Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Invitasjon til deltakelse i prosjektet samarbeid for digital kompetanse i kommunene Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET | Journaldato: 20.11.2017 | Journalnr: 5778/2017 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Stadfesting på oppfylt vedtak vedkomande manglar på handvask Avs/Mot: MATTILSYNET http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 20.11.2017 | Journalnr: 5784/2017 | Avdeling: Eining Sandetun Sjukeheim | Tittel: Merknad i samband med oppstart detaljregulering Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 20.11.2017 | Journalnr: 5785/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Forslag til kulturpris Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.11.2017 | Journalnr: 5777/2017 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare Avs/Mot: AUTO OG INDUSTRISERVICE SINDRE BJØRLYKKE http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AUTO OG INDUSTRISERVICE SINDRE BJØRLYKKE | Journaldato: 20.11.2017 | Journalnr: 5790/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Friluftslivsområde og friluftslivsaktivitet i Møre og Romsdal - søknader og forvaltningsplanar for 2018 Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62437 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.11.2017 | Journalnr: 5783/2017 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Etablering av nasjonal database for snøscooterløyper Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62433 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 20.11.2017 | Journalnr: 5779/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Søknad om tillatelse oppbevaring av eksplosiver Avs/Mot: AUTO OG INDUSTRISERVICE SINDRE BJØRLYKKE http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AUTO OG INDUSTRISERVICE SINDRE BJØRLYKKE | Journaldato: 20.11.2017 | Journalnr: 5789/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Aksept av tilsegn Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 5754/2017 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Gnr 16 Bnr 51 - steinar på eigedomen Avs/Mot: Radoslaw Cichecki http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Radoslaw Cichecki | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 5756/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Møteprotokoll frå Fylkesrådet 16.11.17 Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 5771/2017 | Avdeling: Sektor for stab og støtte | Tittel: Møteprotokoll 15.11.17 Fylkeseldrerådet Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 17.11.2017 | Journalnr: 5773/2017 | Avdeling: Sektor for stab og støtte | Tittel: Innsending av årsbudsjett for 2018 og økonomiplan 2019 - 2021 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 16.11.2017 | Journalnr: 5742/2017 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad om utvida barnhageplass i Hauemarkja barnehage frå 01.01.2018 Avs/Mot: Benedikte Nielsen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Benedikte Nielsen | Journaldato: 16.11.2017 | Journalnr: 5737/2017 | Avdeling: Hauemarkja barnehage | Tittel: Protokoll frå fylkesmøtet i KS Møre og Romsdal den 09.11.2017 Avs/Mot: KS Møre og Romsdal http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS Møre og Romsdal | Journaldato: 16.11.2017 | Journalnr: 5732/2017 | Avdeling: Ordføraren | Tittel: Søknad - ID 472 - Reinhaldar Avs/Mot: Alicja Lucja Cader http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alicja Lucja Cader | Journaldato: 16.11.2017 | Journalnr: 5736/2017 | Avdeling: Haugelia barnehage | Tittel: Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.11.2017 Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 16.11.2017 | Journalnr: 5735/2017 | Avdeling: Gursken oppvekstsenter | Tittel: Kulturprisen 2017 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.11.2017 | Journalnr: 5734/2017 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Søknad om endring av kommunale avgifter Avs/Mot: Terje Stanghelle http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Stanghelle | Journaldato: 16.11.2017 | Journalnr: 5741/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Tilråding om ytterlegare timar til logopedbehandling Avs/Mot: PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TENESTE FOR SANDE OG VANYLVEN http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TENESTE FOR SANDE OG VANYLVEN | Journaldato: 16.11.2017 | Journalnr: 5745/2017 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Søknad om endring av kommunale avgifter Avs/Mot: Aksel Bøe http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aksel Bøe | Journaldato: 16.11.2017 | Journalnr: 5746/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Melding om tildeling av gateadresse, veg 14001- Gjerdsvikvegen Avs/Mot: Gjerdsvika http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/62353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 15.11.2017 | Journalnr: 5699/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14087- Vardane revidert Avs/Mot: Larsnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/60134 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Larsnes | Journaldato: 15.11.2017 | Journalnr: 3497/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14069- Haugen Avs/Mot: Larsnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/60116 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Larsnes | Journaldato: 15.11.2017 | Journalnr: 3479/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14073- Hallebygda Avs/Mot: Larsnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/60119 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Larsnes | Journaldato: 15.11.2017 | Journalnr: 3482/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14057- Skredestranda Avs/Mot: Larsnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/60101 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Larsnes | Journaldato: 15.11.2017 | Journalnr: 3464/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14056- Larsnesvegen Avs/Mot: Larsnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/60100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Larsnes | Journaldato: 15.11.2017 | Journalnr: 3463/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14060- Breivikneset Avs/Mot: Larsnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/60104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Larsnes | Journaldato: 15.11.2017 | Journalnr: 3467/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14079- Nygardsvegen Avs/Mot: Larsnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/60127 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Larsnes | Journaldato: 15.11.2017 | Journalnr: 3490/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14080- Borghildvegen Avs/Mot: Larsnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/60128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Larsnes | Journaldato: 15.11.2017 | Journalnr: 3491/2017 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester |