eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/487 20180518 18.05.2018 Utgående brev Brudd på menneskerettane Marius Reikerås
2014/872 20180518 18.05.2018 Utgående brev Purring på div. avleveringslister Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal
2012/1661 20180518 18.05.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest, gbr 30/26 ENERBYGG BOLIG AS
2018/1003 20180518 18.05.2018 Utgående brev Melding om busetjing - Nina Kvalen Nina Kvalen
2014/1745 20180518 18.05.2018 Utgående brev Byggemøte nr. 18, 15.05.2018, Utbetring Botnavegen K A Aurstad AS v/Randulf Reite
2018/798 20180518 18.05.2018 Utgående brev Innkalling til møte i nemnda for fordeling av treningstider 2018/19 KFUM Volda Volleyball v/Rune Hauge Aarflot m.fl.
2018/1003 20180518 18.05.2018 Utgående brev Melding om busetjing - NAV Ørsta /Volda NAV Volda/Ørsta
2018/1003 20180518 18.05.2018 Utgående brev Melding om busetjing - Volda legesenter Volda legesenter
2016/102 20180518 18.05.2018 Utgående brev Kulturminneplan - Volda kommune RIKSANTIKVAREN m.fl.
2018/1003 20180518 18.05.2018 Utgående brev Melding om busetjing - Volda læringssenter Volda læringssenter v/ Kjell Tore Aarstad
2018/994 20180518 18.05.2018 Internt notat uten oppfølging Sjukmelding endra til pleiepengar - ***** ***** *****
2015/2353 20180518 18.05.2018 Utgående brev Kontaktinformasjon meddommarar i Frostating lagmannsrett - Karl Anders Helseth og Hogne Kvangarsnes Frostating Lagmannsrett
2016/1812 20180518 18.05.2018 Utgående brev Graveløyve - Krumsvikneset - Folkestad Mørenett AS
2016/148 20180518 18.05.2018 Utgående brev Svar på søknad om støtte til Kreftforeningens innsamlingsaksjon 2018 Kreftforeningens v/Petter Spolen
2018/776 20180518 18.05.2018 Utgående brev Møte om søknad til fylkeskommunen - Utbygging av breiband i Volda kommune Dravlaus og Innselset grendalag m.fl.
2018/395 20180518 18.05.2018 Inngående brev Søknad dispensasjon for avslutting av massedeponi, gbr 11/1 og 12/1 Langemyra K.A.Austad AS, v/Petter Espe
2018/853 20180518 18.05.2018 Inngående brev Melding om hending på arbeidsstad - ***** ***** ***** *****
2015/91 20180518 18.05.2018 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skuleåret 2018/2019 *****
2016/1963 20180518 18.05.2018 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skuleåret 2018/2019 *****
2015/804 20180518 18.05.2018 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skuleåret 2018/2019 *****
2016/1071 20180518 18.05.2018 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skuleåret 2018/2019 *****
2017/1131 20180518 18.05.2018 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skuleåret 2018/2019 *****
2017/977 20180518 18.05.2018 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skuleåret 2018/2019 *****
2013/1653 20180518 18.05.2018 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skuleåret 2018/2019 *****
2016/1116 20180518 18.05.2018 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skuleåret 2018/2019 *****
2016/767 20180518 18.05.2018 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skuleåret 2018/2019 *****
2018/41 20180518 18.05.2018 Inngående brev Analyseresultat drikkevatn, prøvemottak 08.05.18 Kystlab preBIO avd. Sunnmøre
2018/651 20180518 18.05.2018 Inngående brev Møre og Romsdal fylkeskommune - Større idrettsarrangement - Tilsagn om kulturtilskot til X2 Festivalen 2018 Møre og Romsdal fylkeskommune
2017/1359 20180518 18.05.2018 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skuleåret 2018/2019 *****
2016/805 20180518 18.05.2018 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skuleåret 2018/2019 *****
2018/529 20180518 18.05.2018 Inngående brev Enkeltvedtak om mellombels fritak frå undervisning - ***** ***** ***** *****
2018/529 20180518 18.05.2018 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning vår 2018 og skuleåret 2018/2019 *****
2018/923 20180518 18.05.2018 Inngående brev Påminning om utbetaling av oppreisningssum til ***** ***** Møre og Romsdal fylkeskommune
2016/63 20180518 18.05.2018 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - ***** ***** NAV Arbeidslivssenter Møre o g Romsdal
2018/21 20180518 18.05.2018 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - ***** ***** NAV Arbeidslivssenter Møre o g Romsdal
2017/1128 20180518 18.05.2018 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skuleåret 2018/2019 *****
2015/137 20180518 18.05.2018 Inngående brev Vikar, Øyra skule, 03.04.18-16.05.18 - Arlen Ose Sæther Øyra Skule
2015/1328 20180518 18.05.2018 Inngående brev Vikar, lærar, Austefjord skule, 26.04.18-31.07.18 - Bjørg Kalvatn Austefjord Skule
2015/1315 20180518 18.05.2018 Inngående brev Vikar, Øyra skule, 08.05.18-22.06.18 - Marie Havnsund Øyra Skule
2018/249 20180518 18.05.2018 Inngående brev Søknad om praktis bistand - ***** ***** *****
2018/532 20180518 18.05.2018 Inngående brev Mekko keramikkverkstad - Vedr. melding om politisk vedtak - Søknad om tilskot frå næringsfondet MEKKO INGEBORG RØRVIK LEJON
2010/1618 20180518 18.05.2018 Utgående brev Oversending gjenpart matrikkelbrev eigedom med gards- og bruksnummer 129/1/1, Eidsetelva kraftverk Småkraft AS
2018/608 20180518 18.05.2018 Inngående brev Vikar, Lærar Bratteberg skule, 01.02.18-31.07.18 - Lene Åbrekk Kråkenes Bratteberg skule
2018/1026 20180518 18.05.2018 Inngående brev Elevopplysningar i Voldaskulen - ***** ***** *****
2011/2205 20180518 18.05.2018 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skuleåret 2018/2019 *****
2012/351 20180518 18.05.2018 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skuleåret 2018/2019 *****
2012/537 20180518 18.05.2018 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skuleåret 2018/2019 *****
2017/1045 20180518 18.05.2018 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skuleåret 2018/2019 *****
2017/69 20180518 18.05.2018 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skuleåret 2018/2019 *****
2012/387 20180518 18.05.2018 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skuleåret 2018/2019 *****
Versjon:5.2.2.1