eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2957/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Protokoll - Inngåelse av tariffavtale jr. Arbeidsmiljølovens § 10-12 (4) FAGFORBUNDET
2959/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Svar på søknad om plan for nydyrking - Gbnr 13/10 - Berge Samdrift BERGE SAMDRIFT DA
3042/2019 20190409 09.04.2019 Inngående brev Oversendelse av tillatelse NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
3043/2019 20190409 09.04.2019 Inngående brev Oversendelse av tillatelse NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
3035/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Svar: Kommunale avgifter - Gnr. 61 bnr. 5 Ragnhild Hellebust
3038/2019 20190409 09.04.2019 Inngående brev Bergsnev Vassverk Sande kommune
3036/2019 20190409 09.04.2019 Inngående brev Avfallsplanar for kommunale hamner og småbåthamner FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2933/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Frode Myklebust (enkeltpersonføretak) - Søknad om serveringsløyve Tip Thaimat take away. Uttale MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT m.fl.
2934/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Innføring av AutoPASS takstregulativ - uttale frå Vanylven råd for funksjonshemma MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELSAVDELINGA
2953/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Torill Strand - Utvide garasje - Gnr. 100 Bnr. 52 Torill Strand
2935/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Ole Arnt Marholm - Garasje/riving av bustadhus - Gnr. 101 Bnr. 13 Ole Arnt Marholm
2956/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Protokoll - Inngåelse av tariffavtale jr. Arbeidsmiljølovens § 10-12 (4) FAGFORBUNDET
2950/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Røystesetlar til dei enkelte partia - tinging VANYLVEN KRISTELEG FOLKEPARTI m.fl.
2994/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Handlingsplan i samband med vernerunde Vanylven kommune, Bu og avlastning - boligane
2996/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Sommarjobb Torgeir Løseth Hellebust
2997/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Søknad om transporttilskot *****
3000/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet 2017 og 2018 FOLKEHELSEINSTITUTTET
2925/2019 20190408 08.04.2019 Utgående brev Combisenteret - tilgang til heis COMBISENTERET AS v/Stig Rusten
3019/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Søknad - Motorferdsel i utmark - Kvandalen Egil Arve Belden
3003/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev 18/5546 Endringar i tilskotsordninga for spelemidlar til idrettsanlegg og invitasjon til å kome med innspel KULTURDEPARTEMENTET
3024/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Kvittering for nabovarsel NORDAL BYGG AS
2987/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Rapportering den kulturelle spaserstokken MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA
2992/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Søknad om endring frå ordinær renovasjonsordning Ragnhild Hellebust
2995/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Sletting av hefte på gnr. 100 bnr. 64 STATENS KARTVERK
2998/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Søknad om transporttilskot *****
3001/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Klage på vegadresse Paul Ivar Myklebust
3002/2019 20190408 08.04.2019 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet registrert i Vanylven kommune Roger Olav Myklebust
2990/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
3012/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2019 FORSVARSDEPARTEMENTET
3015/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Søknad om gjennoppbygging av naust på gnr 41 bnr2 Verner Ove Larsen
3017/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest PER MULVIK AS
2962/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev Søknad om løyve - skadefelling av grågås - gbnr 115/3 Erlend Jostein Aarskog
2963/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev Tilsyn - vedtak om tvangsmulkt Arbeidstilsynet
2964/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev Ny anbefaling om vaksinasjon av premature barn mot kikhoste FOLKEHELSEINSTITUTTET
2975/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev Avtale om utlån av personell frå Vanylven til Herøy kommune for felles NAV teneste HERØY KOMMUNE SENTRALADMINSTRASJON
2976/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev Ang aksjeutviding i Rovdefjordsambandet SANDE KOMMUNE
2983/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev Parkeringsavgift på Ørskogfjellet Forum for Natur og Friluftsliv Møre og Romsdal
2965/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Fiskå Frilynde Ungdomslag
2972/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev Nabovarsel RISTE ARKITEKTUR AS
2973/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev Merknad til byggesak for gbnr. 89/251 NORDAL BYGG AS
2974/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 24.02.2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2886/2019 20190405 05.04.2019 Utgående brev Søknader om tilskot til lag og organisasjonar m.m. 2018 - Formannskapsposten. Endeleg handsaming KIRKENS SOS I MØRE OG ROMS m.fl.
2946/2019 20190405 05.04.2019 Utgående brev Eigenerklæring om konsesjonsfriheit registrert i Vanylven kommune Magnar Myklebust
2947/2019 20190405 05.04.2019 Utgående brev Eigenerklæring om konsesjonsfriheit registrert i Vanylven kommune Else-Karin Myklebust
2948/2019 20190405 05.04.2019 Utgående brev Eigenerklæring om konsesjonsfriheit registrert i Vanylven kommune Arnhild M Myklebust
2939/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Svar: Eigedomsopplysningar - Servicepakke - Gnr. 11 bnr. 62/63 Eiendomsmegler Vest, Volda v/Andre Kragset
2949/2019 20190404 04.04.2019 Inngående brev Mellombels svar - sak 17/22554 - Tilbygg brannstasjon ARBEIDSTILSYNET
2752/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Heidi Endal - kjøp av tilleggsareal til eigedomen gnr. 46 bnr. 146 Heidi Endal
2762/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** : Søknad om lån frå risikofondet *****
2735/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Nils Svein Hansen -Garasje - Gnr. 47 Bnr. 6 SJÅSTAD BYGG AS m.fl.
2775/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Sletting av hefte på gnr. 100 bnr. 64. Statens Kartverk
2788/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav ***** *****
2758/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Søknad om skjenkeløyve Framheim 26.04.2019 og 24.05.2019 MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT
2765/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Randulf Lillebø - søknad om løyve - skadefelling av grågås Randulf Lillebø
2749/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Jonas Rye - Rehabilitering av skorstein - Gnr. 11 Bnr. 22 ROLF ARNE DAHL PIPE REHABILITERING AS m.fl.
2806/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Stadfesting på motteke søknad John Vartdal m.fl.
2789/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev. Sigve Slagnes
2736/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Budsjett 2019: Fordeling av sektorrammer og overføring av ubrukte investeringsløyvingar frå 2018 Økonomileiar Hallvard Takset
2739/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Tilskot til hjartestartar - Eidsåvoll EIDSÅ GRENDALAG v/Eldar Eikrem
2740/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Ekstraordinært tilskot til Norwegian travel workshop 2019 Destinasjon Ålesund & Sunnmøre
2942/2019 20190404 04.04.2019 Inngående brev 19/1835-1 Høringsbrev - nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2945/2019 20190404 04.04.2019 Inngående brev Analyseresultat for perioda 01.04.2019 - 04.04.2019 KYSTLAB AS
2936/2019 20190404 04.04.2019 Inngående brev 19/1565-1 Høring - forslag til ny barnevernslov Barne- og likestillingsdepartementet
2943/2019 20190404 04.04.2019 Inngående brev Høring - Nasjonal ramme for vindkraft Olje- og energidepartementet
2944/2019 20190404 04.04.2019 Inngående brev Bytte av hyttepunkt i Kvandalen Chriss-Ole Fiskaa
2937/2019 20190404 04.04.2019 Inngående brev 16/481-12 Signert årsmøteprotokoll 2019 IUA Sunnmøre Sunnmøre interkommunale utval mot akutt forureining
2938/2019 20190404 04.04.2019 Inngående brev Innkalling - generalforsamling i Kystvegen Måløy - Florø AS Kystvegen Måløy – Florø AS
2941/2019 20190404 04.04.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak NORDAL BYGG AS m.fl.
2931/2019 20190404 04.04.2019 Inngående brev Bestilling: Eigedomsopplysningar - Servicepakke - Gnr. 11 bnr. 62/63 Eiendomsmegler Vest, Volda v/Andre Kragset
2851/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Eigenerklæring om konsesjonsfriheit registrert i Vanylven kommune Haakon Kalvø Skorge
2869/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Ole Arnt Marholm - Gangsti frå osen til hytte ved Gullidvatnet Ole Arnt Marholm
2951/2019 20190404 04.04.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om parkering for forflytningshemma *****
2727/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Arne Perry Ræstad - Rameløyve - Gnr. 148 Bnr. 75 RISTE ARKITEKTUR AS m.fl.
2737/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Budsjettregulering 2019 (stab) Strategi- og utviklingsleiar Ane Malene Søvik Nygård
2899/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Søknad om sommarjobb 2019 Jon André Thue
2903/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Søknad om tiltak utan ansvarsrett Atle Magne Brudevik
2918/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd ROVDE BLANDAKOR
2919/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskot VANYLVEN KUNSTLAG
2920/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd VANYLVEN RØDE KORS
2915/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Risikoklassifisering av dei ustabile fjellpartia Høgefjellet og Storehornet i Vanylven kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2921/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad FRODE MYKLEBUST
2905/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Brev fra KS - Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalt kommunalt tilskudd til Den katolske kirke – dom fra Borgarting lagmannsrett KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
2906/2019 20190403 03.04.2019 Utgående brev Tinging av stemmesetlar til fylkestingsvalet 2019 - Vanylven kommune MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2913/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Søknad på 100% fast stilling som miljøterapeut ved avdeling Bu- og avlastning - ID 597 Ruth Eshitialo Wesamba
2914/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Søknad på 100% fast stilling som miljøterapeut ved avdeling Bu- og avlastning - ID 597 Carita Skarstein Matre
2924/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Ad. søknad om dispensasjon frå Aml. om hviletid, jf. § 10-12 (4) DELTA
2927/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Innspel frå brannmannskapa - Tilbygg brannstasjon Ole-Andre Norhagen
2908/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Saksnummer 2019/40 - Bilder før tiltak ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ AS
2909/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Søknad om ansvarsrett EIKREM MASKIN OG TRANSPORT AS
2926/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Vedtak om innkrevjing av standardisert erstatning i samband med konsesjonsregulert husdyrproduksjon 2016 - Knut-Jørgen Oseberg - Vanylven kommune FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2904/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Førebels melding i forvaltningssak - Overprøving av vedtak om bruk av tvang og makt - ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2910/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Søknad - ID 598 - 30% fast stilling som reinhaldar i oppvekstsektoren - ***** ***** *****
2911/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Søknad på 100% fast stilling som miljøterapeut ved avdeling Bu- og avlastning - ID 597 Karolina-Margrt Støvreide
2912/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Søknad på 100% fast stilling som miljøterapeut ved avdeling Bu- og avlastning - ID 597 Gro-Anita Drage Giskemo
2916/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Tildelingsbrev for KNF 2019 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE REGIONAL OG NÆRINGSAVDELING
2900/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak DRAGEBYGG AS
2875/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Høyring av planprogram og hovudutfordringar i Møre og Romsdal vassregion MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE REGIONAL OG NÆRINGSAVDELING
2876/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Dokument 19/61999-1 Høring - Endring av utforming av veglistene Statens vegvesen
2880/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Avslag -Tilskudd Husbanken
2897/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Avskytingen av hjort må økes Møre og Romsdal Bondelag
Versjon:5.2.2.1