eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/565 20190415 15.04.2019 Utgående brev Ny synfaring 25.04.19 *****
2018/135 20190415 15.04.2019 Utgående brev Løyve til bruksendring av 2. etg. Bjørndalvegen 11 BUCCI ARKITEKTUR & DESIGN AS
2019/102 20190415 15.04.2019 Utgående brev Ferdigattest ROLF ARNE DAHL
2019/585 20190415 15.04.2019 Utgående brev Løyve til etablering av oppstillingsplass for containere inkl. grunnarbeid og VA-anlegg m.m. NORD-BERG AS
2019/346 20190415 15.04.2019 Utgående brev Løyve til frådeling av næringsareal til Sentrum Bil Ulsteinvik AS ULSTEIN KOMMUNE
2019/611 20190415 15.04.2019 Utgående brev Orientering og utfyllande opplysningar om oppmålingsforretning for gnr. 9, bnr. 441 Berit Overvåg Hjorth m.fl.
2019/520 20190415 15.04.2019 Utgående brev Løyve til utviding av stove Christian Thorholm Vikestrand
2019/559 20190415 15.04.2019 Utgående brev Godkjenning seksjonering, gnr. 7, bnr. 786 TØMRER PROSJEKT AS
2019/586 20190415 15.04.2019 Utgående brev Løyve til oppføring av støttemur Martinus Warholm
2019/613 20190415 15.04.2019 Utgående brev Løyve til oppføring av støttemur Alen Nuhic
2019/332 20190415 15.04.2019 Utgående brev Løyve til frådeling Asbjørn Eldar Hasund
2018/247 20190415 15.04.2019 Utgående brev Registrering av tal på personar med psykisk utviklingshemming, Ulstein, 2019 HELSEDIREKTORATET
2018/894 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1186 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1210 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1210 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/868 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/15 20190415 15.04.2019 Inngående brev Fritidskontakt/støttekontakt - registrering *****
2019/663 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om skjenkeløyve *****
2018/1751 20190415 15.04.2019 Inngående brev Kjøp av tenester - vurdering av organisering kommunalt føretak og aksjeselskap Verner Larsen
2018/1322 20190415 15.04.2019 Inngående brev Oppført naust gbnr 4/1- dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Møre og romsdal fylkeskommune
2019/15 20190415 15.04.2019 Inngående brev Fritidskontakt/støttekontakt - registrering *****
2018/1808 20190415 15.04.2019 Inngående brev Ulstein kommune - Ulstein Betongindustri AS - Søknad om utfylling i sjø Fylkesmannen i møre og Romsdal
2019/600 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad - ID 375 - Kommunalsjef organisasjon og utvikling *****
2019/671 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om deling av grunneigedom Jan Arve Ringstad
2019/672 20190415 15.04.2019 Inngående brev Busstadhus - søknad om tillatelse i ett trinn Nygaard Eigedom AS
2018/79 20190415 15.04.2019 Inngående brev Dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet 2017 og 2018 FOLKEHELSEINSTITUTTET
2019/440 20190415 15.04.2019 Inngående brev Innmelding - SFO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/894 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/868 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1186 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/611 20190415 15.04.2019 Inngående brev Kart- og oppmålinsgforretning gnr. 9, bnr. 441 Synnøve Overvåg/Kristin Overvåg
2018/894 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/668 20190415 15.04.2019 Inngående brev Sønad om serveringsløyve KULE TING AS
2018/520 20190415 15.04.2019 Utgående brev gnr. 8, bnr. 26 - utbygging - spørsmål om vegrett og tilkomst via gnr. 8, bnr. 417 Tømrer Prosjekt AS m.fl.
2018/520 20190415 15.04.2019 Utgående brev ad krav om handsaming byggesøknad for gnr. 8, bnr. 26 - vegrett og klage Tømrer Prosjekt AS
2018/634 20190415 15.04.2019 Utgående brev Vedkomande rydding på Grasøya 'Bente Fiskerstrand'
2019/483 20190415 15.04.2019 Utgående brev Søknad om tilbygg 'liene.silova@inbox.lv'
2019/559 20190415 15.04.2019 Utgående brev Tinglysing av seksjonering, gnr. 7, bnr. 786 Kartverket Tinglysing
2017/665 20190415 15.04.2019 Utgående brev Epost til Kartverket - orientering om framdrift 'nils.jorgen.gaasvik@kartverket.no'
2016/855 20190415 15.04.2019 Utgående brev Gjerdegata 31 - Gnr. 7, Bnr 761 - ad søkn. bruksløyve snr. 6 Conplan AS
2018/10 20190412 12.04.2019 Utgående brev Status NMD - multidose Anita Myklebust Ulstein m.fl.
2019/516 20190412 12.04.2019 Utgående brev Trebaatfestivalen 2019 - bruk av kommunalt areal Hugo Adolf Georg Antonsen
2019/421 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad økonomisk støtte Hugo Antonsen
2019/369 20190412 12.04.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endinger i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v. Postmottak HOD
2019/90 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om transportteneste for funksjonshemma (TT-kort) *****
2019/16 20190412 12.04.2019 Inngående brev Ny høyringsfrist Fosby Geir
2017/900 20190412 12.04.2019 Inngående brev Oversendelse av informasjonsbrev om skogbrannhåndtering 2019 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
2019/427 20190412 12.04.2019 Inngående brev Innkalling til ordinær generalforsamling i Tussa Kraft den 30. april 2019 TUSSA KRAFT AS
2017/637 20190412 12.04.2019 Inngående brev Årsmelding for interkommunal barnevernsteneste Aina Øyehaug Opsvik
Versjon:5.2.2.1