eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3795/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Løyve til tiltak Gbr 58/11 Torgeir Raknes
4243/2017 20170327 27.03.2017 Internt notat uten oppfølging Volda kommune, Volda Filmteater - avtale med Swedbank Norge om kortinnløsing via terminal Asbjørn Moltudal
4244/2017 20170327 27.03.2017 Inngående brev Ekstrahjelp i barnevernstenesta, EM-teamet, 01.03.17-30.06.17 - Sindre Ervik Barnevernstenesta
4248/2017 20170327 27.03.2017 Inngående brev Ekstrahjelp i barnevernstenesta, EM-teamet, 15.03.17-01.07.17 - Anita Erviksæter Solvåg Barnevernstenesta
4265/2017 20170327 27.03.2017 Inngående brev Avtale om arbeidstrening - ***** ***** ***** Nav Ørsta og Volda
4267/2017 20170327 27.03.2017 Inngående brev Søknad lærling helsefagarbeider - ***** ***** ***** *****
4271/2017 20170327 27.03.2017 Inngående brev Tek ikkje imot tilbod om stilling ved teknisk sektor - Helge Berstad Helge Berstad
4272/2017 20170327 27.03.2017 Inngående brev Autorisasjon sjukepleiar - Line Eugenie B. Johansen Line Eugenie B Johansen
4275/2017 20170327 27.03.2017 Inngående brev Søknad om løyve utan ansvarsrett, gbr 21/157 Arne Vatland
4279/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Førebels svar på innsyn - Klimaskjem Aasenbygget Ruth Elise Henden m.fl.
4254/2017 20170327 27.03.2017 Inngående brev Vikar, tenesta for funksjonshemma, 01.01.17-30.06.17 - Kristin Robberstad Vangen Tenesta for funksjonshemma
4255/2017 20170327 27.03.2017 Inngående brev Fleirspråkleg støtte, Engeset barnehage, 28.02.17-30.06.17 - Aster Fishatsion Engeset barnehage
4256/2017 20170327 27.03.2017 Inngående brev Vikar, Bratteberg skule, 06.03.17-10.07.17 - Håvard Kårstad Bratteberg skule
4257/2017 20170327 27.03.2017 Inngående brev Kontroll av Volda mottak for einslege mindreårige - innhenting av opplysningar fra barnevern og skule sendt fra Utlendingsdirektoratet Utlendingsdirektoratet, Regionkontor Midt-Norge
4258/2017 20170327 27.03.2017 Inngående brev Vikar lærar, Bratteberg skule, 06.03.17-10.07.17 - Håvard Kårstad Bratteberg skule
4260/2017 20170327 27.03.2017 Inngående brev Tilkallingsvikar, reinhald, 01.01.17-01.12.17 - Ridwaney Osman Ali Eigedomsavdelingen
4262/2017 20170327 27.03.2017 Internt notat Kontroll med Volda mottak - Innhenting av opplysningar frå vertskommunen - frist 19.april 2017 Per Ivar Kongsvik m.fl.
4266/2017 20170327 27.03.2017 Inngående brev Autorisasjon helsefagarbeidar - Sia Hina Sia Hina
4268/2017 20170327 27.03.2017 Inngående brev Tek imot tilbod om stilling ved teknisk sektor - Terje Sunde Terje Sunde
4273/2017 20170327 27.03.2017 Inngående brev Søknad om helse- og omsorgstenester - støttekontakt - ***** ***** ***** *****
4281/2017 20170327 27.03.2017 Inngående brev Nominasjon til Norges musikkommune 2017 NORSK MUSIKKRÅD
4036/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Vedtak om introduksjonsprogram - ***** ***** ***** ***** ***** *****
4055/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Volda Tennislag - Lenging av festeavtale - Gbr 27/44/1 Volda Tennislag v/Oddbjørn Nes
4059/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Søknad om utsett frist og møte vedkomande Fiskerihamna i Volda KYSTVERKET
4026/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Svar på søknad om permisjon - ***** ***** ***** *****
4029/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Svar på søknad om delvis permisjon for å utføre organisasjonsarbeid - ***** ***** *****
4085/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Førebels svar på klage på fastsetting av eigedomsskatt, gbr 92/1 Trygve Ludvig Helset
4089/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Svar på søknad om sommarjobb *****
4091/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Førebels svar på klage, gbr 107/136 Arvid Hovden
4071/2017 20170327 27.03.2017 Internt notat uten oppfølging Vedkomande lønsfastsetjing Manuela Erlbeck
4112/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Løyve til tiltak gbr 48/4 PER MULVIK AS m.fl.
4118/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Rett til utvida norskopplæring med 500 timar - ***** ***** ***** *****
4122/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Rett til 500 timar utvida norskopplæring - ***** ***** ***** *****
4090/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Førebels svar på klage, gbr 6/6 Oddvin Bjerkvik
4092/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Melding om grovt hærverk/rassering av kommunal bustad Sunnmøre politidistrikt
4120/2017 20170327 27.03.2017 Internt notat uten oppfølging Vedtak om varig dispensasjon på krav kring heis Prestegata 33, gbr 30/232 Kjell Magne Rindal
4121/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Rett til 500 timar utvida norskopplæring - ***** ***** ***** *****
4126/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Rett til utvida norskopplæring med 500 timar - ***** ***** *****
4127/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Rett til utvida norskopplæring med 500 timar - ***** ***** *****
4136/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Oppsummering vernerunder 2016 Hovudverneombod m.fl.
4143/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Førebels svar på klage, gbr 41/1/0/1 Bente Humberset Nerbøvik
4144/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Tilsetjing - Christine Eikrem pt. Dalsfjord skule Christine Eikrem
4145/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Tilsetjing - Marte Digernes pt. Volda ungdomsskule Marte Digernes
4148/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Svar på søknad om å gå på annan skule enn nærskulen - ***** ***** *****
4151/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Rett til 500 timar utvida norskopplæring - ***** ***** ***** *****
4220/2017 20170327 27.03.2017 Inngående brev Nabovarsel endring av søknad, gbr 160/03 Erling Ulvestad
4110/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Tilsetjing - Selma Fjørtoft pt. Volda ungdomsskule Selma Fjørtoft
4116/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Årsrapport om bruk av bedriftshelseteneste i Volda kommune 2016 frå Stamina Helse Stamina Helse m.fl.
4123/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Rett til 500 timar utvida norskopplæring - ***** ***** ***** *****
4124/2017 20170327 27.03.2017 Utgående brev Svar på brev om sletting av krav gbr 107/4 Jon Kåre Folkestad
Versjon:5.2.2.1