Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Melding om politisk vedtak - Arealdelen - Planid 2016005 - Handsaming av 1. planframlegg for høyring og offentleg ettersyn Avs/Mot: Sektor for utvikling http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159408 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sektor for utvikling | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 7530/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Svar på førespurnad om innsyn i Volda kommune sine helsebemanningsutbetalingar i 2018 Avs/Mot: Svein Berg-Rusten m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152922 Type: Internt notat | Avs/Mot: Svein Berg-Rusten m.fl. | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 1049/2019 | Avdeling: Sektor helse og omsorg | Tittel: Melding om politisk vedtak - Flaumsikring av Volda sentrum (Melshornsida)- Godkjenning av avtalar Avs/Mot: Teknisk avdeling http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159407 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Teknisk avdeling | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 7529/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Brevmal - Tildeling av skuleplass i Stor-Øyra krins - skuleåret 2019/2020 Avs/Mot: Brevmal http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/156423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brevmal | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 4548/2019 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Ber om opplysningar vedrørande kommunale avgifter og eigedomsskatt - gbr 18/357/0/3 Avs/Mot: Eiendomsmegler Vest v/ Regine Nesheim http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler Vest v/ Regine Nesheim | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 7612/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Graveløyve i kommunal veg - Vika , Folkestad - Godkjent skilt-og varslingsplan Avs/Mot: Hjelle Maskinlag as v/Øystein Hjelle http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/158891 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hjelle Maskinlag as v/Øystein Hjelle | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 7016/2019 | Avdeling: Vatn og avlaup | Tittel: Spørsmål til Ørsta kommune vedrørande vegar og anlegg - Verdsetjing av eignelutar Bjørke Avs/Mot: SSK revisjon v/ Bodill Skeide http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SSK revisjon v/ Bodill Skeide | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 7604/2019 | Avdeling: Rådmann | Tittel: Verdsetjing eignelutar Bjørke - Grensejustering i samband med kommunereforma - Bjørke Avs/Mot: Ørsta kommune http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ørsta kommune | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 7601/2019 | Avdeling: Rådmann | Tittel: Ber om vidare handsaming - Brev frå Volda eldreråd om nedlegging av Mork rehabiliteringssenter Avs/Mot: HELSE MIDT-NORGE RHF m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSE MIDT-NORGE RHF m.fl. | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 7538/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Melding om politisk vedtak - Leve hele livet Avs/Mot: Svein Berg-Rusten m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159411 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Svein Berg-Rusten m.fl. | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 7533/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Krav om deling av EM-tilskotet i 2018 Avs/Mot: ØRSTA KOMMUNE v/flyktningkontoret http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØRSTA KOMMUNE v/flyktningkontoret | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 577/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsstaben | Tittel: Godkjenning av vallister kommunevalet 2019 Avs/Mot: Rebecca Christina Riise Bjerknes m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rebecca Christina Riise Bjerknes m.fl. | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 7374/2019 | Avdeling: Rådmann | Tittel: Val av røystestyre kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 Avs/Mot: Stine-Pernille H Lødemel m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine-Pernille H Lødemel m.fl. | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 7378/2019 | Avdeling: Rådmann | Tittel: Råd for likestilling av menneske med nedsett fuksjonsevne - Melding om politisk vedtak - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018 Avs/Mot: Berit Sandvik Skeide http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159447 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Berit Sandvik Skeide | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 7569/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Eldrerådet - Melding om politisk vedtak - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018 Avs/Mot: Berit Sandvik Skeide http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159419 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Berit Sandvik Skeide | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 7541/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Søknad om følgjekort - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 7632/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Svar på søknad om ledsagerbevis - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159392 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 7514/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Bestandsplan for Vikebygda hjortevald Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159458 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 7580/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Fellingsløyve hjort 2019 - Vald utan bestandsplan Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159456 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 7578/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Revidering av bestandsplan for hjort 2019-2021 - Austefjord storvald Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159454 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 7576/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Journalnotat 27.06.2013 - 15.05.19 - ***** ***** Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/147141 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 13229/2018 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Svar på søknad om fritak frå feieavgift - Gbr 5/3 Avs/Mot: Jarle Reidar Lid http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jarle Reidar Lid | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 7543/2019 | Avdeling: Økonomistøtteseksjonen | Tittel: Journalnotat 13.5.2013 - 15.05.19 - ***** ***** ***** Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/128426 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 11327/2017 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Spørsmål om tilbakebetaling jamfør korrigering av takstsone etter avstandsmåling - ferjestrekning Volda-Lauvstad Avs/Mot: Dravlaus og Innselset grendalag v/ Jorunn Beate Lillebø Lande m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dravlaus og Innselset grendalag v/ Jorunn Beate Lillebø Lande m.fl. | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 7603/2019 | Avdeling: Rådmann | Tittel: Fritak frå feieavgift - Gbr 124/2 Avs/Mot: Olav Inge Rangsæter http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159415 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Inge Rangsæter | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 7537/2019 | Avdeling: Økonomistøtteseksjonen | Tittel: Journalnotat 27.06.2013 - 15.05.19 - ***** ***** Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/134173 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 265/2018 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Journalnotat 26.03.2012 - 15.05.19 - ***** ***** ***** Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/134817 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 909/2018 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Journalnotat 13.05.13 - 15.05.19 - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/147124 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 13212/2018 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Ferdigattest Gbr 13/137 Avs/Mot: Jan Norvald Jønsson http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/159448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Norvald Jønsson | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 7570/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Journalnotat 27.08.2008 - 15.05.19 - ***** ***** ***** Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/149063 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.05.2019 | Journalnr: 15142/2018 | Avdeling: Opplæring og oppvekst |