eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7647/2018 20181109 09.11.2018 Utgående brev Innspel på ny inndeling i veterinærvaktområde i Møre og Romsdal - Vanylven vaktdistrikt FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
7652/2018 20181109 09.11.2018 Utgående brev Forvalting av midlar frå Havbruksfondet MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
7635/2018 20181109 09.11.2018 Utgående brev Annonse - Offentleg ettersyn - Vegnamn Eidså, Fiskå, Åram, Sylte, Slagnes og Åheim. Synste Møre
7642/2018 20181109 09.11.2018 Utgående brev SMIL-tilskot - Sluttutbetaling - Hånes Hereford Aksnes 115/1 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
7641/2018 20181109 09.11.2018 Utgående brev Manglande prioritet i statsbudsjettet Statsmenister Erna Solberg m.fl.
7644/2018 20181109 09.11.2018 Utgående brev Dreneringstilskot - Delutbetaling - Oddbjørn Nybø 16/43 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
7634/2018 20181109 09.11.2018 Utgående brev Annonse Janita Nybø
7681/2018 20181108 08.11.2018 Inngående brev Søknad om transporttilskot *****
7683/2018 20181108 08.11.2018 Inngående brev Vedrørande kommunale avgifter Sverre Jakob Vidnes
7694/2018 20181108 08.11.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest NYSTØL & FAGERHOL AS
7703/2018 20181108 08.11.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest NORDAL BYGG AS
7653/2018 20181107 07.11.2018 Inngående brev Informasjon til inviterte kommuner elektronisk utsendelse av valgkort.docx VALGDIREKTORATET
7654/2018 20181107 07.11.2018 Inngående brev 2018 God Helse partnarskap - Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
7656/2018 20181107 07.11.2018 Inngående brev Søknad - ID 574 - 50,75% Stilling som reinhaldaar Mary Grace Samson Thunem
7657/2018 20181107 07.11.2018 Inngående brev Søknad - ID 575 - 70,4 % vikariat som helsefagarbeidar Mary Grace Samson Thunem
7645/2018 20181106 06.11.2018 Inngående brev Takkar ja til 25% stilling helg som miljøarbeidar i Vanylven kommune Siv Nafstad Takset
7627/2018 20181106 06.11.2018 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - Sykdomsavløsning, ***** Landbruksdirektoratet
7628/2018 20181106 06.11.2018 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - Sykdomsavløsning, ***** Landbruksdirektoratet
7629/2018 20181106 06.11.2018 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - Sykdomsavløsning, ***** Landbruksdirektoratet
7630/2018 20181106 06.11.2018 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - Sykdomsavløsning, ***** Landbruksdirektoratet
7631/2018 20181106 06.11.2018 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - Sykdomsavløsning, ***** Landbruksdirektoratet
7632/2018 20181106 06.11.2018 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - Sykdomsavløsning, ***** Landbruksdirektoratet
7633/2018 20181106 06.11.2018 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - Sykdomsavløsning, ***** Landbruksdirektoratet
7646/2018 20181106 06.11.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - Midlertidig stilling - Avdeling bu- og avlastning Siv Nafstad Takset
7556/2018 20181102 02.11.2018 Inngående brev Dokument 18/220698-2 Fylkesveg 61 og fylkesveg 620 i Vanylven kommune - Fråsegn til gang- og sykkelvegløysing samt kryssløysing på Åheim sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
7406/2018 20181102 02.11.2018 Utgående brev Løyving av tilskot til drenering av jordbruksjord - Gisle Nordal - 14/12 NORDAL GISLE
7407/2018 20181102 02.11.2018 Utgående brev Løyving av tilskot til drenering av jordbruksjord - Egil Pedersen - 138/7 EGIL PEDERSEN
7408/2018 20181102 02.11.2018 Utgående brev Løyving av tilskot til drenering av jordbruksjord - Jan Myklebust - 7/3 MYKLEBUST JAN LEIF
7409/2018 20181102 02.11.2018 Utgående brev Løyving av tilskot til drenering av jordbruksjord - Målfinn Strand - 89/22 MÅLFINN KÅRE STRAND
7410/2018 20181102 02.11.2018 Utgående brev Løyving av tilskot til drenering av jordbruksjord - Sigurd Asklund - 88/14 SIGURD ASKLUND
7411/2018 20181102 02.11.2018 Utgående brev Løyving av tilskot til drenering av jordbruksjord - Anne Karin Takseth - 98/8 TAKSETH ANNE KARIN
7412/2018 20181102 02.11.2018 Utgående brev Løyving av tilskot til drenering av jordbruksjord - Alv Steinar Hellebust - gbnr 61/1 ALV STEINAR HELLEBUST
7441/2018 20181102 02.11.2018 Utgående brev Trappa på bankbygget Fiskå - merking for svaksynte Kjell Inge Moen
7421/2018 20181102 02.11.2018 Utgående brev Søknad om transporttilskot - ***** *****
7437/2018 20181102 02.11.2018 Utgående brev Bjarne Vik - motorferdsel i utmark - Slivatnet Bjarne Vik
7545/2018 20181101 01.11.2018 Inngående brev Innmatingskost for konsesjonskraft TUSSA ENERGI AS
7546/2018 20181101 01.11.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon / fritak / endring frå ordinær renovasjonsordning Ruth Bakkebø Hatlegjerde m.fl.
7547/2018 20181101 01.11.2018 Inngående brev Meldeskjema og sjekkliste for montering av ildsted Leif Bjarne Nystøyl
7549/2018 20181101 01.11.2018 Inngående brev Søknad om spelemidlar forballhall m.m. Eidsåvoll VANYLVEN FOTBALLKLUBB
7528/2018 20181101 01.11.2018 Inngående brev Reparasjon på parkeringsplass Åheim sentrum Møbelringen Åheim
7529/2018 20181101 01.11.2018 Inngående brev Vanylven kommune - tildeling av skjønnsmidlar 2019 og restmidlar 2018 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
7532/2018 20181101 01.11.2018 Inngående brev 18/4073-11 Høring - Forslag til endringer i valgforskriften og forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg KMP dep
7526/2018 20181101 01.11.2018 Inngående brev Vanylven kommune – vidareføring av satsing på kommunalt barnevern 2018 – utbetaling av midlar FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
7527/2018 20181101 01.11.2018 Inngående brev Vanylven kommune – vidareføring av satsing på kommunalt barnevern 2018 – utbetaling av midlar FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
7551/2018 20181101 01.11.2018 Inngående brev Kommunale avgifter - feiing / tilsyn Hilde Kløvning
7552/2018 20181101 01.11.2018 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom mv. Stig Aarsnes
7512/2018 20181031 31.10.2018 Inngående brev Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
7513/2018 20181031 31.10.2018 Inngående brev Rammer og opplegg for fylkesmannen - innmelding av behov for midler til tiltak i verneområder og bestillinger av tjenester fra SNO - 2019 MILJØDIREKTORATET
7404/2018 20181031 31.10.2018 Utgående brev Sjukdomsavløysing i jordbruket - Vurdering av søknad om dispensasjon frå kravet om næringsinntekt ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
7405/2018 20181031 31.10.2018 Utgående brev Sluttutbetaling SMIL-tilskot - Gjerding - Grethe Ervik 89/10 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
7356/2018 20181031 31.10.2018 Utgående brev Sjukdomsavløysing i jordbruket - Vurdering av søknad om dispensasjon frå kravet til næringsinntekt ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
7465/2018 20181030 30.10.2018 Inngående brev Vassmålaravlesing MØBLER OG UTSTYR AS
7475/2018 20181030 30.10.2018 Inngående brev Endring av bruk av eigedom KRAGSET EIENDOM AS
7463/2018 20181030 30.10.2018 Inngående brev Vassmålaravlesing - PIM AS PIM AS
7464/2018 20181030 30.10.2018 Inngående brev Vassmålaravlesing - PIM AS PIM AS
7319/2018 20181030 30.10.2018 Utgående brev Løyving av tilskot til drenering av jordbruksjord - Berge Samdrift DA - 11/22 BERGE SAMDRIFT DA
7330/2018 20181030 30.10.2018 Utgående brev Kvalitetsplan for barn og unge - dialogprosess 22.oktober 2018 Kommunalsjef kultur- og oppvekstsektor
7328/2018 20181030 30.10.2018 Utgående brev Løyving av tilskot til drenering av jordbruksjord - Grethe Ervik 89/10 GRETHE ERVIK
7422/2018 20181030 30.10.2018 Utgående brev Svar: Kommunale avgifter - Gbnr. 71/53 Wigdis Thue Honningsvåg
7468/2018 20181030 30.10.2018 Inngående brev Orientering om prosessen med å oppdatere Regional plan for vassforvaltning - Sogn og Fjordane vassregion SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
7469/2018 20181030 30.10.2018 Inngående brev til ansvarlig for helse og omsorg i kommunen - kartlegging med svarfrist 02.11.2018 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
7443/2018 20181030 30.10.2018 Inngående brev Svar: Vassmålaravlesing 2018 - Gbnr. 46/4 og 7 fnr. 9 og 14 PIM AS V/Petter Morseth
7466/2018 20181030 30.10.2018 Inngående brev Test-fase for ny varslingstjeneste for lokal luftkvalitet fra 1. november MILJØDIREKTORATET
7474/2018 20181030 30.10.2018 Inngående brev 14/3054-75 Rundskriv H-6/18: Lover og retningslinjer for planlegging og ressursutnytting i kystnære sjøområder KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
7477/2018 20181030 30.10.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - Vikariat - Vanylven HOS avd 2 Fride H Nybø Wefring
7479/2018 20181030 30.10.2018 Inngående brev Samarbeid om skatteinnkrevjing mellom kommunane Herøy, Ulstein og Vanylven - godkjenning av vertskommuneavtale Ulstein kommune
7476/2018 20181030 30.10.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - Vikariat - Vanylven HOS avd 2 Ingrid Olsen
7478/2018 20181030 30.10.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - Vikariat - Vanylven HOS avd 2 Kamilla Rønnestad
7434/2018 20181030 30.10.2018 Inngående brev Tilskudd til kommuner med rekrutteringsutfordringer og/eller manglende stabilitet i allmennlegetjenesten Hanset, Greta Irene
7418/2018 20181029 29.10.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Silvatnet Bjarne Vik
7297/2018 20181029 29.10.2018 Utgående brev Løyving av tilskot til drenering av jordbruksjord - Reidun Rolandsen Berge 14/14 REIDUN ROLANDSEN BERGE
7424/2018 20181029 29.10.2018 Inngående brev Søknad om sponsorstøtte til dokumentarfilmen "Filmen om Færingehavn" Kirsti Dale
7431/2018 20181029 29.10.2018 Inngående brev K-sak 129/18. NAV. Godkjenning av vertskommuneavtale mellom Herøy og Vanylven Herøy kommune
7426/2018 20181029 29.10.2018 Inngående brev Søknad om endring frå ordinær renovasjonsordning - Gbnr 141/23 Oskar Kobbevik
7430/2018 20181029 29.10.2018 Inngående brev Vanylven kommune - Avtale om kjøp av konsesjonskraft - 2019 TUSSA ENERGI AS
7432/2018 20181029 29.10.2018 Inngående brev Godkjenning av tariffavtale etter arbeidsmiljølovens § 10-12 (4) mellom Fagforbundet og Vanylven kommune, Verna bustader i Bu og Avlastning Fagforbundet, Kompetansesenteret i Trondheim
7414/2018 20181029 29.10.2018 Inngående brev Søknad om tilskot - Sildesølv VANYLVEN MÅLLAG
7415/2018 20181029 29.10.2018 Inngående brev Svar: Vassmålaravlesing 2018 - Gbnr 44/4-6 Petter Morseth
7416/2018 20181029 29.10.2018 Inngående brev Søknad - ID 570 - Pedagogisk leiar Joan M E Silden
7417/2018 20181029 29.10.2018 Inngående brev Ope brev til Kommunen og Synste Møre Harald Søvdsnes
7427/2018 20181029 29.10.2018 Inngående brev Søknad om endring frå ordinær renovasjonsordning - Gbnr 143/5 Oskar Kobbevik
7420/2018 20181029 29.10.2018 Inngående brev Søknad om reduksjon av kommunale avgifter - Gbnr. 71/53 Wigdis Thue Honningsvåg
7284/2018 20181029 29.10.2018 Utgående brev SMIL-tilskot - Sluttutbetaling - Inge Årseth 89/28 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
7286/2018 20181029 29.10.2018 Utgående brev Sak 16- 037748RFA - FISKAA, samanslåing av gnr. 11 bnr. 31 og 47. Sunnmøre Jordskifterett
7282/2018 20181029 29.10.2018 Utgående brev SMIL-tilskot - Delutbetaling Jan-Egil Nybø 17/3 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
7275/2018 20181026 26.10.2018 Utgående brev Oversending av ferdigattest og sluttutbetaling - Investeringstilskot ***** ***** ***** ***** ***** ***** INNOVASJON NORGE
7276/2018 20181026 26.10.2018 Utgående brev Torfinn Brudevik - Bustadhus og garasje - Gnr. 4 Bnr. 13 NYSTØL & FAGERHOL AS m.fl.
7278/2018 20181026 26.10.2018 Utgående brev Oversending av ferdigattest og sluttutbetaling - Investeringstilskot ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INNOVASJON NORGE
7241/2018 20181026 26.10.2018 Utgående brev Bryggen Syvde - utvida skjenkeløyve 27. oktober 2018 BRYGGEN SYVDE AS
7350/2018 20181026 26.10.2018 Inngående brev Svar: Vassmålaravlesing 2018 - Gbnr. 11/180 Aktivitetsenteret Fiskå
7357/2018 20181026 26.10.2018 Inngående brev Søknad om utbetaling skogfond Dagrun Slettevoll Sandnes
7362/2018 20181026 26.10.2018 Inngående brev Varsel om vedtak ELSIKKERHET MØRE AS
7238/2018 20181026 26.10.2018 Utgående brev Åheim IL - skjenkeløyve Olivinhallen 10. - 11. november 2018. Uttale MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT
7363/2018 20181026 26.10.2018 Inngående brev Varsel om vedtak ELSIKKERHET MØRE AS
7270/2018 20181026 26.10.2018 Utgående brev Søknad om transporttilskot ***** ***** *****
7279/2018 20181026 26.10.2018 Utgående brev Oversending av ferdigattest og sluttutbetaling - Investeringstilskot ***** ***** ***** ***** ***** ***** INNOVASJON NORGE
7361/2018 20181026 26.10.2018 Inngående brev Varsel om vedtak ELSIKKERHET MØRE AS
7280/2018 20181026 26.10.2018 Utgående brev Oversending av ferdigattest og sluttutbetaling - Investeringstilskot ***** ***** ***** ***** ***** INNOVASJON NORGE
7387/2018 20181026 26.10.2018 Inngående brev Individuell avtale om deltaking i veterinærvaktordninga VIVIAN HEE THORESEN
7388/2018 20181026 26.10.2018 Inngående brev Individuell avtale om deltaking i veterinærvaktordninga VETERINÆR GURI WANGENSTEEN
Versjon:5.2.2.1