Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Resultatkartlegging for miljø og skogbrukstiltak 2018 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65513 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 2322/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Grunnrettsavtale på Vorakletten Eigedom nr 68 bnr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 og 15 Avs/Mot: TELENOR NORGE AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65488 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELENOR NORGE AS | Journaldato: 18.04.2018 | Journalnr: 2297/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Endra møtetidspunkt dialogmøte Avs/Mot: HERØY KOMMUNE NAV http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HERØY KOMMUNE NAV | Journaldato: 18.04.2018 | Journalnr: 2299/2018 | Avdeling: Eining for bu- og habilitering | Tittel: Orientering om tilstandskontroll i forbindelse med utdypingsarbeid i Gjerdsvika Avs/Mot: DR TECHN OLAV OLSEN AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DR TECHN OLAV OLSEN AS | Journaldato: 18.04.2018 | Journalnr: 2301/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Referat frå dialogmøte 14.02.18 Avs/Mot: NAV http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV | Journaldato: 18.04.2018 | Journalnr: 2300/2018 | Avdeling: Eining heimetenesta | Tittel: Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens Avs/Mot: Helsedirektoratet http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 18.04.2018 | Journalnr: 2294/2018 | Avdeling: Eining heimetenesta | Tittel: Omfangsundersøkelse om vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn Avs/Mot: BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 18.04.2018 | Journalnr: 2303/2018 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Gnr 24 bnr 4 - Søknad tilbygg vinterhage - carport Avs/Mot: STIFO BYGG AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65496 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFO BYGG AS | Journaldato: 18.04.2018 | Journalnr: 2305/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Vedr. arbeidsvilkår Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.04.2018 | Journalnr: 2287/2018 | Avdeling: Sektor for personal | Tittel: Båtplass Avs/Mot: Anne-Lise Våge http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65489 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Lise Våge | Journaldato: 18.04.2018 | Journalnr: 2298/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Tek imot plass for Sigrid Langlo Brune i Hauemarkja barnehage Avs/Mot: Elisabeth Langlo Haugen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65445 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth Langlo Haugen | Journaldato: 17.04.2018 | Journalnr: 2255/2018 | Avdeling: Hauemarkja barnehage | Tittel: Overprøving av vedtak om bruk av tvang og makt heimla i helse- og omsorgstenestelova kap 9 - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.04.2018 | Journalnr: 2269/2018 | Avdeling: Eining for bu- og habilitering | Tittel: Oppfølging byggesak - Samtykke Arbeidstilsyn Avs/Mot: Kristian Sporstøl http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Sporstøl | Journaldato: 17.04.2018 | Journalnr: 2260/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Manglande rapportering på Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 17.04.2018 | Journalnr: 2265/2018 | Avdeling: Eining for bu- og habilitering | Tittel: Underteikna tidsavgrensa arbeidsavtale i tidsrommet 18.06.18 til og med dato 19.08.18 Avs/Mot: Jenny K Kobbevik Mikalsen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jenny K Kobbevik Mikalsen | Journaldato: 17.04.2018 | Journalnr: 2254/2018 | Avdeling: Eining heimetenesta | Tittel: Underteikna Tidsavgrensa arbeidsavtale i Eining for heimetenesta - 1.årsstudent - tidsrommet 18.06.18 -til og med 12.08.18 Avs/Mot: Ingrid Gaustad Djupvik http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Gaustad Djupvik | Journaldato: 17.04.2018 | Journalnr: 2267/2018 | Avdeling: Eining heimetenesta | Tittel: Underteikna -tidsavgrensa arbeidsavtale Eining for Sjukeheimen , pleiemedarbeidar i tida 25.06.18 til og med 19.08.18 Avs/Mot: Rinnapa Phokha http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rinnapa Phokha | Journaldato: 17.04.2018 | Journalnr: 2252/2018 | Avdeling: Eining Sandetun Sjukeheim | Tittel: Underteikna tidsavgrensa arbeidsavtale Eining for Sjukeheimen , pleiemedarbeidar i tida 05.07.18 til og med 12.08.18 Avs/Mot: Endre Storegjerde Bleie http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Endre Storegjerde Bleie | Journaldato: 17.04.2018 | Journalnr: 2253/2018 | Avdeling: Eining Sandetun Sjukeheim | Tittel: Flytting av hørseltekniske skuleanlegg til skuleåret 2018 /2019 Avs/Mot: hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal | Journaldato: 17.04.2018 | Journalnr: 2270/2018 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Søknad om permisjon Avs/Mot: Evelyn Lucille Sandanger http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evelyn Lucille Sandanger | Journaldato: 17.04.2018 | Journalnr: 2271/2018 | Avdeling: Gjerdsvika oppvekstsenter | Tittel: Innkalling til dialogmøte Avs/Mot: NAV Sande http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Sande | Journaldato: 17.04.2018 | Journalnr: 2251/2018 | Avdeling: Eining Sandetun Sjukeheim | Tittel: Foryngelseskontroll 2018 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 17.04.2018 | Journalnr: 2274/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Tidsavgrensa arbeidsavtale - eining sjukeheimen Avs/Mot: Oksana Malinovska http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65398 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oksana Malinovska | Journaldato: 16.04.2018 | Journalnr: 2208/2018 | Avdeling: Eining Sandetun Sjukeheim | Tittel: Underteikna avtale om bruksrett fiberanlegg, og overtaking av stasjon på Vorakletten Avs/Mot: Breiband Til Alle AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Breiband Til Alle AS | Journaldato: 16.04.2018 | Journalnr: 2236/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Avtale om bruksrettar i fiberanlegg samt overdraging av BTA AS sine bruksrettar. Avs/Mot: BREIBAND TIL ALLE AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62673 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BREIBAND TIL ALLE AS | Journaldato: 16.04.2018 | Journalnr: 6014/2017 | Avdeling: Sektor for stab og støtte | Tittel: Merking av tursti og skilting - Nupafjellet naturreservat - Sande kommune Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 16.04.2018 | Journalnr: 2241/2018 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Svar - Tilsynsrapport - Kommunal beredskap - Lukking av avvik Avs/Mot: VEST KONTROLL http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65409 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEST KONTROLL | Journaldato: 16.04.2018 | Journalnr: 2219/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Kulturformål - søknad om tilskudd Avs/Mot: LARSNES IDRETTSLAG http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LARSNES IDRETTSLAG | Journaldato: 16.04.2018 | Journalnr: 2223/2018 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Referat - leverandørdialog - ACOS - 04.04.2018 Avs/Mot: Prosjektgruppa http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65137 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Prosjektgruppa | Journaldato: 16.04.2018 | Journalnr: 1948/2018 | Avdeling: Sektor for stab og støtte | Tittel: Kulturformål - søknad om tilskudd Avs/Mot: SANDSØY IDRETTSLAG http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/65412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SANDSØY IDRETTSLAG | Journaldato: 16.04.2018 | Journalnr: 2222/2018 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur |