eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4202/2017 20170619 19.06.2017 Inngående brev Søknad om løyve til bilkøyring på turveg høve jonsokfeiring GRENDALAGET
4225/2017 20170619 19.06.2017 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett Marita Helen Krøvel
4226/2017 20170619 19.06.2017 Inngående brev Søknad om deling og ev. rekvisisjon av oppmålingsforretning Aslaug Aaram
4209/2017 20170619 19.06.2017 Inngående brev Søknad - ID 490 - Miljøterapeut Stine E Engjaberg Rusten
4206/2017 20170619 19.06.2017 Inngående brev Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) UL FRAM
4211/2017 20170619 19.06.2017 Inngående brev Søknad - ID 491 - Brukarstyrt personleg assistent Signe Sæterås Berg
4223/2017 20170619 19.06.2017 Inngående brev Oppseiing av stilling som hjelpepleier Beate Brudevoll
4208/2017 20170619 19.06.2017 Inngående brev Søknad - ID 486 - Helsefagarbeidar Zafar M. Alam
4210/2017 20170619 19.06.2017 Inngående brev Søknad - ID 490 - Miljøterapeut Siv Perny Hånes Holsvik
4212/2017 20170619 19.06.2017 Inngående brev Søknad - ID 495 - Fagarbeidar/assistent Oda Krakereid Slåttelid
4124/2017 20170619 19.06.2017 Utgående brev Seksjonering av gnr. 11 bnr. 272. Statens Kartverk
4121/2017 20170619 19.06.2017 Utgående brev Odd Inge Berge -Søknad om løyve til traktortransport på den nye "Kvanndalsvegen" Odd Inge Berge
4128/2017 20170619 19.06.2017 Utgående brev Vanylven Utvikling AS - Ambulerande skjenkeløyve Fiskåholmen 19. juni 2017 Vanylven Utvikling AS
3359/2017 20170619 19.06.2017 Utgående brev Annonse - Totalt 250% stilling som brukarstyrt personleg assistent Avdeling Førebygging og rehabilitering - ID 491 - Søknadsfrist 18.06.2017 Synste Møre m.fl.
3391/2017 20170619 19.06.2017 Utgående brev Annonse - 51,6 % vikariat miljøarbeidar/ miljøterapeut natt - ledig frå d.d. (moglegheit for fast tilsetjing ) - ID 493 - Søknadsfrist 18.06.2017 Synste Møre m.fl.
3406/2017 20170619 19.06.2017 Utgående brev Annonse - 80,25 % vikariat natt som miljøarbeidar / miljøterapeut ledig frå august 2017 til våren 2018 ( Svangerskapsvikariat ) - ID 494 - Søknadsfrist 18.06.2017 Synste Møre m.fl.
3385/2017 20170619 19.06.2017 Utgående brev Annonse - 46,1 % vikariat miljøarbeidar / miljøterapeut natt - ledig frå 14.08.2017 (moglegheit for fast tilsetjing ) - ID 492 - Søknadsfrist 18.06.2017 Synste Møre m. fl.
4095/2017 20170616 16.06.2017 Utgående brev Oddvar Takseth - søknad om motorferdsel i utmark - bruk av helikopter og landing. Oddvar Takseth
4153/2017 20170616 16.06.2017 Inngående brev Forslag til vegnamn Marit Bakkebø
4154/2017 20170616 16.06.2017 Inngående brev 16/1760 Høring – forslag til tilleggsregulering – forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming i driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger KLD
4172/2017 20170616 16.06.2017 Inngående brev Vedtak om tilbaketrekking av sentral godkjenning - STRAND STILLAS AS - 989553062 DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
4139/2017 20170615 15.06.2017 Inngående brev Søknad - ID 486 - Helsefagarbeidar Gunn Merete Gjerde
4137/2017 20170615 15.06.2017 Inngående brev Høring fra Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet
4146/2017 20170615 15.06.2017 Inngående brev Høring fra Kunnskapsdepartementet Fosby Geir
4100/2017 20170614 14.06.2017 Inngående brev Vedr. 17-04018-1 - Bosetting av flyktninger *****
4102/2017 20170614 14.06.2017 Utgående brev Handlingsplanar og rapport frå vernerunde område 9 for Stab og Teknisk sektor Arbeidsmiljøutvalet m.fl.
4106/2017 20170614 14.06.2017 Inngående brev Søknad - ID 491 - Brukarstyrt personleg assistent May Sekkingstad
4115/2017 20170614 14.06.2017 Inngående brev Søknad om løyve til traktortransport på den nye "Kvanndalsvegen" Odd Inge Berge
4120/2017 20170614 14.06.2017 Inngående brev Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bustad eller fritidsbolig Svein Johan Hansen
4123/2017 20170614 14.06.2017 Inngående brev Dokumentasjon på prioritetsvikelse ***** ***** ***** ***** *****
4127/2017 20170614 14.06.2017 Inngående brev Søknad om ambulerande skjenkeløyve Fiskåholmen 19. juni 2017 Vanylven Utvikling AS
4086/2017 20170614 14.06.2017 Utgående brev Ferievikar teknisk sektor Søkjarane
3982/2017 20170614 14.06.2017 Utgående brev Fiskå frilynde ungdomslag - søknad om skjenkeløyve for eitt enkelt høve 23. juni 2017. uttale SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT
4122/2017 20170614 14.06.2017 Inngående brev Dokument 17/02378-5 St. Jetmund kyrkjegard - utviding av gravplass - vidare framdrift sendt fra en enhet i Den norske kirke MØRE BISPEDØME
4103/2017 20170614 14.06.2017 Inngående brev Anmodning om å opprette kommunekomite Tv-aksjonen NRK UNICEF
4104/2017 20170614 14.06.2017 Utgående brev Svar - Kommunekomite Tv-aksjonen
4105/2017 20170614 14.06.2017 Inngående brev Søknad - ID 486 - Helsefagarbeidar jan aarstein aarsteinsen
4108/2017 20170614 14.06.2017 Utgående brev Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevern - Svar på kommunestyret sine kommentarar Kommunestyret
4109/2017 20170614 14.06.2017 Inngående brev Søknad - ID 494 - Miljøarbeidar/miljøterapeut Kim Skarmyr
4110/2017 20170614 14.06.2017 Inngående brev Søknad - ID 494 - Miljøarbeidar/miljøterapeut Nebojsa Lazic
4111/2017 20170614 14.06.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar - Teknisk sektor Ruben Rusten Halnes
4112/2017 20170614 14.06.2017 Inngående brev Søknad - ID 495 - Fagarbeidar/assistent Tanja Thunem
4113/2017 20170614 14.06.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar - Vanylven legesenter Marita Gunn Aarvik
4114/2017 20170614 14.06.2017 Utgående brev Registreringsskjema bøssemateriell 2017 - Vanylven kommune Tv-aksjonen
4119/2017 20170614 14.06.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar - Teknisk sektor Ole-Martin Sørdal
3983/2017 20170614 14.06.2017 Utgående brev Nordal og Tverberget grunneigarlag - søknad om bygging av landbruksveg - gnr. 86 bnr. 1-24 og gnr. 85 bnr. 1 Nordal og Tverberget Grunneigarlag v/Bjørnar Osnes
4130/2017 20170614 14.06.2017 Inngående brev Søknad om dekning av kostnadar til rullestolrampe *****
4131/2017 20170614 14.06.2017 Inngående brev Attestasjonsuttale - reglement for kommunen si finans- og gjeldsforvaltning SØRE SUNNMØRE KOMMUNEREVISJON IKS
4135/2017 20170614 14.06.2017 Inngående brev Rapport for 1. tertial 2017 - Tussakonsernet TUSSA KRAFT AS
3986/2017 20170614 14.06.2017 Utgående brev Annonse kommunestyremøte 20. juni 2017 SYNSTE MØRE AS
Versjon:5.2.2.1