Postliste http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/ innsyn.ssikt.no Tor Krøvel - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved kjøp av fast eigedom - Gbnr 11/1/1 - Eigardel 1/2 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Krøvel | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 2578/2019 | Teknisk sektor Produksjonstilskot i jordbruket 2018 - Avkorting ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91435 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 495/2019 | Teknisk sektor Produksjonstilskot i jordbruket 2018 - Avkorting ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91458 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 518/2019 | Teknisk sektor Påminning: Tid for å søkje produksjonstilskot i jordbruket, frist 15.mars http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: fleire | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 524/2019 | Teknisk sektor Produksjonstilskot i jordbruket pr 1.10.18 - Papirsøknad ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2019 | RegistryNumber: 522/2019 | Teknisk sektor Produksjonstilskot i jordbruket pr 1.10.2018 - Papirsøknad ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2019 | RegistryNumber: 521/2019 | Teknisk sektor Minner om søknadsfrist 15.10. - Produksjonstilskot i jordbruket og Regionalt miljøtilskot (RMP) http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: fleire | Journaldato: 18.01.2019 | RegistryNumber: 519/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969211637 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 441/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969441039 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 440/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969594390 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 439/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969129167 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 438/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 914588707 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 437/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 980978168 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 436/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969129477 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 435/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 984123094 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 434/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970455132 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 433/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969126753 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 432/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 861026752 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 431/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 981891422 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 430/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969633000 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 429/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 995917513 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 428/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 984618301 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 427/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969424568 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 426/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 997781201 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 425/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 870963602 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 424/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 916365705 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 423/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 984389140 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 422/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969131625 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 421/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 989615092 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 420/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 991670084 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 419/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 897147122 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 418/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 917481946 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 417/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970509208 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 416/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 997677447 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 415/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969128233 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 414/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969399547 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 413/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 921366531 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 412/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969133199 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 411/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969400189 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 410/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 869849162 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 409/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969840340 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 408/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 980482588 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 407/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 915783872 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 406/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 916829582 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 405/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 986168877 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 404/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 869482552 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 403/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 893831002 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 402/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 972409855 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 401/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969128101 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 400/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 869398802 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 399/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969210932 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 398/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 979934165 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 397/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 984925549 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 396/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 912696154 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 395/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969210312 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 394/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970221824 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 393/2019 | Teknisk sektor Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969210991 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 392/2019 | Teknisk sektor Avløysarrapport - VANYLVEN LANDBRUKSTENESTER SA http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2019 | RegistryNumber: 482/2019 | Teknisk sektor Avløysartilskot 2018 - Siste frist 10.1. Påminning! http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: fleire | Journaldato: 17.01.2019 | RegistryNumber: 481/2019 | Teknisk sektor Resultat av kontroll - Produksjonstilskot i jordbruket 2018 ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91403 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 463/2019 | Teknisk sektor Resultat av kontroll - Produksjonstilskot i jordbruket 2018 ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 462/2019 | Teknisk sektor Resultat av kontroll - Produksjonstilskot i jordbruket 2018 ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 461/2019 | Teknisk sektor Resultat av kontroll - Produksjonstilskot i jordbruket 2018 ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91400 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 460/2019 | Teknisk sektor Resultat av kontroll - Produksjonstilskot i jordbruket 2018 ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91395 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 455/2019 | Teknisk sektor Kvittering for behandlet refusjonskrav ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 2788/2019 | Teknisk sektor Annonse formannskapsmøte 12. mars 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/92937 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SYNSTE MØRE AS | Journaldato: 07.03.2019 | RegistryNumber: 1997/2019 | Servicetorget Annonse formannskapsmøte 19. februar 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/92269 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SYNSTE MØRE AS | Journaldato: 14.02.2019 | RegistryNumber: 1329/2019 | Servicetorget Annonse formannskapsmøte 29. januar 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SYNSTE MØRE AS | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 544/2019 | Servicetorget Til ordførar/rådmann - Barn og unge i kommunal planlegging http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/92138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 05.02.2019 | RegistryNumber: 1198/2019 | Rådmannen Bli med på Villaksens år http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 22.01.2019 | RegistryNumber: 631/2019 | Teknisk sektor Ang aksjeutviding i Rovdefjordsambandet http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SANDE KOMMUNE | Journaldato: 05.04.2019 | RegistryNumber: 2976/2019 | Teknisk sektor Kostnadsbudsjett Rovdefjordsambandet - vidare prosjektutvikling http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIMB CONSULT AS | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 2583/2019 | Teknisk sektor Samferdsel for vestre del av Sande kommune http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KVAMSØY BYGDE- OG NÆRINGSLAG m.fl. | Journaldato: 13.03.2019 | RegistryNumber: 2269/2019 | Ordføraren Vegadresser i Vanylven del 2 - Godkjenning av vegnamn - Eidså, FIskå, Åram, Sylte, Slagnes og Åheim http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93504 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Teknisk sektor | Journaldato: 25.03.2019 | RegistryNumber: 2564/2019 | Servicetorget Vegadresser i Vanylven - Klager på vegnamn - Saurdalen http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Teknisk sektor m.fl. | Journaldato: 25.03.2019 | RegistryNumber: 2562/2019 | Servicetorget Høringsbrev - Ny takst - og sonestruktur for buss i Møre og Romsdal http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 19.03.2019 | RegistryNumber: 2501/2019 | Teknisk sektor Innføring av AutoPASS takstregulativ - uttale frå Vanylven råd for funksjonshemma http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELSAVDELINGA | Journaldato: 09.04.2019 | RegistryNumber: 2934/2019 | Servicetorget Saurdalsvegen-Sørdalsvegen http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Elling Ulvestad | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 2430/2019 | Teknisk sektor Spørsmål ang. overgang til betalingsordninga autopassferje.no - kopi til Vanylven kommune http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rovde grendalag m.fl. | Journaldato: 29.03.2019 | RegistryNumber: 2757/2019 | Teknisk sektor SJØLVFINANSIERANDE FJORDKRYSSINGAR http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Vedeld Djupvik | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 2708/2019 | Teknisk sektor Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskå Frilynde Ungdomslag | Journaldato: 05.04.2019 | RegistryNumber: 2965/2019 | Servicetorget Brev til fylket - Spørsmål om tilbaketaling - Kopi til Vanylven kommune http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rovde grendalag m. fl. | Journaldato: 26.03.2019 | RegistryNumber: 2698/2019 | Teknisk sektor Innspel til ny anbodsrunde for ferjesambandet Volda-Lauvstad http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rovde grendalag m. fl. | Journaldato: 25.03.2019 | RegistryNumber: 2678/2019 | Teknisk sektor Uttale frå politiet - Fiskå Frilynde Ungdomslag - Søknad om skjenkeløyve enkelt anledning - Fiskå ungdomshus 23.03.19 - 24.03.2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 2602/2019 | Servicetorget Fiskå frilynde ungdomslag - Skjenkeløyve Fiskå ungdomshus 23. - 24. mars 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FISKÅ FRILYNDE UNGDOMSLAG v/Inger Lise Rusten | Journaldato: 26.03.2019 | RegistryNumber: 2592/2019 | Servicetorget Sv: Takstsone Volda-Lauvstad http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/92987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorunn B Lillebø Lande | Journaldato: 05.03.2019 | RegistryNumber: 2047/2019 | Teknisk sektor Fiskå frilynde ungdomslag - søknad om skjenkeløyve Fiskå ungdomshus 23. - 24. mars 2019. Uttale http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 2423/2019 | Servicetorget Takstsone Volda-Lauvstad http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/92183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorunn B Lillebø Lande | Journaldato: 06.02.2019 | RegistryNumber: 1243/2019 | Teknisk sektor Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FISKÅ FRILYNDE UNGDOMSLAG | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 2349/2019 | Servicetorget Høyring - innføring av AutoPASS takstregulativ på ferjesamband. http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91698 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELSAVDELINGA | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 758/2019 | Servicetorget Fiskå frilynde ungdomslag -skjenkeløyve Fiskå ungdomshus 26. -27. januar 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91645 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FISKÅ FRILYNDE UNGDOMSLAG v/Inger Lise Rusten | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 705/2019 | Servicetorget Uttale frå politiet - Søknad om skjenkeløyve Fiskå ungdomshus 26. - 27. januar 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 660/2019 | Servicetorget Avtale om rett til å anlegge leidningsnett for kommunaltekniske anlegg - gbnr 98/19 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91141 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joar Takset | Journaldato: 11.01.2019 | RegistryNumber: 201/2019 | Teknisk sektor Fiskå frilynde ungdomslag -søknad om skjenkeløyve Fiskå ungdomshus 26.- 27 januar 2019. Uttale http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 489/2019 | Servicetorget Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/91426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskå Frilynde Ungdomslag | Journaldato: 17.01.2019 | RegistryNumber: 486/2019 | Servicetorget Heidi Endal - kjøp av tilleggsareal til eigedomen gnr. 46 bnr. 146 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Endal | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 2752/2019 | Servicetorget Tilskot til kommunale veterinærtenester-søknad stimuleringstilskot 2019 og rapportering 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/92533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 20.02.2019 | RegistryNumber: 1593/2019 | Teknisk sektor Søknad om stimuleringsmidlar til kommunale veterinærtenester i 2019. Rapportering for 2018. http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/92390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 20.02.2019 | RegistryNumber: 1450/2019 | Teknisk sektor 19/3141-2 Flere kommuner kan tildeles stimuleringsmidler til kommunale veterinærtjenester i 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/92035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 01.02.2019 | RegistryNumber: 1095/2019 | Teknisk sektor Tilbake kjøp av 1 dekar areal innregulert som framtidig veg i industriområdet, Rovde havn. http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Runar Aarskog | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 2470/2019 | Teknisk sektor