Postliste http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/ innsyn.ssikt.no Særutskrift MTK-sak 106/12: Namnsetjing av gater og vegar i Herøy kommune 2012 - Vedtak av namn og skrivemåte http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/122934 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.06.2017 | RegistryNumber: 6836/2017 | Dokumentsenter og politisk sekretariat Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125247 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Abigail Buntu | Journaldato: 09.08.2017 | RegistryNumber: 9149/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125246 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Gábor Száraz | Journaldato: 09.08.2017 | RegistryNumber: 9148/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125245 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Sigrun Hauge | Journaldato: 08.08.2017 | RegistryNumber: 9147/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125173 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Abigail Buntu | Journaldato: 07.08.2017 | RegistryNumber: 9075/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124978 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Janet Karin Seljeseth | Journaldato: 27.07.2017 | RegistryNumber: 8880/2017 | Skuleavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124377 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2017 | RegistryNumber: 8279/2017 | Skuleavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124278 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Gábor Száraz | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 8180/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124075 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Sigrun Hauge | Journaldato: 29.06.2017 | RegistryNumber: 7977/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/123430 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Marieta Penkova | Journaldato: 16.06.2017 | RegistryNumber: 7332/2017 | Skuleavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/123000 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Ingrid Solvang Ristesund | Journaldato: 08.06.2017 | RegistryNumber: 6902/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/122942 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Ingrid Solvang Ristesund | Journaldato: 06.06.2017 | RegistryNumber: 6844/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/122659 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Karoline Moltu Espeseth | Journaldato: 29.05.2017 | RegistryNumber: 6562/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/122643 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Karoline Moltu Espeseth | Journaldato: 26.05.2017 | RegistryNumber: 6546/2017 | Barnehageavdelinga Vedk. søknad på stilling som lærar i grunnskulen i Herøy kommune http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124486 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2017 | RegistryNumber: 8388/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Vedk. søknad på stilling som lærar i grunnskulen i Herøy kommune http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124466 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2017 | RegistryNumber: 8368/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Svarslipp. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/123887 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2017 | RegistryNumber: 7789/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Svarslipp http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/123164 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.06.2017 | RegistryNumber: 7066/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Svarslipp http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/123155 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.06.2017 | RegistryNumber: 7057/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Tilbod om stilling som lærar i Herøy kommune http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/122938 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.06.2017 | RegistryNumber: 6840/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Tilbod om stilling som lærar i Herøy kommune http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/122937 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.06.2017 | RegistryNumber: 6839/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Tilsetjingsvedtak http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/122876 Type: Internt notat | Avs/Mot: Eli-Gunn Hartvigsen Botn | Journaldato: 01.06.2017 | RegistryNumber: 6778/2017 | Skuleavdelinga Svarslipp http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/122397 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2017 | RegistryNumber: 6300/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Svarslipp http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/122383 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2017 | RegistryNumber: 6286/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Tilbod om stilling som lærar i Herøy kommune http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/122197 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2017 | RegistryNumber: 6100/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Tenestetidsattest http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125273 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.08.2017 | RegistryNumber: 9175/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Tenestetidsattest http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/123923 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2017 | RegistryNumber: 7825/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Tenestetidsattest http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/123987 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2017 | RegistryNumber: 7889/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Tenestetidsattest http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/123916 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2017 | RegistryNumber: 7818/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Møte i konfliktrådet - oversending sak til meklar. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125331 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2017 | RegistryNumber: 9233/2017 | Utviklingsavdelinga Forespørsel om møte i konfliktråd. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/123877 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2017 | RegistryNumber: 7779/2017 | Utviklingsavdelinga Mindre endring av reguleringsplan for indre Bergsøy eigedom 28/6 Bergshaugen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/122359 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: B TARBERG AS | Journaldato: 22.05.2017 | RegistryNumber: 6262/2017 | Utviklingsavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125341 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Toril Zahl Remøy | Journaldato: 11.08.2017 | RegistryNumber: 9243/2017 | Skuleavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125174 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Abigail Buntu | Journaldato: 07.08.2017 | RegistryNumber: 9076/2017 | Skuleavdelinga Svarslipp. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124122 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2017 | RegistryNumber: 8024/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125063 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Jogeir Skorpen Sivertstøl | Journaldato: 01.08.2017 | RegistryNumber: 8965/2017 | Skuleavdelinga Svarslipp. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/123952 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2017 | RegistryNumber: 7854/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124951 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Sakhon Frøystad | Journaldato: 26.07.2017 | RegistryNumber: 8853/2017 | Skuleavdelinga Tilbod om stilling som assistent i Herøy kommune http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/123807 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2017 | RegistryNumber: 7709/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124279 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Gábor Száraz | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 8181/2017 | Skuleavdelinga Tilbod om stilling som assistent i Herøy kommune http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/123805 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2017 | RegistryNumber: 7707/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/123431 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Marieta Penkova | Journaldato: 16.06.2017 | RegistryNumber: 7333/2017 | Skuleavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/122943 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Ingrid Solvang Ristesund | Journaldato: 06.06.2017 | RegistryNumber: 6845/2017 | Skuleavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/122645 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Karoline Moltu Espeseth | Journaldato: 26.05.2017 | RegistryNumber: 6548/2017 | Skuleavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/122241 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Muren Fredrik | Journaldato: 18.05.2017 | RegistryNumber: 6144/2017 | Skuleavdelinga Herøy kommune - ei gardsnamnsak - Vålneset eller Voldneset - vidareføring http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/123493 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: SPRÅKRÅDET | Journaldato: 19.06.2017 | RegistryNumber: 7395/2017 | Utviklingsavdelinga Vedtak i klagesak etter forvaltningslova - klage på avvisingsvedtak - adressetildeling http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/123219 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Møre og Romsdal | Journaldato: 12.06.2017 | RegistryNumber: 7121/2017 | Utviklingsavdelinga Motsegn http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125444 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 16.08.2017 | RegistryNumber: 9346/2017 | Utviklingsavdelinga Samordna motsegn - Indre Moltumyr http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125374 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 15.08.2017 | RegistryNumber: 9276/2017 | Utviklingsavdelinga Om bygging av einebustad og leikeplass som grensa til min eigedom gnr. 60/33 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125316 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Bente Kristin Notø | Journaldato: 10.08.2017 | RegistryNumber: 9218/2017 | Utviklingsavdelinga Analyseresultater http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124908 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kystlab | Journaldato: 25.07.2017 | RegistryNumber: 8810/2017 | Utviklingsavdelinga Detaljregulering - reguleringsplan - Indre Moltumyr gbnr 60/32 m.fl - fråsegn ved offentleg ettersyn http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125266 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 09.08.2017 | RegistryNumber: 9168/2017 | Utviklingsavdelinga Analyseresultat http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/122400 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kystlab | Journaldato: 22.05.2017 | RegistryNumber: 6303/2017 | Utviklingsavdelinga Innspel på planforslag http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125142 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Fred