Postliste http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/ innsyn.ssikt.no Tor Krøvel - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved kjøp av fast eigedom - Gbnr 11/1/1 - Eigardel 1/2 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Krøvel | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 2578/2019 | Teknisk sektor Annonse kommunestyremøte 7. mai 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SYNSTE MØRE AS | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 3091/2019 | Servicetorget Kvittering for behandlet refusjonskrav ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 2788/2019 | Teknisk sektor Ang aksjeutviding i Rovdefjordsambandet http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SANDE KOMMUNE | Journaldato: 05.04.2019 | RegistryNumber: 2976/2019 | Teknisk sektor 16/77306-15 - Kunngjering av vedtekne vegnamn i Vanylven - Eidså, Fiskå, Åram, Sylte, Slagnes og Åheim http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94497 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 3557/2019 | Teknisk sektor Kostnadsbudsjett Rovdefjordsambandet - vidare prosjektutvikling http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIMB CONSULT AS | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 2583/2019 | Teknisk sektor Kunngjering av vedtekne vegnamn i Vanylven - Eidså, Fiskå, Åram, Sylte, Slagnes og Åheim. http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93988 Type: Utgående brev | Avs/Mot: fleire | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 3048/2019 | Teknisk sektor Innspel til ruteendringsprosessen 2020 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 3598/2019 | Teknisk sektor Kopi til Vanylven kommune: Spørsmål om tilbakebetaling http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rovde grendalag m. fl. | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 3593/2019 | Teknisk sektor Kopi til Vanylven kommune: Spørsmål om tilbakebetaling for høge billettprisar Volda-Lauvstad http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rovde grendalag m.fl. | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 3559/2019 | Teknisk sektor Vegadresser i Vanylven del 2 - Godkjenning av vegnamn - Eidså, FIskå, Åram, Sylte, Slagnes og Åheim http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93504 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Teknisk sektor | Journaldato: 25.03.2019 | RegistryNumber: 2564/2019 | Servicetorget Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94770 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskå Frilynde Ungdomslag | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 3830/2019 | Servicetorget Vegadresser i Vanylven - Klager på vegnamn - Saurdalen http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Teknisk sektor m.fl. | Journaldato: 25.03.2019 | RegistryNumber: 2562/2019 | Servicetorget Høringsbrev - Ny takst - og sonestruktur for buss i Møre og Romsdal http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 19.03.2019 | RegistryNumber: 2501/2019 | Teknisk sektor Uttale frå politiet - skjenkeløyve 20.-21. april. 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94423 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 3483/2019 | Servicetorget Innføring av AutoPASS takstregulativ - uttale frå Vanylven råd for funksjonshemma http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELSAVDELINGA | Journaldato: 09.04.2019 | RegistryNumber: 2934/2019 | Servicetorget Fiskå frilynde ungdomslag - Skjenkeløyve Fiskå ungdomshus 20. - 21. april 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FISKÅ FRILYNDE UNGDOMSLAG v/Inger Lise Rusten | Journaldato: 12.04.2019 | RegistryNumber: 3034/2019 | Servicetorget Spørsmål ang. overgang til betalingsordninga autopassferje.no - kopi til Vanylven kommune http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rovde grendalag m.fl. | Journaldato: 29.03.2019 | RegistryNumber: 2757/2019 | Teknisk sektor Fiskå frilynde ungdomslag - søknad om skjenkeløyve Fiskå ungdomshus 20. - 21. april 2019. Uttale http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93921 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT | Journaldato: 10.04.2019 | RegistryNumber: 2981/2019 | Servicetorget SJØLVFINANSIERANDE FJORDKRYSSINGAR http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Vedeld Djupvik | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 2708/2019 | Teknisk sektor Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskå Frilynde Ungdomslag | Journaldato: 05.04.2019 | RegistryNumber: 2965/2019 | Servicetorget Brev til fylket - Spørsmål om tilbaketaling - Kopi til Vanylven kommune http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rovde grendalag m. fl. | Journaldato: 26.03.2019 | RegistryNumber: 2698/2019 | Teknisk sektor Innspel til ny anbodsrunde for ferjesambandet Volda-Lauvstad http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rovde grendalag m. fl. | Journaldato: 25.03.2019 | RegistryNumber: 2678/2019 | Teknisk sektor Uttale frå politiet - Fiskå Frilynde Ungdomslag - Søknad om skjenkeløyve enkelt anledning - Fiskå ungdomshus 23.03.19 - 24.03.2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 2602/2019 | Servicetorget Fiskå frilynde ungdomslag - Skjenkeløyve Fiskå ungdomshus 23. - 24. mars 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FISKÅ FRILYNDE UNGDOMSLAG v/Inger Lise Rusten | Journaldato: 26.03.2019 | RegistryNumber: 2592/2019 | Servicetorget Fiskå frilynde ungdomslag - søknad om skjenkeløyve Fiskå ungdomshus 23. - 24. mars 2019. Uttale http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 2423/2019 | Servicetorget Endra søknad om stimuleringsmidlar til kommunale veterinærtenester 2019 - Vanylven http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94413 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 3473/2019 | Teknisk sektor Heidi Endal - kjøp av tilleggsareal til eigedomen gnr. 46 bnr. 146 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Endal | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 2752/2019 | Servicetorget Dekning av utgifter for alternativ mottaksplassering 1. tertial 2019 ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94415 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 3475/2019 | Flyktningetenesta UL Fram - Skjenkeløyve Framheim 26 april og 24. mai 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93977 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UL FRAM v/Heidi Endal | Journaldato: 12.04.2019 | RegistryNumber: 3037/2019 | Servicetorget Svar - Søknad om skjenkebevilling - Framheim 26.04.2019 og 24.05.2019 - Uttale http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT | Journaldato: 10.04.2019 | RegistryNumber: 3054/2019 | Servicetorget Søknad om skjenkeløyve Framheim 26.04.2019 og 24.05.2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93698 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 2758/2019 | Servicetorget Varsel om endringer 5. juni 2019 i elektroniske kommunikasjonsparter for digital samhandling om pasient i Helse Midt-Norge http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 3861/2019 | Helse- og sosialsektoren Vedtak om vegadresse - Syvdefjordvegen 24 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94392 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VANYLVEN GOLFKLUBB | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 3452/2019 | Teknisk sektor Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UL FRAM | Journaldato: 24.03.2019 | RegistryNumber: 2655/2019 | Servicetorget Svar på spørsmål om adgang til å be pasient på tvang uten døgnopphold om å samtykke til http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 3750/2019 | Helse- og sosialsektoren Svar på søknad om bålbrenning http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94515 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Daniella Nilsen Lyngvær | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 3575/2019 | Teknisk sektor Svar på klage om vegadresse Saurdalsvegen http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94361 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paul Ivar Myklebust | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 3421/2019 | Teknisk sektor Kvalitetssikring Kostra - Møre og Romsdal http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 3722/2019 | Teknisk sektor Klage på vegadresse http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paul Ivar Myklebust | Journaldato: 08.04.2019 | RegistryNumber: 3001/2019 | Teknisk sektor Søknad om å få supplert skilting av attraksjonar og bedrifter i Åheim sentrum i Vanylven kommune http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 3819/2019 | Teknisk sektor Omgjering av vedtak om vegadresse etter klage - gbnr 88/99 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93919 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Harald Vik | Journaldato: 10.04.2019 | RegistryNumber: 2979/2019 | Teknisk sektor Framlegg til bedre skilting kring Åheim http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 3818/2019 | Teknisk sektor Graving og kryssing av asfaltert veg på Rovde: Svar frå Vanylven kommune http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eltel Networks AS | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 3535/2019 | Teknisk sektor Tillatelse til å arrangere sykkelrittet MOWI 2019 sendt fra Statens vegvesen http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 3442/2019 | Teknisk sektor Omgjering av vedtak av vegadresse etter klage - gbnr 89/41 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvard Brekke | Journaldato: 10.04.2019 | RegistryNumber: 2971/2019 | Teknisk sektor Graving, kryssing av asfaltert veg på Rovde. http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eøltelnetworks AS | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 3530/2019 | Teknisk sektor VIKTIG informasjon til helsepersonell i kommunen http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES MALASIFORBUND | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 3371/2019 | Helse- og sosialsektoren Søknad om adressetilleggsnamn http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grete Snilsberg Myklebust | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 2745/2019 | Teknisk sektor Ber om vurdering - forslag til forbikjøring forbudt på fv. 61 ved Torvika i Vanylven kommune http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 3494/2019 | Teknisk sektor Bruk av plastemballasje til matavfall http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljøselskapet Årim | Journaldato: 16.04.2019 | RegistryNumber: 3334/2019 | Teknisk sektor Klage på vegadresse http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93669 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Harald Vik | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 2729/2019 | Teknisk sektor SV: Innspel fartsgrense fv 61 Åheim http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Brenne | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 3469/2019 | Teknisk sektor Ber om opplysninger fra kommunene deres vedr. oppfølging av boplikt etter konsesjonsloven - folkeregisteret http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94129 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 12.04.2019 | RegistryNumber: 3189/2019 | Teknisk sektor Angåande adresse til vegen frå Vikebøen til Espeholen http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elias Øvregård m.fl. | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 2719/2019 | Teknisk sektor Oversendelse av informasjonsbrev om skogbrannhåndtering 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP | Journaldato: 12.04.2019 | RegistryNumber: 3168/2019 | Teknisk sektor Klage på vedtak saknr. 39/2019. http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvard Brekke | Journaldato: 26.03.2019 | RegistryNumber: 2694/2019 | Teknisk sektor Sommarjobb http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sindre Thue | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 3597/2019 | Teknisk sektor Ikke plikt å åpne døra - info. til kommunale boliger/sykehjem http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT | Journaldato: 12.04.2019 | RegistryNumber: 3141/2019 | Helse- og sosialsektoren Ønskje om namn og adresse Øvstegardsvegen http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elias Øvregård m.fleire | Journaldato: 25.03.2019 | RegistryNumber: 2693/2019 | Teknisk sektor Protokoll - Inngåelse av tariffavtale jf. Arbeidsmiljølovens § 10-12 (4) http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kompetansesenteret i Trondheim | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 3708/2019 | Helse- og sosialsektoren Svar på tilbud om sommarjobb http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon André Thue | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 3591/2019 | Teknisk sektor Informasjonsbrev til kommunene http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET | Journaldato: 12.04.2019 | RegistryNumber: 3128/2019 | Teknisk sektor 16/60880-1 - Søknad om nedsett fartsgrense på fv. 61 ved Åheim barnehage i Vanylven kommune http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 2747/2019 | Teknisk sektor Vegadresse for Vikebøen i Syvde http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Runar Vik m.fl. | Journaldato: 25.03.2019 | RegistryNumber: 2675/2019 | Teknisk sektor Sommarjobb http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun Tharaldsen Andersen | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 3590/2019 | Teknisk sektor Protokoll - Inngåelse av tariffavtale jr. Arbeidsmiljølovens § 10-12 (4) http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAGFORBUNDET | Journaldato: 09.04.2019 | RegistryNumber: 2957/2019 | Helse- og sosialsektoren 18/5546 Endringar i tilskotsordninga for spelemidlar til idrettsanlegg og invitasjon til å kome med innspel http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET | Journaldato: 08.04.2019 | RegistryNumber: 3003/2019 | Kultur- og oppvekstsektoren Søknad om fornying av fylgjekort ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94669 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 3729/2019 | Servicetorget Skjemmande og farlege bygg - Bustadhus og div. uthus - Gnr 43 Bnr 4 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Arne Berge | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 3548/2019 | Teknisk sektor Svar på søknad om sommarjobb i Teknisk sektor http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Ekrem | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 3513/2019 | Teknisk sektor Dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet 2017 og 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 08.04.2019 | RegistryNumber: 3000/2019 | Helse- og sosialsektoren Ad. søknad om dispensasjon frå Aml. om hviletid, jf. § 10-12 (4) http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DELTA | Journaldato: 03.04.2019 | RegistryNumber: 2924/2019 | Helse- og sosialsektoren SV: Namn på vei og adresse. http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Elias Øvregård' | Journaldato: 25.03.2019 | RegistryNumber: 2567/2019 | Teknisk sektor Skjemmande område Åheim sentrum http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROND LØVOLD | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 3539/2019 | Teknisk sektor Svar - sommarjobb i teknisk sektor http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristiane R Ekremsæter | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 3498/2019 | Teknisk sektor Parkeringsavgift på Ørskogfjellet http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forum for Natur og Friluftsliv Møre og Romsdal | Journaldato: 05.04.2019 | RegistryNumber: 2983/2019 | Teknisk sektor Endra vedtak om vegadresse - Saurdalsvegen http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93462 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Merete Skorge Eriksen m.fl. | Journaldato: 25.03.2019 | RegistryNumber: 2522/2019 | Teknisk sektor Ny anbefaling om vaksinasjon av premature barn mot kikhoste http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 05.04.2019 | RegistryNumber: 2964/2019 | Helse- og sosialsektoren Kulturformål - søknad om tilskudd http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VANYLVEN RØDE KORS | Journaldato: 03.04.2019 | RegistryNumber: 2920/2019 | Kultur- og oppvekstsektoren Avslag -Tilskudd http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 02.04.2019 | RegistryNumber: 2880/2019 | Helse- og sosialsektoren Kulturformål - søknad om tilskot http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VANYLVEN KUNSTLAG | Journaldato: 03.04.2019 | RegistryNumber: 2919/2019 | Kultur- og oppvekstsektoren Risikoklassifisering av dei ustabile fjellpartia Høgefjellet og Storehornet i Vanylven kommune http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 03.04.2019 | RegistryNumber: 2915/2019 | Teknisk sektor 19/2116-1 Høringsbrev - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 3640/2019 | Teknisk sektor Svar på søknad om sommarjobb i Teknisk sektor 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Øvregård Thue | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 3199/2019 | Teknisk sektor Kulturformål - søknad om tilskudd http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93858 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ROVDE BLANDAKOR | Journaldato: 03.04.2019 | RegistryNumber: 2918/2019 | Kultur- og oppvekstsektoren Avskytingen av hjort må økes http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal Bondelag | Journaldato: 02.04.2019 | RegistryNumber: 2897/2019 | Teknisk sektor Høyring - Rapport frå arbeidsgruppa for Møre og Romsdal med tilråding til ny regional forskrift for hausting av tare - høyringsfrist 1.juni 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 3600/2019 | Teknisk sektor Svar på søknad om sommarjobb i Teknisk sektor 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94138 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amalie Flister | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 3198/2019 | Teknisk sektor Fwd: Allmennlege, akuttmedisiner og akuttkirurg søker arbeid med start 04.04.2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PEDRAM KAZEMI-ESFARJANI LOVUND MARITIME CLINIC | Journaldato: 12.04.2019 | RegistryNumber: 3132/2019 | Helse- og sosialsektoren Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom - Utlysning av tilskuddsmidler 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 2707/2019 | Kultur- og oppvekstsektoren Kulturformål - søknad om tilskudd http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ÅRAM PLUSS | Journaldato: 25.03.2019 | RegistryNumber: 2685/2019 | Kultur- og oppvekstsektoren Høring - endring av opptaksområder for helseforetak i Midt-Norge som konsekvens av kommune- og regionreform http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse Midt-Norge RHF | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 3599/2019 | Helse- og sosialsektoren Svar på søknad om sommarjobb i Teknisk sektor 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94135 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Benjamin Ervik Røys | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 3195/2019 | Teknisk sektor Handlingsplan mot framande, skadelege planteartar 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 26.03.2019 | RegistryNumber: 2702/2019 | Teknisk sektor Kulturformål - søknad om tilskudd http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/93594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPAREBANKEN MØRE | Journaldato: 24.03.2019 | RegistryNumber: 2654/2019 | Kultur- og oppvekstsektoren Den kulturelle spaserstokken - rapport 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal fylkeskommune | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 3594/2019 | Kultur- og oppvekstsektoren Søkand om løyve - skadefelling av grågås - gbnr 72/1 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anfinn Per Skorge Eriksen | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 3705/2019 | Teknisk sektor Høring - Særlovgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 3484/2019 | Rådmannen Svar på søknad om sommarjobb i Teknisk sektor 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/vanylven/RegistryEntry/Details/94133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Hovdevik | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 3193/2019 | Teknisk sektor