Postliste http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/ innsyn.ssikt.no Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130590 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Trude Sofie Bjerkelund Voldsund | Journaldato: 18.12.2017 | RegistryNumber: 14488/2017 | Skuleavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130478 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Anita Gunn Kvalsund Berge | Journaldato: 13.12.2017 | RegistryNumber: 14376/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130420 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Anita Berge | Journaldato: 12.12.2017 | RegistryNumber: 14318/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130159 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Zhanna Popova Pedersen | Journaldato: 05.12.2017 | RegistryNumber: 14057/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130150 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Zhanna Pedersen | Journaldato: 05.12.2017 | RegistryNumber: 14048/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129617 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Siv Anne Rørvik | Journaldato: 22.11.2017 | RegistryNumber: 13515/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129548 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Siv Anne Rørvik | Journaldato: 21.11.2017 | RegistryNumber: 13446/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129432 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Gunn Kristin Lia | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 13330/2017 | Skuleavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129366 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Elena Riise | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 13264/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129201 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Olena Riise | Journaldato: 14.11.2017 | RegistryNumber: 13099/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128396 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Bertine Lied | Journaldato: 25.10.2017 | RegistryNumber: 12294/2017 | Barnehageavdelinga Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128347 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Bertine Lied | Journaldato: 24.10.2017 | RegistryNumber: 12245/2017 | Barnehageavdelinga SV: Miljømudring i Fosnavåg havn - forurensning på land http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/131388 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Aurdal, Thomas | Journaldato: 16.01.2018 | RegistryNumber: 492/2018 | Utviklingsavdelinga Miljømudring i Fosnavåg havn - forurensning på land http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/131331 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 15.01.2018 | RegistryNumber: 435/2018 | Utviklingsavdelinga F-sak 181/17. Særutskrift Forskottering av Fosnavåg hamn - uttale til budsjettprosessen i Stortinget 2018. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129303 Type: Internt notat utan oppfylging | Avs/Mot: | Journaldato: 15.11.2017 | RegistryNumber: 13201/2017 | Dokumentsenter og politisk sekretariat Søknad post 39: Søknad om midlar til oppryddingstiltak i forureina grunn og sjøbotn – Fosnavåg hamn http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/127986 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: 'post@miljodir.no' | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 11884/2017 | Utviklingsavdelinga Ekstra vedlegg til søknad om midlar til oppryddingstiltak i forureina grunn og sjøbotn. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/127985 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 11883/2017 | Utviklingsavdelinga Søknad: Midlar til oppryddingstiltak i forureina grunn og sjøbotn. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/127974 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 13.10.2017 | RegistryNumber: 11872/2017 | Utviklingsavdelinga Tenestetidsattest http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/131457 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2018 | RegistryNumber: 561/2018 | Personal- og organisasjonsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 37/466 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130708 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Leif Olav Myklebust | Journaldato: 20.12.2017 | RegistryNumber: 14606/2017 | Utviklingsavdelinga Tenestetidsattest http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129038 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2017 | RegistryNumber: 12936/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Tenestetidsattest http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128950 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.11.2017 | RegistryNumber: 12848/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Eigenfråsegn ved konsesjonsfridom 37/314 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130698 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2017 | RegistryNumber: 14596/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn ved konsesjonsfridom 44/10 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130696 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Bodil Irene Eriksen | Journaldato: 19.12.2017 | RegistryNumber: 14594/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 16/25,116 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130610 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Silje Gjelseth Vågsholm | Journaldato: 18.12.2017 | RegistryNumber: 14508/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 55/41 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130608 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: JKB Eiendom AS | Journaldato: 18.12.2017 | RegistryNumber: 14506/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 37/11 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130607 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Leif Olav Myklebust | Journaldato: 18.12.2017 | RegistryNumber: 14505/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenerklæring om konsesjonsfridom 4/326 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130604 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helene Nedreberg Remøy | Journaldato: 18.12.2017 | RegistryNumber: 14502/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfritak 16/25 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130602 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Silje og Anders Per Vågsholm | Journaldato: 18.12.2017 | RegistryNumber: 14500/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 4/250 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130252 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Johan Rasmus Kvalsund | Journaldato: 06.12.2017 | RegistryNumber: 14150/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 45/155 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130251 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Anita Nevstad | Journaldato: 06.12.2017 | RegistryNumber: 14149/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - gnr. 46/96. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130127 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Lidvar Husøy | Journaldato: 04.12.2017 | RegistryNumber: 14025/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn ved konsesjonsfridom ved erverv av fast eigedom 37/103 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129983 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Fosnavåg Butikkeiendom AS | Journaldato: 29.11.2017 | RegistryNumber: 13881/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - gnr. 29/317. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129818 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Hanne Kvalsvik | Journaldato: 27.11.2017 | RegistryNumber: 13716/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - gnr. 29/317. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129816 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Asbjørn Magnar Moltumyr | Journaldato: 27.11.2017 | RegistryNumber: 13714/2017 | Utviklingsavdelinga Spørsmål om tilbod på komplett leveranse av klatrepark i Fosnavågparken. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128805 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Tanja Rafteseth | Journaldato: 02.11.2017 | RegistryNumber: 12703/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - gnr. 20/89. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129815 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Erlend Nykrem Haddal | Journaldato: 27.11.2017 | RegistryNumber: 13713/2017 | Utviklingsavdelinga Spørsmål om tilbod på komplett leveranse av klatrepark i Fosnavågparken. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128804 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Tanja Rafteseth | Journaldato: 02.11.2017 | RegistryNumber: 12702/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - gnr. 5/22. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129813 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kari Myklebust Kvalsund | Journaldato: 27.11.2017 | RegistryNumber: 13711/2017 | Utviklingsavdelinga Tilbod på klatrejungel i Fosnavågparken http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128802 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Rune Berge | Journaldato: 02.11.2017 | RegistryNumber: 12700/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - gnr. 5/22. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129812 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Trude Kvalsund | Journaldato: 27.11.2017 | RegistryNumber: 13710/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - gnr. 5/22. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129811 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Vigdis Marie Støylen | Journaldato: 27.11.2017 | RegistryNumber: 13709/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - gnr. 5/22. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129810 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Bodil Pauline Kvalsund | Journaldato: 27.11.2017 | RegistryNumber: 13708/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - gnr. 5/22. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129809 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kirsten Karla Pettersen | Journaldato: 27.11.2017 | RegistryNumber: 13707/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - gnr. 5/22. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129808 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kristbjørg Norunn Worren | Journaldato: 27.11.2017 | RegistryNumber: 13706/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - gnr. 5/22. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129807 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Mary P Kvalsund Kvalsvik | Journaldato: 27.11.2017 | RegistryNumber: 13705/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - gnr. 5/22. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129806 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Sverre K Kvalsund | Journaldato: 27.11.2017 | RegistryNumber: 13704/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenerklæring om konsesjonsfridom ved erverv av fast eigedom http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129415 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Stemmedalen Vasslag SA | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 13313/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn konsesjonsfritak gnr. 17/53. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129379 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: NORDIC RESORT AS | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 13277/2017 | Utviklingsavdelinga Melding om konsesjonsfritak gnr. 29/10 - arveoppgjer. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129378 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Roar Harald Brudevoll | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 13276/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom 22/45,58 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129071 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Mjølstadneset Eiendom AS | Journaldato: 09.11.2017 | RegistryNumber: 12969/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 76/152 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129035 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Pål Hjertvik | Journaldato: 08.11.2017 | RegistryNumber: 12933/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 3/81 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129023 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Oddmun Kopperstad | Journaldato: 08.11.2017 | RegistryNumber: 12921/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenerklæring om konsesjonsfridom gnr 59/74 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128941 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: BT Utbygging AS | Journaldato: 06.11.2017 | RegistryNumber: 12839/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom 26/14 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128829 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kjell Ove Rogne | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 12727/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom 26/14 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128828 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Per Magne Rogne | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 12726/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom 26/14 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128827 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Frank Rogne | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 12725/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom 26/14 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128826 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Frank Rogne | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 12724/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom 26/1 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128825 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Frank Rogne | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 12723/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom 26/1 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128824 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Per Magne Rogne | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 12722/2017 | Utviklingsavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130634 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: May-Lise Kvalsund Myklebusthaug | Journaldato: 19.12.2017 | RegistryNumber: 14532/2017 | Skuleavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning av fast eigedom 26/1 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128823 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kjell Ove Rogne | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 12721/2017 | Utviklingsavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130591 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Trude Sofie Bjerkelund Voldsund | Journaldato: 18.12.2017 | RegistryNumber: 14489/2017 | Skuleavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfritak 2017 21/21 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128722 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Mariann Frøystadvåg | Journaldato: 02.11.2017 | RegistryNumber: 12620/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenerklæring om konsesjonsfritak ved erverv av fast eigedom http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128680 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Harald Sævik | Journaldato: 01.11.2017 | RegistryNumber: 12578/2017 | Utviklingsavdelinga Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128356 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Bertine Lied | Journaldato: 24.10.2017 | RegistryNumber: 12254/2017 | Skuleavdelinga Eigenerklæring om konsesjonsfritak 59/79 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128612 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: BT Utbygging AS | Journaldato: 31.10.2017 | RegistryNumber: 12510/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenerklæring om konsesjonsfritak 59/80 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128611 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: BT Utbygging AS | Journaldato: 31.10.2017 | RegistryNumber: 12509/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfritak 56/109 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128504 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Viggo Rafteseth Notøy | Journaldato: 27.10.2017 | RegistryNumber: 12402/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfritak. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128166 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kåre André Elveseter | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 12064/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 17/75 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128144 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Raymond Hoff Myking | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 12042/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 4/322 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128143 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Daniel Harbo Pinheiro | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 12041/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 17/75 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128142 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Marte Vartdal | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 12040/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 4/322 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128141 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Lisa Leinebø Pinheiro | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 12039/2017 | Utviklingsavdelinga Re: Kryssløysing for reguleringsplan - Indre Moltumyr http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130633 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Arnt Kaare Moltumyr | Journaldato: 19.12.2017 | RegistryNumber: 14531/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 13/114 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128140 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Thomas Voldsund | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 12038/2017 | Utviklingsavdelinga Svarbrev frå STV 12.des. - Sendt til konsulent http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130471 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: 'Jan Magnus Ose' | Journaldato: 13.12.2017 | RegistryNumber: 14369/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenerklæring om konsesjonsfridom gnr. 40/80 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128138 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Olaug Håskjold | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 12036/2017 | Utviklingsavdelinga Detaljeguleringsplan Indre Moltumyr - Vegtilknyting til fylkesvegen. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130438 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 12.12.2017 | RegistryNumber: 14336/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenerklæring om konsesjonsfridom gnr. 40/80 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128136 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Arnstein Håskjold | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 12034/2017 | Utviklingsavdelinga Myrabakken byggefelt på Moltustranda http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129069 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Jan Truelsen | Journaldato: 09.11.2017 | RegistryNumber: 12967/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 42/13 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128070 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Harald Flote | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 11968/2017 | Utviklingsavdelinga Strynehaugen - Areahaugen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130389 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Nils Jørgen Gaasvik | Journaldato: 11.12.2017 | RegistryNumber: 14287/2017 | Utviklingsavdelinga Vedk. svar frå administrasjonen til spørsmål vedr. Detaljregulering for Indre Moltumyr Gnr. 60 Bnr. 32 m/fleire http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129061 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Herøy AP | Journaldato: 09.11.2017 | RegistryNumber: 12959/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenerklæring om konsesjonsfridom gnr. 5/53 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128068 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Oddlaug Kari Teige | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 11966/2017 | Utviklingsavdelinga Namn på haug Strynehaugen eller Arehaugen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130019 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Svein Selvåg | Journaldato: 30.11.2017 | RegistryNumber: 13917/2017 | Utviklingsavdelinga Spørsmål vedr. detaljregulering for Indre Moltumyr gnr. 60 bnr. 32 mfl. http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128879 Type: Internt notat | Avs/Mot: Camilla Storøy | Journaldato: 06.11.2017 | RegistryNumber: 12777/2017 | Utviklingsavdelinga Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 42/14 http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128067 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Karl Kristian Storøy | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 11965/2017 | Utviklingsavdelinga Underskriven tidsagrensa oppdragsavtale http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129471 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 13369/2017 | Myrvåg B 08/02361-30 - Norgeskart.no - feil navn på steder - Strynehaugen - Huldrehaugen - Navnesaker - Herøy kommune knr 1515 - Møre og Romsdal fylke http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129193 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 14.11.2017 | RegistryNumber: 13091/2017 | Utviklingsavdelinga Spørsmål vedr. Detaljregulering for Indre Moltumyr Gnr. 60 Bnr. 32 m/fleire http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128834 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Herøy Arbeiderparti v/Per Kristian Furø | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 12732/2017 | Utviklingsavdelinga Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130508 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.12.2017 | RegistryNumber: 14406/2017 | Barnehageavdelinga Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129470 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 13368/2017 | Myrvåg B Indre Moltumyr - Svar frå Statens Vegvesen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128562 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: 'Jan Magnus Ose' | Journaldato: 30.10.2017 | RegistryNumber: 12460/2017 | Utviklingsavdelinga Svarslipp http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/130566 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.12.2017 | RegistryNumber: 14464/2017 | Personal- og organisasjonsavdelinga Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129789 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2017 | RegistryNumber: 13687/2017 | Barnehageavdelinga Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129466 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 13364/2017 | Myrvåg B Dokument 15/235682-19 Fv 10 - Herøy kommune - Gnr 60 bnr 32 m.fl. - Detaljregulring Indre Moltumyr - Vurdering av motsegner - Tilbakemelding sendt fra Statens vegvesen http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/128553 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 30.10.2017 | RegistryNumber: 12451/2017 | Utviklingsavdelinga Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129650 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2017 | RegistryNumber: 13548/2017 | Barnehageavdelinga Underskriven tidsavgrensa oppdragsavtale http://innsyn.ssikt.no:443/heroy/RegistryEntry/Details/129465 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 13363/2017 | Myrvåg B