eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2016/859 20170621 21.06.2017 Saksframlegg/innstilling Ruteendringsprosessen 2018
2017/1173 20170621 21.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om graveløyve, gbr 12/43 - Morkavegen 58 Com-net Maskin As m.fl.
2012/1159 20170621 21.06.2017 Saksframlegg/innstilling Framlegg til revisjon av forskrift for handsaming av avfall og slam i Ørsta og Volda kommunar
2016/874 20170621 21.06.2017 Utgående brev Tenestebevis - Gunn Kristin Lia Gunn Kristin Lia
2012/268 20170621 21.06.2017 Utgående brev Svar i sak til Sigmund Håland i høve grøft i Bakkelidvegen - buss-stopp i Nylenda Sigmund Håland
2017/1197 20170621 21.06.2017 Utgående brev Forsøpling på eigedom 27/1 EGGE ENTREPRENØR AS m.fl.
2017/1167 20170621 21.06.2017 Utgående brev Stadfesting av oppseiing - Rigmor Ervik Rigmor Bodil Ervik
2017/1041 20170621 21.06.2017 Utgående brev Førebels svar på søknad om stilling. Gitar- /bandlærar Elin Gaustad m.fl.
2017/1094 20170621 21.06.2017 Utgående brev Mangel på godkjent avfallsplan - Hamna Vikeneset kai FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2017/1042 20170621 21.06.2017 Utgående brev Førebels svar. Søknad på stilling, visuell kunst Catarina Andersson m.fl.
2017/1086 20170621 21.06.2017 Utgående brev Søknadsskjema - endring av sanitærabonnement LARS J FOLKESTAD
2015/2057 20170621 21.06.2017 Utgående brev Tenestebevis - Aase-Mari Romestrand Aase-Mari Romestrand
2017/1190 20170621 21.06.2017 Utgående brev Tenestebevis - Kristine Høgset Remvik Kristine Høgset Remvik
2017/662 20170621 21.06.2017 Utgående brev Stadfesting av oppseiing - Karl Roberg Karl Sverre Roberg
2017/1197 20170621 21.06.2017 Internt notat uten oppfølging Mistanke om forureina grunn
2016/1517 20170621 21.06.2017 Saksframlegg/innstilling Planprogram for hovudplan vatn og avløp. Godkjenning av planen som del av kommuneplanen
2016/572 20170621 21.06.2017 Inngående brev Attest for arbeidsåret 2016-2017 - Mathias Inselseth Mathias Inselseth
2015/1373 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om midlertidig bruksløyve gbr 2/118 BJERKNES DAG IVAR
2017/1064 20170621 21.06.2017 Inngående brev NVE si uttale - Skinnvikelva - Planlegging og bygging av ny Skinnvika bru - Volda kommune. NVEs referanse: 201703958-2 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2017/1195 20170621 21.06.2017 Saksframlegg/innstilling PlanID 2012011 Reguleringsplan B60 Strand - Byggeplan BK2. Mindre vesentleg reguleringsendring.
