Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Ferjemateriell og ferjekai-anlegg i rute 01kai Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELSAVDELINGA http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELSAVDELINGA | Journaldato: 19.05.2019 | Journalnr: 2693/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Gnr 54 Bnr 18 - Jostein Korsnes konsesjonsforhold Avs/Mot: Jostein Hogne Korsnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Hogne Korsnes | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2683/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 17.06. - 18.08.19 Avs/Mot: Gabriele Danilaityte http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/71383 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gabriele Danilaityte | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 1776/2019 | Avdeling: Pleie- og omsorg | Tittel: Vedr. søknad på stilling i Sande kommune Avs/Mot: Benedikte Nielsen m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Benedikte Nielsen m.fl. | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2679/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Vedr. søknad på stilling i Sande kommune Avs/Mot: Flusund Malin Arlen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flusund Malin Arlen | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2648/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Tilsetjingsbrev - Tilsetjing i 100 % stilling som undervisningsinspektør, vikariat i tida 01.08.19 t.o.m. 30.04.20 med arbeidsstad f.t. Gursken oppvekstsenter Avs/Mot: Veronica Sundgot Hide http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veronica Sundgot Hide | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2647/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Arbeidsavtale - Tilsetjing i 100 % stilling som undervisningsinspektør, vikariat i tida 01.08.19 t.o.m. 30.04.20 med arbeidsstad f.t. Gursken oppvekstsenter Avs/Mot: Veronica Sundgot Hide http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veronica Sundgot Hide | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2646/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Innkallling til kontaktmøte 29.04.19 Avs/Mot: Arbeidstakarorganisasjonane http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstakarorganisasjonane | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2451/2019 | Avdeling: Sektor for personal | Tittel: ***** ***** ***** - vedtak om redusert foreldrebetaling Avs/Mot: Hayat Mohammad Alburjus http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hayat Mohammad Alburjus | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2654/2019 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.05.2019 Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2649/2019 | Avdeling: Gursken oppvekstsenter | Tittel: Underteikna tidsavgrensa arbeidsavtale assistent ved Sandetun kjøkken, i tidsrommet 12.08.19 til og med 31.08.20 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2657/2019 | Avdeling: Tenestekoordinering | Tittel: TV-aksjonen 2019 - CARE Avs/Mot: Wenche Bjørkeng m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72264 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wenche Bjørkeng m.fl. | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2656/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: VS: Ulukkesskade KLP:00211000949 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72266 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2658/2019 | Avdeling: Sektor for personal | Tittel: Gnr 10 bnr 2 og bnr 6 - Sigbjørn Rødseth og Gisle Baade - Slamtømming på eigedomane Avs/Mot: Gisle Baade m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gisle Baade m.fl. | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2525/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Tidsavgrensa arbeidsavtale - Sandetun kjøkken - Tilkallingsvikar + fast vikar 14,08 % st. Avs/Mot: Veronica Follestad http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72175 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veronica Follestad | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2567/2019 | Avdeling: Tenestekoordinering | Tittel: Elevar og føresette 8. klasse 2019/2020 - Informasjon om val av 2. framandspråk eller fordjuping i engelsk Avs/Mot: Føresette og elevar 8. klasse 2019/2020 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Føresette og elevar 8. klasse 2019/2020 | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2586/2019 | Avdeling: Gursken oppvekstsenter | Tittel: Oppseiing av stilling Sandetun/heimebasert omsorg Avs/Mot: Anna M Stenseth Fiskaa http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna M Stenseth Fiskaa | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2655/2019 | Avdeling: Pleie- og omsorg | Tittel: Gnr 6 Bnr 2, Arne Leif Værnes, mudring i samband med bygging av naust Avs/Mot: Arne Leif Værnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Leif Værnes | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2635/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Gnr 30 Bnr 2,3 Torleiv Storegjerde - Frådeling av areal til bustadtomter Avs/Mot: Torleiv Storegjerde http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torleiv Storegjerde | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2643/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Terminalbriller - refusjon Avs/Mot: Katrin Kvalsund Leine http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katrin Kvalsund Leine | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2582/2019 | Avdeling: Sektor for personal | Tittel: Gnr 86 Bnr 4 Gjerdehøgda 46, Geir Torsvik - Søknad om frådeling av eigedom til bustadformål Avs/Mot: Geir Terje Torsvik m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Terje Torsvik m.fl. | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2550/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Gnr 54 Bnr 4 - Nasjonalforeningen for Folkehelsen - endring av grunnlag for kommunale avgifter Avs/Mot: NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSE KVAMSØY HELSELAG m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72130 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSE KVAMSØY HELSELAG m.fl. | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2522/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Gnr 67 bnr 2 - Egle Vilkauskaite - vatn og avløp på eigedomen Avs/Mot: Egle Vilkauskaite http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62326 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egle Vilkauskaite | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 5672/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Tilkallingsvikar - Sandetun kjøkken 01.04.2019 - 31.01.2020 Avs/Mot: Hans Olav Gjengedal http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Olav Gjengedal | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 2584/2019 | Avdeling: Tenestekoordinering | Tittel: Tilsetjingsbrev - Ferievikar 2019 med arbeidsstad f.t. teknisk sektor, uteseksjonen Avs/Mot: Lukas Fjørtoft Sandanger http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lukas Fjørtoft Sandanger | Journaldato: 15.05.2019 | Journalnr: 2592/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Tidsavgrensa arbeidsavtale ferievikar 2019 med arbeidsstad f.t. teknisk sektor, uteseksjonen Avs/Mot: Lukas Fjørtoft Sandanger http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lukas Fjørtoft Sandanger | Journaldato: 15.05.2019 | Journalnr: 2591/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Tilsetjingsbrev - Ferievikar 2019 med arbeidsstad f.t. teknisk sektor, uteseksjonen Avs/Mot: Olav Beitveit http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72198 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Beitveit | Journaldato: 15.05.2019 | Journalnr: 2590/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Tidsavgrensa arbeidsavtale ferievikar 2019 med arbeidsstad f.t. teknisk sektor, uteseksjonen Avs/Mot: Olav Beitveit http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72197 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Beitveit | Journaldato: 15.05.2019 | Journalnr: 2589/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Vedr. søknad på stilling i Sande kommune Avs/Mot: Agnieszka Klara Dvilevic m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agnieszka Klara Dvilevic m.fl. | Journaldato: 15.05.2019 | Journalnr: 2600/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Vedr. søknad på stilling i Sande kommune Avs/Mot: Benedikte Nielsen m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/72242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Benedikte Nielsen m.fl. | Journaldato: 15.05.2019 | Journalnr: 2634/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga |