eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7901/2019 20190522 22.05.2019 Saksframlegg/innstilling Gnr/bnr 155/14 - Søknad om konsesjon ved overtaking av teig - Lars Molvær
7948/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev TILBUD OM INVESTERINGSTILSKUDD INNOVASJON NORGE
7953/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Underteikna søknad Sølvi Iren Hovdenakk
7926/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Tenestetidsattest *****
7951/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Skattemelding *****
7955/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Gnr/bnr 148/2 - Avtale om leige av jord - Arne Johan Gjerde og Jørund Mo Arne Johan Gjerde
7956/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Innkalling til ordinær generalforsamling - 29.05.2019 ROVDEFJORDSAMBANDET AS
7817/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Detaljreguleringsplan for Åsegotene næringsområde PlanID 2018011 - planframlegg til offentleg ettersyn annonse@morenytt
7919/2019 20190522 22.05.2019 Saksframlegg/innstilling Høyringsuttale: Detaljregulering for Hjortelegene - gnr/bnr 29/13
7937/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev 1519 - Føretak 985 305 757 - Dispensasjon frå krav om gjødslingsplan, Magnus Eichinger Vassbotn MAGNUS EICHINGER VASSBOTN
7947/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Søknad om deling og oppmåling av grunn OPPLYSNINGSVESENETS FOND
7952/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr/fnr/snr 14/746/0/10 - Eigedomsinformasjon - Prestegardstunet 34 MØRE EIENDOMSMEGLING AS
7925/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Eigedomsskatt ***** ***** *****
7928/2019 20190522 22.05.2019 Saksframlegg/innstilling Gnr/bnr 96/8 - Dispensasjon bruksendring - Astrid E Vartdal de-Laer og Torsten de-Laer
7840/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr/fnr/snr 47/337/0/1 - Eigedomsinformasjon - Dykkar ref. 27190104 EIENDOMSMEGLER VEST AS
7930/2019 20190522 22.05.2019 Saksframlegg/innstilling Gnr/bnr 36/14 - Dispensasjon frå arealføremål for oppføring av fritidsbustad - Britt Eltvik
7932/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Delegert vedtak - Gnr/bnr 36/55 - Ferdigattest for fritidsbustad - Sylvi Korsfur Sylvi Margrete Korsfur
7935/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Avklaring av motsegn frå Statens vegvesen: Detaljreguleringsplan for Hjortelegene Statens vegvesen
7940/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Melding om politisk vedtak - Revidering av bestandsplan for hjort 2019-2021 - Austefjord storvald Volda kommune
7941/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Melding om politisk vedtak - Bestandsplan for Vikebygda hjortevald Volda kommune
7942/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Melding om politisk vedtak - Fellingsløyve hjort 2019 - Vald utan bestandsplan Volda kommune
7943/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Vedtak - Offentleg ettersyn: Detaljreguleringsplan for Åsegotene næringsområde Plan- og miljøavdelinga for vidare ekspedering
7949/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Tildeling av tilskot - Ladepunkt kommunale tjenester MILJØDIREKTORATET
7950/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Varsel nr 3 om retting av eigedomsskattetaksten ***** ***** *****
7991/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Førebels svar *****
7999/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Avtale - frittståande nettstasjon MØRENETT AS
7285/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Tilsetting; 100 % vikariat *****
7931/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 122/1 - varsel om oppmålingsforretning - endra til 31.05.2019 kl 09.15 Olav Klokk m.fl.
7945/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Tenestetidsattest ***** ***** *****
7946/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Tek i mot *****
7967/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Søknad om mellombels bruksløyve gnr/bnr 15/1037 snr 3 NORHUS ØRSTA AS
7970/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Påminning - Bestilling av kommunalinformasjon Eiendomsmegler1 Midt-Norge AS
7972/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Innhenting av fråsegn *****
7992/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Førebels svar på søknad *****
8004/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Motteken politiattest *****
8005/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Motteken politiattest *****
7960/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Innmåling vatn og avløp gnr/bnr 169/176 Meisterbygg Møre AS
7974/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Tidspunkt for nedpakking og henting av pasientarkiv - Helse og velferd INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS
7867/2019 20190522 22.05.2019 Saksframlegg/innstilling Gnr/bnr 90/8 - Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom - Thomas Bondhus Ramsevik og Heidi Barstad
7878/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 13/114 Bøvegen 20 - oppseiing av leigetilhøve *****
7961/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Sakliste til møte i råd for likestilling av funksjonshemma i Møre og Romsdal 22.05.19 GUnn Elin Nygård
7962/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Spørsmål om asfaltering av veg på Urke Johannes Halland
7964/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Vedr veglys på Øy i Follestaddalen Øye gardslag v/Lars Petter Øye og Hans Olav Øy
7965/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringsløyve - ***** ***** ***** *****
7966/2019 20190522 22.05.2019 Saksframlegg/innstilling Oppstilling av bilar ved togruta 17. mai
7969/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Innhenting av fråsegn *****
7976/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkeløyve - Ørsta småbåtlag ØRSTA SMÅBÅTLAG
7981/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Nytt mellombels svar på klage til enkeltvedtak - ***** ***** *****
7982/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Delegert vedtak - Gnr/bnr 169/176 - Løyve til opparbeiding av tekniske anlegg - Meisterbygg Møre AS MEISTERBYGG MØRE AS
7986/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Innhenting av fråsegn *****
Versjon:5.2.2.1