eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/166 20170919 19.09.2017 Saksframlegg/innstilling Høyring om lokal forskrift om rett til sjukeheimsplass eller tilsvarande bustad med heildøgnstenester
2017/1676 20170919 19.09.2017 Inngående brev Søknad - ID 900 - Fagarbeidar Kleppevegen, 75% *****
2017/1673 20170919 19.09.2017 Inngående brev Søknad - ID 898 - Miljøterapeut, Sevrinh1, 75% *****
2017/1669 20170919 19.09.2017 Inngående brev Søknad - ID 897 - Miljøterapeut, Sevrinh.1, 100% *****
2017/1669 20170919 19.09.2017 Inngående brev Søknad - ID 897 - Miljøterapeut, Sevrinh.1, 100% *****
2017/1396 20170919 19.09.2017 Inngående brev Søknad - ID 879 - Vikarar,ekstravakter,småstillingar *****
2017/1718 20170919 19.09.2017 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Josybuda Kafé - Leirviks agenturer LEIRVIKS AGENTURER
2017/43 20170919 19.09.2017 Inngående brev Tinging av eigedomsopplysningar, gbr 30/325/0/1 og 2 ADVOKATFIRMAET HOLVIK & ANGELSHAUG AS
2015/2427 20170919 19.09.2017 Inngående brev Spesialpedagogisk årsrapport barnehageåret 2016/2017 *****
2015/2427 20170919 19.09.2017 Internt notat uten oppfølging Referat samarbeidsmøte - ***** ***** *****
2017/1724 20170919 19.09.2017 Inngående brev Delegert vedtak - særskilt norskopplæring skuleåret 2017-2018 - ***** ***** *****
2017/1723 20170919 19.09.2017 Inngående brev Krav om sletting av seksjonering for eigedom gbr. 106/8/0/2 Inger Anne Kvamme
2017/1722 20170919 19.09.2017 Inngående brev Vitnemål - Andreas Grindvik Stokke Andreas Grindvik Stokke
2017/1726 20170919 19.09.2017 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement, gbr 13/95 PER MULVIK AS
2017/1728 20170919 19.09.2017 Inngående brev Søknad om foreldrepengar - ***** ***** ***** *****
2017/1727 20170919 19.09.2017 Inngående brev CV, vitnemål, politiattest osv - Trude Holsvik-Garcia Trude Holsvik-Garcia
2017/1721 20170919 19.09.2017 Inngående brev Ny deltakar i introduksjonsprogrammet - ***** ***** ***** ***** ***** Volda læringssenter
2015/1974 20170919 19.09.2017 Inngående brev Stans av introduksjonsstønad - ***** ***** ***** ***** Volda læringssenter
2015/2062 20170919 19.09.2017 Inngående brev Stans av introduksjonsstønad - ***** ***** ***** ***** Volda læringssenter
2015/192 20170919 19.09.2017 Inngående brev Oppseiing av stilling - Joy Kwamboka Sætre Joy Kwamboka Sætre
2016/1981 20170919 19.09.2017 Saksframlegg/innstilling Oppnemning av vararepresentantar til temakomité for nytt kommunenamn og heraldisk profil
2012/1159 20170919 19.09.2017 Saksframlegg/innstilling Framlegg til revisjon av forskrift for handsaming av avfall og slam i Ørsta og Volda kommunar
2017/1720 20170919 19.09.2017 Inngående brev Ny deltakar i introduksjonsprogrammet - ***** ***** ***** ***** ***** Volda læringssenter
2017/71 20170919 19.09.2017 Inngående brev Søknad om kommunal bustad - ***** ***** ***** *****
2017/1314 20170919 19.09.2017 Inngående brev Melding om vedtak - Fellesnemnda - Strategiske satsingar for Nye Volda VOLDA KOMMUNE
2015/1976 20170919 19.09.2017 Inngående brev Stans av introduksjonsstønad - ***** ***** ***** ***** Volda læringssenter
2015/1977 20170919 19.09.2017 Inngående brev Utviding av introduksjonsprogrammet - forlenging av introduksjonsstønad - ***** ***** ***** ***** ***** Volda læringssenter
2017/43 20170919 19.09.2017 Inngående brev Tinging av eigedomsopplysningar, gbr 30/398 ADVOKATFIRMAET HOLVIK & ANGELSHAUG AS
2015/2427 20170919 19.09.2017 Inngående brev Sakkunnig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp *****
2012/912 20170919 19.09.2017 Internt notat uten oppfølging Avtale mellom studentsamskipnaden, Volda kommune og høgskulen i Volda - Samarbeid om helsestasjon for studentar og helsestasjon for ungdom
2017/39 20170919 19.09.2017 Internt notat uten oppfølging Orientering formannskapet 10.09.2017 Volda og Ørsta reinhaldsverk
2017/1725 20170919 19.09.2017 Inngående brev Delegert vedtak - særskilt norskopplæring skuleåret 2017-2018 - ***** ***** *****
2017/1726 20170919 19.09.2017 Inngående brev Søknad om løyve i ett trinn, gbr 13/95 PER MULVIK AS
2017/1588 20170919 19.09.2017 Inngående brev Kvittering for nabovarsel - Gbr 30/335 Volda kommune
2017/71 20170919 19.09.2017 Inngående brev Søknad om kommunal bustad - ***** ***** ***** *****
2017/1537 20170918 18.09.2017 Inngående brev Søknad - ID 895 - Driftsteknikar, drift teknisk anlegg *****
2017/1537 20170918 18.09.2017 Inngående brev Søknad - ID 895 - Driftsteknikar, drift teknisk anlegg *****
2017/1537 20170918 18.09.2017 Inngående brev Søknad - ID 895 - Driftsteknikar, drift teknisk anlegg *****
2017/1537 20170918 18.09.2017 Inngående brev Søknad - ID 895 - Driftsteknikar, drift teknisk anlegg *****
2017/1537 20170918 18.09.2017 Inngående brev Søknad - ID 895 - Driftsteknikar, drift teknisk anlegg *****
2017/1537 20170918 18.09.2017 Inngående brev Søknad - ID 895 - Driftsteknikar, drift teknisk anlegg *****
2013/1254 20170918 18.09.2017 Utgående brev Påminning om manglande utbetring - Anleggsnr 7000002443-001 - målarnr 617646 - saksnr 216183 MØRENETT AS
2013/520 20170918 18.09.2017 Utgående brev Request of Pins - Volda kommune Raul de la Iglesia Guardia
2017/1537 20170918 18.09.2017 Inngående brev Søknad - ID 895 - Driftsteknikar, drift teknisk anlegg *****
2017/1537 20170918 18.09.2017 Inngående brev Søknad - ID 895 - Driftsteknikar, drift teknisk anlegg *****
2017/1396 20170918 18.09.2017 Inngående brev Søknad - ID 879 - Vikarar,ekstravakter,småstillingar *****
2017/891 20170918 18.09.2017 Inngående brev Søknad kandidat til ungdomsrådet i Volda - ***** ***** *****
2017/1701 20170918 18.09.2017 Inngående brev Politiattest - Cecilie Aak Cecilie Aak
2014/836 20170918 18.09.2017 Inngående brev Tildeling av kunstnarstipend 2017 - Ivan Dujmusic Møre og Romsdal fylkeskommune
2017/43 20170918 18.09.2017 Inngående brev Tinging av eigedomsopplysningar, Mylnevegen 14 C EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS
Versjon:5.2.2.1