Postliste http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/ innsyn.ssikt.no Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/148405 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Graham Crystal Jem | Journaldato: 14.02.2019 | RegistryNumber: 2091/2019 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/148257 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Graham Crystal Jem | Journaldato: 12.02.2019 | RegistryNumber: 1944/2019 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/147054 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Ingvill Larsen Frøysok | Journaldato: 17.01.2019 | RegistryNumber: 741/2019 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/146599 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Ingvill Larsen Frøysok | Journaldato: 07.01.2019 | RegistryNumber: 286/2019 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/146597 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Oddny Andrea Einang | Journaldato: 07.01.2019 | RegistryNumber: 284/2019 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/146498 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Oddny Andrea Einang | Journaldato: 04.01.2019 | RegistryNumber: 185/2019 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145607 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Davor Barisic | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 14703/2018 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145594 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Davor Barisic | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 14690/2018 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145091 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kristin Rindalsholt Gjerde | Journaldato: 27.11.2018 | RegistryNumber: 14187/2018 | Skuleavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144924 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Pavla Zakova | Journaldato: 22.11.2018 | RegistryNumber: 14020/2018 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144827 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Pavla Zakova | Journaldato: 21.11.2018 | RegistryNumber: 13923/2018 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144298 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Crystal Jem Graham | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 13394/2018 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144250 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Graham Crystal Jem | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 13346/2018 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144222 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Elisabeth Larsen Hovden | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 13318/2018 | Skuleavdelinga Eigenerklæring om konsesjonsfridom gnr. 38/311 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/146366 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: EUROBYGG FOSNAVÅG AS | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 53/2019 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 33/133 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/146232 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15328/2018 | Utviklingsavdelinga Underskriven eigenfråsegn 16/140 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145957 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.12.2018 | RegistryNumber: 15053/2018 | Utviklingsavdelinga Underskriven eigenfråsegn 16/140 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145956 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.12.2018 | RegistryNumber: 15052/2018 | Utviklingsavdelinga Underskriven eigenfråsegn 20/28 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145954 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.12.2018 | RegistryNumber: 15050/2018 | Utviklingsavdelinga Underskreven eigenfråsegn om konsesjonsfridom 26/254 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145643 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 14739/2018 | Utviklingsavdelinga Underskriven eigenfråsegn om konsesjonsfridom 26/254 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145642 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 14738/2018 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn 45/121 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145633 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Ramannan Shanmuganathan | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 14729/2018 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 38/295 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145567 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Tove Elin Nedreberg | Journaldato: 07.12.2018 | RegistryNumber: 14663/2018 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn konsesjonsfridom 38/296 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145566 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Sølvi Katrin Gjerde | Journaldato: 07.12.2018 | RegistryNumber: 14662/2018 | Utviklingsavdelinga Erklæring om konsesjonsfridom 38/286 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145564 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Prosteel AS | Journaldato: 07.12.2018 | RegistryNumber: 14660/2018 | Utviklingsavdelinga Herøy kommune: Fosnavåg hamn - Oversending av forprosjekt http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/148235 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: KYSTVERKET MIDT-NORGE m.fl. | Journaldato: 12.02.2019 | RegistryNumber: 1922/2019 | Utviklingsavdelinga Erklæring om konsesjonsfridom 38/282 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145563 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Prosteel AS | Journaldato: 07.12.2018 | RegistryNumber: 14659/2018 | Utviklingsavdelinga Særutskrift K-sak 6/19: Forprosjekt: Utdjuping av Fosnavåg hamn http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/147801 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 04.02.2019 | RegistryNumber: 1488/2019 | Dokumentsenter og politisk sekretariat Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr. 33/123 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145355 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Steven Jon Rooney | Journaldato: 04.12.2018 | RegistryNumber: 14451/2018 | Utviklingsavdelinga Kommunikasjon: Status for prosjektet http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/147247 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: 'Aurdal, Thomas' | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 934/2019 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr. 33/123 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145354 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: June A Vågsholm Rooney | Journaldato: 04.12.2018 | RegistryNumber: 14450/2018 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr. 40/87 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145193 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Wenche H Helde Ulvestad | Journaldato: 29.11.2018 | RegistryNumber: 14289/2018 | Utviklingsavdelinga Underskreve skjema om konsesjonsfridom 11/3,9 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145097 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Erna Jorun Sævik | Journaldato: 27.11.2018 | RegistryNumber: 14193/2018 | Utviklingsavdelinga 17/2334 Spørsmål om forskottering og overføring av forvaltningsansvar til fylkesregionane http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144709 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Samferdselsdepartementet | Journaldato: 19.11.2018 | RegistryNumber: 13805/2018 | Utviklingsavdelinga Underskreve skjema om konsesjonsfridom 11/43,166 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145096 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Erna Jorun Sævik | Journaldato: 27.11.2018 | RegistryNumber: 14192/2018 | Utviklingsavdelinga Referat frå møte med Kystverket 12.11.2018: Forprosjekt, vegen vidare. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144379 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.11.2018 | RegistryNumber: 13475/2018 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr. 40/2 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144677 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Grete Bodil Liavåg Notøy | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 13773/2018 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 79/23 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144427 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Ingunn Sølvi Leikanger Aasen | Journaldato: 14.11.2018 | RegistryNumber: 13523/2018 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 38/192,196 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144426 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Ruth Borghild Notø | Journaldato: 14.11.2018 | RegistryNumber: 13522/2018 | Utviklingsavdelinga Tenestetidsattest http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/148292 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.02.2019 | RegistryNumber: 1979/2019 | Personal- og organisasjonsavdelinga Førebels svar på søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/148454 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Oddgeir Valen | Journaldato: 15.02.2019 | RegistryNumber: 2140/2019 | Skuleavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/148453 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Oddgeir Valen | Journaldato: 15.02.2019 | RegistryNumber: 2139/2019 | Skuleavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/148258 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Graham Crystal Jem | Journaldato: 12.02.2019 | RegistryNumber: 1945/2019 | Skuleavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/147947 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.02.2019 | RegistryNumber: 1634/2019 | Skuleavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/146696 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Ida Marie Helsem Nørvåg | Journaldato: 10.01.2019 | RegistryNumber: 383/2019 | Skuleavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/146600 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Ingvill Larsen Frøysok | Journaldato: 07.01.2019 | RegistryNumber: 287/2019 | Skuleavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/146425 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Filip Frøystad | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 112/2019 | Skuleavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/146335 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Ana Angelica Andrade Moura | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 22/2019 | Skuleavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145530 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Glenn Arnfinn Remøy | Journaldato: 07.12.2018 | RegistryNumber: 14626/2018 | Skuleavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145092 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kristin Rindalsholt Gjerde | Journaldato: 27.11.2018 | RegistryNumber: 14188/2018 | Skuleavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144691 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Moses Onen | Journaldato: 19.11.2018 | RegistryNumber: 13787/2018 | Skuleavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144251 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Graham Crystal Jem | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 13347/2018 | Skuleavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144224 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Elisabeth Larsen Hovden | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 13320/2018 | Skuleavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144223 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Tatjana Voldsund | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 13319/2018 | Skuleavdelinga Innmelding skutt hjort Ringstaddal hjortevald http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/146354 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: 'Øystein Haddal' | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 41/2019 | Avdeling landbruk Innmelding skutt hjort Ringstaddal hjortevald http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/146353 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Øystein Haddal | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 40/2019 | Avdeling landbruk Innmelding skutt hjort Ringstaddal hjortevald http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/146352 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: 'Øystein Haddal' | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 39/2019 | Avdeling landbruk Innmelding skutt hjort Ringstaddal hjortevald http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/146349 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Øystein Haddal | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 36/2019 | Avdeling landbruk Skutte dyr i Eiksund Storvald 13.12.2018 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145977 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Leon Kvalsund | Journaldato: 17.12.2018 | RegistryNumber: 15073/2018 | Avdeling landbruk SV: Skutte dyr i Eiksund Storvald 05.12.2018 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145469 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: 'Leon Kvalsund' | Journaldato: 06.12.2018 | RegistryNumber: 14565/2018 | Avdeling landbruk Skutte dyr i Eiksund Storvald 05.12.2018 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145468 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Leon Kvalsund | Journaldato: 06.12.2018 | RegistryNumber: 14564/2018 | Avdeling landbruk SV: Felt Hjort http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145234 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: 'Jonny Holstad' | Journaldato: 30.11.2018 | RegistryNumber: 14330/2018 | Avdeling landbruk Felt Hjort http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145233 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Jonny Holstad | Journaldato: 30.11.2018 | RegistryNumber: 14329/2018 | Avdeling landbruk SV: Innmelding 13 2018 Fløvald http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145089 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: 'holaabakk' | Journaldato: 27.11.2018 | RegistryNumber: 14185/2018 | Avdeling landbruk Vedtak om redusert foreldrebetaling http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/148147 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.02.2019 | RegistryNumber: 1834/2019 | Barnehageavdelinga Innmelding 13 2018 Fløvald http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145088 