Postliste http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/ innsyn.ssikt.no Klage på vegnavn! http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/61120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Longva | Journaldato: 12.09.2017 | RegistryNumber: 4477/2017 | Sektor for tekniske tenester Tildeling av gateadresse - Budavegen 25 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/61043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROAS AS | Journaldato: 05.09.2017 | RegistryNumber: 4400/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14121- Kvamsbakken http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/61000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvamsøy | Journaldato: 01.09.2017 | RegistryNumber: 4357/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14120- Hatlebrekke http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60999 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvamsøy | Journaldato: 01.09.2017 | RegistryNumber: 4356/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14119- Myrdalen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvamsøy | Journaldato: 01.09.2017 | RegistryNumber: 4355/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14118- Hamna http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvamsøy | Journaldato: 01.09.2017 | RegistryNumber: 4354/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14117. Bringsinghaug http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvamsøy | Journaldato: 01.09.2017 | RegistryNumber: 4353/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14116- Rada http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvamsøy | Journaldato: 01.09.2017 | RegistryNumber: 4352/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14115- Ristesundvegen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60994 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvamsøy | Journaldato: 01.09.2017 | RegistryNumber: 4351/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14114- Kvamsvegen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60993 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvamsøya | Journaldato: 01.09.2017 | RegistryNumber: 4350/2017 | Sektor for tekniske tenester MELDING OM TILDELING AV GATEADRESSE, VEG 14031- MYKLEBUST http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60929 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 29.08.2017 | RegistryNumber: 4286/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, veg 14038- Instegardsfjøra http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60069 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 25.08.2017 | RegistryNumber: 3432/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14048- Almestad http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60079 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 25.08.2017 | RegistryNumber: 3442/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14042- Aretua http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60073 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 25.08.2017 | RegistryNumber: 3436/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14041- Kilda http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 25.08.2017 | RegistryNumber: 3435/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeing av gateadresse, Veg 14036- Øvre Knotten http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 25.08.2017 | RegistryNumber: 3418/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14034- Gurskedalen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60053 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 25.08.2017 | RegistryNumber: 3416/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14030- Sætre http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60047 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 25.08.2017 | RegistryNumber: 3410/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14040- Høgestien http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60071 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3434/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14047- Holtane http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60078 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3441/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14049- Aurvoll http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60080 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3443/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14050- Drageskaret http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60081 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3444/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14051- Sandvikstranda http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3445/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14043- Joskogen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60074 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3437/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14052- Sandvika http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3446/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14046- Skogsvegen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60077 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3440/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14053-Saure http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60084 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3447/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14054- Kjelsvika http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60085 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3448/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14039- Sandvikmyrane http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60070 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3433/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14035- Knotten http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60054 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3417/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14037- Sjølyst http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60068 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3431/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14044- Haugselva http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60075 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3438/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14045- Gustavvegen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3439/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14033- Vågen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60052 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3415/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeing av gateadresse, Veg 14032- Brekkane http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60050 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3413/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14031- Myklebust http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60049 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3412/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14029- Haugsbygda http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3407/2017 | Sektor for tekniske tenester Vegadresse i Gjerdsvika http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Ottar Gjerde | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 4232/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14028- Haugelia http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60043 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3406/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14027- Sørengarden http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3404/2017 | Sektor for tekniske tenester Avvikling av kommunale heimevernsnemder http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/61179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSVARSDEPARTEMENTET | Journaldato: 14.09.2017 | RegistryNumber: 4533/2017 | Sektor for stab og støtte Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14026- Budavegen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3403/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14025- Røyset http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60039 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3402/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeing av gateadresse, Veg 14024- Gurskevegen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gursken | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 3401/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14016- http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 23.08.2017 | RegistryNumber: 3384/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14023 Øvre Risevegen. 34 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 22.08.2017 | RegistryNumber: 4146/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14022- Hidsdalen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 3399/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14023- Øvre Risevegen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 3400/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14021- Dekkeringen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60035 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 3398/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14020- Øvre Dekkene http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 3397/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14019- Indre Rågot http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 3396/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14018- Ytre Rågot http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 3389/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14017- Brungot http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60024 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 3387/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14015- Øvre Bakkane http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60019 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 3382/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14014- Nedre Bakkane http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 3381/2017 | Sektor for tekniske tenester SFO - oppseiing av plass for Hanna Longva http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/59877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Ekornesvåg Longva | Journaldato: 26.06.2017 | RegistryNumber: 3246/2017 | Gursken oppvekstsenter Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14012-Rågot http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60016 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 3379/2017 | Sektor for tekniske tenester SFO - oppseiing av plass for Hanna Longva http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/59866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Ekornesvåg Longva | Journaldato: 26.06.2017 | RegistryNumber: 3235/2017 | Gursken oppvekstsenter Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14013- Gyljane http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60017 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 3380/2017 | Sektor for tekniske tenester SFO - Oppseiing av plass for Martine http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/59774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ramona H Hareide Moltumyr | Journaldato: 22.06.2017 | RegistryNumber: 3143/2017 | Gursken oppvekstsenter Melding om tildeling av gateadresse, veg 14011-Sædalsvegen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 3378/2017 | Sektor for tekniske tenester SFO - Oppseiing av plass for Martine http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/59744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ramona H Hareide Moltumyr | Journaldato: 20.06.2017 | RegistryNumber: 3113/2017 | Gursken oppvekstsenter Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14010- Myrane http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60014 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 3377/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14009- Risevegen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60013 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 3376/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14008- Dekkevegen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 3375/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14007- Moljevegen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60011 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 3374/2017 | Sektor for tekniske tenester Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14006- Legura http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 3373/2017 | Sektor for tekniske tenester Tilsetjingsbrev, vikariat 70% lærar Kvamsøy oppvekstsenter, 01.09.17 - 31.07.18 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/61105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ådne Seljeset | Journaldato: 08.09.2017 | RegistryNumber: 4462/2017 | Sektor for stab og støtte Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14005. Leirhola http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60009 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 3372/2017 | Sektor for tekniske tenester Arbeidsavtale - tilsetjing lærar, 70% vikariat, Kvamsøy oppvekstsenter, 01.09.17 - 31.07.18 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60930 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ådne Seljeset | Journaldato: 08.09.2017 | RegistryNumber: 4287/2017 | Sektor for stab og støtte Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14003- Goteneset http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60006 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 3369/2017 | Sektor for tekniske tenester Søknad - ID 430 Tilkallingsvikarar / evt ledige stillingar - skule og barnehage http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/61012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johanne Krogstadmo | Journaldato: 01.09.2017 | RegistryNumber: 4369/2017 | Sektor for oppvekst og kultur Veg 14002 Hidsvegen- Varsel om tildeling av vegadresse http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60002 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hidsvegen | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 3365/2017 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale - Eining sjukeheimen 06.06. - 03.08.17 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karoline Haukeland | Journaldato: 27.07.2017 | RegistryNumber: 3814/2017 | Eining Sandetun Sjukeheim Søknad - ID 430 Tilkallingsvikarar / evt ledige stillingar - skule og barnehage http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janette Hovden | Journaldato: 30.08.2017 | RegistryNumber: 4324/2017 | Sektor for oppvekst og kultur Veg 14001 - Gjerdsvikvegen- Varsel om tildeling av vegadresse http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/58673 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 2062/2017 | Sektor for tekniske tenester Arbeidssøknad http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henrik Overvåg | Journaldato: 26.07.2017 | RegistryNumber: 3808/2017 | Eining Sandetun Sjukeheim Ådne Seljeseth - tilsetjing som lærar, 70 % vikariat, Kvamsøy Oppvekstsenter i tidsromet 01.09.2017 - 31.07.2018 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ådne Seljeset | Journaldato: 29.08.2017 | RegistryNumber: 4025/2017 | Kvamsøy oppvekstsenter Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14004- Gotevegen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerdsvika | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 3371/2017 | Sektor for tekniske tenester Tidsavgrensa arbeidsavtale - ferievikar 21.06. - 20.08.17 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henrik Overvåg | Journaldato: 21.07.2017 | RegistryNumber: 3739/2017 | Eining Sandetun Sjukeheim Tidsavgrensa arbeidsavtale - Hovudkjøkken 13.07. - 13.08.17 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60354 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sandra Renate Åsebø | Journaldato: 20.07.2017 | RegistryNumber: 3715/2017 | Eining Sandetun Sjukeheim Tilsetjingsbrev, vikariat 100% stilling som assistent, Larsnes oppvekstsenter 21.08.17 - 31.07.18 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60760 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marita Slettestøl | Journaldato: 21.08.2017 | RegistryNumber: 4120/2017 | Sektor for stab og støtte Tidsavgrensa arbeidsavtale Ferievikar 26.06. - 20.08.17 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/59945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Kvamme | Journaldato: 29.06.2017 | RegistryNumber: 3309/2017 | Eining Sandetun Sjukeheim Arbeidsavtale mellombels tilsetjing vikariat 100% stilling assistent ved Larsnes oppvekstsenter http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marita Slettestøl | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 4042/2017 | Sektor for stab og støtte Søknad - ID 430 Tilkallingsvikarar / evt ledige stillingar - skule og barnehage http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mohit Varma | Journaldato: 15.08.2017 | RegistryNumber: 4034/2017 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad - ID 430 - Tilkallingsvikarar / evt ledige stillingar - skule og barnehage http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ådne Seljeset | Journaldato: 08.08.2017 | RegistryNumber: 3939/2017 | Sektor for oppvekst og kultur Tilsetjingssak 71/17 Tilsetting i vikariat 100 % som assistent ved Larsnes oppvekstenter http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SA Arbeidstakarorganisasjonane | Journaldato: 07.08.2017 | RegistryNumber: 3925/2017 | Sektor for stab og støtte Marita Slettetøl - tilsetting i vikariat 100% som assistent ved Larsnes oppvekstsenter http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marita Slettestøl | Journaldato: 17.08.2017 | RegistryNumber: 3915/2017 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad - ID 430 - Tilkallingsvikarar / evt ledige stillingar - skule og barnehage http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg Anna Hagen Baade | Journaldato: 03.08.2017 | RegistryNumber: 3891/2017 | Kvamsøy oppvekstsenter Arbeidsavtale, 26,25 % lærar u/godkj, Sandsøy Oppvekstsenter, skuleåret 2017/2018 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Bringsvor Voksøy | Journaldato: 26.07.2017 | RegistryNumber: 3776/2017 | Sektor for stab og støtte Tilsetjingsbrev - mellombels tilsett i 26,25 % som lærar u/godkj, Sandsøy oppvekstsenter, skuleåret 2017/2018 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60413 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Bringsvor Voksøy | Journaldato: 26.07.2017 | RegistryNumber: 3773/2017 | Sektor for stab og støtte Uttale: Tilsetting av undervisningstilling ved Sandøy oppvekstsenter ca 25 % mellombels stilling for skuleåret 2017/2018 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Organisasjonar | Journaldato: 16.07.2017 | RegistryNumber: 3694/2017 | Sektor for oppvekst og kultur Tilsetting av undervisningstilling ved Sandøy oppvekstsenter ca 25 % mellombels stilling for skuleåret 2017/ 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Bringsvor Voksøy | Journaldato: 26.07.2017 | RegistryNumber: 3544/2017 | Sandsøy oppvekstsenter Søknad - ID 430 - Tilkallingsvikarar / evt ledige stillingar - skule og barnehage http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Bringsvor Voksøy | Journaldato: 05.07.2017 | RegistryNumber: 3521/2017 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad - ID 430 Tilkallingsvikarar / evt ledige stillingar - skule og barnehage http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/60099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gábor Száraz | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 3462/2017 | Sektor for oppvekst og kultur Tilsetjingsbrev vikariat assistent Kvamsøy barnehage inntil 100% barnehageåret 2017-2018 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/59981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sandra Brekke Olsen m.fl. | Journaldato: 30.06.2017 | RegistryNumber: 3344/2017 | Sektor for stab og støtte Arbeidsavtale 100% stilling vikariat assistent Kvamsøy barnehage http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/59911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sandra Brekke Olsen | Journaldato: 30.06.2017 | RegistryNumber: 3280/2017 | Sandsøy oppvekstsenter Søknad - ID 430 - Tilkallingsvikarar / evt ledige stillingar - skule og barnehage http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/59967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gloria E Ryssevik Minkov | Journaldato: 29.06.2017 | RegistryNumber: 3331/2017 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad - ID 430 -Tilkallingsvikarar / evt ledige stillingar - skule og barnehage http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/59917 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2017 | RegistryNumber: 3286/2017 | Sektor for oppvekst og kultur Tilsetjing som assistent i Kvamsøy barnehage - vikariat inntil 100 % stilling http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/59658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sandra Brekke Olsen | Journaldato: 27.06.2017 | RegistryNumber: 3029/2017 | Kvamsøy oppvekstsenter