eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
497/2019 20190118 18.01.2019 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfriheit registrert i Vanylven kommune - Gbnr. 151/11 Norodd Dyrhovden m.fl.
499/2019 20190118 18.01.2019 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfriheit registrert i Vanylven kommune - Gbnr. 138/47 AARAMSUND FERIEHUS DA
517/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Stadfesting om finansering *****
496/2019 20190118 18.01.2019 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfriheit registrert i Vanylven kommune - Gbnr. 87/3 Dann-Alexander G Werner
498/2019 20190118 18.01.2019 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfriheit registrert i Vanylven kommune - Gbnr. 89/253 Kim A Skrede Myklebust m.fl.
501/2019 20190118 18.01.2019 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfriheit registrert i Vanylven kommune - Gbnr. 138/49 AARAMSUND FERIEHUS DA
500/2019 20190118 18.01.2019 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfriheit registrert i Vanylven kommune - Gbnr. 138/50 AARAMSUND FERIEHUS DA
502/2019 20190118 18.01.2019 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfriheit registrert i Vanylven kommune - Gbnr. 138/48 AARAMSUND FERIEHUS DA
519/2019 20190118 18.01.2019 Utgående brev Minner om søknadsfrist 15.10. - Produksjonstilskot i jordbruket og Regionalt miljøtilskot (RMP) fleire
521/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Produksjonstilskot i jordbruket pr 1.10.2018 - Papirsøknad ***** ***** ***** *****
522/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Produksjonstilskot i jordbruket pr 1.10.18 - Papirsøknad ***** ***** ***** *****
525/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Årsrapportering Klaro Minireseanlegg - 2018 KLARO RENSEANLEGG NORGE AS
543/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Tilbyders forbehold og avvik Telenor Norge AS
515/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Søknad om rente- og avdragsfrihet for ***** ***** *****
536/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Midlertidig stilling - Leksehjelp - Myklebust/Åheim skule Anne-Karin Sørdal
528/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Vikariat - Kjøken Reidun Moltubakk
529/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Vikariat - Kjøken Solgunn Moen
530/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Vikariat - Kjøken Hilde Kristin Herskedal
532/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Vikariat - Kjøken Vigdis Grete Sjåstad
533/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Midlertidig stilling - Leksehjelp - Myklebust/Åheim Skule Marthe Albertine Brandal
534/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Midlertidig stilling - Leksehjelp - Myklebust skule Liz Kathrin Berge
535/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Vikariat - Tynnaknuten Ingrid Knardal
537/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Tilskotsavtale - tilskot til tilpassing *****
538/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Sunnmøre Jordskifterett
542/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Breidbandsutbygging i Vanylven kommune - Vedlegg 1 Svar på kravtabell Telenor Norge AS
300/2019 20190118 18.01.2019 Utgående brev Svar: Kommunale avgifter - Gbnr. 46/37 Stig Arne Lillebø
539/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Avtale om utbygging av høyhastighetsbredbånd i Vanylven kommune trinn 3 Telenor Norge AS
541/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Avtale om utbygging av høyhastighetsbredbånd i Vanylven kommune trinn 4 Telenor Norge AS
5383/2018 20190118 18.01.2019 Utgående brev Jon Petter Rønnestad - deling og ev. rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 152 bnr. 2 Jon Petter Rønnestad
504/2019 20190117 17.01.2019 Inngående brev Takkar nei til 100% stilling som sjukepleiar Frida Marie T Strandbø
484/2019 20190117 17.01.2019 Inngående brev Oppfordrer kommunene om å delta i KS sitt kommunenettverk universell utforming 2019 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
505/2019 20190117 17.01.2019 Inngående brev Oppseiing av husleige *****
507/2019 20190117 17.01.2019 Inngående brev Bygdekinoen - Perioderapport 01.07.2017-30.06.2018 FISKÅ FRILYNDE UNGDOMSLAG
508/2019 20190117 17.01.2019 Inngående brev Innrapportering av vassverkdata for 2018 MATTILSYNET
510/2019 20190117 17.01.2019 Inngående brev Søknad om deling / justering av grunneigedom - Gbnr. 16/48 Oddbjørn André Nybø
511/2019 20190117 17.01.2019 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak - Gbnr. 89/239 Mai-Britt Myklebust
509/2019 20190117 17.01.2019 Inngående brev Analyseresultat for perioda 07.01.19 - 10.01.2019 KYSTLAB AS
477/2019 20190117 17.01.2019 Inngående brev Søknadsskjema Regionalt miljøtilskot 2018 - 969596180 - Ivar Mundal Ivar mundal
486/2019 20190117 17.01.2019 Inngående brev Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Fiskå Frilynde Ungdomslag
492/2019 20190117 17.01.2019 Inngående brev Revisors oppgaver i tilknytning til den kommunale tilskuddsordningen særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Helsedirektoratet
479/2019 20190117 17.01.2019 Inngående brev Arealdokumentasjon Regionalt miljøtilskot 2018 - Eldrid Sandnes 103/4 Eldrid Sandnes
493/2019 20190117 17.01.2019 Inngående brev Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene Helsedirektoratet
280/2019 20190117 17.01.2019 Utgående brev Invitasjon til kurs: Ansvarleg vertskap Per Arild Almklov m.fl.
278/2019 20190117 17.01.2019 Utgående brev Atlanterhavsparken - regionalt vitensenter Stiftelsen Atlanterhavsparken - Norges Nasjonale Akvarium
267/2019 20190117 17.01.2019 Utgående brev Utsikten Fjellkro: Flytting av skjenkeløyve/utviding av skjenkeløyve 9. februar 2019. Uttale MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT
268/2019 20190117 17.01.2019 Utgående brev Einar Vik Arset - søknad om deling og eller rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 148 bnr. 3. Einar Vik Arset
277/2019 20190117 17.01.2019 Utgående brev Jakob Sandnes - søknad om løyve til å bruke traktor og ATV til hytta på Sandnesfjellet Jakob Sandnes
283/2019 20190117 17.01.2019 Utgående brev Søknad om startlån 2019 *****
478/2019 20190117 17.01.2019 Inngående brev Arealdokumentasjon 60/1 - Regionalt miljøtilskot 2018 - Ottar Sande Ottar Sande
481/2019 20190117 17.01.2019 Utgående brev Avløysartilskot 2018 - Siste frist 10.1. Påminning! fleire
482/2019 20190117 17.01.2019 Inngående brev Avløysarrapport - VANYLVEN LANDBRUKSTENESTER SA *****
424/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 870963602 Landbruksdirektoratet
425/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 997781201 Landbruksdirektoratet
426/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969424568 Landbruksdirektoratet
427/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 984618301 Landbruksdirektoratet
428/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 995917513 Landbruksdirektoratet
429/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969633000 Landbruksdirektoratet
454/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev VS: Veg langs strandlinja på Åheim, gnr 71 bnr 1 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
474/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Veterinærjobb - Ingar Samseth Ingar Samseth
459/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Innsendt søknad om spelemidlar til fotballhall ved Eidsåvoll stadion Lotteri og stiftelsestilsynet
473/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Vanylven Sportsskyttarlag - Søknad om eingongsstønad til anlegg VANYLVEN SPORTSSKYTTARLAG
475/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Ferdigstilling drenering - Kostnadoverslag 525 meter grøfting. Inge Årseth
430/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 981891422 Landbruksdirektoratet
431/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 861026752 Landbruksdirektoratet
432/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969126753 Landbruksdirektoratet
392/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969210991 Landbruksdirektoratet
393/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970221824 Landbruksdirektoratet
394/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969210312 Landbruksdirektoratet
395/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 912696154 Landbruksdirektoratet
396/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 984925549 Landbruksdirektoratet
397/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 979934165 Landbruksdirektoratet
398/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969210932 Landbruksdirektoratet
399/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 869398802 Landbruksdirektoratet
400/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969128101 Landbruksdirektoratet
442/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev VS: Vanylven Sportsskyttarlag - Søknad om kommunal garanti for lån Hallvard Takset
401/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 972409855 Landbruksdirektoratet
402/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 893831002 Landbruksdirektoratet
403/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 869482552 Landbruksdirektoratet
404/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 986168877 Landbruksdirektoratet
405/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 916829582 Landbruksdirektoratet
406/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 915783872 Landbruksdirektoratet
407/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 980482588 Landbruksdirektoratet
408/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969840340 Landbruksdirektoratet
409/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 869849162 Landbruksdirektoratet
410/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969400189 Landbruksdirektoratet
411/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969133199 Landbruksdirektoratet
412/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 921366531 Landbruksdirektoratet
413/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969399547 Landbruksdirektoratet
414/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969128233 Landbruksdirektoratet
415/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 997677447 Landbruksdirektoratet
416/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970509208 Landbruksdirektoratet
417/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 917481946 Landbruksdirektoratet
418/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 897147122 Landbruksdirektoratet
419/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 991670084 Landbruksdirektoratet
420/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 989615092 Landbruksdirektoratet
421/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969131625 Landbruksdirektoratet
422/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 984389140 Landbruksdirektoratet
423/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 916365705 Landbruksdirektoratet
433/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970455132 Landbruksdirektoratet
434/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 984123094 Landbruksdirektoratet
Versjon:5.2.2.1