eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/1861 20190214 14.02.2019 Utgående brev Ubetalt krav på leige av torgplass. *****
2019/241 20190214 14.02.2019 Utgående brev Tildeling av kommunal bustad *****
2019/241 20190214 14.02.2019 Utgående brev Tildeling av kommunal bustad *****
2017/1983 20190214 14.02.2019 Utgående brev Gnr. 9, bnr. 53 - ad tilbygg sør, Schakenda Bucci Arkitektur & Design AS
2019/241 20190214 14.02.2019 Utgående brev Venteliste kommunal bustad *****
2016/855 20190214 14.02.2019 Utgående brev Status ad bruksløyve - Gnr. 7, Bnr 761 - snr.6 Conplan AS
2017/721 20190214 14.02.2019 Utgående brev Avtale om bruk av tilleggsareal - Høddvollbarnehagen Høddvollbarnehagen
2019/241 20190214 14.02.2019 Utgående brev Venteliste kommunal bustad *****
2018/1398 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon frå heiskravet Idar Moldskred
2018/1412 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om oppdatert rammeløyve/endring Bucci
2018/1210 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/868 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/868 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/241 20190214 14.02.2019 Utgående brev Venteliste kommunal bustad *****
2019/85 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om parkeringsbevis for forflytningshemma *****
2019/348 20190214 14.02.2019 Inngående brev Stipendordning for lærere som underviser etter introduksjonsloven - Orientering til kommunen som behandlingsinstans KOMPETANSE NORGE
2017/69 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om førebels bruksløyve for hovuddel av bustadhus Paul Dagfinn Alnes
2017/1489 20190213 13.02.2019 Utgående brev Godkjenning av reseksjonering gnr. 10, bnr. 291, endring av snr. 21, 22, 23, 24, 29 og 33 Tømrer Prosjekt AS
2019/341 20190213 13.02.2019 Inngående brev Klage - Anonym *****
2019/331 20190213 13.02.2019 Inngående brev Parkering og sjeelig misstanke om bruk av nedkjørsel *****
2019/331 20190213 13.02.2019 Inngående brev Klage vedkomande parkering m.m. *****
2017/1257 20190213 13.02.2019 Inngående brev Endring av Ansvarsrett Roy Ruby
2019/330 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak Total Bygg Hjørungavåg AS
2019/15 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om fritidskontakt eller støttekontakt - registrering *****
2018/516 20190213 13.02.2019 Inngående brev Oppseiing - SFO - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/336 20190213 13.02.2019 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Sunnmøre jordskifterett
2019/331 20190213 13.02.2019 Inngående brev Klage vedkomande parkering m.m. *****
2018/1539 20190213 13.02.2019 Inngående brev Vedrørande utbygging av gnr.9 bnr 441 Linn Urke Osnes
2019/332 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad deling av eigedom Gustav Hasund
2017/1489 20190213 13.02.2019 Utgående brev Gnr. 10, bnr. 291 - Oversending av tinglyst reseksjonering TØMRER PROSJEKT AS
2018/1186 20190213 13.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1186 20190213 13.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/319 20190213 13.02.2019 Utgående brev Uttale etter alkohollova § 1-7c 4. ledd - Bunnpris UIsteinvik MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT
2018/10 20190213 13.02.2019 Utgående brev Forespørsel om påmelding til anskaffelse - rammeavtale kjøp og leie av nettbrett 'Marthe Alnes Aarøe'
2019/19 20190213 13.02.2019 Utgående brev Tilbakemelding på open søknad *****
2018/1186 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/19 20190213 13.02.2019 Utgående brev Tilbakemelding på open søknad *****
2018/1800 20190213 13.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon frå undervisning ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1800 20190213 13.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon frå undervisning ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1843 20190213 13.02.2019 Inngående brev Uttale til nedlegging av Mork rehabiliteringssenter HERØY KOMMUNE
2019/346 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad frådeling Ulstein kommune v/ordførar
2019/1 20190213 13.02.2019 Inngående brev Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr Arbeidstilsynet
2019/212 20190213 13.02.2019 Inngående brev Tilskot til kommunalt rusarbeid 2019 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2019/342 20190213 13.02.2019 Inngående brev ROS analyse vassverk ASPLAN VIAK AS
2019/88 20190213 13.02.2019 Utgående brev Grøft/veite sluk mellom riksvei og gangvei på Strandabøen Johan Lind T Ulfstein
2019/279 20190213 13.02.2019 Inngående brev Erklæring om sletting av tinglyst forskjøpsrett, signert av ordførar Kartverket Tinglysing
2017/168 20190212 12.02.2019 Inngående brev Ønsker vurdering - Trafikkregulering - Trafikklys - Busshaldeplass i Sjøgata i Ulsteinvik sentrum i Ulstein kommune Statens vegvesen, Region midt
2017/1983 20190212 12.02.2019 Inngående brev Gnr. 9, bnr. 53 - ad tilbygg sør, Schakenda Bucci Arkitektur & Design AS
2017/871 20190212 12.02.2019 Inngående brev Regnskap nattlegevakta i Volda 2018 VOLDA KOMMUNE
2018/894 20190212 12.02.2019 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Versjon:5.2.2.1