eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2014/280
:
Planid 2011003 - Detaljregulering for Håmyra
:
Jørgen Vestgarden
:
Under behandling
:
Postmottak Volda kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2014/280 20190405 05.04.2019 Inngående brev Korrespondanse og klage på vanskeleg innkjøyring og manglande uteområde ved seksjon 62 Håmyra - Tegning Manuela Katharina Erlbeck m.fl.
2014/280 20190315 15.03.2019 Inngående brev Ber om stabilisering av grunnmasser for igjenoppretting av hage - Gbr 18/193 Sivert Håmyr m.fl.
2014/280 20190128 28.01.2019 Utgående brev Svar frå Volda kommune - Korrepondanse vedrørande mindre endring av juridisk bindane situasjonsplan for Håmyra - Planid 2011003 Din bolig v/ Roar Eiken
2014/280 20190128 28.01.2019 Inngående brev Korrepondanse vedrørande mindre endring av juridisk bindane situasjonsplan for Håmyra - Planid 2011003 Din bolig v/ Roar Eiken
2014/280 20181022 22.10.2018 Utgående brev Svar frå Volda kommune - Forskyving av veg - Håmyra - juridisk bindane situasjonsplan Norgeshus Din Bolig AS v/ Andre Mo
2014/280 20181022 22.10.2018 Inngående brev Forskyving av veg - Ber om tilbakemelding - Håmyra - juridisk bindane situasjonsplan Norgeshus Din Bolig AS v/ Andre Mo
2014/280 20180920 20.09.2018 Utgående brev Etterspør kontrollmåling - Håmyra - juridisk bindane situasjonsplan Din Bolig v/ Roar Eiken
2014/280 20180920 20.09.2018 Inngående brev Mindre tilpasningar - Håmyra - juridisk bindane situasjonsplan Din Bolig v/ Roar Eiken
2014/280 20180817 17.08.2018 Utgående brev Ber om grunnlagsdata for kontrollmålingar Håmyra DIN BOLIG AS
2014/280 20180716 16.07.2018 Utgående brev Svar på brev om måling og kontroll av mur og gangveg - Gbr 18/193 Sivert Håmyr
2014/280 20180713 13.07.2018 Inngående brev Ber om måling og kontroll av mur og gangveg - Gbr 18/193 Sivert Håmyr m.fl.
2014/280 20180704 04.07.2018 Inngående brev Svar frå utbyggjar - Håmyra - juridisk bindane situasjonsplan - Planid 2011003 Din Bolig v/ Roar Eiken
2014/280 20180703 03.07.2018 Utgående brev Håmyra - juridisk bindane situasjonsplan - Planid 2011003 Din Bolig v/ Roar Eiken
2014/280 20160309 09.03.2016 Inngående brev Fylkesmannen - vedtak i klagesak etter plan- og bygningslova - detaljregulering for Håmyra Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2014/280 20160108 08.01.2016 Inngående brev Førebels melding i forvaltningssak - klagesak - reguleringsplan Håmyra Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2014/280 20151009 09.10.2015 Internt notat uten oppfølging Oversikt klagere og adresser - reguleringsplan Håmyra
2014/280 20150902 02.09.2015 Utgående brev Klage over reguleringsvedtak - Planid 2011003 - Detaljregulering for Håmyra Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2014/280 20150826 26.08.2015 Inngående brev Merknad til saksdokument vedk. Håmyrutbygginga frå bebuarar i Solhøgda Hogne Hallaråker
2014/280 20150817 17.08.2015 Inngående brev Vedlegg til førebels klage av 18.07.2015 frå bebuarar som vert råka ved utbygging av Håmyra Magnulf Gjersdal
2014/280 20150821 21.08.2015 Saksframlegg/innstilling Klage over reguleringsvedtak - Planid 2011003 - Detaljregulering for Håmyra
2014/280 20150722 22.07.2015 Inngående brev Førebels klage på vedtak om godkjenning av reguleringsplan for Håmyra 2011003 Britt Randi Øye m.fl.
2014/280 20150709 09.07.2015 Inngående brev Ynskjer oversikt over partar og høyringsinstansar, ber om forlenga klagefrist - detaljregulering av Håmyra - 2011003 Britt Randi Øye og Magnulf Gjersdal
2014/280 20150703 03.07.2015 Inngående brev Merknad frå bebuarar i området - utdelt på synfaring den 18.06.15 Solfrid Dale Blindheim m.fl.
2014/280 20150702 02.07.2015 Inngående brev Merknad til Håmyr-utbygginga, tiltak i Heltnevegen Steinar Thorvik m.fl.
2014/280 20150629 29.06.2015 Internt notat Melding om politisk handsaming - Håmyra - presisering av vedtak Per Heltne
2014/280 20150625 25.06.2015 Internt notat uten oppfølging Planid 2011003 - Detaljregulering for Håmyra- kunngjering av planvedtak. Inger-Johanne Johnsen
2014/280 20150702 02.07.2015 Utgående brev Planid 2011003 - Detaljregulering for Håmyra - kunngjering av planvedtak Høyringsinstansar/partar
2014/280 20150624 24.06.2015 Utgående brev Planid 2011003 - Detaljregulering for Håmyra. Vedtak i K-sak 36/15, den 30.04.2015 Sektor utvikling, planseksjonen
2014/280 20150617 17.06.2015 Inngående brev Underskriftskampanje mot planar for trafikkavvikling i høve utbygging av Håmyra-feltet Bebuarar lans Raudemyrvegen og tilgrensande område
2014/280 20150619 19.06.2015 Internt notat uten oppfølging Framlegg til vedtak i F-sak 89/15 den 09.06.15 Unni Strand
2014/280 20150616 16.06.2015 Inngående brev Klage på skissert trafikkløysing ved utbygging av Håmyra frå bebuarane i øvste del av Raudemyrvegen Magnulf Gjersdal m.fl.
2014/280 20150615 15.06.2015 Inngående brev Ber om vurdering av tunnel til Håmyra Miljpartiet Dei Grøne Volda v/Øyvind Festø og Helge Standal
2014/280 20150611 11.06.2015 Inngående brev Klage på rekkefølge i utbygging av Håmyra - 2011003 Magnulf Gjersdal og Britt Øye
2014/280 20150601 01.06.2015 Inngående brev Krav om lovlighetskontroll - reguleringsplan Håmyra Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2014/280 20150611 11.06.2015 Saksframlegg/innstilling Planid 2011003 - Detaljregulering for Håmyra. Vedtak i K-sak 36/15, den 30.04.2015
2014/280 20150507 07.05.2015 Utgående brev Planid 2011003 - Detaljregulering for Håmyra. Kommunestyret sitt vedtak i sak 4/15. krav om Lovlegheitskontroll Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2014/280 20150428 28.04.2015 Inngående brev Inhabilitetsklage etter forvaltningslova § 6 andre ledd - ordførar Arild Iversen Ivar Otto Kristiansen
2014/280 20150428 28.04.2015 Inngående brev Inhabilitetsklage etter forvaltningslova § 6 andre ledd - rådmann Rune Sjurgard Ivar-Otto Kristiansen
2014/280 20150424 24.04.2015 Internt notat uten oppfølging Framlegg til vedtak i F-sak 53/15 handsama i møte den 21.04.15 Sonja Håvik
2014/280 20150408 08.04.2015 Inngående brev Støtte til lovlegkontroll etter kommunelova §59 - sak 4/15 i Volda kommunestyre - reguleringsplan Håmyra Steinar Thorvik m.fl.
2014/280 20150415 15.04.2015 Saksframlegg/innstilling Planid 2011003 - Detaljregulering for Håmyra. Kommunestyret sitt vedtak i sak 4/15. krav om Lovlegheitskontroll
2014/280 20150319 19.03.2015 Internt notat uten oppfølging Kvittering for oversending av ferdig plan til Møre og Romsdal fylkeskommune m.fl. - Håmyra gbnr 18/410 - planid 2011003
2014/280 20150317 17.03.2015 Inngående brev Ber fylkesmannen om lovlighetskontroll etter kommunelovens § 59 - sak 4/15 i Volda kommunestyre - reguleringsplan Håmyra Ivar-Otto Kristiansen m.fl.
