eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/884 20190523 23.05.2019 Utgående brev Rammeløyve Gbr 30/440 VOLDA KOMMUNE
2019/786 20190523 23.05.2019 Saksframlegg/innstilling Kompensasjon for endra arbeidsstad i nye Volda kommune
2019/833 20190523 23.05.2019 Utgående brev Tilsetting av avdelingsleiar skule i nye Volda kommune *****
2019/169 20190523 23.05.2019 Saksframlegg/innstilling Tilsetjing i lærlingstillingar 2019
2016/989 20190523 23.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/608 20190523 23.05.2019 Utgående brev Vedtaksbrev - skjenkeløyve for Austefjordhelg - Austefjord stadion Vollane - 15.06.19 AUSTEFJORDHELG
2016/1828 20190523 23.05.2019 Utgående brev Godkjent planprogram - kommunedelplan for Voldsfjordkryssing FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL m.fl.
2018/2361 20190523 23.05.2019 Utgående brev Dispensasjon til ilandføring av sjøkabel og oppsetting av skilt på Rotset og Folkestad MØRENETT AS
2019/756 20190523 23.05.2019 Utgående brev Førebels svar på søknad om stilling - Driftsteknikar i Eigedomsavdelinga Anders Hunnes m.fl.
2018/2317 20190523 23.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om sanitærabonnement - Gbr 18/285 TEMA VEST AS
2019/831 20190523 23.05.2019 Utgående brev Tilsetting av avdelingsleiar barnehage nye Volda Per Ivar Kongsvik
2018/561 20190523 23.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om avlaupsanlegg i utleigehytter - Kalvatn Turistsenter - gbr 56/3 PER MULVIK AS
2019/1094 20190523 23.05.2019 Utgående brev Stadfesting av foreldrepermisjon - ***** ***** *****
2019/977 20190523 23.05.2019 Utgående brev Vedkomande søknad om skjenkeløyve i høve Austefjord Motortreff - 19.08.19 AUSTEFJORD UNGDOMSLAG
2018/1334 20190523 23.05.2019 Utgående brev Informasjon om planen sendt grunneigar - Røvsholen reinseanlegg og servicebygg - Gbr 95 /11 Dag Dårflot m.fl.
2019/797 20190523 23.05.2019 Internt notat uten oppfølging Gjenpart korrespondanse vedrørande grensejustering eigedom med gbr 20/320
2019/994 20190523 23.05.2019 Utgående brev Vedrørande krav om grensejustering eigedom med gbr 18/2 Hilde Brandt m.fl.
2018/1334 20190523 23.05.2019 Internt notat Endringar grunna auka prosjektomfang - Røvsholen reinseanlegg og servicebygg Lars Fjærvold
2018/577 20190523 23.05.2019 Utgående brev Prosjekt Vikavegen vatn og avlaup - Vernerunde - Prosjekt Folkestad skule - Bakken Hjelle Maskinlag as v/Øystein Hjelle
2018/2318 20190523 23.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om utsleppsløyve - Gbr 156/2 Lars Roger Sivertstøl m.fl.
2019/797 20190523 23.05.2019 Inngående brev Korrespondanse vedrørande samtykke ved grensejustering / klarlegging - Gbr 20/320 Geir Egset
2019/990 20190523 23.05.2019 Utgående brev Referat frå førehandskonferanse - Seljebakken 9 - gbr 19/840 Margunn Jørgensen
2019/657 20190523 23.05.2019 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning eigedom med gbr 17/3, Bjørkevegen 11 Alice Viktoria Egset
2018/1840 20190523 23.05.2019 Utgående brev Tilsetjing - Isak Husøy pt. Volda ungdomsskule Isak Husøy
2017/1866 20190523 23.05.2019 Utgående brev Tilsetjing - Erling Vole pt. Bratteberg skule Erling Vole
2019/657 20190523 23.05.2019 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning eigedom med gbr 17/3, Bjørkevegen 11 Mariann Riise Kristiansen
2019/657 20190523 23.05.2019 Utgående brev Oversending grunnboksrapport i samband med innkalling til oppmålingsforretning eigedom med gbr 17/3, Bjørkevegen 11 Mariann Riise Kristiansen
2017/2194 20190523 23.05.2019 Utgående brev Svar på klage på opparbeiding av jordskrent - Doktorhaugen - Omsorgsbustadar Gunn Tove Strømmen
2017/1396 20190523 23.05.2019 Utgående brev Førebels svar på mottatt søknad Katja Nielsen
2019/1076 20190523 23.05.2019 Inngående brev Graveløyve Engesetgeila -kart Lars Fjærvold
2019/170 20190523 23.05.2019 Internt notat Tilsetjing av lærarar 2019/2020 - fjerde gongs tilsetjing Per Ivar Kongsvik
2017/441 20190523 23.05.2019 Utgående brev Tilsetjing - Anders Rudolf Solheim Thomassen pt. Volda ungdomsskule Anders R S Thomassen
2017/2323 20190523 23.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om utvida permisjon ***** ***** ***** ***** *****
2011/1265 20190523 23.05.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbr 21/155 ØRSTA BYGGSERVICE AS
2019/985 20190523 23.05.2019 Inngående brev Forslag til kandidat - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Kulturprisen 2019 *****
2016/989 20190523 23.05.2019 Inngående brev Timeplan for ***** ***** ***** ***** *****
2016/827 20190523 23.05.2019 Utgående brev Tilsetjing - Andreas Arnevik pt. Øyra skule Andreas Arnevik
2019/657 20190523 23.05.2019 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning eigedom med gbr 17/3, Bjørkevegen 11 Gunvor Halse Myklebust
2019/657 20190523 23.05.2019 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning eigedom med gbr 17/3, Bjørkevegen 11 Jon Olav Myklebust
2019/657 20190523 23.05.2019 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning eigedom med gbr 17/3, Bjørkevegen 11 Velle K Undheim Espeland
2019/657 20190523 23.05.2019 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning eigedom med gbr 17/3, Bjørkevegen 11 Ivar Kvangardsnes
2019/657 20190523 23.05.2019 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning eigedom med gbr 17/3, Bjørkevegen 11 Gunn Marit Lid
2019/657 20190523 23.05.2019 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning eigedom med gbr 17/3, Bjørkevegen 11 Ove Roar Klepp
2019/657 20190523 23.05.2019 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning eigedom med gbr 17/3, Bjørkevegen 11 Håvard Riise Kristiansen
2015/2287 20190523 23.05.2019 Inngående brev Utsetjing av nettverksmøte for den Trondhjemske postveg 29.05.2019 Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Anna Eline Eneberg
2017/1396 20190523 23.05.2019 Inngående brev Søknad - ID 879 - Vikar-ekstravakter-småstillingar *****
2018/789 20190523 23.05.2019 Inngående brev Arena Norge AS - Signert frå Volda kommune - databehandlaravtale ARENA NORGE AS
2019/728 20190523 23.05.2019 Internt notat uten oppfølging Rapport - Studentprosjekt "Frå fjord til fjell" 2019
2016/485 20190523 23.05.2019 Utgående brev Tilbod om stilling - Bodil Årseth Brautaset Bodil Årseth Brautaset
2013/902 20190523 23.05.2019 Utgående brev Ressurstildeling for skuleåret 2019/2020 *****
Versjon:5.2.2.1