eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/327 20180615 15.06.2018 Inngående brev VS: BESTILLING AV TILGANG FOR ARBEIDSTAKAR I SANDE KOMMUNE - Lene Nymoen Alina Zaliskevice
2018/579 20180615 15.06.2018 Inngående brev VS: BESTILLING AV TILGANG FOR ARBEIDSTAKAR I SANDE KOMMUNE - Trym Knotten Alina Zaliskevice
2018/642 20180615 15.06.2018 Inngående brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale , ferievikar 2018, eining bu- og habilitering, 25.06.18 - 19.08.18 A Presttrødni Tanja P
2018/672 20180615 15.06.2018 Inngående brev Søknad om reduksjon av foreldrebetaling *****
2018/673 20180615 15.06.2018 Inngående brev Søknad om permisjon i tida 01.09.18 - 01.09.19 Siv Helen Johnson Tødenes
2018/378 20180615 15.06.2018 Inngående brev VS: BESTILLING AV TILGANG FOR ARBEIDSTAKAR I SANDE KOMMUNE - Hanne-Merethe Voldnes Alina Zaliskevice
2018/572 20180615 15.06.2018 Inngående brev BESTILLING AV TILGANG FOR ARBEIDSTAKAR I SANDE KOMMUNE - lene Marie Våge Myklebust Alina Zaliskevice
2018/385 20180615 15.06.2018 Inngående brev VS: BESTILLING AV TILGANG FOR ARBEIDSTAKAR I SANDE KOMMUNE - Elise Myklebust Alina Zaliskevice
2017/1118 20180615 15.06.2018 Inngående brev VS: BESTILLING AV TILGANG FOR ARBEIDSTAKAR I SANDE KOMMUNE - Elise Skarnyr Gjerde Alina Zaliskevice
2018/674 20180615 15.06.2018 Inngående brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale, ferievikar 2018 teknisk anlegg, grøntanlegga *****
2017/890 20180615 15.06.2018 Inngående brev VS: BESTILLING AV TILGANG FOR ARBEIDSTAKAR I SANDE KOMMUNE - Marita Slettestøl alina zaliskevice
2018/671 20180615 15.06.2018 Inngående brev Gnr 6 Bnr 86 - tomt i Gjerdsvika Dag Øistein Eriksen mfl.
2018/638 20180614 14.06.2018 Inngående brev For mykje utbetalt løn *****
2018/546 20180614 14.06.2018 Inngående brev Klage på vedtak BRIGU HAV OG LAND GUDMUND STAVIK
2018/633 20180614 14.06.2018 Inngående brev Søknad om løyve til massetak for utplanering av industriareal AURVOLL OG FURESUND AS
2013/528 20180614 14.06.2018 Inngående brev Kultursekk i barnehage - opphør av ordning MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE REGIONAL OG NÆRINGSAVDELING
2018/520 20180614 14.06.2018 Inngående brev Tilbud om BU bedriftsutviklingstilskudd kr 125 000 INNOVASJON NORGE
2018/664 20180614 14.06.2018 Inngående brev Søknad om permisjon, tidsrom 22.08. - 01.12.2018 Evelyn Machitar Toftesund
2018/610 20180614 14.06.2018 Inngående brev Tidsavgrensa arbeidsavtale 01.05.18-31.12.18 Laila Herdis Sætre Sandvik
2018/546 20180614 14.06.2018 Inngående brev Klage på vedtak om løyve til felling av skadegjerande grågås 2018 - Voksa Britt Harøy
2018/20 20180614 14.06.2018 Inngående brev Utviding av stilling frå 01.08.2018 Janne Helgøy Jonasmo
2018/148 20180614 14.06.2018 Inngående brev Skjenkekontroll Naboen Sande 10.06.2018 Securitas
2018/148 20180614 14.06.2018 Inngående brev Skjenkekontroll - Sommarhelg på Kvamsøy 10.06.2018 Securitas
2017/73 20180614 14.06.2018 Inngående brev Søknad for vidare permisjon frå 01.10.18 Benita Kristin Nysæter
2018/635 20180614 14.06.2018 Utgående brev Gnr 83 bnr 20 - Matu Raidma - søknad om tilknyting til kommunalt vatn Matu Raidma
2018/338 20180614 14.06.2018 Inngående brev Endring av stemmekretser i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
