Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Holsekervegen 146 - 150, Vedr. himlingshøgd Avs/Mot: Tømrer Service AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161503 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tømrer Service AS | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 872/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 961/2019 | Avdeling: Ulsteinvik barneskule | Tittel: Kommuneplanens arealdel 2017-2029 - 1. gongs offentleg ettersyn Avs/Mot: Terje Birkhol m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/136209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Birkhol m.fl. | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 10002/2017 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: FRISTAVKLARING, SØKNAD OM SÆRSKILT TILSKOT FOR PERSON MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE OG/ELLER ÅTFERDSVANSKAR Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161389 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 758/2019 | Avdeling: Flyktningtenesta | Tittel: Uttalar frå regionale mynde, ny dokk, utfylling i sjø og skredvoll Avs/Mot: Moldskred AS v/Arve Sævik http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161463 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Moldskred AS v/Arve Sævik | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 832/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Igangsettingsløyve, alle arbeid Avs/Mot: BUCCI ARKITEKTUR & DESIGN AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BUCCI ARKITEKTUR & DESIGN AS | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 639/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Svar ad revidert søknad - Gnr 9 bnr 371 Avs/Mot: InnoHus AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: InnoHus AS | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 710/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Løyve til mindre endringar i strandsona Avs/Mot: May Kristin Myklebust http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161496 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Kristin Myklebust | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 865/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Søknad om ferdigattest g.nr. 8, b.nr. 12/Temte Avs/Mot: Cementprodukt AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cementprodukt AS | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 943/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Førebels svar Avs/Mot: 'Bård Emil Ødegård' http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Bård Emil Ødegård' | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 703/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Søknad om løyve til tiltak Avs/Mot: Rolf A. Dahl http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf A. Dahl | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 939/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Melding om avgjerd i sak Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 991/2019 | Avdeling: Ordførar | Tittel: Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 884/2019 | Avdeling: Ulstein ungdomsskule | Tittel: Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161513 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 882/2019 | Avdeling: Hasund skule | Tittel: Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 871/2019 | Avdeling: Hasund skule | Tittel: Endring - SFO - ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 886/2019 | Avdeling: Haddal skule | Tittel: Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 870/2019 | Avdeling: Hasund skule | Tittel: Skjergardstenesta i Møre og Romsdal Avs/Mot: Sunnmøre Friluftsråd http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sunnmøre Friluftsråd | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 889/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: IDRETTSFUNKSJONELL FØREHANDSGODKJENNING AKTIVITETSPARK HASUND Avs/Mot: Mari Hagen/FAU Hasund skukle http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Hagen/FAU Hasund skukle | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 16484/2018 | Avdeling: Kulturavdelinga | Tittel: Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161320 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 675/2019 | Avdeling: Ulstein skule | Tittel: Namnefeil i Ulsteinfjorden Avs/Mot: Kartverket Trøndelag http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Trøndelag | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 888/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Eigenerklæring 10/2 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 897/2019 | Avdeling: Landbrukskontoret | Tittel: Eigenerklæring 10/261 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 896/2019 | Avdeling: Landbrukskontoret | Tittel: Egenerklæring 10/3 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 890/2019 | Avdeling: Landbrukskontoret | Tittel: Eigenerklæring 28/11 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 887/2019 | Avdeling: Landbrukskontoret | Tittel: Egenerklæring 28/11 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 883/2019 | Avdeling: Landbrukskontoret | Tittel: Stadfesting på kommunal vigsel - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/149601 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 5882/2018 | Avdeling: Avdeling for demokrati og kommunikasjon | Tittel: Midlertidig vigselattest 02.03.2018 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/146659 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 2940/2018 | Avdeling: Avdeling for demokrati og kommunikasjon | Tittel: Revisors oppgaver i tilknytning til den kommunale tilskuddsordningen særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 904/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Samtykke frå Vebjørn Arntzen Avs/Mot: May Kristin Myklebust http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Kristin Myklebust | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 864/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga |