Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Svar søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 4601/2019 | Avdeling: Hasund skule | Tittel: Fwd: Dokumentasjon gnr. 9, bnr. 441 Avs/Mot: Kristin Overvåg http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Overvåg | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 4871/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Div. fotos - Førebuing til Sprengning... Avs/Mot: Linn Osnes http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn Osnes | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 4853/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Re: Melding om vedtak PS 19/25, teknisk utval møte 14.03.2019 Avs/Mot: Rolv Heggenhougen og Linn Osnes http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolv Heggenhougen og Linn Osnes | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 4848/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Re: gnr. 9, bnr. 441 - steingard m.m. Avs/Mot: Synnøve Overvåg http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synnøve Overvåg | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 4837/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: gnr. 9, bnr. 441 - steingard m.m. Avs/Mot: Framtidsbolig AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Framtidsbolig AS | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 4819/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Fritidskontakt/støttekontakt - registrering Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 4835/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Melding om vedtak - Gnr. 8, bnr. 26, tomannsbustad - avklaring høgdeverknad Avs/Mot: TØMRER SERVICE AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/164916 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TØMRER SERVICE AS | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 4505/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Ferdigattest Avs/Mot: TEMA VEST AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165113 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEMA VEST AS | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 4702/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Oversending av oppmålingsprotokoll for gnr. 11, bnr. 52. Avs/Mot: Inge Harald Fjelle http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Harald Fjelle | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 4812/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Alkoholomsetning 2018 Avs/Mot: BALANSE REKNESKAP AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BALANSE REKNESKAP AS | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 4861/2019 | Avdeling: Økonomiavdeling | Tittel: Oversending av matrikkelbrev for gnr. 11, bnr. 52. Avs/Mot: Oddgeir Fjelle m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddgeir Fjelle m.fl. | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 4765/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Erklæring om ferdigstilling Avs/Mot: Vegard Nilsen http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegard Nilsen | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 4826/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Nytt kriteriesett for mat- og drikkeanskaffelser - informasjonsbrev Avs/Mot: DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 4860/2019 | Avdeling: Økonomiavdeling | Tittel: Innmelding - SFO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 4829/2019 | Avdeling: Ulsteinvik barneskule | Tittel: Svar på søknad om skjenkeløyve for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Avs/Mot: Kokken Roll AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/164998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kokken Roll AS | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 4587/2019 | Avdeling: Servicetorg og dokumentsenter | Tittel: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett Avs/Mot: Christian Vikestrand http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian Vikestrand | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 4833/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Svar på søknad om utvidelse av eksisterende avkjørsel - gnr. 29 bnr. 45 sendt fra Statens vegvesen Avs/Mot: Statens vegvesen http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 4836/2019 | Avdeling: Drifts- og anleggsavdelinga | Tittel: Prøblem med avløpsledning - STIAN KORSAN, STOREHAUGEN 7 Avs/Mot: SVEIN ROPPEN AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVEIN ROPPEN AS | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 4852/2019 | Avdeling: Drifts- og anleggsavdelinga | Tittel: Eigedomsskatt Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 4767/2019 | Avdeling: Eigedomsskattekontoret | Tittel: Søknad om mellombels bruksløyve for Prodtex, i 1. etg. Avs/Mot: Slyngstad Aamlid Arkitekter AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Slyngstad Aamlid Arkitekter AS | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 4804/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Tomannsbustad - gnr. 9, bnr. 441 - revidert situasjonskart og terrengsnitt Avs/Mot: J. Moldskred AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: J. Moldskred AS | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 4821/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Re: gnr. 9, bnr. 441 - steingard m.m. Avs/Mot: Linn Osnes http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn Osnes | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 4820/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Påmelding: Anskaffelse - Leirskole, 2019 Avs/Mot: Alf-Christian Røyseth http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf-Christian Røyseth | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 4766/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Gnr. 9, bnr. 441 - PROST ANKKERS GATE - EKSISTERENDE STEINGARD. Avs/Mot: J. Moldskred AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: J. Moldskred AS | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 4818/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Ad utbygging gnr. 9, bnr. 441 - steingard Avs/Mot: Synnøve Overvåg http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synnøve Overvåg | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 4817/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Vedtak om skjenkeløyve for eit enkelt høve - Trebaatfestivalen 2019 Avs/Mot: RATATA AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/164966 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RATATA AS | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 4555/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Svar på søknad om reiserett transportteneste for funksjonshemma (TT-kort) Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/164965 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 4554/2019 | Avdeling: Servicetorg og dokumentsenter | Tittel: Årsmelding og rekneskap for Søre Sunnmøre IKT Avs/Mot: Guttorm Rimstad http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Guttorm Rimstad | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 4774/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Viktig informasjon om kompetanseportal for leger i spesialisering Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/165184 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 4773/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten |