eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8398/2018 20181206 06.12.2018 Utgående brev Sjukefråver 3. kvartal 2018 Rådmann Andreas Chr. Nørve m.fl.
8399/2018 20181206 06.12.2018 Utgående brev Veglys langs deler av Hakallestranda Hakalle Utvikling ved Per Halsebakk
8400/2018 20181206 06.12.2018 Utgående brev Eldrerådet - disponering av midlar 2018 VANYLVEN SENIORDANS v/Elsa Aaland m.fl.
8394/2018 20181206 06.12.2018 Utgående brev John Sindre Kragset - søknad om motorferdsel i utmark - ATV/snøskuter John Sindre Kragset
8464/2018 20181206 06.12.2018 Inngående brev Vanylven - møteprotokoll kontrollutalet 05.12.2018 VEST KONTROLL
8474/2018 20181206 06.12.2018 Inngående brev Vedtak i Ulstein kommunestyre om brannvernsamarbeid ULSTEIN KOMMUNE
8401/2018 20181206 06.12.2018 Utgående brev Annonse kommunestyremøte 11. desember 2018 SYNSTE MØRE AS
8239/2018 20181205 05.12.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon *****
8349/2018 20181205 05.12.2018 Utgående brev Utbetalingskort - Drenering - Rasmusgarden v/Rolf Åge Sørdal 90/2 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
8376/2018 20181205 05.12.2018 Utgående brev Vedr. nedbetaling av studielån Karoline Lundås
8375/2018 20181205 05.12.2018 Utgående brev Vedr. nedbetaling av studielån Nikolai S Vikebakk
8357/2018 20181205 05.12.2018 Utgående brev VAR-området - avgiftsberekning 2019 Kommunalsjef teknisk sektor Terje Kolstad
8419/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 18/258979-5 Fylkesveg 652 i Vanylven kommune - Dispensasjon frå føresegner om byggegrense - Oppføring av fotballhall - Gnr. 100 bnr. 64 - Eidså sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
8421/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Kandidatar til verv i Norsk Kulturskuleråd - Møre og Romsdal NORSK KULTURSKOLERÅD
8423/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET
8426/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Lekkasjesøk ved eigedomen til Oddmar Magnussen i Norvik Syvde. SYVDE VASSVERK SA
8456/2018 20181205 05.12.2018 Utgående brev Avtale om rett til å anlegge leidningsrett for kommunaltekniske anlegg - Gbnr. 89/5-6 OSEBERG EIENDOM V/ROAR OSEBERG
8459/2018 20181205 05.12.2018 Utgående brev Vedlegg 2-XIV - Ordrebekreftelse pr. bruksrett - Modul 8 - My shift KDO CONSULTING AS
8430/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Bestilling av eigedomspakke gbnr. 22/1 - Lillebø, Vanylven KRAGSET EIENDOM AS
8431/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - vikariat - Fjordblikk Roy Olav Grini
8432/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Oppseiing av stilling som rettleiar ved NAV Vanylven Karoline Sighaug
8433/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Søknad om permisjon grunna helsetilstand *****
8435/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Takkar ja til stilling som miljøterapeut Oda Wærnes
8437/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Takkar ja til 50% stilling som miljøterapeut Linn-Katrin Krøvel
8438/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - Avdeling førebygging og rehabilitering Linn-Katrin Krøvel
8371/2018 20181205 05.12.2018 Utgående brev Vedr. nedbetaling av studielån Frode Ellingsund
8416/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Søknad om 100% fast stilling som miljøterapeut ved avd. bu og avlastning Rønnaug Therese Myklebust
8418/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Søknad om 100% fast stilling som miljøterapeut ved avd. bu og avlastning Zenobie Ngandwe
8422/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Kommunale avgifter - G.nr 092/003 og G.nr 091/006 Erik Nedreberg
8424/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Bestilling av eigedomspakke - Tunheim, Vanylven KRAGSET EIENDOM AS
8383/2018 20181205 05.12.2018 Utgående brev Vedr. nedbetaling av studielån Sunniva Adelheid Hansen
8384/2018 20181205 05.12.2018 Utgående brev Vedr. nedbetaling av studielån Lovise Hasund
8363/2018 20181205 05.12.2018 Utgående brev Inger Anne Eide Bjørneseth og Tore Bjørneseth - frådeling bustadføremål - Thue - Åheim - dispensasjon frå kommuneplanens arealdel. Inger-Anne Eide Bjørneseth og Tore Bjørneseth
8436/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - Avdeling bu og avlastning Oda Wærnes
8439/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Søknad om tildeling av restmidlar til kommunalt rusarbeid 2018 kap. 0765 post 62 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
8454/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Vannintrenging Oddmar Magnussen
8460/2018 20181205 05.12.2018 Utgående brev Databehandlaravtale - Lindorff AS LINDORFF AS
8440/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Konsesjonsavgifter til kommuner 2018 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
8441/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr. 148/93 A O MYKLEBUST EIGEDOM
8449/2018 20181205 05.12.2018 Utgående brev Vertskommuneavtale om felles Skatteoppkrevjar for Herøy, Vanylven og Ulstein kommune HERØY KOMMUNE
8451/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Rapport om guidinga på Valborgsamlinga og St. Jetmund kyrkja sommaren 2018 Marit Berget og Britt Løvold
8458/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Ynskjer å kjøpe tomt på Rovde Paul Sindre Vedeld
8382/2018 20181205 05.12.2018 Utgående brev Vedr. nedbetaling av studielån Tanja Anett Thunem
8326/2018 20181204 04.12.2018 Utgående brev Solsikka barnehage: Tilskotssatsar for 2019 Barnehagerådgjevar Beate Farestveit Brandal m.fl.
