Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Produksjonstilskot i jordbruket pr 1.10.18 - Papirsøknad ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 522/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Produksjonstilskot i jordbruket pr 1.10.2018 - Papirsøknad ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 521/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Minner om søknadsfrist 15.10. - Produksjonstilskot i jordbruket og Regionalt miljøtilskot (RMP) Avs/Mot: fleire http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: fleire | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 519/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Svar: Kommunale avgifter - Gbnr. 46/37 Avs/Mot: Stig Arne Lillebø http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Arne Lillebø | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 300/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Årsrapportering Klaro Minireseanlegg - 2018 Avs/Mot: KLARO RENSEANLEGG NORGE AS http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLARO RENSEANLEGG NORGE AS | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 525/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Stadfesting om finansering Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 517/2019 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: Arbeidsavtale - Vikariat - Kjøken Avs/Mot: Reidun Moltubakk http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91468 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidun Moltubakk | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 528/2019 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: Arbeidsavtale - Vikariat - Kjøken Avs/Mot: Solgunn Moen http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solgunn Moen | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 529/2019 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: Arbeidsavtale - Vikariat - Kjøken Avs/Mot: Vigdis Grete Sjåstad http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vigdis Grete Sjåstad | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 532/2019 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: Tilskotsavtale - tilskot til tilpassing Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 537/2019 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: Søknad om rente- og avdragsfrihet for ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 515/2019 | Avdeling: Økonomiavdelinga | Tittel: Tilbyders forbehold og avvik Avs/Mot: Telenor Norge AS http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telenor Norge AS | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 543/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Arbeidsavtale - Vikariat - Kjøken Avs/Mot: Hilde Kristin Herskedal http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Kristin Herskedal | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 530/2019 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: Breidbandsutbygging i Vanylven kommune - Vedlegg 1 Svar på kravtabell Avs/Mot: Telenor Norge AS http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telenor Norge AS | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 542/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Arbeidsavtale - Midlertidig stilling - Leksehjelp - Myklebust skule Avs/Mot: Liz Kathrin Berge http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liz Kathrin Berge | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 534/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Arbeidsavtale - Vikariat - Tynnaknuten Avs/Mot: Ingrid Knardal http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Knardal | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 535/2019 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: Avtale om utbygging av høyhastighetsbredbånd i Vanylven kommune trinn 4 Avs/Mot: Telenor Norge AS http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telenor Norge AS | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 541/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Jon Petter Rønnestad - deling og ev. rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 152 bnr. 2 Avs/Mot: Jon Petter Rønnestad http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/87364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Petter Rønnestad | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 5383/2018 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Arbeidsavtale - Midlertidig stilling - Leksehjelp - Myklebust/Åheim Skule Avs/Mot: Marthe Albertine Brandal http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Albertine Brandal | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 533/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Arbeidsavtale - Midlertidig stilling - Leksehjelp - Myklebust/Åheim skule Avs/Mot: Anne-Karin Sørdal http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Karin Sørdal | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 536/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Avtale om utbygging av høyhastighetsbredbånd i Vanylven kommune trinn 3 Avs/Mot: Telenor Norge AS http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telenor Norge AS | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 539/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfriheit registrert i Vanylven kommune - Gbnr. 138/50 Avs/Mot: AARAMSUND FERIEHUS DA http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AARAMSUND FERIEHUS DA | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 500/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfriheit registrert i Vanylven kommune - Gbnr. 138/48 Avs/Mot: AARAMSUND FERIEHUS DA http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91442 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AARAMSUND FERIEHUS DA | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 502/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfriheit registrert i Vanylven kommune - Gbnr. 151/11 Avs/Mot: Norodd Dyrhovden m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norodd Dyrhovden m.fl. | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 497/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfriheit registrert i Vanylven kommune - Gbnr. 138/47 Avs/Mot: AARAMSUND FERIEHUS DA http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91439 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AARAMSUND FERIEHUS DA | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 499/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfriheit registrert i Vanylven kommune - Gbnr. 87/3 Avs/Mot: Dann-Alexander G Werner http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91436 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dann-Alexander G Werner | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 496/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfriheit registrert i Vanylven kommune - Gbnr. 89/253 Avs/Mot: Kim A Skrede Myklebust m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91438 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kim A Skrede Myklebust m.fl. | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 498/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfriheit registrert i Vanylven kommune - Gbnr. 138/49 Avs/Mot: AARAMSUND FERIEHUS DA http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AARAMSUND FERIEHUS DA | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 501/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Avs/Mot: Sunnmøre Jordskifterett http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sunnmøre Jordskifterett | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 538/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Avløysarrapport - VANYLVEN LANDBRUKSTENESTER SA Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2019 | Journalnr: 482/2019 | Avdeling: Teknisk sektor |