Postliste http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/ innsyn.ssikt.no Sjukeheimsvegen - Larsnes http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ove Reinart Hatlebrekke, Sindre Torset og Terje Skoge | Journaldato: 24.07.2018 | RegistryNumber: 4040/2018 | Sektor for tekniske tenester Gjeld adresse Britt Sølvi Pettersen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teknisk | Journaldato: 22.06.2018 | RegistryNumber: 3540/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 57 Bnr 30 - Brekke Bjørn, eigenerklæring konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Palmar Brekke | Journaldato: 12.09.2018 | RegistryNumber: 4617/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 57, Bmr. 31 - Brekke Bjørn - egenerklæring konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Palmar Brekke | Journaldato: 12.09.2018 | RegistryNumber: 4616/2018 | Sektor for tekniske tenester Eigenerklæring om konsesjonsfridom, gnr 61 bnr 12 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67764 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim Skarmyr | Journaldato: 07.09.2018 | RegistryNumber: 4559/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 57 Bnr 6 - Ristesund, Bodil Østringen - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67727 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bodil R Ø Ristesund | Journaldato: 05.09.2018 | RegistryNumber: 4522/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 57 Bnr 45, Skjager, Arne - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Skjager | Journaldato: 05.09.2018 | RegistryNumber: 4524/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 57 Bnr 6, Ristesund, Bodil Østringen - konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil R Ø Ristesund | Journaldato: 05.09.2018 | RegistryNumber: 4521/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 12 Bnr 147 - Sara Fugledal Wiik - konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Fugledal Wiik | Journaldato: 05.09.2018 | RegistryNumber: 4520/2018 | Sektor for tekniske tenester Sætre, Kim -Gnr 12 Bnr 147 - konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim Sætre | Journaldato: 05.09.2018 | RegistryNumber: 4519/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 71 Bnr 12 Våge, Jorunn Karen - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorunn Karin Våge | Journaldato: 04.09.2018 | RegistryNumber: 4503/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 12 Bnr 148 - Ingvild Kalland Muren - eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Kalland Muren | Journaldato: 31.08.2018 | RegistryNumber: 4469/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 12 bnr 148 - Leiv Sindre Muren- eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leiv Sindre Muren | Journaldato: 31.08.2018 | RegistryNumber: 4468/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 6 bnr 86 - Aud Sandanger - konsesjonsforhod http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Sandanger | Journaldato: 29.08.2018 | RegistryNumber: 4443/2018 | Sektor for tekniske tenester Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - gnr 6 Bnr 86 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Sandanger | Journaldato: 24.08.2018 | RegistryNumber: 4392/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 88 Bnr 3 - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Langberg Vattøy | Journaldato: 23.08.2018 | RegistryNumber: 4369/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 88 Bnr 3 - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Ove Vattøy | Journaldato: 23.08.2018 | RegistryNumber: 4370/2018 | Sektor for tekniske tenester Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Gnr 88 Bnr 1 og 3 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Ove Vattøy | Journaldato: 20.08.2018 | RegistryNumber: 4331/2018 | Sektor for tekniske tenester Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Gnr 88 Bnr 1 og 3 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Langberg Vattøy | Journaldato: 20.08.2018 | RegistryNumber: 4330/2018 | Sektor for tekniske tenester Konsesjonsforhold Gnr 69 Bnr 16 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67520 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Bringsvor m.fl. | Journaldato: 17.08.2018 | RegistryNumber: 4315/2018 | Sektor for tekniske tenester Konsesjonsforhold Gnr 69 Bnr 16 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjellaug Astrid Winje m.fl. | Journaldato: 17.08.2018 | RegistryNumber: 4317/2018 | Sektor for tekniske tenester Konsesjonsforhold Gnr 69 Bnr 16 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67524 