eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
14745/2018 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Saldo/utbetalingskort Fylkesmannen i Møre og Romsdal
14722/2018 20181211 11.12.2018 Internt notat synfaring 07.12.18 - sak 2018/990 Eivind Flåskjer
14622/2018 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Myrvåg helsesenter AS 45/142 45/116 Tiltak natursteinsmur/betongkant - løyve til tiltak B TARBERG AS
14740/2018 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Svarslipp *****
14735/2018 20181211 11.12.2018 Internt notat utan oppfylging Protokoll lønsforhandlingar *****
14230/2018 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Arbeidsavtale *****
14750/2018 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Søknad om dispensasjon frå føresegn, forskrift eller plan vedteken med heimel i lova, jfr. pbl. §19 Herøy kommune
14755/2018 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Underskreven avtale om innløysing av eigedom 16/3 Trygve Jan Bøe
14753/2018 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Herøy kommune - bruksendring - installering av storkjøkken i bustad i samband med cateringverksemd gbnr 4/77 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
14752/2018 20181211 11.12.2018 Internt notat Oppsummering frå møte 10.12.18 *****
14747/2018 20181211 11.12.2018 Internt notat utan oppfylging Særutskrift K-sak 139/18. Utbyggingsavtale med Vågsholmen Utvikling AS - Overtaking av kommunaltekniske anlegg for framtidig drift og vedlikehald Jon Rune Våge
14746/2018 20181211 11.12.2018 Internt notat utan oppfylging Særutskrift K-sak 138/18. Vågsholmen Utvikling AS - søknad om avtale om overføring av justeringsrett for inngåande mva Jon Rune Våge
14757/2018 20181211 11.12.2018 Inngåande brev 18/6476-1 Informasjon om søknadsrunden 2019 Kulturdepartementet
14737/2018 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Forhåndsvarsel i tilsynssak - anmodning om opplysninger *****
14736/2018 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Underskreven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
14734/2018 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Framlegg til nytt medlem i Herøy eldreråd Indre og Ytre Herøy pensjonistlag
14732/2018 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Underskriven arbeidsavtale *****
14729/2018 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn 45/121 Ramannan Shanmuganathan
14728/2018 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Møtereferat 4. desember 2018 Ålesund kommune
14725/2018 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Sak 2018/1737 - Myrvåg helsesenter as - ansvarlig foretak Aleksander
14724/2018 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Utbetalingsanmodning vedr. trafikksikkerheitstiltak med kommunetilskot for 2018 STATENS VEGVESEN
14721/2018 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Saksnummer 2018/607, Søknad om tiltak utan ansvarsrett. Øyvind Solibakke
14720/2018 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Lisjeheida 2/22180171 Eiendomsmegler 1
14719/2018 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Varsel om oppmålingsforretning - frådeling av tilleggsareal frå 87/5 til 87/9 Lars Bernhard Voldnes m.fl.
14751/2018 20181211 11.12.2018 Internt notat Ettersendt vedlegg til doknr 20. *****
14749/2018 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Herøy kommune
14744/2018 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Gnr.33 Bnr.50 Tilknytt kommunalt avlaupssystem. Per Kjell Vågsholm
14739/2018 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Underskreven eigenfråsegn om konsesjonsfridom 26/254 *****
14738/2018 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Underskriven eigenfråsegn om konsesjonsfridom 26/254 *****
14733/2018 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Underskreven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
14731/2018 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Underskreven tidsavgrensa arbeidsavtale *****
14730/2018 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Etablererprøven for serveringsvirksomhet Hareid kommune
14727/2018 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Avslutting av sak - frådeling av tomt 17/11 Arna Inger Driveklepp
14718/2018 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Varsel om oppmålingsforretning - Klarlegging av grense mellom 83/11 og 83/8 Lene Havåg m.fl.
14742/2018 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn 37/182,205,466,468 Sølvi Karin Myklebust
14741/2018 20181211 11.12.2018 Inngåande brev Eigenfråsegn 37/182, 205,466,468 Jorunn Lise Myklebust
14715/2018 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Vedk. oppseiing av stilling *****
14714/2018 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Vedk. oppseiing av stilling *****
14712/2018 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Hjalmar Jacobsen 60/152 - Løyve til rehabilitering av skorstein CEMENTPRODUKT AS
14706/2018 20181211 11.12.2018 Utgåande brev Hildur Lilleøy 56/8 - Ferdigattest ALPHAPIPE AS
14705/2018 20181210 10.12.2018 Utgåande brev Tilbod om stilling som heimehjelp i Herøy kommune *****
14704/2018 20181210 10.12.2018 Inngåande brev Oppseiing *****
14703/2018 20181210 10.12.2018 Utgåande brev Søknad - ID 549 - Barnehage- tilfeldig vikar Davor Barisic
14702/2018 20181210 10.12.2018 Utgåande brev Regelverk fjerning av oljetank Per Martin Vikene
14696/2018 20181210 10.12.2018 Internt notat utan oppfylging Referat Sjustjerna Helse og omsorg 30.11.18
14691/2018 20181210 10.12.2018 Utgåande brev Tilsagnsbrev - regionale utviklingsmidlar MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
14685/2018 20181210 10.12.2018 Utgåande brev Tilbodskonkurranse - nytt OAP - sjustjerna 2017 HAREID KOMMUNE
14683/2018 20181210 10.12.2018 Inngåande brev Arbeidsvarsling - dagstenging av Frøystadvågvegen i herøy kommune STATENS VEGVESEN
14681/2018 20181210 10.12.2018 Utgåande brev Førebels svar på søknad - ID 835 - Rådgivar I PP-Tenesta, 80% stilling - førebels vikariat Marlèn Thunem Raudøy
14680/2018 20181210 10.12.2018 Inngåande brev Søknad - ID 835 - Rådgivar I PP-Tenesta, 80% stilling - førebels vikariat Marlèn Thunem Raudøy
Versjon:5.2.2.1