Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Purring Avs/Mot: Torleiv A Storegjerde http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torleiv A Storegjerde | Journaldato: 22.01.2018 | Journalnr: 366/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Kulturskole - søknad om inntak for Åse Avs/Mot: Veronika Bonaa http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veronika Bonaa | Journaldato: 22.01.2018 | Journalnr: 343/2018 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Rapportering av vassverkdata for 2017 Avs/Mot: MATTILSYNET http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63506 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 22.01.2018 | Journalnr: 345/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Kontrollutvalet - møteprotokoll frå 17.01.2018 Avs/Mot: VEST KONTROLL http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VEST KONTROLL | Journaldato: 22.01.2018 | Journalnr: 355/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Barnehageplass - søknad for Karolius i Hauemarkja barnehage Avs/Mot: Siri K Berntsen Gjerde http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri K Berntsen Gjerde | Journaldato: 22.01.2018 | Journalnr: 362/2018 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: SA 01-18 SAK 04-18 TILSYNSRAPPORT - SANDE KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT - UTSKRIFT TIL SANDE KOMMUNE Avs/Mot: VEST KONTROLL http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VEST KONTROLL | Journaldato: 22.01.2018 | Journalnr: 356/2018 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Notat interkommunalt samarbeid Avs/Mot: Oddbjørn Indregård http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Indregård | Journaldato: 22.01.2018 | Journalnr: 361/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad om kommunal bustad Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2018 | Journalnr: 351/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Fellingsløyve og rapport 2017 Avs/Mot: Jens Kvamme http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Kvamme | Journaldato: 22.01.2018 | Journalnr: 344/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Søknad - ID 486 - ID 486 Fagarbeidar, inntil 80 % Avs/Mot: Sandra Gaspuite http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sandra Gaspuite | Journaldato: 22.01.2018 | Journalnr: 342/2018 | Avdeling: Larsnes oppvekstsenter | Tittel: Innsynsbegjæring Avs/Mot: KONSTALI HELSENOR AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSTALI HELSENOR AS | Journaldato: 22.01.2018 | Journalnr: 354/2018 | Avdeling: Sektor for stab og støtte | Tittel: Barnehageplass - søknad, Haugelia - Emma Avs/Mot: Tonje Zahl Remøy http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonje Zahl Remøy | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 319/2018 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Barnehageplass - søknad, Haugelia - Albert Avs/Mot: Louise Dyrhol Sandvik http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Louise Dyrhol Sandvik | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 316/2018 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Søknad - ID 485 - Fagarbeidar, inntil 100 % Avs/Mot: Nadia Shohany http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nadia Shohany | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 315/2018 | Avdeling: Larsnes oppvekstsenter | Tittel: Gjerdsvika Hundepark. Avs/Mot: Sveinung Magne Gjerde http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sveinung Magne Gjerde | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 334/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad - ID 485 - Fagarbeidar, inntil 100 % Avs/Mot: Anna Marta Jankowska http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Marta Jankowska | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 314/2018 | Avdeling: Larsnes oppvekstsenter | Tittel: Kartlegging av marine naturtypar på Søre Sunnmøre - invitasjon til spleiselag Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 320/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Søknad - ID 486 - Fagarbeidar, inntil 80 % Avs/Mot: Anna Marta Jankowska http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Marta Jankowska | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 313/2018 | Avdeling: Larsnes oppvekstsenter | Tittel: Flaumskade Sætre byggefelt Avs/Mot: Kato Endre Myklebust http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63497 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kato Endre Myklebust | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 336/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: SFO - oppsigelse av plass for Gabriel Avs/Mot: Marita Slettestøl http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63426 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marita Slettestøl | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 265/2018 | Avdeling: Larsnes oppvekstsenter | Tittel: SFO - oppsigelse av plass for Jacob Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63424 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 263/2018 | Avdeling: Larsnes oppvekstsenter | Tittel: Rammetillatelse Sjøboder Varholmen Avs/Mot: B+B ARKITEKTER AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: B+B ARKITEKTER AS | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 292/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Tilsetjingsbrev - Engasjementstilling 49,8 % stilling 01.01.18 t.o.m. 05.08.18, Larsnes oppvekstsenter Avs/Mot: Marianne Torset http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Torset | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 240/2018 | Avdeling: Sektor for stab og støtte | Tittel: Gnr 18 Bnr 6 Jan Myklebust - Søknad om SMIL - midlar - utsetjing av arbeidsfrist Avs/Mot: MYKLEBUST JAN http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63379 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MYKLEBUST JAN | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 218/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: SFO - oppseiing av plass for Emilie Alett Avs/Mot: Cecilie Trettø Engjaberg http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cecilie Trettø Engjaberg | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 281/2018 | Avdeling: Gjerdsvika oppvekstsenter | Tittel: SFO - oppseiing av plass for Elvira Andrea Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 280/2018 | Avdeling: Gjerdsvika oppvekstsenter | Tittel: Rundskriv IS-4/2018 med vedlegg, til alle landets kommuner og fylkesmenn Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 288/2018 | Avdeling: Sektor for helse og omsorg | Tittel: Underteikna avtalebekreftelse Avs/Mot: Kopinor http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63434 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kopinor | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 273/2018 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Revisors oppgaver i tilknytning til den kommunale tilskuddsordningen særlig ressurskrevende Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 287/2018 | Avdeling: Sektor for helse og omsorg | Tittel: Svar på søknad Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/63455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2018 | Journalnr: 294/2018 | Avdeling: Eining Sandetun Sjukeheim |