Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Tilsetjingsbrev - Tilsetjing i 100 % stilling som miljøterapeut, vikariat i tida 17.06.19 til 20.08.20 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering Avs/Mot: Janne Merete Myrvågnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72337 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janne Merete Myrvågnes | Journaldato: 21.05.2019 | Journalnr: 2729/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Arbeidsavtale - Tilsetjing i 100 % stilling som miljøterapeut, vikariat i tida 17.06.19 til 20.08.20 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering Avs/Mot: Janne Merete Myrvågnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72333 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janne Merete Myrvågnes | Journaldato: 21.05.2019 | Journalnr: 2725/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Tilsetjingsbrev - Tilsetjing i 100 % fast stilling som miljøterapeut frå 17.06.19 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering Avs/Mot: Veronika Kvalsvik http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72332 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veronika Kvalsvik | Journaldato: 21.05.2019 | Journalnr: 2724/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Arbeidsavtale - Tilsetjing i 100 % fast stilling som miljøterapeut frå 17.06.19 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72331 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2019 | Journalnr: 2723/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Vedr. søknad på stilling i Sande kommune Avs/Mot: Regine Røyset Breivik m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Regine Røyset Breivik m.fl. | Journaldato: 21.05.2019 | Journalnr: 2692/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Tilsetjingsbrev - Fast tilsett som miljøterapeut i 100 % stilling frå 17.06.19 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering Avs/Mot: Ruth Eshitialo Wesamba http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ruth Eshitialo Wesamba | Journaldato: 21.05.2019 | Journalnr: 2691/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Arbeidsavtale - Fast tilsett som miljøterapeut i 100 % stilling frå 17.06.19 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering Avs/Mot: Ruth Eshitialo Wesamba http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ruth Eshitialo Wesamba | Journaldato: 21.05.2019 | Journalnr: 2690/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Tilsetjing av miljøterapeut i 100 % fast stilling frå 17.06.19 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering Avs/Mot: Veronika Kvalsvik http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72074 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veronika Kvalsvik | Journaldato: 21.05.2019 | Journalnr: 2466/2019 | Avdeling: Bu og habilitering | Tittel: Tilsetjing av miljøterapeut i 100 % stilling, vikariat i tida 17.06.19 t.o.m. 20.08.20 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering Avs/Mot: Janne Merete Myrrvågnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janne Merete Myrrvågnes | Journaldato: 21.05.2019 | Journalnr: 2464/2019 | Avdeling: Bu og habilitering | Tittel: Vedr. søknad på stilling i Sande kommune Avs/Mot: Flora Jitoiya Kimogol http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72297 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flora Jitoiya Kimogol | Journaldato: 21.05.2019 | Journalnr: 2689/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Tilsetjing av miljøterapeut i 100 % fast stilling frå 17.06.19 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering Avs/Mot: Ruth Wesamba http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72071 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ruth Wesamba | Journaldato: 21.05.2019 | Journalnr: 2463/2019 | Avdeling: Bu og habilitering | Tittel: Tilsetjingsbrev - Fast tilsett som miljøterapeut i 100 % stilling frå 17.06.19 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering Avs/Mot: Ranveig Slagnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Slagnes | Journaldato: 21.05.2019 | Journalnr: 2688/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Arbeidsavtale - Fast tilsett som miljøterapeut i 100 % stilling frå 17.06.19 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering Avs/Mot: Ranveig Slagnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72295 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Slagnes | Journaldato: 21.05.2019 | Journalnr: 2687/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Tilsetjing av miljøterapeut i 100 % fast stilling frå 17.06.19 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering Avs/Mot: Ranveig Slagnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72079 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Slagnes | Journaldato: 21.05.2019 | Journalnr: 2471/2019 | Avdeling: Bu og habilitering | Tittel: Søknad - ID 560 - ID 560 Fagarbeidar/assistent Avs/Mot: Gena Villamil http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gena Villamil | Journaldato: 21.05.2019 | Journalnr: 2736/2019 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Vedr. søknad på stilling i Sande kommune Avs/Mot: Bergit Sunde m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72320 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergit Sunde m.fl. | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 2712/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Uttale til tilsettingssak Avs/Mot: Arbeidstakarorganisasjonane http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72324 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstakarorganisasjonane | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 2716/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Søknad - ID 557 - Einingsleiar/rektor 100 % Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 2726/2019 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Aksept av tilsagn Avs/Mot: Ingar Bernhard Tødenes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingar Bernhard Tødenes | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 2731/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Ferjemateriell og ferjekai-anlegg i rute 01kai Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELSAVDELINGA http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELSAVDELINGA | Journaldato: 19.05.2019 | Journalnr: 2693/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Jostein Korsnes- oppseiing av stilling i Sande kommune Avs/Mot: Jostein Hogne Korsnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72305 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Hogne Korsnes | Journaldato: 19.05.2019 | Journalnr: 2697/2019 | Avdeling: Kvamsøy oppvekstsenter | Tittel: Tidsressurs hovudverneombod Avs/Mot: Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Nito http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72292 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Nito | Journaldato: 19.05.2019 | Journalnr: 2684/2019 | Avdeling: Sektor for personal | Tittel: Gnr 54 Bnr 18 - Jostein Korsnes konsesjonsforhold Avs/Mot: Jostein Hogne Korsnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Hogne Korsnes | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2683/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 17.06. - 18.08.19 Avs/Mot: Gabriele Danilaityte http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/71383 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gabriele Danilaityte | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 1776/2019 | Avdeling: Pleie- og omsorg | Tittel: Ingen ting å merke til tilsetjingssakene 42/19, 44/19 og 43/19 Avs/Mot: FO http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FO | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2694/2019 | Avdeling: Bu og habilitering | Tittel: Vedr. søknad på stilling i Sande kommune Avs/Mot: Benedikte Nielsen m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Benedikte Nielsen m.fl. | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2679/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Uttale til tilsettingssak Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72294 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2686/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Vedr. søknad på stilling i Sande kommune Avs/Mot: Flusund Malin Arlen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flusund Malin Arlen | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2648/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Tilsetjingsbrev - Tilsetjing i 100 % stilling som undervisningsinspektør, vikariat i tida 01.08.19 t.o.m. 30.04.20 med arbeidsstad f.t. Gursken oppvekstsenter Avs/Mot: Veronica Sundgot Hide http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veronica Sundgot Hide | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2647/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Uttale til tilsettingssak Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2685/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga |