Postliste http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/ innsyn.ssikt.no Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154441 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Jevgenia Evert | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8126/2019 | Skuleavdelinga Tenestetidsattest http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154582 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 8267/2019 | Personal- og organisasjonsavdelinga Gravplassanalyse Bergsøy/Leinøya - Innsigelse fra grunneier, Grønhaug Gard http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154547 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Anders Leif Nedreberg | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 8232/2019 | Utviklingsavdelinga Skjenkekontroll m/røyk http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154490 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8175/2019 | Servicetorget Forespørsel kom avg vår ref 810190080 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154669 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Johannessen, Gøril | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 8354/2019 | Servicetorget ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154500 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8185/2019 | Skuleavdelinga Restanse kommunale avgifter 3-0004/19 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154647 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Henning Jarnes | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 8332/2019 | Servicetorget ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154501 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8186/2019 | Skuleavdelinga Bestilling - Meglerpakke på Leitet 12 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154646 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Yvonne Kirkenes Kopperstad | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 8331/2019 | Servicetorget ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154502 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8187/2019 | Skuleavdelinga ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154503 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8188/2019 | Skuleavdelinga Storesteinråsa 14/ Bestilling av informasjon http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154516 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8201/2019 | Servicetorget Søknad - ID 552 - Lærar - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154705 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Signe Sundgot Hatløy | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8390/2019 | Skuleavdelinga ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154504 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8189/2019 | Skuleavdelinga 22190076/ Huldalsvegen 4/ Bestilling av informasjon http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154384 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 8069/2019 | Servicetorget ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154505 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8190/2019 | Skuleavdelinga ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154507 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8192/2019 | Skuleavdelinga Førebels svar på søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154715 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Tor Ivar Gullvåg | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8400/2019 | Skuleavdelinga ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154508 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8193/2019 | Skuleavdelinga Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154714 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Tor Ivar Gullvåg | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8399/2019 | Skuleavdelinga ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154509 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8194/2019 | Skuleavdelinga Førebels svar på søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154713 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Rikke Urke Remøy | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8398/2019 | Skuleavdelinga ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154510 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8195/2019 | Skuleavdelinga Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154711 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Rikke Urke Remøy | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8396/2019 | Skuleavdelinga ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154511 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8196/2019 | Skuleavdelinga Førebels svar på søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154710 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Anette Kopperstad | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8395/2019 | Skuleavdelinga ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154457 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8142/2019 | Skuleavdelinga Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154709 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Anette Kopperstad | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8394/2019 | Skuleavdelinga ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154459 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8144/2019 | Skuleavdelinga Førebels svar på søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154708 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Aija Zalane | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8393/2019 | Skuleavdelinga ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154461 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8146/2019 | Skuleavdelinga Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154707 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Aija Zalane | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8392/2019 | Skuleavdelinga ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154462 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8147/2019 | Skuleavdelinga Førebels svar. Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154672 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Astrid Elise Øvrelid | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 8357/2019 | Skuleavdelinga ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154463 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8148/2019 | Skuleavdelinga Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154671 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Astrid Elise Øvrelid | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 8356/2019 | Skuleavdelinga ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154465 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8150/2019 | Skuleavdelinga Førebels svar. Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154640 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Karoline Moen | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 8325/2019 | Skuleavdelinga ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154466 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8151/2019 | Skuleavdelinga Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154639 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Karoline Moen | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 8324/2019 | Skuleavdelinga ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154467 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8152/2019 | Skuleavdelinga Graveløyve - Tussa IKT AS - FTH Nærøya http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154770 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: TUSSA IKT AS | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8455/2019 | Anlegg- og driftsavdelinga Førebels svar. Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154638 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Rita Sæbø | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 8323/2019 | Skuleavdelinga ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154468 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8153/2019 | Skuleavdelinga Fv 654 og fv 20 Arbeid i Herøy kommune http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154787 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8472/2019 | Anlegg- og driftsavdelinga Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154637 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Rita Sæbø | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 8322/2019 | Skuleavdelinga ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154471 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8156/2019 | Skuleavdelinga SV: Justert Teigebogen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154773 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Terje Gjelseth | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8458/2019 | Utviklingsavdelinga Førebels svar. Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154636 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 8321/2019 | Skuleavdelinga ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154474 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8159/2019 | Skuleavdelinga Søknad med grunn- og utbyggingsavtale for fiber til heimen - FTH Nærøya. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154513 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: TUSSA IKT AS | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8198/2019 | Anlegg- og driftsavdelinga SV: Justert Teigebogen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154761 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Terje Gjelseth m.fl. | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8446/2019 | Utviklingsavdelinga Godkjent arbeidsvarslingsplan for arbeid langs fv. 20 og fv 654 i Herøy kommune http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154690 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ArbeidsvarslingMR | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8375/2019 | Anlegg- og driftsavdelinga Brev om oppfølging av driveplikta på 40/37 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154678 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Asbjørn Røren | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 8363/2019 | Avdeling landbruk Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154635 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 8320/2019 | Skuleavdelinga ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154475 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8160/2019 | Skuleavdelinga SV: Justert Teigebogen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154760 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Terje Gjelseth | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8445/2019 | Utviklingsavdelinga Endringstillatelse - Nedsetting av kum i fortau http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154670 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 8355/2019 | Anlegg- og driftsavdelinga Førebels svar. Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154633 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Anita Reite Hansen | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 8318/2019 | Skuleavdelinga ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154476 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8161/2019 | Skuleavdelinga Brev om oppfølging av driveplikta på 54/2 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154523 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Hans Otto Rise | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8208/2019 | Avdeling landbruk Justert Teigebogen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154758 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Svein Holmen | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8443/2019 | Utviklingsavdelinga Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154632 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Anita Reite Hansen | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 8317/2019 | Skuleavdelinga Tilbakemelding på gravemelding for arbeid ved Myklebustvegen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154559 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: NOMELAND MASKIN AS | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 8244/2019 | Anlegg- og driftsavdelinga Brev om oppfølging av driveplikta på 47/5, 14 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154521 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Halvard Grimstad | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8206/2019 | Avdeling landbruk ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154477 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8162/2019 | Skuleavdelinga Førebels svar. Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154555 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 8240/2019 | Skuleavdelinga SV: Vurdering av motsegn - Herøy kommune - detaljreguleringsplan for Teigebogen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154541 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Terje Gjelseth | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 8226/2019 | Utviklingsavdelinga Brev om oppfølging av driveplikt på gnr.40 bnr. 87 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154517 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Jostein Bratli | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8202/2019 | Avdeling landbruk ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154478 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8163/2019 | Skuleavdelinga Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154554 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 8239/2019 | Skuleavdelinga VS: Vurdering av motsegn - Herøy kommune - detaljreguleringsplan for Teigebogen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154540 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Terje Gjelseth | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 8225/2019 | Utviklingsavdelinga Saksnr 2019/435 - OPPFØLGING AV DRIVEPLIKT PÅ JORDBRUKSAREAL http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154449 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: JØRN AURVÅG | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8134/2019 | Avdeling landbruk ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154479 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8164/2019 | Skuleavdelinga Førebels svar. Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154553 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Andrea Sandnes | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 8238/2019 | Skuleavdelinga ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154481 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8166/2019 | Skuleavdelinga Gravemelding http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154499 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: NOMELAND MASKIN AS | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8184/2019 | Anlegg- og driftsavdelinga Brev om oppfølging av driveplikt på 41/13 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154411 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Tove Margrete Grønnevet | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 8096/2019 | Avdeling landbruk Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154552 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Andrea Sandnes | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 8237/2019 | Skuleavdelinga ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154482 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8167/2019 | Skuleavdelinga Oversending av klagesak, detaljreguleringsplan for Nedre Sørlia planID 201801, Herøy kommune. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154438 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Møre og Romsdal | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8123/2019 | Utviklingsavdelinga Uttale til planforslag reguleringsendring Bergshaugen nord. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154779 Type: Internt notat | Avs/Mot: Tanja Rafteseth | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8464/2019 | Dokumentsenter og politisk sekretariat Førebels svar. Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154551 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Eva Øvrelid Hasfjord | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 8236/2019 | Skuleavdelinga ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154483 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8168/2019 | Skuleavdelinga Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154550 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Eva Øvrelid Hasfjord | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 8235/2019 | Skuleavdelinga Førebels svar på søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154443 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Gry Takset | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8128/2019 | Skuleavdelinga Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154442 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Gry Takset | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8127/2019 | Skuleavdelinga Førebels svar på søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154418 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 8103/2019 | Skuleavdelinga Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154417 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 8102/2019 | Skuleavdelinga Førebels svar på søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154404 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Anita Håvik | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 8089/2019 | Skuleavdelinga Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154403 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Anita Håvik | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 8088/2019 | Skuleavdelinga Førebels svar på søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154402 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Cecilie Engjaberg | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 8087/2019 | Skuleavdelinga Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154401 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Cecilie Engjaberg | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 8086/2019 | Skuleavdelinga Førebels svar på søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154397 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Erika Palacios Torvholm | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 8082/2019 | Skuleavdelinga Arbeidsavtale http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154425 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 8110/2019 | Personal- og organisasjonsavdelinga Søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154396 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Erika Palacios Torvholm | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 8081/2019 | Skuleavdelinga Stengt bevillingsstad. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154491 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8176/2019 | Servicetorget Førebels svar på søknad - ID 897 - 60% stilling kontormedarbeidar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154395 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Hanne Thorsen | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 8080/2019 | Skuleavdelinga Oppseiing http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/106106 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 4756/2016 | Personal- og organisasjonsavdelinga Førebels svar - oppfølging av ulovleg tiltak i strandsona 53/25 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/154809 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Frode Berg Tjervåg | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8494/2019 | Utviklingsavdelinga