eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 14 20170614 14.06.2017 13:45 Sande Rådhus, Larsnes Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS482017 PS 48/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tv-aksjonen 2017 UNICEF - Oppretting av kommunekomite og kommunalt bidrag
0 PS562017 PS 56/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sande Næringsforum KF - Årsmelding og rekneskap for 2016
0 PS572017 PS 57/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Årsmelding for Sande kommune 2016
0 PS502017 PS 50/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gnr 29 Bnr 1 Marius Gunnarstein og Elise Myklebust. Søknad om dispensasjon frå kommuneplan
0 PS542017 PS 54/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rett til sjukeheimsplass eller tilsvarande bustad med heildøgnstenester - Opphold i sjukeheim - Lovendring om rett til opphold
0 PS532017 PS 53/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Omsorgsbustader ved Elvebakken - oppstart
0 PS522017 PS 52/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Haugelia byggefelt - innløysing og avlysing av vassrettar
0 PS582017 PS 58/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sande kommune - Rekneskap 2016
0 PS512017 PS 51/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Opprusting av kommunale vegar 2017
0 PS552017 PS 55/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sande kommune - innspel til ruteendringsprosessen 2017
0 PS592017 PS 59/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Økonomirapport - 31.mai 2017
0 PS462017 PS 46/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Skriv og meldingar
0 PS472017 PS 47/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Delegerte saker
0 PS492017 PS 49/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Deltakarar i «Nettverk for folkevalte» i demokratiprosjektet til Sunnmøre regionråd IKS
0 PS602017 PS 60/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Driftstilskot- Kong Arthur-spelet 2017
Versjon:5.2.2.1