eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 04 17 20180417 17.04.2018 13:45 Sande Rådhus, Larsnes Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS132018 PS 13/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Storevik Naturreservat, Sande - 2.høyring av mindre grensendring
0 PS82018 PS 8/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Skriv og meldingar
0 PS142018 PS 14/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sande kommune - interkommunale samarbeidsstrukturar
0 PS102018 PS 10/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revidert forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
0 PS122018 PS 12/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kartlegging av marine naturtyper - Pilotprosjekt
0 PS92018 PS 9/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Reglement for godtgjersle for kommunale folkevalde i Sande kommune - rullering 2018
0 PS112018 PS 11/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Overvassgrøft Sætre
0 RS92018 RS 9/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollutvalet, sak 12/18 Kontrollrapport - Årsrapport 2017 Skatteoppkrevjarfunksjonen
0 RS82018 RS 8/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fylkeskommuna: brev dat 22.03.2018 vedr ferjetilbod i rute 01, Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøy
0 RS52018 RS 5/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll kontrollutvalet 14.03.2018
0 RS72018 RS 7/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunal- og regionaldep: Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
0 RS62018 RS 6/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sunnmøre Regionråd: Notat frå fellessamling i Folkevaltnettverket
0 RS42018 RS 4/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sande Frp: Interpellasjon - innfør sambuargaranti i Sande kommune
Versjon:5.2.2.1