eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/1135 20171023 23.10.2017 Inngående brev Kontingent til KS for 2018 KS
2017/1133 20171023 23.10.2017 Inngående brev Akuttmedisinforskriften - informasjon og status i kommunene Møre og Romdal FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2017/1129 20171020 20.10.2017 Inngående brev Reservering av tomt. Denny André Hareide
2017/1128 20171020 20.10.2017 Inngående brev 17/468 Bruk av private aktører i barnevernet Postmottak BLD
2017/1130 20171020 20.10.2017 Inngående brev Brev til landets kommuner og fylkesmenn – foreløpig orientering om kriterier for tilskuddsordningen til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2018 HELSEDIREKTORATET
2017/522 20171020 20.10.2017 Inngående brev Oppdatert søknad *****
2017/380 20171020 20.10.2017 Inngående brev Fiskerikai Sandshamn - Sande kommune - Møre og Romsdal fylke - Søknad om tilskudd kap 1360 post 60 KYSTVERKET
2017/522 20171020 20.10.2017 Inngående brev Fråsengn etter arkeologisk registrering - Sande kommune - Trond Hide og Bente Krumsvik, Gjerdsvika - drenering av jordbruksjord - gbnr 1/2, 4/15 og 4/2 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2016/846 20171020 20.10.2017 Inngående brev Aksept av tilsegn LARSNES IDRETTSLAG
2017/1126 20171019 19.10.2017 Inngående brev Justert søknad til Næringsfondet i Sande GEIR HENNING HAGEN
2017/991 20171018 18.10.2017 Inngående brev Vikariat helsesøster - trekker søknaden *****
2017/443 20171018 18.10.2017 Inngående brev Krever gratis skoleskyss for beboere på Øvre Knotten eller forbedring av skolevei. Olav Geir Sætre
2017/1111 20171018 18.10.2017 Inngående brev Tilsagn - investeringstilskudd HUSBANKEN
2017/401 20171018 18.10.2017 Inngående brev Barnehageplass - søknad om plass for Tuva frå 02.01.18 Janita Kragset Kvalen
2017/170 20171018 18.10.2017 Inngående brev Analyseresultat 10.10.17 KYSTLAB - PREBIO AS
2017/741 20171018 18.10.2017 Inngående brev Gnr 21 Bnr 1 Elin Almestad - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Elin Almestad
2015/529 20171018 18.10.2017 Inngående brev Rapportering på varige midler 2017 - tidlig innsats 1.-4. trinn, kap. 226 post 63 UTDANNINGSDIREKTORATET
2016/699 20171018 18.10.2017 Inngående brev Søknad - renovering av Gursken kyrkje Sande kyrkjelege fellesråd
2017/1110 20171017 17.10.2017 Utgående brev Reguleringsplan Larsnes Mek Verksted - referat frå førehandskonferanse AG Plan og Arkitektur AS
2017/1104 20171017 17.10.2017 Utgående brev Søknad om skjenkeløyve, fastløyve - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/979 20171017 17.10.2017 Inngående brev Trafikksikringstiltak fv. 6 på Sandsøya STATENS VEGVESEN
2017/392 20171017 17.10.2017 Utgående brev 875310372 KVAMSØY BARNEHAGE, Egenmeldt sykefravær - SSB (RA-0182), 3. kvartal 2017 SSB
2016/1054 20171017 17.10.2017 Inngående brev Fylkesvis skjønnsramme 2017- siste fordeling FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2017/655 20171017 17.10.2017 Inngående brev Skjønnstildelinga i statsbudsjettet 2018 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2017/541 20171016 16.10.2017 Utgående brev Brev til bøsseberarane - Sandsøy Bjørn Flatøy m.fl.
2017/1112 20171016 16.10.2017 Inngående brev Melding om organisasjonsendring SØRE SUNNMØRE LANDBRUKSKONTOR
2017/839 20171016 16.10.2017 Utgående brev Tilsetjingsbrev, vikariat, 100% stilling økonomimedarbeidar, 06.11.17 - 30.11.18 Julianne Midtbø
2017/1113 20171016 16.10.2017 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2017 Sande kommune Brønnøysundregistrene
2017/992 20171016 16.10.2017 Inngående brev SMIL-søknad - prioritering Helge Johnny Voksøy
2016/894 20171016 16.10.2017 Inngående brev Aksept av tilsegn FORSAMLINGSHUSET VONHEIM
2017/1117 20171016 16.10.2017 Inngående brev Omgjering av Gnr 2 Bnr 14 frå tomt til bustad til tomt til fritidsføremål Ivar Lødemel
2017/741 20171016 16.10.2017 Inngående brev Gnr 71 Bnr 10 - Ronny Andre Våge - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Ronny André Våge
2015/470 20171016 16.10.2017 Inngående brev Realfagskommuner pulje 1 - Mal for økonomirapportering for forlenget periode ut 2017 og lenke til delrapport Utdanningsdirektoratet
2017/541 20171016 16.10.2017 Utgående brev Brev til bøsseberarane - Larsnes Ruth A Hatlebrekke Rekdal m.fl.
2017/1055 20171016 16.10.2017 Inngående brev Innspel til rullering av arealplan - Sandshamn hamn Bjørn Voksøy
2017/818 20171016 16.10.2017 Inngående brev Økonomiplanprognose 2018-2021 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP
2017/443 20171016 16.10.2017 Inngående brev Krever gratis skoleskyss for beboere på Øvre Knotten eller forbedring av skolevei. Hilde Iren Jakobsen
2017/741 20171016 16.10.2017 Utgående brev Gnr 71 Bnr 10 - Ronny Andre Våge - konsesjonsforhold Ronny André Våge
2017/1116 20171016 16.10.2017 Inngående brev Søknad om mellombels lagring av hytte Ivar Lødemel
2017/839 20171016 16.10.2017 Utgående brev Arbeidsavtale , 100% vikariat økonomimedarbeidar, 06.11.7 - 30.11.18 Julianne Midtbø
2017/559 20171013 13.10.2017 Inngående brev Tilleggsopplysningar Kåre Arthur Kvamme
2017/541 20171013 13.10.2017 Utgående brev Brev til bøsseberarane - Haugsbygda Inge-Jonny Hide m.fl.
2017/541 20171013 13.10.2017 Utgående brev Brev til bøsseberarar - Gursken/Vågen Arnljot Muren m.fl.
2017/991 20171013 13.10.2017 Utgående brev Velkomen som søkjar på stilling i Sande kommune *****
2017/1111 20171013 13.10.2017 Inngående brev Besvart forespørsel - investeringstilskudd - Sjukesignal/ velferdsteknologi Hauga HUSBANKEN
2017/541 20171013 13.10.2017 Utgående brev Brev til bøsseberarane - Gjerdsvika Ivar Dag Slettevoll m.fl.
2017/1104 20171013 13.10.2017 Utgående brev Søknad om skjenkeløyve, fastløyve - kontroll av vandel NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT
2017/818 20171013 13.10.2017 Inngående brev 12/131-38 Kostnader ved Overgrepsmottaket/ Vold i nære relasjoner ÅLESUND KOMMUNE
2017/541 20171013 13.10.2017 Utgående brev Brev til bøsseberarane - Kvamsøy Helge Støylen m.fl.
2017/603 20171013 13.10.2017 Inngående brev Deponering av masse Torstein Tjervåg Drage
Versjon:5.2.2.1