eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2016/963
:
Planid 2016005 - Arealdelen
:
Heidi Istad
:
Reservert
:
Postmottak Volda kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2016/963 20190520 20.05.2019 Utgående brev Melding om politisk vedtak - Arealdelen - Planid 2016005 - Handsaming av 1. planframlegg for høyring og offentleg ettersyn Sektor for utvikling
2016/963 20190509 09.05.2019 Saksframlegg/innstilling Arealdelen - Planid 2016005 - Handsaming av 1. planframlegg for høyring og offentleg ettersyn
2016/963 20190506 06.05.2019 Utgående brev Høyring og utlegging til offentleg ettersyn av Arealdelen- Planid 2016005 Sektor for utvikling m.fl.
2016/963 20190429 29.04.2019 Inngående brev Protest mot innspel til kommunedelplanen om gbr 30/1 Hogne Homberset
2016/963 20190429 29.04.2019 Inngående brev Naboprotest mot masseuttak Hjartåbygda Ei gruppe innbyggere i Hjartåbygda v/ Nelly Huserbråten
2016/963 20190423 23.04.2019 Inngående brev Innspel til kommuneplanen - Masseuttak og motorsport på Homberset Erik Ludvigsen m.fl.
2016/963 20190503 03.05.2019 Saksframlegg/innstilling Høyring og utlegging til offentleg ettersyn av Arealdelen- Planid 2016005
2016/963 20190411 11.04.2019 Inngående brev Innspel til folkesetnaden i Volda sentrum, indre sirkel - Ridderstrømplanen - Kolbein Halkjelsvik Kolbein Halkjelsvik
2016/963 20190306 06.03.2019 Inngående brev Norhus / Tomteservice AS - Innspel til arealplanarbeidet Norhus / Tomteservice AS v/ Lauritz Holsvik
2016/963 20190211 11.02.2019 Inngående brev Høgskulen i Volda - Innspel til kommuneplan Høgskulen i Volda
2016/963 20190123 23.01.2019 Inngående brev Ynskjer endring av regulering for gbr 27/27 og gbr 27/36 Tom Axel Rotevatn
2016/963 20190124 24.01.2019 Utgående brev Førebels svar på status - innspel - kystsoneplanen Einar Furnes
2016/963 20190122 22.01.2019 Inngående brev Spørsmål om status - innspel - kystsoneplanen Einar Furnes
2016/963 20190111 11.01.2019 Inngående brev Bjørn M. Rotevatn - Kommentar til Volda rideklubb sitt framlegg i samband med arealplan Per Martin Vikene for Bjørn M. Rotevatn
2016/963 20190109 09.01.2019 Utgående brev Førebels svar - innspel og framdrift arealdelen Jan Peder Hoggen
2016/963 20181207 07.12.2018 Utgående brev Gbr 18/5 - Lothemarka - Krav om innløysing eller omregulering Tore Sverre Bjørneseth m.fl.
2016/963 20181123 23.11.2018 Utgående brev Svar frå Rådmannen - Høgskulen i Volda - Ber om møte vedrørande arealdelen i kommuneplanen Høgskulen i Volda v/ Johann Roppen
2016/963 20181123 23.11.2018 Inngående brev Høgskulen i Volda - Ber om møte vedrørande arealdelen i kommuneplanen Høgskulen i Volda v/ Johann Roppen
2016/963 20181119 19.11.2018 Inngående brev Arealbehov for Volda rideklubb Volda rideklubb v/Edle Holmin
2016/963 20181026 26.10.2018 Utgående brev Svar på førespurnad om behandling av byggesøknad på delar av tomt som ikkje er LNF-område - Sanitetshuset - Gbr 15/3 Lippestad v/ Anna Marion Persch
2016/963 20181026 26.10.2018 Inngående brev Førespurnad om behandling av byggesøknad på delar av tomt som ikkje er LNF-område - Sanitetshuset - Gbr 15/3 Lippestad v/ Anna Marion Persch
2016/963 20181026 26.10.2018 Utgående brev Svar på spørsmål knyttet til båndlegging av fast eiendom Volda kommune - Sanitetshuset - Gbr 15/3 Lippestad v/ Anna Marion Persch
2016/963 20181026 26.10.2018 Inngående brev Spørsmål knyttet til båndlegging av fast eiendom Volda kommune - Sanitetshuset - Gbr 15/3 Lippestad v/ Anna Marion Persch
