Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar Avs/Mot: Elena Riise http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129366 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Elena Riise | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13264/2017 | Avdeling: Barnehageavdelinga | Tittel: Eigenerklæring om konsesjonsfridom ved erverv av fast eigedom Avs/Mot: Stemmedalen Vasslag SA http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129415 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Stemmedalen Vasslag SA | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13313/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Eigenfråsegn konsesjonsfritak gnr. 17/53. Avs/Mot: NORDIC RESORT AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129379 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: NORDIC RESORT AS | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13277/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Melding om konsesjonsfritak gnr. 29/10 - arveoppgjer. Avs/Mot: Roar Harald Brudevoll http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129378 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Roar Harald Brudevoll | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13276/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Søknad om vidare sjukepermisjon Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129416 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13314/2017 | Avdeling: Eigedomsavdelinga | Tittel: Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale. Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129368 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13266/2017 | Avdeling: Dagtilboda | Tittel: Skøyte til tinglysing Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129422 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13320/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Innsending av årsbudsjett for 2018 og økonomiplan 2019-2021 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129400 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13298/2017 | Avdeling: Økonomiavdelinga | Tittel: Svarslipp. Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129372 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13270/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Arbeidsavtale Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129413 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13311/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Vedlegg til protokoll lønsforhandlingar 2017. Avs/Mot: Ann Kristin Eiken http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129419 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: Ann Kristin Eiken | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13317/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Vitnemål. Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129381 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13279/2017 | Avdeling: Toftetunet, Myklebusttunet og Solheim | Tittel: Sissel Vigdel - 42/11 seksjon 3 - Løyve til utviding hems og innvendig endring taksperrer i naust Avs/Mot: Sissel Vigdel http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129395 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Sissel Vigdel | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13293/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Referat frå kapittelvise drøftingsmøte. Avs/Mot: Ann Kristin Eiken http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129418 Type: Internt notat | Avs/Mot: Ann Kristin Eiken | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13316/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: INNSTILLING UTLYSING FAGARBEIDAR PSYKISK HELSE Avs/Mot: Eli-Gunn Hartvigsen Botn http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129389 Type: Internt notat | Avs/Mot: Eli-Gunn Hartvigsen Botn | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13287/2017 | Avdeling: Psykisk helsevern | Tittel: Referat frå lønspolitisk drøftingsmøte. Avs/Mot: Ann Kristin Eiken http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129417 Type: Internt notat | Avs/Mot: Ann Kristin Eiken | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13315/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Orientering om avgjerd. Avs/Mot: Søre Sunnmøre Tingrett http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129373 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Søre Sunnmøre Tingrett | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13271/2017 | Avdeling: Skatteavdelinga | Tittel: Enighetsprotokoll lokale forhandlingar 2017. Den Norske Legeforening. Avs/Mot: Ann Kristin Eiken http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129414 Type: Internt notat | Avs/Mot: Ann Kristin Eiken | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13312/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Avslutning i sak om utlegg Avs/Mot: Lensmannen i Herøy og Sande http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129401 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Lensmannen i Herøy og Sande | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13299/2017 | Avdeling: Økonomiavdelinga | Tittel: Enighetsprotokoll lokale forhandlingar 2017. NITO. Avs/Mot: Ann Kristin Eiken http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129410 Type: Internt notat | Avs/Mot: Ann Kristin Eiken | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13308/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: UTTALE TIL SØKNAD OM SJUKEPERMISJON Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129398 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13296/2017 | Avdeling: Psykisk helsevern | Tittel: Salskontroll Avs/Mot: SECURITAS AS http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129374 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13272/2017 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Enighetsprotokoll lokale forhandlingar 2017. Norsk Juristforbund. Avs/Mot: Ann Kristin Eiken http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129408 Type: Internt notat | Avs/Mot: Ann Kristin Eiken | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13306/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Førebels svar på søknad - ID 761 - Byggesakshandsamar Avs/Mot: Emma Engelsen Spratt http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129421 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Emma Engelsen Spratt | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13319/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Søknad - ID 761 - Byggesakshandsamar Avs/Mot: Emma Engelsen Spratt http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129420 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Emma Engelsen Spratt | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13318/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Fullført frådelingsvedtak og oppmåling Avs/Mot: Henrik Jan Sande m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129375 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Henrik Jan Sande m.fl. | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13273/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Enighetsprotokoll lokale forhandlingar 2017. Norsk Psykologiforening. Avs/Mot: Ann Kristin Eiken http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129406 Type: Internt notat | Avs/Mot: Ann Kristin Eiken | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13304/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Enighetsprotokoll lokale forhandlingar 2017. Norsk Sykepleierforbund. Avs/Mot: Ann Kristin Eiken http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129405 Type: Internt notat | Avs/Mot: Ann Kristin Eiken | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13303/2017 | Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelinga | Tittel: Utbygginga på Mjølstadneset - Grense mot gnr/bnr 22/8 Avs/Mot: Espen Bårdsnes Dypvik http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129387 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Espen Bårdsnes Dypvik | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13285/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelinga | Tittel: Underskriven arbeidsavtale. Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/DocumentDetails/129382 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 13280/2017 | Avdeling: Gul avdeling, distrikt 1 |