eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2518/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Takkar ja til 100% stilling som lærar i Vanylven kommune Kristian Ernie Bentsen
2536/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd ÅRAM SOGELAG
2539/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad på 100% fast stilling som miljøterapeut ved avdeling Bu- og avlastning - ID 597 Stefan Gulobovic
2540/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad på 100% fast stilling som miljøterapeut ved avdeling Bu- og avlastning - ID 597 Malin E Botn Honningsvåg
2541/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad på 100% fast stilling som miljøterapeut ved avdeling Bu- og avlastning - ID 597 Oda Wærnes
2504/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Tilsyn - oppfyllelse av vedtak Arbeidstilsynet
2505/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Vernerunde 18.03.19 Åheim barnehage Tove Ekremsæter
2517/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Folkebiblioteket på Åram Anne Karin Høgset
2521/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - vikariat - Åheim barnehage Kajsa Emile E Beitveit
2543/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev 12/3553 Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
2544/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Vedr. Sak - avhending av kommunalt bygg - Eidsåtun EIDSÅ GRENDALAG
2515/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd Syvde teater
2519/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Åheim skule Kristian Ernie Bentsen
2508/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd SLAGNES OG VIK KRINS
2382/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Uttale til sluttutbetaling av tilskot til utsiktsrydding - Tverberg gbnr 85/1 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2509/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd UL FRAM
2514/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskot L/L SYVDE SAMFUNNSHUS
2520/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Økonomikontoret Eirik Bakken Kobbevik
2512/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskot VANYLVSDRAGARANE TREKKSPILLKLUBB
2513/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskot VANYLVEN MÅLLAG
2511/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskot FISKÅ MUSIKKORPS
2476/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd GRENDALAGET
2477/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskot NORDAL KRINS
2478/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd ÅHEIM BYGDEUTVIKLING
2473/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN
2474/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd Hakallestranda søndagsskule
2479/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd VANYLVEN INTERNASJONALE KULTURKLUBB
2484/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd ELVABLIKK 4H
2490/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskot VANLAN
2488/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd SAURDAL KRINSSTYRE
2489/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd VANYLVEN BLANDAKOR
2475/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd SYVDE SKYTTARLAG
2480/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd NKF HAKALLESTRAND KVINNE OG FAMILIELAG
2481/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd VANYLVEN KIRKELIGE FELLESRÅD
2482/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd FISKÅ FRILYNDE UNGDOMSLAG
2483/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd DAMEKORET
2485/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd DALANE SKYTTARLAG
2486/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd ÅHEIM IDRETTSLAG
2500/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse VIK BYGG OG TRELAST AS m.fl.
2501/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Høringsbrev - Ny takst - og sonestruktur for buss i Møre og Romsdal MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2495/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Bestilling renovasjon Fiskå småbåtlag Fiskå småbåtlag v/Kjell Moen
2503/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad om grensejustering mellom Vanylven og nye Stad kommune FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2498/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad om framleis endring av kommunale avgifter Sindre Bjørlykke
2436/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Til Vanylven kommunestyre, den 19.03.19. - Kombibygget Rovdetun ROVDE GRENDALAG
2472/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Høringsbrev - forslag til lov som gir utvalg tilgang til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
2429/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Rekvisisjon info kommunen - 27190073 Eiendomsmegler Vest, Volda
2431/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Re: Innspel til namn på veg og adresse i Vik Elias Øvregård
2417/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad - ID 596 - Konsulent, interkommunalt sentralbord Kaja Kalvatsvik Bolsø
2437/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev SAK 05/19 Årsmelding for kontrollutvalet - sak til kommunestyret VEST KONTROLL
2440/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev SAK 07/19 Kontrollrapport - Årsmelding 2018 - skatteoppkrevjarfunksjonen VEST KONTROLL
2443/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Høyring om adressenamn på vegparsellar i Selje kommune SELJE KOMMUNE
2461/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Høring – forslag til nye læreplaner Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2445/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Nabovarsel til tiltak på eksisterande garasje Torill Strand
2449/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Svar: Eigedomsopplysningar - Servicepakke - Gnr. 22 bnr. 4 Eiendomsmegler Vest, Volda
2453/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse SJÅSTAD BYGG AS
2439/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Protokoll frå kontrollutvalsmøtet 14.03.2019 VEST KONTROLL
2444/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Sak til kommunestyret - Forvaltningsrevisjonsprosjekt - økonomisk sosialhjelp VEST KONTROLL
2460/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Vedrørende søknad om utlevering av folkeregisteropplysninger SKATTEETATEN
2470/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Tilbake kjøp av 1 dekar areal innregulert som framtidig veg i industriområdet, Rovde havn. John Runar Aarskog
2471/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Godkjent AV 15-19-103, kontrakt 1501, Fv 2 Koparnes/Vanylven, krysse fylkesvegen med ny vannledning, NATTESTENGT STATENS VEGVESEN
2419/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Innspel til namn på veg og adresse i Vik Elias Øvregård
2420/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
2421/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
2418/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
2456/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om tiltak utan ansvarsrett Jens-Arne K Benjaminsen
2258/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Melding til Posten om nye vegadresser i Vanylven kommune - fleire vegar, 6140 Syvde Posten
2239/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Jan Myklebust - Riving av bustadhus - Gnr. 7 Bnr. 3 Jan Leif Myklebust
2259/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Gbnr 89/9 - Omgjering av vedtak om vegadresse - frå Kvia til Bjårdalen Jostein Holsvik
2266/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Omgjering av vedtak av vegadresse etter klage -gbnr 89/31, 89/133 og 89/203 Carlo Reite
2430/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Saurdalsvegen-Sørdalsvegen Harald Elling Ulvestad
2238/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Svar arbeidstilsynet - Tilsyn 01.06.2017 - Vanylven brannvesen - Påbygg brannstasjon ARBEIDSTILSYNET
2345/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Saurdalsvegen-Sørdalsvegen HARALD ULVESTAD
2362/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Utløp av leasingavtale VOLKSWAGEN MØLLER BILFINANS AS
2352/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om adressetilleggsnamn Brekke - 89/21 Sindre Brekke
2364/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - vikariat - førebygging og rehab Elin Knardal
2366/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev På leiting etter jaktterreng som kan leigast på Sunnmøre NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL
2378/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad - ID 596 - Konsulent, interkommunalt sentralbord Ruth Eshitialo Wesamba
2346/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd NORDSTRANDA BYGDALAG
2348/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd ALMKLOVDAL KRINSLAG
2365/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søk om midler til ekstern barnehage- og skolevurdering Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2363/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - vikariat - avlastninga Jenny Kathrin Sætre
2367/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Orientering om utsendelse av SMS med påminnelse om valget KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2380/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Forventningsbrev 2019 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2341/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av tobakksskadeloven FOLKEHELSEINSTITUTTET
2342/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Frostating lagmannsretts årsmelding 2018 Frostating lagmannsrett
2347/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd LUPE VANYLVEN
2349/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) FISKÅ FRILYNDE UNGDOMSLAG
2350/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest EID ELEKTRO AS
2343/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev VS: Tilbud hjertestartar og evt. kurs Eidså Grendalag v/Eldar Eikrem
2351/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Høring – NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
2369/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Høring - retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
2280/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Tildeling av økonomiske verkemiddel til skogbruket i Møre og Romsdal for 2019 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2277/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om endring av løyve SAK 2018/795 NORHUS ØRSTA AS
2279/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Drosjeløyvene i Vanylven kommune - Oppsigelse av løyve T-532, T-26R og T-80R på Åheim Møre og Romsdal fylkeskommune
2281/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Analyserapport Ottar Sande , Report: AR-19-NF-003307-01 (1/1) EUROFINS AGRO TESTING NORWAY AS
2282/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Analyserapport Magnar Gjerde , Report: AR-19-NF-003308-01 (1/1) EUROFINS AGRO TESTING NORWAY AS
2284/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad - ID 594 - Ped.leiarstillingar i kultur- og oppvekstsektoren Anne Grete Gilleshammer
2276/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Utsending av informasjonsbrev til kommuner og helseforetak om bestilling av sesonginfluensavaksine 2019/2020 Folkehelseinstituttet
2283/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Rapport frå vernerunde Åheim skule Åheim skule
2288/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd Syvdeklang
Versjon:5.2.2.1