eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/1883 20181109 09.11.2018 Internt notat Vedtak om tilsetjing i stillinga som kinomedarbeidar ved Volda filmteater Birgitte Sævik Pedersen
2018/1964 20181109 09.11.2018 Utgående brev Underretting om vedtak etter oppmålingsforretning med grensepåvising eigedom med gbr 18/214, Gamletunvegen 4 Bernt Olav Øvregaard m.fl.
2014/872 20181109 09.11.2018 Utgående brev Bestilling av avleveringsliste - Sunnmørsheimen og Gnistengruppa INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS
2018/1171 20181109 09.11.2018 Utgående brev Berekning av lønsansiennitet - Ingrid Forthun Partenyi Ingrid Forthun Partenyi
2018/872 20181109 09.11.2018 Inngående brev Flyttemelding - ***** ***** *****
2016/565 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Berekning av lønsansiennitet - Elisabeth Velle
2017/84 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Berekning av lønsansiennitet - Hans Husøy
2015/1646 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Berekning av lønsansiennitet - Marie Bøe Hunnes
2016/546 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Berekning av lønsansiennitet - Sølvi Hovdenakk
2017/953 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Berekning av lønsansiennitet - Bjørnar Hoggen
2012/1958 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Referat frå Ordførar- og rådmannsnettverket 02.11.18 - med kommentar frå Herøy kommune
2018/1804 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Offentleg søkjarliste ID 992 - Ingeniør eigedom Siri Birkeland Solheim
2018/1099 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Pressemelding - Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
2017/1369 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Berekning av lønsansiennitet - Jørn Humberset
2016/541 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Berekning av lønsansiennitet - Rune Homlung
2017/1727 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Berekning av lønsansiennitet - Trude Holsvik-Garcia
2015/2091 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Berekning av lønsansiennitet - Nina Kristiansen Holsvik
2017/1426 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Berekning av lønsansiennitet - Karina Hånes Holsvik
2017/2065 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Berekning av lønsansiennitet - Solveig Holmen
2016/280 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Berekning av lønsansiennitet - Marianne Nyland Holen
2018/69 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Berekning av lønsansiennitet - Jan Erik Hestholm
2017/358 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Berekning av lønsansiennitet - Ellen Hesselberg
2017/900 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Berekning av lønsansiennitet - Trygve Lid Heltne
2018/2026 20181109 09.11.2018 Inngående brev Tek i mot stilling som lærar ved Bratteberg skule - Ida-Marie Førde Ida-Marie Førde
2018/2087 20181109 09.11.2018 Inngående brev Unntak frå dialogmøte 2 - ***** ***** ***** NAV
2018/22 20181109 09.11.2018 Inngående brev Søknad om kommunal bustad - ***** ***** *****
2015/1606 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Berekning av lønsansiennitet - Trude Husøy
2016/1028 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Berekning av lønsansiennitet - Frode Hustad
2015/1902 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Berekning av lønsansiennitet - Mahmud Hassan Hussein
2017/1769 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Husleigekontrakt - Monsvegen 5 B-b - ***** *****
2017/1206 20181109 09.11.2018 Inngående brev Notat frå befaring E39 Egset - Furene vedrørande melding om skade på Morkavegen samt gangveg Bergby Andreas
2018/1683 20181109 09.11.2018 Inngående brev Ber om fortgang i saka - Farleg naust Andanesvegen - Gbr 30/22 Jan Lidvar Vikestrand
2017/1700 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Berekning av lønsansiennitet - Eli Bente Hoggen
2013/109 20181109 09.11.2018 Inngående brev Alternativsvurdering av reguleringsplan for eventuelle tiltak E39 Småbåthamna - Elvadalen Statens vegvesen v/ Astrid Eide Stavseng
2015/1329 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Berekning av lønsansiennitet - Lise Marie Hoddevik
2012/1958 20181109 09.11.2018 Inngående brev Frå Sande kommune møter Oddbjørn Indregård som administrativ representant - Ordførar- og rådmannsnettverket Sande kommune v/ Oddbjørn Indregård
2016/703 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Berekning av lønsansiennitet - Cindy Hoddevik
2018/1958 20181109 09.11.2018 Inngående brev Ynskje om endra dag for borgarleg vigsel i Volda kommune - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2015/1116 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Berekning av lønsansiennitet - Sia Hina
2016/1123 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Berekning av lønsansiennitet - Svanhild Hetle
2018/1199 20181109 09.11.2018 Utgående brev Underretting om vedtak etter oppmålingsforretning med frådeling eigedom med gbr 30/4/23, Markvegen 11 Vegard Ove Bjørdal
2018/1199 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Fullmaktar oppmålingsforretning eigedom med gbr 30/4/23, Markvegen 11
2018/1199 20181109 09.11.2018 Utgående brev Underretting om vedtak etter oppmålingsforretning med frådeling eigedom med gbr 30/4/23, Markvegen 11 Annabel Puazo Gervacio m.fl.
2017/2279 20181109 09.11.2018 Utgående brev Oppseiing av avtale om bankterminal NETS HOLDING
2018/2037 20181109 09.11.2018 Inngående brev Søknad - ID 1003 - Lærar *****
2018/1654 20181109 09.11.2018 Utgående brev Svar om reperasjon av naust med vorr - Gbr 101/1 Atle Magne Krumsvik
2018/1978 20181109 09.11.2018 Utgående brev Vedtak om introduksjonsprogram - ***** ***** ***** ***** *****
2014/307 20181109 09.11.2018 Utgående brev Beredskapsrutinar ved Volda vassverk - innfriing av vedtak om pålegg MATTILSYNET
2018/1964 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Landmålarrapport etter oppmålingsforretning med klarlegging eksisterande eigedomsgrenser eigedom med gbr 18/214
2015/2215 20181109 09.11.2018 Utgående brev Innvilga permisjon - 01.09.18-31.08.19 - ***** ***** ***** *****
Versjon:5.2.2.1