Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Gnr 24 bnr 24, Kristiansen, Lillian Åsbjørg - eigenfråsegn om konsesjonsfridom Avs/Mot: Lilliann Å Kristiansen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lilliann Å Kristiansen | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 261/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Underteikna tidsavgrensa arbeidsavtale i 80 % stilling som barnevernspedagog i tida 01.01.19 t.o.m. 30.06.19, arbeidsstad Sande barnevern Avs/Mot: Kristine Husøy http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristine Husøy | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 244/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Førebels melding - settefylkesmannssak - massetak og deponi Gjøneset 9/3 og 4 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 248/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Tilbud og avtale om ungdataundersøkelse i Sande 2019 (vår ref. 19/00326) Avs/Mot: OsloMet - storbyuniversitetet http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OsloMet - storbyuniversitetet | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 247/2019 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Utbetaling av tilskot frå næringsfondet Avs/Mot: BENTRO ANS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BENTRO ANS | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 93/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Fellingsløyve og fellingsrapport 2018 Avs/Mot: Gjerde/Sandanger/Muren vald http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjerde/Sandanger/Muren vald | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 251/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Revisors oppgaver i tilknytning til den kommunale tilskuddsordningen særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Avs/Mot: Helsedirektoratet http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 256/2019 | Avdeling: Bu og habilitering | Tittel: Varsel om tilsyn med helse- og omsorgstenester til barn i avlastning Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 249/2019 | Avdeling: Bu og habilitering | Tittel: Avtaleskjema for oppdragstakar - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: Jonas Mork Muren http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Mork Muren | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 250/2019 | Avdeling: Bu og habilitering | Tittel: Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene Avs/Mot: Helsedirektoratet http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 255/2019 | Avdeling: Bu og habilitering | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969841770 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 221/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969213060 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 220/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 914761611 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 219/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970592652 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 218/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 989636758 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 217/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969232812 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 216/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 892360332 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69803 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 215/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 881084562 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69802 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 214/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969127326 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 213/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970561188 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 212/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969843188 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 211/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Innrapportering av vassverkdata for 2018 Avs/Mot: MATTILSYNET http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 236/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2019 Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 227/2019 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Akvakultursøknad ny lokalitet Voravika - Ettersending av forundersøkelse Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 222/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Underteikna vertskommuneavtale om felles NAV-kontor Avs/Mot: HAREID KOMMUNE m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAREID KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 233/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Vedrørende utlevering av folkeregisteropplysninger Avs/Mot: SKATTEETATEN http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 232/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: Analyseresultat - 070119 Avs/Mot: KYSTLAB AS http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTLAB AS | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 237/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Søknad om frådeling av hyttetomt Avs/Mot: Kåre Myren http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Myren | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 234/2019 | Avdeling: Sektor for tekniske tenester | Tittel: Informasjonsbrev om startlån, tilskot til etablering og tilskot til tilpassing i 2019 Avs/Mot: Husbanken http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 225/2019 | Avdeling: Økonomi- og administrasjonsavdelinga | Tittel: 16/894 Anleggspolitisk program 2018 - utlysning av programsatsingsmidler til etablering av tilleggsarealer til idrettshaller Avs/Mot: Kulturdepartementet http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/DocumentDetails/69811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kulturdepartementet | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 223/2019 | Avdeling: Rådmannen |