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Norunn Nygård m.fl. | Journaldato: 17.08.2018 | RegistryNumber: 4319/2018 | Sektor for tekniske tenester Eigenerklæring om konsesjonsfridom, Gnr 69 Bnr 16 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Norunn Nygård | Journaldato: 17.08.2018 | RegistryNumber: 4318/2018 | Sektor for tekniske tenester Eigenerklæring om konsesjonsfridom, Gnr 69 Bnr 16 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjellaug Astrid Winje | Journaldato: 17.08.2018 | RegistryNumber: 4316/2018 | Sektor for tekniske tenester Eigenerklæring om konsesjonsfridom, Gnr 69 Bnr 16 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Bringsvor | Journaldato: 17.08.2018 | RegistryNumber: 4314/2018 | Sektor for tekniske tenester Eigenerklæring om konsesjonsfridom, Gnr 69 Bnr 16, samt registrering av konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brit S Bringsvor Våge | Journaldato: 17.08.2018 | RegistryNumber: 4313/2018 | Sektor for tekniske tenester Eigenerklæring om konsesjonsfridom, Gnr 69 Bnr 16, samt registrering av konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Årstein Bringsvor | Journaldato: 17.08.2018 | RegistryNumber: 4312/2018 | Sektor for tekniske tenester Eigenerklæring om konsesjonsfridom, Gnr 69 Bnr 16 - samt registering av konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnold Bringsvor | Journaldato: 17.08.2018 | RegistryNumber: 4311/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 64 Bnr 35 Solgunn Våge - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solgunn Karin Våge | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 4285/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 61 Bnr 13 Jon Magnus Kårstad - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67487 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Magnus Kårstad | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 4284/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 61 Bnr 23 Jon Magnus Kårstad - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67486 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Magnus Kårstad | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 4283/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 6 1 Bnr 23 Orlaug Bjørdal Kårstad - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67485 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Orlaug Bjørdal Kårstad m.fl. | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 4282/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 36 Bnr 36 Torill Kirsti Olsen - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torill Kirsti Olsen | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 4280/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 61 Bnr 13 Orlaug Bjørdal Kårstad - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Orlaug Bjørdal Kårstad | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 4279/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 18 Bnr 10 Johanna Flåskjer - Konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johanna Reidun Flåskjer | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 4278/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 86 Bnr 36 0-2 Konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67480 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torill Kirsti Olsen | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 4277/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 61 bnr 12 - Eigenfråsegn om konsesjonsfritak ved overtaking av fast eigedom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kim Skarmyr m.fl. | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 4263/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 61 Bnr 23 - Kårstad, Jon Magnus - Konsesjonsfridom ved erverv av fast eigedom - eigenerklæring http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Magnus Kårstad | Journaldato: 07.08.2018 | RegistryNumber: 4217/2018 | Sektor for tekniske tenester Kårstad, Olaug Bjørdal - Gnr 61 Bnr 23 - Konsesjonsfridom ved erverv av fast eigedom - eigenerklæring http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Orlaug Bjørdal Kårstad | Journaldato: 07.08.2018 | RegistryNumber: 4216/2018 | Sektor for tekniske tenester Kårstad, Olaug Bjørdal - Gnr 61 Bnr 13 - Konsesjonsfridom ved erverv av fast eiendom - eigenerklæring http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Orlaug Bjørdal Kårstad | Journaldato: 07.08.2018 | RegistryNumber: 4215/2018 | Sektor for tekniske tenester Kårstad, Jon Magnus - Gnr 61 Bnr 13 - Konsesjonsfridom ved erverv av fast eiendom - egenerklæring http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67415 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Magnus Kårstad | Journaldato: 07.08.2018 | RegistryNumber: 4214/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 18 Bnr 10 - Flåskjer, Johanna Reidun - eigenfråsegn konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johanna Reidun Flåskjer | Journaldato: 03.08.2018 | RegistryNumber: 4158/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 64 Bnr 35 - Våge, Solgunn Karin - eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solgunn Karin Våge | Journaldato: 31.07.2018 | RegistryNumber: 4113/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 68 Bnr 20 - Rukovic, Leonard - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leonard Rukovic | Journaldato: 24.07.2018 | RegistryNumber: 4053/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 68 Bnr 20 - Rukovic, Leonard - eigenfråsegn konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leonard Rukovic | Journaldato: 24.07.2018 | RegistryNumber: 4052/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 71 Bnr 12 - Våge, Jorunn Karin - eigenerklæring konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorunn Karin Våge | Journaldato: 24.07.2018 | RegistryNumber: 4045/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 73 Bnr 58 - eigenerklæring konsesjonsfridom - Våge, Jorunn Karin http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorunn Karin Våge | Journaldato: 24.07.2018 | RegistryNumber: 4044/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 71 Bnr 21 - Våge, Jorunn Karin - eigenerklæring konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorunn Karin Våge | Journaldato: 24.07.2018 | RegistryNumber: 4043/2018 | Sektor for tekniske tenester Egenerklæring om konsesjonsfridom - Gnr 61 bnr 12 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67130 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sandra Brekke Olsen | Journaldato: 13.07.2018 | RegistryNumber: 3931/2018 | Sektor for tekniske tenester Egenerklæring om konsesjonsfridom - Gnr 61 bnr 12 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim Skarmyr | Journaldato: 13.07.2018 | RegistryNumber: 3930/2018 | Sektor for tekniske tenester Konsesjonsforhold - gnr 24 bnr 23 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66772 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Halle Sandvik m.fl. | Journaldato: 09.07.2018 | RegistryNumber: 3576/2018 | Sektor for tekniske tenester Oppsigelse barnehageplass. http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marita Skorgen | Journaldato: 04.09.2018 | RegistryNumber: 4515/2018 | Hauemarkja barnehage Gnr 68 Bnr 41 - Sætre Arvid - 1/24 - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67061 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Sætre | Journaldato: 09.07.2018 | RegistryNumber: 3864/2018 | Sektor for tekniske tenester Barnehage for Jonatan Joon Levy Østringen http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Terje Østringen | Journaldato: 19.07.2018 | RegistryNumber: 3990/2018 | Kvamsøy oppvekstsenter Gnr 68 Bnr 41, Bringsvor, Svanhild - 1/24 konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67063 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svanhild Bringsvor | Journaldato: 09.07.2018 | RegistryNumber: 3866/2018 | Sektor for tekniske tenester Stadfesting http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kim Maria Lockhart | Journaldato: 17.07.2018 | RegistryNumber: 3934/2018 | Sektor for oppvekst og kultur Gnr 68 Bnr 41, Sætre, Ståle - 1/24 - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67064 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ståle Sætre | Journaldato: 09.07.2018 | RegistryNumber: 3867/2018 | Sektor for tekniske tenester Konsesjonsforhold - Gnr 14 Bnr 24 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67081 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wierzchowska-K Agnieszka m.fl. | Journaldato: 09.07.2018 | RegistryNumber: 3884/2018 | Sektor for tekniske tenester Stadfesting på ikkje motteken barnehageplass http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kim Maria Lockhart | Journaldato: 06.07.2018 | RegistryNumber: 3821/2018 | Hauemarkja barnehage Konsesjonsforhold - Gnr 14 Bnr 24 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pawel Piotr Kutnik m.fl. | Journaldato: 09.07.2018 | RegistryNumber: 3886/2018 | Sektor for tekniske tenester Takkar ned til barnehageplass august 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim Maria Lockhart | Journaldato: 05.07.2018 | RegistryNumber: 3820/2018 | Hauemarkja barnehage Eigenerklæring om konsesjonsfritak - Gnr 14 Bnr 24 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pawel Piotr Kutnik | Journaldato: 09.07.2018 | RegistryNumber: 3885/2018 | Sektor for tekniske tenester Tek imot plass for Trad http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ahmed Trad Alabid | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 3491/2018 | Hauemarkja barnehage Eigenfråsegn om konsesonsfridom - Gnr 14 Bnr 24 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wierzchowska-K Agnieszka | Journaldato: 09.07.2018 | RegistryNumber: 3883/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 68 bnr 41 - Sætre, Arvid - 4,17 eigenerklæring konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Sætre | Journaldato: 02.07.2018 | RegistryNumber: 3737/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 68 Bnr 41 - eigardel 4,17- Sætre, Ståle - eigenfråsegn konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ståle Sætre | Journaldato: 02.07.2018 | RegistryNumber: 3736/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 68 Bnr 41- Bringsvor, Svanhild - 4,17 eigenfråsegn konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svanhild Bringsvor | Journaldato: 02.07.2018 | RegistryNumber: 3735/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 12 Bnr 88- Hauge, Birthe Wickstrøm 1/2 - Konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66929 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birthe Wickstrøm Hauge | Journaldato: 02.07.2018 | RegistryNumber: 3733/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 12 Bnr 88 - Moltubakk, Preben Leander - 1/2 - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66930 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Preben Leander Moltubakk | Journaldato: 02.07.2018 | RegistryNumber: 3734/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 12 Bnr 88 - Moltubakk, Preben Leander - eigenfråsegn konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Preben Leander Moltubakk | Journaldato: 02.07.2018 | RegistryNumber: 3732/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 12 Bnr 88 - Hauge, Birthe Wickstrøm - eigenfråsegn konsesjon http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birthe Wickstrøm Hauge | Journaldato: 02.07.2018 | RegistryNumber: 3731/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 8 Bnr 36 - Sigbjørn Holm - konsesjonsforhold http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66895 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigbjørn Jarle Holm | Journaldato: 29.06.2018 | RegistryNumber: 3699/2018 | Sektor for tekniske tenester Gnr 8 bnr 36 - Holm, Sigbjørn Jarle -konsesjonsfridom http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigbjørn Jarle Holm | Journaldato: 29.06.2018 | RegistryNumber: 3698/2018 | Sektor for tekniske tenester Konsesjonsforhold Gnr 9 Bnr 39 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen | Journaldato: 25.06.2018 | RegistryNumber: 3575/2018 | Sektor for tekniske tenester Konsesjonsforhold - Gnr 21 Bnr 10 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torstein Tjervåg Drage m.fl. | Journaldato: 25.06.2018 | RegistryNumber: 3574/2018 | Sektor for tekniske tenester Eigenerklæring om konsesonsfritak - Gnr 24 Bnr 18 og 23 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Halle Sandvik | Journaldato: 25.06.2018 | RegistryNumber: 3573/2018 | Sektor for tekniske tenester Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2018 | RegistryNumber: 4444/2018 | Sektor for stab og støtte Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - svar på søknad http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67196 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | RegistryNumber: 3997/2018 | Sektor for stab og støtte Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | RegistryNumber: 3992/2018 | Sektor for stab og støtte SFO - Innmelding - Marius http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67601 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2018 | RegistryNumber: 4396/2018 | Larsnes oppvekstsenter SFO - Innmelding, Tuva http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Ekroll Riborg | Journaldato: 27.08.2018 | RegistryNumber: 4395/2018 | Larsnes oppvekstsenter Tilsetjingsbrev - Tilsetjing som assistent for barnehageåret 2018/2019 med arbeidsstad f.t. Haugelia barnehage http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67246 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Karoline Eliassen | Journaldato: 24.07.2018 | RegistryNumber: 4047/2018 | Sektor for stab og støtte SFO - Innmelding, Tuva http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Ekroll Riborg | Journaldato: 20.08.2018 | RegistryNumber: 4329/2018 | Larsnes oppvekstsenter Arbeidsavtale - Tilsetjing i mellombels stilling som assistent barnehageåret 2018/2019 med arbeidsstad f.t. Haugelia barnehage http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Karoline Eliassen | Journaldato: 24.07.2018 | RegistryNumber: 4039/2018 | Sektor for stab og støtte SFO - Innmelding - Marius http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.08.2018 | RegistryNumber: 4209/2018 | Larsnes oppvekstsenter Tilsetjing i ca. 80 % stilling som assistent, mellombels for barnehageåret 2018/2019 med arbeidsstad f.t. Haugelia barnehage http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66984 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Karoline Eliassen | Journaldato: 24.07.2018 | RegistryNumber: 3788/2018 | Haugelia barnehage Tilsetjingsbrev - Tilsetjing i 70 % stilling som barne- og ungdomsarbeidar, mellombels for barnehageåret 2018/2019 med arbeidsstad f.t. Hauemarkja barnehage http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Lilleeide Prozenko | Journaldato: 05.07.2018 | RegistryNumber: 3813/2018 | Sektor for stab og støtte SFO Kiril 2018/2019 http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Milena Vladimi Tuleshkova | Journaldato: 26.06.2018 | RegistryNumber: 3635/2018 | Larsnes oppvekstsenter Arbeidsavtale - Tilsetjing i 70 % stilling som fagarbeidar, mellombels for barnehageåret 2018/2019 med arbeidsstad f.t. Hauemarkja barnehage http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67009 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Lilleeide Prozenko | Journaldato: 05.07.2018 | RegistryNumber: 3812/2018 | Sektor for stab og støtte SFO - Innmelding ***** Abelone Kaspara http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lindis Knotten | Journaldato: 26.06.2018 | RegistryNumber: 3623/2018 | Larsnes oppvekstsenter Vedr. søknad på stilling i Sande kommune http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/67213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Sannes Sørensen | Journaldato: 23.07.2018 | RegistryNumber: 4014/2018 | Sektor for stab og støtte Tilsetjing i 70 % stilling som fagarbeidar, mellombels for barnehageåret 2018/2019 med arbeidsstad f.t. Hauemarkja barnehage http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2018 | RegistryNumber: 3656/2018 | Hauemarkja barnehage SFO - Innmelding - Abelone Kaspara http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lindis Knotten | Journaldato: 22.06.2018 | RegistryNumber: 3550/2018 | Larsnes oppvekstsenter Uttale i tilsetjingssak http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66993 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstakarorganisasjonane | Journaldato: 04.07.2018 | RegistryNumber: 3796/2018 | Sektor for stab og støtte Tilsetjingsbrev - Tilsetjing i 100 % stilling som pleiemedarbeidar, vikariat 20.08.18 t.o.m. 31.08.19 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66919 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elise Skarmyr Gjerde | Journaldato: 02.07.2018 | RegistryNumber: 3723/2018 | Sektor for stab og støtte Søknad om SFO-plass for Kiril Tuleshkov Balev http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66614 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Milena Vladimi Tuleshkova | Journaldato: 19.06.2018 | RegistryNumber: 3419/2018 | Larsnes oppvekstsenter Arbeidsavtale - Tilsetjing i 100 % stilling som pleiemedarbeidar, mellombels for perioden 20.08.18 t.o.m. 31.08.19 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66915 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elise Skarmyr Gjerde | Journaldato: 02.07.2018 | RegistryNumber: 3719/2018 | Sektor for stab og støtte Uttale i tilsetjingssak http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstakarorganisasjonane | Journaldato: 28.06.2018 | RegistryNumber: 3664/2018 | Sektor for stab og støtte Tilsetjing i 100 % stilling som pleiemedarbeidar, mellombels for perioden 20.08.18 t.o.m. 31.08.19 med arbeidsstad f.t. eining bu- og habilitering http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2018 | RegistryNumber: 3387/2018 | Sektor for stab og støtte Tilsetjingsbrev - Tilsetjing i 16 % stilling som assistent sfo, vikariat skuleåret 2018/2019 med arbeidsstad f.t. Gjerdsvika oppvekstsenter http://innsyn.ssikt.no:443/sande/RegistryEntry/Details/66675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katarzyna Podlaska | Journaldato: 27.06.2018 | RegistryNumber: 3479/2018 | Sektor for stab og støtte