2014/280 20150318 18.03.2015 Internt notat uten oppfølging Planid 2011003 - Detaljregulering for Håmyra, kunngjering av planvedtak
2014/280 20150318 18.03.2015 Utgående brev Planid 2011003 - Detaljregulering for Håmyra - Plangodkjenning. Godkjent søknad om rammeløyve. Høyringsorgan/partar
2014/280 20150302 02.03.2015 Internt notat uten oppfølging Framlegg til vedtak i K-sak PS 4/15 handsama 26.02.15 Unni Strand
2014/280 20150302 02.03.2015 Internt notat uten oppfølging Dokument lagt ut på lesebretta møtedagen den 26.02.15 - Epost frå sakshandsamar, notat frå rådmann, brosjyre avfallsløsninger for borettslag og retningslinjer for nedgravde avfallsconteinere frå Innherred Renovasjon Unni Strand
2014/280 20150304 04.03.2015 Utgående brev Planid 2011003 - Detaljregulering for Håmyra Sektor utvikling, planseksjonen for kunngjering av planvedtak
2014/280 20150226 26.02.2015 Internt notat uten oppfølging Notat frå rådmann etter protokolltilførsel i F-sak 21/15 - Reguleringsplan Håmyra - vedlegg: brosjyre og retningsliner for nedgravde avfallsconteinere
2014/280 20150209 09.02.2015 Inngående brev NVE - uttale til oppdatert plandokument reguleringsplan Håmyra - 2011003 Norges Vassdrags- og energidirektorat, Region Vest
2014/280 20150204 04.02.2015 Inngående brev Referat frå møte 28.01.2015 - planid 2011003 Håmyra Per Mulvik AS v/Heidi Istad
2014/280 20150204 04.02.2015 Inngående brev Reviderte plandokument med innarbeidde endringar - planid 2011003 Håmyra Per Mulvik AS v/Heidi Istad
2014/280 20140923 23.09.2014 Internt notat uten oppfølging Framlegg til vedtak - Eldrerådet PS 14/14 - detaljregulering Håmyra
2014/280 20140918 18.09.2014 Internt notat uten oppfølging Framlegg til vedtak - komm. råd for funksjonshemma den 15.09.14 sak 14/14 Unni Strand
2014/280 20140922 22.09.2014 Utgående brev Melding om vedtak i rådet for funksjonshemma - planid 2011003 - detaljregulering for Håmyra - offentleg ettersyn Administrasjonen v/utviklingssektoren
2014/280 20140919 19.09.2014 Utgående brev Planid 2011003. Detaljregulering for Håmyra. Utlegging til offentleg ettersyn Administrasjonen m.fl.
