Postliste http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/ innsyn.ssikt.no Førebels svar på mottatt søknad http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katja Nielsen | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 7972/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 7968/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Førebels svar på mottatt søknad - Vikar, ekstravakter, småstillingar i helse og omsorg http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159659 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jill Haldorsen Silden m.fl. | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7781/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 7741/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 7653/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Førebels svar på mottatt søknad http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159494 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Abdifatah Khalid Nur m.fl. | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7616/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 7512/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 7405/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Melding om politisk vedtak - Arealdelen - Planid 2016005 - Handsaming av 1. planframlegg for høyring og offentleg ettersyn http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159408 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sektor for utvikling | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 7530/2019 | Servicekontoret Utsetjing av nettverksmøte for den Trondhjemske postveg 29.05.2019 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Anna Eline Eneberg | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 7967/2019 | Ordførar Innkalling til ordinær generalforsamling i Rovdefjordsambandet AS - 29.05.19 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rodvefjordsambandet v/ Magne Løvoll | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 7735/2019 | Ordførar Invitasjon til Desemberkonferansen 2019 - 05.12.19 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristiansund og Nordmøre Næringsforum | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 7550/2019 | Ordførar Invitasjon til å delta på Europeisk mobilitetsveke og bilfri dag - 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samferdselsdepartementet v/ Sæther Åshild | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 7480/2019 | Ordførar Svar på førespurnad om innsyn i Volda kommune sine helsebemanningsutbetalingar i 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/152922 Type: Internt notat | Avs/Mot: Svein Berg-Rusten m.fl. | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 1049/2019 | Sektor helse og omsorg Innkalling til ordinær generalforsamling - Muritunet AS - 27.05.19 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Styret i Muritunet AS | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 7465/2019 | Ordførar Invitasjon sommar-kick off 2019 - Visningstur til Ulstein og Herøy 23. mai - Destinasjon Ålesund og Sunnmøre ( DÅS ) http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Destinasjon Ålesund & Sunnmøre v/ Anita Nøring | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 7429/2019 | Ordførar Svar på søknad om ferievikar ved Volda omsorgssenter http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amalie Hjelseth m.fl. | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7611/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Svar om utbedring av spreitt avløpsanlegg - Gbr 97/9 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Følsvik | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 7531/2019 | Vatn og avlaup Avleveringslister Volda kommune http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159720 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Interkommuanlt arkiv Møre og Romsdal | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7842/2019 | Servicekontoret Avleveringsliste for 007-2019, Aa, Volda kommune, Arbeidsmiljøutvalet, møtebøker http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunal arkiv Møre og Romsdal v/ Håkon Wille | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 7647/2019 | Servicekontoret Avleveringsliste for 006-2019, Aa, Volda kommune, Administrasjonsutvalet, møtebøker http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal v/ Håkon Wille | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 7646/2019 | Servicekontoret Avleveringslister for 005-2019, Aab, Volda kommune, Eldrerådet, Møtebøker, 005-2019, Aaa, Volda kommune, Eldrerådet, Møtebøker http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunal arkiv Møre og Romsdal v/ Håkon Wille | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 7645/2019 | Servicekontoret Arkivskaparhistorikk og avleveringslister for Driftsstyret http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal m.fl. | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7610/2019 | Servicekontoret Avleveringsliste 037-2018 - Ga, Dagbøker og 037-2018, Aa, Møtebøker - Høydal skule - Ber om prøvelister før endeleg avlevering http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal v/ Håkon Wille | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7606/2019 | Servicekontoret Avleveringlister 002-2019, Aac Renovasjonsstyret, 002-2019, Aaa Renovasjonsstyret og 002-2019, Aab Renovasjonsstyret - Ber om testliste for kvar enkelt serie http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal v/ Håkon Wille | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7605/2019 | Servicekontoret 018/2018 Serie godkjent - utsending etikettar for Edruskapsnemnda Møtebøker 1948-1983 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal v/ Guro Flø | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 7566/2019 | Servicekontoret Avleveringlister 002-2019, Aac Renovasjonsstyret, 002-2019, Aaa Renovasjonsstyret og 002-2019, Aab Renovasjonsstyret - Ber om testliste for kvar enkelt serie http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal v/ Håkon Wille | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 7544/2019 | Servicekontoret Avleveringsliste 037-2018 - Ga, Dagbøker og 037-2018, Aa, Møtebøker - Høydal skule - Ber om prøvelister før endeleg avlevering http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal v/ Håkon Wille | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 7532/2019 | Servicekontoret Søknad om redusert foreldrebetaling - ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 7657/2019 | Opplæring og oppvekst Tilsetjing av lærarar 2019/2020 - fjerde gongs tilsetjing http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159823 Type: Internt notat | Avs/Mot: Per Ivar Kongsvik | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 7945/2019 | Opplæring og oppvekst Melding om politisk vedtak - Flaumsikring av Volda sentrum (Melshornsida)- Godkjenning av avtalar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159407 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Teknisk avdeling | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 7529/2019 | Servicekontoret Brevmal - Tildeling av skuleplass i Stor-Øyra krins - skuleåret 2019/2020 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/156423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brevmal | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 4548/2019 | Opplæring og oppvekst Usignert fråsegn om eigarskap til Gbr 27/158 - Botnavegen http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/152551 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Asbjørn Moltudal | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 678/2019 | Rådmann Endringar grunna auka prosjektomfang - Røvsholen reinseanlegg og servicebygg http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159765 Type: Internt notat | Avs/Mot: Lars Fjærvold | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 7887/2019 | Vatn og avlaup Røvsholen reinseanlegg og servicebygg. Tilleggsarbeid på prosjektering og detaljplan - Gbr 95 /11 Røvsholen http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asplan Viak as v/Bratli | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7882/2019 | Vatn og avlaup Faktura frå to prosjekt og prosjektnummer - Justeringar på faktura ID - Gbr 95 /11 Røvsholen http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asplan Viak AS v/ Bjarne Bratli | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7881/2019 | Vatn og avlaup Søre Bjørkedalen reinseanlegg - Arbeidstilsynet. Erklæring om medverknad i planlegging http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ståle Liadal | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7879/2019 | Vatn og avlaup Svar - fjerning av betongkant ved innkjøring til privat eigedom http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159512 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ståle Dybsjord | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7634/2019 | Teknisk sektor Ber om opplysningar vedrørande kommunale avgifter og eigedomsskatt - gbr 18/357/0/3 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler Vest v/ Regine Nesheim | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 7612/2019 | Servicekontoret Informasjon om planen sendt grunneigar - Røvsholen reinseanlegg og servicebygg - Gbr 95 /11 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159755 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Dårflot m.fl. | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 7877/2019 | Vatn og avlaup Tilskot til trus- og livssynssamfunn 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/151597 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 17675/2018 | Økonomistøtteseksjonen Tinging av eigedomsopplysningar - gbr 30/369/0/12 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler vest v/ Hege Kiperberg | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 7481/2019 | Servicekontoret Byggemøte møte nr 2 prosjekt Vikavegen - Prosjekt Folkestad skule - Vatn og avlaup http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159769 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hjelle Maskinlag as v/Øystein Hjelle | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 7891/2019 | Vatn og avlaup Røvsholen reinseanlegg og servicebygg - prosjekt for ByggSøk - Søknad om rammeløyve og dispensasjon kommuneplanen - Kopi av innsendt ByggSøk / Utviklingsavdelinga. http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ståle Liadal | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7864/2019 | Vatn og avlaup Prosjekt Vikavegen vatn og avlaup - Vernerunde - Prosjekt Folkestad skule - Bakken http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hjelle Maskinlag as v/Øystein Hjelle | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 7888/2019 | Vatn og avlaup Vedrørande avtale og tilbakemelding på byggspørsmål - Gbr 95 /11 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159725 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asplan Viak as | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7847/2019 | Vatn og avlaup Erklæring til arbeidstilsynet - Medverknad i planlegginga. Tilsette/ verneombudet - Gbr 95 /11 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159689 Type: Internt notat | Avs/Mot: Lars Fjærvold | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7811/2019 | Vatn og avlaup Graveløyve i kommunal veg - Vika , Folkestad - Godkjent skilt-og varslingsplan http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158891 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hjelle Maskinlag as v/Øystein Hjelle | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 7016/2019 | Vatn og avlaup Røvsholen reinseanlegg og servicebygg - Framdrift og planprosess med meir http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159673 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asplan Viak as v/ Bjarne Brattli | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7795/2019 | Vatn og avlaup Varsel om stenging Vikavegen - Volda kommune http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159361 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal 110-sentral KF | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 7483/2019 | Vatn og avlaup Gravesøknad og skiltplan - Godkjenningar - Prosjekt Folkestad skule - Bakken http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158896 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hjelle Maskinlag as v/Øystein Hjelle | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7021/2019 | Vatn og avlaup Spørsmål til Ørsta kommune vedrørande vegar og anlegg - Verdsetjing av eignelutar Bjørke http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SSK revisjon v/ Bodill Skeide | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 7604/2019 | Rådmann Svar i sak - førespurnad om reguleringsplan - hytteveg i Botnen i Austefjorden - Planid 2016004 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159715 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jordvern Møre og Romsdal v/ Kolbjørn Gaustad | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7837/2019 | Utvikling Verdsetjing eignelutar Bjørke - Grensejustering i samband med kommunereforma - Bjørke http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ørsta kommune | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 7601/2019 | Rådmann Ber om naboliste for gbr 54/3 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Mulvik AS v/ Idar Hagen | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 7471/2019 | Servicekontoret Ber om vidare handsaming - Brev frå Volda eldreråd om nedlegging av Mork rehabiliteringssenter http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSE MIDT-NORGE RHF m.fl. | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 7538/2019 | Servicekontoret Melding om politisk vedtak - Leve hele livet http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159411 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Svein Berg-Rusten m.fl. | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 7533/2019 | Servicekontoret Revidert tidspunkt for møte med ny konstituert administrerande direktør og styreleder i Helse Møre og Romsdal - Tysdag 04.06.19 kl 12:00 -13:15 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse Møre og Romsdal v/ Mongstad, Audny | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 7469/2019 | Ordførar Tilsetjing i lærlingstillingar 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/157583 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 5708/2019 | Personal- og organisasjonsstaben Søknad om endring av fast stilling for barnehage- og skuleåret 2019/2020 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/151249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Faste tilsette i barnehagar og skular | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 17327/2018 | Opplæring og oppvekst Krav om deling av EM-tilskotet i 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/152450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØRSTA KOMMUNE v/flyktningkontoret | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 577/2019 | Personal- og organisasjonsstaben Tilleggsopplysningar vedrørande habilitetsvurdering - PS 49/19 - Voldsfjordkryssing http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd A. Folkestad | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 7460/2019 | Rådmann Svar på spørsmål kring organisering i høve vedtak om ressurstildeling for skuleåret 2019/2020 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159849 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 7971/2019 | Opplæring og oppvekst Godkjenning av vallister kommunevalet 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rebecca Christina Riise Bjerknes m.fl. | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 7374/2019 | Rådmann Ressurstildeling for skuleåret 2019/2020 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 7969/2019 | Opplæring og oppvekst Godkjent planprogram - kommunedelplan for Voldsfjordkryssing http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159633 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL m.fl. | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 7755/2019 | Utvikling Forslag til leigeavtale mellom Volda Campus Arena AS og Volda kommune http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Volda Campus Arena AS v/Arild Bakke | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 7665/2019 | Teknisk sektor Svar på søknad om spesialundervisning, ***** ***** ***** ***** ***** for skuleåret 2019/2020 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 7468/2019 | Opplæring og oppvekst Volda Campus Arena, konsekvens opsjon full parkeringskjellar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KG Prosjekt AS v/Knut Guldbrandsen | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 7412/2019 | Teknisk sektor Val av røystestyre kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine-Pernille H Lødemel m.fl. | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 7378/2019 | Rådmann Rapport - tilstandsvurdering av symjehallen i Volda http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 7688/2019 | Teknisk sektor Kostnadar for eventuell vidare drift av Volda svømmehall http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159564 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsbygg v/ Kjetil Lehn | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 7686/2019 | Rådmann Bekymringsmelding vedrørande tider for symjekurs http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTI symjegruppa v/ Anne-Britt Aambø Hallaråker | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 7534/2019 | Rådmann Råd for likestilling av menneske med nedsett fuksjonsevne - Melding om politisk vedtak - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159447 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Berit Sandvik Skeide | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 7569/2019 | Servicekontoret Namn og nummer på skulekretsar i nye Volda kommune http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket v/ Wenche Mork | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 7565/2019 | Utvikling Svar på klage på opparbeiding av jordskrent - Doktorhaugen - Omsorgsbustadar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Tove Strømmen | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 7961/2019 | Eigedomsavdelinga Eldrerådet - Melding om politisk vedtak - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159419 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Berit Sandvik Skeide | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 7541/2019 | Servicekontoret Svar på søknad om følgjekort - ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159562 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7684/2019 | Servicekontoret Svar på søknad om følgjekort - ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159545 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7667/2019 | Servicekontoret Ynskje om informasjon om små hjortevald i Volda kommune http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Landbrukskontoret i Ørsta og Volda v/ Peder Magnussen | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7783/2019 | Servicekontoret Søknad om følgjekort - ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 7655/2019 | Servicekontoret Melding om politisk vedtak - Fellingsløyve hjort 2019 - Vald utan bestandsplan http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØRSTA KOMMUNE KULTUR OG LANDBRUK | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7751/2019 | Servicekontoret Søknad om følgjekort - ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 7632/2019 | Servicekontoret Melding om politisk vedtak - Bestandsplan for Vikebygda hjortevald http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØRSTA KOMMUNE KULTUR OG LANDBRUK | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7749/2019 | Servicekontoret Svar på søknad om ledsagerbevis - ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159392 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 7514/2019 | Servicekontoret Melding om politisk vedtak - Revidering av bestandsplan for hjort 2019-2021 - Austefjord storvald http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØRSTA KOMMUNE KULTUR OG LANDBRUK | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7747/2019 | Servicekontoret Svar på søknad om stilling http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aleksander Hjelleseth m.fl. | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 7360/2019 | Servicekontoret Bestandsplan for Vikebygda hjortevald http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159458 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 7580/2019 | Utvikling Fellingsløyve hjort 2019 - Vald utan bestandsplan http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159456 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 7578/2019 | Utvikling Varsel om oppmålingsforretning - gbr 105/2 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asplan Viak v/ Håkon Kvile | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 7563/2019 | Utvikling Fritak frå branntilsyn og feiing - gbr 167/5 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159653 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Velsvik | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7775/2019 | Økonomistøtteseksjonen Revidering av bestandsplan for hjort 2019-2021 - Austefjord storvald http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159454 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 7576/2019 | Utvikling Ber om fritak for feiing - gbr 49/1 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Olof Asbjoern Hallberg | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 7677/2019 | Økonomistøtteseksjonen Timeplan for ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 7941/2019 | Opplæring og oppvekst Ber om fritak frå branntilsyn og feiing - gbr 167/5 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Velsvik | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 7676/2019 | Økonomistøtteseksjonen Svar på søknad om spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159576 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 7698/2019 | Opplæring og oppvekst Melding om politisk vedtak - Klage på vedtak. Søknad om dispensasjon frå plankrav og avstand til kommunal veg, gbr. 30/205 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159610 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL m.fl. | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7732/2019 | Servicekontoret Svar på søknad om fritak frå feieavgift - Gbr 5/3 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jarle Reidar Lid | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 7543/2019 | Økonomistøtteseksjonen Journalnotat 27.06.2013 - 15.05.19 - ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/147141 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 13229/2018 | Opplæring og oppvekst Journalnotat 13.5.2013 - 15.05.19 - ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/128426 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 11327/2017 | Opplæring og oppvekst