eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/812 20190528 28.05.2019 Utgående brev Orientering/ tilbakemelding om eventuelt uteståande krav *****
2017/1670 20190527 27.05.2019 Utgående brev Løyve til tilbygg til driftsbygning Lillian Flø
2017/246 20190527 27.05.2019 Utgående brev Referat frå møte om fiskerikaia og landarealet 22.5.2019 Fiskeridirektoratet ved Ole Einar Jakobsen m.fl.
2018/517 20190527 27.05.2019 Saksframlegg/innstilling Lokale fristar ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019
2018/517 20190527 27.05.2019 Saksframlegg/innstilling Oppteljingsmåte ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019
2019/85 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringsbevis for forflytningshemma *****
2019/85 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringsbevis for forflytningshemma *****
2018/868 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/868 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1539 20190527 27.05.2019 Inngående brev Manglande oppfølgning av vedtak Jan-Lennart Urke
2019/746 20190527 27.05.2019 Saksframlegg/innstilling KOMMUNEREKNESKAPEN 2018
2018/517 20190527 27.05.2019 Saksframlegg/innstilling Røystelokale ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019
2018/517 20190527 27.05.2019 Saksframlegg/innstilling Opningstider for røystelokala ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019
2019/672 20190527 27.05.2019 Utgående brev Løyve til oppføring av bustadhus NYGAARD EIGEDOM AS
2019/733 20190527 27.05.2019 Utgående brev Løyve til oppføring av bustadhus RISE BYGG AS m.fl.
2019/746 20190527 27.05.2019 Utgående brev KOMMUNEREKNESKAPEN 2018 Arkiv - fullstendig saksgang
2019/837 20190527 27.05.2019 Inngående brev Tideling kontrakt ASPLAN VIAK AS
2018/943 20190527 27.05.2019 Utgående brev Ynskje om fartsdumpar - Kolbeinhaugane Hanne Grete Jessen
2019/837 20190527 27.05.2019 Inngående brev Anskaffelsesprotokoll *****
2019/837 20190527 27.05.2019 Inngående brev Sundgotmarka PS - Tilbod *****
2019/760 20190527 27.05.2019 Inngående brev Vedrørande bytte av skulekrins *****
2017/867 20190527 27.05.2019 Inngående brev Rapport frå kontroll ved Søre Sunnmøre asylmottak UDI Regionkontor Midt-Norge
2019/621 20190527 27.05.2019 Utgående brev Orientering etter retting av bruksnummer på teig i Kiberget. Bjørn Ove Bakke m.fl.
2019/788 20190527 27.05.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev etter samanslåing ULSTEIN BETONG UTBYGGING AS
2019/14 20190527 27.05.2019 Inngående brev Graveløyve 25/182 - Marius Snekvik Marius Snekvik
2019/15 20190527 27.05.2019 Inngående brev Fritidskontakt/støttekontakt - registrering *****
2018/1153 20190527 27.05.2019 Inngående brev Søknad vedrørende utbedring på min eiendom. Jostein Selboskar
2017/901 20190527 27.05.2019 Inngående brev Kompensasjon til kommuner som står ufrivillig alene etter kommunereformen Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement
2018/894 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon frå Ulsteinvik barneskule for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/943 20190527 27.05.2019 Inngående brev Ynskje om fartsdumpar - Kolbeinhaugane Hanne Grete Jessen
2018/1456 20190527 27.05.2019 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling VV Maskin v/Vegard Voldsund
2017/2689 20190527 27.05.2019 Inngående brev Sommarvedlikehald grøntanlegg Sjøgata Statens vegvesen, Region midt
2019/204 20190527 27.05.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Klage frå "Aksjonsgruppa Nei til Flø som turistfyrtårn og auka trafikk langs Fløvegen" Berit Roppen
2017/168 20190527 27.05.2019 Saksframlegg/innstilling Endra fartsgrense over Fjelle
2019/204 20190527 27.05.2019 Utgående brev Melding om vedtak frå Ulstein kommunestyre - klage frå Aksjonsgruppa Nei til Flø som turistfyrtårn og auka trafikk langs Fløvegen Aksjonsgruppa Nei til Flø som turistfyrtårn og auka trafikk langs Flø
2017/855 20190527 27.05.2019 Utgående brev Oversending av klage frå Quality Hotel Ulstein på Ulstein - avslag på søknad om utvida skjenkerett og skjenketid FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2019/789 20190527 27.05.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon ad. fasadeskilt Sparebanken Møre
2019/536 20190527 27.05.2019 Inngående brev Frådeling av bustadhus gbnr 19/1 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Møre og romsdal fylkeskommune
2018/1539 20190527 27.05.2019 Utgående brev Manglende oppfølgning av vedtak John Moldskred m.fl.
2019/204 20190527 27.05.2019 Utgående brev Forprosjekt reiselivsplan og forprosjekt autonom buss Arkiv
2017/855 20190527 27.05.2019 Utgående brev Klage på kommunestyret sitt vedtak om avslag på utvida skjenkeløyve og skjenketid (Quality Hotel Ulstein) HOTEL ULSTEIN AS
2018/1645 20190527 27.05.2019 Saksframlegg/innstilling FORDELING AV BUDSJETTRAMMER 2019 - TEKNISK ETAT
2018/1645 20190527 27.05.2019 Saksframlegg/innstilling FORDELING AV BUDSJETTRAMMER 2019 - OPPVEKST OG KULTUR
2018/1645 20190527 27.05.2019 Saksframlegg/innstilling FORDELING AV BUDSJETTRAMMER 2019 - HELSE OG OMSORG
2018/1645 20190527 27.05.2019 Saksframlegg/innstilling FORDELING AV BUDSJETTRAMMER 2019 - FOLKEVALDE OG SENTRALADMINISTRASJONEN
2019/35 20190527 27.05.2019 Inngående brev Vedtak - Hovstøylvegen MØRENETT AS
2019/90 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om reiserett transporttenesta for funksjonshemma -TT-kort *****
2019/654 20190527 27.05.2019 Utgående brev Løyve til oppføring av garasje Gaj Bartosz Lukasz
2018/1210 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon frå undervisning - ***** ***** *****
2019/654 20190527 27.05.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan, avstand til veg - garasje
Versjon:5.2.2.1