eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2016/1157 20170720 20.07.2017 Inngående brev Ny sakkunnig vurdering med rett og oppdatering punkt 6 *****
2017/856 20170720 20.07.2017 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak - fritidsbustad Vebjørn Strømsnes
2017/665 20170720 20.07.2017 Inngående brev Søknad - ID 457 - Brannkonstabel Egan Deressa Kitte Bojie Bojie
2016/1254 20170719 19.07.2017 Inngående brev Om fysioterapiressurser NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
2017/849 20170719 19.07.2017 Inngående brev Oppføring av terrasse Ole Henry Olsen
2017/845 20170719 19.07.2017 Inngående brev Vedrørende anonym melding om "ulovleg søppelbrenning av store mengder forurensande avfall". *****
2017/33 20170719 19.07.2017 Inngående brev TT-kort legeerklæring *****
2017/448 20170718 18.07.2017 Inngående brev Vedrørende skadefellinger NOAH FOR DYRS RETTIGHETER
2017/741 20170718 18.07.2017 Inngående brev Gnr 12 Bnr 145 Louise Sandvik Roger Pettersen Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Roger Gotten Pettersen m.fl.
2017/842 20170717 17.07.2017 Inngående brev Underteikna avtale i tidsrommet 01.09.17 - 31.12.17 Nina E O Bøe
2013/619 20170717 17.07.2017 Inngående brev Saldo/ utbetalingskort August Hauge
2017/94 20170717 17.07.2017 Inngående brev Stans vannskuterslippet i vår kommune Naturvernforbundet
2017/839 20170717 17.07.2017 Utgående brev Stillingsannonse Vestlandsnytt
2016/1069 20170714 14.07.2017 Inngående brev Oppfølgingsbrev frå tidlegare tilsyn. Utsatt frist for lukking av vedtak MATTILSYNET
2017/512 20170714 14.07.2017 Inngående brev Kompetansemidlar til kommunar og barnehagar 2017 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2017/495 20170714 14.07.2017 Utgående brev Tilsetjingsbrev, 80% assistent, fast tilsetjing Gjerdsvika barnehage, frå 14.08.17. Vikariat 80% ped.leiar barnehageåret 2017/2018 Anne Marthe Gjerde
2016/69 20170714 14.07.2017 Inngående brev Søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma *****
2017/760 20170713 13.07.2017 Utgående brev Gnr 14 Bnr 3 Torgeir Sklander Nielsen - Søknad om tilknyting til vatn Torgeir Sklander Nielsen
2017/170 20170713 13.07.2017 Inngående brev Analyseresultat 03.07.17 KYSTLAB - PREBIO AS
2017/822 20170713 13.07.2017 Utgående brev Vedk lønskrav - førebels svar *****
2017/830 20170713 13.07.2017 Inngående brev Kommunale arealplanar - tilbod om SOSI-kontroll og felles høyringsbase MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2016/1127 20170713 13.07.2017 Inngående brev Sak om tilbakebetaling av uriktig utbetalte kommunale tilskudd til Den katolske kirke KS
2017/775 20170713 13.07.2017 Inngående brev Søknad - ID 464 - Teamleiar kjøkken Sandra Renathe Åsebø
2017/733 20170713 13.07.2017 Inngående brev Søknad - ID 459 - Miljøterapeut/fagarbeidar/assistent Anders Kristensen
2017/831 20170713 13.07.2017 Inngående brev Informasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
2017/735 20170713 13.07.2017 Inngående brev Søknad - ID 463 - Pedagog/spesialpedagog 40 - 100 % engasjement Anders Kristensen
2016/69 20170713 13.07.2017 Inngående brev Søknad om fornying av parkeringsløyve *****
2017/829 20170713 13.07.2017 Inngående brev Eigen omsorgsbustad for ***** ***** *****
2017/779 20170713 13.07.2017 Inngående brev Fullmakter ADVOKATFIRMAET HOLVIK & ANGELSHAUG AS
2017/692 20170713 13.07.2017 Utgående brev Protokoll frå kap 4-forhandlingar *****
2017/282 20170712 12.07.2017 Inngående brev Omsetningsoppgåver 2016 ROSENLUND MARINA AS
2017/822 20170712 12.07.2017 Inngående brev Lønnstillegg *****
2017/401 20170712 12.07.2017 Inngående brev Barnehageplass - søknad om plass for Sigrid i Hauemarkja barnehage Elisabeth Langlo Haugen
2017/443 20170712 12.07.2017 Inngående brev Ein elev til på skysslista frå Sande STIFTELSEN MØRE BARNE- OG UNGDOMSSKULE
2017/827 20170712 12.07.2017 Inngående brev Påminnelse om deltakelse i nasjonalt forskningsprosjekt - Drikkevannsstudien FOLKEHELSEINSTITUTTET
2017/826 20170712 12.07.2017 Inngående brev Kommunens ansvar for tilgjengelege tenester etter sosialtenestelova FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2016/1205 20170712 12.07.2017 Inngående brev Tilsynsrapport med utsett frist for vedtak MATTILSYNET
2017/824 20170712 12.07.2017 Inngående brev Ny samarbeidsavtale om Kultursekken MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2017/823 20170712 12.07.2017 Inngående brev Søknad om endring av grunnlag for kommunale avgifter Halstein Atle Brekke
2017/402 20170712 12.07.2017 Inngående brev Avslutta tilsyn MØRENETT AS
2017/33 20170711 11.07.2017 Inngående brev Søknad om reiserett for funksjonshemma *****
2017/778 20170711 11.07.2017 Inngående brev Vedr. ferdigstillelse av sandstrand i Larsnesvika. Einar Haugen
2017/486 20170711 11.07.2017 Utgående brev Svarbrev til søkjarane Bozena Karas Liavåg m.fl.
2017/655 20170711 11.07.2017 Utgående brev Innspel om skjønnsmidlar 2017 - 2018 Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2017/502 20170711 11.07.2017 Inngående brev Protokoll for oppmålingsforretning Reidun Sandanger
2017/486 20170711 11.07.2017 Utgående brev Svarbrev søkjarane Danijela Jevtic
2017/818 20170710 10.07.2017 Inngående brev 16/5317-47 Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2018 NTL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2017/481 20170710 10.07.2017 Inngående brev Søknad om støtte til Vinje-senteret - budsjettet for 2018 VINJE KOMMUNE
2015/122 20170710 10.07.2017 Inngående brev Bekrefta lånetilbod og nedbetalingsplan *****
2014/1295 20170710 10.07.2017 Inngående brev Ekspropirasjon Gjerdsvika hamn ADVOKATFIRMAET JUDICIA DA
Versjon:5.2.2.1