eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/577
:
Prosjekt Folkestad skule - Bakken. Opprydding avløp
:
Dag Dårflot
:
Avsluttet
:
Postmottak Volda kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2018/577 20190523 23.05.2019 Utgående brev Byggemøte møte nr 2 prosjekt Vikavegen - Prosjekt Folkestad skule - Vatn og avlaup Hjelle Maskinlag as v/Øystein Hjelle
2018/577 20190523 23.05.2019 Utgående brev Prosjekt Vikavegen vatn og avlaup - Vernerunde - Prosjekt Folkestad skule - Bakken Hjelle Maskinlag as v/Øystein Hjelle
2018/577 20190516 16.05.2019 Utgående brev Varsel om stenging Vikavegen - Volda kommune Møre og Romsdal 110-sentral KF
2018/577 20190522 22.05.2019 Utgående brev Gravesøknad og skiltplan - Godkjenningar - Prosjekt Folkestad skule - Bakken Hjelle Maskinlag as v/Øystein Hjelle
2018/577 20190520 20.05.2019 Utgående brev Graveløyve i kommunal veg - Vika , Folkestad - Godkjent skilt-og varslingsplan Hjelle Maskinlag as v/Øystein Hjelle
2018/577 20190506 06.05.2019 Internt notat Notat om anleggsarbeid - internt - Gbr 106/1 Dag Dårflot
2018/577 20190506 06.05.2019 Utgående brev Orientering om gravearbeid og tilknytning med stikkleidning til offentleg leidningsnett - Gbr 106/9 Olaug Jenfrid Almelid
2018/577 20190304 04.03.2019 Inngående brev Garantierklæring for anleggsarbeid - Bankgaranti Hjelle Maskinlag as
2018/577 20190211 11.02.2019 Utgående brev Gbr 106/18 Orientering om gravearbeid og tilknytning av stikkleidning frå bustaden Siv E. Meek Helland og Stig Helland
2018/577 20190211 11.02.2019 Utgående brev Gbr 106/6 - Orientering om gravearbeid og forslag til ny avløpsløsning - bustad - Vedlegg: Plankart Mørenett og Plan fellesgrøft/avløp Per Arnfinn Øyehaug
2018/577 20190208 08.02.2019 Utgående brev Angåande gravearbeid ved skuleplassen/ballbingen - Folkestad skule Folkestad skule v/ rektor Tom Erik Bogen
2018/577 20190208 08.02.2019 Utgående brev Gbr 106/2 Orientering og varsling om oppstart - Grave-/kabelarbeid Ellen Holtan Folkestad
2018/577 20190220 20.02.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll - innkjøp vatn og avløp. Entreprise Vikavegen - Folkestad skule
2018/577 20190111 11.01.2019 Utgående brev Ber om avklaring/forhandling vedrørande tilbod Vikavegen - Folkestad vatn og avlaup - Aurvoll og Furesund Aurvoll og Furesund as v/ Eivind Berge
2018/577 20190111 11.01.2019 Utgående brev Ber om avklaring/forhandling vedrørande tilbod Vikavegen - Folkestad vatn og avlaup - Hjelle Maskinlag AS Hjelle Maskinlag as
2018/577 20190111 11.01.2019 Utgående brev Orientering om anbod vatn og avlaup Folkestad skule - Vikavegen Hjelle maskinlag as
2018/577 20190111 11.01.2019 Utgående brev Orientering om anbod vatn og avlaup Folkestad skule - Vikavegen Aurvoll og Furesund as v/ Eivind Berge
2018/577 20190110 10.01.2019 Utgående brev Melding om val av entreprenør. Prosjekt Vikavegen - Folkestad skule VA Hjelle maskinlag as
2018/577 20190114 14.01.2019 Utgående brev Melding om val av entreprenør - Prosjekt Vikavegen - Folkestad skule - Vatn og avlaup Aurvoll og Furesund as v/ Eivind Berge
2018/577 20181213 13.12.2018 Utgående brev Grunneigaravtale Gbr 106/4 - Vatn og avlaupsprosjekt Folkestad skule - Bakken Per Folkestad
2018/577 20181213 13.12.2018 Utgående brev Grunnavtale gbr 106/2 - Retur avtale med underskrift Ellen Holtan Folkestad
2018/577 20181217 17.12.2018 Utgående brev Grunnavtale i retur - underskreven - Prosjekt Folkestad skule - Bakken Ellen Holtan Folkestad
2018/577 20181116 16.11.2018 Inngående brev Avtale vedrørande bruk av eigedom - Per Folkestad - gbr 106/4 Per Folkestad
