Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2016/903 Løpenr: 4532/2017 Dokument tittel: Fullmakt til begjæring om tvangssalg - renovasjonsavgift - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: Vestlandsnytt http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestlandsnytt | Journaldato: 18.09.2017 | Journalnr: 4584/2017 | Avdeling: Sektor for stab og støtte | Tittel: Dokument sendt etter innsynskrav Avs/Mot: Vestlandsnytt AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestlandsnytt AS | Journaldato: 18.09.2017 | Journalnr: 4583/2017 | Avdeling: Sektor for stab og støtte | Tittel: Kravskjema - lokale forhandlingar - Fagforbundet Avs/Mot: Fagforbundet Sande http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Sande | Journaldato: 18.09.2017 | Journalnr: 4590/2017 | Avdeling: Sektor for personal | Tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2017/581 Løpenr: 4506/2017 Dokument tittel: Klage på avslag om langtidsopphold i institsjon - ***** ***** ***** Avs/Mot: Vestlandsnytt http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestlandsnytt | Journaldato: 18.09.2017 | Journalnr: 4581/2017 | Avdeling: Eining Sandetun Sjukeheim | Tittel: Dokument sendt etter innsynskrav Avs/Mot: Vestlandsnytt AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestlandsnytt AS | Journaldato: 18.09.2017 | Journalnr: 4579/2017 | Avdeling: Eining Sandetun Sjukeheim | Tittel: Kravskjema - lokale forhandlinger - Akademikerforbundet Avs/Mot: Akademikerforbundet http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Akademikerforbundet | Journaldato: 18.09.2017 | Journalnr: 4594/2017 | Avdeling: Sektor for personal | Tittel: Kravskjema lokale forhandlingar - Fagforbundet Avs/Mot: Fagforbundet Sande http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Sande | Journaldato: 18.09.2017 | Journalnr: 4587/2017 | Avdeling: Sektor for personal | Tittel: Skjergardsteneste i Møre og Romsdal Avs/Mot: SUNNMØRE FRILUFTSRÅD http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SUNNMØRE FRILUFTSRÅD | Journaldato: 18.09.2017 | Journalnr: 4585/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Kravskjema - lokale forhandlingar - Delta Avs/Mot: Delta http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61212 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 4566/2017 | Avdeling: Sektor for personal | Tittel: Kravskjema - lokale forhandlingar - Avyo Avs/Mot: AVYO http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61210 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AVYO | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 4564/2017 | Avdeling: Sektor for personal | Tittel: Kravskjema - lokale forhandlingar Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 4556/2017 | Avdeling: Sektor for personal | Tittel: Kravskjema - lokale forhandlingar - Delta Avs/Mot: Delta http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61213 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 4567/2017 | Avdeling: Sektor for personal | Tittel: Fråsegn vedrørande drenering av jordbruksjord - Bentro AS - gbnr 1/2 - arkeologisk registrering Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 4543/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Kravskjema - lokale forhandlingar - Delta Avs/Mot: Delta http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 4565/2017 | Avdeling: Sektor for personal | Tittel: Kravskjema - lokale forhandlingar Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 4554/2017 | Avdeling: Sektor for personal | Tittel: Kravskjema - lokale forhandlingar - Naturviterne Avs/Mot: Naturviterne http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naturviterne | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 4563/2017 | Avdeling: Sektor for personal | Tittel: Kravskjema - lokale forhandlingar - Bibliotekarforbundet Avs/Mot: Bibliotekarforbundet http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bibliotekarforbundet | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 4562/2017 | Avdeling: Sektor for personal | Tittel: Kravskjema - lokale forhandlingar Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 4553/2017 | Avdeling: Sektor for personal | Tittel: Kravskjema - lokale forhandlingar - NITO Avs/Mot: NITO http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NITO | Journaldato: 15.09.2017 | Journalnr: 4555/2017 | Avdeling: Sektor for personal | Tittel: Avvikling av kommunale heimevernsnemder Avs/Mot: FORSVARSDEPARTEMENTET http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSVARSDEPARTEMENTET | Journaldato: 14.09.2017 | Journalnr: 4533/2017 | Avdeling: Sektor for stab og støtte | Tittel: Eigenerklæring om konsesjonsfriheit Avs/Mot: Eilev Mo og Torill Hanserud http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eilev Mo og Torill Hanserud | Journaldato: 14.09.2017 | Journalnr: 4530/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Fullmakt til begjæring om tvangssalg - renovasjonsavgift - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2017 | Journalnr: 4532/2017 | Avdeling: Sektor for stab og støtte | Tittel: Kontrollrapport Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 14.09.2017 | Journalnr: 4531/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Gnr 12 Bnr 4 Nikolai Breivik - Eigenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eigedom Avs/Mot: Nikolai Atle Breivik http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nikolai Atle Breivik | Journaldato: 13.09.2017 | Journalnr: 4515/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Larsnes brygge - Søk midlertidig bruksløyve Avs/Mot: SPORSTØL HOLDING AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPORSTØL HOLDING AS | Journaldato: 13.09.2017 | Journalnr: 4516/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Tussa Kraft - 27.09.2017 Avs/Mot: TUSSA KRAFT AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TUSSA KRAFT AS | Journaldato: 13.09.2017 | Journalnr: 4504/2017 | Avdeling: Ordføraren | Tittel: Vedk tilknytning til kommunalt vatn Avs/Mot: Karl Andre gotten Sydhagen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Andre gotten Sydhagen | Journaldato: 13.09.2017 | Journalnr: 4522/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Klage på avslag om langtidsopphold i institsjon - ***** ***** ***** Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 13.09.2017 | Journalnr: 4506/2017 | Avdeling: Eining Sandetun Sjukeheim | Tittel: Høringsbrev - Forslag til ny normalpolitivedtekt Avs/Mot: POLITIDIREKTORATET http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: POLITIDIREKTORATET | Journaldato: 13.09.2017 | Journalnr: 4517/2017 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Rullering av Energi- og klimaplanen til kommunen Avs/Mot: SUNNMØRE REGIONRÅD IKS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/61153 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SUNNMØRE REGIONRÅD IKS | Journaldato: 13.09.2017 | Journalnr: 4510/2017 | Avdeling: Rådmannen |