eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/118 20190118 18.01.2019 Inngående brev Melding om avgjerd i sak MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT
2018/894 20190118 18.01.2019 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1733 20190118 18.01.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest g.nr. 8, b.nr. 12/Temte Cementprodukt AS
2019/102 20190118 18.01.2019 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak Rolf A. Dahl
2018/1580 20190118 18.01.2019 Utgående brev Igangsettingsløyve, alle arbeid BUCCI ARKITEKTUR & DESIGN AS
2019/53 20190118 18.01.2019 Utgående brev Førebels svar 'Bård Emil Ødegård'
2016/149 20190118 18.01.2019 Utgående brev Holsekervegen 146 - 150, Vedr. himlingshøgd Tømrer Service AS
2018/1526 20190118 18.01.2019 Utgående brev Løyve til mindre endringar i strandsona May Kristin Myklebust
2017/2114 20190118 18.01.2019 Utgående brev FRISTAVKLARING, SØKNAD OM SÆRSKILT TILSKOT FOR PERSON MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE OG/ELLER ÅTFERDSVANSKAR *****
2019/3 20190118 18.01.2019 Utgående brev Svar ad revidert søknad - Gnr 9 bnr 371 InnoHus AS
2018/1808 20190118 18.01.2019 Utgående brev Uttalar frå regionale mynde, ny dokk, utfylling i sjø og skredvoll Moldskred AS v/Arve Sævik
2015/83 20190118 18.01.2019 Utgående brev Kommuneplanens arealdel 2017-2029 - 1. gongs offentleg ettersyn Terje Birkhol m.fl.
2018/1588 20190117 17.01.2019 Utgående brev Løyve til opparbeiding av friområde gnr. 8, bnr. 34 ULSTEIN KOMMUNE
2018/201 20190117 17.01.2019 Utgående brev Midlertidig vigselattest 02.03.2018 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/64 20190117 17.01.2019 Utgående brev IDRETTSFUNKSJONELL FØREHANDSGODKJENNING AKTIVITETSPARK HASUND Mari Hagen/FAU Hasund skukle
2018/172 20190117 17.01.2019 Inngående brev Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene HELSEDIREKTORATET
2017/1335 20190117 17.01.2019 Inngående brev Eigenerklæring 10/2 *****
2017/1335 20190117 17.01.2019 Inngående brev Eigenerklæring 10/261 *****
2018/868 20190117 17.01.2019 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/1335 20190117 17.01.2019 Inngående brev Egenerklæring 28/11 *****
2018/1186 20190117 17.01.2019 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/172 20190117 17.01.2019 Inngående brev Revisors oppgaver i tilknytning til den kommunale tilskuddsordningen særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET
2017/1335 20190117 17.01.2019 Inngående brev Egenerklæring 10/3 *****
2018/216 20190117 17.01.2019 Inngående brev Skjergardstenesta i Møre og Romsdal Sunnmøre Friluftsråd
2018/513 20190117 17.01.2019 Inngående brev Endring - SFO - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1856 20190117 17.01.2019 Inngående brev Sluttutbetaling spelemidlar 2016, anleggsnummer 54023 (tidlegare 1516005002) - Turveg Bugarden-Lisjevatnet Møre og Romsdal Fylkeskommune
2019/57 20190117 17.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om skuleplass ved Ulstein skule *****
2017/1335 20190117 17.01.2019 Inngående brev Eigenerklæring 28/11 *****
2018/1186 20190117 17.01.2019 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1186 20190117 17.01.2019 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1526 20190117 17.01.2019 Inngående brev Samtykke frå Vebjørn Arntzen May Kristin Myklebust
2017/665 20190117 17.01.2019 Inngående brev Namnefeil i Ulsteinfjorden Kartverket Trøndelag
2019/85 20190117 17.01.2019 Inngående brev Fornying av parkeringsbevis *****
2018/1210 20190117 17.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** *****
2018/201 20190117 17.01.2019 Utgående brev Stadfesting på kommunal vigsel - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1571 20190116 16.01.2019 Utgående brev Retur barnetalsoppgåve 2018 Melhus skattekontor
2018/10 20190116 16.01.2019 Utgående brev Elbilar 'Gina Olsnes' m.fl.
2018/1210 20190116 16.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon frå undervisning ***** ***** ***** ***** *****
2018/1210 20190116 16.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon frå undervisning ***** ***** ***** ***** *****
2017/1159 20190116 16.01.2019 Utgående brev Fram Flexx - økonomiplanvedtak i Ulstein kommunestyre MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELSAVDELINGA
2018/1122 20190116 16.01.2019 Utgående brev Tilsyn Ulstein Brann- og feiarvesen - orientering om vedtak i Ulstein kommunestyre ARBEIDSTILSYNET
2018/868 20190116 16.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon frå undervisning ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/83 20190116 16.01.2019 Inngående brev Referat frå drøftingsmøte 10.01.2019 om landbrukssamarbeid 7K Anne Kathrine Løberg
2018/347 20190116 16.01.2019 Inngående brev Vedtak om endring av skattefastsetting for perioden mellom 2015-2017 ***** ***** ***** *****
2018/347 20190116 16.01.2019 Inngående brev Vedtak om endring av skattefastsetting for 2016 m.m. - ***** ***** ***** ***** *****
2018/347 20190116 16.01.2019 Inngående brev Rapport frå bokettersyn - ***** ***** ***** ***** *****
2018/347 20190116 16.01.2019 Inngående brev Vedtak om endring av skattefastsetting for 2017 m.m. - ***** ***** ***** *****
2018/1526 20190116 16.01.2019 Inngående brev Dispensasjonssøknad for mindre endringar i strandsona May Kristin Myklebust
2018/144 20190116 16.01.2019 Inngående brev Sameiet Gjerdegata 31 - Oppdaterte Vedtekter Sameiet Gjerdegata 31
2016/485 20190116 16.01.2019 Inngående brev Planid: 20160004 Planframlegg for del av BFS 14 ved skuleområdet AG PLAN OG ARKITEKTUR AS
Versjon:5.2.2.1