eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2011/401 20180621 21.06.2018 Utgående brev Ristes Vener - SMIL-midlar 2011 - varsel om inndraging Petra K Riste Synnes
2018/633 20180621 21.06.2018 Utgående brev Gnr 18 Bnr 54 Gursken industriområde Massetak for utplanering av industriareal AURVOLL OG FURESUND AS
2018/127 20180621 21.06.2018 Utgående brev Tidsavgrensa arbeidsavtale - Ferievikar 2018 med arbeidsstad f.t. teknisk eining, grøntanlegga Elias Øksnøy Grønnevik
2017/964 20180620 20.06.2018 Inngående brev Tek imot plass for Trad Ahmed Trad Alabid
2018/507 20180620 20.06.2018 Utgående brev Ruteendringsprosessen 2019 - innspel frå Sande kommune Møre og Romsdal Fylkeskommune
2018/265 20180620 20.06.2018 Inngående brev Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Barnehage - tilretteleggingsmidler videreutdanning UTDANNINGSDIREKTORATET
2018/110 20180620 20.06.2018 Inngående brev Protokoll frå oppmålingsforretning Torgeir Sklander Nielsen
2017/729 20180620 20.06.2018 Inngående brev K-sak 76/18: Interkommunalt samarbeidsprosjekt på stab og teknisk sektor. Herøy kommune
2017/1488 20180620 20.06.2018 Inngående brev K-sak 77/18: Interkommunalt samarbeidsprosjekt for NAV og barnevern. Herøy kommune
2018/705 20180620 20.06.2018 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale frå 01.09.18 i fast 100 % stilling som kommunefysioterapeut , Sande helseavdeling, fysioterapeien Kristine Rein
2016/793 20180620 20.06.2018 Inngående brev Protokoll frå kst 93/17 Herøy kommune HERØY KOMMUNE
2018/396 20180620 20.06.2018 Inngående brev Tilsetjingssak 47/18 FO
2018/398 20180620 20.06.2018 Inngående brev Tilsetjingssak 46/18 FO
2018/702 20180620 20.06.2018 Inngående brev Kommunetilskot for 2018. Utbetaling NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA
2017/1381 20180620 20.06.2018 Inngående brev Spelemidlane og naturmangfoldlova - kopi av brev til departement FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I MØRE OG ROMSDAL
2018/695 20180619 19.06.2018 Inngående brev Søknad om SMIL-midlar Sigurd Noralv Aarsheim
2018/689 20180619 19.06.2018 Inngående brev Oppsigelse Lisbeth Skinnes
2018/690 20180619 19.06.2018 Inngående brev Unntatt offentlighet: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 21.juni HELSEDIREKTORATET
2017/837 20180619 19.06.2018 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale i 80 % stilling som barnehagelærar, vikariat for barnehageåret 2018/2019, Gjerdsvika oppvekstsenter, barnehagen Anne Marthe Gjerde
2018/396 20180619 19.06.2018 Inngående brev Tilsetjingssak 39/18 FO
2018/684 20180619 19.06.2018 Inngående brev Underteikna tidsavgrensa arbeidsavtale, ferievikar, grøntanlegg, i tidsrommet 09.07.18 til og med 05.08.18 Henrik Rekdal Eidheim
2018/612 20180619 19.06.2018 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 17.06.2018 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
2018/685 20180619 19.06.2018 Inngående brev Tilleggsavtale mellom Sande kommune og Telenor Norge AS TELENOR NORGE AS
2018/686 20180619 19.06.2018 Inngående brev Samarbeidsavtale mellom Helse Midt-Norge og Sande Legekontor Helse Midt-Norge IT