2013/520 20170621 21.06.2017 Utgående brev Volda kommune -pin Mandal Pinsforening
2017/509 20170621 21.06.2017 Saksframlegg/innstilling Månadsrapport mai 2017
2017/971 20170621 21.06.2017 Saksframlegg/innstilling Gbr 164/1 og 2 - flytting og forlenging av eksisterande molo - dispensasjon frå kommuneplan - Marine Harvest sitt anlegg i Sandvika på Lauvstad
2016/581 20170621 21.06.2017 Utgående brev Tenestebevis - Jelyn Høydal Jelyn Lamadora Høydal
2017/197 20170621 21.06.2017 Utgående brev Bed om uttale i samband med søknad om godkjenning av ny stedfortredar So es Bors AS - org nr 915017282 Volda og Ørsta lensmannskontor
2017/1180 20170621 21.06.2017 Utgående brev Det langsiktige perspektivet for rettslokale for Søre Sunnmøre Tingrett DOMSTOLENE I NORGE
2017/841 20170621 21.06.2017 Saksframlegg/innstilling Søknad om driftsstøtte til TV-aksjonen 2017 - Unicef
2012/268 20170620 20.06.2017 Inngående brev Vedk. grøft i Bakkelidvegen og buss-stopp i Nylenda Sigmund Johannes Furhovde Håland
2015/2343 20170620 20.06.2017 Inngående brev Manglende rapportering om manglende informasjon, tilskudd til avansert klinisk sykepleie - ref. 15/8303 HELSEDIREKTORATET
2008/1431 20170620 20.06.2017 Inngående brev Deling av grunneigedom, hyttepunkt, gbr 91/1 Oddbjørn Bjørkedal
2008/1431 20170620 20.06.2017 Inngående brev Deling av grunneigedom - parkeringsrett og vegrett, gbr 91/1 Oddbjørn Bjørkedal
2015/22 20170620 20.06.2017 Utgående brev Tiltak i statlig sikra friluftslivsområde - Årneset - Søknad om forlenga frist for rapportering MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2015/22 20170620 20.06.2017 Inngående brev Svar på spørsmål om forlenging av frist for rapportering - Årneset MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2015/2528 20170620 20.06.2017 Inngående brev Søknad om midlertidig bruksløyve, gbr 30/422 TØMRER SERVICE AS
2017/995 20170620 20.06.2017 Utgående brev Til orientering - den nye tomta på Vollane er no satt ut og merka, gbr 157/79 Erling Ulvestad
2016/963 20170620 20.06.2017 Inngående brev Innspel til kommuneplanen sin arealdel - Brauta Bernhard Rekkedal
2012/475 20170620 20.06.2017 Inngående brev Tildeling av turnuslege frå 01.09.2017 - Volda kommune HELSE MØRE OG ROMSDAL HF
2017/1195 20170620 20.06.2017 Inngående brev Strand utvikling - Nye planar etter førehandskonferanse, gbr 15/54 JOHN MOLDSKRED AS
2016/777 20170620 20.06.2017 Inngående brev Oppseiing av stilling som helsefagarbeidar på Fjordsyn - Lene Nedreberg Lene Egset Nedreberg
2017/686 20170620 20.06.2017 Inngående brev Svar på spørsmål om langtidsleige - Volda prestegard OPPLYSNINGSVESENETS FOND
2017/1179 20170620 20.06.2017 Inngående brev Grunngjeve spørsmål om vannscooter MDG Øyvind Festø
2017/739 20170620 20.06.2017 Utgående brev VA- kart ved Morkamyra 24.- gnr 11 bnr 91 HUSBYGG AS
2017/1072 20170620 20.06.2017 Utgående brev Tenestebevis - Oddhild Førde Oddhild Førde
2016/720 20170620 20.06.2017 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - ***** ***** ***** *****
2017/1194 20170620 20.06.2017 Inngående brev Spørsmål om lovbrot til drift av skjenkestad - ***** ***** ***** *****
2017/1178 20170620 20.06.2017 Internt notat Vedtak auke i stilling frå 75 % til 85 %: Alinde M Bjørkedal Svein Berg-Rusten m.fl.
2017/1171 20170620 20.06.2017 Inngående brev Kart for plassering av skap Geir Ståle Flåskjer
2017/305 20170620 20.06.2017 Internt notat Endring : 52 % stilling på natt 3 etg Svein Berg-Rusten m.fl.
2017/304 20170620 20.06.2017 Internt notat Vedtak om tilsetting 75 % st nattevakt: Brenda Villanueva Svein Berg-Rusten m.fl.
2017/302 20170620 20.06.2017 Internt notat Vedtak om tilsetting 70 % stilling på natt 3 etg: Ingvild Solmunde Svein Berg-Rusten m.fl.
Versjon:5.2.2.1