Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 8253/2019 | Avdeling: Ulstein ungdomsskule | Tittel: Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 8252/2019 | Avdeling: Ulsteinvik barneskule | Tittel: Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 8149/2019 | Avdeling: Ulsteinvik barneskule | Tittel: Mellombels bruksløyve snr. 22, Holsekervegen 140 (HUS 6, husvære nede) Avs/Mot: TØMRER SERVICE AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TØMRER SERVICE AS | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 8174/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Mellombels bruksløyve snr. 21, Holsekervegen 142 (HUS 6, husvære oppe) Avs/Mot: TØMRER SERVICE AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TØMRER SERVICE AS | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 8173/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Fritidskontakt/støttekontakt - registrering Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 8255/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Søknad om helse- og omsorgstenester - ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168669 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 8258/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Røykvarslarar Avs/Mot: Thor Ove Rekdal Nedrelid http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thor Ove Rekdal Nedrelid | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 8300/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Bilder + diverse Avs/Mot: Thor Ove Rekdal Nedrelid http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thor Ove Rekdal Nedrelid | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 8299/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Svar på påminning - Oppfølging av tilsyn Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/167118 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 6707/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Legeerklæring - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 8269/2019 | Avdeling: Servicetorg og dokumentsenter | Tittel: Låneopptak i 2018 og for perioden 2012-2017 for SSIKT Avs/Mot: arkiv http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/166329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: arkiv | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 5918/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.05.2019 Avs/Mot: IMDI http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMDI | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 8240/2019 | Avdeling: Ulstein kompetansesenter | Tittel: Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.05.2019 Avs/Mot: IMDI http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMDI | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 8237/2019 | Avdeling: Ulstein kompetansesenter | Tittel: SV: Retting av terrasse, Anholen 24 Avs/Mot: Idar Moldskred http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Idar Moldskred | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 8273/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.05.2019 Avs/Mot: IMDI http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMDI | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 8233/2019 | Avdeling: Ulstein kompetansesenter | Tittel: Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.05.2019 Avs/Mot: IMDI http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMDI | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 8231/2019 | Avdeling: Ulstein kompetansesenter | Tittel: Kommunal vigsel - registrering Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168667 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 8256/2019 | Avdeling: Avdeling for demokrati og kommunikasjon | Tittel: Smittsomme sjukdommar og vaksinar Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 8243/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Innsending etter anmodning om meir dokumentasjon Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/163611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 3018/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Følgjebrev barnehageopptak 2019/2020 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/166248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 5837/2019 | Avdeling: Oppvekstetat | Tittel: Innrapportering av kontantstøtte 2019 -mars Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/166061 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 5650/2019 | Avdeling: Oppvekstetat | Tittel: Svar på oppstart av tilsynssak mot Ulstein kommune v/Alvehaugen bu- og rehabiliteringssenter Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/166808 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 6397/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Status ad sak teknisk utval gnr. 9, bnr. 68 - garasje Avs/Mot: Bart Gaj http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bart Gaj | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 8290/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Melding om forbetringsforslag eller uønska samhandlingshending Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 8259/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Omstillingsprosjekt 2019 - vidareføring av tiltak Avs/Mot: arkiv http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: arkiv | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 4768/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: OPPLYSNING OM BARNEHAGEPLASS - ULSTEIN KOMMUNE Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 4816/2019 | Avdeling: Oppvekstetat | Tittel: Innrapportering av kontantstøtte februar 2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/164210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 3799/2019 | Avdeling: Oppvekstetat | Tittel: Tilsynssak - Anmodning om ytterlegare opplysningar Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165332 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 4921/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Svar på søknad om å fortsette på Ulsteinvik barneskole. Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/168564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 8153/2019 | Avdeling: Oppvekstetat |