eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/19 20180522 22.05.2018 Inngående brev Sande kommune, utarming og rasering av bygdene til nytte for kven?? Nina Emilie Rusten Sande
2018/573 20180522 22.05.2018 Inngående brev Søknad om skjenkeløyve, einskildløyve - Sumarsamkome 22.06 og 23.06.18 Landsbyen Larsnes
2016/1067 20180522 22.05.2018 Inngående brev Arbeidsavtale, underteikna - vikariat 100% stilling Haugelia barnehage, barnehageåret 2018/2019, frå 06.08.18 *****
2015/1307 20180518 18.05.2018 Utgående brev Riksarkivaren si årlege undersøking 2017 - svar Riksarkivaren
2018/567 20180518 18.05.2018 Inngående brev Oppretting av kommunekomite TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon Møre og Romsdal
2017/778 20180518 18.05.2018 Utgående brev Sandstrand - Larsnesvika Einar Haugen m/fleire v/Gro Haugen
2017/828 20180518 18.05.2018 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale - 80 % stilling, vikariat som adjunkt skuleåret 2018/2019, arbeidsstad f.t. Sandsøy oppvekstsenter *****
2018/23 20180518 18.05.2018 Inngående brev Gnr 72 Bnr 5 Arvid Sætre egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eigedom Arvid Sætre
2018/23 20180518 18.05.2018 Utgående brev Gnr 21 Bnr 21 May Kristin A Kristiansen - konsesjonsforhold May Kristin A Kristiansen
2018/570 20180518 18.05.2018 Inngående brev BHT - honorar melding om vedtak *****
2018/19 20180518 18.05.2018 Inngående brev Informasjon om Sandefisk as og Go & Po Fiskeri as si framtid på Sandsøya SANDEFISK AS
2017/529 20180518 18.05.2018 Inngående brev Søknad om sluttutbetaling MOBRE AGRI SERVICE MORTEN BREKKE
2018/23 20180518 18.05.2018 Utgående brev Gnr 21 Bnr 21 - Roger Kjell Hjelmeseth - konsesjonsforhold Roger Kjell Hjelmeseth
2018/23 20180518 18.05.2018 Utgående brev Gnr 21 Bnr 21 - Bjørnar Almestad- konsesjonsforhold Bjørnar Almestad
2018/23 20180518 18.05.2018 Utgående brev Gnr 21 Bnr 21 - Jannike K. Sandvik - konsesjonsforhold Jannike Kristiansen Sandvik
2018/23 20180518 18.05.2018 Utgående brev Gnr 21 Bnr 21 - Karin Johanne Voldsund- konsesjonsforhold Karin Johanne Voldsund
2018/462 20180518 18.05.2018 Inngående brev Status båtplass Sandshamn Ove Gunnar Myklebust
2018/568 20180518 18.05.2018 Inngående brev Søknad om skjenkeløyve, einskildløyve - Sommarhelg på Kvamsøy 8.og 9.juni 2018 KVAMSØY IDRETTSLAG
2018/533 20180518 18.05.2018 Utgående brev Gjerde Mat og musikk - tildeling av skjenkeløyve, einskildhøve - Adolfbuda , 23. juni 2018 GJERDE MAT OG MUSIKK
2018/508 20180518 18.05.2018 Utgående brev Handheving og skilting av parkeringsplassar for rørslehemma MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2017/490 20180518 18.05.2018 Inngående brev Rapport om felling av grågås i 2017. Geir Johan Gjerde
2018/174 20180518 18.05.2018 Utgående brev Utmelding frå transporttenesta for funksjonshemma *****
2018/568 20180518 18.05.2018 Utgående brev Tildeling av skjenkeløyve, einskildløyve - Sommarhelg på Kvamsøy 8.og 9.juni 2018 KVAMSØY IDRETTSLAG
2018/23 20180518 18.05.2018 Utgående brev Gnr 21 Bnr 21 - Curt Einar Kristiansen- Konsesjonsforhold Curt Einar Kristiansen
2018/23 20180518 18.05.2018 Utgående brev Gnr 21 Bnr 21 - Daniel K Sandvik Konsesjonsforhold Daniel K Sandvik
2018/482 20180516 16.05.2018 Inngående brev Uttak av stein Myklebustmyrane AURVOLL OG FURESUND AS
2018/394 20180516 16.05.2018 Utgående brev Gnr 18 Bnr 3 RPR Eigedom AS Søknad om løyve til mellombels oppføring av brakkerigg CONPLAN AS m.fl.
2018/341 20180516 16.05.2018 Utgående brev Tilsetjing i 100 % fast undervisningsstilling frå 01.08.18 med arbeidsstad f.t. Larsnes oppvekstsenter Anne-Lise Skoge Knotten
2018/127 20180516 16.05.2018 Utgående brev Tilsetjingsbrev - Ferievikar 2018 Elias Øksnøy Grønnevik
2018/110 20180516 16.05.2018 Utgående brev Gnr 14 Bnr 3 Torgeir Sklander Nielsen. Dispensasjon frå kommuneplan Torgeir Sklander Nielsen
2018/127 20180516 16.05.2018 Utgående brev Tidsavgrensa arbeidsavtale - Ferievikar 2018 med arbeidsstad f.t. teknisk eining, grøntanlegga Harald Holm
2018/428 20180516 16.05.2018 Inngående brev Sande kommune - etablering av massedeponi og uttak av steinmasser på Gjøneset gnr 9 bnr 3 og bnr 4 - B. Tarberg AS - dispensasjon frå kommuneplan FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2018/246 20180516 16.05.2018 Utgående brev Velkomen som søkjar på stilling i Sande kommune Ivan Runde m.fl.
2018/127 20180516 16.05.2018 Utgående brev Tidsavgrensa arbeidsavtale - Ferievikar 2018 med arbeidsstad f.t. teknisk eining, grøntanlegga Elias Øksnøy Grønnevik
2018/127 20180516 16.05.2018 Utgående brev Tilsetjingsbrev - Ferievikar 2018 Harald Holm
2018/566 20180516 16.05.2018 Inngående brev Søknad om endring på avgift vassforsyning Ingar Sørheim
2018/563 20180516 16.05.2018 Utgående brev Tidsavgrensa arbeidsavtale - Ferievikar 2018 Sande helseavdeling, legekontoret Linda Dalehamn
2018/563 20180516 16.05.2018 Utgående brev Tilsetjingsbrev - Tilsetjing som ferievikar 2018 med arbeidsstad f.t. Sande helseavdeling, legekontoret Linda Dalehamn
2018/477 20180516 16.05.2018 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring *****
2018/246 20180516 16.05.2018 Inngående brev Offentleg søkjarliste 2. gongs utlysing VA-ingeniør i 100 % stilling Søkjarane
2017/619 20180516 16.05.2018 Inngående brev Fråsegn til offentleg ettersyn av planprogram for interkommunal kystsoneplan for Ytre Søre Sunnmøre - Møre og Romsdal fylke KYSTVERKET
2018/150 20180516 16.05.2018 Utgående brev Vedr. søknad på stilling i Sande kommune Kenneth Søren Skov
2018/394 20180516 16.05.2018 Inngående brev Revidert gjennomføringsplan CONPLAN AS
2018/341 20180516 16.05.2018 Utgående brev Tilsetjingsbrev - Tilsetjing i 100 % fast undervisningsstilling frå 01.08.18 med arbeidsstad f.t. Larsnes oppvekstsenter Anne-Lise Skoge Knotten
2016/297 20180516 16.05.2018 Inngående brev Haugelia Vest - overskuddsmasse, asfaltering og gatelys Roger Gotten Pettersen
2018/341 20180516 16.05.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilsetjing i 100 % fast undervisningsstilling frå 01.08.18 med arbeidsstad f.t. Anne-Lise Skoge Knotten
2018/262 20180515 15.05.2018 Utgående brev Søknad om kommunale kulturmidlar 2018 - Tildeling av kulturtilskot YTRE GURSKØEN TEN SING
2018/534 20180515 15.05.2018 Utgående brev Attest *****
2018/21 20180515 15.05.2018 Inngående brev Kulturskole - søknad om inntak dans Georgia Marcela Nurciu
2018/562 20180515 15.05.2018 Inngående brev Underskriven arbeidsavtale - 50 % stilling som sjukepleiar / 30 % stilling helsesekretær frå 01.06.18, Sande helseavdeling Beate Sandvik
Versjon:5.2.2.1