Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Friluftsområde og friluftsaktivitet i Møre og Romsdal - søknader og forvaltningsplanar for 2019 Avs/Mot: Møre og Romsdal fylkeskommune http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal fylkeskommune | Journaldato: 04.12.2018 | Journalnr: 8405/2018 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Solsikka barnehage: Tilskotssatsar for 2019 Avs/Mot: Barnehagerådgjevar Beate Farestveit Brandal m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90307 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barnehagerådgjevar Beate Farestveit Brandal m.fl. | Journaldato: 04.12.2018 | Journalnr: 8326/2018 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Rentemidlar av skogfond - Budsjett 2019 Avs/Mot: Fylkesmannen i MR http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90308 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i MR | Journaldato: 04.12.2018 | Journalnr: 8327/2018 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Nabovarsel - Kommunen som nabo - Gbnr. 148/46 Avs/Mot: Tema Vest AS http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90316 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tema Vest AS | Journaldato: 04.12.2018 | Journalnr: 8335/2018 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Kvalitetsplan for barn og unge - høyring Avs/Mot: Kommunalsjef kultur- og oppvekstsektor Frode Vik http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90309 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunalsjef kultur- og oppvekstsektor Frode Vik | Journaldato: 04.12.2018 | Journalnr: 8328/2018 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Søknad om 100% fast stilling som miljøterapeut ved avd. bu og avlastning Avs/Mot: Ingrid Knardal http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Knardal | Journaldato: 04.12.2018 | Journalnr: 8414/2018 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: Fwd: Kommentar til vegnamn Avs/Mot: Karstein Velle http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karstein Velle | Journaldato: 03.12.2018 | Journalnr: 8393/2018 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Høring - forslag til endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og journalopplysninger Avs/Mot: ARKIVVERKET http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKIVVERKET | Journaldato: 03.12.2018 | Journalnr: 8403/2018 | Avdeling: Helse- og sosialsektoren | Tittel: Høyring - kultiveringsplan for vassdrag i Møre og Romsdal Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 03.12.2018 | Journalnr: 8397/2018 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Uttale UL Fram - skjenkeløyve Framheim 28.12.2018 Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT | Journaldato: 03.12.2018 | Journalnr: 8391/2018 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Flytting av skjenkeløyve 28.12.2018 - Bryggen Syvde AS Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT | Journaldato: 03.12.2018 | Journalnr: 8392/2018 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Søknad om rentekompensasjon for kyrkjebygg og kyrkjeinventar Avs/Mot: HUSBANKEN http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90385 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 03.12.2018 | Journalnr: 8404/2018 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Vassmålaravlesning eigedom 11/263: Svar på klage Avs/Mot: Petter André Morseth http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/71976 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter André Morseth | Journaldato: 03.12.2018 | Journalnr: 7911/2016 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Orientering om kommunalt tilsyn etter barnehagelova §§ 1 og 22 i kommunale barnehagar 2018 Avs/Mot: Barnehagerådgjevar Beate Farestveit Brandal http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barnehagerådgjevar Beate Farestveit Brandal | Journaldato: 03.12.2018 | Journalnr: 8309/2018 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Svar på søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare i kommunen Avs/Mot: Sindre Mikael Kupen Bjørlykke http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sindre Mikael Kupen Bjørlykke | Journaldato: 03.12.2018 | Journalnr: 8306/2018 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Svar: Kommunale avgifter - Gbnr. 19/5 Avs/Mot: Svein Stranden http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/80982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Stranden | Journaldato: 03.12.2018 | Journalnr: 7858/2017 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Orientering om foreldrebetaling barnehage 2019 Avs/Mot: Barnehagerådgjevar Beate Farestveit Brandal http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barnehagerådgjevar Beate Farestveit Brandal | Journaldato: 03.12.2018 | Journalnr: 8310/2018 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Søknad om bruksendring Avs/Mot: Terje Osnes http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Osnes | Journaldato: 03.12.2018 | Journalnr: 8395/2018 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 Avs/Mot: Helsedirektoratet http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 8368/2018 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: 15/1094-7 Vanylven kommune - adressenamna Jonsokhaugen, Fredsvollvegen og åtte andre - tilråding Avs/Mot: SPRÅKRÅDET http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPRÅKRÅDET | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 8378/2018 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Høringer fra Kunnskapsdepartementet (RETHOS) Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 8360/2018 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsektoren | Tittel: Skøyte - Gbnr. 100/121 Avs/Mot: Radoslaw Jan Chrobok http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Radoslaw Jan Chrobok | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 8386/2018 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Låneopptak i 2018 og for perioden 2012-2017 for SSIKT Avs/Mot: Volda kommune http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Volda kommune | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 8389/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Endring av vedtektene for Søre Sunnmøre IKT-samarbeid (SSIKT) - låneopptak Avs/Mot: Volda kommune http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Volda kommune | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 8387/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Reperasjon på parkeringsplass Åheim sentrum- Svar Avs/Mot: Møbler og Utstyr AS / Kåfrol Holding AS ved Kåre Aarskog http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Møbler og Utstyr AS / Kåfrol Holding AS ved Kåre Aarskog | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 8300/2018 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Kommunedelplan for anlegg for idrett og friluftsliv - delrullering 2018 Avs/Mot: Kulturkonsulent Helle Frogner http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kulturkonsulent Helle Frogner | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 8268/2018 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Oppfølging av tilsyn Avs/Mot: ARKIVVERKET http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKIVVERKET | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 8379/2018 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Utdanningsgjeld ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 8373/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Økonomiplan 2019-2022 med budsjett for 2019 Avs/Mot: Økonomileiar Hallvard Takset http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90282 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Økonomileiar Hallvard Takset | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 8301/2018 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Dokument 18/255403-4 Fylkesveg 2 i Vanylven kommune - Meir informasjon om byggeverksemd på gnr. 142 bnr. 51 – Krakset - Åram sendt fra Statens vegvesen Avs/Mot: Statens vegvesen http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/DocumentDetails/90361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 8380/2018 | Avdeling: Teknisk sektor |