Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Vedlegg til søknad - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2424/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgssjef sin stab | Tittel: Ber om innsyn i leverandøromsetning for Volda kommune 2017 - 2018 Avs/Mot: Sunnmørsposten v/ Sofie Svanes Flem http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sunnmørsposten v/ Sofie Svanes Flem | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2422/2019 | Avdeling: Skatt- og innfordringsseksjonen | Tittel: Ber om møte - Landsforeningen for hjerte- og lungesyke ( LHL ) og Ambulanseforbundet - vedrørande responstid for ambulansetjenesta i Volda kommune Avs/Mot: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke v/ Frode Jahren http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke v/ Frode Jahren | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2425/2019 | Avdeling: Ordførar | Tittel: Førebels svar på søknad om ferievikar 2019 helse og omsorg Avs/Mot: Ragnhild Myklatun Reite m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154152 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Myklatun Reite m.fl. | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2277/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgssjef sin stab | Tittel: Bilete av vegskilt som har falt ned på ein lyktestolpe ved Kårstadvegen Avs/Mot: Peder Sefland http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Peder Sefland | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2449/2019 | Avdeling: Veg og park | Tittel: Melding om vedtak - Fellesnemnda - Unit4/Agresso - Volda 2020 Avs/Mot: VOLDA KOMMUNE http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VOLDA KOMMUNE | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2445/2019 | Avdeling: Rådmann | Tittel: Melding om vedtak - Fellesnemnda - Kommunedelplan for fysisk aktivitet og anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø. Plan for nye Volda Avs/Mot: VOLDA KOMMUNE http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VOLDA KOMMUNE | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2444/2019 | Avdeling: Rådmann | Tittel: Melding om vedtak - Fellesnemnda - Kommunal planstrategi for nye Volda 2020-2024. Oppstart av planarbeid Avs/Mot: VOLDA KOMMUNE http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VOLDA KOMMUNE | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2442/2019 | Avdeling: Rådmann | Tittel: Melding om vedtak - Fellesnemnda - Intensjonsavtale om samarbeid mellom den interkommunale barnevernstenesta og barnevernstenesta i Sande kommune Avs/Mot: VOLDA KOMMUNE http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VOLDA KOMMUNE | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2441/2019 | Avdeling: Rådmann | Tittel: Søknad - ID 1019 - Lærar 2019-2020 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2417/2019 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Søknad - ID 1019 - Lærar 2019-2020 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2416/2019 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Søknad - ID 1019 - Lærar 2019-2020 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2415/2019 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Søknad - ID 1019 - Lærar 2019-2020 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2414/2019 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Søknad - ID 1015 - Sommarhjelp park og kyrkjegard 2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2413/2019 | Avdeling: Veg og park | Tittel: Søknad - ID 1015 - Sommarhjelp park og kyrkjegard 2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2412/2019 | Avdeling: Veg og park | Tittel: Notat om oppfølging av språklydsystemet - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/153507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 1634/2019 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Svar i sak - melding om skade på hekk etter brøyting Avs/Mot: Øystein Dahle Egset http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154141 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Dahle Egset | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2266/2019 | Avdeling: Veg og park | Tittel: Svar i sak - etterlyser betre rutine for brøyting på Lauvstad Avs/Mot: Petter Haugen Lauvstad http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Haugen Lauvstad | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2264/2019 | Avdeling: Veg og park | Tittel: Ettersending av tilstandsrapport i samband med klage - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2286/2019 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Tilsagn om OU-midler - kurs i Hovedavtalen 8. november Avs/Mot: Kommunesektorens organisasjon http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunesektorens organisasjon | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2432/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsstaben | Tittel: Invitasjon til å vere til stades for å informere om prosjektet og svare på spørsmål før handsaming av sak - Volda Campus Arena - Momskompensasjon Avs/Mot: Volda Campus Arena v/ Johnny Kragset http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154304 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Volda Campus Arena v/ Johnny Kragset | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2429/2019 | Avdeling: Rådmann | Tittel: Notat vedrørande meirverdiavgift - Volda Campus Arena - Momskompensasjon Avs/Mot: Volda Campus Arena v/ Johnny Kragset http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Volda Campus Arena v/ Johnny Kragset | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2428/2019 | Avdeling: Rådmann | Tittel: Tenestebevis - Veronica Grønmo Ajdinovic Avs/Mot: Veronica Grønmo Ajdinovic http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154136 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veronica Grønmo Ajdinovic | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2261/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsstaben | Tittel: Brev til kommunen vedrørande hytte i Brundalen - gbr 86/17 Avs/Mot: Ola Johs. Folkestad http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Johs. Folkestad | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2440/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Førebels svar på søknad om stilling Avs/Mot: Aina Voll m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154146 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Voll m.fl. | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2271/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Svar frå arbeidstakar vedrørande vidare prosess - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2447/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsstaben | Tittel: Ferdigattest Gbr 20/165 Avs/Mot: Roger Selvik http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154132 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Selvik | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2257/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Byggesøknad - gbr 19/121 Avs/Mot: Bård Valderhaug Aarseth http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bård Valderhaug Aarseth | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2436/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Krav om dokumentasjon - Søknad om dispensasjon frå 100-meters beltet langs sjø - Gbr 2/35 Avs/Mot: Pro-Nor Utvikling AS ved Jan Peter Lannerholm http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154145 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pro-Nor Utvikling AS ved Jan Peter Lannerholm | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2270/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Svar på søknad om graveløyve i kommunal veg - Skrivarvegen 20 Avs/Mot: CN MASKIN AS m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/154158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CN MASKIN AS m.fl. | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 2283/2019 | Avdeling: Veg og park |