Postliste http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/ innsyn.ssikt.no Vegnamnskilter på fylkesvegar i Herøy 1515 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/127180 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 25.09.2017 | RegistryNumber: 11082/2017 | Utviklingsavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129201 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Olena Riise | Journaldato: 14.11.2017 | RegistryNumber: 13099/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128396 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Bertine Lied | Journaldato: 25.10.2017 | RegistryNumber: 12294/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128347 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Bertine Lied | Journaldato: 24.10.2017 | RegistryNumber: 12245/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/126784 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2017 | RegistryNumber: 10686/2017 | Bu- og habiliteringsavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/126775 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Milena Tuleshkova | Journaldato: 20.09.2017 | RegistryNumber: 10677/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/126747 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Milena Tuleshkova | Journaldato: 19.09.2017 | RegistryNumber: 10649/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/126554 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Martine Almestad Nerland | Journaldato: 15.09.2017 | RegistryNumber: 10456/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/126551 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Martine Almestad Nerland | Journaldato: 15.09.2017 | RegistryNumber: 10453/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/126512 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2017 | RegistryNumber: 10414/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/126479 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Sørdal Rita | Journaldato: 14.09.2017 | RegistryNumber: 10381/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/126375 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Martine Tarberg Røren | Journaldato: 11.09.2017 | RegistryNumber: 10277/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/126022 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Karolina Oszczyk | Journaldato: 01.09.2017 | RegistryNumber: 9924/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125953 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Karolina Oszczyk | Journaldato: 31.08.2017 | RegistryNumber: 9855/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125939 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Oda Huldal | Journaldato: 31.08.2017 | RegistryNumber: 9841/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125856 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Oda Huldal | Journaldato: 29.08.2017 | RegistryNumber: 9758/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125776 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Håkon Monsen | Journaldato: 28.08.2017 | RegistryNumber: 9678/2017 | Skuleavdelinga F-sak 181/17. Særutskrift Forskottering av Fosnavåg hamn - uttale til budsjettprosessen i Stortinget 2018. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129303 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 15.11.2017 | RegistryNumber: 13201/2017 | Dokumentsenter og politisk sekretariat Søknad post 39: Søknad om midlar til oppryddingstiltak i forureina grunn og sjøbotn – Fosnavåg hamn http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/127986 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: 'post@miljodir.no' | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 11884/2017 | Utviklingsavdelinga Ekstra vedlegg til søknad om midlar til oppryddingstiltak i forureina grunn og sjøbotn. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/127985 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 11883/2017 | Utviklingsavdelinga Søknad: Midlar til oppryddingstiltak i forureina grunn og sjøbotn. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/127974 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 13.10.2017 | RegistryNumber: 11872/2017 | Utviklingsavdelinga Avslag på søknad om tilskot - Miljøopprydding Fosnavåg hamn. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/126910 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 22.09.2017 | RegistryNumber: 10812/2017 | Utviklingsavdelinga Tenestetidsattest http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129038 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2017 | RegistryNumber: 12936/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Tenestetidsattest http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128950 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.11.2017 | RegistryNumber: 12848/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Spørsmål om tilbod på komplett leveranse av klatrepark i Fosnavågparken. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128805 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Tanja Rafteseth | Journaldato: 02.11.2017 | RegistryNumber: 12703/2017 | Utviklingsavdelinga Spørsmål om tilbod på komplett leveranse av klatrepark i Fosnavågparken. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128804 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Tanja Rafteseth | Journaldato: 02.11.2017 | RegistryNumber: 12702/2017 | Utviklingsavdelinga SV: Mindre endring av reguleringsplan for indre Bergsøy eigedom 28/6 Bergshaugen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/126282 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Erlend Sporstøl Vikestrand | Journaldato: 07.09.2017 | RegistryNumber: 10184/2017 | Utviklingsavdelinga Tilbod på klatrejungel i Fosnavågparken http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128802 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Rune Berge | Journaldato: 02.11.2017 | RegistryNumber: 12700/2017 | Utviklingsavdelinga Avslutning av sivil sak i konfliktrådet http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/126273 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2017 | RegistryNumber: 10175/2017 | Utviklingsavdelinga VS: Re: Spørsmål om tilbod på komplett leveranse av klatrepark i Fosnavågparken - OBS! NY, UTSETT FRIST til måndag 4. september kl 11:00 - Vennligst bekreft mottatt mail http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/126013 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: 'torunn@gronnefingre.no' | Journaldato: 01.09.2017 | RegistryNumber: 9915/2017 | Utviklingsavdelinga Møte i konfliktrådet - oversending sak til meklar. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125331 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2017 | RegistryNumber: 9233/2017 | Utviklingsavdelinga Spørsmål om kjøp eller alternativt leige av areal i Fosnavågparken. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125891 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Leifmar Andrea Andreassen m.fl. | Journaldato: 30.08.2017 | RegistryNumber: 9793/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom 22/45,58 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129071 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Mjølstadneset Eiendom AS | Journaldato: 09.11.2017 | RegistryNumber: 12969/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 76/152 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129035 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Pål Hjertvik | Journaldato: 08.11.2017 | RegistryNumber: 12933/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 3/81 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129023 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Oddmun Kopperstad | Journaldato: 08.11.2017 | RegistryNumber: 12921/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenerklæring om konsesjonsfridom gnr 59/74 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128941 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: BT Utbygging AS | Journaldato: 06.11.2017 | RegistryNumber: 12839/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom 26/14 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128829 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kjell Ove Rogne | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 12727/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom 26/14 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128828 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Per Magne Rogne | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 12726/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom 26/14 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128827 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Frank Rogne | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 12725/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom 26/14 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128826 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Frank Rogne | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 12724/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom 26/1 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128825 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Frank Rogne | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 12723/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom 26/1 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128824 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Per Magne Rogne | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 12722/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning av fast eigedom 26/1 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128823 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kjell Ove Rogne | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 12721/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfritak 2017 21/21 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128722 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Mariann Frøystadvåg | Journaldato: 02.11.2017 | RegistryNumber: 12620/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenerklæring om konsesjonsfritak ved erverv av fast eigedom http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128680 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Harald Sævik | Journaldato: 01.11.2017 | RegistryNumber: 12578/2017 | Utviklingsavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128356 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Bertine Lied | Journaldato: 24.10.2017 | RegistryNumber: 12254/2017 | Skuleavdelinga Eigenerklæring om konsesjonsfritak 59/79 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128612 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: BT Utbygging AS | Journaldato: 31.10.2017 | RegistryNumber: 12510/2017 | Utviklingsavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/127916 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Emilie Madeleine Knotten | Journaldato: 12.10.2017 | RegistryNumber: 11814/2017 | Skuleavdelinga Eigenerklæring om konsesjonsfritak 59/80 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128611 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: BT Utbygging AS | Journaldato: 31.10.2017 | RegistryNumber: 12509/2017 | Utviklingsavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/126785 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Marion Schneider | Journaldato: 20.09.2017 | RegistryNumber: 10687/2017 | Skuleavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfritak 56/109 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128504 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Viggo Rafteseth Notøy | Journaldato: 27.10.2017 | RegistryNumber: 12402/2017 | Utviklingsavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/126552 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Martine Almestad Nerland | Journaldato: 15.09.2017 | RegistryNumber: 10454/2017 | Skuleavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfritak. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128166 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kåre André Elveseter | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 12064/2017 | Utviklingsavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125341 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Toril Zahl Remøy | Journaldato: 11.08.2017 | RegistryNumber: 9243/2017 | Skuleavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 17/75 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128144 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Raymond Hoff Myking | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 12042/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 4/322 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128143 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Daniel Harbo Pinheiro | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 12041/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 17/75 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128142 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Marte Vartdal | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 12040/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 4/322 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128141 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Lisa Leinebø Pinheiro | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 12039/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 13/114 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128140 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Thomas Voldsund | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 12038/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenerklæring om konsesjonsfridom gnr. 40/80 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128138 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Olaug Håskjold | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 12036/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenerklæring om konsesjonsfridom gnr. 40/80 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128136 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Arnstein Håskjold | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 12034/2017 | Utviklingsavdelinga Myrabakken byggefelt på Moltustranda http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129069 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Jan Truelsen | Journaldato: 09.11.2017 | RegistryNumber: 12967/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 42/13 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128070 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Harald Flote | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 11968/2017 | Utviklingsavdelinga Vedk. svar frå administrasjonen til spørsmål vedr. Detaljregulering for Indre Moltumyr Gnr. 60 Bnr. 32 m/fleire http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129061 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Herøy AP | Journaldato: 09.11.2017 | RegistryNumber: 12959/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenerklæring om konsesjonsfridom gnr. 5/53 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128068 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Oddlaug Kari Teige | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 11966/2017 | Utviklingsavdelinga Spørsmål vedr. detaljregulering for Indre Moltumyr gnr. 60 bnr. 32 mfl. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128879 Type: Internt notat | Avs/Mot: Camilla Storøy | Journaldato: 06.11.2017 | RegistryNumber: 12777/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 42/14 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128067 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Karl Kristian Storøy | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 11965/2017 | Utviklingsavdelinga 08/02361-30 - Norgeskart.no - feil navn på steder - Strynehaugen - Huldrehaugen - Navnesaker - Herøy kommune knr 1515 - Møre og Romsdal fylke http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129193 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 14.11.2017 | RegistryNumber: 13091/2017 | Utviklingsavdelinga Spørsmål vedr. Detaljregulering for Indre Moltumyr Gnr. 60 Bnr. 32 m/fleire http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128834 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Herøy Arbeiderparti v/Per Kristian Furø | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 12732/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfritak gnr. 46/3 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/127887 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Turid Sporstøl | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 11785/2017 | Utviklingsavdelinga Indre Moltumyr - Svar frå Statens Vegvesen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128562 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: 'Jan Magnus Ose' | Journaldato: 30.10.2017 | RegistryNumber: 12460/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfritak gnr. 16/33 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/127820 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Jan Erik Sande Rindheim | Journaldato: 10.10.2017 | RegistryNumber: 11718/2017 | Utviklingsavdelinga Namneforslag på veg - svar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/126157 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: IGESUND EIGEDOM AS | Journaldato: 05.09.2017 | RegistryNumber: 10059/2017 | Utviklingsavdelinga Dokument 15/235682-19 Fv 10 - Herøy kommune - Gnr 60 bnr 32 m.fl. - Detaljregulring Indre Moltumyr - Vurdering av motsegner - Tilbakemelding sendt fra Statens vegvesen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128553 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 30.10.2017 | RegistryNumber: 12451/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfritak gnr. 16/33 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/127819 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Rune Ingvald Rindheim | Journaldato: 10.10.2017 | RegistryNumber: 11717/2017 | Utviklingsavdelinga Namneforslag på veg http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125770 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: IGESUND EIGEDOM AS | Journaldato: 25.08.2017 | RegistryNumber: 9672/2017 | Utviklingsavdelinga Kommentar til innspel frå naboeigedomane. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128093 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ADVOKAT JØRUND KNARDAL AS | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 11991/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenerklæring om konsesjonsfridom gnr. 16/33 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/127818 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Siv Holmedal | Journaldato: 10.10.2017 | RegistryNumber: 11716/2017 | Utviklingsavdelinga Detaljreguleringsplan for indre Moltumyr: Ettersending av vedlegg til brev av 09.10.2017 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/127929 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 12.10.2017 | RegistryNumber: 11827/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 4/36 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/127767 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Sigbjørn Myren | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 11665/2017 | Utviklingsavdelinga Detaljreguleringsplan for indre Moltumyr - ny vurdering av motsegner http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/127736 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 11634/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 4/36 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/127765 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: May Irene Myren | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 11663/2017 | Utviklingsavdelinga Offentleg søkjarliste. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128980 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: Jarle Stordal | Journaldato: 07.11.2017 | RegistryNumber: 12878/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Revidert referat frå møte med tiltakshavar 29.09.2017 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/127453 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: Erlend Sporstøl Vikestrand | Journaldato: 26.10.2017 | RegistryNumber: 11351/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenerklæring om konsesjonsfritak - gnr. 58/60 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/127692 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Knut Magne Dalsbø | Journaldato: 06.10.2017 | RegistryNumber: 11590/2017 | Utviklingsavdelinga Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129268 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2017 | RegistryNumber: 13166/2017 | Barnehageavdelinga Utvida søkjarliste. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128977 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: Jarle Stordal | Journaldato: 07.11.2017 | RegistryNumber: 12875/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Eigenerklæring om konsesjonsfritak - gnr. 58/60 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/127691 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Marit Dalsbø | Journaldato: 06.10.2017 | RegistryNumber: 11589/2017 | Utviklingsavdelinga Vedrørande detaljreguleringsplan for indre Moltumyr: Kopi av innspel til planforslag http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/127227 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Torgeir Hide | Journaldato: 27.09.2017 | RegistryNumber: 11125/2017 | Utviklingsavdelinga Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129207 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.11.2017 | RegistryNumber: 13105/2017 | Barnehageavdelinga Førebels svar. Søknad - ID 758 - Rettleiar NAV Herøy http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128901 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Ingvild Vike Danielsen | Journaldato: 06.11.2017 | RegistryNumber: 12799/2017 | NAV Herøy Eigenerklæring om konsesjonsfritak - gnr. 24/83 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/127690 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: SJØKANTEN AS | Journaldato: 06.10.2017 | RegistryNumber: 11588/2017 | Utviklingsavdelinga Detaljreguleringsplan for indre Moltumyr - Vurdering av merknader etter offentleg ettersyn http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/126734 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Jan Truelsen m.fl. | Journaldato: 20.09.2017 | RegistryNumber: 10636/2017 | Utviklingsavdelinga Søknad - ID 758 - Rettleiar NAV Herøy http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128900 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Ingvild Vike Danielsen | Journaldato: 06.11.2017 | RegistryNumber: 12798/2017 | NAV Herøy Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128783 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.11.2017 | RegistryNumber: 12681/2017 | Barnehageavdelinga Eigenerklæring om konsesjonsfritak - gnr. 60/357 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/127689 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Øystein Per Moltubakk | Journaldato: 06.10.2017 | RegistryNumber: 11587/2017 | Utviklingsavdelinga Referat frå møte 6. juli http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125897 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Rollaug Anja M Lillestøl m.fl. | Journaldato: 30.08.2017 | RegistryNumber: 9799/2017 | Utviklingsavdelinga Førebels svar. Søknad - ID 758 - Rettleiar NAV Herøy http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128899 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.11.2017 | RegistryNumber: 12797/2017 | NAV Herøy Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128754 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.11.2017 | RegistryNumber: 12652/2017 | Barnehageavdelinga Eigenerklæring om konsesjonsfritak - gnr. 60/357 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/127688 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Per Oddvin Moltubakk | Journaldato: 06.10.2017 | RegistryNumber: 11586/2017 | Utviklingsavdelinga