eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/14 20181207 07.12.2018 Utgående brev Svar på søknad om transportteneste for funksjonshemma (TT-kort) *****
2018/894 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/894 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/894 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/894 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/894 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/62 20181207 07.12.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS gjelder Ulstein vassverk, Teknisk Etat Org.nr.964979456 Kystlab
2018/1198 20181207 07.12.2018 Inngående brev Bekreftelse på oppfylte vilkår Arbeidstilsynet
2018/868 20181207 07.12.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1714 20181207 07.12.2018 Inngående brev Re: Frådeling på Skeide Henry Skeide
2018/1396 20181207 07.12.2018 Inngående brev Pakkeforløp psykisk helse og rus - informasjon om implementering HELSE MØRE OG ROMSDAL HF
2017/116 20181207 07.12.2018 Inngående brev 12/135-135 REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPEN TIRSDAG 4.12.18 ÅLESUND KOMMUNE
2017/747 20181207 07.12.2018 Inngående brev Innkalling og sakliste styremøte IUA Sunnmøre torsdag 6. des. kl. 16.30. Sunnmøre IUA
2018/1066 20181207 07.12.2018 Inngående brev Vedr. klage - eiendomsskatt ***** ***** ***** ***** - ***** ***** ***** *****
2018/618 20181207 07.12.2018 Inngående brev Kompensasjon til retaksering av verker og bruk - kommunevis fordeling *****
2018/1044 20181207 07.12.2018 Utgående brev Faktarapport ***** *****
2018/1210 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/513 20181207 07.12.2018 Utgående brev Oppseiing - SFO ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1800 20181207 07.12.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1800 20181207 07.12.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1800 20181207 07.12.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1800 20181207 07.12.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1811 20181206 06.12.2018 Inngående brev Arkeologisk registrering - bustadtomt A2 - Rinden, kalkyle Flø Møre og Romsdal fylkeskommune
2018/1811 20181206 06.12.2018 Utgående brev Frigjeving av tomt, søknad om handgjeving m.m. Arve Nytun
2018/1811 20181206 06.12.2018 Inngående brev Frigjeving av tomt, søknad om handgjeving m.m. Marita Fløtre
2018/1811 20181206 06.12.2018 Utgående brev Frigjeving av tomt, søknad om handgjeving Marita Fløtre
2018/1811 20181206 06.12.2018 Inngående brev Kommunal tomt på Flø Marita Fløtre
2018/1812 20181206 06.12.2018 Inngående brev Krav om erstatning i høve punktering Henriette Sunde
2018/1186 20181206 06.12.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon frå undervisning ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1186 20181206 06.12.2018 Utgående brev Søknad om permisjon frå undervisning, svar på søknad ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/152 20181206 06.12.2018 Utgående brev Vedkomande permisjon Hannelore Måseide (hannelore@stayon.no)
2018/1576 20181206 06.12.2018 Inngående brev Signert nabovarsel Ole-Jacob Arnesen
2018/1032 20181206 06.12.2018 Inngående brev Erklæring om ferdigstilling Jan Ove Sivertstøl
2018/1405 20181206 06.12.2018 Utgående brev Vedtak om nytt skjenkeløyve - Verona Ulsteinvik AS VERONA ULSTEINVIK AS
2017/362 20181206 06.12.2018 Utgående brev Vandelsuttale etter alkohollova- Bytte av styrar for salsløyve på Kiwi Ulsteinvik *****
2018/1433 20181206 06.12.2018 Utgående brev Vedtak om skjenkeløyve - Brygga Sportsbar AS BRYGGA SPORTSBAR AS
2017/900 20181206 06.12.2018 Inngående brev Purring på kvalitetssikring av skogbrannar i BRIS DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
2018/1813 20181206 06.12.2018 Inngående brev Tilsynsrapport med varsel om pålegg og stadfesting og avslutting av stans gitt muntleg ARBEIDSTILSYNET
2018/1288 20181205 05.12.2018 Inngående brev Møtereferat Byggemøte nr 2 på Gangveg Skeide Aurvoll Furesund
2018/712 20181205 05.12.2018 Inngående brev Overføring av trekkplikt *****
2016/855 20181205 05.12.2018 Utgående brev Løyve til endring av utetrapp og gangveg CONPLAN AS
2018/1733 20181205 05.12.2018 Utgående brev Løyve til rehabilitering av skorstein/pipe CEMENTPRODUKT AS
2018/520 20181205 05.12.2018 Inngående brev ad merknadsfrist Jan Helseth
2017/1983 20181205 05.12.2018 Utgående brev gnr. 9, bnr. 53 - ad søknad disp. / tilbygg mot sør Bucci Arkitektur & Design AS
2018/1297 20181205 05.12.2018 Utgående brev Hødd Fotball - søknad om støtte i 2018, ny handsaming I L HØDD
2018/1808 20181205 05.12.2018 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - Gnr/brn 16/4 mfl - Ulstein Betongindustri as - Ny dokk og skredvoll Moldskred as
2018/1493 20181205 05.12.2018 Inngående brev Søknad om deling og handsaming etter jordlova Herøy kommune
2017/2833 20181205 05.12.2018 Utgående brev SV: Vedrørende prosjekt Sjøsida 'Nelly.Torvik@nhf.no'
2018/1580 20181205 05.12.2018 Utgående brev Rammeløyve for tilbygg og bruksendring BUCCI ARKITEKTUR & DESIGN AS
2018/1576 20181205 05.12.2018 Utgående brev Nabovarsling av støttemuren 'olejacob.arnesen@gmail.com'
Versjon:5.2.2.1