Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Gnr 83 Bnr 103- Sandvik, Gunnar Andreas - konsesjonsforhold Avs/Mot: Gunnar Andreas Sandvik http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70912 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Andreas Sandvik | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 1307/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Gnr 19 bnr 1 - Vasstrand, Johanne Voldnes Avs/Mot: Johanne Voldnes Vasstrand http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70856 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johanne Voldnes Vasstrand | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 1251/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Avkøyrsle ved naust i Hallebygda Avs/Mot: Arthur Jarle Vestnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/71002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arthur Jarle Vestnes | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 1397/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Søknad - ID 545 - Undervisningsstilling inntil 100 % årsvikariat Avs/Mot: Silje Ruth Eiken http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/71010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Ruth Eiken | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 1405/2019 | Avdeling: Larsnes oppvekstsenter | Tittel: Søknad - ID 543 - Undervisningsstilling inntil 60 % årsvikariat Avs/Mot: Silje Ruth Eiken http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/71011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Ruth Eiken | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 1406/2019 | Avdeling: Gjerdsvika oppvekstsenter | Tittel: Oppseiing av stilling frå 30.06.2019 Avs/Mot: Jostein Hogne Korsnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/71021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jostein Hogne Korsnes | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 1416/2019 | Avdeling: Kvamsøy oppvekstsenter | Tittel: Søknad om parkeringsløyve Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/71015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 1410/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Søknad - ID 548 - Pedagogisk leiar ,80 % fast Avs/Mot: Gunnhild Bringsvor http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/71013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnhild Bringsvor | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 1408/2019 | Avdeling: Sandsøy oppvekstsenter | Tittel: Sjekkliste skorsteinsrehabilitering g.nr. 63, b.nr. 68/Svarstad Avs/Mot: CEMENTPRODUKT AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/71003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: CEMENTPRODUKT AS | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 1398/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Søknad - ID 541 - ID 541 Psykiatrisk sjukepleiar Avs/Mot: Elin Merethe Pedersen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/71009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Merethe Pedersen | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 1404/2019 | Avdeling: Bu og habilitering | Tittel: In Motion og STADT AS , kommunal veg, og kjøp av areal Avs/Mot: IN MOTION AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/71007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IN MOTION AS | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 1402/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Underteikna tidsavgrensa arbeidsavtale, tilkallingsvikar, assistent kjøkken, Sandetun, 01.01.19 - 30.06.19 Avs/Mot: Veronica Iren S Follestad http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/71017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veronica Iren S Follestad | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 1412/2019 | Avdeling: Tenestekoordinering | Tittel: Melding til klagar om avgjerder som er tekne før saka er avslutta Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/71019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 1414/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Underteikna tidsavgrensa arbeidsavtale, assistent kjøkken, tilkallingsvikar, Sandetun, 01.01.19 - 30.06.19 Avs/Mot: Katrine Hammer Gaustad http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/71016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katrine Hammer Gaustad | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 1411/2019 | Avdeling: Tenestekoordinering | Tittel: Underteikna arbeidsavtale, 100 % barnevernskurator, fast frå 01.07.2019 Sande Barnevern Avs/Mot: Kristine Husøy http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/71020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristine Husøy | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 1415/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Planføresegner datert 15.03.19 Avs/Mot: STØYLEN SERVICE AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STØYLEN SERVICE AS | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 1362/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Planomtale Avs/Mot: STØYLEN SERVICE AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STØYLEN SERVICE AS | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 1360/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Diverse e-postar Avs/Mot: STØYLEN SERVICE AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STØYLEN SERVICE AS | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 1358/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Kalsneset Avs/Mot: STØYLEN SERVICE AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STØYLEN SERVICE AS | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 1357/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Avkøyrsle ved naust i Hallebygda Avs/Mot: Arthur Jarle Vestnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arthur Jarle Vestnes | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 1363/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Søknad - ID 533 - Einingsleiar/rektor 2. gongs utlysing Avs/Mot: Linn-Kristine Hoddevik http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn-Kristine Hoddevik | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 1384/2019 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Konferanse for kommunale eldreråd- målgruppe: Kommunale eldreråd Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/71001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 1396/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Søknad - ID 533 - Einingsleiar/rektor 2. gongs utlysing Avs/Mot: Marianne Solbjørg Ose http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Solbjørg Ose | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 1382/2019 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Innlevert forslag til valliste for Tverrpolitisk Liste for Kvamsøy, Sandsøy og Voksa. Avs/Mot: Tverrpolitisk Liste for Kvamsøy, Sandsøy og Voksa http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/71000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tverrpolitisk Liste for Kvamsøy, Sandsøy og Voksa | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 1395/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Søknad - ID 545 - Undervisningsstilling inntil 100 % årsvikariat Avs/Mot: Heidi Elisabeth Vik http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Elisabeth Vik | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 1376/2019 | Avdeling: Larsnes oppvekstsenter | Tittel: Søknad - ID 543 - Undervisningsstilling inntil 60 % årsvikariat Avs/Mot: Britt Sølvi H. Pettersen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Sølvi H. Pettersen | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 1379/2019 | Avdeling: Gjerdsvika oppvekstsenter | Tittel: Søknad - ID 543 - Undervisningsstilling inntil 60 % årsvikariat Avs/Mot: Heidi Elisabeth Vik http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Elisabeth Vik | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 1372/2019 | Avdeling: Gjerdsvika oppvekstsenter | Tittel: Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak og varsel om pålegg Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 1366/2019 | Avdeling: Bu og habilitering | Tittel: Sande kommune - naust og nausttomt gnr26 bnr1 - dispensasjon frå kommuneplan Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 1354/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Søknad - ID 546 - Pedagogisk leiar 100 % fast Avs/Mot: Linn-Kristine Hoddevik http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/70985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn-Kristine Hoddevik | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 1380/2019 | Avdeling: Gjerdsvika oppvekstsenter |