eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1336/2019 20190212 12.02.2019 Utgående brev Melding om endringar på slamlista frå Vanylven kommune - 1511 NORVA24 AS
1384/2019 20190212 12.02.2019 Inngående brev Informasjon om henvisning til pakkeforløp for psykisk helse og rus Helsedirektoratet
1388/2019 20190212 12.02.2019 Inngående brev Straumavlesing Rovdetun 2018 Jon-Halvor Kjøde
1390/2019 20190212 12.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 589 - 100 % fast stilling som lærar Åheim skule May Christine Karlsen
1389/2019 20190212 12.02.2019 Inngående brev SV: Databehandlaravtale Conexus Databehandleravtaler
1409/2019 20190212 12.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 590 - Ferievikar Camilla Nygård
1405/2019 20190212 12.02.2019 Inngående brev Søknad om tilskot til drenering av jordbruksjord - Gbnr. 16/14 BERGE SAMDRIFT DA
1406/2019 20190212 12.02.2019 Inngående brev Søknad om tilskot til drenering av jordbruksjord - Gbnr. 13/4 BERGE SAMDRIFT DA
1387/2019 20190212 12.02.2019 Inngående brev Kommunebrevet 2019 fra Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV
1407/2019 20190212 12.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 590 - Ferievikar June Garshoel Berge
1408/2019 20190212 12.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 590 - Ferievikar André Hellebust
1410/2019 20190212 12.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 590 - Ferievikar Alma Rosa Garcia Flores
1376/2019 20190211 11.02.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Vikariat - Vanylven HOS - Sone sør Bodil Turid Nygård
1381/2019 20190211 11.02.2019 Inngående brev Tynnaknuten - Søknad om tilskudd - drenering - Gbnr. 114/1 Landbruksdirektoratet
1339/2019 20190211 11.02.2019 Inngående brev Analyseresultat for perioda 04.02.19 - 07.02.19 KYSTLAB AS
1340/2019 20190211 11.02.2019 Inngående brev 18/03195-1 - Søknad om OU-midler - Vanylven kommune KS
1331/2019 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 588 - 50 % fast stilling kokk Alf Inge Kvamme
1342/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Utbetre kyrkjegardsmuren på Rovde MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
1327/2019 20190211 11.02.2019 Inngående brev Kulturformål - søknad om tilskudd ÅHEIM MUSIKKORPS
1377/2019 20190211 11.02.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Vikariat - Vanylven HOS - Sone sør Anne-Maryan Eriksen
1378/2019 20190211 11.02.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Vikariat - Vanylven HOS - Sone sør *****
1359/2019 20190211 11.02.2019 Inngående brev Revisjon av bo- og arbeidsmarkedsregioner – mulighet for innspill TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT
643/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Søknad om startlån- og tilskuddsmidler HUSBANKEN
1242/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Starttilskot til nyetablerarar Strategi- og utviklingsleiar Ane Malene Søvik Nygård
1241/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Vanylven Utvikling AS - Årsrapport 2018 VANYLVEN UTVIKLING AS
1245/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Eldreplan 2018 - 2026 til politisk godkjenning Kommunalsjef helse- og omsorgssektor Arnhild Nordaune
1244/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Klimaplan 2018-2030 - Eigengodkjenning Teknisk sektor v/Frode Ellingsund
1247/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Myklebust barne- og ungdomsskule - varmegjenvinning - ventilasjon Kommunalsjef teknisk sektor Terje Kolstad
1257/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Ny kommuneplan, samfunnsdel, eigengodkjenning av planprogram Strategi- og utviklingsleiar Ane Malene Søvik Nygård
1255/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Plan for demokrati - eigengodkjenning Strategi- og utviklingsleiar Ane Malene Søvik Nygård
1264/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Uttale om mogleg nedlegging av Mork rehabiliteringssenter HELSE MØRE OG ROMSDAL HF
1265/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Søknad om startlån - klage på avslag *****
1268/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Drift og vedlikehald av kommunal fiberstruktur SØRE SUNNMØRE IKT
1270/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Styring og leiing av Vanylven kommune - gjennomgåande mål for heile kommunen Rådmann Andreas Chr. Nørve m.fl.
1355/2019 20190211 11.02.2019 Inngående brev Tildeling - Startlån Husbanken
1273/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Handsaming av reiserekningar - ny arbeidsprosess og kontrollrutinar frå 2019 Rådmann Andreas Chr. Nørve m.fl.
