Postliste http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/ innsyn.ssikt.no Førebels svar på mottatt søknad http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katja Nielsen | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 7972/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 7968/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Førebels svar på mottatt søknad - Vikar, ekstravakter, småstillingar i helse og omsorg http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159659 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jill Haldorsen Silden m.fl. | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7781/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 7741/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 7653/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Førebels svar på mottatt søknad http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159494 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Abdifatah Khalid Nur m.fl. | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7616/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 7512/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 7405/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 7343/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 7342/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7024/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 6910/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 6909/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 6908/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Trekk søknaden sin - ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 6818/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 6718/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 6717/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 6505/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 6504/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 6503/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Førebels svar på mottatt søknad http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sylvia Tactacan m.fl. | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 6431/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.04.2019 | RegistryNumber: 6399/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 6279/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 6193/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | RegistryNumber: 6161/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | RegistryNumber: 6160/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/157997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | RegistryNumber: 6122/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Melding om politisk vedtak - Arealdelen - Planid 2016005 - Handsaming av 1. planframlegg for høyring og offentleg ettersyn http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159408 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sektor for utvikling | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 7530/2019 | Servicekontoret Arealdelen - Planid 2016005 - Handsaming av 1. planframlegg for høyring og offentleg ettersyn http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158775 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 09.05.2019 | RegistryNumber: 6900/2019 | Utvikling Høyring og utlegging til offentleg ettersyn av Arealdelen- Planid 2016005 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sektor for utvikling m.fl. | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 6849/2019 | Servicekontoret Protest mot innspel til kommunedelplanen om gbr 30/1 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158445 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hogne Homberset | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 6570/2019 | Utvikling Naboprotest mot masseuttak Hjartåbygda http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ei gruppe innbyggere i Hjartåbygda v/ Nelly Huserbråten | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 6559/2019 | Utvikling Høyring og utlegging til offentleg ettersyn av Arealdelen- Planid 2016005 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/157910 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 6035/2019 | Utvikling Innspel til kommuneplanen - Masseuttak og motorsport på Homberset http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Ludvigsen m.fl. | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 6243/2019 | Utvikling Ber om dokumentasjon på ankomst til Norge - ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 7101/2019 | Servicekontoret Svar på innsynsforespørsel - innkjøp av vikartjenester i helse og omsorg http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158920 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Datainnsamling v/ Kim-André Qvale | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7045/2019 | Økonomistaben Purring på manglande innsyn i årsregnskap 2018, innkjøp av vikartjenester i helse og omsorg http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Datainnsamling v/ Kim-André Qvale | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 6966/2019 | Økonomistaben Ber om innsyn vedrørande eigedommane med gbr 107/24 - 107/39 - 116/12 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johann Arnt Folkestad | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 6579/2019 | Servicekontoret Innsynsbegjæring - Nyttar mellombels tilsette http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Faktisk.no v/ Eva Akerbæk | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 6425/2019 | Personal- og organisasjonsstaben Utsetjing av nettverksmøte for den Trondhjemske postveg 29.05.2019 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Anna Eline Eneberg | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 7967/2019 | Ordførar Innkalling til ordinær generalforsamling i Rovdefjordsambandet AS - 29.05.19 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rodvefjordsambandet v/ Magne Løvoll | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 7735/2019 | Ordførar Invitasjon til Desemberkonferansen 2019 - 05.12.19 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristiansund og Nordmøre Næringsforum | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 7550/2019 | Ordførar Invitasjon til å delta på Europeisk mobilitetsveke og bilfri