eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/1200 20180117 17.01.2018 Inngående brev Svar på søknad *****
2018/67 20180117 17.01.2018 Inngående brev Kompetanse- og innovasjonstilskudd - BPA 2018 RO
2018/64 20180117 17.01.2018 Inngående brev Tilskot til leirskuleopplæring . Informasjon om endring i forvaltning av tilskotsordninga2018 Tilskot til leirskuleopplæring . Informasjon om endring i forvaltning av tilskotsordninga 2018 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2017/166 20180117 17.01.2018 Inngående brev SFO - oppseiing av plass for Elvira Andrea *****
2017/166 20180117 17.01.2018 Inngående brev SFO - oppseiing av plass for Emilie Alett Cecilie Trettø Engjaberg
2018/70 20180117 17.01.2018 Inngående brev Vedrørande løn for endra ansvarsområde *****
2017/1130 20180117 17.01.2018 Inngående brev Revisors oppgaver i tilknytning til den kommunale tilskuddsordningen særlig ressurskrevende HELSEDIREKTORATET
2017/1130 20180117 17.01.2018 Inngående brev Rundskriv IS-4/2018 med vedlegg, til alle landets kommuner og fylkesmenn HELSEDIREKTORATET
2018/74 20180117 17.01.2018 Inngående brev Tilskudd til infrastruktur i fiskerihavner - Kap 1360 post 60 KYSTVERKET
2018/75 20180117 17.01.2018 Inngående brev Ny forsikrift for tilskudd til utleieboliger 2018 HUSBANKEN
2013/647 20180117 17.01.2018 Inngående brev Rammetillatelse Sjøboder Varholmen B+B ARKITEKTER AS
2018/58 20180116 16.01.2018 Inngående brev Søknad skorsteinsrehabilitering g.nr. 6, b.nr. 77/ Sandanger CEMENTPRODUKT AS
2018/59 20180116 16.01.2018 Inngående brev Rapportering aktivitetsplikten sotjl. 20 a - Frist 2. februar 2018 - SAK 13/699 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2017/1350 20180116 16.01.2018 Inngående brev Besvart forespørsel om investeringstilskudd - Nye Elvebakken omsorgsbustadar HUSBANKEN
2017/116 20180116 16.01.2018 Inngående brev SFO - oppsigelse av plass for Jacob Marita Slettestøl
2017/116 20180116 16.01.2018 Inngående brev SFO - oppsigelse av plass for Gabriel Marita Slettestøl
2017/1433 20180115 15.01.2018 Inngående brev Protokoll frå oppmålingsforretning SANCO AS
2017/1434 20180115 15.01.2018 Inngående brev Protokoll frå oppmålingsforretning Stadt eiendom as
2018/56 20180115 15.01.2018 Inngående brev Barnehageplass - søknad for Benas Bozena Aukstuleviciene
2017/428 20180115 15.01.2018 Inngående brev Barnehageplass - søknad for Mina Brunstøl Nielsen Stephani Brunstøl Garrido
2018/52 20180115 15.01.2018 Inngående brev Ny mønsteravtale om kopiring for 2018-2021 KOPINOR
2018/55 20180115 15.01.2018 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak Kjell Roger Rødseth
2018/48 20180112 12.01.2018 Inngående brev Påminning om SFKB-vedlikehaldsrunde 2018 for Sande kommune Kartverket
2016/335 20180112 12.01.2018 Inngående brev Svar ang oppfølging av tilsyn FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2017/116 20180112 12.01.2018 Inngående brev SFO - endring, av opphaldstid for Marius Vebjørn Torset
2017/1269 20180112 12.01.2018 Inngående brev Innvilget pantefrafall INNOVASJON NORGE
2015/582 20180112 12.01.2018 Inngående brev Sluttgodkjenning / sluttrekneskap TROND HIDE - BØEN GARD
2014/510 20180112 12.01.2018 Inngående brev Vedr. Mitt areal på og ved Storehaugen Torleiv A Storegjerde
2018/36 20180112 12.01.2018 Utgående brev Stillingsannonse - fagarbeidar Vestlandsnytt
2017/625 20180112 12.01.2018 Utgående brev Gnr 29 Bnr 1 Marius Gunnarstein og Elise Myklebust -Frådeling av areal til bustadtomt Marius Gunnarstein
2017/1091 20180112 12.01.2018 Utgående brev Gnr 15 Bnr 1 Vik småbåtlag - Søknad om frådeling av nausttomt Vik Småbåtlag v/ Inge Johnny Hide
2017/1509 20180112 12.01.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i saksdokument Gatejuristen Trondhiem m.fl.
2017/981 20180112 12.01.2018 Utgående brev Gnr 63 Bnr 5 Bjørn Baade - Deling av grunneigedom til fritidsføremål Bjørn Baade
2016/180 20180111 11.01.2018 Utgående brev Innkalling til møte i FAU ved Gursken oppvekstsenter Joakim Kobbevik m.fl.
2018/43 20180111 11.01.2018 Inngående brev Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
2011/745 20180111 11.01.2018 Utgående brev Gnr. 68 Bnr. 12 Richard Strand Vedr.riving av sjøbud på Toftesundholmen Richard Strand
2017/1094 20180111 11.01.2018 Utgående brev Gnr 11 bnr 10 - Kloakkutslepp - ny eigar ABE utvikling AS ABE UTVIKLING AS
2015/1229 20180111 11.01.2018 Utgående brev Bergsnev vassverk - fakturagrunnlag Vanylven kommune VANYLVEN KOMMUNE
2018/39 20180111 11.01.2018 Inngående brev Skisse naustområde Larsnes AG PLAN OG ARKITEKTUR AS
2017/1110 20180111 11.01.2018 Inngående brev Detaljregulering - reguleringsplan - Larnes Mek. Verksted AS - Larsnes gbnr 87/2 m fl. - fråsegn ved varsel om oppstart MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2017/964 20180111 11.01.2018 Inngående brev Barnehageplass - søknad, Hauemarkja barnehage - for Albert Andrea Barstad Fenre
2016/1335 20180111 11.01.2018 Utgående brev Utbetaling av tilskot - RDA-midlar - kr 50 000 FOREINING FOR FREKØY FYRSTASJON
2018/45 20180111 11.01.2018 Inngående brev Søknad om løyve til gravearbeid og oppmuring av støttemur mot nabogrense Radoslaw Cichecki
2017/728 20180111 11.01.2018 Inngående brev Søknad om kommunal bustad *****
2018/46 20180111 11.01.2018 Inngående brev Søknad om endring av kommunale avgifter Steinar Petter Hovlid
2017/594 20180111 11.01.2018 Inngående brev Fellingsrapport for 2017 Hauge/Vik Vald
2017/971 20180111 11.01.2018 Utgående brev Kontroll av kompensasjonsmeldinga for mva 3.termin SKATT MIDT-NORGE
2016/180 20180111 11.01.2018 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalet ved Gursken oppvekstsenter Christina Wickstrøm Hauge m.fl.
2016/807 20180111 11.01.2018 Utgående brev Utbetaling av tilskot - RDA-midlar - kr 187.000 GJERDSVIKA IL
2018/23 20180111 11.01.2018 Utgående brev Gnr 9 Bnr 39 - konsesjonsforhold Birgit Nylund Muren
Versjon:5.2.2.1