eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2013/878
:
Opprydding avløp: Hovudsone Straumshamn - førehandsvarsling
:
Dag Dårflot
:
Avsluttet
:
Postmottak Volda kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2013/878 20190516 16.05.2019 Inngående brev Svar om utbedring av spreitt avløpsanlegg - Gbr 97/9 Oddbjørn Følsvik
2013/878 20170602 02.06.2017 Utgående brev Gbr 96/14 Hytte Kilsvegen 62 - Utsleppsløyve for gråvatn BRÆNDES RØRLEGGERFORRETNING AS m.fl.
2013/878 20170529 29.05.2017 Utgående brev Angåande nytt avløpsanlegg gbr 89/4 Eldar Følsvik
2013/878 20170522 22.05.2017 Inngående brev Gbr 89/4 Angåande avløpsløysing Eldar Følsvik
2013/878 20161212 12.12.2016 Utgående brev Gbr 96/10 Avløp-infiltrasjonsanlegg Sofie Bruun
2013/878 20161123 23.11.2016 Utgående brev Gbr 96/10 Godkjenning av avløpsanlegg og utslippstillatelse Brændes Rørleggarforretning as v/Jan Olav Brænde m.fl.
2013/878 20161107 07.11.2016 Utgående brev Ang. godkjenning av søknader for infiltrasjonsanlegg nr. 58 og nr. 62 Kilsvegen E-post Jan Olav Brænde , Brændes Rørleggarforretning as
2013/878 20161107 07.11.2016 Utgående brev Gbr 89/4 Teknisk plan - avløpsløysing E. Følsvik Jan Olav Brænde , Brænde Rørleggerforretning as
2013/878 20161104 04.11.2016 Inngående brev Erklæring vedr. avløp, gbr 96/14 og 96/10 BRÆNDES RØRLEGGERFORRETNING AS
2013/878 20160907 07.09.2016 Utgående brev Gbr 96/10 og 96/14 Vedlegg C til utslippssøknad - infiltrasjonsanlegg Brænde as v/Jan Olav Brænde
2013/878 20160907 07.09.2016 Utgående brev Gbr 96/14 Utslipp og avløpsanlegg v/Kile Brænde as v/Jan Olav Brænde
2013/878 20160907 07.09.2016 Utgående brev Gbr 96/10 Utslipp og avløpsanlegg v/Kile Brænde as v/Jan Olav Brænde
2013/878 20160627 27.06.2016 Inngående brev Gbr 90/5 Orientering om sakshandsaming - dispensasjon/klagesak . Tilbakemelding frå eigar Rolf Terje Holstad og Else-Karin Holstad
2013/878 20160620 20.06.2016 Utgående brev Gbr 96/10 Ang. avløpsanlegg hytte 58 Kilsvegen Sofie Bruun
2013/878 20160617 17.06.2016 Utgående brev Gbr 90/5 Orientering om sakshandsaming - dispensasjon/klagesak Else Karin Holstad Rolv Holstad
2013/878 20160627 27.06.2016 Utgående brev Gbr 90/5 Orientering om sakshandsaming - dispensasjon/klagesak Else Karin og Rolv Terje Holstad
2013/878 20160617 17.06.2016 Utgående brev Gbr 96/10 Ang. infiltrasjonsanlegg hytte - Kilsvegen Brændes Rørleggarforretning v/Jan Olav Brænde
2013/878 20160526 26.05.2016 Inngående brev Melding om ferdigstilt arbeid - avløpsanlegg gbr 86/11 Nina Følvik
2013/878 20160523 23.05.2016 Inngående brev Klage på avslag om bruk av eksisterande GRP slamtank for gbr 90/5 i Volda Kommune Else Karin og Rolv Terje Holstad
2013/878 20160518 18.05.2016 Utgående brev Gbr 86/10 Ang. avløpsanlegg - oppgraderingar. Etterspør tilleggsinformasjon om systemløysing -situasjonsplan m.m. Bente Hasle
2013/878 20160513 13.05.2016 Utgående brev Gbr 90/4 Oppgradering - nytt avløpsanlegg Gunnar Nesbakk , Nesbakk as
2013/878 20160426 26.04.2016 Inngående brev Gbr 89/2 - utbetring av spreitt avløpsanlegg hovudsone Straumshamn Svein Ove Fylsvik
