Postliste RSS fra innsyn.ssikt.no. http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ssikt.no Filtrering: Tittel: Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 1072/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgssjef sin stab | Tittel: Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 1070/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgssjef sin stab | Tittel: Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152915 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 1042/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgssjef sin stab | Tittel: Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 1041/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgssjef sin stab | Tittel: Ber om innsyn i kommunen sine helsebemanningsutbetalingar pr resultateining per leverandør 2018 Avs/Mot: Konstali Helsenor AS v/ Truls Andresen http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152864 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Konstali Helsenor AS v/ Truls Andresen | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 991/2019 | Avdeling: Sektor helse og omsorg | Tittel: Bestilling av avleveringsliste - Renovasjonsstyret Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152768 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 895/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 1074/2019 | Avdeling: Opplæring og oppvekst | Tittel: Vedrørande innsyn i mappe frå Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) og skuleavdelinga Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152800 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 927/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Søre Sunnmøre tingrett - ber om oppdatert kontaktinformasjon til meddommarutval frå kommunen Avs/Mot: Søre Sunnmøre tingrett v/ Elisabeth Wiik http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Søre Sunnmøre tingrett v/ Elisabeth Wiik | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 1059/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Rolf Botn trekk saka - Nedbygging av dyrkajord i Austefjorden Avs/Mot: Jørgen Amdam http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Amdam | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 1050/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Søknad - ID 1011 - Ferievikar 2019 helse og omsorg Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 1037/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgssjef sin stab | Tittel: Søknad - ID 1011 - Ferievikar 2019 helse og omsorg Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 1036/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgssjef sin stab | Tittel: Igangsettingsløyve - gbr 20/334 Avs/Mot: ARKITEKT ODDVAR EKROLL AS http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKT ODDVAR EKROLL AS | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 812/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Korrespondanse - Prosjektgruppe - Ny symjehall i Volda Avs/Mot: Ola Andreas Hauge http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Andreas Hauge | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 849/2019 | Avdeling: Rådmann | Tittel: Vedtak om framdriftsplan for vassforsyninga Avs/Mot: MATTILSYNET http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 1083/2019 | Avdeling: Vatn og avlaup | Tittel: Oppdatert oppmøteliste for oppfølgingsmøte 09.01.19 - oppstart av planarbeid Storgata 7 - 9 planID 2018003 Avs/Mot: Arvid Hovden http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Hovden | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 1061/2019 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Innkalling til møte - ***** ***** oppfølgingssak - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152736 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 863/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsstaben | Tittel: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak Avs/Mot: Arbeidstilsynet http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 1054/2019 | Avdeling: Barneverntenesta | Tittel: Referat frå møte ***** - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152723 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 850/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsstaben | Tittel: Vedrørande Sanitetshuset - gbr 15/3 Avs/Mot: Anna Marion Persch http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152805 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Marion Persch | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 932/2019 | Avdeling: Rådmann | Tittel: Gbr 97/2 - Deling og oppmålingsforretning - dispensasjon frå kommuneplan. Avs/Mot: http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/151530 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 17608/2018 | Avdeling: Utvikling | Tittel: Stadfesting av foreldrepermisjon - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 987/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsstaben | Tittel: Stadfesting av oppseiing - Martin Agnar Dahl Avs/Mot: Martin Agnar Dahl http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Agnar Dahl | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 986/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsstaben | Tittel: Svar på søknad om stilling - Rekneskapssjef Avs/Mot: Andrea Solbjørg Fivelstad m.fl. http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Solbjørg Fivelstad m.fl. | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 1032/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Referat frå møte i temagruppe kulturbygging 16.1.2019 Avs/Mot: joakim rødven http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: joakim rødven | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 1001/2019 | Avdeling: Kulturavdelinga | Tittel: Søknad - ID 1015 - Sommarhjelp park og kyrkjegard 2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 1075/2019 | Avdeling: Veg og park | Tittel: Bakgrunnsinformasjon til NAV - ***** ***** ***** Avs/Mot: NAV Ørsta/Volda http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Ørsta/Volda | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 998/2019 | Avdeling: Volda læringssenter | Tittel: Søknad - ID 1015 - Sommarhjelp park og kyrkjegard 2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 1069/2019 | Avdeling: Veg og park | Tittel: Signert arbeidsavtale - Ingrid Forthun Partenyi Avs/Mot: Ingrid Forthun Partenyi http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152917 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Forthun Partenyi | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 1044/2019 | Avdeling: Personal- og organisasjonsstaben | Tittel: Svar på spørsmål vedrørande brøyting av gangvegen Håmyra-Smalebakken og manglande sikring av veg i Mosevegen Avs/Mot: Trond Hjelseth http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/DocumentDetails/152811 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Hjelseth | Journaldato: 21.01.2019 | Journalnr: 938/2019 | Avdeling: Veg og park |