eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2015/60 20190122 22.01.2019 Inngående brev Vedtak - skuleskyss - elev - ***** ***** ***** *****
2016/1252 20190122 22.01.2019 Inngående brev Oppdragsavtale for ***** - 01.02.19-31.08.19 - Martinus C. G. M. Emmen Barnevernstenesta
2016/1252 20190122 22.01.2019 Inngående brev Oppdragsavtale for ***** - 01.01.19-31.01.19 - Martinus C. G. M. Emmen Barnevernstenesta
2018/1206 20190122 22.01.2019 Inngående brev Oppdragsavtale for ***** - 01.01.19-31.12.19 - Kennedy Bastian Bastiampillai Barnevernstenesta
2018/1886 20190122 22.01.2019 Inngående brev Oppdragsavtale for ***** - 29.01.19-31.01.20 - Alf Kato Brandal Barnevernstenesta
2017/1236 20190122 22.01.2019 Inngående brev Tek i mot tilbod på stilling som sjukepleiar - Oda Karin Virkesdal Oda Karin Virkesdal
2015/664 20190122 22.01.2019 Inngående brev Innvilga permisjon - 05.12.18-30.06.19 - ***** ***** ***** Personal- og organsisasjonsstaben
2018/356 20190122 22.01.2019 Utgående brev Rapport ved utskriving av teneste - ***** ***** *****
2018/356 20190122 22.01.2019 Internt notat uten oppfølging Journalnotat 16.12.16 -21.01.19 - ***** *****
2018/2301 20190122 22.01.2019 Inngående brev ***** ***** - søknad om overføring til anna skule *****
2018/2301 20190122 22.01.2019 Inngående brev ***** ***** ***** - søknad om endring i stillingsprosent *****
2018/2301 20190122 22.01.2019 Inngående brev ***** ***** - tilleggsinformasjon - søknad om overføring til anna skule. *****
2019/130 20190122 22.01.2019 Inngående brev Avtale om ***** - 01.12.18-30.11.19 - Maria Søvik Sektor helse og omsorg
2015/441 20190122 22.01.2019 Inngående brev Avtale om ***** - 01.11.18-31.10.19 - Annette Foldal Sektor helse og omsorg
2018/1966 20190122 22.01.2019 Inngående brev Oppdragsavtale om ***** - frå og med 04.12.18 - Siw-Helen Reiakvam Sektor helse og omsorg
2019/129 20190122 22.01.2019 Inngående brev Oppdragsavtale om ***** - frå og med 13.12.18 - Anna Elise Hjertvik Sektor helse og omsorg
2019/128 20190122 22.01.2019 Inngående brev Oppdragsavtale om ***** - frå og med 26.11.18 - Randi Liaset Sektor helse og omsorg
2015/1598 20190122 22.01.2019 Inngående brev Avtale om ***** - 01.01.19-30.06.19 - Eli Hellebust Sektor helse og omsorg
2015/1389 20190122 22.01.2019 Inngående brev Oppdragsavtale om ***** - frå og med 13.12.18 - Ingeborg Hjertvik Sektor helse og omsorg
2015/2392 20190122 22.01.2019 Inngående brev Vitnemål - Kinga Celej Kinga Celej
2018/2309 20190122 22.01.2019 Inngående brev Søknad - ID 1011 - Ferievikar 2019 helse og omsorg *****
2018/2309 20190122 22.01.2019 Inngående brev Søknad - ID 1011 - Ferievikar 2019 helse og omsorg *****
2017/1396 20190122 22.01.2019 Inngående brev Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar *****
2017/1396 20190122 22.01.2019 Inngående brev Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar *****
2013/1592 20190122 22.01.2019 Inngående brev Invitasjon til risiko og sårbarhetsanalyse om rehabiliteringstilbudet i Møre og Romsdal 07.02.19 i Molde Helse Møre&Romsdal v/ Møller-Christensen, Fredrik
2018/2146 20190122 22.01.2019 Inngående brev Oppfølging sanitærabonnement - Gbr 12/59 Kristian Sporstøl
2018/1650 20190122 22.01.2019 Utgående brev Vilkår før ny konkurranseutlysing - Volda Campus Arena VOLDA CAMPUS ARENA AS m.fl.
2019/131 20190122 22.01.2019 Inngående brev Oppdragsavtale for ***** - 01.12.18-30.04.19 - Bendik Mork Folkestad Barnevernstenesta
2019/117 20190122 22.01.2019 Inngående brev Ettersendt sjekkliste ROS og søknad om dispensasjon - gbr 56/5 Norhus v/ Tove Eidset
2019/137 20190122 22.01.2019 Inngående brev Ber om forlenging av eksisterande husleigekontrakt - ***** ***** *****
2014/872 20190122 22.01.2019 Inngående brev Depotplass Volda kommune - status pr januar 2019 INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS
2016/148 20190122 22.01.2019 Inngående brev Sponsorpakkar MUSIKALEN 2019 - årets musikal ved volda vidaregåande skule Volda vidaregåande skule v/ Håvard Krøvel Velle
2018/102 20190122 22.01.2019 Inngående brev Utbetaling av integreringstilskot år 1 for 2018 - ***** ***** ***** INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2017/1783 20190122 22.01.2019 Inngående brev Referat frå SU-møte i Oppigarden 15. januar 2019 Oppigarden barnehage v/ Dagny Rafteseth Wangen
2018/2395 20190122 22.01.2019 Inngående brev Fråsegn frå Møre og Romsdal Fylkeskommune til søknad om dispensasjon frå kommuneplan - Gbr 20/7 Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Synnøve Valle
2014/1251 20190122 22.01.2019 Inngående brev Brannmannskap må vernast betre mot farleg eksponering - brev med rapport til alle kommuner og interkommunale selskaper Arbeidstilsynet
2015/315 20190122 22.01.2019 Inngående brev Val i Tussa Kraft AS - 2019 Tussa v/ Lillian Tvergrov
2019/94 20190122 22.01.2019 Inngående brev Statens Vegvesen møter ikkje - Oppmålingsforretning med matrikulering av Botnavegen - gbr 27/9 Statens Vegvesen v/ Jan Andre Øverland
2018/2259 20190122 22.01.2019 Inngående brev Oppfølging kommunereform med tema matrikkel - Feil som må rettast før kommunesamanslåing Kartverket v/ Wenche Mork
2018/1772 20190122 22.01.2019 Inngående brev Ber om utbetaling av tilskot - Skjergardstenesta i Møre og Romsdal Sunnmøre friluftsråd v/ May Britt Haukås
2019/33 20190122 22.01.2019 Inngående brev Spørsmål kring vegen vidare - ***** ***** *****
2018/1250 20190122 22.01.2019 Inngående brev Ber om kommentar frå Mulvik AS vedrørande insspel frå Kolbein Halkjelsvik i saka om kino- og kulturhus i Volda XPRO v/ Vidar Hofseth
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Utgående brev Stadfesting av oppseiing - Martin Agnar Dahl Martin Agnar Dahl
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Ingrid Forthun Partenyi Ingrid Forthun Partenyi
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Utgående brev Tilbod om stilling som assistent - Hilde Aarflot Kalland Hilde Aarflot Kalland
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Utgående brev Berekning av lønsansiennitet - Kathrine S Christensen Kathrine S Christensen
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Utgående brev Stadfesting av foreldrepermisjon - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Utgående brev Stadfesting av foreldrepermisjon - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Inngående brev Melding om fødselspermisjon - ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Utgående brev Stadfesting av foreldrepermisjon - ***** ***** *****
Versjon:5.2.2.1