Postliste http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/ innsyn.ssikt.no Sak 2014/26 Innspel til klage på namnet Prestegardsvegen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Rekdal Skogstad | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 1574/2019 | Sektor for tekniske tenester Gnr 54 Bnr 18 - Jostein Korsnes konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Hogne Korsnes | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 2683/2019 | Sektor for tekniske tenester Gnr 70 Bnr 3, Worren, Vigdis Helland H. - eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vigdis H Helland Worren | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 2579/2019 | Sektor for tekniske tenester Gnr 54 Bnr 18, Korsnes Jostein Hogne - eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jostein Hogne Korsnes | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 2578/2019 | Sektor for tekniske tenester Gnr 67 Bnr 8, Helland Harald - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Helland | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 2570/2019 | Sektor for tekniske tenester Gnr 67 Bnr 8, Helland Kjellbjørn - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjellbjørn Helland | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 2571/2019 | Sektor for tekniske tenester Gnr 67 Bnr 8, Helland, Magne Arne - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72180 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Arne Helland | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 2572/2019 | Sektor for tekniske tenester Gnr 67 Bnr 8 - Wangen, Helene Synnøve H - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helene Synnøve H Wangen | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 2574/2019 | Sektor for tekniske tenester Gnr 70Bnr 3, Worren, Vigdis Helland - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vigdis H Helland Worren | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 2575/2019 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 17.06. - 18.08.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71383 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gabriele Danilaityte | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 1776/2019 | Pleie- og omsorg gnr 86 bnr 41 - Sudol Monika - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72123 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monika Sudol | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 2515/2019 | Sektor for tekniske tenester Gnr 86 Bnr 41,101 - Sudol, Monika - eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 2514/2019 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale - Ferievikar 01.06. - 31.08.19 Eining pleie- og omsorg http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Charlotte R. johannessen | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 2373/2019 | Pleie- og omsorg Gnr 64 bnr 32 - Vorren Øyvind- eigenfråsegn konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Vorren | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 2216/2019 | Sektor for tekniske tenester Tilsetjingsbrev, ferievikar 2019 , eining pleie- og omsorg http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71388 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Endre Bleie m.fl. | Journaldato: 08.04.2019 | RegistryNumber: 1781/2019 | Pleie- og omsorg Gnr 64 Bnr 22 - Alice Pauline Stømsnes - eigenfråsegn konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alice Pauline Strømsnes | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 2197/2019 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 24.06. - 07.08.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71384 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Endre Bleie | Journaldato: 08.04.2019 | RegistryNumber: 1777/2019 | Pleie- og omsorg Gnr 68 Bnr 14,93 - Sæbjørn Perry Myklebust - eigenfråsegn konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71803 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sæbjørn Perry Myklebust | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 2195/2019 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 17.06. - 18.08.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71382 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Støyle | Journaldato: 08.04.2019 | RegistryNumber: 1775/2019 | Pleie- og omsorg Gnr 68 Bnr 14,93 - Alice Pauline Strømsnes - eigen fråsegn konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71802 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alice Pauline Strømsnes | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 2194/2019 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 17.06.19 -31.01.20 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71379 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frida Strandbø | Journaldato: 08.04.2019 | RegistryNumber: 1772/2019 | Pleie- og omsorg Eigenfråsegn - Gnr 54 bnr 14 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Johan Werkland | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 2178/2019 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 17.06. - 18.08.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Randi Pedersen | Journaldato: 08.04.2019 | RegistryNumber: 1769/2019 | Pleie- og omsorg Eigenfråsegn - Gnr 54 bnr 14 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagny Solveig Brekke | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 2177/2019 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 17.06. - 18.08.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vilde Eid Bugge | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 1765/2019 | Pleie- og omsorg ***** ***** ***** - skademelding datert 25.03.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Føresette | Journaldato: 29.03.2019 | RegistryNumber: 1635/2019 | Sandsøy oppvekstsenter gnr 64 bnr 22 - Erling Strømsnes - eigenfråsegn konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erling Strømsnes | Journaldato: 17.04.2019 | RegistryNumber: 2091/2019 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 17.06. - 18.08.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Janne Husøy Gunnarstein | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 1761/2019 | Pleie- og omsorg Gnr 64 Bnr 22 -Sæbjørn Perry Myklebust - fråsegn konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sæbjørn Perry Myklebust | Journaldato: 17.04.2019 | RegistryNumber: 2090/2019 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 17.06. - 11.08.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71366 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Gaustad Djupvik | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 1759/2019 | Pleie- og omsorg Gnr 68 Bnr 14,93 - Elin Mari Strømsnes - eigenfråsegn konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Mari Strømsnes | Journaldato: 17.04.2019 | RegistryNumber: 2089/2019 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 17.06. - 18.08.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Slettestøl Smoge | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 1757/2019 | Pleie- og omsorg gnr 64 bnr 22 - Elin Mari Stømsnes - eigenfråsegn konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Mari Strømsnes | Journaldato: 17.04.2019 | RegistryNumber: 2088/2019 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 17.06. 18.08.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71362 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fride Fuglseth | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 1755/2019 | Pleie- og omsorg Gnr 68 bnr 14 Alice Strømsnes - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71664 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alice Pauline Strømsnes | Journaldato: 15.04.2019 | RegistryNumber: 2056/2019 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 24.06. - 28.07.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71361 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erika Andersson | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 1754/2019 | Pleie- og omsorg Følgjekort - tildeling av nytt følgjekort i perioden 01.05.19 til og med 31.05.24 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 2345/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga Gnr 68 bnr 14 Sæbjørn Perry Myklebust - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sæbjørn Perry Myklebust | Journaldato: 15.04.2019 | RegistryNumber: 2057/2019 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 17,06. - 18.08.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Kathrin Hundsnes Solbakken | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 1753/2019 | Pleie- og omsorg Gnr 68 bnr 14 Erling Strømsnes - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erling Strømsnes | Journaldato: 15.04.2019 | RegistryNumber: 2058/2019 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsvtale - Pleie- og omsorg 17.06. - 18.08.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71358 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Niphaphon Khomarakha | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 1751/2019 | Pleie- og omsorg Gnr 68 Bnr 14 Elin Mari Strømsnes - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Mari Strømsnes | Journaldato: 15.04.2019 | RegistryNumber: 2059/2019 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 17.06. - 18.08.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frida Strandbø | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 1749/2019 | Pleie- og omsorg Gnr 7 bnr 1 Petter Jostein Gjerde - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Jostein Gjerde | Journaldato: 15.04.2019 | RegistryNumber: 2061/2019 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 17.06. - 18.08.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71354 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv-Margrethe M. Ulvund | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 1748/2019 | Pleie- og omsorg Gnr 54 bnr 14 Arne Johan Werkland - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Johan Werkland | Journaldato: 15.04.2019 | RegistryNumber: 2063/2019 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 17.06. - 18.08.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddveig Dora Eid Bugge | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 1744/2019 | Pleie- og omsorg Gnr 54 Bnr 14 Dagny Solveig Brekke - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dagny Solveig Brekke | Journaldato: 15.04.2019 | RegistryNumber: 2064/2019 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 17.06. - 18.08.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71349 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Talina Sætre Leikanger | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 1743/2019 | Pleie- og omsorg Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71347 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haben Maekele Gebremeskel | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 1741/2019 | Pleie- og omsorg Val av røystestyrer for perioden 2019 - 2021 Kvamsøy røystekrins http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wenche Karin Skarmyr m.fl. | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 2492/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga Gnr 7 Bnr 1 - Peter Jostein Gjerde - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved kjøp av fast eigedom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Jostein Gjerde | Journaldato: 15.04.2019 | RegistryNumber: 2054/2019 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 17.06. - 18.08.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birte Kristin Tødenes | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 1739/2019 | Pleie- og omsorg Meddommarar til Søre Sunnmøre Tingrett - supplering http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71146 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søre Sunnmøre Tingrett | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 1541/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga Val av røystestyrer for perioden 2019 - 2021 Larsnes røystekrins http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Martin Vikene m.fl. | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 2490/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga Gnr 28 bnr 83 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SANDE KOMMUNE | Journaldato: 05.04.2019 | RegistryNumber: 1789/2019 | Sektor for tekniske tenester Sande kommune - detaljregulering - reguleringsplan Kalsnesstranda gbnr 60/2 Kvamsøya - fråsegn ved avgrensa ettersyn http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal fylkeskommune | Journaldato: 05.04.2019 | RegistryNumber: 1812/2019 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 17.06. - 18.08.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71342 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hannah Kostopoulos Rekdal | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 1736/2019 | Pleie- og omsorg Val av røystestyrer for perioden 2019 - 2021 Sandsøy røystekrins http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Flatøy m.fl. | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 2491/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 17.06. - 18.08.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71341 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maren Torset | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 1735/2019 | Pleie- og omsorg Gnr 54 Bnr 14 Arne Johan Werkland - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved kjøp av fast eigedom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Johan Werkland | Journaldato: 03.04.2019 | RegistryNumber: 1723/2019 | Sektor for tekniske tenester Planføresegner datert 15.03.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/70967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STØYLEN SERVICE AS | Journaldato: 19.03.2019 | RegistryNumber: 1362/2019 | Sektor for tekniske tenester Val av røystestyrer for perioden 2019 - 2021 Gursken røystekrins http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Terje Fjørtoft m.fl. | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 2489/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga VG - svar på spørsmål til barnevernstjenesten http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marie Golimo Kingsrød m.fl. | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 2414/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 17.06. - 18.08.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71327 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amalie Leikanger Baade | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 1721/2019 | Pleie- og omsorg Gnr 54 Bnr 14 Dagny Solveig Brekke - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved kjøp av fast eigedom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagny Solveig Brekke | Journaldato: 03.04.2019 | RegistryNumber: 1722/2019 | Sektor for tekniske tenester Planomtale http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/70965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STØYLEN SERVICE AS | Journaldato: 19.03.2019 | RegistryNumber: 1360/2019 | Sektor for tekniske tenester Val av røystestyrer for perioden 2019 - 2021 Gjerdsvika krins http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Dag Slettevoll m.fl. | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 2486/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga VG - spørsmål til barnevernstjenesten http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Golimo Kingsrød | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 2395/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sofie Grønnevik | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 1719/2019 | Pleie- og omsorg Gnr 80 bnr 1 - Rune Bennemeer - eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Bennemeer | Journaldato: 01.04.2019 | RegistryNumber: 1678/2019 | Sektor for tekniske tenester Diverse e-postar http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/70963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STØYLEN SERVICE AS | Journaldato: 19.03.2019 | RegistryNumber: 1358/2019 | Sektor for tekniske tenester Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 - Godkjenning av vallister http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71926 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SANDE HØGRE m.fl. | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 2318/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 24.06. - 21.07.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julie Marie Kvamme | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 1712/2019 | Pleie- og omsorg Svar på innsynskrav sak 2017/215, løpenr. 1538/2019 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71234 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestlandsnytt | Journaldato: 29.03.2019 | RegistryNumber: 1629/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga Gnr 67 Bnr 8 og Gnr 73 og bnr 26 - egenerklæring om konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Helland | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 1622/2019 | Sektor for tekniske tenester Kalsneset http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/70962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STØYLEN SERVICE AS | Journaldato: 19.03.2019 | RegistryNumber: 1357/2019 | Sektor for tekniske tenester Tilsetjingsbrev - Ferievikar 2019 med arbeidsstad f.t. teknisk sektor, uteseksjonen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lukas Fjørtoft Sandanger | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 2592/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga Tidsavgrensa arbeidsavtale - pleie- og omsorg 17.06. . 18.08.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71312 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Viola Andersson | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 1706/2019 | Pleie- og omsorg Bestilling av innsyn - Sak: 2017/215 Løpenr: 1538/2019 Dokument tittel: Tilsyn - utsettelse av frist http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestlandsnytt | Journaldato: 29.03.2019 | RegistryNumber: 1628/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga Gnr 28 bnr 82 - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71187 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SANDE KOMMUNE | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 1582/2019 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale ferievikar 2019 med arbeidsstad f.t. teknisk sektor, uteseksjonen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lukas Fjørtoft Sandanger | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 2591/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga Kommunestyrevalet 2019 - Melding om kandidatar på Høgre sitt listeframlegg http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina M Myklebust Lødøen | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 2153/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga Tidsavgrensa arbeidsavtale - pleie- og omsorg 17.06. - 18.08.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71311 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Celine Gjengedal | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 1705/2019 | Pleie- og omsorg Gnr 28 bnr 82 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SANDE KOMMUNE | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 1581/2019 | Sektor for tekniske tenester Tilsetjingsbrev - Ferievikar 2019 med arbeidsstad f.t. teknisk sektor, uteseksjonen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72198 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Beitveit | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 2590/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga Gnr 28 Bnr 82 Dokumentet har manglar - kan ikkje tinglysast http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 1580/2019 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale ferievikar 2019 med arbeidsstad f.t. teknisk sektor, uteseksjonen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72197 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Beitveit | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 2589/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 25.06 - 18.08.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71308 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilie Lillebø | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 1702/2019 | Pleie- og omsorg Gnr 83 Bnr 103- Sandvik, Gunnar Andreas - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/70912 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Andreas Sandvik | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 1307/2019 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale ferievikar 2019 med arbeidsstad f.t. teknisk sektor, uteseksjonen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tobias Grønnevik | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 2583/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga Kommunestyrevalet 2019 - Melding til kandidatar på Framstegspartiet sitt listeframlegg http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter G Gunnarstein m.fl. | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 2125/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga Tidsavgrensa arbeidsavtale - Pleie- og omsorg 24.06. - 28.07.19 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanna Indregård | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 1700/2019 | Pleie- og omsorg Gnr 19 bnr 1 - Vasstrand, Johanne Voldnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/70856 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johanne Voldnes Vasstrand | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 1251/2019 | Sektor for tekniske tenester Tilsetjingsbrev - Ferievikar 2019 med arbeidsstad f.t. teknisk sektor, uteseksjonen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tobias Grønnevik | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 2587/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga Endring - Listeframlegg Framstegspartiet (Sande MR) http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sande Framstegsparti | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 2124/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga Tidsavgrensa arbeidsavtale ferievikar 2019 med arbeidsstad f.t. teknisk sektor, uteseksjonen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henrik Almestad Hauge | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 2577/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga Søknad om fritak for å stå på liste - Framstegspartiet http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71707 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Muren | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 2099/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 892360332 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/71627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2019 | RegistryNumber: 2020/2019 | Sektor for tekniske tenester Tilsetjingsbrev - Ferievikar 2019 med arbeidsstad f.t. teknisk sektor, uteseksjonen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/72188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henrik Almestad Hauge | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 2580/2019 | Økonomi- og administrasjonsavdelinga