eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/20 20180810 10.08.2018 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale 60 % stilling som helsesøster Janne Helgøy Jonasmo
2018/769 20180809 09.08.2018 Inngående brev Fwd:Innspel frå Dagny Skare og Jakob Skare vedr.grense gnr. 64 bnr.3 og 4 Ronny Prozenko
2017/326 20180809 09.08.2018 Inngående brev Avklaring av arbeidsforhold *****
2017/854 20180809 09.08.2018 Inngående brev Timelønn Peter Sivertstøl
2018/858 20180809 09.08.2018 Inngående brev Kommunale avgifter Annbjørg Flatøy
2018/856 20180808 08.08.2018 Inngående brev Høringsbrev skolebruksplanen 2018/20 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2018/857 20180808 08.08.2018 Inngående brev Bufetats bistandsplikt - fylkesnemndas og domstolenes adgang til å stille vilkår om plasseringssted - Anmodning om klargjøring BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
2018/523 20180807 07.08.2018 Utgående brev Tilsetjingsbrev - Tidsavgrensa arbeidsavtale i ca. 40 % stilling i tida 23.07.18 t.o.m. 17.08.18 med arbeidsstad f.t. Sande helseavdeling Mindaugas Jauneika
2018/23 20180807 07.08.2018 Inngående brev Kårstad, Olaug Bjørdal - Gnr 61 Bnr 23 - Konsesjonsfridom ved erverv av fast eigedom - eigenerklæring Orlaug Bjørdal Kårstad
2018/23 20180807 07.08.2018 Inngående brev Gnr 61 Bnr 23 - Kårstad, Jon Magnus - Konsesjonsfridom ved erverv av fast eigedom - eigenerklæring Jon Magnus Kårstad
2016/1247 20180807 07.08.2018 Inngående brev Vedr. klage på krav om innsyn i dokument FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2018/850 20180807 07.08.2018 Inngående brev Invitasjon til å søke om midler i 2019 til trafikksikkerhetstiltak - gang - og sykkelveger, kollektivtiltak og miljøtiltak med kommunetilskudd ( 50/50 ) - Møre og Romsdal STATENS VEGVESEN
2018/851 20180807 07.08.2018 Inngående brev Søknad skorsteinsrehabilitering g.nr. 6, b.nr. 57/Gjerde CEMENTPRODUKT AS
2018/476 20180807 07.08.2018 Inngående brev Fråsegn - Marine Harvest AS - Dispensasjon frå kommuneplan til etablering av akvakulturanlegg i Voravika - Sande kommune - Møre og Romsdal fylke KYSTVERKET
2018/852 20180807 07.08.2018 Inngående brev ***** ***** søknad om redusert ***** ***** *****
2018/133 20180807 07.08.2018 Inngående brev SFO - Innmelding - Marius *****
2018/854 20180807 07.08.2018 Inngående brev Oppseiing av stilling ved Kvamsøy oppvekstsenter Liv Solvor Sæther Myskja
2018/23 20180807 07.08.2018 Inngående brev Kårstad, Jon Magnus - Gnr 61 Bnr 13 - Konsesjonsfridom ved erverv av fast eiendom - egenerklæring Jon Magnus Kårstad
2018/23 20180807 07.08.2018 Inngående brev Kårstad, Olaug Bjørdal - Gnr 61 Bnr 13 - Konsesjonsfridom ved erverv av fast eiendom - eigenerklæring Orlaug Bjørdal Kårstad
2018/523 20180807 07.08.2018 Utgående brev Tidsavgrensa arbeidsavtale som legevikar i tida 23.07.18 t.o.m. 17.08.18 Mindaugas Jauneika
2018/827 20180806 06.08.2018 Utgående brev Svar på anmodning om innsyn - Kalkyle fullkost Haugetun Bjørn Bols
2018/849 20180806 06.08.2018 Inngående brev Dokument 15/229021-117 Varsel oppmålingsforretning - Oppmåling av avstått grunn til gang-og sykkelveg: Alemstad-Gurskbotn 22/79 i Sande kommune sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
2017/1095 20180806 06.08.2018 Inngående brev Handsaming søknad flytebrygge Hallebygda - Dispensasjon Arthur Jarle Vestnes
2018/849 20180806 06.08.2018 Inngående brev Dokument 15/229021-102 Varsel oppmålingsforretning - Oppmåling av avstått grunn til gang-og sykkelveg: Alemstad-Gurskbotn 21/29 i Sande kommune sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
