eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/623 20181012 12.10.2018 Inngående brev Tegningsblankett Utviklingsforum for Ålesund lufthavn Vigra AS Region Ålesund v/ÅLESUND KOMMUNE
2017/1482 20181012 12.10.2018 Inngående brev Forvalting av midlar frå Havbruksfondet - 2018 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2018/91 20181011 11.10.2018 Inngående brev Tilbakemelding etter krav om innsyn etter offentleglova, postlister Hallvard Nygård
2018/503 20181011 11.10.2018 Inngående brev Uttalelse - Oppstartvarsel planarbeid - Gnr 55 bnr 3 på Kvamsøya - Sande kommune - Møre og Romsdal fylke KYSTVERKET
2018/1015 20181011 11.10.2018 Inngående brev Søknad om ruteløyve for flybuss på strekninga Ålesun lufthavn Vigra og Ålesund - fråsegn MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2015/519 20181011 11.10.2018 Inngående brev Melding om endring, reduksjon i tal på fritidshus på Grønholmen frå 9 til 8 GRØNHOLMEN AS
2017/1353 20181011 11.10.2018 Inngående brev Underteikna tidsavgrensa arbeidsavtale i tidsrommet 24.08.18 t.o.m. som pleiemedarbeidar, Eining sjukeheimen tilkallingsvikar og fast helg 18,78 % Dina Venezita Voldnes
2018/960 20181011 11.10.2018 Inngående brev Søknad om tiltak registrert i revidert handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet. BREIVIKNESET GRENDELAG
2018/1019 20181011 11.10.2018 Inngående brev Avgrenset kontroll av skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon SKATT MIDT-NORGE
2018/695 20181010 10.10.2018 Inngående brev Gnr 57 Bnr 5 Sigurd Noralv Aarsheim - SMIL-midlar - avtale med grunneigar på gnr 57 bnr 2 Sigurd Noralv Aarsheim
2018/1011 20181010 10.10.2018 Inngående brev Ønske uttale frå formannskapa om Voldatunnell MAFOSS
2015/826 20181010 10.10.2018 Inngående brev Generell vegvedlikehald og andre saker på Kvamsøy KVAMSØY BYGDE- OG NÆRINGSLAG
2018/939 20181010 10.10.2018 Inngående brev Innføring pakkeforløp psykisk helse og rus i Møre og Romsdal HELSE MØRE OG ROMSDAL HF
2018/229 20181010 10.10.2018 Inngående brev Praktisering av søknadfristane LANDBRUKSDIREKTORATET
2018/1012 20181010 10.10.2018 Inngående brev Nominasjon til kulturpris *****
2018/695 20181010 10.10.2018 Inngående brev Løyve til tiltak Norleif Kvamme mfl
Ingen tilgang 20181009 09.10.2018 Inngående brev Ei orientering om gjennomføring av Ungdata 2019(1) Kompetansesenter rus - Midt-Norge
2015/1090 20181009 09.10.2018 Inngående brev Underskriven avtale oppsett og trykk av kulturminneplan med Fantastiske Osberget FANTASTISKE OSBERGET AS
2018/67 20181008 08.10.2018 Inngående brev Utbetaling av tilskot til kompetanse- og innovasjon 2018 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2018/940 20181008 08.10.2018 Utgående brev Reguleringsplan for Larsnes Mekaniske Verksted AS Larsnes Mek Verksted AS
2018/567 20181008 08.10.2018 Utgående brev Tv-aksjonen 2018 - Kirkens Bymisjon - Informasjon til bøsseberarane Arnljot Muren m.fl.
2018/567 20181008 08.10.2018 Utgående brev TV-aksjonen 2018 - Kirkens bymisjon - Informasjon til bøsseberarane Anne-Marte S Beitveit m.fl.
2018/918 20181008 08.10.2018 Inngående brev Søkn. bygging av landbruksveg G.nr 89 bnr 1. Linda Teigene
2011/401 20181008 08.10.2018 Inngående brev Ristes Vener - SMIL-MIDLAR 2011 avslutning av prosjektet RISTES VENER
2017/655 20181008 08.10.2018 Inngående brev Kommunevis skjønnsramme 2019 - Møre og Romsdal FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2015/951 20181008 08.10.2018 Inngående brev Søknad om følgjekort - ***** ***** ***** *****
2018/567 20181008 08.10.2018 Utgående brev Tv-aksjonen 2018 - Kirkens Bymisjon - Informasjon til bøsseberarar Ivar Dag Slettevoll m.fl.
2018/567 20181008 08.10.2018 Utgående brev Tv-aksjonen 2018 - Kirkens Bymisjon - Informasjon til bøsseberaraane Inge-Jonny Hide m.fl.
2018/507 20181008 08.10.2018 Utgående brev Høyring mulig reduksjon i busstilbod frå 1. mai 2019 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2018/567 20181008 08.10.2018 Utgående brev TV-aksjonen 2018 - Kirkens bymisjon - Informasjon til bøsseberarar Kjerstin Rebekka Sande m.fl.
2018/153 20181008 08.10.2018 Inngående brev Henvisning til timar med logoped *****
2017/1095 20181008 08.10.2018 Utgående brev Gnr 28 Bnr 32 - Arthur Vestnes Dispensasjonssøknad - utlegging av flytebrygge. Klage på vedtak i sak F-75/18. FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2016/925 20181008 08.10.2018 Utgående brev Tormund Ellingsen Hauge. Dispensasjon frå krav til reguleringsplan Tormund Ellingsen Hauge
2018/595 20181008 08.10.2018 Utgående brev Gnr 13 Bnr 10 Janne Larsen Hauge. Dispensasjon frå krav til reguleringsplan Janne K O Larsen Hauge m.fl.
2018/528 20181008 08.10.2018 Inngående brev Vedr manglande kantslått 2018 Torleiv A Storegjerde
2017/1040 20181008 08.10.2018 Utgående brev Svar på permisjonssøknad Beata Jankovské
2018/229 20181005 05.10.2018 Utgående brev Søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot ferie og fritid 2018 - del 2 og søknad om regionalt miljøprogram August Hauge
2016/257 20181005 05.10.2018 Inngående brev Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Opplæringskontoret for Søre Sunnmøre OPPLÆRINGSKONTORET FOR SØRE SUNNMØRE
2018/338 20181005 05.10.2018 Inngående brev Brev til kommunene om direkte valg til kommunedelsutvalg Valgdirektoratet
2018/23 20181005 05.10.2018 Inngående brev Gnr 15 Bnr 21 - 2/3 - Eigenfråsegn konsesjonsfridom Helen Sølvi Gurskevik
2016/798 20181005 05.10.2018 Inngående brev Teipliktskjema Dina Fugledal Wiik
2018/508 20181005 05.10.2018 Inngående brev Melding om vedtak - Ny behandling av sak om handheving og skilting av parkeringsplassar for rørslehemma MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2018/1007 20181005 05.10.2018 Inngående brev Innspel til søknad om å bli programfylke i folkehelseprogrammet MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2015/1520 20181004 04.10.2018 Utgående brev Tidsavgrensa arbeidsavtale - Eining sjukeheimen reinhald - frå 01.10.2018 - 01.10.2019 Jolanta Gadomska
2016/1098 20181004 04.10.2018 Utgående brev Lønsforhandlingar 2018 - Melding om resultatet Asta Sileikiene
2018/797 20181004 04.10.2018 Inngående brev Situasjonsplan og søknad om kjøp av tomt silje mork
2016/1350 20181004 04.10.2018 Inngående brev Søknad om omsorgspermisjon, redusert stilling, frå august 2018 Kristine Mari H Hauge
2018/174 20181004 04.10.2018 Inngående brev Søknad om reiserett transporttenesta for funksjonshemma *****
2017/1040 20181004 04.10.2018 Inngående brev Søknad om 50 % omsorgspermisjon, tidsrom 29.10.2018 - 28.06.2019 Beata Jankovské
2018/1005 20181004 04.10.2018 Inngående brev Faguttale og tilknytning til kultursektoren KONG ARTHURSPELET
Versjon:5.2.2.1