Hansen m. fleire | Journaldato: 03.08.2017 | RegistryNumber: 9044/2017 | Utviklingsavdelinga Innspel frå Randi og Geir Rønning http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124240 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Rollaug Anja M Lillestøl | Journaldato: 03.07.2017 | RegistryNumber: 8142/2017 | Utviklingsavdelinga Ingen merknad til dtaljreguleringsplan GBnr 60/32 mfl - Indre Moltumyr - Boligfelt - Herøy kommune http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124137 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 29.06.2017 | RegistryNumber: 8039/2017 | Utviklingsavdelinga Vedlegg til offentleg ettersyn: Detaljreguleringsplan for indre Moltumyr, illustrasjonsplan og terrengsnitt http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/122999 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: 'anja.lillestol@tess.no' | Journaldato: 08.06.2017 | RegistryNumber: 6901/2017 | Utviklingsavdelinga Detaljreguleringsplan for indre Moltumyr, gbnr 60/32 m. fl. Planforslag til offentleg ettersyn http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/122913 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Paul-Sindre Tarberg m.fl. | Journaldato: 02.06.2017 | RegistryNumber: 6815/2017 | Utviklingsavdelinga Detaljreguleringsplan for indre Moltumyr (gbnr 60/32 m. fl. - Planforslag til offentleg ettersyn. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/122912 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 02.06.2017 | RegistryNumber: 6814/2017 | Utviklingsavdelinga Utsending av særutskrift frå slutthandsaming av trafikktryggingsplan. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124312 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Idar Louis Dahl m.fl. | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 8214/2017 | Utviklingsavdelinga F-sak 85/17. Særutskrift. Planforslag - Detaljregulering for indre Moltumyr, gbnr. 60/32 m. fl. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/122651 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: Erlend Sporstøl Vikestrand | Journaldato: 26.05.2017 | RegistryNumber: 6554/2017 | Dokumentsenter og politisk sekretariat K-sak 73/17. Særutskrift Slutthandsaming Trafikktryggingsplan. Stadfesting av rullerte handlingsplanar. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/123852 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: Tanja Rafteseth | Journaldato: 26.06.2017 | RegistryNumber: 7754/2017 | Dokumentsenter og politisk sekretariat Innspel trafikktryggingsplan. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/123710 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Arnstein Trygve Lystad m.fl. | Journaldato: 21.06.2017 | RegistryNumber: 7612/2017 | Utviklingsavdelinga Innspel trafikktryggingsplan. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/123674 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Arnstein Trygve Lystad | Journaldato: 21.06.2017 | RegistryNumber: 7576/2017 | Utviklingsavdelinga Ikkje privat brøyting frå heimetenestene til ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124648 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2017 | RegistryNumber: 8550/2017 | Servicetorget Brøyting http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124575 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2017 | RegistryNumber: 8477/2017 | Servicetorget Fritidskontakt/støttekontakt - registrering http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124210 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2017 | RegistryNumber: 8112/2017 | Avdeling for Barn, Familie og Helse Eigenfråsegn gnr. 11/174 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125415 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Rannveig Bøthun | Journaldato: 15.08.2017 | RegistryNumber: 9317/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn gnr. 11/174 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125414 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Arve Myklebust | Journaldato: 15.08.2017 | RegistryNumber: 9316/2017 | Utviklingsavdelinga Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125369 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2017 | RegistryNumber: 9271/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 543 - Vikarar i Bu- og habiliteringavdelinga http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124277 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Gábor Száraz | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 8179/2017 | Bu- og habiliteringsavdelinga Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125361 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2017 | RegistryNumber: 9263/2017 | Barnehageavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 36/124 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125315 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Thomas André Arnesen | Journaldato: 10.08.2017 | RegistryNumber: 9217/2017 | Utviklingsavdelinga Søknad - ID 543 - Vikarar i Bu- og habiliteringavdelinga http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/123429 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Marieta Penkova | Journaldato: 16.06.2017 | RegistryNumber: 7331/2017 | Bu- og habiliteringsavdelinga Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125355 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2017 | RegistryNumber: 9257/2017 | Barnehageavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 36/124 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125314 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Karoline Hoem | Journaldato: 10.08.2017 | RegistryNumber: 9216/2017 | Utviklingsavdelinga Søknad - ID 543 - Vikarar i Bu- og habiliteringavdelinga