Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Orientering/ tilbakemelding om eventuelt uteståande krav Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/169803 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | Journalnr: 9392/2019 | Avdeling: Økonomiavdeling | Tittel: Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/169336 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 8925/2019 | Avdeling: Ulstein ungdomsskule | Tittel: Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/169334 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 8923/2019 | Avdeling: Ulstein ungdomsskule | Tittel: Svar på søknad om permisjon frå Ulsteinvik barneskule for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/169674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 9263/2019 | Avdeling: Ulsteinvik barneskule | Tittel: Manglande oppfølgning av vedtak Avs/Mot: Jan-Lennart Urke http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/169796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Lennart Urke | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 9385/2019 | Avdeling: Teknisk etat | Tittel: Manglende oppfølgning av vedtak Avs/Mot: John Moldskred m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/169627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Moldskred m.fl. | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 9216/2019 | Avdeling: Teknisk etat | Tittel: Manglende oppfølgning av vedtak Avs/Mot: Berit O. Hjorth http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/169625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit O. Hjorth | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 9214/2019 | Avdeling: Teknisk etat | Tittel: Røystelokale ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168339 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 7928/2019 | Avdeling: Avdeling for demokrati og kommunikasjon | Tittel: Opningstider for røystelokala ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168340 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 7929/2019 | Avdeling: Avdeling for demokrati og kommunikasjon | Tittel: Oppteljingsmåte ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168448 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 8037/2019 | Avdeling: Avdeling for demokrati og kommunikasjon | Tittel: Lokale fristar ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168449 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 8038/2019 | Avdeling: Avdeling for demokrati og kommunikasjon | Tittel: Oversending av klage frå Quality Hotel Ulstein på Ulstein - avslag på søknad om utvida skjenkerett og skjenketid Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/169585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 9174/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Klage på kommunestyret sitt vedtak om avslag på utvida skjenkeløyve og skjenketid (Quality Hotel Ulstein) Avs/Mot: HOTEL ULSTEIN AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/169575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HOTEL ULSTEIN AS | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 9164/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/169128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 8717/2019 | Avdeling: Ulstein skule | Tittel: Fritidskontakt/støttekontakt - registrering Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/169693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 9282/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Graveløyve 25/182 - Marius Snekvik Avs/Mot: Marius Snekvik http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/169688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Snekvik | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 9277/2019 | Avdeling: Teknisk etat | Tittel: Endra fartsgrense over Fjelle Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/150980 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 7261/2018 | Avdeling: Teknisk etat | Tittel: Svar på søknad om parkeringsbevis for forflytningshemma Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/169369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 8958/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Svar på søknad om parkeringsbevis for forflytningshemma Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/169359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 8948/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Løyve til tilbygg til driftsbygning Avs/Mot: Lillian Flø http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168872 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lillian Flø | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 8461/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Svar på søknad om reiserett transporttenesta for funksjonshemma -TT-kort Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/169238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 8827/2019 | Avdeling: Servicetorg og dokumentsenter | Tittel: Forprosjekt reiselivsplan og forprosjekt autonom buss Avs/Mot: Arkiv http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/169614 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arkiv | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 9203/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Melding om vedtak frå Ulstein kommunestyre - klage frå Aksjonsgruppa Nei til Flø som turistfyrtårn og auka trafikk langs Fløvegen Avs/Mot: Aksjonsgruppa Nei til Flø som turistfyrtårn og auka trafikk langs Flø http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/169605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aksjonsgruppa Nei til Flø som turistfyrtårn og auka trafikk langs Flø | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 9194/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: FORDELING AV BUDSJETTRAMMER 2019 - FOLKEVALDE OG SENTRALADMINISTRASJONEN Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162331 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 1736/2019 | Avdeling: Økonomiavdeling | Tittel: FORDELING AV BUDSJETTRAMMER 2019 - TEKNISK ETAT Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162089 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 1494/2019 | Avdeling: Økonomiavdeling | Tittel: FORDELING AV BUDSJETTRAMMER 2019 - HELSE OG OMSORG Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162048 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 1445/2019 | Avdeling: Økonomiavdeling | Tittel: Melding om vedtak - Klage frå "Aksjonsgruppa Nei til Flø som turistfyrtårn og auka trafikk langs Fløvegen" Avs/Mot: Berit Roppen http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/169596 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Roppen | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 9185/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Rapport frå kontroll ved Søre Sunnmøre asylmottak Avs/Mot: UDI Regionkontor Midt-Norge http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/169720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UDI Regionkontor Midt-Norge | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 9309/2019 | Avdeling: Flyktningtenesta | Tittel: FORDELING AV BUDSJETTRAMMER 2019 - OPPVEKST OG KULTUR Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162049 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 1446/2019 | Avdeling: Økonomiavdeling | Tittel: Vedtak - Hovstøylvegen Avs/Mot: MØRENETT AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/169717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRENETT AS | Journaldato: 27.05.2019 | Journalnr: 9306/2019 | Avdeling: Ulstein eigedomsselskap KF |