2016/963 20181008 08.10.2018 Inngående brev Mork grendalag - Masseuttak på Åseneset på Egset Mork Grendalag
2016/963 20181010 10.10.2018 Saksframlegg/innstilling Orienteringssak: Kommuneplanen sin arealdel
2016/963 20181001 01.10.2018 Internt notat uten oppfølging Orientering kommunestyret OS 37/18 Kommuneplanens arealdel
2016/963 20180920 20.09.2018 Saksframlegg/innstilling Orienteringssak: Arbeidsutkast kommuneplanen sin arealdel
2016/963 20180913 13.09.2018 Utgående brev Korrespondanse vedrørande innOvata-tomta, status i den nye kommuneplanen sin arealdel Kolbein Halkjelsvik
2016/963 20180913 13.09.2018 Utgående brev Førebels svar - Innspel til kommuneplanens arealdel - InnOvata-tomta Røysgarden sameige
2016/963 20180911 11.09.2018 Inngående brev Røysgarden sameige - InnOvata-tomta, status i den nye kommuneplanens arealdel Røysgarden sameige
2016/963 20180906 06.09.2018 Internt notat uten oppfølging Ettersending av vedlegg til formannskapet OS 121/18 kommuneplanen arealdel
2016/963 20180831 31.08.2018 Inngående brev Innspill til Arealplan - omregulere til bustadføremål - Gbr 27/2 Jan Peder Hoggen
2016/963 20180827 27.08.2018 Utgående brev Svar på spørsmål om møte ang. kommuneplan for Volda. Arild Meisterplass
2016/963 20180829 29.08.2018 Saksframlegg/innstilling Arbeidsutkast til kommuneplanen sin arealdel
2016/963 20180704 04.07.2018 Inngående brev Spørsmål om saksutgreiing knytt til vurdering av innspel til konsekvensutgreiing Aune Marianne
2016/963 20180702 02.07.2018 Inngående brev Innspel til arealdelen på Berkneset - Gbr 2/9 Gerd Bjerkvik
2016/963 20180622 22.06.2018 Saksframlegg/innstilling Kommuneplanen sin arealdel - gjennomgang av førebels konsekvensanalyse
2016/963 20180618 18.06.2018 Utgående brev Svar på anmodning om bevaring av utmark/lekeplass i skjæringspunktet mellom Fjellvegen og Kapteinsvegen Heidi Øglænd
2016/963 20180613 13.06.2018 Utgående brev Spørsmål om status kommuneplanarbeidet Espen Nedland Hansen
2016/963 20180612 12.06.2018 Inngående brev Anmodning om bevaring av utmark/lekeplass i skjæringspunktet mellom Fjellvegen og Kapteinsvegen Heidi Øglænd
2016/963 20180613 13.06.2018 Saksframlegg/innstilling Orienteringssak kommuneplanen sin arealdel
2016/963 20180608 08.06.2018 Utgående brev Kommuneplanen sin arealdel - vurdering av innspel Administrasjonen
2016/963 20180525 25.05.2018 Internt notat uten oppfølging Omsynssoner og temakart - Arealdel 2018-2030 - Presentasjon formannskapet 22.05.2018
2016/963 20180604 04.06.2018 Saksframlegg/innstilling Kommuneplanen sin arealdel - vurdering av innspel
2016/963 20180417 17.04.2018 Inngående brev Innspel til arealplan - Grevsneset i Volda K. A. Aurstad v/Jo Stian Tverberg
2016/963 20180409 09.04.2018 Utgående brev Senterstruktur, sentrumsavgrensing og funksjonsfordeling - Arealdelen - Planid 2016005 Utvikling
2016/963 20180322 22.03.2018 Inngående brev Video temamøte Chris-Håvard Berge
2016/963 20180322 22.03.2018 Inngående brev Filming temamøte Chris Håvard Berge
2016/963 20180322 22.03.2018 Inngående brev Avisartikkel temamøte Michael Fuller Gee
2016/963 20180322 22.03.2018 Inngående brev Utdrag frå notater temamøte Senterstruktur og funksjonsfordeling Tore Aarflot
2016/963 20180326 26.03.2018 Utgående brev Film temamøte om senterstruktur og funksjonsfordeling Regine Solberg Aklestad
2016/963 20180323 23.03.2018 Utgående brev Film presentasjonar frå temamøtet Regine Solberg Aklestad m.fl.