2014/280 20150211 11.02.2015 Saksframlegg/innstilling Planid 2011003 - Detaljregulering for Håmyra
2014/280 20141021 21.10.2014 Utgående brev Planid 2011003 - Detaljregulering for Håmyra - avklaring i høve skogsveg, spørsmål knytt til arealbehov langs eksisterande veg forbi Solhøgda. Adv. Bjørn Kr. Hove
2014/280 20140822 22.08.2014 Inngående brev Per Johan Ramsli - Innspel og merknad til reguleringsplan for Håmyra, Planid 2011003 Per Johan Ramsli
2014/280 20140819 19.08.2014 Inngående brev Adv. Hove - merknad til detaljeregulering for Håmyra - på vegne av gbr 18/12 Berit Engeset - 2011003 Adv. Bjørn Kristian Hove
2014/280 20140812 12.08.2014 Inngående brev A. Flemmen - innspel til reguleringsplan for Håmyra - 2011003, melding om tre som ligg i nedkøyringa frå fjellet Asbjørn Flemmen
2014/280 20140722 22.07.2014 Inngående brev Hans og Kirsten Halkjelsvik: Merknad til detaljregulering for Håmyra Hans og Kirsten Halkjelsvik
2014/280 20140717 17.07.2014 Utgående brev Planid 2011003 - Detaljregulering for Håmyra - gebyr privat reguleringsplan din Bolig as
2014/280 20140704 04.07.2014 Inngående brev Detaljregulering for Håmyra - protest frå Erik Røys eigar av gbr 19/38 Adv. Bjørn Kristian Hove
2014/280 20140630 30.06.2014 Inngående brev Fylkesmannen: Detaljregulering for Håmyra - fråsegn ved offentleg ettersyn Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2014/280 20140626 26.06.2014 Inngående brev Høyringsfråsegn - detaljregulering for Håmyra - sikre framkomst for tømmervogntog Allskog SA
2014/280 20140626 26.06.2014 Inngående brev Volda kommune - detaljregulering - reguleringsendring for Håmyra - fråsegn ved offentleg ettersyn Møre og Romsdal fylkeskommune, v/Anders Røynstrand
2014/280 20140624 24.06.2014 Inngående brev Merknad til planframlegg - detaljreguleringsplan for Håmyra - planid 2011003 Morten Lien
2014/280 20140624 24.06.2014 Inngående brev Merknad til planframlegg - detaljreguleringsplan for Håmyra - planid 2011003 Jorunn Torheim Vik og Vebjørn Vik
2014/280 20140623 23.06.2014 Inngående brev Merknader til planframlegg Håmyra Idun Alma Torvik Ramsdal
2014/280 20140623 23.06.2014 Inngående brev Innsigelse på regulering for Håmyra Jan Vik
2014/280 20140616 16.06.2014 Inngående brev Merknader til detaljregulering for Håmyra Anne-Mari Falkevik og Nils Ola Skuset
2014/280 20150209 09.02.2015 Utgående brev Planid 2011003 - Detaljregulering for Håmyra Erik Røys
2014/280 20140506 06.05.2014 Internt notat uten oppfølging Volda - Detaljplan - Håmyra gbnr 18/410 - Offentleg ettersyn
2014/280 20140502 02.05.2014 Utgående brev Svar på spørsmål vedk. stiar og gangvegar - området B54 nord for Raudemyrvegen Sissel Anita Øyen Hareide
2014/280 20140502 02.05.2014 Inngående brev Råsa frå Raudemyrvegen til Prestesetra Sissel Anita Øyen Hareide
2014/280 20140505 05.05.2014 Internt notat uten oppfølging Planid 2011003 - Detaljregulering for Håmyra - annonse offentleg ettersyn Inger-Johanne Johnsen
2014/280 20140502 02.05.2014 Utgående brev Planid 2011003 - Detaljregulering for Håmyra - offentleg ettersyn Høyringsinstansar - partar
2014/280 20140325 25.03.2014 Utgående brev Planid 2011003. Detaljregulering for Håmyra. Utlegging til offentleg ettersyn Din Bolig AS
2014/280 20140318 18.03.2014 Inngående brev Teikningar Håmyra - lågblokk, 2-mannsbustad og 4-mannsbustad Norgeshus Din Bolig AS
2014/280 20140318 18.03.2014 Inngående brev Notat frå konsulent vedk. saksframlegg til offentleg ettersyn - møte i FSK 18.03.14 Per Mulvik AS
2014/280 20140314 14.03.2014 Internt notat uten oppfølging Reviderte plandokument i samband med utlegging til offentleg ettersyn
2014/280 20140310 10.03.2014 Internt notat uten oppfølging Vurdering av Kulvert ved grønkorridor
2014/280 20140310 10.03.2014 Internt notat uten oppfølging Oppdatert snitt J - N
2014/280 20140312 12.03.2014 Saksframlegg/innstilling Planid 2011003. Detaljregulering for Håmyra. Utlegging til offentleg ettersyn
2014/280 20140211 11.02.2014 Inngående brev Framlegg til detaljregulering for Håmyra Per Mulvik AS
Versjon:5.2.2.1