Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Innføring av AutoPASS takstregulativ - uttale frå Vanylven råd for funksjonshemma Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELSAVDELINGA http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELSAVDELINGA | Journaldato: 09.04.2019 | Journalnr: 2934/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Protokoll - Inngåelse av tariffavtale jr. Arbeidsmiljølovens § 10-12 (4) Avs/Mot: FAGFORBUNDET http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAGFORBUNDET | Journaldato: 09.04.2019 | Journalnr: 2957/2019 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: Oversendelse av tillatelse Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 09.04.2019 | Journalnr: 3043/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Oversendelse av tillatelse Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 09.04.2019 | Journalnr: 3042/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Avfallsplanar for kommunale hamner og småbåthamner Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 09.04.2019 | Journalnr: 3036/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Røystesetlar til dei enkelte partia - tinging Avs/Mot: VANYLVEN KRISTELEG FOLKEPARTI m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VANYLVEN KRISTELEG FOLKEPARTI m.fl. | Journaldato: 09.04.2019 | Journalnr: 2950/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Svar på søknad om plan for nydyrking - Gbnr 13/10 - Berge Samdrift Avs/Mot: BERGE SAMDRIFT DA http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERGE SAMDRIFT DA | Journaldato: 09.04.2019 | Journalnr: 2959/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Protokoll - Inngåelse av tariffavtale jr. Arbeidsmiljølovens § 10-12 (4) Avs/Mot: FAGFORBUNDET http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93896 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAGFORBUNDET | Journaldato: 09.04.2019 | Journalnr: 2956/2019 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: Bergsnev Vassverk Avs/Mot: Sande kommune http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sande kommune | Journaldato: 09.04.2019 | Journalnr: 3038/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Torill Strand - Utvide garasje - Gnr. 100 Bnr. 52 Avs/Mot: Torill Strand http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torill Strand | Journaldato: 09.04.2019 | Journalnr: 2953/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Ole Arnt Marholm - Garasje/riving av bustadhus - Gnr. 101 Bnr. 13 Avs/Mot: Ole Arnt Marholm http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Arnt Marholm | Journaldato: 09.04.2019 | Journalnr: 2935/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Frode Myklebust (enkeltpersonføretak) - Søknad om serveringsløyve Tip Thaimat take away. Uttale Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT m.fl. | Journaldato: 09.04.2019 | Journalnr: 2933/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Svar: Kommunale avgifter - Gnr. 61 bnr. 5 Avs/Mot: Ragnhild Hellebust http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93975 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Hellebust | Journaldato: 09.04.2019 | Journalnr: 3035/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Klage på vegadresse Avs/Mot: Paul Ivar Myklebust http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paul Ivar Myklebust | Journaldato: 08.04.2019 | Journalnr: 3001/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: 18/5546 Endringar i tilskotsordninga for spelemidlar til idrettsanlegg og invitasjon til å kome med innspel Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET | Journaldato: 08.04.2019 | Journalnr: 3003/2019 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsektoren | Tittel: Dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet 2017 og 2018 Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 08.04.2019 | Journalnr: 3000/2019 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: Rapportering den kulturelle spaserstokken Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA | Journaldato: 08.04.2019 | Journalnr: 2987/2019 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsektoren | Tittel: Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen Avs/Mot: DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET | Journaldato: 08.04.2019 | Journalnr: 2990/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Sommarjobb Avs/Mot: Torgeir Løseth Hellebust http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Løseth Hellebust | Journaldato: 08.04.2019 | Journalnr: 2996/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Retur av tinglyst dokument - Sletting av hefte på gnr. 100 bnr. 64 Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 08.04.2019 | Journalnr: 2995/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Handlingsplan i samband med vernerunde Avs/Mot: Vanylven kommune, Bu og avlastning - boligane http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vanylven kommune, Bu og avlastning - boligane | Journaldato: 08.04.2019 | Journalnr: 2994/2019 | Avdeling: Løn- og personalavdelinga | Tittel: Søknad om ferdigattest Avs/Mot: PER MULVIK AS http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PER MULVIK AS | Journaldato: 08.04.2019 | Journalnr: 3017/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Søknad om transporttilskot Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2019 | Journalnr: 2998/2019 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: Søknad om transporttilskot Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2019 | Journalnr: 2997/2019 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: Combisenteret - tilgang til heis Avs/Mot: COMBISENTERET AS v/Stig Rusten http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93865 Type: Utgående brev | Avs/Mot: COMBISENTERET AS v/Stig Rusten | Journaldato: 08.04.2019 | Journalnr: 2925/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Kvittering for nabovarsel Avs/Mot: NORDAL BYGG AS http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDAL BYGG AS | Journaldato: 08.04.2019 | Journalnr: 3024/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2019 Avs/Mot: FORSVARSDEPARTEMENTET http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93952 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSVARSDEPARTEMENTET | Journaldato: 08.04.2019 | Journalnr: 3012/2019 | Avdeling: Ordføraren | Tittel: Søknad om gjennoppbygging av naust på gnr 41 bnr2 Avs/Mot: Verner Ove Larsen http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verner Ove Larsen | Journaldato: 08.04.2019 | Journalnr: 3015/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet registrert i Vanylven kommune Avs/Mot: Roger Olav Myklebust http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93942 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Olav Myklebust | Journaldato: 08.04.2019 | Journalnr: 3002/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Søknad om endring frå ordinær renovasjonsordning Avs/Mot: Ragnhild Hellebust http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/93932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Hellebust | Journaldato: 08.04.2019 | Journalnr: 2992/2019 | Avdeling: Teknisk sektor |