eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/599 20181214 14.12.2018 Inngående brev Søknad om midlertidig bruksløyve Tema Vest AS
2017/75 20181214 14.12.2018 Saksframlegg/innstilling Suppleringsval grunna manglande meddommarar til tingretten - valperioden 2017-2020
2017/2683 20181214 14.12.2018 Utgående brev Mellombels bruksløyve gnr. 70, bnr. 34 - Eiksundkaia 90 Gjesdal Byggteknikk AS
2017/2260 20181214 14.12.2018 Utgående brev Mellombels bruksløyve TOTAL-BYGG HJØRUNGAVÅG AS
2018/802 20181214 14.12.2018 Inngående brev Loggbok Hasund til Strandkrysset AURVOLL OG FURESUND AS
2018/680 20181214 14.12.2018 Utgående brev Byggeløyve i 2018 - brukarundersøking Øyvind Sætre
2018/680 20181214 14.12.2018 Utgående brev Byggeløyve i 2018 - brukarundersøking Atle Petter Remøy
2018/680 20181214 14.12.2018 Utgående brev Byggeløyve i 2018 - brukarundersøking Svein Anders Kleven
2018/680 20181214 14.12.2018 Utgående brev Byggeløyve i 2018 - brukarundersøking Pawel Andrzej Gorak
2017/452 20181214 14.12.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest for strekninga kum nedom Mosvatnet - Mosvatnet Leif Ringstad
2017/75 20181214 14.12.2018 Saksframlegg/innstilling Søknad om generelt fritak og sletting av verv som meddommar i tingretten - ***** *****
2017/75 20181214 14.12.2018 Saksframlegg/innstilling Søknad om generelt fritak og sletting av verv som meddommar i tingretten ***** ***** ***** *****
2017/75 20181214 14.12.2018 Utgående brev Melding om generelt fritak og sletting som meddommar i Lagretten - William Ekeli DOMSTOLENE I NORGE
2017/75 20181214 14.12.2018 Utgående brev Vandelsvurdering av ny meddommar FINNMARK POLITIDISTRIKT
2018/705 20181214 14.12.2018 Utgående brev Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning for gnr. 11, bnr. 48 Christine K Ziel Opsvik
2017/747 20181214 14.12.2018 Inngående brev Referat fra styremøte 6 des. 2018 Sunnmøre IUA
2018/1824 20181214 14.12.2018 Utgående brev Invitasjon til personalfest - pensjonist *****
2017/855 20181214 14.12.2018 Utgående brev Vedtak om utvida skjenketid for uteservering 31.12.2018 Securitas AS m.fl.
2018/705 20181214 14.12.2018 Utgående brev Oversending av protokoll og matrikkelbrev Kjell Egil Barstad m.fl.
2017/75 20181214 14.12.2018 Saksframlegg/innstilling Søknad om generelt fritak og sletting av verv som meddommar i tingretten ***** ***** *****
2017/721 20181214 14.12.2018 Utgående brev Vedkomande søknad om bruk av tilleggsareal Høddvollbarnehagen Høddvollbarnehagen
2018/1840 20181214 14.12.2018 Inngående brev Årleg service brannutstyr - Hareid Brannvesen BRANNVERNSERVICE AS
2018/141 20181214 14.12.2018 Inngående brev graveløyve - 25/178 - Oddvar Saunes Nord-Berg AS
2017/721 20181214 14.12.2018 Utgående brev Søknad om bruk av tilleggsareal Høddvollbarnehagen - førebels svar Høddvollbarnehagen
2017/721 20181214 14.12.2018 Inngående brev Tilbakemelding - søknad om bruk av tilleggsareal Høddvollbarnehagen Høddvollbarnehagen
2018/520 20181214 14.12.2018 Inngående brev Rev. søknad av prosjektet - Søknad om tillatelse i ett trinn Tømrer prosjekt AS
2018/1843 20181214 14.12.2018 Inngående brev Uro over urealistiske økonomiske rammer i Hele Møre og Romsdal Volda kommune
2018/1192 20181214 14.12.2018 Utgående brev Anmodning om utbetaling Prosjekt MobPro 1330 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2018/1064 20181214 14.12.2018 Utgående brev Oversending av skøyte for gnr. 32, bnr. 73 Kartverket Tinglysing
2018/1835 20181214 14.12.2018 Inngående brev Bekreftelse - tinglyst utleggspant *****
2018/22 20181214 14.12.2018 Inngående brev Godtgjering i høve bruk av multidose *****
2017/452 20181214 14.12.2018 Inngående brev Ønske om ferdigattest for dei tre andre turvegane Leif Ringstad
2017/452 20181214 14.12.2018 Utgående brev SV: Ønske om ferdigattest for dei tre andre turvegane Leif Ringstad
2017/452 20181214 14.12.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest for strekningane Bugarden-Lisjevatnet og Lisjevatnet- kum nedom Mosvatnet Odd Kåre Wiik
2017/1374 20181214 14.12.2018 Inngående brev Retningslinjer for gjennomføring av lokale PLIVO-øvelser DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
2018/1798 20181214 14.12.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest g.nr. 29, b.nr. 20-21/Breivik Cementprodukt AS
2017/825 20181214 14.12.2018 Inngående brev Endring av vedtektene for Søre Sunnmøre IKT-samarbeid (SSIKT) - låneopptak VANYLVEN KOMMUNE
2017/825 20181214 14.12.2018 Inngående brev Låneopptak i 2018 og for perioden 2012 - 2017 for SSIKT VANYLVEN KOMMUNE
2018/1642 20181214 14.12.2018 Inngående brev Oppstart utgreiing av felles brannvern - Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Ørsta VANYLVEN KOMMUNE
2018/680 20181214 14.12.2018 Utgående brev Byggeløyve i 2018 - brukarundersøking Idar Lindor Moldskred
2018/680 20181214 14.12.2018 Utgående brev Byggeløyve i 2018 - brukarundersøking Billy Børge Flø
2018/680 20181214 14.12.2018 Utgående brev Byggeløyve i 2018 - brukarundersøking Knut Einar Tokheim
2018/680 20181214 14.12.2018 Utgående brev Byggeløyve i 2018 - brukarundersøking Robert Tingvoll
2018/680 20181214 14.12.2018 Utgående brev Byggeløyve i 2018 - brukarundersøking Stian Slyngstad Korsan
2018/705 20181214 14.12.2018 Utgående brev Oversending av oppmålingsprotokoll Inge Harald Fjelle
2018/680 20181214 14.12.2018 Utgående brev Byggeløyve i 2018 - brukarundersøking Bjørn Roppen
2018/1841 20181213 13.12.2018 Inngående brev Forespørsel om kontorplass til drift av utekontor Bufetat
2017/594 20181213 13.12.2018 Inngående brev Endring på forsikringsavtalen i KLP Skadeforsikring KLP SKADEFORSIKRING AS
2018/422 20181213 13.12.2018 Inngående brev Vedtak i klagesak om skulestad - ***** ***** ***** *****
2018/216 20181213 13.12.2018 Inngående brev Innkalling til styremøte i Sunnmøre friluftsråd 19.12.18 SUNNMØRE FRILUFTSRÅD
Versjon:5.2.2.1