8327/2018 20181204 04.12.2018 Utgående brev Rentemidlar av skogfond - Budsjett 2019 Fylkesmannen i MR
8335/2018 20181204 04.12.2018 Utgående brev Nabovarsel - Kommunen som nabo - Gbnr. 148/46 Tema Vest AS
8328/2018 20181204 04.12.2018 Utgående brev Kvalitetsplan for barn og unge - høyring Kommunalsjef kultur- og oppvekstsektor Frode Vik
8405/2018 20181204 04.12.2018 Inngående brev Friluftsområde og friluftsaktivitet i Møre og Romsdal - søknader og forvaltningsplanar for 2019 Møre og Romsdal fylkeskommune
8414/2018 20181204 04.12.2018 Inngående brev Søknad om 100% fast stilling som miljøterapeut ved avd. bu og avlastning Ingrid Knardal
8306/2018 20181203 03.12.2018 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare i kommunen Sindre Mikael Kupen Bjørlykke
8309/2018 20181203 03.12.2018 Utgående brev Orientering om kommunalt tilsyn etter barnehagelova §§ 1 og 22 i kommunale barnehagar 2018 Barnehagerådgjevar Beate Farestveit Brandal
8310/2018 20181203 03.12.2018 Utgående brev Orientering om foreldrebetaling barnehage 2019 Barnehagerådgjevar Beate Farestveit Brandal
8395/2018 20181203 03.12.2018 Inngående brev Søknad om bruksendring Terje Osnes
7858/2017 20181203 03.12.2018 Utgående brev Svar: Kommunale avgifter - Gbnr. 19/5 Svein Stranden
8397/2018 20181203 03.12.2018 Inngående brev Høyring - kultiveringsplan for vassdrag i Møre og Romsdal FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
8391/2018 20181203 03.12.2018 Inngående brev Uttale UL Fram - skjenkeløyve Framheim 28.12.2018 MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT
8392/2018 20181203 03.12.2018 Inngående brev Flytting av skjenkeløyve 28.12.2018 - Bryggen Syvde AS MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT
8393/2018 20181203 03.12.2018 Inngående brev Fwd: Kommentar til vegnamn Karstein Velle
8403/2018 20181203 03.12.2018 Inngående brev Høring - forslag til endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og journalopplysninger ARKIVVERKET
8404/2018 20181203 03.12.2018 Utgående brev Søknad om rentekompensasjon for kyrkjebygg og kyrkjeinventar HUSBANKEN
7911/2016 20181203 03.12.2018 Utgående brev Vassmålaravlesning eigedom 11/263: Svar på klage Petter André Morseth
8268/2018 20181130 30.11.2018 Utgående brev Kommunedelplan for anlegg for idrett og friluftsliv - delrullering 2018 Kulturkonsulent Helle Frogner
8386/2018 20181130 30.11.2018 Inngående brev Skøyte - Gbnr. 100/121 Radoslaw Jan Chrobok
8379/2018 20181130 30.11.2018 Inngående brev Oppfølging av tilsyn ARKIVVERKET
8300/2018 20181130 30.11.2018 Utgående brev Reperasjon på parkeringsplass Åheim sentrum- Svar Møbler og Utstyr AS / Kåfrol Holding AS ved Kåre Aarskog
8370/2018 20181130 30.11.2018 Inngående brev Vanylven kommune - søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr16 bnr9 - Jan-Egil Nybø FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
8373/2018 20181130 30.11.2018 Inngående brev Utdanningsgjeld ***** ***** ***** ***** ***** STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING
8378/2018 20181130 30.11.2018 Inngående brev 15/1094-7 Vanylven kommune - adressenamna Jonsokhaugen, Fredsvollvegen og åtte andre - tilråding SPRÅKRÅDET
8380/2018 20181130 30.11.2018 Inngående brev Dokument 18/255403-4 Fylkesveg 2 i Vanylven kommune - Meir informasjon om byggeverksemd på gnr. 142 bnr. 51 – Krakset - Åram sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
8270/2018 20181130 30.11.2018 Utgående brev Prosjektplan kvardagsmeistring Kommunalsjef Arnhild Nordaune
8360/2018 20181130 30.11.2018 Inngående brev Høringer fra Kunnskapsdepartementet (RETHOS) Kunnskapsdepartementet
8368/2018 20181130 30.11.2018 Inngående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 Helsedirektoratet
8372/2018 20181130 30.11.2018 Inngående brev Utdanningsgjeld ***** ***** ***** ***** STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING
8374/2018 20181130 30.11.2018 Inngående brev Utdanningsgjeld ***** ***** ***** ***** ***** STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING
8301/2018 20181130 30.11.2018 Utgående brev Økonomiplan 2019-2022 med budsjett for 2019 Økonomileiar Hallvard Takset
8385/2018 20181130 30.11.2018 Inngående brev Dokument 18/258979-2 Fylkesveg 652 i Vanylven kommune - Ytterligare informasjon vedkomande søknad om dispensasjon frå byggegrense - Fotballhall - Gnr. 100 bnr. 64 - Eidså sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
8387/2018 20181130 30.11.2018 Inngående brev Endring av vedtektene for Søre Sunnmøre IKT-samarbeid (SSIKT) - låneopptak Volda kommune
8389/2018 20181130 30.11.2018 Inngående brev Låneopptak i 2018 og for perioden 2012-2017 for SSIKT Volda kommune
8369/2018 20181130 30.11.2018 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett Gisle Nordal
8343/2018 20181129 29.11.2018 Inngående brev Søknad om lukking av kanal Rolf Åge Sørdal
8347/2018 20181129 29.11.2018 Inngående brev Ferdigstilling av gjerde - SMIL-tilskot - Rolf Inge Sørdal 90/2 Rolf Åge Sørdal
8348/2018 20181129 29.11.2018 Inngående brev Ferdigstilling av grøfting - Rolf Åge Sørdal gbnr 90/2 Rolf Åge Sørdal
8224/2018 20181129 29.11.2018 Utgående brev Svar: Kommunale avgifter - Gbnr. 111/2 Ole Per Enebakk
8323/2018 20181129 29.11.2018 Inngående brev USS - høring om ny fjellov - orientering Utmarkskommunenes Sammenslutning USS
8324/2018 20181129 29.11.2018 Inngående brev Kontrollerklæring installasjon av ildsted CONSTO BERGEN AS
8325/2018 20181129 29.11.2018 Inngående brev Søknad støtte til sykkelprosjekt i Syvde Syvde Idrettslag
8341/2018 20181129 29.11.2018 Inngående brev Søknad om 100% fast stilling som miljøterapeut ved avd. bu og avlastning Henriette Marie Hansen
8342/2018 20181129 29.11.2018 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Rolf Åge Sørdal
8332/2018 20181129 29.11.2018 Inngående brev Klage på sakshandsaming - SMIL-midlar Gisle Ivar Thunem
8340/2018 20181129 29.11.2018 Inngående brev Krav om samanføying av tinglyste matriklar Jens-Arne K Benjaminsen
8344/2018 20181129 29.11.2018 Inngående brev Purring før tilbaketrekking av tilskot God Helse partnarskap 2018, frist 04.12.2018 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA
8345/2018 20181129 29.11.2018 Inngående brev Ferdigmelding - Grøfting Tørla 10-1 BERGE SAMDRIFT DA
8330/2018 20181129 29.11.2018 Inngående brev 18/2285-29 Merknad til vegnamn og parsellar i Vanylven kommune Eid kommune
8334/2018 20181129 29.11.2018 Inngående brev Invitasjon til skypemøte om eksamen tysdag 12. februar, kl. 10.00-11.30 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
8222/2018 20181129 29.11.2018 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev. Marit Redse
8267/2018 20181129 29.11.2018 Utgående brev Melding om endringar på slamlista frå Vanylven kommune - 1511 NORVA24 AS
8242/2018 20181129 29.11.2018 Utgående brev Økonomiplan 2019-2022 med budsjett for 2019 Formannskapet
8265/2018 20181129 29.11.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet registrert i Vanylven kommune Svein-Otto Brekke
8266/2018 20181129 29.11.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet registrert i Vanylven kommune Beate Hellebust Aasen
8250/2018 20181129 29.11.2018 Utgående brev Søknad om tilskot viltfondet - prosjekt "Vesthjort" - merkeprosjekt for hjort på Sunnmøre og Nordfjord NIBIO Tingvoll v/Erling Meisingset
Versjon:5.2.2.1