eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/161 20190521 21.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast tilsett som miljøterapeut i 100 % stilling frå 17.06.19 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering Ruth Eshitialo Wesamba
2019/161 20190521 21.05.2019 Utgående brev Tilsetjingsbrev - Fast tilsett som miljøterapeut i 100 % stilling frå 17.06.19 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering Ruth Eshitialo Wesamba
2019/159 20190521 21.05.2019 Utgående brev Vedr. søknad på stilling i Sande kommune Flora Jitoiya Kimogol
2019/161 20190521 21.05.2019 Utgående brev Vedr. søknad på stilling i Sande kommune Regine Røyset Breivik m.fl.
2019/161 20190521 21.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilsetjing i 100 % fast stilling som miljøterapeut frå 17.06.19 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering *****
2019/161 20190521 21.05.2019 Utgående brev Tilsetjingsbrev - Tilsetjing i 100 % stilling som miljøterapeut, vikariat i tida 17.06.19 til 20.08.20 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering Janne Merete Myrvågnes
2019/161 20190521 21.05.2019 Utgående brev Tilsetjing av miljøterapeut i 100 % fast stilling frå 17.06.19 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering Ruth Wesamba
2019/159 20190521 21.05.2019 Utgående brev Tilsetjing av miljøterapeut i 100 % fast stilling frå 17.06.19 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering Ranveig Slagnes
2019/161 20190521 21.05.2019 Utgående brev Tilsetjingsbrev - Tilsetjing i 100 % fast stilling som miljøterapeut frå 17.06.19 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering Veronika Kvalsvik
2019/161 20190521 21.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilsetjing i 100 % stilling som miljøterapeut, vikariat i tida 17.06.19 til 20.08.20 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering Janne Merete Myrvågnes
2019/470 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad - ID 560 - ID 560 Fagarbeidar/assistent Gena Villamil
2019/159 20190521 21.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast tilsett som miljøterapeut i 100 % stilling frå 17.06.19 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering Ranveig Slagnes
2019/159 20190521 21.05.2019 Utgående brev Tilsetjingsbrev - Fast tilsett som miljøterapeut i 100 % stilling frå 17.06.19 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering Ranveig Slagnes
2019/161 20190521 21.05.2019 Utgående brev Tilsetjing av miljøterapeut i 100 % stilling, vikariat i tida 17.06.19 t.o.m. 20.08.20 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering Janne Merete Myrrvågnes
2019/161 20190521 21.05.2019 Utgående brev Tilsetjing av miljøterapeut i 100 % fast stilling frå 17.06.19 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering Veronika Kvalsvik
2019/222 20190520 20.05.2019 Utgående brev Vedr. søknad på stilling i Sande kommune Bergit Sunde m.fl.
2019/285 20190520 20.05.2019 Utgående brev Uttale til tilsettingssak Arbeidstakarorganisasjonane
2019/444 20190520 20.05.2019 Inngående brev Aksept av tilsagn Ingar Bernhard Tødenes
2019/425 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad - ID 557 - Einingsleiar/rektor 100 % *****
2015/996 20190519 19.05.2019 Utgående brev Jostein Korsnes- oppseiing av stilling i Sande kommune Jostein Hogne Korsnes
2018/1104 20190519 19.05.2019 Utgående brev Ferjemateriell og ferjekai-anlegg i rute 01kai MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELSAVDELINGA
2016/551 20190519 19.05.2019 Utgående brev Tidsressurs hovudverneombod Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Nito
2019/333 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedr. søknad på stilling i Sande kommune Benedikte Nielsen m.fl.
2019/425 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad - ID 557 - Einingsleiar/rektor 100 % Marianne Solbjørg Ose
2019/17 20190516 16.05.2019 Utgående brev Gnr 54 Bnr 18 - Jostein Korsnes konsesjonsforhold Jostein Hogne Korsnes
2018/748 20190516 16.05.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.05.2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2018/870 20190516 16.05.2019 Utgående brev ***** ***** ***** - vedtak om redusert foreldrebetaling Hayat Mohammad Alburjus
2019/471 20190516 16.05.2019 Utgående brev Oppseiing av stilling Sandetun/heimebasert omsorg Anna M Stenseth Fiskaa
2019/43 20190516 16.05.2019 Utgående brev VS: Ulukkesskade KLP:00211000949 *****
2018/190 20190516 16.05.2019 Utgående brev Gnr 30 Bnr 2,3 Torleiv Storegjerde - Frådeling av areal til bustadtomter Torleiv Storegjerde
2019/475 20190516 16.05.2019 Utgående brev Gnr 6 Bnr 2, Arne Leif Værnes, mudring i samband med bygging av naust Arne Leif Værnes
2019/382 20190516 16.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilsetjing i 100 % stilling som undervisningsinspektør, vikariat i tida 01.08.19 t.o.m. 30.04.20 med arbeidsstad f.t. Gursken oppvekstsenter Veronica Sundgot Hide
2019/382 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilsetjingsbrev - Tilsetjing i 100 % stilling som undervisningsinspektør, vikariat i tida 01.08.19 t.o.m. 30.04.20 med arbeidsstad f.t. Gursken oppvekstsenter Veronica Sundgot Hide
2019/382 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedr. søknad på stilling i Sande kommune Flusund Malin Arlen
2019/453 20190516 16.05.2019 Utgående brev TV-aksjonen 2019 - CARE Wenche Bjørkeng m.fl.
2019/216 20190516 16.05.2019 Inngående brev Underteikna tidsavgrensa arbeidsavtale assistent ved Sandetun kjøkken, i tidsrommet 12.08.19 til og med 31.08.20 *****
2019/161 20190516 16.05.2019 Inngående brev Ingen ting å merke til tilsetjingssakene 42/19, 44/19 og 43/19 FO
2019/309 20190516 16.05.2019 Inngående brev Møte *****
2019/108 20190516 16.05.2019 Utgående brev Innkallling til kontaktmøte 29.04.19 Arbeidstakarorganisasjonane
2019/190 20190516 16.05.2019 Utgående brev Gnr 54 Bnr 4 - Nasjonalforeningen for Folkehelsen - endring av grunnlag for kommunale avgifter NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSE KVAMSØY HELSELAG m.fl.
2017/231 20190516 16.05.2019 Utgående brev Gnr 10 bnr 2 og bnr 6 - Sigbjørn Rødseth og Gisle Baade - Slamtømming på eigedomane Gisle Baade m.fl.
2019/123 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 17.06. - 18.08.19 Gabriele Danilaityte
2017/1352 20190516 16.05.2019 Utgående brev Gnr 67 bnr 2 - Egle Vilkauskaite - vatn og avløp på eigedomen Egle Vilkauskaite
2019/480 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilkallingsvikar - Sandetun kjøkken 01.04.2019 - 31.01.2020 Hans Olav Gjengedal
2019/256 20190516 16.05.2019 Utgående brev Elevar og føresette 8. klasse 2019/2020 - Informasjon om val av 2. framandspråk eller fordjuping i engelsk Føresette og elevar 8. klasse 2019/2020
2019/216 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsavgrensa arbeidsavtale - Sandetun kjøkken - Tilkallingsvikar + fast vikar 14,08 % st. Veronica Follestad
2019/161 20190516 16.05.2019 Utgående brev Uttale til tilsettingssak *****
2019/479 20190516 16.05.2019 Utgående brev Terminalbriller - refusjon Katrin Kvalsund Leine
2019/159 20190516 16.05.2019 Utgående brev Uttale til tilsettingssak *****
2019/151 20190516 16.05.2019 Utgående brev Gnr 86 Bnr 4 Gjerdehøgda 46, Geir Torsvik - Søknad om frådeling av eigedom til bustadformål Geir Terje Torsvik m.fl.
Versjon:5.2.2.1