eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2094/2017 20170322 22.03.2017 Inngående brev Søknad - ID 468 - 2 x 25% stilling helg Sandra Drage
2103/2017 20170322 22.03.2017 Inngående brev Vanylven kommune - søknad om plan for nydyrking gbnr 13/1 og 14/10 - Berge Samdrift - fråsegn etter synfaring MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2104/2017 20170322 22.03.2017 Inngående brev Vanylven kommune - søknad om nydyrking gbnr 16/47 mfl - Fråsegn etter arkeologisk synfaring MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2107/2017 20170322 22.03.2017 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett Stina K Bellen Haflan
2095/2017 20170322 22.03.2017 Inngående brev Skjenkebevilling - søknad om bevilling for én bestemt anledning (lukket og åpent arrangement) FISKÅ FRILYNDE UNGDOMSLAG
2110/2017 20170322 22.03.2017 Inngående brev Vedr. planlagt renovering av Thue skule Svein Johan Bøstrand m.fl.
2068/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad - ID 466 - Rettleiar Nav Gine Seland Hellebust
2069/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad - ID 466 - Rettleiar Nav Arild Lund
2075/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Regulering av Reitebakken - ber om eit møte Edel Kristin Ruud Barstad
2080/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Godkjenning av avtale om arbeidstidsordning etter AML § 10-12 4.ledd for Avdeling Fjordblikk, Vanylven kommune FELLESORGANISASJONEN (FO)
2082/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Gbnr 89/4 EID ELEKTRO AS
2083/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev 1.terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2017 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2084/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Utvidelse av avtale om alternativ mottaksplass UDI Midt-Norge
2085/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Godkjenning som lærebedrift- Byggdrifterfaget- Med Terje Kolstad som fagleg leiar MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2086/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglysast STATENS KARTVERK
2088/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Svar på søknad om bevilling - Ingen merknader SKATT MIDT-NORGE
2035/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Svar: Kommunale avgifter - Gbnr. 24/3 Per Karstein Vidnes
2070/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad - ID 470 - Reinhaldar Ingjerd Elin Rød
2076/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021) Postmottak HOD
2081/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 BORG INNOVATION
2040/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Søknad - ID 470 - Reinhaldar Ilona Simkute
2042/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd SYVDE SKYTTARLAG
2031/2017 20170320 20.03.2017 Utgående brev Plastforureining - uttale Klima- og miljødepartementet m.fl.
1913/2017 20170320 20.03.2017 Utgående brev Høyring - dispensasjon frå LNF- føremålet - Tenneelva kraftverk - Nordalen, Syvde. Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2056/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Kartskisser for gnr. 35 STATENS KARTVERK
1960/2017 20170320 20.03.2017 Utgående brev Samanslåing av matrikkeleiningar. Statens Kartverk
1961/2017 20170320 20.03.2017 Utgående brev Bustadfelt Fredsvoll Aust: Kjøp av eigedom Kolbjørn Rønnestad
2052/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Søknad om sommarjobb May Kristin Ekremsæter
2027/2017 20170320 20.03.2017 Utgående brev Forundersøkning på levande bygder prosjekt SØRE SUNNMØRE MATMANIFESTE SA
2034/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Søknad om reduksjon av kommunale avgifter - Gbnr. 24/3 Per Karstein Vidnes
2036/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Rapport salskontroll alkohol Osnes mat AS - Spar Åheim 10. mars 2017 Securitas AS
2059/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Tildeling av startlån HUSBANKEN
2058/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Uttale - Strandhusdrift AS - Søknad om skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk i gruppe 1 ,2 og 3 Nav Vanylven
2037/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Søknad - ID 466 - Rettleiar Nav Gina Elise Arseth Blikeng
2038/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Rapport salskontroll alkohol Coop Marked Åheim 10. mars 2017 Securitas AS
2039/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Søknad - ID 457 - Rektor vaksenopplæringa Lars Jonasmo
2043/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Rapport salskontroll alkohol Coop Marked Fiskå 10. mars 2017 Securitas AS
2044/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Rapport salskontroll alkohol Spar Fiskå - Combimat AS 10. mars 2017 Securitas AS
2046/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Rapport skjenkekontroll Kvilehytta 10. mars 2017 Securitas AS
2053/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Kartskisser for gnr. 33 STATENS KARTVERK
2054/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Kartskisser for gnr. 34 STATENS KARTVERK
2032/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Søknad om fritak ut valperioda. oddbjorn.nybo@mimer.no
1861/2017 20170317 17.03.2017 Utgående brev Ottar Skår - Tilbygg bustadhus - Gnr 77 Bnr 1 Ottar Skår
1853/2017 20170317 17.03.2017 Utgående brev Annonse - 2 x 100% vikariat som miljøterapeut - Verna bustadar, bu og avlastning - ID 467 - Søknadsfrist 02.04.2017 Synste Møre m.fl.
1854/2017 20170317 17.03.2017 Utgående brev Annonse - 2 x 25% fast helgastilling ved avdeling Bu og avlastning - ID 468 - Søknadsfrist 02.04.2017 Søkjarane
1855/2017 20170317 17.03.2017 Utgående brev Annonse 5 x 25 % stilling helg ved avdeling Bu- og avlastning ID 469 - Søknadsfrist 02.04.2017 Synste Møre m.fl.
1856/2017 20170317 17.03.2017 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev gnr. 119 bnr. 6. Petter Bondhus
1899/2017 20170317 17.03.2017 Utgående brev SØKNAD OM GRAVETAILATELSE I KOMMUNAL VEI ELLER GRUNN - SVAR FRÅ VANYLVEN KOMMUNE ELTEL NETWORKS AS
1882/2017 20170317 17.03.2017 Utgående brev KV. HARBAKKVEGEN - UTBETRING AV MUR OG VEG: ANNONSERING AV ANBODSKONKURRANSE SYNSTE MØRE AS
2017/2017 20170317 17.03.2017 Inngående brev Søknad - ID 457 - Rektor vaksenopplæringa Daniel Lien
Versjon:5.2.2.1