eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2016/903 20170918 18.09.2017 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2016/903 Løpenr: 4532/2017 Dokument tittel: Fullmakt til begjæring om tvangssalg - renovasjonsavgift - ***** ***** ***** ***** Vestlandsnytt
2017/701 20170918 18.09.2017 Inngående brev Kravskjema - lokale forhandlinger - Akademikerforbundet Akademikerforbundet
2017/672 20170918 18.09.2017 Inngående brev Kravskjema - lokale forhandlingar - Fagforbundet Fagforbundet Sande
2017/581 20170918 18.09.2017 Inngående brev Dokument sendt etter innsynskrav Vestlandsnytt AS
2017/581 20170918 18.09.2017 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/581 Løpenr: 4506/2017 Dokument tittel: Klage på avslag om langtidsopphold i institsjon - ***** ***** ***** Vestlandsnytt
2016/903 20170918 18.09.2017 Inngående brev Dokument sendt etter innsynskrav Vestlandsnytt AS
2017/1019 20170918 18.09.2017 Inngående brev Skjergardsteneste i Møre og Romsdal SUNNMØRE FRILUFTSRÅD
2017/700 20170918 18.09.2017 Inngående brev Kravskjema lokale forhandlingar - Fagforbundet Fagforbundet Sande
2017/522 20170915 15.09.2017 Inngående brev Fråsegn vedrørande drenering av jordbruksjord - Bentro AS - gbnr 1/2 - arkeologisk registrering MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2017/701 20170915 15.09.2017 Inngående brev Kravskjema - lokale forhandlingar - NITO NITO
2017/672 20170915 15.09.2017 Inngående brev Kravskjema - lokale forhandlingar *****
2017/672 20170915 15.09.2017 Inngående brev Kravskjema - lokale forhandlingar *****
2017/672 20170915 15.09.2017 Inngående brev Kravskjema - lokale forhandlingar *****
2017/701 20170915 15.09.2017 Inngående brev Kravskjema - lokale forhandlingar - Bibliotekarforbundet Bibliotekarforbundet
2017/701 20170915 15.09.2017 Inngående brev Kravskjema - lokale forhandlingar - Naturviterne Naturviterne
2017/672 20170915 15.09.2017 Inngående brev Kravskjema - lokale forhandlingar - Avyo AVYO
2017/700 20170915 15.09.2017 Inngående brev Kravskjema - lokale forhandlingar - Delta Delta
2017/672 20170915 15.09.2017 Inngående brev Kravskjema - lokale forhandlingar - Delta Delta
2017/701 20170915 15.09.2017 Inngående brev Kravskjema - lokale forhandlingar - Delta Delta
2016/903 20170914 14.09.2017 Inngående brev Fullmakt til begjæring om tvangssalg - renovasjonsavgift - ***** ***** ***** ***** *****
2017/797 20170914 14.09.2017 Inngående brev Kontrollrapport FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2017/741 20170914 14.09.2017 Inngående brev Eigenerklæring om konsesjonsfriheit Eilev Mo og Torill Hanserud
2015/1212 20170914 14.09.2017 Inngående brev Avvikling av kommunale heimevernsnemder FORSVARSDEPARTEMENTET
2017/117 20170913 13.09.2017 Inngående brev Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Tussa Kraft - 27.09.2017 TUSSA KRAFT AS
2017/581 20170913 13.09.2017 Inngående brev Klage på avslag om langtidsopphold i institsjon - ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2017/1011 20170913 13.09.2017 Inngående brev Søknad om tilretteleggingstilskot *****
2017/901 20170913 13.09.2017 Inngående brev Vedk tilknytning til kommunalt vatn Karl Andre gotten Sydhagen
2017/1009 20170913 13.09.2017 Inngående brev Rullering av Energi- og klimaplanen til kommunen SUNNMØRE REGIONRÅD IKS
2017/1010 20170913 13.09.2017 Inngående brev Søknad om startlån og tilskot til etablering *****
2017/741 20170913 13.09.2017 Inngående brev Gnr 12 Bnr 4 Nikolai Breivik - Eigenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eigedom Nikolai Atle Breivik
2014/799 20170913 13.09.2017 Inngående brev Larsnes brygge - Søk midlertidig bruksløyve SPORSTØL HOLDING AS
2016/1192 20170913 13.09.2017 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til ny normalpolitivedtekt POLITIDIREKTORATET
2017/971 20170912 12.09.2017 Utgående brev Sande kommune - ang kontroll av mva-melding for kompensasjon for mai- juni 2017 Skatt Midt-Norge
2017/936 20170912 12.09.2017 Inngående brev Søknad - ID 466 - HJELPEPLEIAR/HELSEFAGARBEIDAR, 100 % Oksana Malinovska
2017/1003 20170912 12.09.2017 Inngående brev Søknad om deling av grunneigedom til fritidsføremål GRØNHOLMEN AS
2017/460 20170912 12.09.2017 Inngående brev Påfyll avklaringsmidler - har du stor etterspørsel på hoppid.no kontoret - vi har 1 million til fordeling med frist for rapportering 22.september! MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2014/26 20170912 12.09.2017 Inngående brev Klage på vegnavn! Kristin Longva
2017/1004 20170912 12.09.2017 Inngående brev Søknad om tilknytning til vatn Simone P Slettestøl
2017/937 20170912 12.09.2017 Inngående brev Søknad - ID 467 - HJELPEPLEIAR/HELSEFAGARBEIDAR, 100 % Oksana Malinovska
2017/401 20170912 12.09.2017 Inngående brev Barnehageplass - søknad om plass for Tuva Janita Kragset Kvalen
2017/1007 20170912 12.09.2017 Inngående brev Søknad om løyve for lukka selskap 28.10.17 VYRDE MANNSKOR
2013/1388 20170912 12.09.2017 Inngående brev Oppsigelse av leieavtale med Sande kommune HELSE MØRE OG ROMSDAL HF
2013/1679 20170912 12.09.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest RAMBØLL NORGE AS
2017/1006 20170912 12.09.2017 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad for Pola Anna Anna Marta Jankowska
2017/94 20170911 11.09.2017 Inngående brev Lokal vannskuterforskrift Naturvernforbundet
2016/902 20170911 11.09.2017 Inngående brev Utbetaling av midlar SANDSØY IDRETTSLAG
2016/1370 20170911 11.09.2017 Inngående brev 17/4008-2 Digitalisering i kommunal sektor KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2013/1679 20170911 11.09.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest RAMBØLL NORGE AS
2016/963 20170911 11.09.2017 Inngående brev Robek - Informasjon om hausten 2017 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2016/173 20170908 08.09.2017 Utgående brev SMIL-midlar og drenering - Saker med utgått frist pr. 01.07.2017 Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Versjon:5.2.2.1