Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Eigenerklæring om konsesjonsfridom, Gnr 69 Bnr 16 Avs/Mot: Turid Norunn Nygård http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Norunn Nygård | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 4318/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Eigenerklæring om konsesjonsfridom, Gnr 69 Bnr 16 Avs/Mot: Kjellaug Astrid Winje http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjellaug Astrid Winje | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 4316/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Eigenerklæring om konsesjonsfridom, Gnr 69 Bnr 16 Avs/Mot: Frode Bringsvor http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Bringsvor | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 4314/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Eigenerklæring om konsesjonsfridom, Gnr 69 Bnr 16, samt registrering av konsesjonsforhold Avs/Mot: Brit S Bringsvor Våge http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brit S Bringsvor Våge | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 4313/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Eigenerklæring om konsesjonsfridom, Gnr 69 Bnr 16, samt registrering av konsesjonsforhold Avs/Mot: Årstein Bringsvor http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Årstein Bringsvor | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 4312/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Eigenerklæring om konsesjonsfridom, Gnr 69 Bnr 16 - samt registering av konsesjonsforhold Avs/Mot: Arnold Bringsvor http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnold Bringsvor | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 4311/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Svar på mottatt dokumentasjon i sak på Skare mellom 64/2 og 64/3 Grensepåvisning Avs/Mot: Egil Sandsbakk http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Sandsbakk | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 4300/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Barnehageplass - utviding av plass, Trad Avs/Mot: Hayat Mohammad Alburjus http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hayat Mohammad Alburjus | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 4309/2018 | Avdeling: Hauemarkja barnehage | Tittel: Søknad om skjenkeløyve, einsildhøve for konsert med Lisa Uhlen Avs/Mot: ELVATUN GURSKEVIK http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELVATUN GURSKEVIK | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 4310/2018 | Avdeling: Sektor for stab og støtte | Tittel: Svar på mottatt dokumentasjon i sak på Skare mellom 64/2 og 64/3 Avs/Mot: Jon Erik Bjørstad http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Erik Bjørstad | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 4294/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Underteikna kjøpekontrakt tomt nr 56 Avs/Mot: Kim Sætre http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim Sætre | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 4290/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Oppseiing av barnehageplass - Johanne Avs/Mot: Borghild Gjerde http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Borghild Gjerde | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 4287/2018 | Avdeling: Gjerdsvika oppvekstsenter | Tittel: Dispensasjon frå byggegrense - tilbygg veranda - Gjerdsvika - gnr. 6 bnr. 31 Avs/Mot: STATENS VEGVESEN http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 4289/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Reservert tomt. Avs/Mot: Denny Hareide http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Denny Hareide | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 4295/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 4297/2018 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 4298/2018 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Gnr 36 Bnr 36 Torill Kirsti Olsen - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Avs/Mot: Torill Kirsti Olsen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torill Kirsti Olsen | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 4280/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Gnr 61 Bnr 13 Orlaug Bjørdal Kårstad - konsesjonsforhold Avs/Mot: Orlaug Bjørdal Kårstad http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Orlaug Bjørdal Kårstad | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 4279/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Reguleringsplan Kalsneset - endring i planar Avs/Mot: STØYLEN SERVICE AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STØYLEN SERVICE AS | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 4258/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Tiltakshavar sine kommentarar til innspel etter offentleg ettersyn Avs/Mot: B Tarberg AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: B Tarberg AS | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 4275/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Permisjon - endeleg avklaring av arbeidsforhold Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 4264/2018 | Avdeling: Sektor for personal | Tittel: Vedr. 18-02938-5 - Fråsegn angåande søknad om dispensasjon frå kommuneplan for uttak av stein og opparbeiding av landbruksareale i Gursken gbnr. 20/1 i Sande kommune i Møre og Romsdal Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 4261/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Gnr 64 Skare Avs/Mot: Knut Ole Rusten m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Ole Rusten m.fl. | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 4254/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Ambulansetenesta for innbyggjarar i Ørsta og Volda kommune Avs/Mot: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67468 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 4267/2018 | Avdeling: Sektor for helse og omsorg | Tittel: Vedk kommunal veg i byggefelt Avs/Mot: Kristoffer Warholm http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67467 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer Warholm | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 4266/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Søknad om frådeling Avs/Mot: Torbjørn Anton Hide http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Anton Hide | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 4260/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Underteikna databehandlaravtale mellom Sande kommune og Arbeids- og velferdsdirektoratet Avs/Mot: Arbeids- og velferdsdirektoratet http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeids- og velferdsdirektoratet | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 4262/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Svar på mottatt dokumentasjon i sak på Skare mellom 64/2 og 64/3 Avs/Mot: Egil Sandsbakk http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Sandsbakk | Journaldato: 14.08.2018 | Journalnr: 4252/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Den kulturelle spaserstokken Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 13.08.2018 | Journalnr: 4249/2018 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Underteikna tidsavgrensa arbeidsavtale i tidsrommet 23.07.18 til og med 17.08.18 Avs/Mot: Mindaugas Jauneika http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/67452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mindaugas Jauneika | Journaldato: 13.08.2018 | Journalnr: 4251/2018 | Avdeling: Sektor for stab og støtte |