Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Protokoll frå møte i fylkeseldrerådet 13.februar 2018 Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 663/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Søknad - ID 532 - Tilkallingsvikar Avs/Mot: Gabriele Danilaityte http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gabriele Danilaityte | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 655/2019 | Avdeling: Tenestekoordinering | Tittel: Uttale i tilsetjingssak 15/19 Miljøterapeut fast tilsetjing Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 650/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Søknad - ID 527 Ferievikar Avs/Mot: Vilde Eid Bugge http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vilde Eid Bugge | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 658/2019 | Avdeling: Pleie- og omsorg | Tittel: Tilskot til kommunalt rusarbeid 2019 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 651/2019 | Avdeling: Bu og habilitering | Tittel: Søknad - ID 537 - Barnevernskurator Avs/Mot: Kristine Husøy http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristine Husøy | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 652/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad - ID 531 - Ferievikar Avs/Mot: Silje M Haugen Vikene http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje M Haugen Vikene | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 653/2019 | Avdeling: Sektor for helse og omsorg | Tittel: Stipendordning for lærere som underviser etter introduksjonsloven - Orientering til kommunen som behandlingsinstans Avs/Mot: KOMPETANSE NORGE http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMPETANSE NORGE | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 672/2019 | Avdeling: Gursken oppvekstsenter | Tittel: Endra tidspunkt dialogmøte Avs/Mot: NAV http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 592/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Plany AS- Gnr 18 Bnr 52 - eigenfråsegn konsejsonsforhold Avs/Mot: PLANY AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PLANY AS | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 602/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Plany AS- Gnr 18 Bnr 52 - eigenfråsegn konsesjonsforhold Avs/Mot: PLANY AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PLANY AS | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 600/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Vedr. søknad på stilling i Sande kommune Avs/Mot: Mohammad Asif Malik m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mohammad Asif Malik m.fl. | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 580/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Søknad om transportteneste Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 581/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Informasjon om henvisning til pakkeforløp for psykisk helse og rus Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 587/2019 | Avdeling: Bu og habilitering | Tittel: Kommunebrevet 2019 fra Arbeids- og velferdsdirektoratet Avs/Mot: NAV http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 586/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad - ID 532 - ID 532 Tilkallingsvikar Avs/Mot: Marina Tregub http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marina Tregub | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 590/2019 | Avdeling: Tenestekoordinering | Tittel: Prøvingsrapport dater 04.02.19-07.02.19 Avs/Mot: KYSTLAB AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTLAB AS | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 597/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Personvern - en grunnopplæring i personregelverk - karakterutskrift Avs/Mot: NTL HØGSKOLEN I INNLANDET http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTL HØGSKOLEN I INNLANDET | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 591/2019 | Avdeling: Sektor for personal | Tittel: Vedtak frå Elsikkerhet Møre AS - sak 224211 Avs/Mot: MØRENETT AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRENETT AS | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 594/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Søknad - ID 529 - ID 529 Ferievikar Avs/Mot: Marina Tregub http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marina Tregub | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 589/2019 | Avdeling: Tenestekoordinering | Tittel: Avtaleskjema støttekontakt for - ***** ***** Avs/Mot: Trym Knotten http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trym Knotten | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 607/2019 | Avdeling: Bu og habilitering | Tittel: Underskriven avtale - 01.01.19 - 01.01.21 Avs/Mot: Rigmor Anette Larsen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rigmor Anette Larsen | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 614/2019 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Vedtak frå Elsikkerhet Møre AS - sak 220054 Avs/Mot: MØRENETT AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRENETT AS | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 596/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Underteikna avtale om elektronisk samhandling mellom Helse Vest IKT og Sande kommune Avs/Mot: HELSE VEST IKT AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE VEST IKT AS | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 584/2019 | Avdeling: Sektor for helse og omsorg | Tittel: Attest Avs/Mot: Sara Fugledal Wiik http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70187 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Fugledal Wiik | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 585/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Frådeling av tomter på Hide. Endring av søknad Avs/Mot: Torbjørn Anton Hide http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Anton Hide | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 567/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Underteikna arbeidsavtale, 40 % fast, kommunelege frå 15.08.2019 Avs/Mot: Ørjan Yri http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ørjan Yri | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 577/2019 | Avdeling: Sektor for helse og omsorg | Tittel: Gnr 64 Bnr 30 - Jon Bjørstad. Tilbygg til anneks. Avs/Mot: NYSTØL & FAGERHOL AS m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70138 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NYSTØL & FAGERHOL AS m.fl. | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 546/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Lukking av avvik Avs/Mot: DATATILSYNET http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DATATILSYNET | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 578/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Gnr 16 Bnr 24 - Kleppe Pål Andrè Rehabilitering av skorstein Avs/Mot: Pål-André Sætre Kleppe m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70135 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål-André Sætre Kleppe m.fl. | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 543/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester |