eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
228/2019 20190215 15.02.2019 Internt notat utan oppfylging Protokoll, partsliste og berekningsdokumentasjon Espen Bergø
1929/2019 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Johan Ole Abeltun - 58/50 - Endring av innvendig takhøgde , garasjebygg Johan Ole Nybø Abeltun
1741/2019 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Detaljreguleringsplan for Leite Fritidsområde- Høyring/Utlegging til offentleg ettersyn. FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL m.fl.
2100/2019 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Ferdigattest - garasjebygg 58/50 Johan Ole Nybø Abeltun
2102/2019 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Jan Rune Dalsøren - 54/87 - Naust Jan Rune Dalsøren
2103/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Kommunedelplan for helse og omsorg - utlegging til offentleg ettersyn FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2105/2019 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Bjørnar Leine Kvalsund - 25/98 - Biogass-peis GAS TECH AS
2109/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Ber om uttale - tilrettelagt kryssingsstad på toppen av Skarabakken fv. 654. STATENS VEGVESEN
2110/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Gnr. 59/6 - Sandvika - Frådeling/oppretting av 2 parseller - Tilbakemelding nabovarsel. STATENS VEGVESEN
2111/2019 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Avslutting av sak - frådeling av tre eigedomar frå 33/30 SÆVIK INVEST AS
2113/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Ber om delutbetaling av tilskot frå næringsfondet. LIZEL AS
2119/2019 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Halvard Astor Leine 25/10 Deling grunneigedom - Løyve til tiltak Halvard Astor Leine
2096/2019 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Prosjektbygg AS 24/83 Søknadspliktige tiltak SJØKANTEN AS
2123/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Rapport Geologisk vurdering gnr 35/5 i Herøy kommune BUCCI ARKITEKTUR & DESIGN AS
2129/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Gravplassanalyse Gunnar Larsen
2146/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Søknad om ferdigattest gnr. 54/17 Sandvik CEMENTPRODUKT AS
2147/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 869 - Engasjement for fagperson psykisk helse Camilla Kleppe
2150/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Kontrollrapport skatteoppkrevjarfunksjonen 2017 SKATTEETATEN
2151/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Ønske om snittmåling av fart - fv. 10 Moltustranda - Herøy kommune STATENS VEGVESEN
2127/2019 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Villa Smolt - utskifting av sjøvannsledning ASPLAN VIAK AS
2139/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar Oddgeir Valen
2140/2019 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Førebels svar på søknad - ID 550 - Assistent i skule - tilfeldig vikar Oddgeir Valen
2141/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 855 - Lærarstillingar i grunnskulane Silje Kristin Hoddevik
2143/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 858 - Fagarbeidarar / assistentar barn og ungdom Kennet Fagerstrand
2149/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Endringer i valgforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2137/2019 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Tinglysing av festekontrakt - 4/250/4 STATENS KARTVERK
2104/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Oppseiing stilling *****
2115/2019 20190215 15.02.2019 Internt notat Uttale *****
2070/2019 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Referat førehandskonferanse - 45/80 - ny bruk/leikeland Ingar Warholm
2108/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Oppseiing av stilling. *****
2114/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Komplettering av søknad TØMRER SERVICE AS
2107/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Bekymringsmeldingar - ***** ***** *****
2116/2019 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Støy 27/2 hans sigvald remøy
2120/2019 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Ferdigattest - 30/83 - Bergslibakken nr 3 og 5 GJESDAL BYGGTEKNIKK AS
2121/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Klage på svært mangelfull utført slamtømming Villum Schjelderup
2124/2019 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Knut Ove Aspevik - 50/4 - frådeling 3 fritidstomter Knut Ove Aspevik
2128/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Gravplass-analyse Bergsøy/Leinøya Mette Lokna Nedreberg m.fl.
2131/2019 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Tilbakemelding *****
2133/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Kulturformål - søknad om tilskudd Beate Ørstavik
2134/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Oppnevning av settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2135/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Søknad - ID 870 - Institusjonar, heimetenester og kjøkken Frida Hjelmeseth Eksund
2117/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Kay Åge Fugledal 56/10 Spørsmål om eigedom Kay-Åge Fugledal
2130/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Svar til Helse Møre og Romsdal vedrørende rumlefelt sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
2136/2019 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Førebels svar på søknad - ID 870 - Institusjonar, heimetenester og kjøkken Frida Hjelmeseth Eksund
2138/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett med dispensasjonssøknad Herøy Kommune
2142/2019 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Førebels svar på søknad - ID 855 - Lærarstillingar i grunnskulane Silje Kristin Hoddevik
2144/2019 20190215 15.02.2019 Inngåande brev Gjennomgang av regional stats inndeling - oppfølging av regionreformen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2145/2019 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Førebels svar på søknad - ID 858 - Fagarbeidarar / assistentar barn og ungdom Kennet Fagerstrand
2148/2019 20190215 15.02.2019 Utgåande brev Førebels svar på søknad - ID 869 - Engasjement for fagperson psykisk helse Camilla Kleppe
2098/2019 20190214 14.02.2019 Inngåande brev Søknad om ferdigattest Lars Slåtten Gjesdal
Versjon:5.2.2.1