eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/1501 20181019 19.10.2018 Inngående brev Instilling frå ÅKP - Sportsbar ÅKP AS
2017/2220 20181019 19.10.2018 Inngående brev Høring - forslag til endringer i stedsnavnloven Kulturdepartement
2017/1229 20181019 19.10.2018 Utgående brev Løyve til bruk av helikopter til Hatløya Greta Kristine Overvåg
2017/1474 20181019 19.10.2018 Inngående brev Ber om å beholde innvilget støtte Øyvind Tjervåg
2018/563 20181019 19.10.2018 Utgående brev Oversending av protokoll og matrikkelbrev for gnr. 4, bnr. 17. Odd Egil Holta m.fl.
2018/1064 20181019 19.10.2018 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning for gnr. 32, bnr. 7 Kjell Gunnar Eikrem m.fl.
2018/1454 20181019 19.10.2018 Utgående brev Løyve til oppføring av pumpestasjon for avløp og tilkomstveg ASPLAN VIAK AS
2018/1288 20181019 19.10.2018 Utgående brev Skiltplan gangveg til Skeide Odd Kåre Wiik
2018/1547 20181019 19.10.2018 Inngående brev Interkommunalt samarbeid om skatteoppkrevjarfunksjonen med Herøy og Ulstein *****
2018/1398 20181019 19.10.2018 Utgående brev Førebels svar, manglande prosjektering 'Idar Moldskred'
2018/951 20181019 19.10.2018 Inngående brev Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglysast Kartverket
2018/516 20181019 19.10.2018 Inngående brev Endring - SFO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/563 20181019 19.10.2018 Utgående brev Underetning om matrikkelføring - sak 2018/563 Aage Sigurd Ulstein m.fl.
2017/2598 20181019 19.10.2018 Utgående brev Avslag på innsynskrav - Vikebladet Vestposten Vikebladet Vestposten
2017/1483 20181019 19.10.2018 Utgående brev SV: Byggetiltak 7/ 468,585 - Tilbekameldingar vedr. ferdigattest bustadhus Karen Strand Per Mulvik AS
2018/1545 20181018 18.10.2018 Inngående brev Avtale om kjøp, vedlikehold, service og support - Tempus *****
2017/1229 20181018 18.10.2018 Inngående brev Søknad om landingsløyve helekopter på Hatløya greta overvåg
2018/1545 20181018 18.10.2018 Utgående brev Oversending av signert databehandlingsavtale *****
2018/1545 20181018 18.10.2018 Inngående brev Databehandleravtale til driftsavtale (SSA- D) *****
2018/422 20181018 18.10.2018 Inngående brev Vedtak i klagesak om skulestad *****
2017/276 20181018 18.10.2018 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2018 - foreløpig orientering HELSEDIREKTORATET
2017/777 20181018 18.10.2018 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2018 Ulstein kommune NTL BRØNNØYSUNDREGISTRENE
2017/983 20181018 18.10.2018 Inngående brev ARBEIDET MED KONSOLIDERING OG ORGANISASJONSENDRINGAR I STIFTINGA SUNNMØRE MUSEUM STIFTINGA SUNNMØRE MUSEUM
2018/1394 20181017 17.10.2018 Utgående brev Mellombels svar vedk. deling av grunneigedom gnr. 26, bnr. 8 KLEVEN VERFT AS
2018/1393 20181017 17.10.2018 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom etter plan- og bygningslova Per Roar Havåg
2018/1540 20181017 17.10.2018 Inngående brev Brev om postal inspeksjon Arbeidstilsynet
2017/186 20181017 17.10.2018 Utgående brev Årets ungdomskommune - nominasjon Ungdommens Fylkesting
2016/149 20181017 17.10.2018 Utgående brev Mellombels bruksløyve snr. 19 (Hus 5, husvære nede vest) TØMRER SERVICE AS
2018/101 20181017 17.10.2018 Inngående brev Søknad om omsorgsstønad *****
2018/1535 20181017 17.10.2018 Inngående brev Merknad til nabovarsel John Hatløy
2018/70 20181017 17.10.2018 Inngående brev Søknad om jobb i omsorgsetaten *****
2018/15 20181017 17.10.2018 Inngående brev Nytt IT-verktøy for leger i spesialisering del 1 i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (tidligere kommuneturnus for leger) HELSEDIREKTORATET
2018/15 20181017 17.10.2018 Inngående brev Informasjonsbrev om spørreundersøkelse HELSEDIREKTORATET
2018/550 20181017 17.10.2018 Inngående brev Søknad om endring av løyve - Dimnøyvegen Tømrer prosjekt AS
2018/3 20181017 17.10.2018 Inngående brev Nye reglar for personvern og behandling av data NORDEA FINANS NORGE AS
2018/70 20181017 17.10.2018 Inngående brev Søknad om jobb *****
2017/300 20181017 17.10.2018 Inngående brev Tilksot til kommunalt rusarbeid 2018 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2018/1398 20181017 17.10.2018 Inngående brev Søknad om bruksendring for deler av arealet - rev. følgjeskriv Conplan AS
2018/1502 20181017 17.10.2018 Utgående brev Søknad om endring av boligtype Jan Ove Ulstein
2017/1912 20181017 17.10.2018 Inngående brev Tilsagn om tilskot til forebyggings- og tilretteleggingstilskot IA virksomheiter og BHT-honorar NAV
2018/1524 20181017 17.10.2018 Utgående brev Garasje - Bugardshaugen 11 - gnr. 7 bnr. 777, snr. 1 Rosangela Campos
2016/855 20181017 17.10.2018 Inngående brev Bustadblokk - ad utsett og innmåling av fortau i Gjerdegata. Ulstein Entreprenør AS
2018/1539 20181017 17.10.2018 Inngående brev Avklaring arkeologi G/Bnr: 9/441 og 9/99 Møre og Romsdal fylke
2018/515 20181017 17.10.2018 Inngående brev Endring - SFO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1405 20181017 17.10.2018 Inngående brev Søknad om skjenkeløyve *****
2018/1214 20181017 17.10.2018 Utgående brev SV: Garasje i konflikt med VA-kum Odd Kåre Wiik m.fl.
2018/1209 20181017 17.10.2018 Utgående brev Vedk. omlegging av VA Odd Kåre Wiik m.fl.
2017/73 20181017 17.10.2018 Utgående brev Mellombels bruksløyve - bustadhus med integrert garasje SUNNMØRSHUS AS
2018/894 20181016 16.10.2018 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1538 20181016 16.10.2018 Inngående brev Søknad om kr 5000 i støtte til arbeid med norskgruppe for innvandrarkvinner Torill Strandabø og Gerd B. Brevik
Versjon:5.2.2.1