Postliste http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/ innsyn.ssikt.no Annonse kommunestyremøte 16. oktober 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SYNSTE MØRE AS | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 6890/2018 | Servicetorget Annonse formannskapsmøte 2. oktober 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88498 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SYNSTE MØRE AS | Journaldato: 27.09.2018 | RegistryNumber: 6517/2018 | Servicetorget Annonse formannskapsmøte 18. september 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SYNSTE MØRE AS | Journaldato: 13.09.2018 | RegistryNumber: 6236/2018 | Servicetorget Annonse kommunestyremøte 11. september 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88052 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SYNSTE MØRE AS | Journaldato: 06.09.2018 | RegistryNumber: 6071/2018 | Servicetorget Friluftsområde og friluftsaktivitet i Møre og Romsdal - søknader og forvaltningsplanar for 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal fylkeskommune | Journaldato: 04.12.2018 | RegistryNumber: 8405/2018 | Teknisk sektor Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.11.2018 | RegistryNumber: 8368/2018 | Servicetorget Invitasjon til skypemøte om eksamen tysdag 12. februar, kl. 10.00-11.30 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 29.11.2018 | RegistryNumber: 8334/2018 | Kultur- og oppvekstsektoren Kommunane sine innrapporteringar til SSB http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 23.11.2018 | RegistryNumber: 8211/2018 | Økonomiavdelinga Fastsettelse av forskriftsendringer for å innføre kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet - Betalingsplikt for oppholdskommune http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 23.11.2018 | RegistryNumber: 8217/2018 | Helse- og sosialsektoren Informasjon om ny lovbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven om kommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trykk-Tjenester | Journaldato: 23.11.2018 | RegistryNumber: 8216/2018 | Helse- og sosialsektoren Unntatt offentlighet: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 29. november http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 22.11.2018 | RegistryNumber: 8189/2018 | Helse- og sosialsektoren Bruk av skolelokaler http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 18.11.2018 | RegistryNumber: 8005/2018 | Kultur- og oppvekstsektoren Kommunen kan søke støtte til klimatiltak fra Miljødirektoratet http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 7995/2018 | Teknisk sektor Innspill til ordføreren i Vanylven om avvikling av pelsdyroppdrett http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrevernalliansen | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 7844/2018 | Ordføraren Aqua Nor 2019 - fellesstand for Møre og Romsdal http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 05.11.2018 | RegistryNumber: 7625/2018 | Ordføraren til ansvarlig for helse og omsorg i kommunen - kartlegging med svarfrist 02.11.2018 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 7469/2018 | Servicetorget Tilskudd til kommuner med rekrutteringsutfordringer og/eller manglende stabilitet i allmennlegetjenesten http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89415 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanset, Greta Irene | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 7434/2018 | Helse- og sosialsektoren Brev til rådmann og ordfører om avtalefysioterapeuter http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk fysioterapeutforbund | Journaldato: 26.10.2018 | RegistryNumber: 7397/2018 | Rådmannen Praktisk informasjon om vertslandsstøtte under Trident Juncture 2018 (blindkopi til kommuneoverleger i Møre og Romsdal) http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 25.10.2018 | RegistryNumber: 7329/2018 | Helse- og sosialsektoren Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 25.10.2018 | RegistryNumber: 7307/2018 | Helse- og sosialsektoren Informasjon om regelverket for salg av e-sigaretter http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 25.10.2018 | RegistryNumber: 7305/2018 | Helse- og sosialsektoren VS: Informasjon om fusjon http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frøy Vest AS | Journaldato: 25.10.2018 | RegistryNumber: 7299/2018 | Teknisk sektor Til rådmannen - Dialogmøte om samarbeid mellom kommunen og NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal | Journaldato: 21.10.2018 | RegistryNumber: 7206/2018 | Helse- og sosialsektoren 18_32048-1Helse- og omsorgsdepartementet har økt årets tilskudd til rekruttering 22977036_1_1.PDF http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 21.10.2018 | RegistryNumber: 7205/2018 | Helse- og sosialsektoren Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2018 - foreløpig orientering http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 18.10.2018 | RegistryNumber: 7169/2018 | Helse- og sosialsektoren Informasjon til kommunene om registrering av små vannforsyningssystemer http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet avd. Sunnmøre | Journaldato: 18.10.2018 | RegistryNumber: 7166/2018 | Teknisk sektor Dispensasjon etter