eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Aktuelle utvalgsmøter Vis sorterbar liste
2017
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Formannskapet
24
+
28
+
28
+
25
+
11 24
+
06
+
04 17
+
22
+
19
+
17
+
07 21 28
+
Kommunestyret
02
+
09
+
06
+
11
+
21
+
31
+
28
+
26
+
30
+
14
+
Administrasjonsutvalet
Arbeidsmiljøutvalet
23
+
10
+
09
+
16
+
16
+
27
+
Eldrerådet
16
+
13
+
13
+
24
+
08
+
12
+
25
+
16
+
13
+
04
+
Klageutvalet
Plan og byggenemnd
17
+
08
+
22
+
03
+
16
+
18
+
29
+
Valnemnd
15
+
11
+
21
+
26
+
Valstyret
04
+
27
+
24
+
12
+
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
06
+
10
+
05
+
09
+
22
+
23
+
Kontrollutvalet
Fylkeskretsen KS - Utsendingar
Felles Forliksråd for Herøy og Sande
Søre Sunnmøre Kommunerevisjon, representantskapen
Søre Sunnmøre kommunerevisjon, styret
Overformyndarar
Dragsundbygg IKS, representantskapen
Dragsund ASVO, styret
Barna sin representant.
Utval av faste møtefullmektigar
Rullering av trafikktryggingsplan, arbeidsgruppe
Sunnmøre Museum, stiftinga
Representantar til forhandling i samband med Kulturhus/Badeanlegg
Lagmannsretten, meddomarar
Interimstyre for kino og konserthus, repr.
Tussa Kraft AS, styremedlem
Maritim og teknisk komite
13 28
+
27
+
19
+
28
+
25
+
23
+
27
+
11
+
Styringsgruppe ruspolitisk - og bustadsosial handlingsplan
Komite for næring, kultur og idrett
06
+
13
+
22
+
19
+
06
+
24
+
22
+
12
+
Arbeidsgruppe for kommunedelplan for trafikktrygging
Styringsgruppe for Byutviklingsprosjekt - Fosnavåg by
Representantar til Arbeidsgruppe for Byutviklingsprosjekt-Fosnavåg by
Søre Sunnmøre Reinhaldsverk, styret
Holmsild Brygge, sameiget
Herøy kulturhus, forretningsmessig styre
Møre og Romsdal vassregionutval, politisk representant
Komite for helse og omsorg
26
+
16
+
23
+
28
+
15
+
18
+
14
+
22
+
07
+
Komite for oppvekst
25
+
15
+
22
+
26
+
14
+
06
+
18
+
15
+
Tingretten, medomarar
Skjønnsmedlemer
Representant til valkomiteen i Herøy Næringsforum
Representantar til arbeidsgruppe kommunedelplan bustadsosialt arbeid
Representantar til styret i Sunnmørsbadet Fosnavåg AS
Arbeidsgruppe for Byutviklingsprosjekt - Fosnavåg by
Felles kystsoneplan - interkommunalt plansamarbeid
Kommunedelplan kulturminne av lokal verdi, arbeidsgruppe
Demokratiprosjektet - Sunnmøre Regionråd IKS
Søre Sunnmøre Reinhaldsverk, representantskapen
Søre Sunnmøre landbrukskontor, styret
Nemnd for vilt, fiske og friluft.
Herøy Kyrkjelege Fellesråd
Tilflyttingsnemnd
Innkvarteringsnemnder
Herøy Sogelag, styret
Herøy Kystmuseum, eigarstyre
Heimevernsnemnd
Eiksundsambandet AS, styret
Kommunedelplan Idrett og Fysisk aktivitet - Revidering.
Runde Miljøsenter AS, styringsgruppa
Sparebank 1 Søre Sunnmøre, forstandarskapet
Sunnmøre Museum, utsendingar til årsmøtet
Takstutval
Sunnmøre Konfliktråd, oppnemningsutvalet
Samarbeidsutval ved skulane
Jordskifteutval
Ålesund og omegn krisesenter, samarbeidsutval
Frivilligsentralen, styret
Fastlegeordninga, samarbeidsutvalet
Runde Miljøbygg, styret
Solberg Terasse, styret
Leikanger Grendahus, representantskapen
Aktuelle utvalgsmøter Vis kalender Hopp over liste
Utvalgsmøter - sortert på dato
20171214 14.12.2017 Kommunestyret 16:30 Herøy rådhus Kommunestyresalen
20171212 12.12.2017 Komite for næring, kultur og idrett 16:00 Herøy rådhus Møterom 1.etg.
20171211 11.12.2017 Maritim og teknisk komite 15:00 Herøy rådhus Formannskapssalen
20171207 07.12.2017 Komite for helse og omsorg 14:00 Herøy helsesenter Møterom 1 og 2
20171204 04.12.2017 Eldrerådet 10:00 Herøy omsorgssenter
20171130 30.11.2017 Kommunestyret 13:00 Herøy rådhus Kommunestyresalen
20171129 29.11.2017 Plan og byggenemnd 14:00 Herøy rådhus Formannskapssalen
20171128 28.11.2017 Formannskapet 13:30 Herøy rådhus Formannskapssalen
20171127 27.11.2017 Arbeidsmiljøutvalet 13:30 Herøy rådhus Kommunestyresalen
20171127 27.11.2017 Maritim og teknisk komite 15:00 Herøy rådhus Formannskapssalen
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 1 / 58 Siste
Loader
Versjon:5.2.2.1