Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Kontingent til KS for 2018 Avs/Mot: KS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 5165/2017 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Akuttmedisinforskriften - informasjon og status i kommunene Møre og Romdal Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 5158/2017 | Avdeling: Sektor for helse og omsorg | Tittel: Oppdatert søknad Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 5148/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Fråsengn etter arkeologisk registrering - Sande kommune - Trond Hide og Bente Krumsvik, Gjerdsvika - drenering av jordbruksjord - gbnr 1/2, 4/15 og 4/2 Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 5145/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Aksept av tilsegn Avs/Mot: LARSNES IDRETTSLAG http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LARSNES IDRETTSLAG | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 5146/2017 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Fiskerikai Sandshamn - Sande kommune - Møre og Romsdal fylke - Søknad om tilskudd kap 1360 post 60 Avs/Mot: KYSTVERKET http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61789 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTVERKET | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 5139/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Reservering av tomt. Avs/Mot: Denny André Hareide http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Denny André Hareide | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 5140/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: 17/468 Bruk av private aktører i barnevernet Avs/Mot: Postmottak BLD http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak BLD | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 5138/2017 | Avdeling: Sektor for sosial og barnevern | Tittel: Brev til landets kommuner og fylkesmenn – foreløpig orientering om kriterier for tilskuddsordningen til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2018 Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 5141/2017 | Avdeling: Eining for bu- og habilitering | Tittel: Justert søknad til Næringsfondet i Sande Avs/Mot: GEIR HENNING HAGEN http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEIR HENNING HAGEN | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 5130/2017 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Gnr 21 Bnr 1 Elin Almestad - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Avs/Mot: Elin Almestad http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Almestad | Journaldato: 18.10.2017 | Journalnr: 5114/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Analyseresultat 10.10.17 Avs/Mot: KYSTLAB - PREBIO AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTLAB - PREBIO AS | Journaldato: 18.10.2017 | Journalnr: 5110/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Krever gratis skoleskyss for beboere på Øvre Knotten eller forbedring av skolevei. Avs/Mot: Olav Geir Sætre http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Geir Sætre | Journaldato: 18.10.2017 | Journalnr: 5096/2017 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Rapportering på varige midler 2017 - tidlig innsats 1.-4. trinn, kap. 226 post 63 Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 18.10.2017 | Journalnr: 5121/2017 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Barnehageplass - søknad om plass for Tuva frå 02.01.18 Avs/Mot: Janita Kragset Kvalen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janita Kragset Kvalen | Journaldato: 18.10.2017 | Journalnr: 5102/2017 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Vikariat helsesøster - trekker søknaden Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2017 | Journalnr: 5093/2017 | Avdeling: Sektor for helse og omsorg | Tittel: Søknad - renovering av Gursken kyrkje Avs/Mot: Sande kyrkjelege fellesråd http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sande kyrkjelege fellesråd | Journaldato: 18.10.2017 | Journalnr: 5109/2017 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Tilsagn - investeringstilskudd Avs/Mot: HUSBANKEN http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 18.10.2017 | Journalnr: 5106/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: 875310372 KVAMSØY BARNEHAGE, Egenmeldt sykefravær - SSB (RA-0182), 3. kvartal 2017 Avs/Mot: SSB http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SSB | Journaldato: 17.10.2017 | Journalnr: 5076/2017 | Avdeling: Sektor for personal | Tittel: Søknad om skjenkeløyve, fastløyve - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61703 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.10.2017 | Journalnr: 5057/2017 | Avdeling: Sektor for stab og støtte | Tittel: Trafikksikringstiltak fv. 6 på Sandsøya Avs/Mot: STATENS VEGVESEN http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 17.10.2017 | Journalnr: 5070/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Skjønnstildelinga i statsbudsjettet 2018 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 17.10.2017 | Journalnr: 5084/2017 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Fylkesvis skjønnsramme 2017- siste fordeling Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 17.10.2017 | Journalnr: 5083/2017 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Reguleringsplan Larsnes Mek Verksted - referat frå førehandskonferanse Avs/Mot: AG Plan og Arkitektur AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61697 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AG Plan og Arkitektur AS | Journaldato: 17.10.2017 | Journalnr: 5051/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Gnr 71 Bnr 10 - Ronny Andre Våge - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Avs/Mot: Ronny André Våge http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny André Våge | Journaldato: 16.10.2017 | Journalnr: 5063/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Gnr 71 Bnr 10 - Ronny Andre Våge - konsesjonsforhold Avs/Mot: Ronny André Våge http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61707 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ronny André Våge | Journaldato: 16.10.2017 | Journalnr: 5061/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Realfagskommuner pulje 1 - Mal for økonomirapportering for forlenget periode ut 2017 og lenke til delrapport Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 16.10.2017 | Journalnr: 5067/2017 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Tilsetjingsbrev, vikariat, 100% stilling økonomimedarbeidar, 06.11.17 - 30.11.18 Avs/Mot: Julianne Midtbø http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julianne Midtbø | Journaldato: 16.10.2017 | Journalnr: 5046/2017 | Avdeling: Sektor for stab og støtte | Tittel: Arbeidsavtale , 100% vikariat økonomimedarbeidar, 06.11.7 - 30.11.18 Avs/Mot: Julianne Midtbø http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61603 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julianne Midtbø | Journaldato: 16.10.2017 | Journalnr: 4957/2017 | Avdeling: Sektor for stab og støtte | Tittel: Krever gratis skoleskyss for beboere på Øvre Knotten eller forbedring av skolevei. Avs/Mot: Hilde Iren Jakobsen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Iren Jakobsen | Journaldato: 16.10.2017 | Journalnr: 5058/2017 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur |