Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2405/2019 | Avdeling: Ulstein ungdomsskule | Tittel: Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2404/2019 | Avdeling: Ulstein ungdomsskule | Tittel: Status ad bruksløyve - Gnr. 7, Bnr 761 - snr.6 Avs/Mot: Conplan AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Conplan AS | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2255/2019 | Avdeling: Teknisk etat | Tittel: Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2403/2019 | Avdeling: Ulstein skule | Tittel: Gnr. 9, bnr. 53 - ad tilbygg sør, Schakenda Avs/Mot: Bucci Arkitektur & Design AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bucci Arkitektur & Design AS | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2286/2019 | Avdeling: Teknisk etat | Tittel: Ubetalt krav på leige av torgplass. Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2279/2019 | Avdeling: Økonomiavdeling | Tittel: Søknad om førebels bruksløyve for hovuddel av bustadhus Avs/Mot: Paul Dagfinn Alnes http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/163010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paul Dagfinn Alnes | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2417/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Søknad om dispensasjon frå heiskravet Avs/Mot: Idar Moldskred http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/163029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Idar Moldskred | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2436/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Avtale om bruk av tilleggsareal - Høddvollbarnehagen Avs/Mot: Høddvollbarnehagen http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160356 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Høddvollbarnehagen | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 16559/2018 | Avdeling: Teknisk etat | Tittel: Venteliste kommunal bustad Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2246/2019 | Avdeling: Ulstein eigedomsselskap KF | Tittel: Tildeling av kommunal bustad Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2244/2019 | Avdeling: Ulstein eigedomsselskap KF | Tittel: Tildeling av kommunal bustad Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2243/2019 | Avdeling: Ulstein eigedomsselskap KF | Tittel: Venteliste kommunal bustad Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2241/2019 | Avdeling: Ulstein eigedomsselskap KF | Tittel: Venteliste kommunal bustad Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162814 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2218/2019 | Avdeling: Ulstein eigedomsselskap KF | Tittel: Søknad om oppdatert rammeløyve/endring Avs/Mot: Bucci http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/163000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bucci | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2406/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Søknad om parkeringsbevis for forflytningshemma Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2387/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Stipendordning for lærere som underviser etter introduksjonsloven - Orientering til kommunen som behandlingsinstans Avs/Mot: KOMPETANSE NORGE http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/163018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMPETANSE NORGE | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2425/2019 | Avdeling: Ulstein kompetansesenter | Tittel: Oppseiing - SFO - ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2338/2019 | Avdeling: Ulsteinvik barneskule | Tittel: Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2386/2019 | Avdeling: Hasund skule | Tittel: Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2191/2019 | Avdeling: Hasund skule | Tittel: Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2188/2019 | Avdeling: Hasund skule | Tittel: Forespørsel om påmelding til anskaffelse - rammeavtale kjøp og leie av nettbrett Avs/Mot: 'Marthe Alnes Aarøe' http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162747 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Marthe Alnes Aarøe' | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2152/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Gnr. 10, bnr. 291 - Oversending av tinglyst reseksjonering Avs/Mot: TØMRER PROSJEKT AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TØMRER PROSJEKT AS | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2192/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Endring av Ansvarsrett Avs/Mot: Roy Ruby http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Ruby | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2293/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Søknad om fritidskontakt eller støttekontakt - registrering Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2340/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Godkjenning av reseksjonering gnr. 10, bnr. 291, endring av snr. 21, 22, 23, 24, 29 og 33 Avs/Mot: Tømrer Prosjekt AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/161794 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tømrer Prosjekt AS | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 1191/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Svar på søknad om permisjon frå undervisning ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2116/2019 | Avdeling: Haddal skule | Tittel: Svar på søknad om permisjon frå undervisning ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162710 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2115/2019 | Avdeling: Haddal skule | Tittel: Vedrørande utbygging av gnr.9 bnr 441 Avs/Mot: Linn Urke Osnes http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn Urke Osnes | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2294/2019 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Uttale til nedlegging av Mork rehabiliteringssenter Avs/Mot: HERØY KOMMUNE http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/162975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HERØY KOMMUNE | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2381/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten |