Postliste http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/ innsyn.ssikt.no Produksjonstilskot i jordbruket 2018 - Avkorting ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91435 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 495/2019 | Teknisk sektor Produksjonstilskot i jordbruket 2018 - Avkorting ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91458 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 518/2019 | Teknisk sektor Påminning: Tid for å søkje produksjonstilskot i jordbruket, frist 15.mars http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: fleire | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 524/2019 | Teknisk sektor Produksjonstilskot i jordbruket pr 1.10.18 - Papirsøknad ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2019 | RegistryNumber: 522/2019 | Teknisk sektor Produksjonstilskot i jordbruket pr 1.10.2018 - Papirsøknad ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2019 | RegistryNumber: 521/2019 | Teknisk sektor Minner om søknadsfrist 15.10. - Produksjonstilskot i jordbruket og Regionalt miljøtilskot (RMP) http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: fleire | Journaldato: 18.01.2019 | RegistryNumber: 519/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969211637 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 441/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969441039 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 440/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969594390 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 439/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969129167 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 438/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 914588707 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 437/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 980978168 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 436/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969129477 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 435/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 984123094 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 434/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970455132 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 433/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969126753 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 432/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 861026752 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 431/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 981891422 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 430/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969633000 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 429/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 995917513 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 428/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 984618301 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 427/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969424568 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 426/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 997781201 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 425/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 870963602 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 424/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 916365705 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 423/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 984389140 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 422/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969131625 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 421/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 989615092 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 420/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 991670084 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 419/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 897147122 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 418/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 917481946 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 417/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970509208 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 416/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 997677447 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 415/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969128233 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 414/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969399547 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 413/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 921366531 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 412/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969133199 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 411/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969400189 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 410/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 869849162 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 409/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969840340 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 408/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 980482588 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 407/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 915783872 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 406/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 916829582 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 405/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 986168877 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 404/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 869482552 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 403/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 893831002 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 402/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 972409855 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 401/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969128101 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 400/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 869398802 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 399/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969210932 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 398/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 979934165 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 397/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 984925549 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 396/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 912696154 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 395/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969210312 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 394/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970221824 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 393/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969210991 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 392/2019 | Teknisk sektor Avløysarrapport - VANYLVEN LANDBRUKSTENESTER SA http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2019 | RegistryNumber: 482/2019 | Teknisk sektor Avløysartilskot 2018 - Siste frist 10.1. Påminning! http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: fleire | Journaldato: 17.01.2019 | RegistryNumber: 481/2019 | Teknisk sektor Resultat av kontroll - Produksjonstilskot i jordbruket 2018 ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91403 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 463/2019 | Teknisk sektor Resultat av kontroll - Produksjonstilskot i jordbruket 2018 ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 462/2019 | Teknisk sektor Resultat av kontroll - Produksjonstilskot i jordbruket 2018 ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 461/2019 | Teknisk sektor Resultat av kontroll - Produksjonstilskot i jordbruket 2018 ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91400 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 460/2019 | Teknisk sektor Resultat av kontroll - Produksjonstilskot i jordbruket 2018 ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91395 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 455/2019 | Teknisk sektor Annonse formannskapsmøte 29. januar 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SYNSTE MØRE AS | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 544/2019 | Servicetorget Annonse kommunestyremøte 11. desember 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90382 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SYNSTE MØRE AS | Journaldato: 06.12.2018 | RegistryNumber: 8401/2018 | Servicetorget Til ordførar/rådmann - Barn og unge i kommunal planlegging http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/92138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 05.02.2019 | RegistryNumber: 1198/2019 | Rådmannen Bli med på Villaksens år http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 22.01.2019 | RegistryNumber: 631/2019 | Teknisk sektor Kommune- og regionsreforma og miljøinformasjonslova http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingbjørn Bredeli | Journaldato: 27.12.2018 | RegistryNumber: 8915/2018 | Teknisk sektor Uro over urealistiske økonomiske rammer i hele Møre og Romsdal http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VOLDA KOMMUNE | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 8910/2018 | Ordføraren Endring i barnehagerapportering fra 14.januar 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 8898/2018 | Kultur- og oppvekstsektoren 18/178 Fastsettelse av endring i forskrift 19. desember 2014 nr. 1816 om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LMD dep | Journaldato: 20.12.2018 | RegistryNumber: 8862/2018 | Teknisk sektor 18/4933-1 Digitalisering i kommunal sektor http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak KMD | Journaldato: 20.12.2018 | RegistryNumber: 8854/2018 | Rådmannen Utlysning av tilskot til utvikling av sosiale tenester i NAV http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 8809/2018 | Helse- og sosialsektoren Uro over urealistiske økonomiske rammer i Hele Møre og Romsdal http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Volda kommune | Journaldato: 14.12.2018 | RegistryNumber: 8628/2018 | Helse- og sosialsektoren 18/4429-1 Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barne- og likestillingsdepartementet | Journaldato: 14.12.2018 | RegistryNumber: 8633/2018 | Barn og unge 18/1422-4 Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken - Invitasjon til å komme med innspill og bidrag http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 8569/2018 | Kultur- og oppvekstsektoren Nynorsk i sak-/arkivsystem http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 8541/2018 | Servicetorget 2018.12.07 TUNELLSYSTEMET MELLOM SØRE OG NORDRE SUNNMØRE http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål O. Djupvik | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 8529/2018 | Ordføraren 17/1640-143 Kompensasjon til retaksering av verker og bruk - kommunevis fordeling http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90489 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal og moderniseringsdepartement | Journaldato: 07.12.2018 | RegistryNumber: 8508/2018 | Rådmannen Friluftsområde og friluftsaktivitet i Møre og Romsdal - søknader og forvaltningsplanar for 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal fylkeskommune | Journaldato: 04.12.2018 | RegistryNumber: 8405/2018 | Teknisk sektor Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.11.2018 | RegistryNumber: 8368/2018 | Servicetorget Invitasjon til skypemøte om eksamen tysdag 12. februar, kl. 10.00-11.30 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 29.11.2018 | RegistryNumber: 8334/2018 | Kultur- og oppvekstsektoren Kommunane sine innrapporteringar til SSB http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 23.11.2018 | RegistryNumber: 8211/2018 | Økonomiavdelinga Fastsettelse av forskriftsendringer for å innføre kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet - Betalingsplikt for oppholdskommune http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 23.11.2018 | RegistryNumber: 8217/2018 | Helse- og sosialsektoren Informasjon om ny lovbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven om kommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trykk-Tjenester | Journaldato: 23.11.2018 | RegistryNumber: 8216/2018 | Helse- og sosialsektoren Unntatt offentlighet: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 29. november http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 22.11.2018 | RegistryNumber: 8189/2018 | Helse- og sosialsektoren Bruk av skolelokaler http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 18.11.2018 | RegistryNumber: 8005/2018 | Kultur- og oppvekstsektoren Kommunen kan søke støtte til klimatiltak fra Miljødirektoratet http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 7995/2018 | Teknisk sektor Innspill til ordføreren i Vanylven om avvikling av pelsdyroppdrett http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrevernalliansen | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 7844/2018 | Ordføraren Merknad til vegnamn og parsellar i Vanylven kommune http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELJE KOMMUNE | Journaldato: 07.12.2018 | RegistryNumber: 8492/2018 | Teknisk sektor Fwd: Kommentar til vegnamn http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karstein Velle | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 8393/2018 | Teknisk sektor Takstsone Volda-Lauvstad http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/92183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorunn B Lillebø Lande | Journaldato: 06.02.2019 | RegistryNumber: 1243/2019 | Teknisk sektor Høring – forslag til læreplan i norsk for voksne innvandrere nivå C1 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kompetanse Norge | Journaldato: 20.12.2018 | RegistryNumber: 8861/2018 | Kultur- og oppvekstsektoren 15/1094-7 Vanylven kommune - adressenamna Jonsokhaugen, Fredsvollvegen og åtte andre - tilråding http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPRÅKRÅDET | Journaldato: 30.11.2018 | RegistryNumber: 8378/2018 | Teknisk sektor Høyring - innføring av AutoPASS takstregulativ på ferjesamband. http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91698 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELSAVDELINGA | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 758/2019 | Servicetorget Høyring - Innføring av AutoPASS takstregulativ på ferjesamband http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.12.2018 | RegistryNumber: 8852/2018 | Teknisk sektor 18/2285-29 Merknad til vegnamn og parsellar i Vanylven kommune http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eid kommune | Journaldato: 29.11.2018 | RegistryNumber: 8330/2018 | Teknisk sektor Fiskå frilynde ungdomslag -skjenkeløyve Fiskå ungdomshus 26. -27. januar 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91645 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FISKÅ FRILYNDE UNGDOMSLAG v/Inger Lise Rusten | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 705/2019 | Servicetorget Avtale om rett til å anlegge leidningsnett for kommunaltekniske anlegg - Gbnr. 98/9 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91142 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sølvi Grete Løset | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 202/2019 | Teknisk sektor 18/5561-1 Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KMD dep | Journaldato: 20.12.2018 | RegistryNumber: 8851/2018 | Helse- og sosialsektoren