2013/878 20160418 18.04.2016 Utgående brev Gbr 89/4 Kloakkløysing for bustad Eldar Følsvik
2013/878 20160418 18.04.2016 Utgående brev Ang. pålegg avløpsanlegget - tilknytning til kommunal leidning. Epost Eldar Følsvik
2013/878 20151130 30.11.2015 Utgående brev Gbr 97/11 vedk. ferdig oppgradering av avløpsanlegget etter pålegg. Godkjent tiltak og oppheva pålegg Kilsfjord Grendahus SA v/ O.Følsvik
2013/878 20160211 11.02.2016 Utgående brev Vedr. Kilsfjord Grendahus - e-poster Oddbjørn Følsvik
2013/878 20151130 30.11.2015 Utgående brev Vedk. 97/11 Kilsfjord Grendahus - avløp Oddbjørn Følsvik
2013/878 20151124 24.11.2015 Utgående brev Vedk. eigedomen gbr 100/2 på Meek Bjørn Meek
2013/878 20151030 30.10.2015 Inngående brev Avløp for eigedomen, gbr 89/4 Eldar Følsvik
2013/878 20151008 08.10.2015 Utgående brev Gbr 90/5 Svar på siste e-post av 28.09.15 - dispensasjonssøknad ang. avløpsanlegget Else Karin Holstad og Rolv Holstad
2013/878 20151127 27.11.2015 Utgående brev Gbr 98/2 Ang. søknad om utsleppsløyve - tiltakshavar Kjellaug Straumsheim Anleggsadresse : Årviknes - Stigedalsvegen 699 Kjellaug Straumsheim m.fl.
2013/878 20150928 28.09.2015 Inngående brev Planskisse for utslepp slamavskiller - søknad om dispensasjon frå gjeldande reglar for slamanlegg - gbr 90/5 Stigedalsvegen 909 Else Karin Holstad
2013/878 20150928 28.09.2015 Utgående brev Gbr 86/1 - Ang. søknad om dispensasjon frå pålegg - spreitt avløpsanlegg og ang. siste synfaring /møte i området. Arnstein Bjørneset
2013/878 20150923 23.09.2015 Inngående brev Søknad om utsleppsløyve gbr 98/2 - tiltakshavar Kjellaug Straumsheim Rønnestad & Folkestad ANS v/Jan-Kåre Rønnestad
2013/878 20150917 17.09.2015 Inngående brev Søknad om dispensasjon frå pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg, gbr 86/1 Arnstein Bjørneset
2013/878 20150909 09.09.2015 Utgående brev Gbr 96-14 Ang. avløpsanlegg hytte - utsett frist Harry Moa
2013/878 20150824 24.08.2015 Inngående brev Plan for avløpsordning Ola Kåre Årviknes
2013/878 20150819 19.08.2015 Utgående brev GBR 96/10 Kilsvegen 58 - hytte Ang. søknad om fristutsetting for pålagt tiltak Sofie Bruun og Adolf Rønnestad
2013/878 20150814 14.08.2015 Inngående brev Søknad om utsettelse av fristen for oppgradering av avløpsanlegg, gbr 96/10 Sofie Bruun og Adolf Rønnestad
2013/878 20150529 29.05.2015 Utgående brev Gbr 98/2 Ang. søknad om reduksjon av krav til utbetring av avløpsanlegg. Avslag. Kjellaug Straumsheim
2013/878 20150521 21.05.2015 Inngående brev Gbr 98/2 søknad om reduksjon av krav til utbetring av avløpsanlegg Kjellaug Straumsheim
2013/878 20151030 30.10.2015 Utgående brev Varsel om utbedring av spreitt avløpsanlegg gnr 97 bnr 9 Oddbjørn Følsvik
2013/878 20150423 23.04.2015 Inngående brev Vedk. kloakkanlegg - privat gbr 97/1 Sigurd Hallvard Straume
2013/878 20150416 16.04.2015 Utgående brev Gbr 96/16 Kilsvegen nr.65 og nr.67, Hytter. Ang. søknad om fristutsetting for pålagt tiltak. Elin Johanne Kaasa m.fl.
2013/878 20150413 13.04.2015 Inngående brev Søknad om utsettelse av frist for utbetring av avløpsanlegg gbr 96/16 Rasmus Øvrelid og Elin Johanne Kaasa
2013/878 20151030 30.10.2015 Utgående brev Gbnr. 90 /5. E-post. Svar frå Volda kommune Rolv Terje Holstad
2013/878 20150205 05.02.2015 Inngående brev Forslag til løysing for gbr 90/5 - oppgradering av avløpsanlegg Rolv Terje Holstad
2013/878 20150204 04.02.2015 Utgående brev Gbr. 90/5 Ang. klage på krav om oppgradering av avløpsanlegg Else-Karin og Rolv Terje Holstad
2013/878 20150121 21.01.2015 Utgående brev Gbnr. 86/11 - Ang. merknader og oppgradering av separat avløpsanlegg. Nina Ingeborg Følsvik
2013/878 20150106 06.01.2015 Inngående brev Klage på krav om oppgradering av avløpsanlegg gbr 90/5 Else-Karin og Rolv Terje Holstad
2013/878 20150106 06.01.2015 Utgående brev Gbr 86/6 vedk. avløpsanlegg Kirsti B. og Rolf B. Følsvik
2013/878 20141211 11.12.2014 Utgående brev Gbr 86/12 Merknader - oppgradering av spreitt avløpsanlegg Dag Leif Bjørneset
2013/878 20141211 11.12.2014 Utgående brev Gbr 87/1 Våningshus - pålegg. Ang. søknad om fristforlenging. Liv Lillebotn Høydalsnes
2013/878 20141210 10.12.2014 Utgående brev Gbr 96/14 vedk. klage på delegert vedtak nr.151-14 Hytte på Kile m/innlagt vatn Harry Moa
2013/878 20141208 08.12.2014 Utgående brev Ang. klagesak gbnr. 90-5 . Oppgradering av avløpsanlegg. Else Karin Holstad
2013/878 20141127 27.11.2014 Inngående brev Spørsmål om innlagt vatn på hytte, gbr 96/14 Harry Moa
2013/878 20141128 28.11.2014 Utgående brev Gbr 98/2 Årviknes - Informasjon i høve pålegg om oppgradering av avløpsanlegg Kjellaug Straumsheim
2013/878 20141120 20.11.2014 Inngående brev Gbr 90/5 Klage på pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Else Karin og Rolv Terje Holstad
2013/878 20141119 19.11.2014 Inngående brev Ber om utsettelse for oppgradering til hausten 2016 - gbr 87/1 Liv Lillebotn Høydalsnes
2013/878 20141121 21.11.2014 Utgående brev Svar på brev dat. 09.11.14. Gbnr. 89/26 : Opplysningar om fellesanlegg avløp ; planar og serviceanlegg båthavna. Søknad om utsetting av frist for utbedring av avløpsanlegget Idar Ola Følsvik
2013/878 20141118 18.11.2014 Inngående brev Gbr 98/2 Årviknes - ber om informasjon i høve pålegg om oppgradering av avløpsanlegg - klage Kjellaug Straumsheim
2013/878 20141114 14.11.2014 Inngående brev Ang. pålegg om nytt utsleppsløyve, gbr 86/4 Dag Leiv Bjørneset
2013/878 20141114 14.11.2014 Inngående brev Vedr. melding om delegert vedtak, gbr 89/26. Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Idar Ola Følsvik
2013/878 20150106 06.01.2015 Utgående brev Gbr 90/5 Angående pålegg -avløpsanlegg Else Karin Holstad og Rolv T. Holstad
2013/878 20141117 17.11.2014 Utgående brev Vedr. klage på vedtak om pålegg - separat avløpsanlegg. Gb.nr. 96-14 Harry Moa
2013/878 20141113 13.11.2014 Inngående brev Gbr 86/6 angåande pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg KIRSTI Følsvik
2013/878 20141111 11.11.2014 Inngående brev Gbr 86/11 - Vedk. delegert vedtak om slamskiljar Nina Følsvik
2013/878 20141105 05.11.2014 Inngående brev Gbr 96/14 klage på avgjerd - pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Harry Moa
2013/878 20141029 29.10.2014 Inngående brev Gbr 86/12 Tilbakemelding på pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Randi og Dag Leiv Bjørneset
2013/878 20141027 27.10.2014 Utgående brev GBNR. 86/6 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Kirsti B. og Rolf Følsvik
2013/878 20141027 27.10.2014 Utgående brev GBNR. 96/16 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Rasmus Øvrelid
2013/878 20141027 27.10.2014 Utgående brev GBNR. 86/5 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Lars Inge Bjørneset
2013/878 20141027 27.10.2014 Utgående brev GBNR. 99/15 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Johannes Dagfinn Meek
2013/878 20141027 27.10.2014 Utgående brev GBNR. 89/22 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Henning Aasebø
2013/878 20141027 27.10.2014 Utgående brev GBNR. 86/4 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Helge Bjørn Bjørneset
2013/878 20141024 24.10.2014 Utgående brev GBNR. 99/7 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Odd-Arne Fiksdal
2013/878 20141024 24.10.2014 Utgående brev GBNR. 86/11 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Nina Ingeborg Følsvik
2013/878 20141024 24.10.2014 Utgående brev GBNR. 87/1 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Liv Lillebotn Høydalsnes
2013/878 20141024 24.10.2014 Utgående brev GBNR. 98/3 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Unni B. Skare og Geir Vikestrand
2013/878 20141024 24.10.2014 Utgående brev GBNR. 86/8 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Torhild B. Sørland
2013/878 20141024 24.10.2014 Utgående brev GBNR. 89/8 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Oddrun Furnes
2013/878 20141024 24.10.2014 Utgående brev GBNR. 100/2 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Lars Petter Meek
2013/878 20141024 24.10.2014 Utgående brev GBNR. 89/16 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Møyfrid Bjørneset
2013/878 20141023 23.10.2014 Utgående brev GBNR. 98/2 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Kjellaug Straumsheim
2013/878 20141023 23.10.2014 Utgående brev GBNR. 88/2 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Helge Bjørneset
2013/878 20141023 23.10.2014 Utgående brev GBNR. 99/2 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Therese M. Lillenes og Even N. Lillenes
2013/878 20141023 23.10.2014 Utgående brev GBNR. 89/30 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Solveig Folkestad
2013/878 20141023 23.10.2014 Utgående brev GBNR. 99/8 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Sigmund Lars Mek
2013/878 20141023 23.10.2014 Utgående brev GBNR. 90/4 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Runar Myklebust
2013/878 20141023 23.10.2014 Utgående brev GBNR. 89/43 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Margrete Trovåg
2013/878 20141023 23.10.2014 Utgående brev GBNR. 99/6 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Kjetil Røv
2013/878 20141023 23.10.2014 Utgående brev GBNR. 99/13 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Kjellaug Høstland
2013/878 20141023 23.10.2014 Utgående brev GBNR. 100/1 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Kjell Birger Mek
2013/878 20141024 24.10.2014 Utgående brev GBNR. 97/19 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Kilsfjord Grendahus v/leiar Ø.Bjørneset
2013/878 20141022 22.10.2014 Utgående brev GBNR. 97/16 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Kari H. Røv og Olav D. Røv
2013/878 20141022 22.10.2014 Utgående brev GBNR. 98/1 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Jan Inge Kleppe
2013/878 20141022 22.10.2014 Utgående brev GBNR. 99/16 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Irene Gilje og Arne Mek
2013/878 20141022 22.10.2014 Utgående brev GBNR. 89/26 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg Idar Ola Følsvik
2013/878 20141022 22.10.2014 Utgående brev GBNR. 99/5 Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg. HI Consult as v/Inge Høydalsnes
2013/878 20141020 20.10.2014 Utgående brev Pålegg om oppgradering av spreitt avløpsanlegg gbnr. 96/14 Harry Inge Moa
Versjon:5.2.2.1