http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/122941 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Ingrid Solvang Ristesund | Journaldato: 06.06.2017 | RegistryNumber: 6843/2017 | Bu- og habiliteringsavdelinga Detaljregulering - reguleringsplan - etablering av deponi gbnr 34/379 m.fl - Fosnavåg - fråsegn ved offentleg ettersyn http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125487 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 17.08.2017 | RegistryNumber: 9389/2017 | Utviklingsavdelinga Søknad om redusert foreldrebetaling /gratis 20t/v http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125350 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2017 | RegistryNumber: 9252/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 543 - Vikarar i Bu- og habiliteringavdelinga http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/122742 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Susannah Tioba Pokolo | Journaldato: 30.05.2017 | RegistryNumber: 6645/2017 | Bu- og habiliteringsavdelinga Ingen merknad til detaljreguleringsplan GBnr 34/379 mfl - Fosnavåg hamn - Herøy kommune http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125429 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 16.08.2017 | RegistryNumber: 9331/2017 | Utviklingsavdelinga Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125248 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.08.2017 | RegistryNumber: 9150/2017 | Barnehageavdelinga Eigenfråsegn gnr. 12/328 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125075 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Aud Jorun Remøy | Journaldato: 01.08.2017 | RegistryNumber: 8977/2017 | Utviklingsavdelinga Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125240 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2017 | RegistryNumber: 9142/2017 | Barnehageavdelinga Offentleg ettersyn av Fosnavåg hamn. gnr/bnr 34/379 mfl http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124476 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 07.07.2017 | RegistryNumber: 8378/2017 | Utviklingsavdelinga Søknad - ID 543 - Vikarar i Bu- og habiliteringavdelinga http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/122667 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Julie Muren | Journaldato: 29.05.2017 | RegistryNumber: 6570/2017 | Bu- og habiliteringsavdelinga Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125228 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2017 | RegistryNumber: 9130/2017 | Barnehageavdelinga Fråsegn til offentleg ettersyn detaljregulering for Fosnavåg indre hamn. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124436 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: KYSTVERKET MIDT-NORGE | Journaldato: 06.07.2017 | RegistryNumber: 8338/2017 | Utviklingsavdelinga Søknad - ID 543 - Vikarar i Bu- og habiliteringavdelinga http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/122642 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Therese Johansen | Journaldato: 26.05.2017 | RegistryNumber: 6545/2017 | Bu- og habiliteringsavdelinga Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125215 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2017 | RegistryNumber: 9117/2017 | Barnehageavdelinga Merknader - Detaljplaner Indre Fosnavåg hamn. 33/5. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124276 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: GERH VOLDNES AS | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 8178/2017 | Utviklingsavdelinga Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125206 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.08.2017 | RegistryNumber: 9108/2017 | Barnehageavdelinga Fv. 20 Nerlandsøybrua - Varsel om utvida planområde og om arkeologisk registrering i samband med reguleringsarbeid. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124463 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 06.07.2017 | RegistryNumber: 8365/2017 | Utviklingsavdelinga Dokument 17/86853-2 Herøy kommune - Gnr. 34 bnr. 379 m.fl. - Framlegg detaljreguleringsplan Fosnavåg hamn - Indre hamn - Offentleg ettersyn - Uttale sendt fra Statens vegvesen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124052 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 28.06.2017 | RegistryNumber: 7954/2017 | Utviklingsavdelinga Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125202 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.08.2017 | RegistryNumber: 9104/2017 | Barnehageavdelinga Graveløyve - Kommunal veg/grunn på Kvalsund Plassgjerdet/Mjelthaugvegen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124638 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: AURVOLL OG FURESUND AS | Journaldato: 13.07.2017 | RegistryNumber: 8540/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr. 62/46 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124626 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Bjarne Rasmus Tarberg | Journaldato: 12.07.2017 | RegistryNumber: 8528/2017 | Utviklingsavdelinga Fv. 20 Nerlandsøybrua - Varsel om arkeologisk registrering i samband med reguleringsplanarbeid. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124419 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 06.07.2017 | RegistryNumber: 8321/2017 | Utviklingsavdelinga Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/125180 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.08.2017 | RegistryNumber: 9082/2017 | Barnehageavdelinga Oppdatert varslingsplan for Kvalsund http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/124637 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: AURVOLL OG FURESUND AS | Journaldato: 12.07.2017 | RegistryNumber: 8539/2017 | Utviklingsavdelinga