1328/2019 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Linn A Høybakk Vaksdal
1298/2019 20190208 08.02.2019 Inngående brev Viktig melding: Høringsforslag - Ny fjellov - statsallmenningslovutvalget NOU 2018:11 - med ny presisering. UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING
1300/2019 20190208 08.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 589 - 100 % fast stilling som lærar Åheim skule Heidi Endal
1302/2019 20190208 08.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 589 - 100 % fast stilling som lærar Åheim skule Heidi Endal
1303/2019 20190208 08.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 589 - 100 % fast stilling som lærar Åheim skule - ***** ***** *****
1310/2019 20190208 08.02.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Vikariat - Sone nord - Syvdetun Tone Charlotte Løseth
1311/2019 20190208 08.02.2019 Inngående brev Ynskjer fortsatt å ha ein permisjonsdag i veka June Velsvik Knardal
1312/2019 20190208 08.02.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Vikariat - Bu og habilitering - Avlastninga Grete Bøstrand
1315/2019 20190208 08.02.2019 Inngående brev Informasjon om beredskapstelefon for rådgivning på ukjente stoffer DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
1319/2019 20190208 08.02.2019 Inngående brev Fordeling av løyvingane til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2019 Fordeling av løyvingane til Drenering av jordbruksjord 2019 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
1309/2019 20190208 08.02.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Vikariat - Sone nord Anniken Kolgrov
1313/2019 20190208 08.02.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Vikariat - Bu og habilitering - Avlastninga Sofie Lillemo
1314/2019 20190208 08.02.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Vikariat - Bu og habilitering - Avlastninga Jesper Evensberget
1317/2019 20190208 08.02.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemma *****
1322/2019 20190208 08.02.2019 Inngående brev Informasjon vedrørende nye rutiner for vandelsvurdering meddommere FINNMARK POLITIDISTRIKT
1305/2019 20190208 08.02.2019 Inngående brev Alkoholomsetning 2018 Combimat AS COMBIMAT AS
1308/2019 20190208 08.02.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Vikariat - Bu og habilitering - Avlastninga Sissel Sandnes Norhagen
1316/2019 20190208 08.02.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemma *****
1299/2019 20190208 08.02.2019 Inngående brev Høringsforslag - Ny fjellov - statsallmenningslovutvalget NOU 2018:11 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING
1226/2019 20190208 08.02.2019 Utgående brev Vanylven kommune - Vanylven FK - Lager og tribune - Gnr. 100 Bnr. 64 VANKAM FK
1235/2019 20190208 08.02.2019 Utgående brev Kommunal selskapsstruktur. Fusjon av aksjeselskap og endring av styre. VANYLVEN VERDI KF v/eigedomsforvaltar Frode Ellingsund
1217/2019 20190208 08.02.2019 Utgående brev Nye vegadresser i Vanylven kommune - Syvdefjordvegen, 6140 Syvde Posten
1207/2019 20190208 08.02.2019 Utgående brev Ferdigattest - Garasje - Gnr. 10 Bnr. 24 Helge Takseth m.fl.
1204/2019 20190208 08.02.2019 Utgående brev Endring av gitt tillatelse - Gnr. 16 Bnr. 120 STEIN HALVORSEN ARKITEKTER AS m.fl.
1219/2019 20190208 08.02.2019 Utgående brev Bjarne Skar - Tilbygg - Gnr. 105 Bnr. 3 Bjarne Thorleif Skar
1232/2019 20190208 08.02.2019 Utgående brev Melding: Møteprotokoll frå kontrollutvalet 05.12.2018 VEST KONTROLL
1295/2019 20190207 07.02.2019 Inngående brev Opprop - Grensejustering av Åheim Jørgen André Sjåstad
1296/2019 20190207 07.02.2019 Inngående brev Melding om vedtak - Dexa-scanner Volda sjukehus - osteoporosemåling - gåve Ørsta kommune
1016/2019 20190206 06.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om lukking av kanal - Rolf Åge Sørdal - gbnr 90/2 RASMUSGARDEN - ROLF ÅGE SØRDAL
1069/2019 20190206 06.02.2019 Utgående brev Oversending av tinglyst skøyte og matrikkelbrev. Silje Nielsen Ruud m.fl.
1070/2019 20190206 06.02.2019 Utgående brev Samanslåing av matrikkeleiningar gnr. 16 bnr. 129 og 140. Statens Kartverk
1275/2019 20190206 06.02.2019 Inngående brev Att kommunelegen - Ekstern høring pakkeforløp hjerneslag - fase 2 HELSEDIREKTORATET
1277/2019 20190206 06.02.2019 Inngående brev Brev til rådmann og ordfører om avtalefysioterapeuter NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
1274/2019 20190206 06.02.2019 Inngående brev Høring om opphevelse Omstillingsloven NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
1276/2019 20190206 06.02.2019 Inngående brev Spørsmål om bruk av midler fra Havbruksfondet 2018 STORTINGET
1246/2019 20190206 06.02.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Vikariat - Vanylven HOS. Avd. 2 Eline Norhagen
1266/2019 20190206 06.02.2019 Inngående brev Tilsyn - lukking av varsel Arbeidstilsynet
1248/2019 20190206 06.02.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Vikariat - Vanylven HOS. Avd. 2 Heiran Mohammed Saber
1250/2019 20190206 06.02.2019 Inngående brev Kompetanse- og innovasjonstilskot 2019 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
1253/2019 20190206 06.02.2019 Inngående brev Oppsigelse av interkommunale avtaler der Ålesund kommune er vertskommune Ålesund kommune
1254/2019 20190206 06.02.2019 Inngående brev Høyring – Stoltenbergutvalgets rapport om kjønnsforskjellar i skulen Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
1249/2019 20190206 06.02.2019 Inngående brev Årsmelding 2018 Sunnmøre Jordskifterett
1261/2019 20190206 06.02.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak AALAND ARKITEKTKONTOR AS m.fl.
1243/2019 20190206 06.02.2019 Inngående brev Takstsone Volda-Lauvstad Jorunn B Lillebø Lande
1259/2019 20190206 06.02.2019 Inngående brev Beslutninger fra Politidirektoratet om endringer i lokal struktur for Møre og Romsdal politidistrikt POLITIDIREKTORATET
1046/2019 20190205 05.02.2019 Utgående brev Risikofondet - søknad om lån *****
1185/2019 20190205 05.02.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Helge Takseth
1048/2019 20190205 05.02.2019 Utgående brev Volda sjukehus - støtte til Dexa-skannar for osteoporsemåling Innsamlingskomiteen for ny Dexa-scanner på Volda sjukehus v/Karen Høydal
1191/2019 20190205 05.02.2019 Inngående brev Vedlegg til ferdigattest Helge Takseth
1024/2019 20190205 05.02.2019 Utgående brev Utsikten Fjellkro - Utvida skjenkeløyve 9. februar 2019 UTSIKTEN FJELLKRO AS
1042/2019 20190205 05.02.2019 Utgående brev Myklebuståsen i Herøy - vurdering refusjoner Herøy kommune
981/2019 20190205 05.02.2019 Utgående brev Meddommarar Søre Sunnmøre tingrett. Kontaktinformasjon: E-postadresse og mobiltelefonummer Bjørnar Magne Berge m.fl.
1023/2019 20190205 05.02.2019 Utgående brev Vanylven Utvikling AS - Handlingsplan 2019 Leiar stab Ane Malene Søvik Nygård
1034/2019 20190205 05.02.2019 Utgående brev Søknad om transporttilskot - ***** *****
1179/2019 20190205 05.02.2019 Inngående brev Vedlikeholdsansvar for statlige kaier - Kystverkets region Midt-Norge Kystverket
1186/2019 20190205 05.02.2019 Inngående brev Tilbakemelding spillemiddelsøknader 2019 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
1198/2019 20190205 05.02.2019 Inngående brev Til ordførar/rådmann - Barn og unge i kommunal planlegging MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
1206/2019 20190205 05.02.2019 Inngående brev Interpellasjon til kommunestyremøte 19.03.2019: Arbeidsavklaringspengar (AAP) og virkningane av dei nye reglane som kom 1. januar 2018 Ottar Jan Løvoll
1150/2019 20190205 05.02.2019 Utgående brev Roy-Arne Landsverk -søknad om løyve til kjøring av snøscooter på Storleite roy-Arne Landsverk
1189/2019 20190205 05.02.2019 Inngående brev Innspel om vidareføring av Jobbsjansen for unge vaksne VANYLVEN ARBEIDERPARTI
1190/2019 20190205 05.02.2019 Inngående brev Innspel om vidareføring av utekontakt VANYLVEN ARBEIDERPARTI
1187/2019 20190205 05.02.2019 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak VANKAM FK
1211/2019 20190205 05.02.2019 Inngående brev Tilsynsrapport med varsel om pålegg *****
1230/2019 20190205 05.02.2019 Inngående brev Sluttutbetaling spelemidlar 2018, anleggsnummer 67821 - Myklebust skole ballbinge MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Versjon:5.2.2.1