2016/963 20180613 13.06.2018 Internt notat uten oppfølging Temamøte senterstruktur og funksjonsfordeling påmelding og kontakt med innleiarar
2016/963 20180326 26.03.2018 Saksframlegg/innstilling Senterstruktur, sentrumsavgrensing og funksjonsfordeling - Arealdelen - Planid 2016005
2016/963 20180307 07.03.2018 Inngående brev Innspel til kommuneplan for Volda Jacob Mork Bratten
2016/963 20180307 07.03.2018 Utgående brev Svar på innspel frå Volda Næringsforum til arealdelen, kommuneplan Volda Næringsforum v/Stefan N. Halck
2016/963 20180306 06.03.2018 Utgående brev Førebels svar på innspel til arealdel, gbr 10/11 Kjetil Myklebust
2016/963 20180306 06.03.2018 Internt notat uten oppfølging Senterstruktur og funksjonsfordeling
2016/963 20180305 05.03.2018 Inngående brev Kari Redse Håskjold og Fredrik Mork Håskjold - Tilleggsuttale til arealplan for Volda Kommune Kari Redse Håskjold og Fredrik Mork Håskjold
2016/963 20180226 26.02.2018 Utgående brev By- og tettstadsutvikling Ungdomspanelet v/Ole Iversen
2016/963 20180302 02.03.2018 Saksframlegg/innstilling Korleis kan helsefremmande arealplanlegging bidra til attraktivitet i Volda?
2016/963 20180221 21.02.2018 Inngående brev Innspel til arealdel - Gbr 10/11 Ytrestøyl Kjetil Myklebust
2016/963 20180213 13.02.2018 Inngående brev Ber om tips og rettleiing - By- og tettstadsutvikling Ungdomspanelet v/Ole Iversen
2016/963 20180212 12.02.2018 Inngående brev Innspel frå Volda Næringsforum til arealdelen, kommuneplan Volda Næringsforum v/Stefan N. Halck
2016/963 20180126 26.01.2018 Inngående brev Volda sentrum AS/Industrigata AS - Merknad til kommuneplanen sin arealdel for Spinneriet og Propellhallen Volda sentrum AS/Industrigata AS
2016/963 20180125 25.01.2018 Inngående brev Volda Turisthotell AS - Innspel til kommuneplanen sin arealdel for området Volda turisthotell VOLDA TURISTHOTELL AS
2016/963 20180205 05.02.2018 Saksframlegg/innstilling Kommuneplanen sin arealdel - orientering
2016/963 20180118 18.01.2018 Utgående brev Bustadbehovsanalyse og prinsipp for fortetting - Arealdelen - Planid 2016005 Sektor for utvikling
2016/963 20180117 17.01.2018 Internt notat Arealinspel - Kommunalteknisk Regine Solberg Aklestad
2016/963 20180110 10.01.2018 Saksframlegg/innstilling Bustadbehovsanalyse og prinsipp for fortetting - Arealdelen - Planid 2016005
2016/963 20171220 20.12.2017 Inngående brev Tilleggs fråsegn rullering av kommuneplanen sin arealdel - Kraft Laks AS, Brødrene Dale AS og gbr. 129/1 Ose Ingeniørkontor AS, v/Bjarte Friisvold
2016/963 20171214 14.12.2017 Utgående brev Senterstruktur, sentrumsavgrensing og funksjonsfordeling i Volda - grunnlagsdokument til Arealdelen - Planid 2016005 Utviklingssektoren
2016/963 20171214 14.12.2017 Utgående brev Svar på klage på regulert område - Gbr 131/7 og 131/5 Jon Steinar Steinsvik
2016/963 20171201 01.12.2017 Inngående brev Spesifisering av tomteareal - Gbr 22/3 Malvin Kile
2016/963 20171208 08.12.2017 Saksframlegg/innstilling Senterstruktur, sentrumsavgrensing og funksjonsfordeling i Volda - grunnlagsdokument til Arealdelen - Planid 2016005
