Postliste http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/ innsyn.ssikt.no Saksgangen i kommuneplanen i samband med gravplass (Sak PS 19/29) http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Ottesen | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8363/2019 | Plan- og bygningsavdelinga Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169336 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 8925/2019 | Ulstein ungdomsskule Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169334 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 8923/2019 | Ulstein ungdomsskule Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 8694/2019 | Ulstein ungdomsskule Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 8409/2019 | Ulstein ungdomsskule Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 8408/2019 | Ulstein ungdomsskule Svar på søknad om permisjon frå undervisning ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168769 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8358/2019 | Ulstein ungdomsskule Svar på søknad om permisjon frå Ulsteinvik barneskule for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 9263/2019 | Ulsteinvik barneskule Svar på søknad om permisjon frå undervisning ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 8250/2019 | Ulstein ungdomsskule Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 8714/2019 | Ulsteinvik barneskule Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 8710/2019 | Ulsteinvik barneskule Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 8705/2019 | Ulsteinvik barneskule Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 8696/2019 | Ulsteinvik barneskule Permisjon frå Ulsteinvik barneskule for ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8355/2019 | Ulsteinvik barneskule Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168889 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 8478/2019 | Hasund skule Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 8407/2019 | Hasund skule Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168749 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8338/2019 | Hasund skule Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8317/2019 | Hasund skule Disponering av parkeringsplassane i Gjerdegata 31 http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henry Steinsvik | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8320/2019 | Plan- og bygningsavdelinga Manglande oppfølgning av vedtak http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Lennart Urke | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 9385/2019 | Teknisk etat Manglende oppfølgning av vedtak http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Moldskred m.fl. | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 9216/2019 | Teknisk etat Manglende oppfølgning av vedtak http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit O. Hjorth | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 9214/2019 | Teknisk etat Vedkomande nybygg på gnr 9 bnr 441/99 http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paul-Inge Røyset | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8496/2019 | Plan- og bygningsavdelinga Røystelokale ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168339 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 7928/2019 | Avdeling for demokrati og kommunikasjon Opningstider for røystelokala ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168340 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 7929/2019 | Avdeling for demokrati og kommunikasjon Oppteljingsmåte ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168448 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 8037/2019 | Avdeling for demokrati og kommunikasjon Lokale fristar ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168449 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 8038/2019 | Avdeling for demokrati og kommunikasjon Kopi av prosesskriv frå Hareid kommune http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8489/2019 | Rådmannen Oversending av klage frå Quality Hotel Ulstein på Ulstein - avslag på søknad om utvida skjenkerett og skjenketid http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 9174/2019 | Rådmannen Klage på kommunestyret sitt vedtak om avslag på utvida skjenkeløyve og skjenketid (Quality Hotel Ulstein) http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HOTEL ULSTEIN AS | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 9164/2019 | Rådmannen Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 8717/2019 | Ulstein skule Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 8699/2019 | Ulstein skule Avtale - BS Undervisning (skolebøker og læremateriell) http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168988 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Gina Olsnes' | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 8577/2019 | Rådmannen Fritidskontakt/støttekontakt - registrering http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 9282/2019 | Helse- og omsorgsetaten Fritidskontakt/støttekontakt - registrering http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169212 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 8801/2019 | Helse- og omsorgsetaten Søknad om helse- og omsorgstenester - ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8495/2019 | Helse- og omsorgsetaten Graveløyve 25/182 - Marius Snekvik http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Snekvik | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 9277/2019 | Teknisk etat Graveløyve - 7/466 - Asle Eiken http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asle Eiken | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8525/2019 | Teknisk etat Graveløyve - 7/777 - Ulstein anlegg AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ulstein anlegg AS | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8371/2019 | Teknisk etat Endra fartsgrense over Fjelle http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/150980 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 7261/2018 | Teknisk etat Graveløyve - 25/281 - Aurvoll&Furesund/Ulstein kommune http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aurvoll&Furesund AS | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8367/2019 | Teknisk etat Graveløyve - 9/517 - Urke maskinservice AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Urke maskinservice AS | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8346/2019 | Teknisk etat Svar på søknad om parkeringsbevis for forflytningshemma http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 8958/2019 | Helse- og omsorgsetaten SV: Mindre endring av vindauga mot sør http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168938 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Iver Grimstad' | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8527/2019 | Plan- og bygningsavdelinga Svar på søknad om parkeringsbevis for forflytningshemma http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 8948/2019 | Helse- og omsorgsetaten Mindre endring av vindauga mot sør http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iver Grimstad | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8526/2019 | Plan- og bygningsavdelinga Søknad om parkeringsbevis for forflytningshemma http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 8809/2019 | Helse- og omsorgsetaten Søknad om parkeringsbevis for forflytningshemma - ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 8804/2019 | Helse- og omsorgsetaten Mellombels bruksløyve, Hovsetsvingane 58, snr. 3 http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168712 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TOTAL-BYGG HJØRUNGAVÅG AS | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8301/2019 | Plan- og bygningsavdelinga Anbudsdokument forsikring 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Forsikringsmegling v/Severin Ola Myklebust | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8538/2019 | Rådmannen Svar på søknad om parkeringsbevis for forflytningshemma http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 7906/2019 | Helse- og omsorgsetaten Løyve til tilbygg til driftsbygning http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168872 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lillian Flø | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 8461/2019 | Plan- og bygningsavdelinga Status avvik multodoser - behov for fortsatt kontroll? http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 8730/2019 | Rådmannen Anbudsdokument forsikring 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Forsikringsmegling v/Severin Ola Myklebust | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8537/2019 | Teknisk etat Komplettering av IG med ansvarsrett for uavhengig kontroll http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iver Grimstad | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8480/2019 | Plan- og bygningsavdelinga Søknad om grunnskuleopplæring for vaksne http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8073/2019 | Ulstein kompetansesenter Svar på søknad om reiserett transporttenesta for funksjonshemma -TT-kort http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 8827/2019 | Servicetorg og dokumentsenter Lansering av elektronisk bestillingsløsning i MediPort for hjemmetjeneste/bolig/institusjon 10. mai http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 8725/2019 | Rådmannen Legeerklæring - ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8519/2019 | Servicetorg og dokumentsenter Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 8517/2019 | Haddal skule Søknad om igangsettingstillatelse http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Moldskred AS | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8477/2019 | Plan- og bygningsavdelinga Søknad om reiserett transporttenesta for funksjonshemma (TT-kort) http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8497/2019 | Servicetorg og dokumentsenter Svar på søknad om permisjon frå undervisning ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 8516/2019 | Haddal skule Svar på søknad om reiserett transporttenesta for funksjonshemma -TT-kort http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 8268/2019 | Servicetorg og dokumentsenter Svar på: Spørsmål om breiband http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Ståle Sporstøl | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8385/2019 | Rådmannen Vedkomande igangsetting av arbeidet http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168866 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Arve Sævik' | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8455/2019 | Plan- og bygningsavdelinga Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8483/2019 | Haddal skule Melding om vedtak - Søknad om dispensasjonar frå pbl og kommuneplanen, naust på gnr. 4, bnr. 1 - Inge Eidem http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168706 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Eidem | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8295/2019 | Plan- og bygningsavdelinga Spørsmål om breiband http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Ståle Sporstøl | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8319/2019 | Rådmannen Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8481/2019 | Haddal skule Svar på søknad om utsetting http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Doris Høybakk | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 8611/2019 | Økonomiavdeling TILRÅDINGAR I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT OM TIDLEG INNSATS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/165812 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 5401/2019 | Oppvekstetat Søknad om utsetting for levering av alkoholomsetning http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IK BISTAND AS | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 8609/2019 | Økonomiavdeling Igangsettingsløyve for heis http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168830 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CONPLAN AS | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8419/2019 | Plan- og bygningsavdelinga Avslutting av sak http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168824 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Idar Moldskred' | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 8413/2019 | Plan- og bygningsavdelinga Melding om vedtak i teknisk utval. Gnr. 7, bnr. 741. Søknad om dispensasjon frå heiskrav, Sætra barnehage http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168697 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CONPLAN AS | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8286/2019 | Plan- og bygningsavdelinga Forprosjekt reiselivsplan og forprosjekt autonom buss http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169614 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arkiv | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 9203/2019 | Rådmannen Uttale frå skatteoppkrevjaren på Hareid http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteoppkrevjaren på Hareid | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 8695/2019 | Rådmannen Aksept av vilkår http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168914 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8503/2019 | Helse- og omsorgsetaten Gnr. 8, bnr. 152. Klage på vedtak om parkeringskrav, Ulsteinvik Bibelsenter http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/164026 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 3514/2019 | Plan- og bygningsavdelinga Søknad om løfteanordning - Bolighus Hovsetsvingane 76 http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Conplan AS | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8318/2019 | Plan- og bygningsavdelinga FORDELING AV BUDSJETTRAMMER 2019 - FOLKEVALDE OG SENTRALADMINISTRASJONEN http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/162331 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 1736/2019 | Økonomiavdeling Melding om vedtak frå Ulstein kommunestyre - klage frå Aksjonsgruppa Nei til Flø som turistfyrtårn og auka trafikk langs Fløvegen http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aksjonsgruppa Nei til Flø som turistfyrtårn og auka trafikk langs Flø | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 9194/2019 | Rådmannen Kontrakt Pumpestasjon - Sundgotvatnet http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Xylem Water Solutions Norge AS | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 8922/2019 | Drifts- og anleggsavdelinga Uttale frå skatteoppkrevjaren for Ulstein kommune http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 8638/2019 | Rådmannen Gnr. 7, bnr. 741. Søknad om dispensasjon frå heiskrav, Sætra barnehage http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/167361 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 6950/2019 | Plan- og bygningsavdelinga SV: Bruksareal på riggkonstruksjon, Ulstein verft AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168851 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Lorgen | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 8440/2019 | Plan- og bygningsavdelinga Retting av terrasse, Anholen 24 http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168637 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Idar Moldskred' | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8226/2019 | Plan- og bygningsavdelinga FORDELING AV BUDSJETTRAMMER 2019 - TEKNISK ETAT http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/162089 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 1494/2019 | Økonomiavdeling Naboen Restaurant Hareid as - uttale alkohollova § 1-7 2. ledd http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169014 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skatteoppkrevjaren i Hareid kommune | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 8603/2019 | Rådmannen Bruksareal på riggkonstruksjon, Ulstein verft AS http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168849 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Sverre Lorgen' | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8438/2019 | Plan- og bygningsavdelinga Protokoll - representantskapsmøte Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS - 24.04.2019 http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8388/2019 | Ordførar Melding om vedtak - Klage frå "Aksjonsgruppa Nei til Flø som turistfyrtårn og auka trafikk langs Fløvegen" http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169596 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Roppen | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 9185/2019 | Rådmannen FORDELING AV BUDSJETTRAMMER 2019 - HELSE OG OMSORG http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/162048 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 1445/2019 | Økonomiavdeling Rapport frå kontroll ved Søre Sunnmøre asylmottak http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/169720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UDI Regionkontor Midt-Norge | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 9309/2019 | Flyktningtenesta Tilbod på kjøp av konsulent teneste - vurdering og organisering http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168868 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 8457/2019 | Rådmannen Kommunal vigsel - registrering http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 8491/2019 | Avdeling for demokrati og kommunikasjon Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon ad byggegrense, avkøyrsleplassering, avstand nabogrense og takform, alt. 1 og alt. 2 - bustadhus på gnr. 9, bnr. 371 http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168698 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNO-HUS AS | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8287/2019 | Plan- og bygningsavdelinga Tilskotsordning for nyskapande aktivitetsarenaer for 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/168737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak KUD | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8326/2019 | Kulturavdelinga FORDELING AV BUDSJETTRAMMER 2019 - OPPVEKST OG KULTUR http://innsyn.ssikt.no:443/ulstein/RegistryEntry/Details/162049 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 1446/2019 | Økonomiavdeling