Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Ristes Vener - SMIL-midlar 2011 - varsel om inndraging Avs/Mot: Petra K Riste Synnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/56794 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petra K Riste Synnes | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 200/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Tidsavgrensa arbeidsavtale - Ferievikar 2018 med arbeidsstad f.t. teknisk eining, grøntanlegga Avs/Mot: Elias Øksnøy Grønnevik http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66039 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elias Øksnøy Grønnevik | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 2844/2018 | Avdeling: Sektor for stab og støtte | Tittel: Gnr 18 Bnr 54 Gursken industriområde Massetak for utplanering av industriareal Avs/Mot: AURVOLL OG FURESUND AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66633 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AURVOLL OG FURESUND AS | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 3438/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Tek imot plass for Trad Avs/Mot: Ahmed Trad Alabid http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ahmed Trad Alabid | Journaldato: 20.06.2018 | Journalnr: 3491/2018 | Avdeling: Hauemarkja barnehage | Tittel: Tilsetjingssak 47/18 Avs/Mot: FO http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FO | Journaldato: 20.06.2018 | Journalnr: 3499/2018 | Avdeling: Sektor for stab og støtte | Tittel: Protokoll frå kst 93/17 Herøy kommune Avs/Mot: HERØY KOMMUNE http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HERØY KOMMUNE | Journaldato: 20.06.2018 | Journalnr: 3497/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Tilsetjingssak 46/18 Avs/Mot: FO http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FO | Journaldato: 20.06.2018 | Journalnr: 3500/2018 | Avdeling: Sektor for stab og støtte | Tittel: K-sak 76/18: Interkommunalt samarbeidsprosjekt på stab og teknisk sektor. Avs/Mot: Herøy kommune http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66691 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Herøy kommune | Journaldato: 20.06.2018 | Journalnr: 3495/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Protokoll frå oppmålingsforretning Avs/Mot: Torgeir Sklander Nielsen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Sklander Nielsen | Journaldato: 20.06.2018 | Journalnr: 3493/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Ruteendringsprosessen 2019 - innspel frå Sande kommune Avs/Mot: Møre og Romsdal Fylkeskommune http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal Fylkeskommune | Journaldato: 20.06.2018 | Journalnr: 3469/2018 | Avdeling: Sektor for stab og støtte | Tittel: Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Barnehage - tilretteleggingsmidler videreutdanning Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 20.06.2018 | Journalnr: 3483/2018 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: K-sak 77/18: Interkommunalt samarbeidsprosjekt for NAV og barnevern. Avs/Mot: Herøy kommune http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Herøy kommune | Journaldato: 20.06.2018 | Journalnr: 3496/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Spelemidlane og naturmangfoldlova - kopi av brev til departement Avs/Mot: FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 20.06.2018 | Journalnr: 3481/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Kommunetilskot for 2018. Utbetaling Avs/Mot: NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA | Journaldato: 20.06.2018 | Journalnr: 3480/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Underteikna arbeidsavtale frå 01.09.18 i fast 100 % stilling som kommunefysioterapeut , Sande helseavdeling, fysioterapeien Avs/Mot: Kristine Rein http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristine Rein | Journaldato: 20.06.2018 | Journalnr: 3494/2018 | Avdeling: Sektor for helse og omsorg | Tittel: Tilsetjingssak 39/18 Avs/Mot: FO http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FO | Journaldato: 19.06.2018 | Journalnr: 3446/2018 | Avdeling: Sektor for stab og støtte | Tittel: Tilsetjingssak 40/18 Avs/Mot: FO http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FO | Journaldato: 19.06.2018 | Journalnr: 3448/2018 | Avdeling: Sektor for stab og støtte | Tittel: Underteikna arbeidsavtale i 80 % stilling som barnehagelærar, vikariat for barnehageåret 2018/2019, Gjerdsvika oppvekstsenter, barnehagen Avs/Mot: Anne Marthe Gjerde http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Marthe Gjerde | Journaldato: 19.06.2018 | Journalnr: 3443/2018 | Avdeling: Gjerdsvika oppvekstsenter | Tittel: Underteikna senioravtale, tidsrom 05.06.18-05.06.19 Avs/Mot: Ragnhild A Helle Dalen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild A Helle Dalen | Journaldato: 19.06.2018 | Journalnr: 3447/2018 | Avdeling: Eining Sandetun Sjukeheim | Tittel: Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 17.06.2018 Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) | Journaldato: 19.06.2018 | Journalnr: 3454/2018 | Avdeling: Gursken oppvekstsenter | Tittel: Søknad om SMIL-midlar Avs/Mot: Sigurd Noralv Aarsheim http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigurd Noralv Aarsheim | Journaldato: 19.06.2018 | Journalnr: 3465/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Oppsigelse Avs/Mot: Lisbeth Skinnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Skinnes | Journaldato: 19.06.2018 | Journalnr: 3453/2018 | Avdeling: Eining Sandetun Sjukeheim | Tittel: Unntatt offentlighet: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 21.juni Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 19.06.2018 | Journalnr: 3455/2018 | Avdeling: Sektor for helse og omsorg | Tittel: Underteikna tidsavgrensa arbeidsavtale, ferievikar, grøntanlegg, i tidsrommet 09.07.18 til og med 05.08.18 Avs/Mot: Henrik Rekdal Eidheim http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henrik Rekdal Eidheim | Journaldato: 19.06.2018 | Journalnr: 3436/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Fysiske inngrep i og langs vassdrag. Informasjon om søknadsplikt. Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 19.06.2018 | Journalnr: 3459/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Tilleggsavtale mellom Sande kommune og Telenor Norge AS Avs/Mot: TELENOR NORGE AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELENOR NORGE AS | Journaldato: 19.06.2018 | Journalnr: 3440/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Samarbeidsavtale mellom Helse Midt-Norge og Sande Legekontor Avs/Mot: Helse Midt-Norge IT http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse Midt-Norge IT | Journaldato: 19.06.2018 | Journalnr: 3444/2018 | Avdeling: Sektor for helse og omsorg | Tittel: Krav om utvida fast stilling Avs/Mot: Fagforbundet Sande http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Sande | Journaldato: 19.06.2018 | Journalnr: 3463/2018 | Avdeling: Eining heimetenesta | Tittel: Kantslått 2018 - bevar biene Avs/Mot: HERØY KOMMUNE http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HERØY KOMMUNE | Journaldato: 18.06.2018 | Journalnr: 3422/2018 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: VS: BESTILLING AV TILGANG FOR ARBEIDSTAKAR I SANDE KOMMUNE - Marita Slettestøl Avs/Mot: alina zaliskevice http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/66599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: alina zaliskevice | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 3404/2018 | Avdeling: Larsnes oppvekstsenter |