Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Kommunebrevet 2019 fra Arbeids- og velferdsdirektoratet Avs/Mot: NAV http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 1387/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Informasjon om henvisning til pakkeforløp for psykisk helse og rus Avs/Mot: Helsedirektoratet http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 1384/2019 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: Straumavlesing Rovdetun 2018 Avs/Mot: Jon-Halvor Kjøde http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon-Halvor Kjøde | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 1388/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Søknad - ID 589 - 100 % fast stilling som lærar Åheim skule Avs/Mot: May Christine Karlsen http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Christine Karlsen | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 1390/2019 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsektoren | Tittel: Søknad - ID 590 - Ferievikar Avs/Mot: Alma Rosa Garcia Flores http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alma Rosa Garcia Flores | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 1410/2019 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: SV: Databehandlaravtale Avs/Mot: Conexus Databehandleravtaler http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Conexus Databehandleravtaler | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 1389/2019 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsektoren | Tittel: Søknad - ID 590 - Ferievikar Avs/Mot: Camilla Nygård http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Nygård | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 1409/2019 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: Søknad - ID 590 - Ferievikar Avs/Mot: André Hellebust http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: André Hellebust | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 1408/2019 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: Søknad - ID 590 - Ferievikar Avs/Mot: June Garshoel Berge http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: June Garshoel Berge | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 1407/2019 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: Søknad om tilskot til drenering av jordbruksjord - Gbnr. 16/14 Avs/Mot: BERGE SAMDRIFT DA http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERGE SAMDRIFT DA | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 1405/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Søknad om tilskot til drenering av jordbruksjord - Gbnr. 13/4 Avs/Mot: BERGE SAMDRIFT DA http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERGE SAMDRIFT DA | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 1406/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Melding om endringar på slamlista frå Vanylven kommune - 1511 Avs/Mot: NORVA24 AS http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92276 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORVA24 AS | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 1336/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: 18/03195-1 - Søknad om OU-midler - Vanylven kommune Avs/Mot: KS http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1340/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad om startlån- og tilskuddsmidler Avs/Mot: HUSBANKEN http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/91583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 643/2019 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: Tildeling - Startlån Avs/Mot: Husbanken http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1355/2019 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: Klimaplan 2018-2030 - Eigengodkjenning Avs/Mot: Teknisk sektor v/Frode Ellingsund http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Teknisk sektor v/Frode Ellingsund | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1244/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Myklebust barne- og ungdomsskule - varmegjenvinning - ventilasjon Avs/Mot: Kommunalsjef teknisk sektor Terje Kolstad http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92187 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunalsjef teknisk sektor Terje Kolstad | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1247/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Revisjon av bo- og arbeidsmarkedsregioner – mulighet for innspill Avs/Mot: TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1359/2019 | Avdeling: Ordføraren | Tittel: Plan for demokrati - eigengodkjenning Avs/Mot: Strategi- og utviklingsleiar Ane Malene Søvik Nygård http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Strategi- og utviklingsleiar Ane Malene Søvik Nygård | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1255/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Vanylven Utvikling AS - Årsrapport 2018 Avs/Mot: VANYLVEN UTVIKLING AS http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VANYLVEN UTVIKLING AS | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1241/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Søknad om startlån - klage på avslag Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1265/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Arbeidsavtale - Vikariat - Vanylven HOS - Sone sør Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1378/2019 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: Arbeidsavtale - Vikariat - Vanylven HOS - Sone sør Avs/Mot: Bodil Turid Nygård http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil Turid Nygård | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1376/2019 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: Arbeidsavtale - Vikariat - Vanylven HOS - Sone sør Avs/Mot: Anne-Maryan Eriksen http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Maryan Eriksen | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1377/2019 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: Ny kommuneplan, samfunnsdel, eigengodkjenning av planprogram Avs/Mot: Strategi- og utviklingsleiar Ane Malene Søvik Nygård http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92197 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Strategi- og utviklingsleiar Ane Malene Søvik Nygård | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1257/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Utbetre kyrkjegardsmuren på Rovde Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92282 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1342/2019 | Avdeling: Ordføraren | Tittel: Eldreplan 2018 - 2026 til politisk godkjenning Avs/Mot: Kommunalsjef helse- og omsorgssektor Arnhild Nordaune http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunalsjef helse- og omsorgssektor Arnhild Nordaune | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1245/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Styring og leiing av Vanylven kommune - gjennomgåande mål for heile kommunen Avs/Mot: Rådmann Andreas Chr. Nørve m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rådmann Andreas Chr. Nørve m.fl. | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1270/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Handsaming av reiserekningar - ny arbeidsprosess og kontrollrutinar frå 2019 Avs/Mot: Rådmann Andreas Chr. Nørve m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rådmann Andreas Chr. Nørve m.fl. | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1273/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Søknad om permisjon Avs/Mot: Linn A Høybakk Vaksdal http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/92268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn A Høybakk Vaksdal | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1328/2019 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren |