Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: graveløyve - 25/178 - Oddvar Saunes Avs/Mot: Nord-Berg AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nord-Berg AS | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16554/2018 | Avdeling: Teknisk etat | Tittel: Melding om generelt fritak og sletting som meddommar i Lagretten - William Ekeli Avs/Mot: DOMSTOLENE I NORGE http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/159623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DOMSTOLENE I NORGE | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 15827/2018 | Avdeling: Avdeling for demokrati og kommunikasjon | Tittel: Søknad om generelt fritak og sletting av verv som meddommar i tingretten ***** ***** ***** Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160255 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16458/2018 | Avdeling: Avdeling for demokrati og kommunikasjon | Tittel: Vandelsvurdering av ny meddommar Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/159649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 15853/2018 | Avdeling: Avdeling for demokrati og kommunikasjon | Tittel: Søknad om generelt fritak og sletting av verv som meddommar i tingretten ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/159606 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 15810/2018 | Avdeling: Avdeling for demokrati og kommunikasjon | Tittel: Søknad om generelt fritak og sletting av verv som meddommar i tingretten - ***** ***** Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/159580 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 15785/2018 | Avdeling: Avdeling for demokrati og kommunikasjon | Tittel: Vedtak om utvida skjenketid for uteservering 31.12.2018 Avs/Mot: Securitas AS m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Securitas AS m.fl. | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16454/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Byggeløyve i 2018 - brukarundersøking Avs/Mot: Pawel Andrzej Gorak http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160333 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pawel Andrzej Gorak | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16536/2018 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Byggeløyve i 2018 - brukarundersøking Avs/Mot: Svein Anders Kleven http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160332 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Anders Kleven | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16535/2018 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Byggeløyve i 2018 - brukarundersøking Avs/Mot: Bjørn Roppen http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160326 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Roppen | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16529/2018 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Byggeløyve i 2018 - brukarundersøking Avs/Mot: Stian Slyngstad Korsan http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Slyngstad Korsan | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16528/2018 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Byggeløyve i 2018 - brukarundersøking Avs/Mot: Robert Tingvoll http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160323 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robert Tingvoll | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16526/2018 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Byggeløyve i 2018 - brukarundersøking Avs/Mot: Knut Einar Tokheim http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160322 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Einar Tokheim | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16525/2018 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Byggeløyve i 2018 - brukarundersøking Avs/Mot: Atle Petter Remøy http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Petter Remøy | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16524/2018 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Byggeløyve i 2018 - brukarundersøking Avs/Mot: Billy Børge Flø http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160320 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Billy Børge Flø | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16523/2018 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Byggeløyve i 2018 - brukarundersøking Avs/Mot: Idar Lindor Moldskred http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160319 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Idar Lindor Moldskred | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16522/2018 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Søknad om ferdigattest for strekningane Bugarden-Lisjevatnet og Lisjevatnet- kum nedom Mosvatnet Avs/Mot: Odd Kåre Wiik http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Kåre Wiik | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16594/2018 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Byggeløyve i 2018 - brukarundersøking Avs/Mot: Øyvind Sætre http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Sætre | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16521/2018 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Søknad om ferdigattest for strekninga kum nedom Mosvatnet - Mosvatnet Avs/Mot: Leif Ringstad http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Ringstad | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16593/2018 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Mellombels bruksløyve Avs/Mot: TOTAL-BYGG HJØRUNGAVÅG AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160312 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TOTAL-BYGG HJØRUNGAVÅG AS | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16515/2018 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: SV: Ønske om ferdigattest for dei tre andre turvegane Avs/Mot: Leif Ringstad http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Ringstad | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16592/2018 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Ønske om ferdigattest for dei tre andre turvegane Avs/Mot: Leif Ringstad http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Ringstad | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16591/2018 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Godtgjering i høve bruk av multidose Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16590/2018 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Rev. søknad av prosjektet - Søknad om tillatelse i ett trinn Avs/Mot: Tømrer prosjekt AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tømrer prosjekt AS | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16560/2018 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Låneopptak i 2018 og for perioden 2012 - 2017 for SSIKT Avs/Mot: VANYLVEN KOMMUNE http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VANYLVEN KOMMUNE | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16602/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Endring av vedtektene for Søre Sunnmøre IKT-samarbeid (SSIKT) - låneopptak Avs/Mot: VANYLVEN KOMMUNE http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VANYLVEN KOMMUNE | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16601/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Suppleringsval grunna manglande meddommarar til tingretten - valperioden 2017-2020 Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/128473 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 2272/2017 | Avdeling: Politisk sekretariat | Tittel: Mellombels bruksløyve gnr. 70, bnr. 34 - Eiksundkaia 90 Avs/Mot: Gjesdal Byggteknikk AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160270 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjesdal Byggteknikk AS | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16473/2018 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Oversending av skøyte for gnr. 32, bnr. 73 Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16577/2018 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga | Tittel: Oversending av oppmålingsprotokoll Avs/Mot: Inge Harald Fjelle http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/DocumentDetails/160329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Harald Fjelle | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 16532/2018 | Avdeling: Plan- og bygningsavdelinga |