eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/88 20180423 23.04.2018 Inngående brev Analyseresultat 9.04.18 KYSTLAB AS
2018/88 20180423 23.04.2018 Inngående brev Analyseresultat 16.04.18 KYSTLAB AS
2018/471 20180423 23.04.2018 Inngående brev Søknad om fri skuleskyss fom skuleåret 2018/2019 Kjell Kvamme
2016/297 20180423 23.04.2018 Inngående brev Skjæringsgrøft Haugelia Vest Roger Gotten Pettersen
2017/418 20180423 23.04.2018 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale ferievikar på sjukeheimen i tidsrommet 23.06.18 til og med 14.08.18 Oddveig Dora Eid Bugge
2016/416 20180423 23.04.2018 Inngående brev Underteikna tidsavgrensa arbeidsavtale i tida 23.06.18 til og med 19.08.18 Vilde Eid Bugge
2018/339 20180423 23.04.2018 Inngående brev Søknad om jobb som barnehageassistent Bente Leine
2016/297 20180423 23.04.2018 Inngående brev Taksering av tomter i Haugelia Vest OSE INGENIØRKONTOR AS
2016/297 20180423 23.04.2018 Inngående brev Skjæringsgrøft, gatelys og asfaltering Louise Dyrhol Sandvik
2016/1128 20180423 23.04.2018 Inngående brev KS MR - Ekspertutvalgets forslag til oppgaver nye fylkeskommuner KS Møre og Romsdal
2018/121 20180423 23.04.2018 Inngående brev SFO - Innmelding for Georgia Marcela Nurciu
2015/714 20180420 20.04.2018 Inngående brev Underteikna tidsavgrensa arbeidsavtale, reinhaldar på sjukeheimen i tidsrommet 25.06.18 til og med 19.08.18 Linchen-Elise Nygård
2018/472 20180420 20.04.2018 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale 40 % stilling kontormedarbeidar og 10 % assistent Gursken oppvekstsenter frå 01.05.18 *****
2015/360 20180420 20.04.2018 Inngående brev Godstransport på kysten STATISTISK SENTRALBYRÅ
2018/121 20180420 20.04.2018 Inngående brev SFO - Innmelding - Nathaniel Lene Nymoen
2014/811 20180420 20.04.2018 Inngående brev A-ordningen - innrapportering og korrigeringer i inntektsopplysninger HUSBANKEN
2017/189 20180420 20.04.2018 Inngående brev Stønad til wifi-soner i offentlege område FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2015/642 20180420 20.04.2018 Inngående brev Økt brukerbetaling for nødmeldetjenesten 110 ÅLESUND KOMMUNE
2018/110 20180420 20.04.2018 Inngående brev Frådeling av parsell frå gnr 14 Bnr 3 - tilleggsareal til gnr 14 Bnr 15 - Dispensasjon frå kommuneplan FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2018/467 20180420 20.04.2018 Inngående brev Rapport etter hørselstesting Kvamsøy barnehage *****
2018/468 20180420 20.04.2018 Inngående brev Lønnstillegg *****
2018/471 20180420 20.04.2018 Inngående brev Skuleskyss frå august 2018 Elin Halle Sandvik m.fl.
2018/33 20180420 20.04.2018 Inngående brev Skjenkebevillinger HANSA BORG HOLDING AS
2018/267 20180419 19.04.2018 Inngående brev Resultatkartlegging for miljø og skogbrukstiltak 2018 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2017/1494 20180418 18.04.2018 Inngående brev Orientering om tilstandskontroll i forbindelse med utdypingsarbeid i Gjerdsvika DR TECHN OLAV OLSEN AS
2017/324 20180418 18.04.2018 Inngående brev Omfangsundersøkelse om vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
2018/463 20180418 18.04.2018 Inngående brev Gnr 24 bnr 4 - Søknad tilbygg vinterhage - carport STIFO BYGG AS
2017/213 20180418 18.04.2018 Inngående brev Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens Helsedirektoratet
2014/881 20180418 18.04.2018 Inngående brev Grunnrettsavtale på Vorakletten Eigedom nr 68 bnr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 og 15 TELENOR NORGE AS
2016/1148 20180418 18.04.2018 Inngående brev Endra møtetidspunkt dialogmøte HERØY KOMMUNE NAV
2018/287 20180418 18.04.2018 Inngående brev Referat frå dialogmøte 14.02.18 NAV
2018/453 20180418 18.04.2018 Inngående brev Vedr. arbeidsvilkår *****
2018/462 20180418 18.04.2018 Inngående brev Båtplass Anne-Lise Våge
2017/339 20180417 17.04.2018 Inngående brev Underteikna tidsavgrensa arbeidsavtale i tidsrommet 18.06.18 til og med dato 19.08.18 Jenny K Kobbevik Mikalsen
2018/447 20180417 17.04.2018 Inngående brev Underteikna -tidsavgrensa arbeidsavtale Eining for Sjukeheimen , pleiemedarbeidar i tida 25.06.18 til og med 19.08.18 Rinnapa Phokha
2018/448 20180417 17.04.2018 Inngående brev Underteikna tidsavgrensa arbeidsavtale Eining for Sjukeheimen , pleiemedarbeidar i tida 05.07.18 til og med 12.08.18 Endre Storegjerde Bleie
2017/964 20180417 17.04.2018 Inngående brev Tek imot plass for Sigrid Langlo Brune i Hauemarkja barnehage Elisabeth Langlo Haugen
2017/1261 20180417 17.04.2018 Inngående brev Manglande rapportering på Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2018/456 20180417 17.04.2018 Inngående brev Underteikna Tidsavgrensa arbeidsavtale i Eining for heimetenesta - 1.årsstudent - tidsrommet 18.06.18 -til og med 12.08.18 Ingrid Gaustad Djupvik
2017/536 20180417 17.04.2018 Inngående brev Overprøving av vedtak om bruk av tvang og makt heimla i helse- og omsorgstenestelova kap 9 - ***** ***** ***** *****
2018/455 20180417 17.04.2018 Inngående brev Flytting av hørseltekniske skuleanlegg til skuleåret 2018 /2019 hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal
2018/457 20180417 17.04.2018 Inngående brev Søknad om permisjon Evelyn Lucille Sandanger
2018/446 20180417 17.04.2018 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Sande
2017/1466 20180417 17.04.2018 Inngående brev Oppfølging byggesak - Samtykke Arbeidstilsyn Kristian Sporstøl
2018/461 20180417 17.04.2018 Inngående brev Foryngelseskontroll 2018 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2018/262 20180416 16.04.2018 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd LARSNES IDRETTSLAG
2018/262 20180416 16.04.2018 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd LARSNES/ GURSKEN FK
2018/262 20180416 16.04.2018 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd NAKUHEL SUNNMØRE
2018/262 20180416 16.04.2018 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd GJERDSVIKA IL
2015/1288 20180416 16.04.2018 Utgående brev Referat - leverandørdialog - ACOS - 04.04.2018 Prosjektgruppa
Versjon:5.2.2.1