NAV-loven fjerde ledd til fordel for kommunene http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 6997/2018 | Rådmannen Bli med i arbeidet for å styrke befolkningens egenberedskap http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 6993/2018 | Teknisk sektor 18/178 Høringsbrev- forslag til forskriftsendringer vedrørende kommunenes saksbehandling av IBU-midler m.m. http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruks- og matdepartementet | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 6982/2018 | Teknisk sektor 18/1025 Forvaltingen av søknader om avlingsskadeerstating etter tørken 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak LMD | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 6977/2018 | Teknisk sektor Melding om vedtak - Ny behandling av sak om handheving og skilting av parkeringsplassar for rørslehemma http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88854 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal fylkeskommune | Journaldato: 05.10.2018 | RegistryNumber: 6873/2018 | Rådmannen Økonomiplanprognose 2019-2022 KLP:00798004778 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP regnskapsberegning | Journaldato: 05.10.2018 | RegistryNumber: 6869/2018 | Økonomiavdelinga Nytt mobbeombod i Møre og Romsdal! http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal fylkeskommune | Journaldato: 21.09.2018 | RegistryNumber: 6485/2018 | Rådmannen 18/52504-1 Endring i egenerklæringsskjema og konsesjonsmodul for kommuner med nedsatt konsesjonsgrense http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: lANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 6416/2018 | Teknisk sektor 17/5530-66 Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KMD dep | Journaldato: 07.09.2018 | RegistryNumber: 6191/2018 | Rådmannen Invitasjon til nasjonal tilsynskampanje http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trykk-Tjenester | Journaldato: 06.09.2018 | RegistryNumber: 6145/2018 | Helse- og sosialsektoren Trafikkananlyse, Rovdefjordsambandet as http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VANYLVEN UTVIKLING AS | Journaldato: 25.10.2018 | RegistryNumber: 7311/2018 | Teknisk sektor Sande kommune - val på ny årsmøterepresentant og vararepresentant http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SANDE KOMMUNE | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 7001/2018 | Teknisk sektor Vassmålaravlesing http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89446 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØBLER OG UTSTYR AS | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 7465/2018 | Teknisk sektor Rapport frå skjenkekontroll Hakallegarden 15. september 2018 - stengt. http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 6786/2018 | Servicetorget Vassmålaravlesing - PIM AS http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89445 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PIM AS | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 7464/2018 | Teknisk sektor Rapport frå skjenkekontroll Strandhuset 15. september 2018 - stengt http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 6784/2018 | Servicetorget Vassmålaravlesing - PIM AS http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PIM AS | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 7463/2018 | Teknisk sektor Rapport frå skjenkekontroll Bryggen Syvde AS 15. september 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 01.10.2018 | RegistryNumber: 6782/2018 | Servicetorget Svar: Vassmålaravlesing 2018 - Gbnr. 46/4 og 7 fnr. 9 og 14 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PIM AS V/Petter Morseth | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 7443/2018 | Teknisk sektor Svar: Vassmålaravlesing 2018 - Gbnr 44/4-6 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Morseth | Journaldato: 29.10.2018 | RegistryNumber: 7415/2018 | Teknisk sektor Svar: Vassmålaravlesing 2018 - Gbnr. 11/180 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktivitetsenteret Fiskå | Journaldato: 26.10.2018 | RegistryNumber: 7350/2018 | Teknisk sektor Svar: Vassmålaravlesing 2018 - Gbnr 100/17 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Hogganvik Eidså | Journaldato: 25.10.2018 | RegistryNumber: 7312/2018 | Teknisk sektor Svar: Vassmålaravlesing 2018 - Gbnr. 45/4 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIBELCO NORDIC AS | Journaldato: 21.10.2018 | RegistryNumber: 7215/2018 | Teknisk sektor Fwd: Kommentar til vegnamn http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karstein Velle | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 8393/2018 | Teknisk sektor Svar: Vassmålaravlesing 2018 - Gbnr 46/123 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Coop Vest avd Åheim | Journaldato: 19.10.2018 | RegistryNumber: 7197/2018 | Teknisk sektor Svar: Vassmålaravlesing 2018 - Gbnr 46/141 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjartan Otneim | Journaldato: 18.10.2018 | RegistryNumber: 7190/2018 | Teknisk sektor 15/1094-7 Vanylven kommune - adressenamna Jonsokhaugen, Fredsvollvegen og åtte andre - tilråding http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPRÅKRÅDET | Journaldato: 30.11.2018 | RegistryNumber: 8378/2018 | Teknisk sektor Svar: Vassmålaravlesing 2018 - Gbnr. 11/48 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIFI Eigedom AS | Journaldato: 18.10.2018 | RegistryNumber: 7175/2018 | Teknisk sektor 18/2285-29 Merknad til vegnamn og parsellar i Vanylven kommune http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eid kommune | Journaldato: 29.11.2018 | RegistryNumber: 8330/2018 | Teknisk sektor Svar: Vassmålaravlesing 2018 - Gbnr. 4/2 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marine Harvest Norway avd. Brudevik | Journaldato: 18.10.2018 | RegistryNumber: 7167/2018 | Teknisk sektor Veinavn http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irene Aasen Buchhave | Journaldato: 22.11.2018 | RegistryNumber: 8186/2018 | Teknisk sektor Svar: Vassmålaravlesing 2018 - Gbnr. 11/44 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskå frilynde ungdomslag v/Randi Aarønes | Journaldato: 04.10.2018 | RegistryNumber: 6836/2018 | Teknisk sektor Vegnamn på Eidså http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingunn E Kolgrov Strand | Journaldato: 22.11.2018 | RegistryNumber: 8185/2018 | Teknisk sektor Svar: Vassmålaravlesing 2018 - Gbnr 11/263 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Morseth | Journaldato: 04.10.2018 | RegistryNumber: 6828/2018 | Teknisk sektor MERKNAD TIL SAK OM VEGNAMN http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Kløvning | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 8055/2018 | Teknisk sektor Vassmålaravlesing i Vanylven kommune 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88553 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fiskå Frilynde Ungdomslag v/Randi Aarønes m.fl. | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 6572/2018 | Teknisk sektor Merknad til vegnamn http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Rune Løvold | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 7997/2018 | Teknisk sektor Oppfølgjing - Folkemøte på Lauvstad http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90213 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorunn Beate Lillebø Lande | Journaldato: 26.11.2018 | RegistryNumber: 8232/2018 | Teknisk sektor Vegnamn http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sllje M Leite Sætrenes | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 7784/2018 | Teknisk sektor Ang. grunnavtale vassleidning - Gbnr. 98/1 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hallvard Geir Takset | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 7098/2018 | Teknisk sektor Forskyvning av avgangstid frå Lauvstad http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 8058/2018 | Teknisk sektor Merknadar, vegnamn. Sak133/2018 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89764 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Bjørg A Hermansen | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 7783/2018 | Teknisk sektor Avtale om rett til å anlegge leidningsrett for kommunaltekniske anlegg - Gbnr. 98/10 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Saure | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 7002/2018 | Teknisk sektor Høring - forslag til endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og journalopplysninger http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKIVVERKET | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 8403/2018 | Helse- og sosialsektoren Forskyvning av avgangstid frå Lauvstad http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 15.11.2018 | RegistryNumber: 7982/2018 | Teknisk sektor Avtale om rett til å anlegge leidningsnett for kommunaltekniske anlegg - Gbnr. 98/26 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88979 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kolbjørn Idar Nygård | Journaldato: 18.10.2018 | RegistryNumber: 6998/2018 | Teknisk sektor Høyring - kultiveringsplan for vassdrag i Møre og Romsdal http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 8397/2018 | Teknisk sektor Vegadresser i Vanylven - Spørsmål om skrivemåtar av vegnamn, endringar http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Språkrådet, Stadnamntenesta på Vestlandet | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 7677/2018 | Teknisk sektor Avtale om rett til å anlegge leidningsnett for kommunaltekniske anlegg - Gbnr. 98/25 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88976 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig Andersen | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 6995/2018 | Teknisk sektor Høringer fra Kunnskapsdepartementet (RETHOS) http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 30.11.2018 | RegistryNumber: 8360/2018 | Kultur- og oppvekstsektoren Fiskå frilynde ungdomslag - skjenkeløyve Fiskå ungdomshus 1. -2. desember 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FISKÅ FRILYNDE UNGDOMSLAG v/Inger Lise Rusten | Journaldato: 28.11.2018 | RegistryNumber: 8219/2018 | Servicetorget Annonse - Offentleg ettersyn - Vegnamn Eidså, Fiskå, Åram, Sylte, Slagnes og Åheim. http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89616 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Synste Møre | Journaldato: 09.11.2018 | RegistryNumber: 7635/2018 | Teknisk sektor Avtale om rett til å anlegge leidningsnett for kommunaltekniske anlegg - Gbnr. 97/1 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88975 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Arne Myklebust | Journaldato: 18.10.2018 | RegistryNumber: 6994/2018 | Teknisk sektor Søknad om ruteløyve for flybuss på strekninga Ålesund Lufthavn Vigra og Ålesund - fråsegn http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 7100/2018 | Teknisk sektor USS - høring om ny fjellov - orientering http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utmarkskommunenes Sammenslutning USS | Journaldato: 29.11.2018 | RegistryNumber: 8323/2018 | Teknisk sektor Uttale frå politiet - Fiskå frilynde ungdomslag - søknad om skjenkeløyve Fiskå ungdomshus 1-2 desember 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 7994/2018 | Servicetorget Avtale om rett til å anlegge leidningsnett for kommunaltekniske anlegg - Gbnr 95/1 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88933 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Swe Dale | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 6952/2018 | Teknisk sektor Ønske uttale frå formannskapa om Voldatunnell http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Thormodsæter | Journaldato: 09.10.2018 | RegistryNumber: 6945/2018 | Teknisk sektor Vegadresser i Vanylven del 2 - Godkjenning av vegnamn - Eidså, Fiskå, Åram, Sylte, Slagnes og Åheim http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88808 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Teknisk sektor | Journaldato: 09.10.2018 | RegistryNumber: 6827/2018 | Servicetorget Høring - Forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter og i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 26.11.2018 | RegistryNumber: 8246/2018 | Helse- og sosialsektoren Fiskå frilynde ungdomslag - søknad om skjenkeløyve Fiskå ungdomshus 1.- 2. desember 2018. Uttale http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT | Journaldato: 19.11.2018 | RegistryNumber: 7859/2018 | Servicetorget Avtale om rett til å anlegge leidningsnett for kommunaltekniske anlegg - Gbnr 95/1 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erlend Thi Ha Swe Dale | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 6951/2018 | Teknisk sektor Førespurnad om deltaking i vegselskap for ny veg Bryggja - Åheim http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÅGSØY KOMMUNE | Journaldato: 05.10.2018 | RegistryNumber: 6867/2018 | Teknisk sektor Høring - forslag om nytt lærefag, boreriggoperatørfaget http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 23.11.2018 | RegistryNumber: 8191/2018 | Kultur- og oppvekstsektoren Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FISKÅ FRILYNDE UNGDOMSLAG | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 7811/2018 | Servicetorget Avtale om rett til å anlegge leidningsnett for kommunaltekniske anlegg - Gbnr. 94/1 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jarle Normann Strand m.fl. | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 6991/2018 | Teknisk sektor Høring - Anbefalinger for undersøkelse av hørsel i helsestasjoner http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 21.11.2018 | RegistryNumber: 8154/2018 | Helse- og sosialsektoren Avtale om rett til å anlegge leidningsnett for kommunaltekniske anlegg - Gbnr 98/40 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88931 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MESTA AS | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 6950/2018 | Teknisk sektor 18/1667-8 Høringsbrev - forslag til endringer i veglova, plan- og bygningsloven, vegtrafikkloven, yrkestransportloven, skatteforvaltningsloven og matrikkellova og ny lov om overgangsbestemmelser ved overføring av fylkesveiadm. fra SVV til fylkeskommunene http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/90134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | Journaldato: 21.11.2018 | RegistryNumber: 8153/2018 | Teknisk sektor Avtale om rett til å anlegge leidningsnett for kommunaltekniske anlegg - Gbnr 96/2 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88930 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Kåre Løseth | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 6949/2018 | Teknisk sektor Høring fra KMD - forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 18.11.2018 | RegistryNumber: 8006/2018 | Helse- og sosialsektoren Avtale om rett til å anlegge leidningsnett for kommunaltekniske anlegg - Gbnr 94/3 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88929 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paul Arild Myhren | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 6948/2018 | Teknisk sektor Høring: Utkast til mal for bruk av ernæringskrav og -kriterier ved anbud/innkjøp av mat og drikke i offentlig sektor http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/89822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 7841/2018 | Helse- og sosialsektoren Avtale om rett til å anlegge leidningsnett for kommunaltekniske anlegg - Gbnr 96/1 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/88928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Paul Løseth | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 6947/2018 | Teknisk sektor