eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/395 20190322 22.03.2019 Inngående brev Alkoholomsetning 2018 BALANSE REKNESKAP AS
2017/547 20190322 22.03.2019 Inngående brev Nytt kriteriesett for mat- og drikkeanskaffelser - informasjonsbrev DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT
2019/526 20190322 22.03.2019 Inngående brev Prøblem med avløpsledning - STIAN KORSAN, STOREHAUGEN 7 SVEIN ROPPEN AS
2019/522 20190322 22.03.2019 Inngående brev Svar på søknad om utvidelse av eksisterende avkjørsel - gnr. 29 bnr. 45 sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
2019/438 20190322 22.03.2019 Inngående brev Innmelding - SFO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1539 20190322 22.03.2019 Utgående brev gnr. 9, bnr. 441 - steingard m.m. Framtidsbolig AS
2019/15 20190322 22.03.2019 Inngående brev Fritidskontakt/støttekontakt - registrering *****
2019/520 20190322 22.03.2019 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett Christian Vikestrand
2019/324 20190322 22.03.2019 Inngående brev Erklæring om ferdigstilling Vegard Nilsen
2018/1511 20190322 22.03.2019 Utgående brev Oversending av oppmålingsprotokoll for gnr. 11, bnr. 52. Inge Harald Fjelle
2018/1511 20190322 22.03.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev for gnr. 11, bnr. 52. Oddgeir Fjelle m.fl.
2017/1776 20190322 22.03.2019 Utgående brev Ferdigattest TEMA VEST AS
2018/1186 20190322 22.03.2019 Utgående brev Svar søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/478 20190322 22.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkeløyve for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Kokken Roll AS
2018/520 20190322 22.03.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Gnr. 8, bnr. 26, tomannsbustad - avklaring høgdeverknad TØMRER SERVICE AS
2018/1539 20190322 22.03.2019 Inngående brev Div. fotos - Førebuing til Sprengning... Linn Osnes
2018/1539 20190322 22.03.2019 Inngående brev Re: Melding om vedtak PS 19/25, teknisk utval møte 14.03.2019 Rolv Heggenhougen og Linn Osnes
2018/1539 20190322 22.03.2019 Inngående brev Fwd: Dokumentasjon gnr. 9, bnr. 441 Kristin Overvåg
2018/1539 20190322 22.03.2019 Inngående brev Re: gnr. 9, bnr. 441 - steingard m.m. Synnøve Overvåg
2018/1539 20190321 21.03.2019 Inngående brev Tomannsbustad - gnr. 9, bnr. 441 - revidert situasjonskart og terrengsnitt J. Moldskred AS
2018/1539 20190321 21.03.2019 Inngående brev Re: gnr. 9, bnr. 441 - steingard m.m. Linn Osnes
2018/1539 20190321 21.03.2019 Inngående brev Ad utbygging gnr. 9, bnr. 441 - steingard Synnøve Overvåg
2019/517 20190321 21.03.2019 Inngående brev Oppsummering årsmøte ULSTEIN NÆRINGSLAG
2018/1539 20190321 21.03.2019 Inngående brev Gnr. 9, bnr. 441 - PROST ANKKERS GATE - EKSISTERENDE STEINGARD. J. Moldskred AS
2012/469 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknad om mellombels bruksløyve for Prodtex, i 1. etg. Slyngstad Aamlid Arkitekter AS
2017/1392 20190321 21.03.2019 Inngående brev Årsmelding og rekneskap for Søre Sunnmøre IKT Guttorm Rimstad
2019/369 20190321 21.03.2019 Inngående brev Viktig informasjon om kompetanseportal for leger i spesialisering HELSEDIREKTORATET
2019/516 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknader frå Trebaatfestivalen 2019 Hugo Adolf Georg Antonsen
2018/1066 20190321 21.03.2019 Inngående brev Eigedomsskatt *****
2019/356 20190321 21.03.2019 Inngående brev Drikkevasstudien ved Folkehelseinstituttet - pressemelding FOLKEHELSEINSTITUTTET
2019/521 20190321 21.03.2019 Inngående brev Invitasjon til innspel om skjønnsmidlar for 2020 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2018/10 20190321 21.03.2019 Inngående brev Påmelding: Anskaffelse - Leirskole, 2019 Alf-Christian Røyseth
2019/519 20190321 21.03.2019 Inngående brev Tildeling av tilskot Husbanken
2019/484 20190321 21.03.2019 Utgående brev Vedtak om skjenkeløyve for eit enkelt høve - Trebaatfestivalen 2019 RATATA AS
2019/90 20190321 21.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om reiserett transportteneste for funksjonshemma (TT-kort) *****
2019/19 20190320 20.03.2019 Inngående brev Open søknad om stilling som spesialpedagog førskule *****
2019/118 20190320 20.03.2019 Inngående brev Underretning til klagar om avgjerd *****
2019/204 20190320 20.03.2019 Inngående brev Regional strategi for reiseliv Herøy kommune
2019/14 20190320 20.03.2019 Inngående brev Graveløyve - Holsekerdalen 24 - Urke maskin AS Urke maskinservice AS
2018/1539 20190320 20.03.2019 Inngående brev VEDKOMANDE UTBGGING AV GNR 9, BNR 441 OG 99 Paul-Inge Røyset
2019/485 20190320 20.03.2019 Inngående brev Tilskot til lokale kulturarrangement - Tilskot til Trivselhelg med Belg! Møre og Romsdal fylkeskommune
2019/486 20190320 20.03.2019 Inngående brev Avtale - Anita Høyvik Anita Høyvik
2019/14 20190320 20.03.2019 Inngående brev Graveløyve - 69/2 - Ødegård Bård Ødegård
2019/416 20190320 20.03.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Gnr. 33, bnr. 76 - Einebustad - Søknad om dispensasjon gesimshøgd INNO-HUS AS
2018/1539 20190320 20.03.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 19/25, teknisk utval møte 14.03.2019 Linn Osnes
2018/135 20190320 20.03.2019 Utgående brev Melding om vedtak i teknisk utval. Gnr. 8, bnr. 152. Klage på vedtak om parkeringskrav, Ulsteinvik Bibelsenter BUCCI ARKITEKTUR & DESIGN AS
2018/868 20190320 20.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon frå undervisning ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/867 20190320 20.03.2019 Utgående brev Kontroll av Søre Sunnmøre asylmottak 2019 - synspunkt frå vertskommune UTLENDINGSDIREKTORATET
2018/10 20190320 20.03.2019 Utgående brev Avtale med BS Undersvisning - skolebøker Nils Ertesvåg
2019/367 20190320 20.03.2019 Inngående brev Tilbod på grafisk utforming og trykk av årsmeldingar og økonomiplanar, tidsfrist for tilbod 4. mars *****
Versjon:5.2.2.1