eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/728 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om kommunal bustad på Sætre *****
2015/428 20181211 11.12.2018 Utgående brev Gjerdsvika hamn - tilleggsavtale med Kystverket KYSTVERKET
2018/812 20181210 10.12.2018 Inngående brev Angåande oppsigelse av barnehageplass for Jakob Sandanger Anne M Sandanger
2018/1234 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad om ettergivelse husleie ***** ***** ***** ***** ***** *****
2016/1381 20181210 10.12.2018 Inngående brev Referat frå møte i styringsgruppa for krisesenter for Sunnmøre, 04.12.2018 ÅLESUND KOMMUNE
2018/186 20181210 10.12.2018 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning - feil på Knr 1514, Gnr 28 og Bnr 2 Sigrid Halle Vaagaasar
2018/1236 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad ny tillatelse bryggeanlegg Haugsbygda GURSKEN BÅTLAG
2018/1237 20181210 10.12.2018 Inngående brev Samfunnsplan, folketalsutvikling og skulane i Sande - Interpellasjon til kommunestyret den 11.12.2018 Sande Ap, Sande Sp, Sande Krf, Sande V
2017/1084 20181210 10.12.2018 Inngående brev Protokoll frå oppmålingsforretning Rasmus Martin Ristesund m.fl.
2018/722 20181210 10.12.2018 Inngående brev Møtebok for nemnd - Utdanningsforbundet Sande *****
2018/722 20181210 10.12.2018 Inngående brev Møtebok for nemnd - Skolelederforbundet Sande *****
2018/722 20181210 10.12.2018 Inngående brev Møtebok for nemnd - Fellesorganisasjonen Sande *****
2018/1239 20181210 10.12.2018 Inngående brev Underteikna avtale mellom lege Ørjan Yri og Sande kommune Ørjan Yri
2015/1090 20181210 10.12.2018 Inngående brev Tilskot til utarbeiding av kommunale kulturminneplanar. Søknadsfrist 10.januar 2019 for kommunane (15.januar for fylkeskommunen) MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2018/757 20181210 10.12.2018 Inngående brev Sluttdokumentasjon riving Driftsbygg Sandshamn AF DECOM AS
2018/1224 20181207 07.12.2018 Inngående brev Vedtak om fritak frå arbeidsgjevaransvar for sjukepengar til arbeidstakar som har sjukefråvær grunna svangerskap NAV
2018/1024 20181207 07.12.2018 Inngående brev Renovasjonsgebyr for matrikkel ( gnr./bnr. 51 ) på Sandsøya Øyvind Vorren
2018/939 20181207 07.12.2018 Inngående brev Pakkeforløp psykisk helse og rus - informasjon om implementering Helse Møre og Romsdal
2018/186 20181207 07.12.2018 Inngående brev Gnr 28 Bnr 2 - Feil oppmålingsforretning Sigrid Halle Vaagaasar
2016/551 20181207 07.12.2018 Inngående brev Vervet som hovudverneombod Jostein Hogne Korsnes
2018/1149 20181206 06.12.2018 Utgående brev Protest på helsestellet i kommunen - ***** ***** *****
2018/420 20181206 06.12.2018 Utgående brev Attest Ole Jørgen Skorgen
2017/155 20181206 06.12.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Teamleiar med arbeidsstad 50 % eining pleie- og omsorg og 50 % eining tenestekoordinering frå 01.01.2019 Elisabeth Nupen
2017/1080 20181206 06.12.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Teamleiar 60 % stilling eining bu- og habilitering og 30 % stilling eining tenestekoordinering frå 01.01.2019 Kristine Pettersen
2018/1213 20181206 06.12.2018 Utgående brev Rapporteringsskjema SMIL og drenering . forbruk 2018 og behov 2019 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2016/551 20181206 06.12.2018 Utgående brev Vervet som hovudverneombod - frikjøpsressurs Jostein Korsnes
2017/1080 20181206 06.12.2018 Utgående brev Tilsetjingsbrev - Endra arbeidsforhold som teamleiar frå 01.01.2019 Kristine Pettersen
2017/745 20181206 06.12.2018 Inngående brev Oppseiing avtale Skjema Sem og Stenersen frå 01.07.17 SEM & STENERSEN PROKOM AS
2018/1219 20181206 06.12.2018 Inngående brev Vedtak i Ulstein kommunestyre om brannvernsamarbeid ULSTEIN KOMMUNE
2018/940 20181206 06.12.2018 Inngående brev NVE sin uttale - Offentleg ettersyn - Reguleringsplan Larsnes Mek Verksted NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/1188 20181206 06.12.2018 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale i 60 % stilling som miljøveiledar/programrådgjevar, engasjementstilling med arb.stad f.t. Gursken oppvekst, i tidsrom 03.12.2018 - 31.07.2019 May Kristin Bolli
2018/1147 20181206 06.12.2018 Inngående brev Grunnavtale - legging av fiberkabel Tussa IKT
2018/1217 20181206 06.12.2018 Utgående brev Bekreftelse på tapt arbeidsfortjeneste 01.11.18 samling Fagforbundet May Wenche Johansen
2017/155 20181206 06.12.2018 Utgående brev Tilsetjingsbrev - Endra arbeidsforhold i 100 % stilling som teamleiar frå 01.01.19 til 50 % i eining pleie- og omsorg og 50 % eining tenestekoordinering Elisabeth Nupen
2017/1511 20181206 06.12.2018 Inngående brev Leigekontakt med Helse Møre og Romsdal HF om garasje for ambulansebil på Voksa HELSE MØRE OG ROMSDAL HF
2018/1017 20181206 06.12.2018 Utgående brev Vedr. søknad på stilling i Sande kommune Elise Waade Myklebust
2018/1218 20181206 06.12.2018 Utgående brev Uttale i tilsetjingssak Arbeidstakarorganisasjonane
2018/1095 20181206 06.12.2018 Utgående brev Uttale i tilsetjingssak *****
2018/1216 20181206 06.12.2018 Utgående brev Uttale i tilsetjingssak Arbeidstakarorganisasjonane
2018/148 20181206 06.12.2018 Inngående brev Tobakkskontroll, Joker Larsnes - 17.11.2018 Securitas
2018/148 20181206 06.12.2018 Inngående brev Tobakkskontroll, Joker Gursken - 17.11.2018 Securitas
2018/148 20181206 06.12.2018 Inngående brev Skjenkekontroll, Naboen Restaurant Sande - 17.11.2018 Securitas
2018/148 20181206 06.12.2018 Inngående brev Tobakkskontroll, YX Larsnes Auto - 17.11.2018 Securitas
2018/148 20181206 06.12.2018 Inngående brev Salgskontroll, Joker Gursken - 17.11.2018 Securitas
2018/148 20181206 06.12.2018 Inngående brev Salskontroll, Joker Larsnes, 17.11.2018 Securitas
2018/148 20181206 06.12.2018 Inngående brev Tobakkskontroll, Coop Marked Larsnes, 17.11.2018 Secuitas
2018/148 20181206 06.12.2018 Inngående brev Salskontroll, Coop Marked Larsnes, 17.11.2018 Securitas
2018/148 20181206 06.12.2018 Inngående brev Tobakkskontroll, Coop Marked Gjerdsvika, 17.11.2018 Securitas
2018/148 20181206 06.12.2018 Inngående brev Salskontroll, Coop Marked Gjerdsvika, 17.11.2018 Securitas
2018/1210 20181205 05.12.2018 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Sande
Versjon:5.2.2.1