2016/665 20180619 19.06.2018 Inngående brev Underteikna senioravtale, tidsrom 05.06.18-05.06.19 Ragnhild A Helle Dalen
2018/398 20180619 19.06.2018 Inngående brev Tilsetjingssak 40/18 FO
2018/699 20180619 19.06.2018 Inngående brev Fysiske inngrep i og langs vassdrag. Informasjon om søknadsplikt. FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2018/688 20180619 19.06.2018 Inngående brev Krav om utvida fast stilling Fagforbundet Sande
2018/675 20180618 18.06.2018 Inngående brev Kantslått 2018 - bevar biene HERØY KOMMUNE
2018/674 20180615 15.06.2018 Inngående brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale, ferievikar 2018 teknisk anlegg, grøntanlegga *****
2017/890 20180615 15.06.2018 Inngående brev VS: BESTILLING AV TILGANG FOR ARBEIDSTAKAR I SANDE KOMMUNE - Marita Slettestøl alina zaliskevice
2018/385 20180615 15.06.2018 Inngående brev VS: BESTILLING AV TILGANG FOR ARBEIDSTAKAR I SANDE KOMMUNE - Elise Myklebust Alina Zaliskevice
2018/701 20180615 15.06.2018 Inngående brev VS: BESTILLING AV TILGANG FOR ARBEIDSTAKAR I SANDE KOMMUNE - Elise Skarnyr Gjerde Alina Zaliskevice
2018/546 20180615 15.06.2018 Utgående brev Klage på løyve til felling av skadegjerande grågås 2018 - Voksa FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2018/669 20180615 15.06.2018 Utgående brev Refusjonskrav førebyggings- og tilretteleggingstilskot - nr 2018/0275082-1 - ***** ***** ***** NAV
2018/378 20180615 15.06.2018 Inngående brev TILGANG FOR ARBEIDSTAKAR I SANDE KOMMUNE - Hanne-Merethe Voldnes Alina Zaliskevice
2018/700 20180615 15.06.2018 Inngående brev TILGANG FOR ARBEIDSTAKAR I SANDE KOMMUNE - Lene Nymoen Alina Zaliskevice
2018/579 20180615 15.06.2018 Inngående brev VS: BESTILLING AV TILGANG FOR ARBEIDSTAKAR I SANDE KOMMUNE - Trym Knotten Alina Zaliskevice
2018/642 20180615 15.06.2018 Inngående brev Underskriven tidsavgrensa arbeidsavtale , ferievikar 2018, eining bu- og habilitering, 25.06.18 - 19.08.18 A Presttrødni Tanja P
2018/672 20180615 15.06.2018 Inngående brev Søknad om reduksjon av foreldrebetaling *****
2018/673 20180615 15.06.2018 Inngående brev Søknad om permisjon i tida 01.09.18 - 01.09.19 Siv Helen Johnson Tødenes
2018/671 20180615 15.06.2018 Inngående brev Gnr 6 Bnr 86 - tomt i Gjerdsvika Dag Øistein Eriksen mfl.
2018/646 20180614 14.06.2018 Utgående brev Søknad om løyve til tilbygg Krzysztof A Markowski
2018/653 20180614 14.06.2018 Utgående brev Gnr 12 Bnr 35 Birthe Wickstrøm Hauge - tilbygg til bustadhus - oppføring av garasje MYKLEGARD CONSULT AS m.fl.
2018/148 20180614 14.06.2018 Inngående brev Skjenkekontroll Naboen Sande 10.06.2018 Securitas
2018/148 20180614 14.06.2018 Inngående brev Skjenkekontroll - Sommarhelg på Kvamsøy 10.06.2018 Securitas
2017/73 20180614 14.06.2018 Inngående brev Søknad for vidare permisjon frå 01.10.18 Benita Kristin Nysæter
2018/343 20180614 14.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilsetjing i 100 % undervisningsstilling, vikariat for skuleåret 2018/2019 med arbeidsstad f.t. Gursken oppvekstsenter Trude Syvertsen Sætre
2018/638 20180614 14.06.2018 Inngående brev For mykje utbetalt løn *****
2018/546 20180614 14.06.2018 Inngående brev Klage på vedtak BRIGU HAV OG LAND GUDMUND STAVIK
Versjon:5.2.2.1