2018/577 20181114 14.11.2018 Utgående brev Gbr 106/2 Grunneigaravtale leidningsgrøft - plankart . Tilbakemelding Ellen Holtan Folkestad
2018/577 20181116 16.11.2018 Internt notat Varsel om anleggsarbeid ved Folkestad skule - v/ ballbingen Kjell Magne Rindal
2018/577 20181108 08.11.2018 Utgående brev Gbr 106/2 Grunneigaravtale leidningsgrøft og detaljplan Ellen H. Folkestad
2018/577 20181107 07.11.2018 Utgående brev Informasjon om plan og anleggsarbeid - gbr 106/4 Per Folkestad
2018/577 20181030 30.10.2018 Utgående brev Informasjon om plan og anleggsarbeid - Gbr 106/2 Ellen H. Folkestad
2018/577 20180928 28.09.2018 Utgående brev Prosjekt SP Folkestad - Gbr 106/4 - Avløpsopplysningar Asplan Viak as
2018/577 20180928 28.09.2018 Utgående brev Norm vatn og avløp Volda kommune - prosjektering for PRO Folkestad og Søre Bjørkedalen Reinseanlegg Asplan Viak as
2018/577 20180928 28.09.2018 Utgående brev Framdriftsplan for PRO - Folkestad Asplan Viak as
2018/577 20180928 28.09.2018 Utgående brev Angåande Faktura - PRO Bjørkedalen og Folkestad Asplan Viak as
2018/577 20180928 28.09.2018 Utgående brev Kart i SOSI-format område Folkestad - Vika Aplan Viak as
2018/577 20180928 28.09.2018 Utgående brev Plan for kabler og trekkerør ved Folkestad - Mørenett AsplanViak as v/ Bjarne Bratli
2018/577 20180910 10.09.2018 Internt notat uten oppfølging Kontrakt for prosjektering - Folkestad skule - avløp
2018/577 20180903 03.09.2018 Internt notat uten oppfølging Kontrakt konsulenttenester Asplan Viak as
2018/577 20180827 27.08.2018 Internt notat uten oppfølging Opningsprotokoll - Røvsholen reinseanlegg - Konsulentoppdrag
2018/577 20180822 22.08.2018 Internt notat uten oppfølging Opningsprotokoll. Tilbod Folkestad skule - Vikavegen. Prosjektering avløp mm.
2018/577 20180803 03.08.2018 Utgående brev Svar på spørsmål om konsulentoppdrag Mulvik as , m. fl.
2018/577 20181026 26.10.2018 Utgående brev Fv 651 - Folkestad bru - Tilbakemelding og opplysningar om tiltak Mørenett as v/O. Humberset
2018/577 20180803 03.08.2018 Utgående brev Ang. grøft for høgspent og fiberkabel ved Folkestad skule. Mørenett as v/O. Humberset
2018/577 20180703 03.07.2018 Utgående brev Fylkesveg Folkestad bru - bruteikning. Oversending til Mørenett as Mørenett as v/O. Humberset
2018/577 20180703 03.07.2018 Utgående brev Fv 651 - Folkestad bru. Melding om kontakt med Statens vegvesen om kryssing av leidning/kabel - E-post til Mørenett as Mørenett as
2018/577 20180613 13.06.2018 Internt notat Prosjekt spillvatn - Folkestad - Til uttale oppvekst og eigedom Kjell Magne Rindal m.fl.
2018/577 20180525 25.05.2018 Inngående brev Løyve til nærføring av fylkesveg 651 Folkestad for spillvannledning STATENS VEGVESEN
2018/577 20180503 03.05.2018 Inngående brev Beskriving av avløp på Folkestad, gbr 106/2 Vika 2 Ellen Holtan Folkestad
2018/577 20180426 26.04.2018 Utgående brev Legging av spillvassleidning nær FV 651 - Folkestad Statens vegvesen Region Midt
2018/577 20180412 12.04.2018 Inngående brev Melding om privat avløpsanlegg - Vika, Folkestad Olaug Jenfrid Almelid
2018/577 20180409 09.04.2018 Utgående brev Ang. kabelgrøft og spillvassleidning Vikavegen - trafo v/Folkestad skule Mørenett as v/O. Humberset
2018/577 20180411 11.04.2018 Internt notat Registrering av avløpsleidning - Vika Internt oppdrag Lars Fjærvold
2018/577 20180411 11.04.2018 Internt notat Intern arbeidsordre 15757 - leidningsregistrering Dag Dårflot
2018/577 20180316 16.03.2018 Utgående brev Prosjekt Folkestad - opprydding avløp Internt oppdrag Anders Rogne m.fl.
2018/577 20180316 16.03.2018 Utgående brev Registrering av forhold med private avløpsanlegg og fellesleidning - Vika (Folkestad) Ivar Hagen m.fl.
Versjon:5.2.2.1