2016/963 20171128 28.11.2017 Inngående brev Klage på regulert område - Gbr 131/7 og 131/5 Jon Steinar Steinsvik
2016/963 20171124 24.11.2017 Utgående brev Spørsmål om kommuneplanprosessen Acro Vest AS
2016/963 20171123 23.11.2017 Saksframlegg/innstilling Arbeidsmøte del 2 - Senterstruktur
2016/963 20171109 09.11.2017 Inngående brev Innspel til kommuneplanen - Ønske om omgjøring til bustadområde Norhus Norge v/Lauritz Holsvik
2016/963 20171108 08.11.2017 Inngående brev Innspel til arealplan Volda kommune frå Brunvoll Volda Brunvoll Volda AS v/Oddbjørn Følsvik
2016/963 20171107 07.11.2017 Inngående brev Innspel til Arealplan 2018-2030 for Volda Kommune - Areal til næringsformål Gbr 75/2 Hege Karete Hamre
2016/963 20171103 03.11.2017 Inngående brev Toalett ved friluftsområder Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Møre og Romsdal
2016/963 20171101 01.11.2017 Inngående brev Merknad til kommunedelplanen for Volda sentrum langs elvegata SANDE LARS E ADV
2016/963 20171030 30.10.2017 Internt notat uten oppfølging Innspel frå Arild Meisterplass - Notat frå møte om Furene
2016/963 20171025 25.10.2017 Utgående brev Spørsmål om industriområde på Gbr 65/1 - Kommunedelplanen Maria Sundal
2016/963 20171023 23.10.2017 Inngående brev Spørsmål om industriområde på Gbr 65/1 - Kommunedelplanen Maria Sundal
2016/963 20171016 16.10.2017 Inngående brev Gbr 18/5 - Lothemarka - Krav om innløysing eller omregulering Tore Sverre Bjørneseth
2016/963 20171016 16.10.2017 Inngående brev Innspel til kommunedelplanen sin arealdel - presisering innOvata-tomta Kolbein Halkjelsvik
2016/963 20171026 26.10.2017 Saksframlegg/innstilling Arbeidsmøte del 1 - Kommuneplanen sin arealdel
2016/963 20171004 04.10.2017 Inngående brev NVEs bistand og verktøy til arealplanlegginga - ny vegleiar NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2016/963 20170925 25.09.2017 Inngående brev Merknad til kommuneplanen sin arealdel - Malvin Kile Malvin Kile
2016/963 20170712 12.07.2017 Inngående brev Kommunale arealplanar - tilbod om SOSI-kontroll og felles høyringsbase FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2016/963 20170620 20.06.2017 Inngående brev Innspel til kommuneplanen sin arealdel - Brauta Bernhard Rekkedal
2016/963 20170616 16.06.2017 Inngående brev Bernhard Rekkedal - Planområde - hytte og naust Årset Bernhard Rekkedal
2016/963 20170616 16.06.2017 Utgående brev Planid 2016005 - ROS-analyse Sektor for utvikling
2016/963 20170518 18.05.2017 Inngående brev Volda næringsforum - innspel til kommuneplanen sin arealdel Volda næringsforum v/dagleg leiar Stefan N. Halck
2016/963 20170515 15.05.2017 Inngående brev Sindre Kvangarsnes - innspel til kommuneplanen sin arealdel Sindre Olav Kvangarsnes
2016/963 20170515 15.05.2017 Inngående brev Voldsfjordkryssing AS - innspel til ny arealplan for kommunen - k.sak 176/16 - reservering av areal for bru over Dalsfjorden Voldsfjordkryssing AS v/Odd A. Folkestad
2016/963 20170502 02.05.2017 Inngående brev VTI Diskgolf - Innspel kommuneplan Sølve André Hatlen
2016/963 20170425 25.04.2017 Inngående brev Ose ing.kontor - innspel til kommunedelplan for Volda sentrum - Elvadalen OSE INGENIØRKONTOR AS
Versjon:5.2.2.1