Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Avleveringslister frå Volda kommune Avs/Mot: Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157777 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 5902/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Ynskje om pin - Sander-Tolv S Spilhaug Avs/Mot: Sander-Tolv S Spilhaug http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sander-Tolv S Spilhaug | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 6074/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Ynskje om pin og vimplar - Zanto Eltervåg Avs/Mot: Zanto Eltervåg http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Zanto Eltervåg | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 6039/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Kontrakt ved leige av bustad - Smiebakken 10 D - ***** ***** ***** Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157948 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 6073/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgssjef sin stab | Tittel: Kontrakt ved leige av bustad - Nybråtet 10 E - ***** ***** Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157947 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 6072/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgssjef sin stab | Tittel: Korrespondanse vedrørande snarleg frådeling - gbr 20/30 Avs/Mot: Per Mulvik AS v/ Rune Wetterhus http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Mulvik AS v/ Rune Wetterhus | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 6084/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Dumping av snø i hage Storgata 25 - svar frå kommunen Avs/Mot: Hogne S Kvangarsnes http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hogne S Kvangarsnes | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 5944/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Statens vegvesen - Viser til tidlegare sendt merknad - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Avs/Mot: Statens vegvesen http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 6088/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Søknad om kommunal bustad - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 6045/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgssjef sin stab | Tittel: Søknad om tildeling av ressursar til spesialundervisning - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 6062/2019 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Angåande mellombels bruksløyve Gbr 27/5 Avs/Mot: MYKLEGARD CONSULT AS http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MYKLEGARD CONSULT AS | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 5920/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Ber om utfyllande informasjon om avfallshandtering - Gbr 17/235 Avs/Mot: Per Mulvik AS v/ Richard Øyre http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157968 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Mulvik AS v/ Richard Øyre | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 6093/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Tilsetjing - Cecilie Røren p.t. Bratteberg skule Avs/Mot: Cecilie Røren http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157785 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilie Røren | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 5910/2019 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Tek i mot stilling i Lauvstad barnehage - Thea Elise Fremmerlid Osborg Avs/Mot: Thea Elise Fremmerlid Osborg http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thea Elise Fremmerlid Osborg | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 6071/2019 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Arbeidsavtale - May Lisbet Lande Avs/Mot: May Lisbet B Lande http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Lisbet B Lande | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 5909/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsstaben | Tittel: Søknad om fornying av følgjekort - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 6063/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Melding om ***** ***** ***** - Martha Helgesen Avs/Mot: Møre og Romsdal Fylkeskommune http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157915 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal Fylkeskommune | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 6040/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsstaben | Tittel: Stadfesting av oppseiing delar av stilling - Lars Kåre Vikestrand Avs/Mot: Lars Kåre Vikestrand http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Kåre Vikestrand | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 6006/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsstaben | Tittel: Etterspør søknad om ferdigattest - gbr 19/83 Avs/Mot: Anders Aarflot Nupen http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Aarflot Nupen | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 5935/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Sjukefråværsoppfølging 2017 - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 6068/2019 | Avdeling: Sjukeheim 3. etg | Tittel: Alternativ turnus i form av langvakter ved ferieavvikling - 2019 Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/156672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 4797/2019 | Avdeling: butenesta for funksjonshemma | Tittel: Tek i mot stilling ved Mork barnehage - Karianne Olsen Avs/Mot: Karianne Olsen http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karianne Olsen | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 6036/2019 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Melding om auka stilling - Martine Berg-Rusten Avs/Mot: Martine Berg-Rusten http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157813 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martine Berg-Rusten | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 5938/2019 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Arbeidsavtale - Bente Tangen Avs/Mot: Bente Iren Tangen http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157780 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Iren Tangen | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 5905/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsstaben | Tittel: Statens vegvesen har ingen merknadar - Dispensasjon frå 100-meters beltet langs sjøen - Gbr 2/35 Avs/Mot: Statens vegvesen http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 6092/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Vurdering av grunnforhold på Rotset - PLANID 2001005_01 og 2006001_02 Avs/Mot: Mørenett v/ Tone Sundklakk http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mørenett v/ Tone Sundklakk | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 6087/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Kommentar frå Kommunalteknisk avdeling vedrørande søknad om ny avkøyrsle og garasje - gbr 30/170 Avs/Mot: Kommunalteknisk v/ Edvin Løfoll http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalteknisk v/ Edvin Løfoll | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 6086/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Svar i sak - førespurnad om frikjøpsordninga ved parkeringsplassar i Volda sentrum Avs/Mot: Kolbein Halkjelsvik http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157849 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kolbein Halkjelsvik | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 5974/2019 | Avdeling: Teknisk sektor | Tittel: Svar på søknad om permisjon frå 56% av stillinga - 16.08.18-16.08.19 - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157789 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 5914/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsstaben | Tittel: Orientering om sjukeløn/lønsstopp - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157814 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 5939/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsstaben |