eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6291/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Bekreftelse fra postmottak Helsedirektoratet v/Andreas Wedervang-Resell
6292/2017 20170913 13.09.2017 Utgående brev SV: Bekreftelse fra postmottak Helsedirektoratet v/Andreas Wedervang-Resell
6288/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til ny normalpolitivedtekt NTL - POLITIDIREKTORATET OG NASJONALT ID-SENTER
6294/2017 20170913 13.09.2017 Utgående brev SV: Bekreftelse fra postmottak sak 2012/581 Helsedirektoratet v/Inger Elisabeth Østraat
6295/2017 20170913 13.09.2017 Utgående brev VS: Bekreftelse fra postmottak sak 2012/581 Helsedirektoratet v/ Inger.Elisabeth.Ostraat@helsedir.no
6299/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Tussa Kraft - 27.09.2017 TUSSA KRAFT AS
6300/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Politisk samarbeid angåande Rovdefjordsambandet Fellesforslag i Kommunestyret
6304/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Utbetalingskort - Tilskudd til drenering FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
6301/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Høyring - Justerte retningsliner når personar med spesielle oppfølgingsbehov får behandling i helseføretaket med bistand av kommunalt tilsett personell Helse Møre og Romsdal
6302/2017 20170913 13.09.2017 Utgående brev Databehandleravtale etter personopplysningsloven mellom Vanylven kommune og Husbanken HUSBANKEN
6303/2017 20170913 13.09.2017 Utgående brev Oppdragsbekreftelse - Høyhastighetsbredbånd i Vanylven kommune APOINT AS
6305/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett med dispensasjonssøknad MYKLEBUST UTVIKLING
6285/2017 20170912 12.09.2017 Inngående brev Påmelding ungdommens fylkesting 2017 i Ålesund MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
6276/2017 20170912 12.09.2017 Inngående brev Brannmann syvde - forsinka søknad på deltids brannmannskap Bjørn-Erik Drage
6274/2017 20170912 12.09.2017 Inngående brev Vassmålaravlesing 2017 - Gbnr. 46/4-2 Åheim Skotøy og Handel AS v/Magne Åsebø
6287/2017 20170912 12.09.2017 Inngående brev Høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet NTL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
6161/2017 20170911 11.09.2017 Utgående brev Revidering av Vanylven kommune sitt finans- og gjeldsforvaltningsreglement Hallvard Takset
6150/2017 20170911 11.09.2017 Utgående brev Jobbsjansen - endring av prosjektperiode Karina Longva m.fl.
6167/2017 20170911 11.09.2017 Utgående brev Målbruksplan for Vanylven kommune Andreas Chr. Nørve
6247/2017 20170911 11.09.2017 Inngående brev Søknad om å køyre med bil på Kvandalsvegen Egil Arve Belden
6248/2017 20170911 11.09.2017 Inngående brev Dokument 17/146389-2 Fylkesveg 620 i Vanylven kommune - Tilbakemelding på varsel om oppstart - Reguleringsplan - Børholmen - Del av gnr. 72 bnr. 1, 2, 3, 5 og 14 sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
6261/2017 20170911 11.09.2017 Inngående brev Høring av forslag om ny forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Postmottak HOD
6180/2017 20170911 11.09.2017 Utgående brev Interkommunalt samarbeid med Herøy kommune - økonomi, personal og organisasjon, servicekontor og dokument/arkiv Andreas Chr. Nørve m.fl.
6181/2017 20170911 11.09.2017 Utgående brev Hilde-Bjørg Almklov Hermansen - Søknad om fritak frå politiske verv i Vanylven kommune Hilde-Bjørg Almkov Hermansen
6254/2017 20170911 11.09.2017 Inngående brev Høring - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering Helse- og omsorgsdepartementet
6250/2017 20170911 11.09.2017 Inngående brev Lokal vannskuterforskrift Naturvernforbundet
6256/2017 20170911 11.09.2017 Inngående brev Søknad om endring frå ordinær renovasjonsordning - Gbnr. 88/52 Sverre I Myklebust v/Britt Aarseth
6234/2017 20170908 08.09.2017 Inngående brev Anmodning om at Vanylven kommune pålegger forurenserne å betale for analysene NORGES MILJØVERNFORBUND
6243/2017 20170908 08.09.2017 Inngående brev Vegliste med namneforslag Vanylven Sogelag
6244/2017 20170908 08.09.2017 Inngående brev Vegliste med namneforslag Nordstranda - Fiskå Nordstranda Bygdalag v/Arild Henden
6032/2017 20170908 08.09.2017 Utgående brev Deltids brannmannskap - Viser til tidlegare utsendt brev Hans-Christian S Reite m.fl.
6072/2017 20170908 08.09.2017 Utgående brev Turid Irene Nordal - søknad om motorferdsel i utmark - Brandalsosen - Kvandalen Turid Irene Nordal
6080/2017 20170908 08.09.2017 Utgående brev Geir Løseth - søknad om motorferdsel i utmark med ATV til 4H hytta i høve sanking av sauer Geir Løseth
6094/2017 20170908 08.09.2017 Utgående brev Per Martin Rusten - søknad om motorferdsle i utmark - Brandalsosen - Kvandalen. Per Martin Rusten
6095/2017 20170908 08.09.2017 Utgående brev Idar Rusten - søknad om motorferdsel i utmark - Brandalsosen - Kvandalen. Idar Rusten
6099/2017 20170908 08.09.2017 Utgående brev Åge Rusten - søknad om motorferdsel i utmark med ATV/traktor/bil - Brandalsosen - Kvandalsvatnet - i høve ettersyn og sanking av sau. Åge Rusten
6101/2017 20170908 08.09.2017 Utgående brev Trafikktilhøva Fiskå: Avkjøyrsel veg til vassverket Jan-Egil Nybø
6102/2017 20170905 05.09.2017 Inngående brev Høring på ferjerute Volda-Lauvstad MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELSAVDELINGA
6125/2017 20170905 05.09.2017 Inngående brev Høring - Endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenester HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
6126/2017 20170905 05.09.2017 Inngående brev Til kommunene: Melding om høring av endringer av gjødselvareforskriften og i forskrift om betaling for særskilte ytelser fra Mattilsynet ("avløpsslambasert gjødsel" mm) LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
6110/2017 20170905 05.09.2017 Inngående brev Detaljplan Børholmen - oppstart av planarbeid og høyring av planprogram - Vanylven kommune Bjarte Friis Friisvold
6096/2017 20170905 05.09.2017 Inngående brev Dokument 17/15032-8 Turnuslege i kommunehelsetjenesten - pålegg om opprettelse av turnusplass i Vanylven kommune sendt fra Helsedirektoratet HELSEDIREKTORATET
6097/2017 20170905 05.09.2017 Utgående brev Dokument 17/15032-8 Turnuslege i kommunehelsetjenesten - pålegg om opprettelse av turnusplass i Vanylven kommune sendt fra Helsedirektoratet HELSEDIREKTORATET
5955/2017 20170905 05.09.2017 Utgående brev Bruk av behandlingsrom gamle sjukeheimen- samarbeid med idrettslag Arnhild Nordaune
5935/2017 20170905 05.09.2017 Utgående brev Den kulturelle spaserstokken 2017 - orientering og drøfting Helle Frogner m.fl.
5956/2017 20170905 05.09.2017 Utgående brev Orienteringssak SFO - Livsløpsutvalet 30. august 2017 Kommunalsjef Frode Vik
5979/2017 20170905 05.09.2017 Utgående brev Kommentar til Reviderte krav til etterdrift Lilleeide avfallsdeponi FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
5957/2017 20170905 05.09.2017 Utgående brev Felles kultur for læring - Politisk nivå Kommunalsjef Frode Vik
5963/2017 20170905 05.09.2017 Utgående brev Orientering om arbeid med endringar i kapittel 9A i opplæringslova Kommunalsjef Frode Vik
5947/2017 20170905 05.09.2017 Utgående brev Høyring - Endring av kretsnamn frå Vik til Slagnes? Slagnes og Vik krins v/Torill Slagnes
Versjon:5.2.2.1