2018/20 20180806 06.08.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilsetjing/auke av fast stilling til 60 % som helsesøster frå 01.09.18 med arbeidsstad f.t. Sande helseavdeling Janne Helgøy Jonasmo
2018/20 20180806 06.08.2018 Utgående brev Tilsetjingsbrev - Auke av stilling til 60 % fast som helsesøster frå 01.09.18 Janne Helgøy Jonasmo
2018/849 20180806 06.08.2018 Inngående brev Dokument 15/229021-119 Varsel oppmålingsforretning - Oppmåling av avstått grunn til gang-og sykkelveg: Alemstad-Gurskbotn 22/79 i Sande kommune sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
2018/20 20180806 06.08.2018 Utgående brev Tilsetjing/auke med 10 % fast stilling som helsesøster frå 01.09.18 med arbeidsstad f.t. Sande helseavdeling Janne Helgøy Jonasmo
2018/841 20180803 03.08.2018 Inngående brev Kopi av avtale om avtalt læreplass Larsnes oppvekstsenter dat. 14.04.18 Ida Therese Frågodt
2018/23 20180803 03.08.2018 Inngående brev Gnr 18 Bnr 10 - Flåskjer, Johanna Reidun - eigenfråsegn konsesjonsfridom Johanna Reidun Flåskjer
2018/845 20180803 03.08.2018 Inngående brev Vognkort - info. autopassbrikke VOLKSWAGEN MØLLER BILFINANS AS
2018/481 20180802 02.08.2018 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale som assistent, mellombels for barnehageåret 2018/19, Haugelia barnehage og teiepliktskjema Stine Karoline Eliassen
2018/842 20180802 02.08.2018 Inngående brev Melding om vedtak *****
2018/844 20180802 02.08.2018 Inngående brev Re: Kommunal avgift fritidsbolig Anne Ma Dyrhol Riise
2018/844 20180802 02.08.2018 Inngående brev Søknad om ending av grunnlag for kommunale avgifter Anne M Dyrhol Riise
2018/122 20180802 02.08.2018 Inngående brev VS: Innspel frå Torill Hanssen B. Tarberg AS
2018/843 20180802 02.08.2018 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale i 100 % fast stilling som avdelingsleiar/kokk frå 01.10.18, Sandetun omsorgssenter Merete Grønnevik
2018/710 20180802 02.08.2018 Inngående brev Invitasjon til forhandlingar om etablering av større revisjonseining KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT NR 3 I MØRE OG ROMSDAL IKS
2017/1104 20180802 02.08.2018 Inngående brev 201807272108_Skjenkested stengt 710639.pdf SECURITAS AS
2018/787 20180731 31.07.2018 Inngående brev Kjøpekontrakt tomt nr 56 i Haugelia, datert juli 2018 Kim Sætre og Sara Fugledal Wiik
2018/441 20180731 31.07.2018 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 22.08.18 *****
2018/23 20180731 31.07.2018 Inngående brev Gnr 64 Bnr 35 - Våge, Solgunn Karin - eigenfråsegn om konsesjonsfridom Solgunn Karin Våge
2016/1148 20180727 27.07.2018 Inngående brev Referat frå dialogmøte 25.04.18 *****
2018/428 20180727 27.07.2018 Inngående brev Vedr. 18-02553-5 - Fråsegn til dispensasjon fra kommuneplan for etablering av massedeponi og uttak av steinmasser på Gjøneset i Sande kommune i Møre og Romsdal Direktoratet for mineralforvaltning
2018/831 20180727 27.07.2018 Utgående brev Utlevering av informasjon for flytting og endring av registrar for kommunale domener SØRE SUNNMØRE IKT
2018/834 20180727 27.07.2018 Inngående brev Kommunane i Møre og Romsdal og landbruksoppdraget FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2018/20 20180726 26.07.2018 Utgående brev Uttale i tilsetjingssak Arbeidstakarorganisasjonane
2017/655 20180726 26.07.2018 Utgående brev Innspel om skjønnsmidlar 2018 - 2019 Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2018/827 20180726 26.07.2018 Inngående brev Anmodning om innsyn - Kalkyle fullkost Haugetun Bjørn Bols, fast verge
2015/235 20180726 26.07.2018 Inngående brev Sjukepengar - melding om vedtak NAV Sande
Versjon:5.2.2.1