning av SMIL-tilskot til oppsetjing av "Opplysningsskilt" til kvernhus som står ved Hareidselva, journal nr. 14/151703, Hareid 1517. Avs/Mot: HAREID ROTARY KLUBB http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/145500 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: HAREID ROTARY KLUBB | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 14596/2018 | Avdeling: Avdeling landbruk |