dag - 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samferdselsdepartementet v/ Sæther Åshild | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 7480/2019 | Ordførar Svar på førespurnad om innsyn i Volda kommune sine helsebemanningsutbetalingar i 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/152922 Type: Internt notat | Avs/Mot: Svein Berg-Rusten m.fl. | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 1049/2019 | Sektor helse og omsorg Innkalling til ordinær generalforsamling - Muritunet AS - 27.05.19 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Styret i Muritunet AS | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 7465/2019 | Ordførar Invitasjon sommar-kick off 2019 - Visningstur til Ulstein og Herøy 23. mai - Destinasjon Ålesund og Sunnmøre ( DÅS ) http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Destinasjon Ålesund & Sunnmøre v/ Anita Nøring | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 7429/2019 | Ordførar Høyringsmøte for planprogram og hovedutfordringar i Møre og Romsdal vassregion 06.06.19 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159212 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Håkon Slutaas | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7334/2019 | Ordførar Rettelse vedrørande nettverksmøte for den Trondhjemske postveg - Mangla dato for møte http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Anna Eline Eneberg | Journaldato: 09.05.2019 | RegistryNumber: 7225/2019 | Ordførar Sunnmøre Kulturnæringshage AS - Invitasjon til eigarmøte og ordinær generalforsamling tysdag 28 mai 2019 kl.12:00 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sunnmøre Kulturnæringshage AS v/ Martin Foldal | Journaldato: 09.05.2019 | RegistryNumber: 7205/2019 | Ordførar Nytt styre i Avfallsforum Møre og Romsdal - Nyhetsbrev http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Avfallsforum Møre og Romsdal | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 7102/2019 | Ordførar Svar på søknad om ferievikar ved Volda omsorgssenter http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amalie Hjelseth m.fl. | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7611/2019 | Helse- og omsorgssjef sin stab Innkalling representantskapsmøte VØR - 21.05.19 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS v/ Edle Holmin | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7056/2019 | Ordførar Svar om utbedring av spreitt avløpsanlegg - Gbr 97/9 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Følsvik | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 7531/2019 | Vatn og avlaup Tussa Kraft - Møtebok frå generalforsamling 30. april 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tussa Kraft v/ Elling Dybdal | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 6819/2019 | Ordførar Invitasjon til nettverksmøte for "Den Trondhjemske postvei" http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Anna Eline Eneberg | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 6738/2019 | Ordførar Bike for peace og Major for peace inviterer til tur til Bosnia - 5 - 14 Juli 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OK Reiser Kvinesdal v/ Tore Naerland | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 6702/2019 | Ordførar Invitasjon til landstinget 6-7 Juni - Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landssamanslutninga av nynorskkommunar v/ Svein Olav Langåker | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 6694/2019 | Ordførar Avleveringslister Volda kommune http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159720 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Interkommuanlt arkiv Møre og Romsdal | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7842/2019 | Servicekontoret Avleveringsliste for 007-2019, Aa, Volda kommune, Arbeidsmiljøutvalet, møtebøker http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunal arkiv Møre og Romsdal v/ Håkon Wille | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 7647/2019 | Servicekontoret Innkalling til ordinær generalforsamling i Tussa Kraft den 30. april 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tussa Kraft AS v/ Lillian Tvergrov | Journaldato: 16.04.2019 | RegistryNumber: 6134/2019 | Ordførar Avleveringsliste for 006-2019, Aa, Volda kommune, Administrasjonsutvalet, møtebøker http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal v/ Håkon Wille | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 7646/2019 | Servicekontoret Invitasjon til dialogmøte mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal 20. mai kl 10:00 - 2019 i Molde http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse Møre og Romsdal v/ Gravem, Marianne Ensby | Journaldato: 16.04.2019 | RegistryNumber: 6133/2019 | Ordførar Avleveringslister for 005-2019, Aab, Volda kommune, Eldrerådet, Møtebøker, 005-2019, Aaa, Volda kommune, Eldrerådet, Møtebøker http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunal arkiv Møre og Romsdal v/ Håkon Wille | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 7645/2019 | Servicekontoret Arkivskaparhistorikk og avleveringslister for Driftsstyret http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal m.fl. | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7610/2019 | Servicekontoret Avleveringsliste 037-2018 - Ga, Dagbøker og 037-2018, Aa, Møtebøker - Høydal skule - Ber om prøvelister før endeleg avlevering http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal v/ Håkon Wille | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7606/2019 | Servicekontoret Avleveringlister 002-2019, Aac Renovasjonsstyret, 002-2019, Aaa Renovasjonsstyret og 002-2019, Aab Renovasjonsstyret - Ber om testliste for kvar enkelt serie http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal v/ Håkon Wille | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 7605/2019 | Servicekontoret 018/2018 Serie godkjent - utsending etikettar for Edruskapsnemnda Møtebøker 1948-1983 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal v/ Guro Flø | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 7566/2019 | Servicekontoret Avleveringlister 002-2019, Aac Renovasjonsstyret, 002-2019, Aaa Renovasjonsstyret og 002-2019, Aab Renovasjonsstyret - Ber om testliste for kvar enkelt serie http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal v/ Håkon Wille | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 7544/2019 | Servicekontoret Avleveringsliste 037-2018 - Ga, Dagbøker og 037-2018, Aa, Møtebøker - Høydal skule - Ber om prøvelister før endeleg avlevering http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal v/ Håkon Wille | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 7532/2019 | Servicekontoret Avleveringsliste for Helse- og sosialetaten Protokoll delegasjonsvedtak http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158916 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal | Journaldato: 09.05.2019 | RegistryNumber: 7041/2019 | Servicekontoret Skjema til utfylling for serien 031/2018 Kaa - Hjartå skule elevarkiv 1997-2000 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158725 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal IKS v/ Håkon Wille | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 6850/2019 | Servicekontoret Skjema til utfylling for serien 031/2018 Kaa - Hjartå skule elevarkiv 1997-2000 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal IKS v/ Håkon Wille | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 6589/2019 | Servicekontoret Oppdatert informasjon - rett henvendelsesnummer 030/2018 - Skjema til utfylling http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal IKS v/ Håkon Wille | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 6564/2019 | Servicekontoret Skjema til utfylling - 031/2018 Kaa - Lid skule - elevarkiv http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal IKS v/ Håkon Wille | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 6563/2019 | Servicekontoret Ber om tilbakemelding vedrørande overlapping mellom seriar - barnevernavdeling http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal IKS v/ Håkon Wille | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 6560/2019 | Servicekontoret Bestilling av avleveringsliste for tilsetjingsutvalet http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 6473/2019 | Servicekontoret Kontrakt med Veidekke entreprenør AS - Nye Øyra skule http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159204 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7326/2019 | Eigedomsavdelinga Bestillng av avleveringsliste for Arbeidsmiljøutvalet http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158347 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 6472/2019 | Servicekontoret Bestilling av avleveringsliste Administrasjonsutvalet http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 6470/2019 | Servicekontoret Bestilling av avleveringsliste - Eldrerådet http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158344 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 6469/2019 | Servicekontoret Bestilling av avleveringsliste - Volda kommune Teknisk etat http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158320 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 6445/2019 | Servicekontoret Avleveringslister frå Volda kommune http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 6410/2019 | Servicekontoret Avleveringslister Volda kommune Helse og sosial http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158278 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 6403/2019 | Servicekontoret Søknad om redusert foreldrebetaling - ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 7657/2019 | Opplæring og oppvekst Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid - ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 7359/2019 | Opplæring og oppvekst Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid - ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 7358/2019 | Opplæring og oppvekst Svar på søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid - ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158686 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 6811/2019 | Opplæring og oppvekst Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 6810/2019 | Opplæring og oppvekst Informasjon om endring i løn - ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 6728/2019 | Opplæring og oppvekst Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 6715/2019 | Opplæring og oppvekst Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158589 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 6714/2019 | Opplæring og oppvekst Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158588 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 6713/2019 | Opplæring og oppvekst Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 6710/2019 | Opplæring og oppvekst Søknad om redusert foreldrebetaling - ***** http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/158197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 6322/2019 | Opplæring og oppvekst Tilsetjing av lærarar 2019/2020 - fjerde gongs tilsetjing http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159823 Type: Internt notat | Avs/Mot: Per Ivar Kongsvik | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 7945/2019 | Opplæring og oppvekst Ensemble Dalì - Søknad om støtte til konsertturnè i kommunen http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ensemble Dalì v/ Åshamar, Lillian | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 7391/2019 | Servicekontoret Svar på søknad om kommunal støtte til Kirkens SOS Møre og Romsdal 2019/2020 http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159186 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirkens SOS Møre og Romsdal | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 7308/2019 | Servicekontoret Tilsetjing av lærarar 2019/2020 - tredje gongs tilsetjing http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/157925 Type: Internt notat | Avs/Mot: Per Ivar Kongsvik | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 6050/2019 | Opplæring og oppvekst Førebels svar på søknad om tilskot til Trivsel i sentrum http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/159183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trivsel i sentrum v/ Idar Knutsen | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 7305/2019 | Servicekontoret Tilsetjing av lærarar 2019/2020 - første gongs tilsetjing http://innsyn.ssikt.no:443/volda/RegistryEntry/Details/155942 Type: Internt notat | Avs/Mot: Per Ivar Kongsvik | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 4067/2019 | Opplæring og oppvekst