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: holaabakk | Journaldato: 27.11.2018 | RegistryNumber: 14184/2018 | Avdeling landbruk Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/148136 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.02.2019 | RegistryNumber: 1823/2019 | Barnehageavdelinga SV: Felte dyr i Eiksund storvald 24.11.2018 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145086 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: 'Audun Eikrem' | Journaldato: 27.11.2018 | RegistryNumber: 14182/2018 | Avdeling landbruk VS: Felte dyr i Eiksund storvald 24.11.2018 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145085 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Audun Eikrem | Journaldato: 27.11.2018 | RegistryNumber: 14181/2018 | Avdeling landbruk Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/146318 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 5/2019 | Barnehageavdelinga SV: Innmelding nr 12 2018 Fløvald http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144943 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: 'holaabakk' | Journaldato: 23.11.2018 | RegistryNumber: 14039/2018 | Avdeling landbruk Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/146086 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 15182/2018 | Barnehageavdelinga Innmelding nr 12 2018 Fløvald http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144942 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: holaabakk | Journaldato: 23.11.2018 | RegistryNumber: 14038/2018 | Avdeling landbruk SV: Felte dyr i Eiksund Storvald 21.11.2018 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144862 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: 'Leon Kvalsund' | Journaldato: 22.11.2018 | RegistryNumber: 13958/2018 | Avdeling landbruk Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145559 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2018 | RegistryNumber: 14655/2018 | Barnehageavdelinga Felte dyr i Eiksund Storvald 21.11.2018 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144860 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Leon Kvalsund | Journaldato: 22.11.2018 | RegistryNumber: 13956/2018 | Avdeling landbruk Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145292 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 14388/2018 | Barnehageavdelinga Innmelding nr 11 2018 Fløvald http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144831 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Hans Ole Låbakk | Journaldato: 21.11.2018 | RegistryNumber: 13927/2018 | Avdeling landbruk Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145291 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 14387/2018 | Barnehageavdelinga Innmelding nr 11 2018 Fløvald http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144830 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Hans Ola Låbakk | Journaldato: 21.11.2018 | RegistryNumber: 13926/2018 | Avdeling landbruk Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145014 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2018 | RegistryNumber: 14110/2018 | Barnehageavdelinga SV: Felte dyr i Eiksund storvald 20.11.2018 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144829 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: 'Leon Kvalsund' | Journaldato: 21.11.2018 | RegistryNumber: 13925/2018 | Avdeling landbruk Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144971 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2018 | RegistryNumber: 14067/2018 | Barnehageavdelinga Felte dyr i Eiksund storvald 20.11.2018 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144828 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Leon Kvalsund | Journaldato: 21.11.2018 | RegistryNumber: 13924/2018 | Avdeling landbruk Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144953 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2018 | RegistryNumber: 14049/2018 | Barnehageavdelinga SV: Felte dyr i Eiksund Storvald 11.11.2018 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144240 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: 'Leon Kvalsund' | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 13336/2018 | Avdeling landbruk Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144950 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2018 | RegistryNumber: 14046/2018 | Barnehageavdelinga Felte dyr i Eiksund Storvald 11.11.2018 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144239 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Leon Kvalsund | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 13335/2018 | Avdeling landbruk SV: Hjort http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144238 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: 'Øyvind Garshol' | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 13334/2018 | Avdeling landbruk Hjort http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144237 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Øyvind Garshol | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 13333/2018 | Avdeling landbruk Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144672 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 13768/2018 | Heimeteneste ytre Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144671 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 13767/2018 | Heimeteneste ytre Søknad - ID 543 - Bu- og habiliteringsavdelinga- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/147418 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Thea Olsen Eimhjellen | Journaldato: 28.01.2019 | RegistryNumber: 1105/2019 | Bu- og habiliteringsavdelinga Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144670 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 13766/2018 | Heimeteneste ytre Søknad - ID 543 - Bu- og habiliteringsavdelinga- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/147248 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Erin Helsem Bakke | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 935/2019 | Bu- og habiliteringsavdelinga Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/144669 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 13765/2018 | Heimeteneste ytre Søknad - ID 543 - Bu- og habiliteringsavdelinga- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/146889 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Firowayni Tare Ande | Journaldato: 15.01.2019 | RegistryNumber: 576/2019 | Bu- og habiliteringsavdelinga Søknad - ID 543 - Bu- og habiliteringsavdelinga- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/146497 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Andrine Helen Hartviksen | Journaldato: 04.01.2019 | RegistryNumber: 184/2019 | Bu- og habiliteringsavdelinga Søknad - ID 543 - Bu- og habiliteringsavdelinga- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/146227 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Johanne Saunes | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15323/2018 | Bu- og habiliteringsavdelinga Søknad - ID 543 - Bu- og habiliteringsavdelinga- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/145581 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Phengpongrung Nuchjaree | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 14677/2018 | Bu- og habiliteringsavdelinga