eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/907 20171120 20.11.2017 Inngående brev Forslag til kulturpris *****
2016/1370 20171120 20.11.2017 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i prosjektet samarbeid for digital kompetanse i kommunene KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2017/1374 20171120 20.11.2017 Inngående brev Etablering av nasjonal database for snøscooterløyper MILJØDIREKTORATET
2017/1377 20171120 20.11.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse oppbevaring av eksplosiver AUTO OG INDUSTRISERVICE SINDRE BJØRLYKKE
2017/1377 20171120 20.11.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare AUTO OG INDUSTRISERVICE SINDRE BJØRLYKKE
2017/1376 20171120 20.11.2017 Inngående brev Friluftslivsområde og friluftslivsaktivitet i Møre og Romsdal - søknader og forvaltningsplanar for 2018 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2016/1205 20171120 20.11.2017 Inngående brev Stadfesting på oppfylt vedtak vedkomande manglar på handvask MATTILSYNET
2017/945 20171120 20.11.2017 Inngående brev Merknad i samband med oppstart detaljregulering FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2017/863 20171117 17.11.2017 Inngående brev Aksept av tilsegn *****
2017/1143 20171117 17.11.2017 Inngående brev Gnr 16 Bnr 51 - steinar på eigedomen Radoslaw Cichecki
2016/1215 20171117 17.11.2017 Inngående brev Møteprotokoll frå Fylkesrådet 16.11.17 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2017/173 20171117 17.11.2017 Inngående brev Møteprotokoll 15.11.17 Fylkeseldrerådet MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2017/1302 20171116 16.11.2017 Inngående brev Søknad - ID 472 - Reinhaldar Alicja Lucja Cader
2017/938 20171116 16.11.2017 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.11.2017 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2017/401 20171116 16.11.2017 Inngående brev Søknad om utvida barnhageplass i Hauemarkja barnehage frå 01.01.2018 Benedikte Nielsen
2017/818 20171116 16.11.2017 Inngående brev Innsending av årsbudsjett for 2018 og økonomiplan 2019 - 2021 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2016/1280 20171116 16.11.2017 Inngående brev Tilråding om ytterlegare timar til logopedbehandling PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TENESTE FOR SANDE OG VANYLVEN
2017/1368 20171116 16.11.2017 Inngående brev Søknad om endring av kommunale avgifter Aksel Bøe
2013/1402 20171116 16.11.2017 Inngående brev Protokoll frå fylkesmøtet i KS Møre og Romsdal den 09.11.2017 KS Møre og Romsdal
2017/907 20171116 16.11.2017 Inngående brev Kulturprisen 2017 *****
2014/915 20171116 16.11.2017 Inngående brev Søknad om endring av kommunale avgifter Terje Stanghelle
2017/1086 20171115 15.11.2017 Utgående brev Protokoll frå kap 5.2-forhandlingar *****
2017/1236 20171115 15.11.2017 Utgående brev Protokoll frå forhandlingar etter HTA kap 4.2.3 *****
2014/26 20171115 15.11.2017 Utgående brev Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14057- Skredestranda Larsnes
2014/26 20171115 15.11.2017 Utgående brev Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14060- Breivikneset Larsnes
2014/26 20171115 15.11.2017 Utgående brev Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14056- Larsnesvegen Larsnes
2014/26 20171115 15.11.2017 Utgående brev Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14069- Haugen Larsnes
2014/26 20171115 15.11.2017 Utgående brev Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14073- Hallebygda Larsnes
2014/26 20171115 15.11.2017 Utgående brev Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14079- Nygardsvegen Larsnes
2014/26 20171115 15.11.2017 Utgående brev Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14080- Borghildvegen Larsnes
2014/26 20171115 15.11.2017 Utgående brev Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14087- Vardane revidert Larsnes
2014/26 20171115 15.11.2017 Utgående brev Melding om tildeing av gateadresse, veg 14086- Garden Larsnes
2014/26 20171115 15.11.2017 Utgående brev Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14090- Saudane Larsnes
2014/26 20171115 15.11.2017 Utgående brev Melding om tildeling av gateadresse, Veg 14091- Øvre Hallelia Larsnes
2017/1083 20171115 15.11.2017 Utgående brev Gnr 61 Bnr 71 Betty Ristesund - Søknad om løyve til utviding av hytte Betty Ristesund
2017/559 20171115 15.11.2017 Inngående brev Saldo/ utbetalingskort FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2017/711 20171115 15.11.2017 Inngående brev Saldo/ utbetalingskort FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2017/1354 20171115 15.11.2017 Utgående brev Ang bruk av hasteparagraf VEST KONTROLL
2013/798 20171115 15.11.2017 Utgående brev Byggenemndsmørte Haugelia barnehage 13.11.17 Byggenemnd
2017/1185 20171115 15.11.2017 Utgående brev Spørsmål om sakshandsaming av konsesjonssøknad Glenn Hauge Lilleeide
2014/26 20171115 15.11.2017 Utgående brev Melding om tildeling av gateadresse, veg 14001- Gjerdsvikvegen Gjerdsvika
2017/992 20171115 15.11.2017 Inngående brev Saldo/ utbetalingskort FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2017/987 20171115 15.11.2017 Inngående brev Saldo/ utbetalingskort FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2017/266 20171115 15.11.2017 Utgående brev Innsending av rekningar 2017 Bjarte Rovde m.fl.
2017/1367 20171115 15.11.2017 Inngående brev Søknad om frådeling av tilleggsareal BREIVIK EIGEDOMSSELSKAP AS
2017/455 20171115 15.11.2017 Utgående brev Mellombels bruksløyve CONPLAN AS
2017/963 20171115 15.11.2017 Inngående brev Suppleringsval samarbeidsutval for barnehage og skule Lena Anette Muren
2013/624 20171115 15.11.2017 Inngående brev Tilbakebetaling til viltfonda frå Søre Sunnmøre hjorteviltutval SØRE SUNNMØRE LANDBRUKSKONTOR
2017/529 20171115 15.11.2017 Inngående brev Saldo/ utbetalingskort FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2017/986 20171115 15.11.2017 Inngående brev Saldo/ utbetalingskort FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
Versjon:5.2.2.1