eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journalnotat 12.09.2018 - 15.05.19 - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journalnotat 13.08.2018 - 15.05.19 - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journalnotat 03.09.2018 - 15.05.19 - ***** *****
2018/2124 20190520 20.05.2019 Utgående brev Angåande tilvising av - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Førebels svar, søknad om deling av grunn til fritidsbustad på gbr 161/5 Laila Velsvik
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journalnotat 06.10.2017 - 15.05.19 - ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journalnotat 09.05.16 - 15.05.19 - ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journalnotat 26.09.14 - 15.05.19 - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journalnotat 14.06.16 - 15.05.19 - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journalnotat 27.08.2008 - 15.05.19 - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journalnotat 27.08.14 - 15.05.19- ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Personopplysningar - ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journalnotat 07.06.2018 - 15.05.19 - ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Internt notat Svar på førespurnad om innsyn i Volda kommune sine helsebemanningsutbetalingar i 2018 Svein Berg-Rusten m.fl.
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Melding om personnummer - ***** ***** ***** ***** ***** Volda legesenter
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Brevmal - Tildeling av skuleplass i Stor-Øyra krins - skuleåret 2019/2020 Brevmal
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journalnotat 27.06.2013 - 15.05.19 - ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Krav om deling av EM-tilskotet i 2018 ØRSTA KOMMUNE v/flyktningkontoret
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Ettersending av fråsegn med kommentar til planaterialet - detaljregulering Rotsetfjøra - planid 2018001 Sporstøl Arkitekter AS
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Reservering av kaiplass Vikeneskaia - Frøy Hardvest Frøy Hardvest v/ Mats V Djupvik
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Spørsmål om tilbakebetaling jamfør korrigering av takstsone etter avstandsmåling - ferjestrekning Volda-Lauvstad Dravlaus og Innselset grendalag v/ Jorunn Beate Lillebø Lande m.fl.
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Spørsmål til Ørsta kommune vedrørande vegar og anlegg - Verdsetjing av eignelutar Bjørke SSK revisjon v/ Bodill Skeide
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Melding om oppstart etter permisjon frå introduksjonsprogram - ***** ***** ***** Volda læringssenter v/ Anette Berg
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Melding til lønn om ny deltakar i introduksjonsprogram - ***** ***** ***** ***** Volda Læringssenter v/ Anette Berg
2019/1051 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tek i mot tilbod om stilling som klubbmedarbeidar - Marius Andreas Myklebust Marius Andreas Myklebust
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Ber om opplysningar vedrørande kommunale avgifter og eigedomsskatt - gbr 18/357/0/3 Eiendomsmegler Vest v/ Regine Nesheim
2019/728 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Intern presentasjon - Frå fjord til fjell - Studentprosjekt
2019/108 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om følgjekort - ***** ***** ***** *****
2018/2144 20190520 20.05.2019 Utgående brev Kommunalt tilskot til Trollsletta barnehage 2019 STIFTINGA TROLLSLETTA BARNEHAGE
2018/2144 20190520 20.05.2019 Utgående brev Kommunalt tilskot til Røysmarka barnehage 2019 STUDENTSAMSKIPNADEN I VOLDA
2018/2144 20190520 20.05.2019 Utgående brev Kommunalt tilskot til Hjellbakkane barnehage 2019 HJELLBAKKANE BARNEHAGE STIFTELSEN
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Referat frå STIM-møte 17.01.2019 HTV UDF m.fl.
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journalnotat 13.02.2018 - 15.05.19 - ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Personopplysningar - ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journalnotat 15.11.2018 - 15.05.19. - ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Jannicke Hjellen Jannicke Hjellen
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Referat frå møte i temagruppe kulturbygging 31.januar 2019 Joakim Rødven
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journalnotat 09.12.2014 - 15.05.19 - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Anja Nautvik Anja Nautvik
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Graveløyve i kommunal veg - Vika , Folkestad - Godkjent skilt-og varslingsplan Hjelle Maskinlag as v/Øystein Hjelle
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Angåande tilvising av - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journalnotat 26.09.13 - 15.05.19 - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journalnotat 17.02.14 - 15.05.19 - ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Løyve til tiltak Gbr 20/7 HUSBYGG AS
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journalnotat 22.08.2018 - 15.05.19 - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journalnotat 13.05.13 - 15.05.19 - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journalnotat 27.06.2013 - 15.05.19 - ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Rett til utvida norskopplæring med 500 timar - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Rett til utvida norskopplæring med 500 timar - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Personopplysningar - ***** ***** *****
Versjon:5.2.2.1