Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Førebels svar på mottatt søknad Avs/Mot: Katja Nielsen http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katja Nielsen | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7972/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgssjef sin stab | Tittel: Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7968/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgssjef sin stab | Tittel: Utsetjing av nettverksmøte for den Trondhjemske postveg 29.05.2019 Avs/Mot: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Anna Eline Eneberg http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Anna Eline Eneberg | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7967/2019 | Avdeling: Ordførar | Tittel: Tilsetjing av lærarar 2019/2020 - fjerde gongs tilsetjing Avs/Mot: Per Ivar Kongsvik http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159823 Type: Internt notat | Avs/Mot: Per Ivar Kongsvik | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7945/2019 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Endringar grunna auka prosjektomfang - Røvsholen reinseanlegg og servicebygg Avs/Mot: Lars Fjærvold http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159765 Type: Internt notat | Avs/Mot: Lars Fjærvold | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7887/2019 | Avdeling: Vatn og avlaup | Tittel: Informasjon om planen sendt grunneigar - Røvsholen reinseanlegg og servicebygg - Gbr 95 /11 Avs/Mot: Dag Dårflot m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159755 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Dårflot m.fl. | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7877/2019 | Avdeling: Vatn og avlaup | Tittel: Byggemøte møte nr 2 prosjekt Vikavegen - Prosjekt Folkestad skule - Vatn og avlaup Avs/Mot: Hjelle Maskinlag as v/Øystein Hjelle http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159769 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hjelle Maskinlag as v/Øystein Hjelle | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7891/2019 | Avdeling: Vatn og avlaup | Tittel: Prosjekt Vikavegen vatn og avlaup - Vernerunde - Prosjekt Folkestad skule - Bakken Avs/Mot: Hjelle Maskinlag as v/Øystein Hjelle http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hjelle Maskinlag as v/Øystein Hjelle | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7888/2019 | Avdeling: Vatn og avlaup | Tittel: Tilsetjing i lærlingstillingar 2019 Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/157583 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 5708/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsstaben | Tittel: Søknad om endring av fast stilling for barnehage- og skuleåret 2019/2020 Avs/Mot: Faste tilsette i barnehagar og skular http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/151249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Faste tilsette i barnehagar og skular | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 17327/2018 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Svar på spørsmål kring organisering i høve vedtak om ressurstildeling for skuleåret 2019/2020 Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159849 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7971/2019 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Godkjent planprogram - kommunedelplan for Voldsfjordkryssing Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159633 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL m.fl. | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7755/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Ressurstildeling for skuleåret 2019/2020 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7969/2019 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Svar på søknad om spesialundervisning, ***** ***** ***** ***** ***** for skuleåret 2019/2020 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7468/2019 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Svar på klage på opparbeiding av jordskrent - Doktorhaugen - Omsorgsbustadar Avs/Mot: Gunn Tove Strømmen http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Tove Strømmen | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7961/2019 | Avdeling: Eigedomsavdelinga | Tittel: Timeplan for ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7941/2019 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Svar på søknad om spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159576 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7698/2019 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Arena Norge AS - Signert frå Volda kommune - databehandlaravtale Avs/Mot: ARENA NORGE AS http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARENA NORGE AS | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7962/2019 | Avdeling: Økonomistaben | Tittel: Førebels svar på søknad om stilling - Driftsteknikar i Eigedomsavdelinga Avs/Mot: Anders Hunnes m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Hunnes m.fl. | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7880/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Søknad om ferdigattest - gbr 21/155 Avs/Mot: ØRSTA BYGGSERVICE AS http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØRSTA BYGGSERVICE AS | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7939/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Oversending grunnboksrapport i samband med innkalling til oppmålingsforretning eigedom med gbr 17/3, Bjørkevegen 11 Avs/Mot: Mariann Riise Kristiansen http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mariann Riise Kristiansen | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7959/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Innkalling til oppmålingsforretning eigedom med gbr 17/3, Bjørkevegen 11 Avs/Mot: Håvard Riise Kristiansen http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Riise Kristiansen | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7958/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Innkalling til oppmålingsforretning eigedom med gbr 17/3, Bjørkevegen 11 Avs/Mot: Mariann Riise Kristiansen http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mariann Riise Kristiansen | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7957/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Tilsetjing - Anders Rudolf Solheim Thomassen pt. Volda ungdomsskule Avs/Mot: Anders R S Thomassen http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159829 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders R S Thomassen | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7951/2019 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Innkalling til oppmålingsforretning eigedom med gbr 17/3, Bjørkevegen 11 Avs/Mot: Ove Roar Klepp http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ove Roar Klepp | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7956/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Innkalling til oppmålingsforretning eigedom med gbr 17/3, Bjørkevegen 11 Avs/Mot: Gunn Marit Lid http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Marit Lid | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7955/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Innkalling til oppmålingsforretning eigedom med gbr 17/3, Bjørkevegen 11 Avs/Mot: Ivar Kvangardsnes http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Kvangardsnes | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7954/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Dispensasjon til ilandføring av sjøkabel og oppsetting av skilt på Rotset og Folkestad Avs/Mot: MØRENETT AS http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159657 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MØRENETT AS | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7779/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Innkalling til oppmålingsforretning eigedom med gbr 17/3, Bjørkevegen 11 Avs/Mot: Velle K Undheim Espeland http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159828 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Velle K Undheim Espeland | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7950/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Rammeløyve Gbr 56/3 Avs/Mot: PER MULVIK AS http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159816 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PER MULVIK AS | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 7938/2019 | Avdeling: Utvikling |