eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/175 20190215 15.02.2019 Inngående brev Varsel om avvikling av foreldrepermisjon *****
2019/182 20190215 15.02.2019 Inngående brev Kontrollrapport 2018 vedørende skatteoppkreverfunksjonen for Sande kommune SKATTEETATEN
2016/1128 20190215 15.02.2019 Inngående brev Gjennomgang av regional stats inndeling - oppfølging av regionreformen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2017/1021 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest g.nr. 18, b.nr. 25/Rovde CEMENTPRODUKT AS
2019/170 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad oppføring av bolig - Ettrinns søknad - gnr 12 bnr 149 - tomt 63 og 62. Silje Mork og Frits Longva INNO-HUS AS
2019/123 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 527 - ID 527Ferievikar Elisabeth Slettestøl Smoge
2019/87 20190215 15.02.2019 Inngående brev Graveløyve på Sandsøya BKK ENOTEK AS
2018/338 20190215 15.02.2019 Inngående brev Endringer i valgforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2019/176 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter terminalbriller *****
2019/101 20190215 15.02.2019 Inngående brev Vedrørande nytt anbod på drift av ambulansebåt i Sande kommune Kvamsøy bygde- og næringslag
2019/138 20190215 15.02.2019 Inngående brev Høyringsutkast - Sandsøy oppvekstsenter Sandsøy oppvekstsenter
2019/87 20190215 15.02.2019 Inngående brev Rigg område på Sandsøya BKK ENOTEK AS
2019/171 20190214 14.02.2019 Inngående brev Uttale i tilsetjingssak 15/19 Miljøterapeut fast tilsetjing *****
2019/172 20190214 14.02.2019 Inngående brev Tilskot til kommunalt rusarbeid 2019 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2019/139 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 537 - Barnevernskurator Kristine Husøy
2019/127 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 531 - Ferievikar Silje M Haugen Vikene
2019/128 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 532 - Tilkallingsvikar Gabriele Danilaityte
2017/173 20190214 14.02.2019 Inngående brev Protokoll frå møte i fylkeseldrerådet 13.februar 2018 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2019/174 20190214 14.02.2019 Inngående brev Stipendordning for lærere som underviser etter introduksjonsloven - Orientering til kommunen som behandlingsinstans KOMPETANSE NORGE
2019/123 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 527 Ferievikar Vilde Eid Bugge
2019/153 20190212 12.02.2019 Utgående brev Attest Sara Fugledal Wiik
2019/152 20190212 12.02.2019 Inngående brev Underteikna avtale om elektronisk samhandling mellom Helse Vest IKT og Sande kommune HELSE VEST IKT AS
2018/946 20190212 12.02.2019 Utgående brev Vedr. søknad på stilling i Sande kommune Mohammad Asif Malik m.fl.
2019/156 20190212 12.02.2019 Inngående brev Vedtak frå Elsikkerhet Møre AS - sak 220054 MØRENETT AS
2019/37 20190212 12.02.2019 Utgående brev Søknad om transportteneste *****
2018/225 20190212 12.02.2019 Inngående brev Kommunebrevet 2019 fra Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV
2018/939 20190212 12.02.2019 Inngående brev Informasjon om henvisning til pakkeforløp for psykisk helse og rus HELSEDIREKTORATET
2019/125 20190212 12.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 529 - ID 529 Ferievikar Marina Tregub
2019/128 20190212 12.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 532 - ID 532 Tilkallingsvikar Marina Tregub
2019/154 20190212 12.02.2019 Inngående brev Personvern - en grunnopplæring i personregelverk - karakterutskrift NTL HØGSKOLEN I INNLANDET
2015/1223 20190212 12.02.2019 Inngående brev Endra tidspunkt dialogmøte NAV
2019/155 20190212 12.02.2019 Inngående brev Vedtak frå Elsikkerhet Møre AS - sak 224211 MØRENETT AS
2019/56 20190212 12.02.2019 Inngående brev Prøvingsrapport dater 04.02.19-07.02.19 KYSTLAB AS
2018/796 20190212 12.02.2019 Utgående brev Gnr 1 Bnr7 - konsesjonsforhold Bente J Krumsvik Hide
2019/17 20190212 12.02.2019 Inngående brev Plany AS- Gnr 18 Bnr 52 - eigenfråsegn konsesjonsforhold PLANY AS
2019/17 20190212 12.02.2019 Inngående brev Plany AS- Gnr 18 Bnr 52 - eigenfråsegn konsejsonsforhold PLANY AS
2019/160 20190212 12.02.2019 Inngående brev Avtaleskjema støttekontakt for - ***** ***** Trym Knotten
2018/796 20190212 12.02.2019 Utgående brev Gnr 1 Bnr 7 - konsesjonsforhold Trond Kristian Hide
2019/164 20190212 12.02.2019 Inngående brev Underskriven avtale - 01.01.19 - 01.01.21 Rigmor Anette Larsen
2019/126 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 530 - Ferievikar Lukas Fjørtoft Sandanger
2019/150 20190211 11.02.2019 Inngående brev Revisjon av bo- og arbeidsmarkedsregioner – mulighet for innspill Transportøkonomisk institutt
2018/1239 20190211 11.02.2019 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale, 40 % fast, kommunelege frå 15.08.2019 Ørjan Yri
2019/67 20190211 11.02.2019 Inngående brev Lukking av avvik DATATILSYNET
2018/866 20190211 11.02.2019 Inngående brev Frådeling av tomter på Hide. Endring av søknad Torbjørn Anton Hide
2019/151 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om frådeling av ny grunneigedom til bustadføremål Geir Terje Torsvik
2019/148 20190211 11.02.2019 Inngående brev Vurderinger kring trafikksituasjonen på Sandsøya - fv. 6 i Sande kommune STATENS VEGVESEN
2019/149 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om støtte til studioutstyr fotografering *****
2019/128 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 532 - Tilkallingsvikar Agnieszka Klara Dvilevic
2019/128 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 532 - Tilkallingsvikar Gena Enero Villamil
2019/123 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 527 - Ferievikar Ingrid Gaustad Djupvik
Versjon:5.2.2.1