2017/655 20180613 13.06.2018 Inngående brev Invitasjon til innspel om skjønnsmidlar FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2018/339 20180612 12.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilsetjing i 40 % stilling som assistent, vikariat barnehageåret 2018/2019 med arbeidsstad f.t. Gjerdsvika oppvekstsenter, barnehagen Benthe Leine
2018/339 20180612 12.06.2018 Utgående brev Tilsetjingsbrev - Tilsetjing i 40 % stilling som assistent, vikariat barnehageåret 2018/2019 med arbeidsstad f.t. Gjerdsvika oppvekstsenter Benthe Leine
2018/23 20180612 12.06.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold, Gnr 72 Bnr 5 Svanhild Bringsvor
2018/23 20180612 12.06.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold, Gnr 72 Bnr 5 Ståle Sætre
2018/23 20180612 12.06.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold, Gnr 29 Bnr 1 Janita Kragset Kvalen
2018/23 20180612 12.06.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold, Gnr 11 Bnr 22 Jan-Ove Dybhavn
2018/23 20180612 12.06.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold, Gnr 72 Bnr 5 Arvid Sætre
2018/23 20180612 12.06.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold, Gnr 29 Bnr 1 Kristoffer Warholm
2018/482 20180612 12.06.2018 Utgående brev Gnr 20 bnr 1 - Aurvoll og Furesund AS. Søknad om dispensasjon frå kommuneplan for uttak av stein og opparbeiding av landbruksareal AURVOLL OG FURESUND AS
2018/411 20180612 12.06.2018 Utgående brev Refusjon for utgifter til databriller *****
2018/647 20180612 12.06.2018 Utgående brev Gnr 83 bnr 78 - Kurt Torset - spørsmål om tilknyting til kommunalt vatn Kurt Helge Torset
2018/645 20180612 12.06.2018 Utgående brev Gnr 18 bnr 3 - RPR Eigedom AS - søknad om tilknyting til vatn og avløp RPR EIGEDOM AS
2018/636 20180612 12.06.2018 Utgående brev Oppseiing av stilling Bodil Søvre
2018/457 20180612 12.06.2018 Utgående brev Søknad om permisjon Evelyn Lucille Sandanger
2018/122 20180612 12.06.2018 Utgående brev Gota Hytteområde,Gjerdsvika MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE m.fl.
2018/329 20180612 12.06.2018 Utgående brev Tilsetjingsbrev - Tilsetjing som barnehagelærar i 80 % stilling, mellombels for barnehageåret 2018/2019 med arbeidsstad f.t. Gjerdsvika oppvekstsenter, barnehagen Anne Marthe Gjerde
2018/122 20180612 12.06.2018 Utgående brev Gnr 2 Bnr 2 mfl - Detaljregulerinsplan for hytteområde FH4 Gota SØRE SUNNMØRE LANDBRUKSKONTOR m.fl.
2018/569 20180612 12.06.2018 Utgående brev Søknad om BHT -honorar NAV Skanning
2018/329 20180612 12.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilsetjing som barnehagelærar i 80 % stilling, mellombels for barnehageåret 2018/2019 med arbeidsstad f.t. Gjerdsvika oppvekstsenter Anne Marthe Gjerde
2015/486 20180612 12.06.2018 Utgående brev Søknad om unntak frå arbeidsgjevarperiode *****
2018/339 20180612 12.06.2018 Utgående brev Tilsetjing av assistent i 40 % stilling, vikariat for barnehageåret 2018/2019 med arbeidsstad f.t. Gjerdsvika oppvekstsenter, barnehagen Benthe Leine
2018/345 20180612 12.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilsetjing i 80 % undervisningsstilling, vikariat for skuleåret 2018/2019 med arbeidsstad f.t. Gjerdsvika oppvekstsenter Britt-Sølvi H Pettersen
2018/339 20180612 12.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilsetjing i 100 % fast stilling som assistent frå 06.08.18 med arbeidsstad f.t. Hauemarkja barnehage Weronika Gadomska
Versjon:5.2.2.1