Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/167012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6601/2019 | Avdeling: Ulsteinvik barneskule | Tittel: Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/167007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6596/2019 | Avdeling: Ulstein ungdomsskule | Tittel: Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/167008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6597/2019 | Avdeling: Ulsteinvik barneskule | Tittel: Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/167001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6590/2019 | Avdeling: Ulsteinvik barneskule | Tittel: Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/167003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6592/2019 | Avdeling: Ulstein ungdomsskule | Tittel: Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/167010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6599/2019 | Avdeling: Hasund skule | Tittel: Gjerdegata 31 - Gnr. 7, Bnr 761 - ad søkn. bruksløyve snr. 6 Avs/Mot: Conplan AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/166862 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Conplan AS | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6451/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/167004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6593/2019 | Avdeling: Hasund skule | Tittel: Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/167005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6594/2019 | Avdeling: Ulstein skule | Tittel: Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/167009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6598/2019 | Avdeling: Ulstein skule | Tittel: Epost til Kartverket - orientering om framdrift Avs/Mot: 'nils.jorgen.gaasvik@kartverket.no' http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/166879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'nils.jorgen.gaasvik@kartverket.no' | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6468/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Fritidskontakt/støttekontakt - registrering Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/167025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6614/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Fritidskontakt/støttekontakt - registrering Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/166998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6587/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: gnr. 8, bnr. 26 - utbygging - spørsmål om vegrett og tilkomst via gnr. 8, bnr. 417 Avs/Mot: Tømrer Prosjekt AS m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/166991 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tømrer Prosjekt AS m.fl. | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6580/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: ad krav om handsaming byggesøknad for gnr. 8, bnr. 26 - vegrett og klage Avs/Mot: Tømrer Prosjekt AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/166950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tømrer Prosjekt AS | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6539/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Løyve til bruksendring av 2. etg. Bjørndalvegen 11 Avs/Mot: BUCCI ARKITEKTUR & DESIGN AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/166393 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BUCCI ARKITEKTUR & DESIGN AS | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 5982/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Ulstein kommune - Ulstein Betongindustri AS - Søknad om utfylling i sjø Avs/Mot: Fylkesmannen i møre og Romsdal http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/167021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i møre og Romsdal | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6610/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Vedkomande rydding på Grasøya Avs/Mot: 'Bente Fiskerstrand' http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/166880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Bente Fiskerstrand' | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6469/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Oppført naust gbnr 4/1- dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Avs/Mot: Møre og romsdal fylkeskommune http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/167000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Møre og romsdal fylkeskommune | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6589/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet 2017 og 2018 Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/167015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6604/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Kjøp av tenester - vurdering av organisering kommunalt føretak og aksjeselskap Avs/Mot: Verner Larsen http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/166993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verner Larsen | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6582/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Ferdigattest Avs/Mot: ROLF ARNE DAHL http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/166875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ROLF ARNE DAHL | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6464/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Registrering av tal på personar med psykisk utviklingshemming, Ulstein, 2019 Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/167022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6611/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Søknad om skjenkeløyve Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/167024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6613/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad - ID 375 - Kommunalsjef organisasjon og utvikling Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/167019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6608/2019 | Avdeling: Personalavdeling | Tittel: Kart- og oppmålinsgforretning gnr. 9, bnr. 441 Avs/Mot: Synnøve Overvåg/Kristin Overvåg http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/167002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synnøve Overvåg/Kristin Overvåg | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6591/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Tinglysing av seksjonering, gnr. 7, bnr. 786 Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/166821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6410/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Orientering og utfyllande opplysningar om oppmålingsforretning for gnr. 9, bnr. 441 Avs/Mot: Berit Overvåg Hjorth m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/166793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Overvåg Hjorth m.fl. | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6382/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Løyve til frådeling av næringsareal til Sentrum Bil Ulsteinvik AS Avs/Mot: ULSTEIN KOMMUNE http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/166809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ULSTEIN KOMMUNE | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6398/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Løyve til etablering av oppstillingsplass for containere inkl. grunnarbeid og VA-anlegg m.m. Avs/Mot: NORD-BERG AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/166810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORD-BERG AS | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 6399/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga |