eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3411/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Driftsplan for Hovda 2018-2020 HOVDA UTMARKSLAG SA
3410/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Avgrensa høyring Detaljplan for miljø og landskap - Røfsdalselva kraftverk - Vanylven kommune. NVEs referanse: 201832651-4 NVE
3412/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Ferdigmelding - drenering - Inge Årseth ÅRSETH INGE
3417/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev 18/01051-1 - Søknad om OU-midler - Vanylven kommune -Servicekurs KS
3420/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar - Teknisk sektor Stein-Filip Storeide
3421/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Oppseiing av 50% stilling som helsefagarbeidar *****
3424/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Protokoll - representantskapsmøte Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS - 19.04.2018 IKA Møre og Romsdal
3425/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Rapportering Den kulturelle spaserstokken MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
3426/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - Vanylven helse- og omsorgssenter, kjøken - tilkallingsvikar Knut-Olav Øvregård Thue
3428/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - Vanylven helse- og omsorgssenter, kjøken - tilkallingsvikar Vigdis Grete Sjåstad
3429/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - vikariat - Vanylven helse- og omsorgssenter, kjøken Anastasia Zakharova
3387/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad - ID 546 - vikar for lærar Gunn-Inger Bordi
3418/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om serveringsløyve TORGHANDEL AS
3388/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse i eit trinn VIK BYGG OG TRELAST AS m.fl.
3385/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad - ID 545 - Spesialpedagog Charlotte Olsen Breiteig
3386/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad - ID 546 - vikar for lærar Tove-Lill Tharaldsen
3413/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Eiendomsmeglerpakke Notar Søre Sunnmøre
3383/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Furene as 30 mai Furene AS
3384/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Uravstemning tariffrevisjon 2018 KS
3382/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Uravstemning tariffrevisjon 2018 KS
3371/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad - ID 541 - fysioterapeut/frisklivsrettleiar Kristine Rein
3375/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Innkalling til generalforsamling Visit Nordfjord onsdag 30. mai 2018 VISIT NORDFJORD AS
3282/2018 20180514 14.05.2018 Utgående brev Årsmelding for kontrollutvalet 2017 VEST KONTROLL
3314/2018 20180514 14.05.2018 Utgående brev Runhild Hånes Aksnes - konsesjon ved overtaking av fast eigedom - gnr. 116 bnr. 1 Runhils Hånes Aksnes
3189/2018 20180514 14.05.2018 Utgående brev Fiskå frilynde ungdomslag - skjenkeløyve Fiskå ungdomshus 17. - 18. mai 2018 FISKÅ FRILYNDE UNGDOMSLAG
3280/2018 20180514 14.05.2018 Utgående brev Årsmelding for 2017 Rådmann Andreas Chr. Nørve m.fl.
3283/2018 20180514 14.05.2018 Utgående brev Meldingar: Møteprotokollar frå kontrollutvalet 08.03.2018 og 23.04.2018 VEST KONTROLL
3285/2018 20180514 14.05.2018 Utgående brev Vanylven kommune - søknad om deling og ev. rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 114 bnr. 72 Vanylven kommune
3292/2018 20180514 14.05.2018 Utgående brev Vanylven kommune - søknad om deling og ev. rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 114 bnr. 72 Vanylven kommune
3367/2018 20180514 14.05.2018 Utgående brev Svar: Kommunale avgifter - Gbnr. 15/5 Jannicke Prozenko
3368/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Førebels kontrollrapport - Vanylven kommune FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
3369/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad - ID 541 - fysioterapeut/frisklivsrettleiar Isabel Sunde Hoel
3370/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad - ID 541 - fysioterapeut/frisklivsrettleiar Thora D Frimannslund
3373/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Kompetansemidlar - barnehage 2018 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
3374/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Kompetansemidlar - barnehage 2018 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
3281/2018 20180514 14.05.2018 Utgående brev Årsrekneskapen for 2017 Rådmann Andreas Chr. Nørve m.fl.
3258/2018 20180511 11.05.2018 Utgående brev Søre Klovningen AS,c/o Runar Halsen - Igangsetjingsløyve - Fritidsbustadprosjekt - Gnr. 141 Bnr. 14 NYSTØL & FAGERHOL AS m.fl.
3264/2018 20180511 11.05.2018 Utgående brev Tor Inge Nygård - Tilbygg/Endring av fasade bustadhus - Gnr. 100 Bnr. 86 Tor Inge Nygård
3321/2018 20180511 11.05.2018 Inngående brev Gardsbruk søkes Christian Høie
3334/2018 20180511 11.05.2018 Inngående brev Søknad om igangsettingsløyve STEIN HALVORSEN ARKITEKTER AS
3221/2018 20180511 11.05.2018 Utgående brev Dekning av reiseutgifter i samband med logopedbehandling ang. ***** ***** ***** ***** ***** *****
3322/2018 20180511 11.05.2018 Inngående brev Att. Legevaktsjef. Lege søker vikarstilling - er klar Pedram Kazemi-Esfarjani
3323/2018 20180511 11.05.2018 Inngående brev Høring fra Justis- og beredskapsdepartementet JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
3324/2018 20180511 11.05.2018 Inngående brev Samarbeid mellom interkommunal legevakt og Helse Møre og Romsdal HF på søre Sunnmøre HELSE MØRE OG ROMSDAL HF
3325/2018 20180511 11.05.2018 Inngående brev Til det kommunale rådet for funksjonshemma MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
3329/2018 20180511 11.05.2018 Inngående brev Aktuell detaljregulering Rovde - Gbnr. 115/4 SVEIN HOLMEN
3330/2018 20180511 11.05.2018 Inngående brev Analyseresultat for perioda 07.05.18 - 10.05.18 KYSTLAB AS
3318/2018 20180511 11.05.2018 Inngående brev Takkar nei til ferievikariat teknisk sektor Bernhard Vik
3319/2018 20180511 11.05.2018 Inngående brev Takkar ja til ferievikariat teknisk sektor Erlend Iversen
3320/2018 20180511 11.05.2018 Inngående brev Søknad om redusering av kommunale avgifter Jannicke Prozenko
3344/2018 20180511 11.05.2018 Inngående brev Uttale frå politiet - Bryggen Syvde AS - Søknad om ny stedfortredar skjenkeløyve MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT
3345/2018 20180511 11.05.2018 Inngående brev Uttale frå politiet - Coop marknad Rovde - Søknad om ny stedfortredar salsløyve alkohol MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT
3346/2018 20180511 11.05.2018 Inngående brev Kopi av tilbudsbrev, ***** ***** ***** ***** ***** INNOVASJON NORGE
3347/2018 20180511 11.05.2018 Inngående brev Vertskommuneavtale - felles sentralbordteneste HAREID KOMMUNE
3348/2018 20180511 11.05.2018 Inngående brev Innkalling til ordinær generalforsamling Muritunet AS MURITUNET AS
3349/2018 20180511 11.05.2018 Inngående brev Innkalling til ordinær generalforsamling i Rovdefjordsambandet AS 2017 ROVDEFJORDSAMBANDET AS
3350/2018 20180511 11.05.2018 Inngående brev Takkar ja til 100% stilling som avdelingsleiar ved Stenbakken Jens E Ekroll Lillebø
3351/2018 20180511 11.05.2018 Inngående brev Avtale - Bedriftshelsetjeneste STAMINA AS
3352/2018 20180511 11.05.2018 Inngående brev Innkalling til generalforsamling AV-senteret AS AV-SENTERET AS
3209/2018 20180511 11.05.2018 Utgående brev Fylkesveg 2 i Vanylven kommune - Hakallegarden: Avkjøyrsel, skilting og gangbru Statens vegvesen Region Midt ved Jan_Kristian Janson
3225/2018 20180511 11.05.2018 Utgående brev Kulturformål - Stadfesting - søknad om tilskudd ROVDE BLANDAKOR m.fl.
3232/2018 20180511 11.05.2018 Utgående brev Marita Helen Krøvel - søknad om motorferdsel i utmark - Sandnes-sætra til Golivatnet Marita Helen Krøvel
3234/2018 20180511 11.05.2018 Utgående brev Ad. kommunal garanti for lån til Syvde vassverk Syvde vassverk v/ Ivar Arnesen
2311/2018 20180511 11.05.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon til utdanning Bjørg Ragnhild Hånes
3284/2018 20180509 09.05.2018 Inngående brev Åpenhetsråd fra Pressens offentlighetsutvalg Pressens offentlighetsutvalg
3277/2018 20180509 09.05.2018 Inngående brev 17/4839-11 Kunngjøring av midlertidig tilskuddsordning til romanifolket/taterne KMD dep
3273/2018 20180509 09.05.2018 Inngående brev Takkar ja til ferievikariat teknisk sektor Bjørn Magnus Skår
3185/2018 20180509 09.05.2018 Utgående brev Hjortepåkøyrsle 04.05.2018 Torbjørn Naustdal
3187/2018 20180509 09.05.2018 Utgående brev Annonse formannskapsmøte 15. mai 2018 SYNSTE MØRE AS
3278/2018 20180509 09.05.2018 Inngående brev Søknad ***** ***** ***** om lån - risikofond - Vanylven kommune VANYLVEN UTVIKLING AS
3227/2018 20180509 09.05.2018 Utgående brev Svar: Kommunale avgifter - Gbnr. 39/2 Arne Vik
3255/2018 20180508 08.05.2018 Inngående brev NVE sitt generelle innspel - Varsel om oppstart - Detaljregulering for fritidsbustader på Hasleneset - Syvde - GBnr 85/52 - Vanylven kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
3263/2018 20180508 08.05.2018 Inngående brev Takkar ja til ferievikariat teknisk sektor Khanshereen Popalzai
3241/2018 20180508 08.05.2018 Inngående brev Søknad - ID 546 - vikar for lærar Nikoline B Hustadnes
3246/2018 20180508 08.05.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Brandalsvegen Einar Per Lillebø
3238/2018 20180508 08.05.2018 Inngående brev Tilbakemelding etter tilsyn DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
3239/2018 20180508 08.05.2018 Inngående brev Til Møre og Romsdal fylkeskommune - Etterlysing av svar på tidlegare innsendt brev - Saksnr 2016-2927 Takstauke ROVDE GRENDALAG m.fl.
3240/2018 20180508 08.05.2018 Inngående brev Søknad - ID 544 - Lærar i kulturskulen Nikoline B Hustadnes
3254/2018 20180508 08.05.2018 Inngående brev Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom Runhild Hånes Aksnes
3257/2018 20180508 08.05.2018 Inngående brev Søknad om å køyre 10 turar på Kvansalsvegen Per Martin Rusten
3261/2018 20180508 08.05.2018 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell Postmottak HOD
3262/2018 20180508 08.05.2018 Inngående brev Registrering av små vannforsyningssystem Mattilsynet
3237/2018 20180508 08.05.2018 Inngående brev Takkar ja til ferievikariat teknisk sektor Rahimullah Multan Sahak
3242/2018 20180508 08.05.2018 Inngående brev Vi inviterer til høringskonferanser med tema "Barn og unge med særskilte behov" UTDANNINGSDIREKTORATET
3243/2018 20180508 08.05.2018 Inngående brev Søknad om startlån *****
3248/2018 20180508 08.05.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - vikariat - Vanylven HOS avd. 3 Tanita Thunem Raudøy
3252/2018 20180508 08.05.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - vikariat - Sone sør Jan Aarstein Aarsteinsen
3093/2018 20180508 08.05.2018 Utgående brev Rapport frå tilsyn i Syvde barnehage 08.02.2018 Syvde barnehage
3046/2018 20180508 08.05.2018 Utgående brev Kai Sindre Nystøyl - Molo/Stødavår - Gnr. 140 Bnr. 2 Kai Sindre Nystøyl
3080/2018 20180508 08.05.2018 Utgående brev Seksjonering gnr. 115 bnr. 46. Statens Kartverk
3049/2018 20180508 08.05.2018 Utgående brev Svar på søknad om prosjektet " Skulehagane på Søre Sunnmøre " Søre Sunnmøre Matmanifest SA
3048/2018 20180508 08.05.2018 Utgående brev Fakturagrunnlag Kai Sindre Nystøyl
3035/2018 20180508 08.05.2018 Utgående brev Coop Marked Rovde - søknad om ny stedfortredar salsløyve alkohol. Uttale Møre og Romsdal politidistrikt
3051/2018 20180508 08.05.2018 Utgående brev Gnr. 31 bnr. 1 i Vanylven - Per Brekke - Innsyn ADVOKAT PER KJETIL STAUTLAND AS
3211/2018 20180507 07.05.2018 Inngående brev Takkar ja til ferievikariat teknisk sektor Anders Sylte Bellen
3212/2018 20180507 07.05.2018 Inngående brev Takkar nei til ferievikariat teknisk sektor Anna Nerland Aahjem
3214/2018 20180507 07.05.2018 Inngående brev Ladestasjon Tunheim MOEIK DRIFT AS
3215/2018 20180507 07.05.2018 Inngående brev Infoinnhenting til OLKWEB OPPLÆRINGSKONTORET FOR SØRE SUNNMØRE
3213/2018 20180507 07.05.2018 Inngående brev 17/2957-7 Høyring - Strategisk næringsplan for Eid og Selje 2018 - 2022 EID KOMMUNE
3216/2018 20180507 07.05.2018 Inngående brev Søknad om kommunal støtte til Kirkens SOS Møre og Romsdal Kirkens SOS Møre og Romsdal
Versjon:5.2.2.1