eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/812 20180816 16.08.2018 Inngående brev Oppseiing av barnehageplass - Johanne Borghild Gjerde
2018/829 20180816 16.08.2018 Inngående brev Dispensasjon frå byggegrense - tilbygg veranda - Gjerdsvika - gnr. 6 bnr. 31 STATENS VEGVESEN
2017/1129 20180816 16.08.2018 Inngående brev Reservert tomt. Denny Hareide
2018/870 20180816 16.08.2018 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
2018/787 20180816 16.08.2018 Inngående brev Underteikna kjøpekontrakt tomt nr 56 Kim Sætre
2018/769 20180816 16.08.2018 Inngående brev Svar på mottatt dokumentasjon i sak på Skare mellom 64/2 og 64/3 Jon Erik Bjørstad
2018/871 20180816 16.08.2018 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
2018/23 20180815 15.08.2018 Inngående brev Gnr 61 Bnr 13 Orlaug Bjørdal Kårstad - konsesjonsforhold Orlaug Bjørdal Kårstad
2018/23 20180815 15.08.2018 Inngående brev Gnr 36 Bnr 36 Torill Kirsti Olsen - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Torill Kirsti Olsen
2018/122 20180815 15.08.2018 Inngående brev Tiltakshavar sine kommentarar til innspel etter offentleg ettersyn B Tarberg AS
2018/866 20180815 15.08.2018 Inngående brev Søknad om frådeling Torbjørn Anton Hide
2018/867 20180815 15.08.2018 Inngående brev Underteikna databehandlaravtale mellom Sande kommune og Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeids- og velferdsdirektoratet
2018/868 20180815 15.08.2018 Inngående brev Vedk kommunal veg i byggefelt Kristoffer Warholm
2018/482 20180815 15.08.2018 Inngående brev Vedr. 18-02938-5 - Fråsegn angåande søknad om dispensasjon frå kommuneplan for uttak av stein og opparbeiding av landbruksareale i Gursken gbnr. 20/1 i Sande kommune i Møre og Romsdal Direktoratet for mineralforvaltning
2017/582 20180815 15.08.2018 Utgående brev Permisjon - endeleg avklaring av arbeidsforhold *****
2018/756 20180815 15.08.2018 Inngående brev Ambulansetenesta for innbyggjarar i Ørsta og Volda kommune HELSE MØRE OG ROMSDAL HF
2018/769 20180815 15.08.2018 Utgående brev Gnr 64 Skare Knut Ole Rusten m.fl.
2016/1217 20180815 15.08.2018 Inngående brev Reguleringsplan Kalsneset - endring i planar STØYLEN SERVICE AS
2018/769 20180814 14.08.2018 Inngående brev Svar på mottatt dokumentasjon i sak på Skare mellom 64/2 og 64/3 Egil Sandsbakk
2018/495 20180813 13.08.2018 Inngående brev Kartskisse parkering Trond Arne Valderhaug
2014/757 20180813 13.08.2018 Inngående brev Den kulturelle spaserstokken MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2018/523 20180813 13.08.2018 Inngående brev Underteikna tidsavgrensa arbeidsavtale i tidsrommet 23.07.18 til og med 17.08.18 Mindaugas Jauneika
2018/20 20180810 10.08.2018 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale, helsesøster, fast 60 % stilling, frå 01.09.2018 Janne Helgøy Jonasmo
2018/679 20180810 10.08.2018 Utgående brev ***** ***** ***** - vedtak om nedsett foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
2018/770 20180810 10.08.2018 Utgående brev ***** ***** ***** - vedtak om nedsett foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
2016/951 20180810 10.08.2018 Utgående brev ***** ***** ***** - vedtak om nedsett foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
2018/852 20180810 10.08.2018 Utgående brev ***** ***** - avslag på søknad om nedsett foreldrebetaling i barnehage *****
2016/1371 20180810 10.08.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** - vedtak om nedsett foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
2018/817 20180810 10.08.2018 Utgående brev Gnr 67 Bnr 39 Olav Skorpen Vedr. byggearbeid på Varholmen Olav Magnar Skorpen
2018/599 20180810 10.08.2018 Utgående brev ***** ***** ***** vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
2018/672 20180810 10.08.2018 Utgående brev ***** ***** - vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
2017/917 20180810 10.08.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** vedtak om nedsett foreldrebetaling i barnehage *****
2018/851 20180810 10.08.2018 Utgående brev Gnr 6 Bnr 57 - Mathias Gjerde,Gjerdsvika Rehabilitering av skortein Mathias Hogne Gjerde m.fl.
2018/769 20180809 09.08.2018 Inngående brev Innspel frå Dagny Skare og Jakob Skare vedr.grense gnr. 64 bnr.3 og 4 Dagny Irene Skare
2017/326 20180809 09.08.2018 Inngående brev Avklaring av arbeidsforhold *****
2018/759 20180809 09.08.2018 Utgående brev Oppseiing Siv Helen Johnson Tødenes
2017/854 20180809 09.08.2018 Inngående brev Timelønn Peter Sivertstøl
2018/858 20180809 09.08.2018 Inngående brev Kommunale avgifter Annbjørg Flatøy
2018/856 20180808 08.08.2018 Inngående brev Høringsbrev skolebruksplanen 2018/20 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2018/857 20180808 08.08.2018 Inngående brev Bufetats bistandsplikt - fylkesnemndas og domstolenes adgang til å stille vilkår om plasseringssted - Anmodning om klargjøring BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
2018/523 20180807 07.08.2018 Utgående brev Tilsetjingsbrev - Tidsavgrensa arbeidsavtale i ca. 40 % stilling i tida 23.07.18 t.o.m. 17.08.18 med arbeidsstad f.t. Sande helseavdeling Mindaugas Jauneika
2018/23 20180807 07.08.2018 Inngående brev Kårstad, Olaug Bjørdal - Gnr 61 Bnr 23 - Konsesjonsfridom ved erverv av fast eigedom - eigenerklæring Orlaug Bjørdal Kårstad
2018/23 20180807 07.08.2018 Inngående brev Gnr 61 Bnr 23 - Kårstad, Jon Magnus - Konsesjonsfridom ved erverv av fast eigedom - eigenerklæring Jon Magnus Kårstad
2018/523 20180807 07.08.2018 Utgående brev Tidsavgrensa arbeidsavtale som legevikar i tida 23.07.18 t.o.m. 17.08.18 Mindaugas Jauneika
2016/1247 20180807 07.08.2018 Inngående brev Vedr. klage på krav om innsyn i dokument FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2018/850 20180807 07.08.2018 Inngående brev Invitasjon til å søke om midler i 2019 til trafikksikkerhetstiltak - gang - og sykkelveger, kollektivtiltak og miljøtiltak med kommunetilskudd ( 50/50 ) - Møre og Romsdal STATENS VEGVESEN
2018/851 20180807 07.08.2018 Inngående brev Søknad skorsteinsrehabilitering g.nr. 6, b.nr. 57/Gjerde CEMENTPRODUKT AS
2018/476 20180807 07.08.2018 Inngående brev Fråsegn - Marine Harvest AS - Dispensasjon frå kommuneplan til etablering av akvakulturanlegg i Voravika - Sande kommune - Møre og Romsdal fylke KYSTVERKET
2018/852 20180807 07.08.2018 Inngående brev ***** ***** søknad om redusert ***** ***** *****
2018/133 20180807 07.08.2018 Inngående brev SFO - Innmelding - Marius *****
Versjon:5.2.2.1